EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ
1 – Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma
2 – Web Sayfasına Yeni Element Ekleme Ve Özelliklerini Belirleme
Değişiklik Yapma
3 – Web Sayfası Tasarımını Web Sayfasına Dönüştürme
1 - Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma:
Web Sayfası Tasarımı programı açıldığında ;
Menüsü ile boş bir tasarım ekranı açılacaktır. Menüleri aktive etmek için
öncelikle ya yeni bir tasarım oluşturulmalı ya da var olan bir tasarım
açılmalıdır. Bu işlem için “Dosya” menüsü tıklanır ve ;
menüsü açılır. Bu menüde “Yeni” itemi tıklanır ise ;
ekranı açılır. Bu ekranda tasarıma yeni bir isim verilir ve “OK” butonu
tıklanır ise yeni bir web sayfası tasarımı yapılmaya başlanabilir.
“Dosya” menüsünde “Aç” itemi tıklanır ise ;
ekranı açılır. Bu ekranda daha önceden ilgili proje için yapılmış tasarımlar
görülür. Bu tasarımlardan biri seçilip “OK” tuşuna basılarak daha önceden
yapılmış bir tasarım açılabilir ve üzerinde değişiklik yapılabilir.
“Dosya” menüsünde “Kaydet” itemi tıklanarak yapılan tasarımlar
kaydedilebilir.
“Dosya” menüsünde “Farklı Kaydet” itemi tıklanırsa ;
ekranı açılır ve sistemde kayıtlı projelerin listesi gösterilir. Buradan bir
proje seçilip “OK” tuşuna basılır ise “Dosya Adı” sorgu ekranı görülür. Bu
ekrana açık olan tasarımın seçilen projeye hangi isimle kaydedileceği
girilir ve “OK” tuşuna basılır ise açık olan tasarım seçilen projeye girilen
isim ile kaydedilmiş olur. Daha sonra tasarımda değişiklik yapılmak
istenirse “Ekom Manager” programından ilgili proje seçilerek Web
Tasarım Programı çalıştırılmalıdır.
“Dosya” menüsünden “Sil” ikonu tıklanır ise “Aç” menüsündeki dosya
seçme ekranı açılır ve seçili projenin içinde kayıtlı web tasarımları
görüntülenir. Bu tasarımlardan birisi seçilip “OK” tuşuna basılır ise seçilen
web sayfası tasarımı silinir.
2 – Web Sayfasına Yeni Element Ekleme Ve Özelliklerini Belirleme
Değişiklik Yapma:
Bir web sayfası tasarımı oluşturulduktan ya da açıldıktan sonra “Element”
menü ikonu aktif duruma geçecektir. “Element” menüsü tıklandığında ;
menüsü açılır. Bu menüden “Ekle” itemi tıklanarak yeni bir web elementi
tasarım sayfasına eklenebilir. “Sil” itemi tıklandıktan sonra daha önceden
tasarıma eklenmiş bir elementin üzerine tıklanarak element tasarımdan
silinebilir.
“Ekle” itemine tıklandığında ;
penceresi açılır ve bu pencerede tasarıma eklenebilecek elementlerin listesi
görülür. Tasarıma eklenebilecek elementlerin listesi ;
BUTON;
SWITCH;
GİRİŞ KUTUSU;
SEÇİM KUTUSU;
ÖLÇÜM;
LİNEER ÖLÇÜM;
GARFİK;
ŞİFRELİ SAYFAYA GEÇİŞ;
YATAY İLERLEME ÇUBUĞU;
DİKEY İLERLEME ÇUBUĞU;
KAYDIRMA ARACI;
ALARM TABLOSU;
TARİH SAAT GÖSTERGESİ;
NÜMERİK GİRİŞ;
TEXT İZLEME;
GİRİŞ YATAY KAYDIRMA ÇUBUĞU;
GİRİŞ DİKET KAYDIRMA ÇUBUĞU;
Bu elementlerden istenilenler sayfa tasarımına eklenir. Tasarım eklendikten
sonra mouse ile sürüklenilerek izlenmek istenen sayfa alanına yerleştirilir.
Daha sonra bu elementlerin iç özellikleri girilmelidir. Bu işlemi yapmak
için elementin üzerine çift tıklamak gereklidir.
“BUTON” elementi çift tıklanır ise ;
sayfası açılacaktır. Bu alanda
X: Elemntin sayfadaki yatay eksendeki koordinatı. Sürükle bırak ile Ya da
bu alana giriş yapılarak değiştirilebilir.
Y : Elemntin sayfadaki dikey eksendeki koordinatı. Sürükle bırak ile Ya da
bu alana giriş yapılarak değiştirilebilir.
Genişlik : Elementin web sayfasında görüleceği pixel cinsinden genişliği.
Bu alana girilerek değiştirilebilir.
Yükseklik : Elementin web sayfasında görüleceği pixel cinsinden
yüksekliği. Bu alana girilerek değiştirilebilir.
Yazı : Butonun üzerinde görülecek yazı eğer buton toggle buton ise aktif
durumda görülecek yazı.
Yazı2 : Eğer toggle buton ise pasif durumda iken görülecek yazı. Eğer
işlev “Git” olarak seçilir ise tıklandığında gidilecek web sayfasının adı.
Normal hafızaya yazma butonu için işlev taşımaz.
Memory : Eğer buton işlevi “Yaz” ise bu hafıza alanına tıklandığında “1”
yazar. Eğer buton “Toggle” özelliği seçili ise aktif durumda geçerken bu
hafıza alanına “1” , pasif duruma geçerken bu hafıza alanına “0” yazar.
İşlev : “Yaz” olarak seçilir ise tıklanıdığında “memory” alanına 1 yazar.
“Git” olarak seçilir ise “yazı2” de girilen sayfaya gider.
Toggle : Butonun push button mu toggle buton mu olacağını belirler. Push
buton ise her tıklandığında hafıza alanına 1 yazar. Toggle buton ise aktive
olurken hafıza alanına 1 pasif duruma geçerken hafıza alanına 0 yazar.
“SWITCH” elementi çift tıklanır ise ;
sayfası açılır. Bu sayfada ;
X: Elemntin sayfadaki yatay eksendeki koordinatı. Sürükle bırak ile Ya da
bu alana giriş yapılarak değiştirilebilir.
Y : Elemntin sayfadaki dikey eksendeki koordinatı. Sürükle bırak ile Ya da
bu alana giriş yapılarak değiştirilebilir.
Genişlik : Elementin web sayfasında görüleceği pixel cinsinden genişliği.
Bu alana girilerek değiştirilebilir.
Yükseklik : Elementin web sayfasında görüleceği pixel cinsinden
yüksekliği. Bu alana girilerek değiştirilebilir.
Yazı : Switch üzerinde görülecek açıklama yazısı girilir.
Memory : Switch “ON” duruma geçerken bu hafıza alanına 1 “OFF”
duruma geçerken 0 yazar.
“GİRİŞ KUTUSU” ya da “NÜMERİK GİRİŞ” elementi çift tıklanır ise ;
ekranı açılır. Bu ekranda ;
X: Elemntin sayfadaki yatay eksendeki koordinatı. Sürükle bırak ile Ya da
bu alana giriş yapılarak değiştirilebilir.
Y : Elemntin sayfadaki dikey eksendeki koordinatı. Sürükle bırak ile Ya da
bu alana giriş yapılarak değiştirilebilir.
Genişlik : Elementin web sayfasında görüleceği pixel cinsinden genişliği.
Bu alana girilerek değiştirilebilir.
Yükseklik : Elementin web sayfasında görüleceği pixel cinsinden
yüksekliği. Bu alana girilerek değiştirilebilir.
Yazı : Giriş kutusunun yanında görülecek açıklama.
Max : Giriş kutusuna girilebilecek maximum değer.
Min : Giriş kutusuna girilebilecek minimum değer.
Memory : Giriş işlemi tamamlanınca girilen değerin yazılacağı hafıza
alanı.
“SEÇİM KUTUSU” çift tıklandığında ;
ekranı açılır. Bu ekranda ;
X: Elemntin sayfadaki yatay eksendeki koordinatı. Sürükle bırak ile Ya da
bu alana giriş yapılarak değiştirilebilir.
Y : Elemntin sayfadaki dikey eksendeki koordinatı. Sürükle bırak ile Ya da
bu alana giriş yapılarak değiştirilebilir.
Genişlik : Elementin web sayfasında görüleceği pixel cinsinden genişliği.
Bu alana girilerek değiştirilebilir.
Yükseklik : Elementin web sayfasında görüleceği pixel cinsinden
yüksekliği. Bu alana girilerek değiştirilebilir.
Memory : Seçim işlemi yapıldığında seçilen değerin yazılacağı hafıza
alanı.
TABLO ALANI:
Yazı : Seçim kutusunda görülmek istendiği sıra ile seçim kutusunda
çıkacak yazılar. (Max 50 giriş)
Resim : Seçim kutusunda görülmek istendiği sıra ile seçim kutusunda
çıkacak resim dosyaları. (Max 50 giriş)
Resim elementleri boş bırakılabilir. Ancak seçim kutusunda görülecek yazı
itemleri girilmelidir.
“ÖLÇÜM” elementi çift tıklandığında ;
ekranı açılacaktır. Bu ekranda ;
X: Elemntin sayfadaki yatay eksendeki koordinatı. Sürükle bırak ile Ya da
bu alana giriş yapılarak değiştirilebilir.
Y : Elemntin sayfadaki dikey eksendeki koordinatı. Sürükle bırak ile Ya da
bu alana giriş yapılarak değiştirilebilir.
Genişlik : Elementin web sayfasında görüleceği pixel cinsinden genişliği.
Bu alana girilerek değiştirilebilir.
Yükseklik : Elementin web sayfasında görüleceği pixel cinsinden
yüksekliği. Bu alana girilerek değiştirilebilir.
Birim : Ölçüm elementinde görülecek değerin birimi.
Yeşil Alan : Ölçüm elementinde minimum ile bu değer arası yeşil bölge
olarak görülecektir.
Sarı Alan : Ölçüm elementinde yeşil bölgenin sonu ile bu değer arası sarı
olarak görülecektir.
Turuncu Alan : Ölçüm elementinde sarı bölgenin sonu ile bu değer arası
kırmızı olarak görülecektir.
Kırmızı Alan : Ölçüm elementinde turuncu bölgenin sonu ile max değer
arası kırmızı bölge olarak çizilir. Bu değere giriş yapmaya gerek yoktur.
Max : Ölçüm elementinde gösterilecek maximum değer.
Min : Ölçüm elementinde gösterilecek minimum değer.
Memory : Ölçüm elementinin göstereceği hafıza alanı.
“LİNEER ÖLÇÜM” elementi çift tıklanır ise ;
ekranı açılır. Bu ekranda ;
X: Elemntin sayfadaki yatay eksendeki koordinatı. Sürükle bırak ile Ya da
bu alana giriş yapılarak değiştirilebilir.
Y : Elemntin sayfadaki dikey eksendeki koordinatı. Sürükle bırak ile Ya da
bu alana giriş yapılarak değiştirilebilir.
Genişlik : Elementin web sayfasında görüleceği pixel cinsinden genişliği.
Bu alana girilerek değiştirilebilir.
Yükseklik : Elementin web sayfasında görüleceği pixel cinsinden
yüksekliği. Bu alana girilerek değiştirilebilir.
Birim : Ölçüm elementinde görülecek değerin birimi.
Renksiz Alan : Lineer ölçüm elementinde minimum ile bu değer arasında
herhangi bir renklendirme işlemi yapılmayacaktır.
Sarı Alan : Ölçüm elementinde renksiz bölgenin sonu ile bu değer arası
sarı olarak görülecektir.
Turuncu Alan : Ölçüm elementinde sarı bölgenin sonu ile bu değer arası
kırmızı olarak görülecektir.
Kırmızı Alan : Ölçüm elementinde turuncu bölgenin sonu ile max değer
arası kırmızı bölge olarak çizilir. Bu değere giriş yapmaya gerek yoktur.
Max : Ölçüm elementinde gösterilecek maximum değer.
Min : Ölçüm elementinde gösterilecek minimum değer.
Memory : Ölçüm elementinin göstereceği hafıza alanı.
“GRAFİK” elementi çift tıklanır ise ;
ekranı açılacaktır. Bu ekranda ;
X: Elemntin sayfadaki yatay eksendeki koordinatı. Sürükle bırak ile Ya da
bu alana giriş yapılarak değiştirilebilir.
Y : Elemntin sayfadaki dikey eksendeki koordinatı. Sürükle bırak ile Ya da
bu alana giriş yapılarak değiştirilebilir.
Genişlik : Elementin web sayfasında görüleceği pixel cinsinden genişliği.
Bu alana girilerek değiştirilebilir.
Yükseklik : Elementin web sayfasında görüleceği pixel cinsinden
yüksekliği. Bu alana girilerek değiştirilebilir.
Açıklama : Bu alana yazılan veri grafiğin üzerinde açıklama olarak
görülecektir.
Yenileme : Garfiğe buraya girilen milisaniye değerinde bir yeni veri
eklenecektir. Çok düşük hızlar ağ hızı için uygun olmayabilir.
Toplam Nokta : Garfiğin üzerinde göstereceği toplam nokta sayısı girilir.
Bu nokta sayısı aşıldıktan sonra grafik kaymaya başlar.
Birim : Grafikte y ekseninde gösterilen verinin birimi Ya da türü girilir.
Max : Grafikte gösterilecek verinin maximum değeri girilir. Bu değerin
üzeri grafikten taşacaktır.
Min : Garfikte gösterilecek verinin minimum değeri girilir. Bu değerin altı
grafikten taşacaktır.
Memory : Grafiğin göstereceği veriyi hafızanın hangi gözünden alacağı
girilir.
“ŞİFRELİ SAYFA GEÇİŞ” elementi çift tıklanır ise ;
ekranı açılacaktır. Bu ekranda ;
X: Elemntin sayfadaki yatay eksendeki koordinatı. Sürükle bırak ile Ya da
bu alana giriş yapılarak değiştirilebilir.
Y : Elemntin sayfadaki dikey eksendeki koordinatı. Sürükle bırak ile Ya da
bu alana giriş yapılarak değiştirilebilir.
Genişlik : Elementin web sayfasında görüleceği pixel cinsinden genişliği.
Bu alana girilerek değiştirilebilir.
Yükseklik : Elementin web sayfasında görüleceği pixel cinsinden
yüksekliği. Bu alana girilerek değiştirilebilir.
Şifre : Sayfa geçişi için girilmesi gereken şifre değeri.
Sayfa : Doğru şifre girildiğinde gidilecek web sayfası. Bu alana çift
tıklanarak gidilebilecek sayfalar bir listeden seçilebilir.
Açıklama : Giriş alanının yanında gösterilecek açıklama yazısı.
“YATAY İLERLEME ÇUBUĞU” ve “DİKEY İLERLEME ÇUBUĞU”
çift tıklandığında ;
sayfası açılır. Bu ekranda ;
X: Elemntin sayfadaki yatay eksendeki koordinatı. Sürükle bırak ile Ya da
bu alana giriş yapılarak değiştirilebilir.
Y : Elemntin sayfadaki dikey eksendeki koordinatı. Sürükle bırak ile Ya da
bu alana giriş yapılarak değiştirilebilir.
Genişlik : Elementin web sayfasında görüleceği pixel cinsinden genişliği.
Bu alana girilerek değiştirilebilir.
Yükseklik : Elementin web sayfasında görüleceği pixel cinsinden
yüksekliği. Bu alana girilerek değiştirilebilir.
Açıklama : Çubuğun üstünde görülecek açıklama yazısı girilebilir.
Max : %100'e karşılık gelecek veri değeri.
Min : %0'a karşılık gelecek veri değeri.
Memo : Değerlerin okunacağı hafıza alanı.
“KAYDIRMA ARACI” çift tıklandığında ;
ekranı açılır. Bu ekranda ;
X: Elemntin sayfadaki yatay eksendeki koordinatı. Sürükle bırak ile Ya da
bu alana giriş yapılarak değiştirilebilir.
Y : Elemntin sayfadaki dikey eksendeki koordinatı. Sürükle bırak ile Ya da
bu alana giriş yapılarak değiştirilebilir.
Genişlik : Elementin web sayfasında görüleceği pixel cinsinden genişliği.
Bu alana girilerek değiştirilebilir.
Yükseklik : Elementin web sayfasında görüleceği pixel cinsinden
yüksekliği. Bu alana girilerek değiştirilebilir.
Açıklama : Elementin üzerinde görülecek açıklama yazısı.
Max : Elementin vereceği maximum değer.
Min : Elementin vereceği minimum değer.
Tick : Elemente tıklandığında değerdeki minimum değişim.
Memory : Elementin değişimi yazacağı hafıza alanı.
“ALARM TABLOSU” çift tıklandığında ;
ekranı açılır. Bu ekranda ;
X: Elemntin sayfadaki yatay eksendeki koordinatı. Sürükle bırak ile Ya da
bu alana giriş yapılarak değiştirilebilir.
Y : Elemntin sayfadaki dikey eksendeki koordinatı. Sürükle bırak ile Ya da
bu alana giriş yapılarak değiştirilebilir.
Genişlik : Elementin web sayfasında görüleceği pixel cinsinden genişliği.
Bu alana girilerek değiştirilebilir.
Yükseklik : Elementin web sayfasında görüleceği pixel cinsinden
yüksekliği. Bu alana girilerek değiştirilebilir.
Alarm Düzenle : butonu tıklandığında ;
penceresi açılır. Bu ekranda sayfa çalışırken takip edilecek 100 adet alarm
kuralı yazılabilir. Alarm kuralı yazma işlemi şu şekilde yapılır.
Öncelikle “MEMORY” alanına alarm durumu gözlenecek hafıza alanının
adresi girilir. “KOŞUL” kayan kutusundan alarm koşulunu ifade eden
matematiksel ifade seçilir. “SABİT” alanına hafıza alanı ile ilgili
matematiksel karşılaştırmanın yapılacağı sabit değer girilir. “ALARM
BİLGİ” alanına da koşul gerçekleştiğinde alarm tablosuna eklenecek alarm
açıklaması girilir. Örnek olarak ;
alarmı eklendiğinde 125 nolu hafızanın değeri -75'den küçük olur ise alarm
tablosuna “Sıcaklık Düşük” alarmı eklenir.
Alarm tablosu sadece eklendiği sayfa açık durumda ise çalışır.
“TARİH SAAT GÖSTERGESİ” çift tıklanır ise ;
ekranı açılır. Bu ekranda ;
X: Elemntin sayfadaki yatay eksendeki koordinatı. Sürükle bırak ile Ya da
bu alana giriş yapılarak değiştirilebilir.
Y : Elemntin sayfadaki dikey eksendeki koordinatı. Sürükle bırak ile Ya da
bu alana giriş yapılarak değiştirilebilir.
Genişlik : Elementin web sayfasında görüleceği pixel cinsinden genişliği.
Bu alana girilerek değiştirilebilir.
Yükseklik : Elementin web sayfasında görüleceği pixel cinsinden
yüksekliği. Bu alana girilerek değiştirilebilir.
“TEXT İZLEME” elementi çift tıklanır ise ;
ekranı açılacaktır. Bu ekranda ;
X: Elemntin sayfadaki yatay eksendeki koordinatı. Sürükle bırak ile Ya da
bu alana giriş yapılarak değiştirilebilir.
Y : Elemntin sayfadaki dikey eksendeki koordinatı. Sürükle bırak ile Ya da
bu alana giriş yapılarak değiştirilebilir.
Genişlik : Elementin web sayfasında görüleceği pixel cinsinden genişliği.
Bu alana girilerek değiştirilebilir.
Yükseklik : Elementin web sayfasında görüleceği pixel cinsinden
yüksekliği. Bu alana girilerek değiştirilebilir.
Açıklama : İzleme alanı açıklaması girilir.
Memory : İzlenecek alanın hafıza adresi girilir.
“GİRİŞ YATAY KAYDIRMA ÇUBUĞU” ya da “GİRİŞ DİKEY
KAYDIRMA ÇUBUĞU” elementleri çift tıklanır ise ;
ekranı açılacaktır. Bu ekranda ;
X: Elemntin sayfadaki yatay eksendeki koordinatı. Sürükle bırak ile Ya da
bu alana giriş yapılarak değiştirilebilir.
Y : Elemntin sayfadaki dikey eksendeki koordinatı. Sürükle bırak ile Ya da
bu alana giriş yapılarak değiştirilebilir.
Genişlik : Elementin web sayfasında görüleceği pixel cinsinden genişliği.
Bu alana girilerek değiştirilebilir.
Yükseklik : Elementin web sayfasında görüleceği pixel cinsinden
yüksekliği. Bu alana girilerek değiştirilebilir.
Max : Giriş yapılabilecek maximum değer.
Min : Giriş yapılabilecek minimum değer.
Memory : Girilen değerin yazılacağı hafıza alanı.
Web elementlerinin giriş çıkış olarka türleri ise şu şekildedir.
“BUTTON” bir giriş elementidir. Sisteme dışarıdan değer girmekte
kullanılır. Girilebilecek değerler “0” Ya da “1” dir.
“SWITCH” bir giriş elementidir. Sisteme dışarıdan değer girmekte
kullanılır.Girilebilecek değerler “0” Ya da “1” dir.
“GİRİŞ KUTUSU” bir giriş elementidir . Sisteme dışarıdan değer girmeye
yarar. Girilebilecek değerler element özelliklerinde “Min” ve “Max”
değerleri arasında programlanabilir.
“ÖLÇÜM” bir izleme elementidir. Sistemde oluşan değerleri izlemeye
yarar.
“LİNEER ÖLÇÜM” bir izleme elementidir. Sistemde oluşan değerleri
izlemeye yarar.
“GRAFİK” bir izleme elementidir. Sistemde oluşan değerleri trend
şeklinde izlemeye yarar.
“ŞİFRELİ SAYFAYA GEÇİŞ” bir sayfa değiştirme elementidir.
“YATAY İZLEME ÇUBUĞU” bir izleme elementidir. Sistemde oluşan
değerleri izlemeye yarar.
“DİKEY İZLEME ÇUBUĞU” bir izleme elementidir. Sistemde oluşan
değerleri izlemeye yarar.
“KAYDIRMA ARACI” bir giriş elementidir. Sisteme dışarıdan değer
girmekte kullanılır.Girilebilecek değerler element özelliklerinde “Min” ve
“Max” değerleri arasında programlanabilir.
“ALARM TABLOSU” bir alarm elementidir. Sisteme alarm kuralları
yazıp izlemeye yarar.
“TARİH SAAT GÖSTERGESİ” bir sistem izleme elementidir. Sistem
tarihi ve saati gösterilir.
“NÜMERİK GİRİŞ” bir giriş elementidir. Sisteme dışarıdan değer
girmeye yarar. Girilebilecek değerler element özelliklerinde “Min” ve
“Max” değerleri arasında programlanabilir.
“TEXT İZLEME” bir izleme elementidir.Sistemde oluşan değerleri
izlemeye yarar.
“GİRİŞ YATAY KAYDIRMA ÇUBUĞU” bir giriş elementidir. Sisteme
dışarıdan değer girmeye yarar. Girilebilecek değerler element
özelliklerinde “Min” ve “Max” değerleri arasında programlanabilir.
“GİRİŞ DİKEY KAYDIRMA ÇUBUĞU” bir giriş elementidir. Sisteme
dışarıdan değer girmeye yarar. Girilebilecek değerler element
özelliklerinde “Min” ve “Max” değerleri arasında programlanabilir.
3 – Web Sayfası Tasarımını Web Sayfasına Dönüştürme :
Web sayfası tasarımı bittikten sonra ;
“Derle” menüsünden “Oluştur” itemine tıklanarak web sayfaları html
formatında oluşturulabilir. Oluşturulan sayfalar ilgili projenin içine web
sayfası olarak kaydedilir. Eğer sayfalar cihaza yüklenmek istenirse “Ekom
Manager” programından “Web” menüsünden “Yükle” itemi tıklanarak
cihaza yüklenebilir.
Yüklenen sayfalar bir web browser ile test edilebilir.
Download

Ekom Web Designer Programı Kullanma Kılavuzu