HAN SAVAŞLARI 7: Kan ve Şöhret
Çıkış Notları
Seçeneklerin Yenilenmesi
Bütün menüler ve “Seçenekler ” menüsünün bütün özellikleri açılabilir bir pencereye yeni bir
görsel ve açıklama ile taşındı.
Savaş Simülatörü
Savaş simülatörü, savaş raporlarının görsel sunumudur ve bütün istatistikleri,aşamaları ve savaş
alanındaki ünite aksiyonlarını içerir.Her savaş turunda veya ünite türü dönüşünde ileri veya geri
gidebilmek için kontrolleri sağlar, Verilmiş bir savaştan belirli anları kontrol etmek için
kullanılabilir.
Kale Ödül Arayüzleri
Klanda ve oyuncu sıralamasında her turun kazananları, ilk sırayı kazananlar,kalelerinin
görüntüsünü bir turluğuna değiştirme seçeneği kazanacaklar.Arayüzler seçeneklerden ve
akademi binasının görünür olduğu her yerden değiştirilebilir.
Görevlerin Yenilenmesi
Bütün görevler,görev için kullanıcı arayüzü,ödülleri,görüntü sırası,kategorileme yeniden
düzenlenmiştir.
Vilayet savaş danışmanı
Vilayet savaş danışmanı, askeri görev kategorisinde görev çizgisi olarak sunulan yeni
danışmandır.
Vilayette yer almaktadır amacı oyunculara oyun savaş işleyişini öğretmektir.Eski danışman
kaldırıldı.
Görevlerde Bana Göster Seçeneği
“Bana göster” her görevde bulunan, görevi tamamlayabilmesi için tıklaması gereken yerleri
gösteren görsel yardım aracıdır. Oyuncuyu, oyunun herhangi bir bölgesinden, görevin amacına
doğru yönlendirir.
Başlangıç Danışmanı
Danışman, basit olarak yazılarla yardımcı olmaktadır ve oyunun her esas bölümünde gösterilir,o
ekranın amacı hakkında bilgi verir.İstenildiği zaman devre dışı bırakılabilir ve üst sağ menüden
yeniden başlatılabilir.
Market yeri yenilenmesi
Market yerinde bazı değişiklikler olmuştur:
 Direkt kaynak transferi şimdi,oyuncunun sahip olduğu kaleler arasındaki transfer
için mümkündür.
 Kaynakları ataklardan korumak için yük boşaltmadan gerçekleşen
transferler,şimdi standart sefer olarak kabul edilecek ve sefer gönder kısmından
normal sefer olarak ulaşılabilir.Buna Karavan seferi denilmektedir.
 Kaynak takası artık sadece klan üyeleri arasında olacak şekilde
limitlenmiştir.Seyahat süresi ve uygunluğu düşünüldüğünde,üyelerin kalelerinin
arasındaki mesafe artık hesaba katılmayacak.Artık tüccarların seyahat süresi
sabit bir rakam olan 30 dakikadır ve süre normal tüccarların seyahat hızı
bonuslarıyla düşürülebilir.Değişim oranı tam olarak birebirdir.
 Bir oyuncunun kendi kaynaklarını diğer kaynaklarla oran kaybıyla
değiştirebileceği İç market bütün versiyonlarda olacaktır.
Bina Bilgisi Güncellemesi
Binaların bütün bonuslarının istatistikleri artık onların bilgi panelinde bulunacak.(i
düğmesi)
Irk Bonusları Düzenlemesi
Irk bonusları, hepsini belirli açılardan güçlendirerek güçlü olanlarla aralarında eşitlik ve orantı
olsun diye yeniden dengelendi.Ayrıca oyuna yeni başlayanların korunmasına yardımcı olabilmek
için 3 tane ırk, yeni oyunculara daha uygun hale getirildi.-Bizanslılar,Britonlar ve Goth lar.
BULGARLAR



10% yerine 25% daha fazla altın üretimi
10% yerine 25% daha ucuz okçu üretimi
20% yerine 100% arttırılmış kule kapasitesi.
Eklenmiş bonuslar


25% daha hızlı piyade eğitimi
25% daha ucuz soylu ve özel ünite eğitimi

Bütün üniteler için 50% daha ucuz yükseltmeler
Kaldırılmış bonuslar

20% daha güçlü surlar
Özel ünite – Tangra rahibi



Demir maliyeti 100 yerine 200 olmuştur.
Odun maliyeti 100 yerine 150 olmuştur
Yiyecek maliyeti 200 yerine 250 olmuştur.
TÜRKLER





10% yerine 25% daha fazla yiyecek üretimi
10% yerine 25% daha ucuz piyade eğitimi
10% yerine 25% arttırılmış depo kapasitesi
Ticaret seferleri için 20% yerine 100% arttırılmış kargo
20% yerine 100% daha güçlü duvar
Eklenmiş Bonuslar

100% arttırılmış sadakat yenilenmesi
Özel Ünite – Yeniçeri





Altın maliyeti 100 yerine 150 oldu
Demir maliyeti 150 yerine 200 oldu
Odun maliyeti 150 yerine 200 oldu
Yiyecek maliyeti 400 yerine 450 oldu
Ünite başına, şans yeteneğine eklenen 0.5% bonus, +0.3% olarak değişti
ALMANLAR




10% yerine 25% daha çok demir üretimi
10% yerine 25% daha hızlı piyade eğitimi
25% daha hızlı üretmek yerine, soylu ve özel ünitelerde 25% daha ucuz eğitim.
Ticaret seferlerinde 20% yerine 100% arttırılmış kargo.
Eklenmiş bonuslar:


100% arttırılmış sadakat yenilenmesi
Duvarlara karşı 25% arttırılmış hasar
*Kaldırılmış bonuslar:


10% daha ucuz atli eğitimi
25% arttırılmış sığınak kapasitesi
Özel ünite – Tevtonya Şövalyesi:





Altın maliyeti 150 yerine 200 oldu
Demir maliyeti 300 yerine 400 oldu
Odun maliyeti 100 yerine 150 oldu
Yiyecek maliyeti 200 yerine 250 oldu
Ünite başına olan Savaşçı yeteneğine verilen 1% bonus, +0.2% olarak değişti
İBERLER



10 yerine 25% daha fazla yiyecek üretimi
10% yerine 25% daha seri kuşatma makinesi üretimi
20% yerine 50% daha seri ticaret seferleri
Eklenen bonuslar



25% arttırılmış depo kapasitesi
25% daha ucuz atlı üretimi
25% daha ucuz soylu ve özel ünite eğitimi
Kaldırılmış Bonuslar

20% daha fazla atak seferleri
Özel ünite – Falçata Süvari:


Odun maliyeti 150 yerine 200 oldu
Yiyecek maliyeti 100 yerine 300 oldu
GOTLAR



10% yerine 25% daha çok demir üretimi
20% yerine 100% arttırılmış kule kapasitesi
20% yerine 100% daha güçlü surlar
Eklenmiş bonuslar:



25 daha hızlı atlı eğitimi
20% arttırılmış ev kapasitesi(maksimum kapasiteyi geçemez)
100% arttırılmış sığınak kapasitesi
Kaldırılmış bonuslar:



10% daha ucuz piyade eğitimi
10% arttırılmış depo kapasitesi
Bütün üniteler için 10% daha ucuz yükseltmeler
Özel Ünite – Huskarl




Altın maliyeti 150 yerine 200 oldu
Odun maliyeti 150 yerine 200 oldu
Yiyecek maliyeti 150 yerine 200 oldu
45% yerine 50% özel ünite bonus kapasite sınırı(özel yükseltmeden sonra)
LİTVANYALILAR





10% yerine 25% daha fazla yiyecek üretimi
10% yerine 25% daha hızlı atlı üretimi
Başarılı savaştan sonra düşmanın sığınağından 25% çalınan kaynak(aynı kalıyor)
25% yerine 50% daha hızlı soylu ve özel ünite üretimi
20% yerine 100% arttırılmış kule kapasitesi
Eklenmiş bonuslar:

100% arttırılmış sadakat yenilenmesi
Kaldırılmış bonuslar:

25% daha hızlı piyade eğitimi
Özel Ünite – Komutan:





Odun maliyeti 150 yerine 200 oldu
Yiyecek maliyeti 150 yerine 250 oldu
Özel ünite bonus kapasite sınırı 50% yerine 55% olarak değişti(özel yükseltme olmadan)
Özel ünite bonus kapasite sınırı 60% yerine 70% olarak değişti(özel yükseltme yapılmışken)
100 yerine duvara 10 atak
MOĞOLLAR





10% yerine 25% daha fazla altın üretimi
Bütün ünitelerde 10% yerine 25% daha seri yükseltme
Başarılı savaştan sonra düşmanın sığınağından 25% çalınan kaynak(aynı kalıyor)
25% yerine 50% daha hızlı soylu ve özel ünite üretimi
Ticaret seferleri için 20% yerine 100% arttırılmış kargo
Eklenmiş bonuslar:

25 daha ucuz piyade eğitimi
Kaldırılmış Bonuslar:


25% daha hızlı atlı eğitimi
Surlara karşı 20% arttırılmış hasar
Özel Ünite – Cengiz Han Koruması:







Altın maliyeti 100 yerine 150 oldu
Demir maliyeti 250 yerine 300 oldu
Odun maliyeti 100 yerine 150 oldu
Yiyecek maliyeti 300 yerine 400 oldu
320 yerine 380 hayat
190% yerine 200% özel ünite bonus kapasite sınırı(özel yükseltmeden sonra)
Ünite başına 5 yerine 4 popülasyon yere ihtiyaç duymaktadır.
FRANKLAR



10% yerine 25% daha fazla odun üretimi
10% yerine 25% daha ucuz süvari eğitimi
Başarılı savaştan sonra düşmanın sığınağından 25% çalınan kaynak(aynı kalıyor)



Bütün üniteler için 10% yerine 50% daha ucuz yükseltmeler
20% yerine 50% daha seri ticaret seferleri
25% yerine 50% daha hızlı soylu ve özel ünite üretimi
Özel ünite – Baltalı Savaşçı


Yiyecek maliyeti 150 yerine 250 oldu
Ünite başına olan Savaşçı yeteneğine verilen 1% bonus, +0.2% olarak değişti
BİZANSLILAR




10% yerine 25% daha fazla odun üretimi
10% yerine 25% daha hızlı okçu eğitimi
Bütün ünitelerde 10% yerine 25% daha seri yükseltme
25% yerine 100% arttırılmış sığınak kapasitesi
Eklenmiş bonuslar:


20% arttırılmış ev kapasitesi(maksimum kapasiteyi geçemez)
100% arttırılmış kule kapasitesi.
Kaldırılmış bonuslar:

20% daha fazla atak seferleri

100% arttırılmış kule kapasitesi
Özel ünite – Rahip







Altın maliyeti 100 yerine 150 oldu
Demir maliyeti 250 yerine 300 oldu
Odun maliyeti 300 yerine 350 oldu
Yiyecek maliyeti 150 yerine 200 oldu
Piyadelere karşı hasar 300 yerine 320 oldu
Süvarilere karşı hasar 70 yerine 100 oldu
Okçulara karşı hasar 70 yerine 120 oldu


Kuşatma makinalarına karşı hasar 150 yerine 300 oldu
35% yerine 40% özel ünite bonus kapasite sınırı(özel yükseltmeden sonra)

Ünite başına, gözetmen yeteneğine eklenen 0.1% bonus, 0.2% olarak değişti
BRİTANYALILAR

10% yerine 25% daha fazla altın üretimi


10% yerine 25 daha ucuz kuşatma makinesi üretimi
Bütün ünitelerde 10% yerine 25% daha seri yükseltme

25% yerine 100% arttırılmış sığınak kapasitesi
Eklenmiş bonuslar:


20% arttırılmış depo kapasitesi (maksimum kapasiteyi geçemez)
100% güçlü Sur
Kaldırılmış bonuslar:

25% daha hızlı okçu eğitimi
Özel Ünite – Davulcu





Demir maliyeti 100 yerine 200 oldu
Odun maliyeti 100 yerine 150 oldu
Yiyecek maliyeti 200 yerine 300 oldu
45% yerine 50% özel ünite bonus kapasite sınırı(özel yükseltmeden sonra)
Ünite başına 8 yerine 10 popülasyon yere ihtiyaç duymaktadır.
RUSLAR





10% yerine 25% daha fazla odun üretimi
10% yerine 25% daha ucuz kuşatma makinesi üretimi
Bütün üniteleri 10% yerine 50% daha seri yükseltmeler
Surlara karşı 20% yerine 25% arttırılmış hasar
10% yerine 25% arttırılmış depo kapasitesi
Eklenmiş bonuslar:

25% daha hızlı okçu eğitimi
Özel Ünite – Yıkım Kulesi




Altın maliyeti 100 yerine 150 oldu
Demir maliyeti 300 yerine 200 oldu
Odun maliyeti 700 yerine 450 oldu
Yiyecek maliyeti 300 yerine 200 oldu
PERSLER

10% yerine 25% daha fazla demir üretimi



10% yerine %25 daha ucuz okçu eğitimi
10% yerine 25% daha hızlı kuşatma makinesi üretimi
Surlara karşı 20% yerine 25% arttırılmış hasar
Eklenmiş bonuslar:


50% daha hızlı ticaret seferleri
100% arttırılmış sadakat yenilenmesi
Kaldırılmış bonuslar:

20% daha fazla saldırı seferleri
Özel Ünite – Kamangir




Altın maliyeti 150 yerine 200 oldu
Odun maliyeti 250 yerine 300 oldu
Yiyecek maliyeti 150 yerine 200 oldu
Ünite başına, okçu yeteneğine eklenen 0.5% bonus, +1% olarak değişti
Ulus seçme ekranı yenilendi
Oyuna başlarken görüntülenen ulus seçme ekranı yeniden tasarlandı ve üst kısıma yeni
başlayanlar için önerilen uluslar bölümü eklendi.
Okçu Süvari Saldırı İstatistikleri Dengelendi
Okçu süvarilerin ağır istatistiklerini yeniden düzenledik:


Piyadelere karşı hasar 180 yerine 100 oldu
Süvarilere karşı hasar 220 yerine 130 oldu


Okçulara karşı hasar 200 yerine 180 oldu
Kuşatma makinalarına karşı hasar 180 yerine 210 oldu
Yeni Günlük Ödüller
Günlük ödüller yeniden düzenlendi ve yeni tarzda günlük ödüller eklendi.Şimdi depo veya
sığınak genişletme sandıkları,üretim hızlandırma hatta tören ödülleri bile bulabilirsiniz.
Kule Binalarında 10 ve üstü seviye
Kule binaları 10 daha fazla seviye ile genişletildi,böylece bonuslar olmadan maksimum
kapasitesi 5000 e yükseltildi.
Şövalye itemleri yenilenmesi
Çok popüler olmayan ve kullanılmayan bonuslar, itemlerden kaldırıldı.
Hastane Binası Güncellemesi
Hastane binasına geliştirmeler uygulandı:
 Hastane binası arayüzü şimdi kullanışı daha kolay hale geldi.
 Hastane, oyuncunun kaybettiklerinden rastgele olmak yerine belirli ünite tipinden 25%
oranında toplayacak.
Atak Seferleri Miktarı ve Yiyecek Cezası Güncellemesi
Aktif atak miktarına dayanan yiyecek tutarı ve destek seferleri işleyişi güncellendi.Artık
Kalelerde olmayacak,otomatik olarak , güncel aktif atak ve destek seferlerinin sayısını baz alacak
şekilde yiyecek üretimini düşürecek.
Irk Deneyim Kazanma Artışı
Binalardan,ordu eğitiminden ve yükseltmelerden kazanılan deneyim, harcanan kaynaklarla
eşleşmesi için yükseltildi.
Açılabilir Pencerelerin Yeniden Tasarımı
Oyundaki bütün açılabilir pencereler yeni görünüş ve tasarım için değiştirildi.
Günün İpucu
Her gün değişecek şekilde, günlük ödüller açılabilir pencerelerine, oyunun nasıl oynandığını
göstermek için ufak yardım ipuçları eklendi.
Oyuncu Avatar Resimleri Güncellendi
Avatarlarınızı, yeni ve daha şık resimler ile değiştirebilirsiniz.
Temizleme Seferinde Kargo Motivasyonu
Artık, Klasik ve Retro versiyonların temizleme seferlerinde
kullanabilirsiniz.
kargo
motivasyonunu
Klan Savaş Geçmişi
Klanlar için savaş geçmişi eklendi:
 İçsel Klan Savaş kaydı – klan içindeki belirli üyenin her savaşının istatistiklerini gösterir ve
klan içindeki üyeler tarafından görülebilir.
 Dışsal Klan Savaş kaydı – Belirli turda klanın katılmış olduğu her savaşın toplam
istatistiklerini gösterir.Bu istatistikler bütün klan üyelerinden toplanır ve toplam olarak
gösterilir.Bütün oyuncular tarafından görülebilir.
Şövalyelerin Temin Mekanizması Güncellemesi
“Evlilikten gelen çocuk” özelliği kaldırıldı ve oyuncular artık yeni bir kale elde ettikten sonra
otomatik olarak yeni şövalye alacaklar(4 şövalyeye kadar)
Şövalyelere Özel Saldırı Yetenekleri
Tüm şövalyeler eşsiz saldırı yetenekleri kazandı ve verdikleri hasarlar arttırıldı:
Mareşal – Kritik Hasar - Şövalye 50% şans ile düşman hedefine %300 oranında hasar verebilir.
Her zaman ilk düşman sırasına vurur.
Casus- Sekme Atışı - Bu atışın, ilk sıradaki bir hedeften 100% hasar vererek 75%
sekme şansı vardır ve daha sonra diğer sıradaki bir üniteye vurur.Her sekme diğer
sekmenin şansını 25% azaltır..
Sıçratma atağı- Bir hedefe 100% hasar verir ve aynı sırada olan ve onun
etrafındaki iki hedefe 100% hasar vermek için 50% şansı vardır. Her zaman ilk
düşman sırasına vurur.
Ağa -
Tüccar -
Balistik atışı - Pozisyon gözetmeksizin alandaki herhangi bir üniteye
vurabilecek Şövalye atağı ve 200% hasar için 50% şansı vardır.
Şövalye yeteneklerinin sağladığı bonuslar dengelendi
Artık şövalyeler aşağıda belirtildiği gibi bonus getirecek:
Mareşal - Piyadelere sağlanan hayat bonusu 20%'den 10%'a düşürüldü, böylece her puan 0.5%
yerine 0.25% bonus artışı sağlayacak.
Tüccar - Kuşatma makinelerine sağlanan hayat bonusu 20%'den 10%'a düşürüldü, böylece her
puan 0.5% yerine 0.25% bonus artışı sağlayacak.
Casus - Okçu süvarilere sağlanan hayat ve saldırı bonusu 40%'dan 10%'a düşürüldü, böylece her
puan 1% yerine 0.25% bonus artışı sağlayacak.
Download

HAN SAVAŞLARI 7: Kan ve Şöhret Çıkış Notları