|a0802072
GIZE}{ ARSLAN
100802020
090803023
MUNEWER OZEN
NURCAN ATTILA
BAHAR KETENCI
MERVE BAYSAL
EZGL KESKIN
EDA CANBEY
CANAN ILARSLAN
IBRAHIM ARSLAN
ALP GOÇMEN
CIHAN ULUDAG
HUSEYIN YAGMUR
TURGUT MERT ERTEM
MURAT CEYLAN
HALIL GOKHAN TUNA
OZGE ÇAPKUR
KORAY TUZIINOGLU
DERYA ACAR
SüKRAN öz»gııırıR
FIKRET ASLAN
ELIF KOCER
AYKUT ÖZDPVİİR
MERVE YAVUZ
AYKUT ZoR
TANru KARA}IAN
100803045
120803082
EJDER GEDIK
AHMET GOKTAŞ
1
10802083
0808070l 5
l l0807004
1 1 08070l 7
|208a7002
l20807050
l30807036
l20807019
090807027
1 10807016
l
1
1080701
1
10807030
070807007
060807038
l
008070l
5
080807028
090803042
090803061
00803012
t0803074
20803099
308a3024
l
00803046
100803030
120803023
l20803013
090803062
080803032
090803069
090803072
060803058
090804031
l10804029
l2080405 l
100804040
100804065
120804077
090804010
090804030
130804038
1
10804015
HULYA SELÇUK
OZGUN DOGAN
MEHMET HAKKI KIŞISEL
GONCA BIROL
GONCA OZGEN
ALI IHSAN Y7LMAZ
RESUL KUTLU
ROJDA DEMIR
ORHAN KARAKUZU
ADNAN AYDIN
YUSUF BEKLEN
EDA DEMIRTAS
EMRE CETIN
MELEK SAHIN
DUYGU OKUMUS
ZEKI DOGAN
ASLIHAN DERVİŞOĞLU
KUBRA DALOGLU
YL|NUS EMRE AYRAL
Gazetecilik dÖ)
Gazetecilik dÖ)
Gazetecilik (IO)
Görsel İletişim Tasarımı
GörselIlet şim Tasarımı
GörselIlet şim Tasarımı
Görsel Ilet şim Tasarımı
Görsel Iletişim Tasarrmı
Görsel İletişim Tasarrmı
Görsel lletişim Tasarrmı
Görsel İletişim Tasarrmı
Görsel İletişim Tasarımı
Görsel lletişim Tasanmı
Görsel İletişim Tasarımı
Görsel Iletişim Tasarımı
Görsel İletisim Tasarımı
Görsel lletişim Tasarımı
Görsel İletisim Tasarımı
Halkla ilişk er ve Tanıtım
Halkla Ilişk er ve Tanrtım
Halkla ilişk er ve Tanıtım
Halkla ilişk er ve Tanıtım
Halkla İlişk er ve Tanrtım
Halkla ilişk er ve Tanıtım
Halkla ilişk er ve Tanrtım
Halkla İlişk er ve Tanrtım
Halkla İlişk er ve Tanrtım
Halkla ilişk er ve Tanıtım
Halkla Ilişk er ve Tanıtım
Halkla ilişk er ve Tanıtrm
Halkla ilişk er ve Tanıtım
Halkla llişk er ve Tanıtım
Halkla ilişk er ve Tanıtım
Halkla ilişk er ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla Ilişk er ve Tanıtrm
Halkla ilişk er ve Tanıtım
Halkta İlişk er ve Tanıtım
Halkla ilişk er ve Tanıtım
Halkla ilişk er ve Tanıtım
Halkla ilişk er ve Tanıtım
Halkla ilişk er ve Tanıtım
Halkla ilişk er ve Tanıtım
Halkla ilişk er ve Tanıtrm
Halkla İlişk er ve Tanıtım
Halkla ilişk er ve Tanıtım
(IO)
(IO)
(IO)
(IO)
(IO)
(IO)
(IO)
(IO)
(IO)
(IO)
Download

MUNEWER OZEN EDA CANBEY SüKRAN öz»gııırıR ORHAN