DİKKAT: Bu bölümde toplam 15 soru vardır. Cevaplarınızı optik formdaki “TÜRKÇE” bölümüne işaretleyiniz.
SINAV SÜRESİ: 110 dakikadır. Başarılar...
1.
1314 - 7-DB
TÜRKÇE TESTİ
3.
Adamın iyisi alışverişte belli olur.
Yaşadığı bu acı
onu yıkar.
Adamın iyisi iş başında belli olur.
Yusuf
Bütün eşyalar
sağlam, dedi.
Körle yatan şaşı kalkar.
Özgür
Mert
Sakla samanı gelir zamanı.
Bütün mahalleli
sokağa döküldü.
Ak akçe kara gün içindir.
Taşıma su ile değirmen dönmez.
Damlaya damlaya göl olur.
Yakın anlamlı atasözlerinin yazılı olduğu
kamyonlar aynı yöne gidecektir.
Buna göre, hangi kamyon farklı bir yöne
gidecektir?
A)
B)
C)
D)
Ayrıntılara bu kadar
eğilmen doğru değil.
Tarık
Hangi çocuğun cümlesinde altı çizili sözcük gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A) Yusuf’un
B) Özgür’ün
C) Mert’in D) Tarık’ın
4.
Söylenen sözlerde yer almayan fakat
cümlenin anlamından çıkarılan gizlenmiş diğer ifadelere örtülü anlam denir.
2.“Açılmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin
hangisinde “bir kimseye sırrını, üzüntüsünü anlatmak” anlamında kullanılmıştır?
A) Ateşi düşünce hasta, açıldı.
Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde örtülü anlam vardır?
A) Artık okula geç kalmıyor.
B) Sınıfımıza yeni gelen çocuk birden açıldı.
B) Bir bardak süt içmek istiyorum.
C) Bana açılırsan sana yardımcı olabilirim.
C) Onu toplantıya çağıracağım.
D) Yüzerken biraz fazla açılmışım.
D) Kitaplarını özenle çantasına yerleştirdi.
1
7. SINIFdüzey belirleme
Üzüm üzüme baka baka kararır.
5.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel
görüş söz konusudur?
8.
A) Geçen hafta “Muhteşem Eserler’’ adlı
bir kitap okumuştum.
Dört ressam bir gün belirli bir
manzara parçasının resmini yapmak istemişler. Dördü de tabiattan ayrılmamaya karar vermişler.
Ama model aynı olduğu, hepsi
gördüklerine tam bir doğrulukla bağlı kaldığı hâlde yine de
sonunda birbirinden farklı dört
resim çıkmış ortaya.
B) Annem misafirler için pasta ve kurabiye
yapmış.
C) Bahçede dört tane küçük ağaç vardı.
D) Beni sadece sen anlayabilirsin.
Yazar, bu metnin anlatımında aşağıdakilerin hangisine başvurmuştur?
A) Öne sürdüğü düşünceyi başkalarının
görüşleriyle desteklemeye
B) Okuyucuyu bir olay içinde yaşatmaya
6.
C) Bir kavramı eksiksiz olarak açıklamaya
D) Benzetme yaparak metni etkileyici kılmaya
Açılmış bahçede sümbüller gibi
Açılmadan soldum ben güller gibi
Yavrusunu yitirmiş bülbüller gibi
Feryat bana düştü, gözyaşı sana
Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisine başvurulmuştur?
A) Konuşturma B) Kişileştirme
C) Benzetme
D) Karşıtlık
9.
1
Çizmeci, gerekli uyarıları yapmış, ressam da düzeltmiş.
2
İşte "çizmeden yukarı çıkmak"
deyiminin öyküsü bu şekilde
ortaya çıkmış.
3
Ressamın biri bir portredeki çizmenin iyi olup olmadığını çizmeci bir adama sormuş.
4
Bu durumda ressam, "Çizmeden
yukarı çıkma." demiş.
7.
(1) Kitap okumanın yararlarını bilmeyen yoktur herhalde. (2) En belirgin
özelliği de bizi hayatın farklı yönleri
ile tanıştırmasıdır. (3) Ayrıca insanların
farklı dünyalarını tanımamızı da sağlar.
(4) Okumamızı şiir, gezi, deneme, roman gibi değişik türlere yönlenerek
zenginleştirmeliyiz.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin
hangisinde okuma ile ilgili diğerlerinden
farklı bir vurgu vardır?
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4 .
2
Çizmeci, resimde başka yanlışlık-
5 ların da olduğunu söylemiş sonra.
Yukarıdaki olayların oluş sırasına göre
doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1-5-3-2-4
B) 2-4-5-1-3
C) 3-1-5-4-2
D) 4-1-3-2-5
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil
almış isim soylu bir sözcük yoktur?
A)
Düşünürsen nerede hata yaptığını anlarsın.
B)
Şu dünyada en çok sevdiğim
kişidir annem.
C)
D)
13.
---- ailece
size geliyoruz.
Umut
Okul bahçesinde hiç kimse yoktu.
Umut’un cümlesinin başına aşağıdakilerden hangisi getirildiğinde anlam (kip)
kayması olmaz?
A) Şimdi
Eviniz gerçekten çok güzelmiş.
C) Birazdan
B) Bu akşam
D) Yarın
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebepsonuç anlamı yoktur?
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım
yanlışı vardır?
A) Sana yardım etmek istiyorum, bu yüzden buraya geldim.
A) Annem, Pamuk’u veterinere götürdü.
B) Annesi, Merve’yi karşısına oturtup güzelce konuştu.
B) Ziya Gökalp Bulvarı’nda trafik kazası
meydana gelmiş.
C) Bu nazik davetinizden dolayı çok teşekkür ederiz.
C) Her birimiz kendi Dünya’mızda yaşarız.
D) Yaşlı adam, kendisine birinin yardım etmesine çok şaşırdı.
D) Hafta sonu Boğaz’da gezintiye çıkmıştık.
12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiili
yapı yönünden diğerlerinden farklıdır?
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden
çok zarf kullanılmıştır?
A) Babam işten geldikten sonra koltukta
uyuyakalmış.
A) Yarın sabah burada toplanalım.
B) Aldığım hediye onu çok sevindirecek.
B) Şu sırayı ileri iter misiniz?
C) Saatimi nerede düşürdüm acaba?
C) Kardeşim koşa koşa yanımıza geldi.
D) Kısa sürede çok zayıfladı.
D) Az önce evden aceleyle çıktı.
3
MATEMATİK TESTİ
DİKKAT: Bu bölümde toplam 15 soru vardır. Cevaplarınızı optik formdaki “MATEMATİK” bölümüne işaretleyiniz.
4.
1.
A
5x – 8
2. adım
1. adım
3. adım
B
Yukarıda ilk 3 adımı verilen örüntünün
5. adımında kaç çember olur?
A) 16
B) 24
C) 28
D) 31
C
Yukarıda verilen ABC üçgeni bir eşkenar
üçgendir.
Buna göre, bu üçgenin çevresi kaç birimdir?
B) 141
C) 144
D) 147
1
3–
3
5
4–
işleminin sonucu kaçtır?
46
30
46
30
A)
B)
C)
C)
17
5
5
17
5.
Ahmet’in parası, Hasan’ın parasının 3 katıdır. Elif’in parası ise Ahmet’in parasının yarısıdır.
Üçünün paraları toplamı 440 TL olduğuna göre, Hasan’ın parası kaç TL dir?
A) 40
3.
3x + 14
A) 138
2.
4x + 3
B) 80
C) 120
D) 240
Denklemi 3x – 5y + 15 = 0 olan doğrunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
y
y
5
5
0
C)
x
–3
D)
y
y
3
3
–5
0
x
x
0
–3
5
0
x
4
6.
720 TL, yıllık %8 faiz oranı ile bir bankaya
yatırılıyor.
Yalnızca ana paraya faiz uygulanacağına göre, 5 yıl sonunda hesapta toplam
kaç TL olur?
A) 288
B) 988
C) 1008
D) 1288
7.
X = 3a2 – 2a + 3a – a2
10.
Yukarıdaki eşitliklere göre, X – Y’nin en sade
eş değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) –a
A
G
Y = 2a . (a + 1)
C) –a2
B) a
F
20˚ 60˚
D) a2
70˚
B
E
30˚
D
C
Yukarıdaki ABC üçgeninde [BC] kenarı 4 eş
parçaya bölünmüştür.
Buna göre [BC]’ye ait orta dikme aşağıdakilerden hangisidir?
A) [BD]
B) [FD]
C) [GD]
D) [ED]
(6 ; 4 ; 3 ; x)
8.
Yukarıda bir süslemenin kodu verilmiştir.
Buna göre, X yerine aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
A) 3
B) 4
C) 6
D) 8
11. I. Aynı kapasitedeki 6 işçi bir duvarı 4 saatte boyarsa; aynı kapasitedeki 8 işçi
aynı duvarı kaç saatte boyar?
II. Bir yükü aynı kapasitedeki 5 kamyon 6
seferde taşırsa, aynı kapasitedeki 10
kamyon aynı yükü kaç seferde taşır?
III. Bir araç sabit hızla 1 saatte 60 km giderse 4 saatte kaç km gider?
IV. Ankara-İstanbul arasını 100 km hızla 4
saatte giden bir araç 80 km hızla kaç
saatte gider?
Yukarıdaki şekilde oklarla görterilen yönde sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde
verilen işlemler uygulanmıştır?
Yukarıdaki soruların çözümünde kullanılacak orantı çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
9.
1
1
2
2
3
3
Doğru Ters A) Dönme
Yansıma
Öteleme
A) I ve II
III ve IV
B) Yansıma
Dönme
Öteleme
B) III ve IV
I ve II
C) Dönme
Öteleme
Yansıma
C) I ve IV
II ve III
D) Yansıma
Öteleme
Dönme
D) Yalnız III
I, II ve IV
5
12’den 15’e kadar olan sorulardan; ders kitabı olarak MEB Yayınları’nı kullananlar SÜTUN 1’deki
soruları, DİĞER yayınları kullananlar SÜTUN 2’deki aynı numaralı soruları cevaplayacaklardır.
SÜTUN 1 (MEB Yayınları’nı kullananlar)
12.
B
12. 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 3, 1
A
40˚
100˚
E
3x
G
D
Yukarıdaki verilere göre aşağıdakilerden
hangisinin değeri diğerlerinden farklıdır?
A) Çeyrekler açıklığı
BI Aritmerik ortalama
F
C) Ortanca değer
D) Tepe değer
2x
30˚
SÜTUN 2 (Diğer yayınları kullananlar)
C
Yukarıdaki şekilde [AB // [CD olduğuna
göre, x kaçtır?
A) 30
B) 40
C) 50
D) 60
A
13.
40˚
B
O
C
13. 4 kişilik bir aile yan yana dizilerek fotoğraf
çektirecektir.
Yukarıdaki O merkezli çemberde AOC
açısının minör yayının ölçüsü kaç derecedir?
A) 40˚
B) 60˚
C) 80˚
D) 100˚
Anne ile baba yanyana olmak şartıyla
kaç farklı şekilde fotoğraf çektirebilir?
A) 30
6
B) 24
C) 18
D) 12
SÜTUN 1 (MEB Yayınları’nı kullananlar)
SÜTUN 2 (Diğer yayınları kullananlar)
14.
14. Bir iç açısı 140˚ derece olan düzgün bir
çokgen kaç kenarlıdır?
B) 8
C) 9
D) 10
E b
Kız
6
8
5
Erkek
10
12
9
Tabloda 7-A sınıfındaki tüm öğrenciler tuttukları takımlara göre gruplanmıştır.
Buna göre, 7-A sınıfından rastgele seçilen bir öğrencinin kız veya Fenerbahçeli
olma olasılığı kaçtır?
1
31
19
8
B)
C)
C)
5
50
50
19
15. Veli amcanın çiftliğinde 16 inek, 24 keçi ve
50 koyun vardır.
D
A
O
B
F
Çiftlikteki hayvanların daire grafiğinde
gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Yukarıdaki “O” merkezli çemberle ilgili
aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur?
1. b doğrusu A ve C noktalarında teğettir.
2. a doğrusu D noktasında kesendir.
3. [AB] çaptır.
4. [EF teğet doğrusudur.
5. b kesendir.
A) 2
Beşiktaş
a
C
Fenerbahçe
A)
15. Galatasaray
7-A sınıfı
B) 3
İnek
96˚ Keçi
C)
200˚ Koyun
96˚
Keçi
D) 5
7
96˚
Keçi
İnek
D)
200˚
C) 4
B)
200˚
Koyun
İnek
n
Koyu
A) 7
Takımlar
200˚
Keçi
İnek
96˚
Koyun
DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ TESTİ
DİKKAT: Bu bölümde toplam 15 soru vardır. Cevaplarınızı optik formdaki “DİN KÜLTÜRÜ” bölümüne işaretleyiniz.
1.
3.
Kim kötü söz ve davranışları bırakmazsa onun yemeği içmeyi terk etmesine
Allah’ın ihtiyacı yoktur.
Hz. Muhammed
Bu hadisinde Hz. Muhammed oruçlu kişiye öncelikle aşağıdakilerden hangisiyle
ilgili bir uyarıda bulunmuştur?
Oruç tutan bir kişinin
açlık ve yoksulluk içinde
bulunanların hâlini daha
iyi kavrayabildiği bilinir.
Bu bilgiye göre oruç, oruçlu kişide öncelikle aşağıdakilerden hangisinin ortaya
çıkmasını sağlar?
A) Zor durumdaki insanların durumunu
daha iyi kavramasını
A) İnsan sağlığıyla
B) Sosyal ilişkilerle
B) Dini kuralları öğrenme isteğinin artmasını
C) Ekonomik gelişmelerle
C) Dengeli beslenme kurallarına dikkat etmesini
D) Beslenme alışkanlığıyla
D) Sağlığına daha fazla özen göstermesini
2.
Kavram
4.
Aşağıdaki öğrenciler ramazan ayının İslamiyetteki önemini ifade eden bazı bilgiler
veriyor.
Hangisinin verdiği bilgi yanlıştır?
Anlamı
1 İmsak
Orucun bitiş zamanı
2 Teravih
Ramazan ayında
kılınan bir namaz
3 Mukabele
Karşılıklı olarak Kur’an
okuma ve dinleme
4 İftar
Oruca başlama zamanı
A)
Kur’an bu ayda indirilmeye başlanmıştır.
B)
Yukarıdaki çizelgede ramazan ayı ve oruçla ilgili bazı kavramlar ve anlamları verilmiştir.
C)
Hangilerinin anlamı yer değiştirilirse çizelgede verilen bilgilerin tümü doğru
olur?
A) 1 ve 2 B) 2 ve 3
C) 1 ve 4 D) 3 ve 4
D)
8
Oruç ibadeti bu ayda
yerine getirilir.
Hz. Muhammed’e
peygamberlik görevi
bu ayda verilmiştir.
Muharrem orucundan
daha fazla oruç tutulmaktadır.
5.
Oruçlu bir kişi, kendisine yönelik yanlış bir
davranış karşısında ya affedici olur ya da
yumuşak ifadelerle karşılık vermeye özen
gösterir.
8.
Bu duruma göre oruç, kişide aşağıdakilerden hangisinin oluşmasına etki eder?
Geldi geçti ömrüm benim,
Şol yel esip geçmiş gibi,
Hele bana şöyle geldi
Bir göz yumup açmış gibi
Yunus Emre
A) Çevreye ilgisizliğin
B) Yanlış davranışlara karşı duyarsızlığın
C) Herkese karşı hoşgörünün
Dörtlükte asıl vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsan yaşamı ve dünya hayatının geçici olduğu
D) Davranış bozukluğunun
B) Bu dünyada insanın mutlu olamayacağı
C) Her canlının yaşam hakkının olduğu
6.
D) İyiliklerin ve kötülüklerin karşılıksız kalmayacağı
Abdal Musa’dan Öğütler
Elden geldiğince
yalnız yemek
yeme!
Vaktini boşa
harcama!
Ahde vefa
göster!
9.
Sınıf panosuna yukarıdaki şekilde, Abdal
Musa’dan bazı öğütler yazarak astık.
Aşağıdakilerden hangisi bu öğütlerden
birinin konusu değildir?
Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin temel inanç esaslarından biri değildir?
A) Meleklere iman etmek
B) Peygamberlere inanmak
C) Bir mezhebe bağlanmak
A) Verdiği sözü tutmak
D) Ahiret gününe inanmak
B) Zamanın değerini bilmek
C) Sofrasından başkalarına da ikramda
bulunmak
D) Zorluklar karşısında sabırlı olmak
10.
Gözle görülebilen Gözle görülemeyen
7.
Ya olduğun gibi görün ya
da göründüğün gibi ol.
Mevlana
Varlıklar Alemi
Yukarıdaki sözünde Mevlana’nın vurguladığı ahlaki tutum aşağıdakilerden hangisidir?
Yukarıdaki çizelgede gözle görülebilen ve
görülemeyen varlıklara örnekler yazacağız.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisini diğerlerinden farklı yere yazmalıyız?
A) Hoşgörü
B) Dürüstlük
A) Çiçek
B) Ruh
C) Alçak gönüllülük
D) Sabır
C) Buhar D) Işık
9
11. Bazı arkadaşlarım münafık kişinin özelliklerini aşağıdaki şekilde açıklıyorlardı.
13.
Hangisinin söylediği uygun değildir?
A)
Konuştuğu zaman
yalan söyler.
B)
Söz verdiğinde
sözünde durmaz.
C)
Kendisine emanet
edilen şeyi korumaz.
D)
Yalan yere şahitlik
yapmaz.
Varlıklı kişilerin, mallarından
bir kısmını yoksullara karşılık
beklemeden vermelerine
---- denir.
Bu cümlede boş bırakılan (----) yere aşağıdakilerden hangisini getirmek uygundur?
A) tevazu B) adalet
C) infak
D) sadakat
14.
Bu arkadaşım herkese
karşı hak, hukuk ve doğruluk ilkesiyle davranmayı kendisine öncelikli bir
görev olarak kabul eder.
12.
Bak evlat! Yüce Allah “Yiyin, için fakat
israf etmeyin.’’ diyor.
Anladım
dedeciğim.
Yukarıdaki kişinin sözünü ettiği arkadaşıyla ilgili olarak vurguladığı özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adalet B) Cömertlik
C) Tevazu D) İyimserlik
15.
....................
Dedesi
Ahmet
Caferilik
Yukarıdaki konuşmaya göre, dedesi Ahmet’e aşağıdakilerden hangisini öğütlemek istemiştir?
Şafiilik
Hanefilik
Malikilik
Yukarıdaki çizelgeye göre, boş bırakılan
yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?
A) Savurganlıktan kaçınmasını
A) Tasavvuf Konuları
B) Arkadaşlarına dürüst davranmasını
B) İslam’da Fıkhi Mezhepler
C) Büyüklerine saygı göstermesini
C) İbadet Şekilleri
D) Herkese karşı hoşgörüyle yaklaşmasını
D) Ahlak İlkeleri
10
Hanbelilik
FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ
1903
1.
1903
1904
DİKKAT: Bu1903
bölümde1903
toplam
15 soru vardır. Cevaplarınızı optik1904
formdaki “FEN ve TEKNOLOJİ” bölümüne işaretleyiniz.
1903 1904 1904
1904
1903
1903
3.
1904
Proton
1903
1904
1904
Elektron
Li
Na
O
Nötron
1961
1961
1913
1961 1961
1913
1913
Elektron dağılımları
1913verilen yukarıdaki
1961
Atomların yapısında bulunan tanecikler1913
atomların gruplandırılması aşağıdakilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğruden hangisinde doğru verilmiştir?
1961
dur?
1961
1913
1913 vermeye
1961 A) Proton (+) yüklü iken elektron (–) yüklü
Elektron almaya Elektron
1913
yatkın
yatkın dür.
A) Li, O
Na
B) Li, Na
O
C) O
Li, Na
D) O, Na
Li
B) Protonun kütlesi elektronun kütlesine
eşittir.
C) Nötronun kütlesi protonun kütlesinden
çok büyüktür.
D) Elektronun yüküyle nötronun yükü aynıdır.
4.
Demir, Alüminyum,
C, K
2.
CO3
Karbonat
NO3–
Nitrat
OH–
Hidroksit
PO43–
Sülfat
NH4
Amonyak
SO4
Fosfat
2–
+
Mesut
2–
A) 2
B) 3
C) 4
Mesut ve Celal, elementlerin sembollerini
ve isimlerini hatırlamak için birbirlerine soru
soruyorlar.
Mesut’un sorduklarına Celal sırasıyla
aşağıdakilerden hangisini söylerse tüm
cevapları doğru olur?
A) De, AI, Karbon, Kalsiyum
Çok atomlu iyonların adları ve formülleriyle hazırlanan yukarıdaki tabloda kaç
tane iyon yanlış isimlendirilmiştir?
B) Fe, Au, Klor, Karbon
C) Fe, AI, Kalsiyum, Klor
D) 5
D) Fe, AI, Karbon, Potasyum
11
Celal
5.

K
7.
A
L
I

A
K
A 
K
L
Özdeş ampullerle kurulan yukarıdaki
elektrik devresinde ampermetrelerin
gösterdiği değerler arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
A)  =  + 
B)  >  > 
C)  =  = 
D)  >  > 
II
Mehmet K ampülüyle kurduğu bir elektrik
devresinde K ile özdeş L ampülünü farklı
konumlarda bağlayarak ampülün parlaklığını gözlemliyor.
Buna göre I ve II durumunda K ampülünün parlaklığı başlangıca göre nasıl
olur?
Özdeş pil ve ampullerle kurulan devrelerle
ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.
A) Artar
Azalır
• X ampulünün parlaklığı Z ampulünün
parlaklığından azdır.
B) Azalır
Azalır
• X ve Y ampülü birbirine seri bağlanmıştır.
C) Azalır
Değişmez
• Z ve T ampulleri devreye paralel bağlıdır.
D) Artar
Artar
Yukarıda verilen özelliklerin tamamı aşağıdaki elektrik devrelerinden hangisine
aittir?
6.
A)
X
Y
8.
D)
Y
3
4
T
X
II
2
1
T
Z
C)
X
B)
Y
Z
I
Şekildeki devreyle ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur?
X
Y
A) 2 ve 4 nolu anahtarlar kapatılırsa sadece sarı ve mavi ampuller yanar.
Z
T
B) Sadece kırmızı ampulün ışık vermesi
için 1 nolu anahtarı kapatmak yeterlidir.
C) 1 ve 3 nolu anahtarların kapatılması
durumunda hiçbir ampul ışık vermez
Z
D) Tüm anahtarlar kapatılırsa sarı ampul
hariç diğerleri ışık verebilir.
T
12
9.
11.
V1
V3
V2
1
2
3
4
V4
Zeynep
Şekilde verilen düzeneklerde voltmetrelerden hangisi ya da hangileri yanlış
bağlanmıştır?
A) V3
B) V1, V4
C) V2, V4
D) V2, V3, V4
1 ve 3
Zeynep’in verdiği cevap tabloyla ilgili sorulardan hangisinin doğru cevabıdır?
A) Hangilerinde elektrik enerjisi ısı enerjisine
dönüşmektedir?
B) Esneklik potansiyel enerjisinin kinetik
enerjiye dönüştüğü durumlar hangileridir?
C) Hangilerinde çekim potansiyel enerjisi
esneklik potansiyel enerjisine dönüşmektedir?
D) Kinetik enerjiden elektrik enerjisi elde
edilebilen düzenekler hangileridir?
10.
nötr
nötr
K
L
yalıtkan ayak
yaklaştırılıyor
12.
D
Cisimlerin hareketleri için enerji
gerekmez.
Bir cismin yere göre potansiyel
D enerjisi, yerden yüksekliğiyle doğru
orantılıdır.
(+) yüklü bir cisim birbirine temas eden
nötr çelik kürelere yaklaştırıldıktan sonra küreler birbirinden ayrılıyor.
Y
Enerji bir türden başka bir türe
dönüşebilir ama hiçbir zaman yok
olmaz.
Buna göre, son durumda kürelerin yükleri aşağıdakilerden hangisi olur?
D
Duvarda asılı duran cisimler
herhangi bir enerjiye sahip değildir.
K
L
A)
+
B) Nötr
+
C)
–
+
D) –
Nötr
Yukarıda verilen soruları doğru (D), yanlış (Y)
şeklinde şaretleyen bir öğrenci her doğru
kararı için 5 puan almaktadır.
Buna göre, öğrencinin puanı kaç olmalıdır?
–
A) 5
13
13
B) 10
C) 15
D) 20
13.
1
15.
2
1803
1904
Araçların kaldırıma
park edilmesi
1911
Trafik ışıklarında
sesli uyarı sisteminin olmaması
1913
3
1926
Levhaların çarpılabilecek
kadar yere yakın olması
Yukarıdaki posterlerden hangileri görme
engellilerin karşılaşabileceği zorluklara
örnek verilebilir?
A) Yalnız 2 B) 1 ve 3
C) 2 ve 3 D) 1, 2 ve 3
14.
Çok stresli bir
hayatım var.
Her gün hamburger ve
kola tüketiyorum.
Kilo almamak için hiç
bir şekilde protein ve
yağ içerikli besinleri
tüketmiyorum.
Yemeklerden önce
çiğ salata yeme alışkanlığım var.
Söylediklerine göre, yukarıdakilerden
kaç tanesinde sindirim sistemi hastalığı
görülme ihtimali yüksektir?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
14
Yukarıdaki şekilde, eski zamanlardan günümüze kadar bilim adamları tarafından
ortaya konulan atom modelleri verilmiştir.
Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangileri yapılabilir?
1. Atomun yapısıyla ilgili düşünceler zaman içinde değişiklik göstermiştir.
2. Günümüzdeki atom modeli, diğerlerinde olduğu gibi yeni bilgiler ve buluşlar
sonucunda geçerliliğini kaybedebilir.
3. Her model ortaya atıldığı zamana ait
atom hakkındaki bilgileri, düşünceleri
içermektedir.
A) 1 ve 2 B) 1 ve 3
C) 2 ve 3 D) 1, 2 ve 3
SOSYAL BİLGİLER TESTİ
DİKKAT: Bu bölümde toplam 15 soru vardır. Cevaplarınızı optik formdaki “SOSYAL BİLGİLER” bölümüne işaretleyiniz..
1.
4.
Donanmayı
güçlendirdim. Yaptığım
fetihlerle Karadenizi Türk
Gölü hâline getirdim.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi
Fatih'in Karadeniz'de egemenlik kurmasıyla ilişkili bir gelişme değildir?
A) Kırım’ın fethi
B) Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verilmesi
C) Amasra’nın alınması
Karesi Beyliği'nin alınması ile ilk denizcilik faaliyetlerinin başlaması
Yıldırım
Bayezid
İlk tersanenin kurulması
Fatih Sultan
Mehmet
400 parçalık donanma
yaptırılması
Kanuni Sultan
Süleyman
Preveze’de Haçlı donanmasının yenilgiye
uğratılması
Bu diyagramdan aşağıdaki sonuçlardan
hangisi çıkarılamaz?
A) Denizcilik faaliyetleri kuruluş döneminde başlamıştır.
D) Kıbrıs’ın alınması
2.
Orhan Bey
B) İlk tersane Yükselme Döneminde kurulmuştur.
Günlük hayatta bir çok kişi ile karşılaşır, bir
çok kez iletişim kurarız. İnsanlar ile olumlu
ilişkiler geliştirebilmemiz için bazı kurallara
dikkat ederiz.
C) Denizcilik faaliyetleri zamanla gelişmiştir.
D) Osmanlı Devleti denizciliğe önem vermiştir.
Aşağıdakilerden hangisinin bu kurallardan biri olduğu söylenemez?
A) Çok kısık sesle konuşmak
B) Empati yapmak
5.
C) İyi bir dinleyici olmak
Yaş
90
ERKEK
D) Jest ve mimikleri iyi kullanmak
KADIN
65
3. Hakimiyeti Milliye
15
0
gazetesi çıkarıldı.
 Anadolu Ajansı
kuruldu.
 Ceride-i Havadis
gazetesi çıkarıldı.
 İrade-i Milliye
gazetesi çıkarıldı.
3
2
1
Milyon Kişi
1
2
3
Türkiye nüfus grafiği incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Doğurganlığın düşük olduğu
Mustafa Kemal, iletişimin gelişmesi amacıyla önemli çalışmalar yapmıştır.
B) Nüfus çoğunluğunun 15-60 yaş arasındakilerden oluştuğu
Yukarıda verilenlerden hangisi bu çalışmalardan biri değildir?
C) Yaşlı nüfus oranının düşük olduğu
A) 
B) 
C) 
D) Kadın ve erkek nüfus oranlarının birbirine yakın olduğu
D) 
15
6.
Mısırlılar → Takvim
Sümerler → Yazı
Çinliler → Barut
9.
•Mehter Marşı’nın •19. yüzyılda yapıAvrupa’nın önde
lan mimari esergelen müzisyenlelerimizde Avrupa
ri olan Beethoven
"barok" tarzının
ve Mozart’a ilham
kullanılması
kaynağı olması
•Matbaanın Av•17. yüzyılda Avrurupa’dan getirilpa’da Türk modamesi
sının başlaması
Mezopotamyalılar →
Yukarıdaki tabloda bazı uygarlıklar ve yaptıkları buluşlar görülmektedir.
Buna göre, ? ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?
A) Mürekkep
B) Cam
C) Matbaa D) Tekerlek
Bu diyagrama en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Batı Kültürünün Etkisi
B) Bilimsel Gelişmelerin Başlaması
C) Sosyal Hayatın Gücü
7.
D) Etkiledik, Etkilendik
İlk matbaa
kuruldu.
Avrupaya
geçici elçiler
gönderildi.
Patrona Halil isyanı ile
sona erdi.
Yukarıda özellikleri verilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yükselme B) Lale
C) Tanzimat
D) Meşrutiyet
10. İnsanlığa faydalı olmak için araştırmalar
yapan kişilere “bilim insanı” denir. Türkİslam devletleri de bilime önem vermiş,
bilim adamlarını korumuş ve desteklemişlerdir.
8.
Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerinde yetişen bilim insanları arasında gösterilemez?
A)
On dokuzuncu asırda Türk evleri genellikle aynı model yapılmıştır. İki katlıdır ve
kafesli pencereleri vardır. Osmanlıların evlerini boyamak için tercih ettikleri
renkler sarı, pembe ve açık mavidir. Eşyalar çoğunlukla koyu kırmızı döşelidir.
Seyyah Fontmagne’nin bu sözlerinden
aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?
C)
B)
Harezmi
D)
Kopernik
A) Evlerin ahşaptan yapıldığı
B) Evlerin dışının koyu kırmızıya boyandığı
C) Evler arasında bir uyumun olduğu
D) Her evin bir diğerinden farklı döşendiği
İbn-i Sina
16
Farabi
14. Malazgirt savaşından sonra Anadolu’da
kurulan ilk Türk beylikleri yaşadıkları bölgeyi
imar etmişler, bölgenin Türkleşmesinde ve
Türk yurdu hâline gelmesinde önemli rol
oynamışlardır.
11.
Sümerlerin MÖ 3500’de yazıyı
bulması ile Tarih Çağları başlamıştır.
Önceki dönemler ise Karanlık Çağlar olarak ifade edilmektedir. Konuşma dilini yazıya çevirmeyi başaran
Sümerler çivi yazısını kullanmışlardır.
Buna göre, Sümerlerin yazıyı icat etmesinin sonuçları arasında aşağıdakilerden
hangisi yer almaz?
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi sözü
edilen dönemle ilgili yukarıdaki ifadeyi
destekleyen bir yapı olamaz?
A)
B)
A) Konuşma diline verilen önem azalmıştır.
B) Bilgi aktarımı kolaylaşmıştır.
C) Kültürel birikimin ortaya çıkmasına zemin hazırlanmıştır.
Sivas Gök Medrese
D) Bilgi kalıcı hale gelmiştir.
C)
12. Bir internet sitesinde toplum tarafından
bilinen bir futbolcunun aile hayatı ile ilgili
fotoğraflar gizlice çekilerek izinsiz şekilde
yayınlanmıştır.
Maladabi Köprüsü
D)
Yağıbasan Medresesi
İznik Medresesi
Buna göre, bu internet sitesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Toplumun merakını gidermiştir.
B) Reyting için doğru bir iş yapmıştır.
15.
C) Özel hayatın gizliliğini ihlal etmiştir.
D) Evrensel yayın ahlakı kurallarına bağlıdır.
Galileo
13. I. Okur-yazar oranının artması
Batlamyus
Takiyüddin
Harezmi
Newton
II.Kentsel nüfusun artması
III.Nüfus miktarının artması
IV.Tarım’da çalışan kişi sayısının artması
Ülke nüfusunun yapısı düşünüldüğünde
1923’ten günümüze olan süreçte hangisinin gerçekleşmesi beklenmez?
B) Astronomi alanında çalışmaları
A) IV
D) Medreselerde eğitim almaları
B) III
C) II
Yukarıdaki bilim adamlarının ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aynı dönemde yaşamaları
C) Müslüman olmaları
D) I
17
İNGİLİZCE TESTİ
DİKKAT: Bu bölümde toplam 15 soru vardır. Cevaplarınızı optik formdaki “İNGİLİZCE” bölümüne işaretleyiniz..
1.
3.
I need a computer that
I can carry with me and
put in my briefcase.
I don’t understand it.
My computer is really
slow today.
----
Arda
Yukarıdaki diyalogda boş bırakılan (----)
yere aşağdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?
Jack
If you ---- your
computer, it will work
better.
A) I want to buy speaker.
B) We can cook faster.
C) You should buy a laptop.
Yukarıdaki diyalogda boş bırakılan (----)
yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur?
D) You should traver to Ankara.
A) restart B) save
C) delete D) print
2.
Arzu
Mert
4.
“Arzu’s bicycle is ---- Mert’s bicycle”
Resme göre, yukarıdaki cümlede boş bırakılan (----) yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?
Rosa
: What do you do?
Thomas : I go to work early. I answer
the telephone, type the
letters and send the mails
daily.
Yukarıdaki diyaloga göre, Thomas’ın
mesleği aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) similiar B) the same as
A) Mechanic
B) Bus driver
C) different from
D) bigger
C) Doctor D) Office worker
18
5.
Sema : What do you like watching on TV?
8.
Harun : I like ---- . They discuss about the
matches and the new players of
my team.
Yukarıdaki diyalogda boş bırakılan (----)
yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?
A) series
C) the news
David’s taller than me,
but I’m ----. My marks
are higher than his on
science test.
Robert
B) sports program
D) quiz shows
Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan (----)
yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?
A) worse
6.
Murat thinks “fast food” isn’t healthy.
He never goes to these restourants.
Yukarıdaki bilgiye göre, Murat’la ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
B) more expensive
C) funnier D) more intelligent
A) He prefers traditional food.
B) He loves burgers and chips.
C) He prefers burgers to kuru fasulye.
D) He wants a big burger menu.
9.
----
It was Bilal.
7.
David Beckham is ---- than Raymond
Goethals. He earns millions of dollars
on advertiscments.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan (----)
yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?
A) What was your best food?
A) cheap B) great
C) Where were you born?
C) more famous
D) more wide
D) Who was your best friend at school?
Yukarıdaki diyalogda boş bırakılan (----)
yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?
B) What was your best TV program?
19
10.
13. A : - - - - ?
We went to Italy three
months ago. We ---- in a
cool hotel near the sea.
B : It’s on the 15th of June.
Yukarıdaki diyalogda boş bırakılan (----)
yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?
A) When is the wedding ceremony? B) Do you believe in palmistry?
Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan (----)
yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?
A) stayed B) play
C) watched
D) was
C) What is this book about?
D) What time does he go to work?
14. “Mr. Yılmaz is a marvelous teacher. All his
students respect and love him a lot. He’s
one of the best teachers at school.”
11. A : Did you climb up the Pyramids?
B : - - - - . They were amazing!
Yukarıdaki diyalogda boş bırakılan (----)
yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?
A) Yes, I was.
B) Yes, I did.
C) No, I wasn’t.
D) No, we did.
: I went to the shopping center.
Aslı
Kerem : Did you see anything interesting?
Aslı
Yukarıdaki diyalogda boş bırakılan (----)
yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?
A) polite B) perfect C) good looking
D) trustworthy
15. A : What are the reasons of air
pollution ?
12. Kerem: What did you do last weekend?
Yukarıdaki altı çizili kelimenin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
: Yes. ---- They were cheap.
B : - - - -.
Yukarıdaki diyalogda boş bırakılan (----)
yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun değildir?
A) People cut down the trees around the
city.
A) I read my book. B) I was born in Kayseri.
B) There are more cars than ten years
ago.
C) I bought two dresses. C) People use coal for heating.
D) I listened to the radio.
D) The number of sharks increased a lot.
20
Download

TÜRKÇE TESTİ