Download

“(a) ve (b) bendlerindeki üyeler Bilim Kurulu`nca seçilir