Türkiye - Japonya Diplomatik Ilişkilerin Kuruluşunun 90.YıIdönümü Anısına
Türkiye - Japonya İş Foruma}Ll4
"Cumhuriyetin Kuruluşunun 10O.Yıtdönümünde Türkiye
İşbirliği Yolu"
ve
Japonya'nın
-Altyapı, Enerj i Verimliliği, Üretimde İnovasyon-
Tarih :25 Kasım(Salı). 2014
Yer
9:00-17:00
: Hilton İstanbul Bosphorus Convention Center
2023 yılında Tiirkiye, Cumhuriyetin kuruluşunun l0O.yıldönümünde GSYH olarak
dünyada ilk 10 içinde bulunmayı hedefliyor. Bunun için iizerine eğilmesi gereken
konuların başında ise yeni enerji kaynaklarına ulaşmak ve büyi,lk ölçekte enerji
tasamıfu yapılması gelmekte. Öte yandan katma değeri yüksek olan iiriinlerin tiretimi
için, Ar&Ge sisteminin oluşumu ve imalat sektöründe inovasyon yapılmasına yönelik
beklentiler büyük. Ayrıca, bundan sonra inşaa edilecek altyapının dalıa da
güçlendirilmesi de önemli bir konu başhğı.
Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sorunlar Japonya i|e beıızerlik göstermektedir. İki
ülkenin bugiiniine bakarak, gelecekte Türkiye ekonomisinin gelişimi için Japon
şirketlerinin ne gibi katkılar sunabilecekleri "A|tyapı", "Enerji", "Üretimde
İnovasyon"temalaıına odaklanan bir forumda tartışılacaktır.
Diizenleyen :Nikkei Business Publications
Nikkei Gazetesi
§ikkei BP),
NilıJ<ei Mutlu Dergi Grubu,
ı.
Destek Veren Kurumlar:
Japonya :Japonya Büyükelçiliği, İstanbul Japonya Başkonsolosluğu, Japonya Ekonomi
ve Sanayi Bakanlığı, Japonya Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı, Japonya Uluslararası
İşbirliği Kurumu(JICA), Japonya Dış Ticareti Geliştirme Örgütti ( JETRO)
Ttirkiye: Başbakanlık Tiirkiye Yatınm Destek ve Tanrtım Ajansı (ISPAT),
vrÜsİa», Tiirk- Japon Vakfi.
lÜSİAn,
Download

Nikkei Gazetesi