DATÇA-BOZBURUN ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ
DATÇA-BOZBURUN SPECIAL ENVIRONMENTAL PROTECTION AREA
Mersincik Br.
36o 50’ 00” K
4.080.000 m
620.000 m
MARMARİS
28o 20’ 00” D
GÖKOVA
KÖRFEZİ
28o 10’ 00” D
28o 00’ 00” D
27o 50’ 00” D
27o 40’ 00” D
27o 30’ 00” D
27o 20’ 00” D
530.000 m
4.080.000 m
Değirmenyanı
K
Bördübet Limanı
İnce Br.
Karaağaç
Hisarönü
B
D
Karaköy (Körmen) Limanı
Kızlan
G
Hisarönü
Limanı
Emecik
Körmen
İçmeler
Martı
Marina
Dereözü
Reşadiye Mh.
Turunç
Aktur
Orhaniye
Karaköy
Karabük Br.
Mersincik
Murdala
HİSARÖNÜ
KÖRFEZİ
Datça Mh.
Hızırşah
DATÇA
Bükceğiz
Sındı
Değirmenbükü
Deveboynu Br.
Cumalı
Yazıköy
Knidos
Bağlarözü
Knidos
Datça Limanı
Bozburun Avlana
Limanı
Ovabükü Hayıtbükü
Bayır
Akyar Br.
Atabol Br.
Palamutbükü
İnce Br.
Söğütköy
Divan Br.
5
Selimiye
Bozburun
Palamutbükü
Balıkçı Barınağı
0
Selimiye Limanı
Mesudiye
Çeşmeköy
36o 40’ 00” K
Osmaniye
Kadırga Br.
DATÇA KÖRFEZİ
Yakaköy
Belen
Turgutköy
YEŞİLOVA
KÖRFEZİ
10
Söğüt Limanı
Taşlıca
kilometre
0
3
6
Kızıl Br.
deniz mili
Gökçe Br.
GÖSTERİM - LEGAND
Serçe Limanı
Datça - Bozburun Ö.Ç.K.B.
Datça-Bozburun S.E.P.A
Ala Br.
Kıyı Yapısı (Liman - Balıkçı Barınağı - Marina)
Gırgır Avcılığı Yasak Olan Alan
Coastal Construction (Harbour-Fishing Boats Shelter-Marina)
SORUMLU
BALIKÇILIK
Areas Closed for Gırgıri
• 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında gırgır ağları ile su ürünleri avcılığı yasaktır.
Yol
Road
Between 15 April - 31 Agust fishing and gırgıri are prohibited
RESPONSIBLE
F I S H I N G
• Av sezonunda gırgır ağları ile kıyıdan itibaren 24 m derinliğe kadar olan alanda (işaretli alanda) avcılık yapılması yasaktır.
Anakara
Datça-Bozburun S.E.P.A
It is forbidden to hunt with Purse Seine Nets in waters shallow than 24m
Balıkçılığa Kapalı Alan
No Fishing Zone
Diğer Hususlar
Kıyıdan olta ile yapılan amatör balıkçılık dışında her türlü balıkçılık yasaktır
Alter Issues
Any type of fishing (except recreational line fishing from coast) is prohibited
4.040.000 m
Tüm yıl boyunca tüm alanda orta su trolü ile ığrıp, trata,
tarlakoz, manyat ve benzeri kıyı sürütme ağları ile su ürünleri avcılığı ve bu ağlar ile ağları kullanmaya yarayacak
donanımların balıkçı gemilerinde bulundurulması yasaktır.
Trol Avı Yasağı
Trawl Hunting Prohibited
İşaretli alanlarda yıl boyunca her türlü trol avı yasaktır.
Neither applying any other dragging technique other than mentioned
above in any scale nor having any type of equipment relevant to those
fishing techniques on boat board is prohibited for all year period
For full year period all types of trawling prohibited in indicated area
Dip Trolü Yasağı
Bottom Trawl Hunting Prohibited
Sahilden itibaren 2 mil içerisinde kalan alanda tüm yıl boyunca dip trolü yasaktır.
Bottom trawling for full year period in areas inbetween the coast and 2 mile open water prohibited
50m
100m
200m
500m
Sualtı Araştırmaları Derneği Ekolojik Araştırmalar Grubu
SUALTI ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ
www.sad.org.tr
www.birbalikcokbalik.org
[email protected]
0312 230 35 20
SORUMLU
BALIKÇILIK
RESPONSIBLE
F I S H I N G
D A T Ç A - B O Z B U R U N
ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİNDE SORUMLU BALIKÇILIK UYGULAMALARINA GEÇİŞ
RESPONSIBLE FISHING CODES IN DATÇA-BOZBURUN SPECIAL ENVIRONMENTAL PROTECTION AREA
DATÇA-BOZBURUN
ÖZEL ÇEVRE KORUMA
BÖLGESİ
DATÇA-BOZBURUN SPECIAL
ENVIRONMENTAL PROTECTION AREA
Akdeniz Foku, Orfoz, Karabatak, Ada Martısı gibi hassas
türleri tanıyor, beslemeye çalışmıyor, rahatsız etmiyorum.
Ada Martısı - Audoin’s Gull
I know the endangered or vulnerable species like Mediterranean Monk Seal,
Cormorants, Island Gull, Groupers and do not try to feed and disturb them in their
habitat.
Teknemin çapasını deniz çayırlarının üstüne atmamaya özen
gösteriyorum.
Drop my boats anchor in locations preferably where there are no sea grass
beds.
Denizde kalan misina ve ağların deniz canlıları için ölümcül
tuzak olduğunu biliyor, atık misina ve ağları denize
atmıyorum.
Sualtı Tüfeği (Zıpkın) ile Av - Speargun Underwater Hunting
Akdeniz Foku - Mediterranean Monk Seal
Pay attention not to leave, drop any type of fishing equipment like broken
fishing lines or wornout nets in the sea ecosystem to prevent ghost fishing
Orfoz - Grouper
Deniz ekosisteminin iyileşmesi için yapılan Balıkçılığa Kapalı
Alanların yerlerini öğreniyorum.
Pay attention to learn where the No Fishing Zones that are established to heal
marine ecosystems.
SORUMLU
BALIKÇILIK
RESPONSIBLE
F I S H I N G
Datça-Bozburun Sorumlu Balıkçılığın Geliştirilmesi Projesi ve Sorumlu Balıkçılık Kodları İçin :
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Aşırı ve yasadışı balıkçılığın deniz ekosisteminde boşluklar
yarattığını biliyorum. Avcısı kalmayan Sokkan (Sokar) Balığı
gibi yabancı ve istilacı türler aşırı çoğalarak deniz bitkilerini
tüketir, yerel ekosistem zarar görür.
Çapalama - Anchoring
Deniz Çayırları - Sea Grass
İstilacı Tür Sokar Balığı Esmer / Siganus Iuridus
Beyaz / Siganus rivulatus
Know that over and illegal fishing create gaps in the ecosystem and invasive
species like Rabbit Fish do fill these gaps, overconsume the algea and create
strong negative affects on the local ecosystem.
w w w. b i r b a l i k c o k b a l i k . o r g
Sualtı Araştırmaları Derneği Ekolojik Araştırmalar Grubu
SUALTI ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ
www.sad.org.tr
www.birbalikcokbalik.org
[email protected]
0312 230 35 20
SORUMLU
BALIKÇILIK
RESPONSIBLE
F I S H I N G
Download

datça-bozburun özel çevre koruma bölgesi datça