R
R
R
R
R
AdBlue®, SCR (Seçimli Katalitik İndirgeme) sistemli dizel
araçlar için kullanılması zorunlu bir sıvıdır.
AdBlue®, zararlı egzoz gazlarını (NOx- nitrojen oksit) su
buharı ve zararsız nitrojene dönüştüren SCR sisteminin ihtiyaç
duyduğu %32,5 üre ve %67,5 demineralize sudan oluşan özel
üre solüsyonudur.
AdBlue® egzoz gazı emisyonlarının azaltılmasına yardımcı
olurken, dizel yakıt tüketiminden tasarruf sağlamaktadır.
AdBlue®, toksik ve zehirli olmayan, doğada ve suda
çözünebilen, renksiz bir solüsyondur.
Nedir?
R
R
R
’ya
Neden İhtiyaç Duyulmuştur?
Egzoz gazlarının çevreye verdiği zararı azaltmak amacı ile
araçların emisyon değerleri AB (Avrupa Birliği) normları ile
limitlenmiştir. Önde gelen ticari ağır vasıta üreticileri Euro 4, Euro
5 ve Euro 6 normlarını karşılamak amacıyla, SCR egzoz emisyon
düşürücü sistemlerini geliştirip Avrupa standartlarını karşılayan
dizel araçlar üretmeye başlamıştır.
AdBlue® Standartları Nedir?
AdBlue® için belirlenmiş standart ISO 22241 ‘dir.
ISO 22241: 1 Kalite Gerekleri
ISO 22241: 2 Deney Yöntemleri
ISO 22241: 3 Elleçleme, Nakliye ve Depolama
ISO 22241: 4 Dolum Sistemleri
R
‘nun
Araçta Bitmesi Durumunda Ne olur?
Aracın devir değeri düşer ve çekiş azalır. Daha fazla yakıt
tüketilerek verimsiz çalışmaya ve egsoz emisyonlarının
yükselmesine sebep olur. AdBlue® ile çalışan araçta yakıt
tüketiminde yaklaşık %2-3 ekonomi sağlanır.
AdBlue® Tüketim Miktarı Ne Olmalıdır?
Phonix AdBlue
(NH ) CO +H O
NO
Euro 4 araçlar için tüketilen yakıtın %3-4’ü
Euro 5 araçlar için tüketilen yakıtın %5-6’sı
Euro 6 araçlar için tüketilen yakıtın %7-8’i
O
NO
Egzoz gazı
indirgenmeden önce
SCR Katalizörü
NH
O
CO
Egzoz gazı
indirgendikten sonra
R
Saklama Koşulları
Raf Ömrü
Sıcaklık (C)
Raf Ömrü (Ay)
<10o
36
<25o
18
<30
o
12
<35
o
6
AdBlue®’nun raf ömrü, gölge ve kuru bir yerde -10o C ila +30o
C arası sıcaklık şartlarına uyulması halinde 12 aydır. Güneş
ışığından korunmalıdır. 30o C’nin üzerinde uzun süre saklama
sonucu hidroliz oluşur ve bu da AdBlue®’nun gücünü ve raf
ömrünü azaltır.
AdBlue® -11.5o C’de donmaya başlar. Eridikten sonra hiçbir
bozulmaya uğramadan sorunsuzca kullanılabilir.
R
R
Ankim Petrokimya ASO 2, 3. Bölge 2013 Cad. No: 35 Temelli / ANKARA
Download

Phoenix AdBlue E