ASD-A2 SERVO MOTORU HARiCi BĐR PULS KAYNAĞI iLE SÜRMEK
(HARĐCĐ POZĐSYONLAMA)
Bu yöntemde temel olarak servo sürücünün CN1 konnektöründe bulunan Pulse ve/veya Pulse/
ile SIGN VE SIGN/ özel inputları kullanılarak sürme işlemi gerçekleştirilir. Sürme işlemi
pulse inputlarına gelen kare dalgalar ( pulse ) ile gerçekleştirilecektir. Bu kare dalgaların
gelme sıklığı ( Frekans ) motorun hızını belirler. Aynı şekilde belli frekansta gelen bu kare
dalgaların adedi de motorun döneceği/ilerleyeceği turu ( Mesafe) tayin eder.
yazısı çıkıyorsa parametre
Bir parametre değiştirildikten sonra ekranda
değisikliği basarıyla gerçekleştirilmiş demektir. Ancak bazı parametreler girildikten sonra
seklinde bir mesaj gelirse bu
ekrana değisik mesajlar gelmektedir. Örneğin
Servoyu Off yapmadan parametreyi değiştiremezsiniz anlamına gelir. Ancak Servo On
inputunu 0 yapıp sonra söz konusu parametreyi değiştirebilirsiniz. Aynı şekilde
mesajıyla karşılaşırsak, parametre değişikliği ancak enerjiyi kesip tekrar verdikten sonra aktif
olacak anlamına gelir.
P2-08 : 10 Sürücüyü Fabrika Ayarlarına geri almak içindir. Öncelikle herhangi bir hataya
meyil vermemek için bunun yapılması tavsiye edilir. Zorunlu değildir. Değişiklik yapıldıktan
sonra mutlaka enerji kesilip tekrar verilmelidir. Servo Off konumunda fabrika ayarlarına
alınmalıdır.
P1-01 : 0 Servo Sürücüyü Harici Pozisyonlama moduna almak içindir.Fabrika çıkıs değeri
0’dır. Ancak kontrol edilmelidir.
P1-44 : 1 Elektronik Çarpan. Buraya girilen rakam gönderilen pulse adedi ile çarpılınca
çıkan sonuç alınacak yolu belirler. Bu parametreye 2 girilir ve 10 pulse tetiklemesi yapılırsa
motor 20 pulse lik ilerleme yapacaktır. Fabrika değerlerinde P1-44 = 128 (çarpan parametresi)
P1-45 =10 (bölen parametresi) dur. Servoya 100.000 puls gönderildiğinde servo 1 tur
dönecektir.
Bu çalışmaları yapabilmek için aşağıdaki çizimde gösterilen bağlantıların tümü
gerçekleştirilmelidir. Burada DI6(32.pin), DI7(31.pin) limit sensör inputları, DI8(30.pin) de
Acil stop inputudur. Bu inputlara sürekli 1 sinyali verilmelidir.Yada parametrelerden P2-15=0
, P2-16= 0 , P2-17= 0 girilmelidir. Aksi halde Servo ekranında
ALE14, ALE15 ve ALE13 gibi limit sensör ve acil stop alarmları gelecek ve çalışmamıza
engel olacaktır.
NOT : Bu bağlantı NPN Open Collector puls bağlantısı içindir.
NOT : Harici güç kaynağı kullanılacaksa şayet Com + (11 nolu pin) ile Vdd (17 nolu pin) bağlantısı ayrılmalı, harici güç kaynağının + 24 v ucu ile Com + (11 nolu pin) ve Pull Hi (35 nolu pin) köprü
atılmalıdır. Güç kaynağı - ucu ise Com - (45 nolu pin) ile birleştirilmelidir.
Download

ASD-A2 SERVO MOTORU HARiCi BİR PULS KAYNAĞI iLE SÜRMEK