2013- 2014 ÖĞRETİM YILI BİTİRME PROJESİ SINAV JÜRİLERİ
Adı Soyadı
Şerafettin AKBAŞ
Numarası
1301100066
Danışmanı
Prof. Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN
Yoel Barış ÖZÇELİK
1301100086
Prof. Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN
Serhan AKIN
1301090032
Prof. Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN
Tugay ENGİN
1301100036
Prof. Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN
L. Melike YAZAR
1301100110
Doç. Dr. Hakan HOŞGÖRMEZ
Aykut BİRİNCİ
1301080024
Doç. Dr. Hakan HOŞGÖRMEZ
Jüri Üyeleri
Prof.Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr. Yıldırım GÜNGÖR
Yrd. Doç.Dr. Zeynep ÖZBEY
Doç.Dr. Nurullah HANİLÇİ (yedek)
Prof.Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Hasan EMRE
Yrd. Doç.Dr. Namık AYSAL
Doç.Dr. Yıldırım GÜNGÖR (yedek)
Prof.Dr. Sabah Yılmaz ŞAHİN
Doç.Dr. Nurullah HANİLÇİ
Yrd.Doç.Dr. Özlem BULKAN
Yrd. Doç.Dr. Yıldırım GÜNGÖR (yedek)
Prof.Dr. Sabah Yılmaz ŞAHİN
Prof.Dr. Sinan ÖNGEN
Yrd. Doç.Dr. Rüstem PEHLİVAN
Doç.Dr. Nurullah HANİLÇİ (yedek)
Doç.Dr. Hakan HOŞGÖRMEZ
Prof.Dr. Ali Malik GÖZÜBOL
Yrd.Doç.Dr. Rüstem PEHLİVAN
Prof.Dr. Süleyman DALGIÇ (Yedek)
Doç.Dr. Hakan HOŞGÖRMEZ
Prof.Dr. Namık YALÇIN
Doç.Dr. Şamil ŞEN
Yard. Doç. Dr. Özlem BULKAN(Yedek)
Tez konusu
Çanakkale İli Ezine Bölgesi ve çevresinin
petrolojik incelemesi
Kayacık - Şapıkebir-Köseler Köyleri (EzineÇanakkale) Civarının Genel Jeolojisi ve
Petrografisi
Koçali- Kayacık- Şapıkebir (Ezine- Çanakkale)
Bölgesinin Jeolojik İncelenmesi
Kestanbol - Firanlı- Tavaklı (Ezine - Çanakkale)
yöresinde yüzeylenen kayaçların Jeolojik ve
Petrografik İncelenmesi
Gaziantep ve Çevresinin Hidrojeolojik
İncelenmesi
Adıyaman İli Çemberlitaş ve Civarının Jeolojisi ve
Petrol Olanakları
Adı Soyadı
Gülden ÇAĞLI
Numarası
Danışmanı
1301100107 Prof. Dr. Süleyman DALGIÇ
Fatma ÇETİN
1301100092 Prof. Dr. Süleyman DALGIÇ
Enes AKBAL
1301100073 Prof. Dr. Atiye TUĞRUL
Mehmet GÖZAL
1301090114 Prof. Dr. Atiye TUĞRUL
Selen HALİLAĞAOĞLU
1301060003 Yard. Doç. Dr. Hasan EMRE
Sakit GANBAROV
1301080100 Doç. Dr. Şamil ŞEN
Şahin RZAYEV
1301070084 Doç. Dr. Şamil ŞEN
Gizem ALPAY
1301040021 Doç. Dr. Şamil ŞEN
Mert Eren ERDEM
1301100080 Yard. Doç. Dr. İsak YILMAZ
Jüri Üyeleri
Prof. Dr. Süleyman DALGIÇ
Doç. Dr. Hakan HOŞGÖRMEZ
Doç. Dr. Nurullah HANİLÇİ
Prof. Dr. Ali. Malik GÖZÜBOL (Yedek)
Prof. Dr. Süleyman DALGIÇ
Doç. Dr. Hakan HOŞGÖRMEZ
Doç. Dr. Nurullah HANİLÇİ
Prof. Dr. Ali. Malik GÖZÜBOL (Yedek)
Prof. Dr. Atiye TUĞRUL
Yrd. Doç. Dr. Ömer ÜNDÜL
Yrd. Doç. Dr. Zeynep ÖZBEY
Yrd. Doç. Dr. Murat Yılmaz (Yedek)
Prof. Dr. Atiye TUĞRUL
Yrd. Doç. Dr. Murat YILMAZ
Yard. Doç. Dr. Davut LAÇİN
Yrd. Doç. Dr. Ömer ÜNDÜL (Yedek)
Yrd. Doç.Dr. Hasan EMRE
Prof. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK
Yrd. Doç.Dr. Tülay KÖKSOY
Yrd. Doç.Dr. Yıldırım GÜNGÖR (Yedek)
Doç. Dr. Şamil ŞEN
Prof.Dr. Ali ELMAS
Doç. Dr. Hakan HOŞGÖRMEZ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet TURGUT (Yedek)
Doç. Dr. Şamil ŞEN
Prof.Dr. Ali ELMAS
Doç. Dr. Hakan HOŞGÖRMEZ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet TURGUT (Yedek)
Doç. Dr. Şamil ŞEN
Yrd. Doç. Dr. Tülay KÖKSOY
Doç. Dr. Hakan HOŞGÖRMEZ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet TURGUT (Yedek)
Yrd. Doç. Dr. İsak YILMAZ
Prof.Dr. Hayrettin KORAL
Doç.Dr. Nurullah HANİLÇİ
Yard.Doç. Davut LAÇİN (Yedek)
Tez konusu
Levent - Hisarüstü Metro projesinin Mühendislik
Çalışması (İstanbul)
İski Büyükçekmece Gölü'nün Batı Kanadında ve
Doğu Kanadında Açılan Atıksu Tünellerinin
Karşılaştırılması
Konya Kadınhanı İlçesi Alabağ Köyü Arasının
Jeolojisi
Konya Sarayönü İlçesi Büyükzengin Köyü Ladik
Beldesi Arasının Jeolojisi
Işıklar - Osmanca (Bigadiç- Balıkesir) Çevresinin
Jeolojisi ve Bor Yataklarının Oluşumu
Karadeniz Ereğli Doğusunun Jeolojisi
Karadeniz Ereğli Güneyinin Jeolojisi
Yenimuhacir (Edirne) Civarının jeolojisi
Muallim Köy - Pelitli Köy (Gebze- Kocaeli )arasının
Jeolojisi ve Tektonik Özellikleri
Adı Soyadı
Utku GÜRSES
Numarası
Danışmanı
13011000022 Yrd. Doç.Dr. İsak YILMAZ
Selin IŞIK
13010900052 Doç. Dr. Mehmet KESKİN
Murat TABAK
1301090092
Doç. Dr. Mehmet KESKİN
Merve TOPÇU
1301100082
Yard. Doç. Dr. Tülay KÖKSOY
Elif SÖNMEZ
1301100056
Yard. Doç. Dr. Tülay KÖKSOY
Eniz DURMAZ
1301100071
Yard. Doç. Dr. Özlem BULKAN
Doğuş AKTAŞ
1301090057
Yard. Doç. Dr. Özlem BULKAN
Jüri Üyeleri
Yrd. Doç.Dr. İsak YILMAZ
Prof.Dr. Hayrettin KORAL
Doç.Dr. Nurullah HANİLÇİ
Yrd. Doç.Dr. Davut LAÇİN (Yedek)
Doç. Dr. Mehmet KESKİN
Prof. Dr. Timur USTAÖMER
Yrd. Doç. Dr. Yıldırım GÜNGÖR
Prof. Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN (Yedek)
Doç. Dr. Mehmet KESKİN
Prof. Dr. Timur USTAÖMER
Yrd. Doç.Dr. Yıldırm GÜNGÖR
Yrd. Doç.Dr. Namık AYSAL Yedek)
Yrd. Doç.Dr. Tülay KÖKSOY
Prof. Dr. Ali ELMAS
Yrd. Doç. Dr. Hasan EMRE
Yrd. Doç.Dr. Yakup ÇELİK (Yedek)
Yrd. Doç.Dr. Tülay KÖKSOY
Yrd. Doç.Dr. Mehmet TURGUT
Doç.Dr. Mehmet KESKİN
Yrd. Doç.Dr. Yakup ÇELİK (Yedek)
Yrd. Doç.Dr. Özlem BULKAN
Prof. Dr. Süleyman DALGIÇ
Prof. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK
Yrd. Doç.Dr. Mehmet TURGUT (Yedek)
Yrd. Doç.Dr. Özlem BULKAN
Prof. Dr. Süleyman DALGIÇ
Prof. Dr. İzver ÖZKAR ÖNGEN
Yrd. Doç.Dr. Mehmet TURGUT (Yedek)
Tez konusu
Yukarı Hereke- Kalburcu (Körfez- Kocaeli )arasının
Jeolojisi ve Tektonik Özellikleri
Kula (Manisa - İli )doğusunda Şeritli- Ahmetli
Köyleri Civarının Jeolojisi ve Petrolojisi
Kula (Manisa - İli )doğusunda KarakocaKalınharman Köyleri Civarının Jeolojisi ve
Petrolojisi
Tokat Dolayının Jeolojisi
Kars İli ve Dolayının Jeolojisi
Dil Boğazı ve Çevresinin Jeolojisi ve Kuvaterner
Ekolojisi
Didim ve Çevresinin Genel Jeolojisinin ve Bafa
Gölü Çevresindeki Pliyo- Kuvaterner istifinin
Sedimantolojik Özellikleri
Adı Soyadı
İrfan ÇEVİK
Numarası
Danışmanı
1301070069 Yard.Doç.Dr. Mehmet TURGUT
Deniz Baran
ÖZGÜL
1304080060 Yard. Doç. Dr. Mehmet
TURGUT
Ayşe YILDIRIM
1301100019 Yard. Doç. Dr. Mehmet
TURGUT
Yavuz BOYLU
1301080016 Yard. Doç. Dr. Mehmet
TURGUT
Semiha TÜYSÜZ
1301100061 Yard. Doç. Dr. Mehmet
TURGUT
Batuhan AYNALI
1301100074 Prof. Dr. Ali Malik GÖZÜBOL
Feyaz TAZ
1301100020 Prof. Dr. Ali Malik GÖZÜBOL
Jüri Üyeleri
Yrd. Doç.Dr. Mehmet TURGUT
Doç.Dr. Şamil ŞEN
Yrd. Doç.Dr. Namık AYSAL
Yrd. Doç.Dr. Yıldırım GÜNGÖR (Yedek)
Yrd. Doç.Dr. Mehmet TURGUT
Doç. Dr. Şamil ŞEN
Yrd. Doç.Dr. Namık AYSAL
Yrd. Doç.Dr. Yıldırım GÜNGÖR (Yedek)
Yrd. Doç.Dr. Mehmet TURGUT
Prof. Dr. Hayrettin KORAL
Yard. Doç. Dr. Zeynep ÖZBEY
Yrd. Doç.Dr. Yıldırım GÜNGÖR (Yedek)
Yrd. Doç.Dr. Mehmet TURGUT
Prof. Dr. Hayrettin KORAL
Yrd. Doç.Dr. Namık AYSAL
Yrd. Doç.Dr. Yıldırım GÜNGÖR (Yedek)
Yrd. Doç.Dr. Mehmet TURGUT
Prof. Dr. Hayrettin KORAL
Yrd. Doç.Dr. Hasan EMRE
Prof. Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN (Yedek)
Prof. Dr. Ali Malik GÖZÜBOL
Yard. Doç. Dr. Ömer ÜNDÜL
Yrd. Doç. Dr. Namık AYSAL
Prof. Dr. Süleyman DALGIÇ (Yedek)
Prof. Dr. Ali Malik GÖZÜBOL
Yard. Doç. Dr. Ömer ÜNDÜL
Yrd. Doç. Dr. Namık AYSAL
Prof. Dr. Süleyman DALGIÇ (Yedek)
Tez konusu
Suluca - Beyköy- Çeltik Köyleri (Keşan - Edirne)
Civarının Jeolojisi
Erikli- Beyköy- Mecidiye Köyleri (Keşan - Edirne)
Civarının Jeolojisi
Eriklice - Mürefte (Tekirdağ) kuzeyinin Jeolojisi
Yayaköy- Yörgüç- Bulgurköy (Tekirdağ) dolayının
Jeolojisi
Gaziköy- Hoşköy- Kirazlı (Tekirdağ) dolayının
Jeolojisi
Üsküdar - Ümraniye- Çekmeköy Metrosu Çarşı
(8+649) - Yamanevler (9+860) İstasyonları
arasının Mühendislik Jeolojisi
Alibeyköy- Hasdal alanının Jeolojisi ve Alibeyköy
Finanskent Konutu Proje Alanının Mühendislik
Jeolojisi
Adı Soyadı
Seda ACAR
Numarası
Danışmanı
1301100031 Yard. Doç. Dr. Namık AYSAL
Burçin ASLAN
1301100042 Yard. Doç. Dr. Namık AYSAL
Emine Betül ÖZÇİFTÇİ
1301100030 Yard. Doç. Dr. Namık AYSAL
Çiğdem SELVİ
1301030063 Yard. Doç. Dr. Yıldırım
GÜNGÖR
Emine DAĞ
1301100026 Yard. Doç. Dr. Yıldırım
GÜNGÖR
Çiğdem ÖZCAN
130100084
Battal BİÇER
1301100037 Yard. Doç. Dr. Yıldırım
GÜNGÖR
Hatip CEYLAN
1301100053 Yard. Doç. Dr. Yıldırım
GÜNGÖR
Murat Can ÖZDEN
1301100013 Yard. Doç. Dr. Murat YILMAZ
Mehmet Sıtkı BENLİ
1301100047 Yard. Doç. Dr. Murat YILMAZ
Yard. Doç. Dr. Yıldırım
GÜNGÖR
Jüri Üyeleri
Yrd. Doç.Dr. Namık AYSAL
Doç. Dr. Mehmet KESKİN
Prof. Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Yıldırım GÜNGÖR (Yedek)
Yrd. Doç.Dr. Namık AYSAL
Doç.Dr. Mehmet KESKİN
Prof. Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Yıldırım GÜNGÖR (Yedek)
Yrd. Doç.Dr. Namık AYSAL
Doç.Dr. MEHMET KESKİN
Prof. Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN
Yrd. Doç.Dr. Yıldırım GÜNGÖR (Yedek)
Tez konusu
Dutköy (Çorum) bölgesinin Jeolojisi ve Petrografik
incelenmesi
Yrd. Doç.Dr. Yıldırım GÜNGÖR
Prof. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK
Prof. Dr. Hayrettin KORAL
Yrd. Doç.Dr. Mehmet TURGUT (Yedek)
Yrd. Doç.Dr. Yıldırım GÜNGÖR
Prof. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK
Prof. Dr. Hayrettin KORAL
Yrd. Doç.Dr. Mehmet TURGUT (Yedek)
Yrd. Doç.Dr. Yıldırım GÜNGÖR
Prof. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK
Yrd. Doç.Dr. İsak YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet TURGUT (Yedek)
Yrd. Doç.Dr. Yıldırım GÜNGÖR
Prof. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK
Yrd. Doç.Dr. İsak YILMAZ
Yrd. Doç.Dr. Mehmet TURGUT (Yedek)
Yrd. Doç.Dr. Yıldırım GÜNGÖR
Doç. Dr. Nurullah HANİLÇİ
Yrd. Doç.Dr. Yakup ÇELİK
Yrd. Doç. Dr. Namık AYSAL (Yedek)
Yrd. Doç. Dr. Murat YILMAZ
Prof. Dr. Atiye TUĞRUL
Prof. Dr. Timur USTAÖMER
Yrd. Doç. Dr. Ömer ÜNDÜL (Yedek)
Yard. Doç. Dr. Murat YILMAZ
Binkılıç Köyü (Çatalca- İstanbul) kuzeyi dolayının
Jeolojisinin incelenmesi
Seydimçakallı - Karekeçeli Köyleri (Çorum)
bölgesinin Jeolojisi ve Peetrografik incelenmesi
Seydim Köyü(Çorum) bölgesinin Jeolojisi ve
Petrografik incelenmesi
Bahçeköy (Saray- Tekirdağ) ve Doğusunun
Jeolojisi
Bahçeköy (Saray- Tekirdağ) Çevresinin Jeolojisi
Aksungur Köyü (Çorum) ve Dolayının Jeolojisi
Ayvacık Köyü ( (Saray -Tekirdağ) çevresinin
Jeolojik İncelenmesi
Konya Kadınhanı İlçesi Osmancık ve Yakın
Çevresinin Jeolojisi
Konya Kadınhanı İlçesi ve Yakın Çevresinin
Prof. Dr. Atiye TUĞRUL
Prof. Dr. Timur USTAÖMER
Yrd. Doç. Dr. Ömer ÜNDÜL (Yedek)
Jeolojisi
Download

Bitirme Projesi II Sınavı Jüri Üyeleri