No
EV GÜVENLİĞİ KONTROL SORULARI
Evet Hayır
A ELEKTRİKSEL TEHLİKELER KONTROL NOKTALARI
Elektrikli ev aletlerinin kabloları tezgâh kenarından sarkmakta
1
mıdır?
Zemini yıkarken veya silerken fiş, priz gibi elektrik donanımına su
2
sıçrama tehlikesi var mı?
Elektrikli el aletlerini kullanmadığınız zamanda da prizde mi
3
tutuyorsunuz?
4
Aynı prizde birden çok elektrikli aleti kullanıyor musunuz?
5
Elektrikli battaniye kullanıyor musunuz?
6
Uykuda iken elektrikli battaniyenin fişi takılı mı?
B BALKON TEHLİKELERİ KONTROL NOKTALARI
Balkon korkuluklarında hasar, kırık, var mı? Dokununca sallanıyor
7
mu?
8
Balkon korkuluklarının yüksekliği 90-100cm’den az mı?
Balkon korkuluklarında merdiven gibi tırmanılacak yatay çubuk9
basamaklar var mı?
Balkon zemini ıslak olduğu zaman kaygan mı? Düşme tehlikesi var
10
mı?
Balkon parmaklıklarının arası çocuk ve/veya çocuğun başının
11
geçebileceği genişlikte mi?
Balkonda çocuklarınızın üzerine çıkıp aşağıya sarkabileceği tabure12
sandalye gibi malzemeler var mı?
13 Balkon kapısını çocuklar tek başına açabilir mi?
14 Balkon kapısını açık tutuyor musunuz?
15 Yanında büyükler olmadan çocuklar balkona yalnız çıkıyor mu?
C
ODALARDAKİ TEHLİKELER KONTROL NOKTALARI
Dolap kapakları kolayca/kendiliğinden açılıyor mu? İçindekilerin
16
dökülme tehlikesi var mı?
17 Çocuklar dolap önlerinde oynuyorlar mı?
18 Mobilyaların keskin kenarları sivri köşeleri var mı?
19 Pencereler çocukların kolayca açıp aşağıya sarkabileceği gibi mi?
Pencerelerde demir parmaklık veya korkuluk varsa ara
20
açıklıklarından çocuk, çocuğun başı geçebilir mi?
Sobalara, ısıtıcılara çarpma tehlikesi var mı? Geçiş noktalarına yakın
21
mı? Doğrudan temas olasılığı var mı?
Sobalar, ısıtıcılar yakınında yanıcı malzeme, gaz, mazot gibi yanıcı
22
madde var mı?
Sobalar ve ısıtıcıların kendileri ve boruları perde, yorgan gibi
23
sürekli ısınma yanabilecek malzemelerin yakınından mı geçiyor?
Soba üzerinde çamaşır kurutuluyor mu? Soba üzeri çamaşırlığa
24 asılan çamaşırlar düşebilir mi? Bu çamaşırlar kuruduktan sonra da
soba üzerinde tutuluyor mu?
25 Soba üzerinde sıcak su hazırlanıyorsa çocuklar erişebiliyor mu?
Dolap, büfe gibi eşyalar olası bir sarsıntıda devrilebilir mi? (duvara
26
sabitlenmiş mi)?
Dolap üstlerinde saklanan hurç, yorgan, vb. malzemeler düşebilir
27
mi?
Üzerinden eşya düşme /devrilme tehlikesi olan yerlerde çocuklar
oynuyor mu?
Evdeki bazalar içine malzeme konulup alınırken kapak
kendiliğinden düşebilir mi? ( Baza emniyet sistemi sağlam mı?
29
Açtığınız zaman baza emniyetini düşmemesi için kilitliyor
musunuz?)
Bazaları çocuklar açabiliyor mu? Oyun amaçlı- içine saklanmak gibi
30 kullanıyorlar mı?
28
31
D
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
E
43
44
45
46
47
48
49
50
51
F
52
53
Çocuklar oyuncaklarını toplamadan bırakıyorlar mı? Üzerine basıp,
takılıp düşme tehlikesi var mı?
MUTFAK TEHLİKELERİ KONTROL NOKTALARI
Tencere tava vs. sapları ocak kenarlarında çarpılabilecek
şekildedışa dönük mü tutulmaktadır?
Bıçak, gibi kesici aletler tezgâh kenarlarında düşebilecek şekilde mi
bırakılıyor?
Kibrit gibi yakıcı maddeler çocukların erişip oynayabileceği şekilde
mi bırakılıyor?
Fırın kumanda düğmeleri çocukların erişip açıp kapamaya
çalışabilecekleri durumda mı?
Fırınla temas tehlikesi var mı? (Özellikle sıcak olduğu. Yanma
riskinin olduğu durumlar var mı? )
Bıçak gibi kesici aletlerle çocuklar oynuyor mu?
Mutfak zemin fayansları kaygan mı? Üzerinde kaymayı önleleyici
halı kilim vb. malzeme var mı?
Plastik torbalar çocukların erişebileceği bir yerde mi muhafaza
ediliyor?
Çocuklar plastik torbalarla oyun oynuyorlar mı?
Çocuklar siz yemek yaparken mutfakta mı oynuyorlar?
Mutfağınızda yangın söndürme tüpü var mı?
ÇOCUKLARIN YÜZYÜZE KALDIĞI TEHLİKE KONTROL
NOKTALARI
Sigara küllük çakmak kibrit gibi yanıcı yakıcı maddeler çocukların
ulaşabileceği noktalarda mı?
Çocuklar televizyon sehpası,dolap, kitaplıklar vb. eşyalara
tırmanıyor mu? Tırmanıyorsa bu eşyalar çocukların üzerine
devrilebilir mi?
Çocuklar çekmeceleri merdiven basamağı gibi kullanıyorlar mı?
Çocuklar çekmeceleri açıp kapatıyorlar mı? Buralarda sıkışma
tehlikeleri var mı?
Çocuklar yatak üzerinde zıplayarak oynuyorlar mı?
Yataklar pencere kenarında mı?
Çocukların cama çıkma ve aşağıya düşme tehlikesi var mı?
Yatak, masa, komedin vb. sivri köşeli eşyaların köşeleri sivri mi?
Çarpılınca yaralanmaya karşı önlem alınmamış mı?
BANYODAKİ TEHLİKELER KONTROL NOKTALARI
Çocuklar ve yaşlılar banyoda yalnız kalır mı?
Banyo ve tuvaletinizin aydınlatması yetersiz mi?
54 Banyonuzda şofben varsa havalandırması yetersiz mi?
55 Banyonuzun zemini ıslak bırakılır mı?
Saç kurutma makinesi elektrikli tıraş makinesi kullanılmadığı
56
zamanlarda fişte takılı bırakılıyor mu?
G
DEPOLAMA- SAKLAMA TEHLİKELERİ KONTROL NOKTALARI
Şampuan, sabun ve kozmetikler, çocukların ulaşabileceği yerlerde
57
mi?
58 İlaçlar temizlik malzemeleri aynı yerde mi depolanıyor?
59 Bir yangın durumunda ne yapacağımı bilmiyorum.
Temizleyiciler, çamaşır suları ve deterjanlar çocukların
60 ulaşacağı yerlerde mi ?
Alkollü maddeleri çocukların ulaşacağı yerlerde mi ?
BAHÇE BAKIM TEHLİKELERİ KONTROL NOKTALARI
Bahçenizdeki ağaçlar seyrek mi budanır?
El aletleriniz rastgele bahçede bırakılır mı?
Kapılar küçük çocukların tek başına açacağı şekilde bırakılır mı?
Bahçenizdeki zirai ilaç, haşere ilacı, boya ve benzer maddelerin şişe
64 ve kutuları herkesin özellikle çocukların erişebileceği yerlerde mi
durur?
65 Bahçe zemininde çukurlar, tümsekler var mı?
H
61
62
63
Şimdi evet diye cevap verdiğimiz kontrol noktalarını düzeltelim. Tüm sorulara
HAYIR diyebilecek durumlara getirmek için çalışmalara başlayalım…
Kazasız günler dileriz.
Download

İndirmek için tıklayınız