T
U T
A N
Dönem
Toplantı
Birleşim
Oturum
Birleşim Tarihi
Birleşim Saati
A K
: 2014
: Mart
:1
:1
: 03.03.2014
: 15.00
Gündemin 1. maddesinde yer alan yoklama yapıldı. 34 üyeden müteşekkil İl Genel
Meclisinin bu günkü birleşimine mazeretini bildirerek katılamayan; Eyüp YILMAZ’ın Başkan bu
birleşim için izinli sayılmasını işaretle oylamaya sundu ve oybirliği ile kabul edildi.
Gündemin 2. maddesinde yer alan açılışa geçildi. Başkan; Meclisimizin değerli üyeleri
çoğunluk sağlandığından açılışı yapıyorum diyerek açılışı yaptı.
Gündemin 3. maddesinde yer alan Meclis Üyeleri tarafından gündeme ilave edilmesi
önerilen konuların görüşülmesine geçildi. Gündeme ilave edilmesi için konu önerilmedi.
Başkan; Sayın Genel Sekreterimiz Ayhan GİDER aramızda, Meclisimize Faaliyet
Raporunu sunacaktır. Diğer gündem maddelerine geçmeden evvel “İl Özel İdaresi 2013 Yılı
Faaliyet Raporu” konusunun gündeme ilavesini işaretle oylamaya sundu ve oybirliği ile kabul
edildi.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ayhan GİDER İl Özel İdaresi 2013 Yılı Faaliyet Raporunu
mültivizyon gösterimi eşliğinde Meclise sundu.
Başkan; Sayın Genel Sekreterimize yapmış olduğu bu sunumdan dolayı teşekkür ediyorum.
Gündemin 4. maddesinde yer alan Şubat toplantısının 5. birleşimine ait tutanağın
görüşülmesi ve oylanmasına geçildi. Başkan; Tutanak hakkında söz alan olup olmadığını sordu. Söz
alan olmayınca, Tutanağı işaretle oylamaya sundu ve Tutanak oybirliği ile kabul edildi.
Gündemin 5. maddesinde yer alan Gündem dışı görüşme isteğine ait Meclis Üyelerinin
yazılı müracaatlarının alınmasına geçildi. Hakkı ÖZTÜRK ve Hüseyin BABACANOĞLU’nun
müracaatları alındı.
Gündemin 6. maddesinde yer alan Gülpınar Belediyesine ait otobüsün Gülpınar Yatılı
Bölge Ortaokulunda kullanılmak üzere Ayvacık Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisi için onay
verilmesi konusunun görüşülmesine geçildi. Başkan; Meclis Başkanlığına sunulan teklifi okuttuktan
dosya üzerine söz alan olup olmadığını sordu.
Ali AKINCI; Bu otobüsün Gülpınar Muhtarlığına devredilmesi mümkün değil mi?
Başkan; Komisyonda görüşülür.
Başkan; Konuyla ilgili başka söz alan olmayınca, dosyanın görüşüp rapora bağlamak üzere
Plan ve Bütçe ve Karma Komisyonuna havalesini işaretle oylamaya sundu, oy birliği ile kabul
edildi.
Gündem dışı görüşmelere geçildi;
Hakkı ÖZTÜRK; Vedalaşmak son gün olur ama arkadaşlarımızla bugünden vedalaşmakta
yarar var diye düşündüm. Bir de bir konu vardı onu gündeme getirerek vedalaşmak istiyorum.
1
Özellikle içinizde 10 yıl birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız var. 5 yıl birlikte çalıştığımız
arkadaşlarımız var. Herkesten bugüne kadar belki kıracak sözler söylemişizdir o nedenle böyle bir
şey varsa herkesten özür dilerim. Başka bir konuyu da özellikle öğrenmek istiyorum. Sizi 2006
yılının 12’nci ayının 20’sine götürüyorum. O tarihte Özel İdare hesabına devletten 25 Milyon Lira
para geldi. Bu 25 Milyon Lira para şunun için geldi. Gestaş A.Ş’yi aldık, Özel İdareye geçirdik.
Biraz önce Genel Sekreterimizde söyledi. % 99,87’si zaten Özel İdarenin. Amaç şuydu bu almış
olduğumuz gemiler çok eskiydi. Yeni gemiler alınıp Kilitbahir motorlarıyla rekabet gücümüzü
arttırmaktı. Ancak bu 25 Milyon Lira 20.12.2006 tarihinde Özel İdarenin hesaplarına girdi. Bu para
30.11.2007 tarihine kadar bankada kaldı. Bankada bir yıl boyunca bu 25 Milyon Lira paranın
getirisi nedir? Ne olmuştur? Meclise bu konuda 8 yıldır bilgi verilmemiştir. İnşallah Cuma gününe
kadar verilir. Bu gemileri alırken özellikle Cumhuriyet Halk Partisinin ve o günkü Mecliste bulunan
Anavatan Partisinin bir itirazı vardı Tutanaklara biraz değişik geçirmişler. O gün atlamışız biz
herhalde. Bakın şöyle diyor. Şöyle bir söz almışım gemiler için. “…Çanakkale’mizin menfaatine
olacağına inanarak Meclisimize sunduk takdir Meclisindir dedi…” o günkü Meclis Başkanımız.
Hakkı ÖZTÜRK söz aldı. “…Sanki Cumhuriyet Halk Partisinin bu rapora imza koymaması Deniz
Ulaşım Hizmetlerinin Türkiye Denizcilik İşletmelerinden devir alınmasına karşı çıkma şeklinde
yansıtılmaya çalışıldığını bunun tamamen yanlış olduğunu rapordaki bir maddeye itirazları
olduğunu söyledi. Raporun ikinci maddesinde “Alınan bu menkul ve gayrimenkuller ile hakların
her türlü kullanım ve işletme hakkının münhasıran GESTAŞ A.Ş.ye (bir başka şirket veya kuruluşa)
devir hakkı olmaksızın tahsisine” denildiğini buna aynen imzalarını atacaklarını fakat üçüncü
maddede “GESTAŞ AŞ.nin hisse oran değişikliklerinin İl Genel Meclisi onayı dahilinde
yapılmaması halinde tahsisin iptaline” denildiğini bunun İl genel Meclisinde kimin sayı oranı fazla
ise GESTAŞ AŞ’nin hisselerini istediği gibi satabilir anlamına geldiğini söyledi. Üçüncü madde ile
ikinci maddenin ortadan kaldırıldığını, o nedenle bu rapora imza atmadıklarını, üçüncü maddeye;
“oybirliği ile tahsisin iptali” eklemesini yaparsanız imzamızı koyarız dedi…” ben böyle
söylemişim. Arkadaşlarımız tabi dinlemediler. Özelliklede Gestaş üzerinde birçok olaylar bugüne
kadar geldi. 30.11.2007 tarihinde biz Meclis Kararı ile 25 Milyon Lira parayı Gestaş A.Ş’nin
hesabına geçirdik. O günden bugüne iki tane gemi alındı. Birisi 9 Milyon Lira. Gökçeada –
Kabatepe arasında çalışıyor. Norveç’ten alındı bu gemi. İkincisi 4 Milyon Liraya aldık hızlı feribot.
Toplam 13 Milyon Lira. Geriye 12 Milyon Lira kaldı. İlk aldığımız gemi 2008 yılında. 25 Milyon
Lira para Gestaş A.Ş’nin hesabında yattı bu para. Buradan ne gelir geldi onu da bilmiyoruz. 13
Milyon Liraya bu gemileri aldık bu gemileri çalıştırıyoruz ama kaç tane gemi var onu da
bilmiyorum kiraladığımız. Onu da anlamak biraz zor oluyor. Şimdi rakamları veriyorum. Büyük
gemiler 4.300 Dolar günlük kaç taneyse bunlar bilmiyorum. Kilitbahir motorlarına günlük gemi
başına 2.700 Dolar. Bu paralar çok büyük paralar. Bu geride kalan 12 Milyon Lira artı bankadan
gelecek olan faizlerle acaba kaç tane gemi alınırdı bunların yorumunu sizlere bırakıyorum.
Önümüzdeki yıllarda yeni arkadaşlarımız gelecek. İçinizden de burada kalan arkadaşlarımız var.
Belki onlarda bir gün gelirler bunların hesabını sorabilirler. Çünkü % 99,87’si Özel İdarenin bu
GESTAŞ’ın. Ayrıca burada bu gemi fiyatlarını da söylemek istiyorum. İzmir’de Karşıyaka’dan
Üçkuyular’a gemiyle geçersiniz 10 Lira. İzmir Büyükşehir Belediyesinin gemileridir 10 Liraya
hizmet veriyor ve Çanakkale – Eceabat arasındaki mesafeden 300 metre daha fazla. Biz de kaç
para? 24 Lira. Vatandaşa hizmet bu şekilde olmaz. Vatandaşa hizmet edeceksek devlet kurumudur
burası. Gestaş’da devlet kurumunun bir birimidir. O nedenle bu fiyatların özellikle de Meclis
Başkanımız ve bir başka arkadaşımız bu kurumun Yönetim Kurulunda görev yapıyorlar. Herhalde
bunları göz önüne getirirler diye düşünüyorum.
Hüseyin BABACANOĞLU; 5 yıl beraber olduk. Milliyetçi Hareket Partili, AK Partili,
Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarla güzel çalışmalar yaptık. Aslında herkes tekrar buraya gelmeyi
hak eden çalışmalar yaptı ama siyasetin doğasında yeni arkadaşların buralara girmesi
tecrübelilerden başka yerlerde faydalanılması gibi sebeplerle böyle şeyler yaşanabiliyor. Dolayısıyla
ben neler yaptığımızı şu 5 yıllık süre içinde şöyle baktığımız zaman bazı keşkelerim var. Tarihe not
düşmek bakımından bu keşkeleri paylaşmak istiyorum sizinle. Olmasaydı keşke ya da ben onun
içinde olmasaydım dediklerim var. Açık yüreklilikle itiraf ediyorum bunları. Tabi yaptığımız güzel
şeyler var. Yol, su, kanalizasyon veya menfez Özel İdarenin yapması gereken şeyleri saymıyorum.
2
Faaliyet Raporunda var bunlar. Bunun dışında biz ne yaptık dediğimiz zaman birkaç tane konu
başlığımız var. Bunlardan biri Anafartalar Oteli, ikincisi Kestanbol Kür Merkezi, sosyal faaliyetler
yaptık destek verdiniz önerilerimize kültürel faaliyetler yaptık. İl Genel Meclisinin belki bundan
önceki zamanlarda yapmadığı önemli bir konuydu. Bunun dışında yapmadığımız aslında yapılması
gereken şeyler diye not etmek istediğim birkaç konu var. Bunlardan birisi kapalı sistem gibi ağır
yatırımlardan geri dönüşler konusunda bir katkı almayı düzenlemeyi ben söyledim ama bende bir
teklif olarak vermedim bunu. Bunun yeteri kadar olgunlaşıp gruplardan destek gelmesi gereken bir
konu dolayısıyla haydi böyle yapalım deyince olmuyor. Ama mutlaka bu tür yatırımlardan bir
dönüş payının ileriki Meclislerde alınarak mutlaka bundan başka köylere de yatırım yapılmasının
yolunu açmak lazım. Keşkelerden biri bu. İkincisi köylerin çöp ve su toplanması ile ilgili bir
problem var. Bundan sonra gelecek arkadaşlarımızın bu konuda mutlaka Özel İdarenin elini
güçlendirici bir mevzuata yönelmeleri gerekiyor. Çünkü köylerde su paralarını toplayamayan
muhtar, çöp parasını toplayamıyor, bertaraf parasını hiç toplayamaz. Özel İdareye şuanda büyük bir
yüktür şuandaki sistem. Dolayısıyla bunu çözmemiz lazımdı çözemedik. Anafartalar Oteli ile ilgili
bir karar aldık. Bu kararda hiçbir ticari faaliyet yapmamak üzere dedik kararımızda. Şimdi ben buna
keşke öyle olmasaydı dediğimiz kararlardan birisi diyorum. Belediye ile İl Özel İdaresinin ortak
yaptığı projenin benzeri çalışılarak orada mutlaka Belediye ve Özel İdarenin ufak, sembolik de olsa
bir binasının olmasının faydalı olacağını aksi takdirde meydanı bomboş bırakmanın başkalarına
mülkümüz üzerinden insanlara menfaat rant demeye dilim varmıyor. Benim meramımı iyi
anlıyorsunuz diye bunları söylüyorum. Bir şey olması gerektiğini düşünüyorum. Yine zaman zaman
tartışmalar yaşadık imar konularında yaşadık. Sayın Başkan Rüştü AKGÜN burada yok, Hakkı
Beyle, Metin Beyle ya da benim Grup Başkanvekilimle veya başka arkadaşlarla hatta bürokrasiden
arkadaşlarımızla zaman zaman ben başta olmak üzere böyle şeyleri yaptık. Keşke öyle olmasaydı.
Keşke daha makul olsaydık ama insanız, etten kemikteniz, sinirleniyoruz, öfkeleniyoruz. Böyle
şeyler yapıyoruz dolayısıyla helallik diliyorum ben herkesten. Hakkınızı helal edin benden helal
olsun diyorum. İmarla ilgili olarakta burada da keşkelerim var. Ancak bunun çok daha fazla ileri
boyutlarda ifadesinin bugün gereksiz olduğunu söylüyorum. Çünkü bir yanlışa bile bile el
kaldırmanın vebalini ve acısını yaşıyorum. Bunun her yolunu denedim aslında ben biliyorsunuz.
Sonuç itibariyle onlardan birisi benim. Benim parmağım var bir yanlışın altında ama bunun başka
süreci var inşallah o süreçlerde düzelir ümidim var. Çünkü açık bir ihlal, açık bir yanlış olmasın
diye çok mücadele ettiğimi benim grubumdaki arkadaşlar biliyorlar ama oldu keşke olmasaydı
dediklerimden biri bu. Bu bir veda değil ama ilk gün dolayısıyla gündemde de hafif bir boşluk
görünce kendimi böyle ifade edeyim çünkü bu meclisin en çok konuşanlarından ve en çok kalp
kıranlarından biri benimdir. O yüzden hakkınızı helal edin diyorum.
Halil Behçet ERDAL; Hakkı Bey arkadaşımız bu paralarla ilgili burada bir açıklama yaptı.
2006 yılında paranın geldiğini söyledi. İl Özel İdaresinin kesin hesabında bu vardır. İkincisi
Kurumlar Vergisi Kanununa göre her yıl bizim şirketimiz bilançosunu hazırlıyor. Bu paralarında
orada muhakkak faiziyle birlikte görünmesi lazım. Çünkü takip eden Nisan ayında bunlar Kurumlar
Vergisi Beyannamesi veriyor. Bilançolar bize gelirse orada bu paranın olup olmadığını görürüz.
Bülent İŞLEYEN; Ben geçen Cuma toplantısında bir imar değişikliği konusu ile ilgili
burada bazı arkadaşlarıma kullandıkları oydan dolayı hakkımı helal etmeyeceğimi söylemiştim ama
keşkeleri dinleyince hakkımı helal ediyorum o arkadaşlara. İkincisi de Hakkı ÖZTÜRK’ün sormuş
olduğu soruların muhatabı bellidir. Çıkıp burada Hakkı Beyin sorularına başkalarının cevap vermesi
doğru değildir. Onun için gerçek muhataplarının cevap vermesi daha doğrudur diye düşünüyorum.
Halil Behçet ERDAL; Ben cevap vermedim. Dedim ki bu paranın ne olduğunu Hakkı Bey
soruyor ama bu bilançoda vardır getirsinler dedim. Ben Hakkı Beye yardımcı oldum. Ben 4 sene
Mal Müdürlüğü yaptım. Benim mesleğim bu. Hakkı Bey söyledi teşekkür ediyorum. Bu paranın
nerede olduğu kesin hesapta gösterilmiştir. Eğer şirkete geçtiyse şirketin de bilançosundadır. Ben
Hakkı Beye cevap verme anlamında söylemedim. Şirketin ana sözleşmesinde ne yazıyorsa iştigal
konusu neyse onun dışına çıkamaz. Ben bunu savunuyorum.
3
Hakkı ÖZTÜRK; Taş da var değil mi?
Halil Behçet ERDAL; Evet onu soruyorum.
Metin ÖZTÜRK; Taş yok diyor.
Bundan başka söz almak isteyen olmayınca, Başkan gündemin 8. maddesinde yer alan
kapanışa geçmeden önce gelecek birleşimin tarihini belirleyerek; 04 Mart 2014 Salı günü saat
15.00’da İl Genel Meclisi toplantı salonunda toplanılmak üzere oturumu kapattı.
Ali Rıza TEKİN
İl Genel Meclis Başkanı
Hasan BABADAĞLI
Kâtip Üye
4
Bülent KORKMAZ
Kâtip Üye
Download

indir - Çanakkale İl Özel İdaresi