RADONIX
PC-Pro
CAM Pro Test
Öncelikle ilk olarak kullanacağımız arayüz kırmızı ikonlu CAMProTest programı olacaktır. Burada
makinamızın üzerinde bulunan motorlarımız, gerekli sensörlerimizi kontrol edip bağlantı durum kontrolünü
yaptığımız, motorların çalışıp çalışmadığını kontrol ettiğimiz arayüzdür.
Şekil 1
Bu arayüzde, Şekil 1’de görüldüğü gibi, sol üst köşede Online ikaz lambası bulunur, bu lamba
yanıyorsa kartın usb bağlantısında bir problem yok demektir. Bunun sağında kartın seri numarasını
görürüz, gördüğümüz seri numara ile kartın üzerindeki seri numara birbiriyle aynı mı kontrol edilir.
Sonrasında tarafınıza verilen 16 haneli aktivasyon kodu hemen yanındaki A-Code kısmına yazılır ve Enter
tuşuna basıldığında kartınız aktif olur ve en sağ kısımda kullanılabilir durumda olan eksen sayısı belirir.
©2014 Radonix co.
Sayfa 1
RADONIX
PC-Pro
Şekil 2
Şekil 2’deki resimde görüldüğü gibi kullanılabilir durumda 4 eksen bulunmaktadır. Burada eksenleri
manual olarak aktif hale getirip kontrol edebilirsiniz. Ekseni aktif hale getirmek için eksenin altındaki servoon kutucuğuna tıklamanız yeterli. Aktif hale getirdiğiniz eksenin, kartınızdaki SON (Servo On) ikaz ledi de
yanacaktır ve bu durumda o eksenin aktif olduğunu anlarsınız. Ekseniniz bu arayüzde güvenlik açısından
eksenler çok fazla yavaş hareket etmektedir, hareket verdiğinizde motorun hareket ettiğini motorun miline
bakarak daha iyi anlayabilirsiniz.
Şekil 3
Şekil 3’deki, ekranın en alt kısmındaki axes kısmından ise aktif hale getirdiğiniz motorları hareket
ettirmek için Jog butonları bulunur. Reset butonu Stop görevi görür.
Şekil 4
Eksen kontrolünden sonra hemen alt kısmındaki input girişleri yer almaktadır. Kart üzerinde sekizerli
gruplarla 24 adet giriş portu bulunmakta ve gruplar NPN ve PNP olarak kart üzerindeki switch ile
ayarlanabilirler. Bu kısımda kullanılan inputları görebiliriz. Örneğin giriş olarak kullandığınız limit sensörlerini
veya home sensörlerini konrol ettiğinizde burada hangi girişe bağlı ise o girişin ledi uyarı verir ve çalışıp
çalışmadığını görürsünüz.
©2014 Radonix co.
Sayfa 2
RADONIX
PC-Pro
Şekil 5
Hemen alt kısmında ise outputlar bulunmaktadır. Buradan outputlarınıza bağlı olan rölelerinizi
kontrol edebilirsiniz. Yine çıkış pininin altındaki kutucuğa tıklayarak bunu deneyebilirsiniz.
Şekil 6
Ekranın sol alt kısmında ise analog çıkışlarımızın potları bulunmaktadır. Konrol için buradan örneğin
spindel hızını kontrol edebilirsiniz. Bu potlarla oynadığınızda kartın analog çıkış pinine bağlı ledin
parlaklığının da değiştiğini göreceksiniz.
©2014 Radonix co.
Sayfa 3
Download

CAM Pro Test