Sahibi:
İzmir SMMMO adına
Feyzullah TOPÇU
Sorumlu:
Yazı İşleri Müdürü
Müfit YILDIRIM
Yayın Kurulu:
Aslı TENGİZ
Lütfi DEMİR
Hatice ÖZTEKİN
Fatma KİRKİT
Yakup SÖNMEZ
Grafik Tasarım:
Yusuf Alabağ
6552 KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRMA SEMİNERİ
6552 KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRMA SEMİNERİ
İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenen 6552 Sayılı “İş Kanunu
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılmasına Dair Kanun” Semineri 15 Ekim 2014 Çarşamba saat: 13.00 ’te Selahattin Akçiçek Nikah Salonu’ nda gerçekleştirildi.
İzmir Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Sayın Engin Bilgili, İzmir Vergi Dairesi Başkanı Sayın
Rıfat ENGİN, İzmir Vergi Denetim Kurulu Grup Başkanı Sayın Fahri Sıdan, İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı Sayın Muhammed Sıddık Polat, Türmob Yöneticileri, İzmir Mali Müşavirler Odası Yönetim
Kurulu Üyeleri, İzmir Mali Müşavirler Odası Kurul Üyeleri, meslek mensupları ve aday meslek mensuplarının yoğun katılımları ile gerçekleşen seminerin açılış konuşması Oda Başkanımız Sayın Feyzullah Topçu tarafından gerçekleştirildi.
Konuşmasına oda çalışmaları hakkında bilgiler vererek başlayan Sayın Feyzullah Topçu, ilk
olarak Kasım ve Aralık aylarında aktif eğitim seminerlerine başlanacağı, ilçe ve semtlerde yapılacak farkındalık eğitim seminerleri ile meslek mensuplarına Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımının tanıtımlarının yapılacağı; ayrıca 1 Kasım’ dan itibaren Etik Eğitimlerine başlanacağı ve meslek mensuplarına ilk
olarak uzaktan eğitim verilerek bu eğitimleri tamamlayan meslek mensuplarına 30 kişilik sınıflarda yüz
yüze eğitim verileceğini belirtti.
Bunun dışında Bağımsız Denetim Eğitimlerinin yapılacağı, bu eğitim programları ile ilgili duyuruların İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından yapılacağını; Türmob ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile yapılacak eğitimlerin odamız dersliklerinde gerçekleştirileceğini belirtti. Ayrıca Lucaİşnet ile ortaklaşa odamız binasında gerçekleştirilecek olan bir tanıtım toplantısı yapılacağını; kasım ayının ilk haftasında E-Defter ve E-Fatura ile ilgili eğitim semineri ile yine aralık ayı içerisinde ilçelerde ve
semtlerde ilçe temsilcileri ile birlikte toplantılar düzenleneceğini belirtti.
Vergi Dairesi uygulamalarında yaşanan bürokratik sıkıntılar sebebi ile hazırlanan Vergi Uygulama Rehberinin önümüzdeki günlerde basımının yaptırılarak, meslek mensuplarına ve tüm vergi dairelerine dağıtılacağını; ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından YMM ve SMMM’ ler ile ilgili çıkan tüm tebliğlerin tek tebliğ haline getirilmesi için çalışma yapıldığını belirten Sayın Feyzullah Topçu, tahsilat sorununun çözülebilmesi amacı ile yıllık sözleşmelere ödeme ile ilgili bir madde eklenmesi , YMM’lerin şifre
almalarının önlenmesi amacı ile sadece tam tasdik kapsamında şifre verilmesi, sorumluluk raporları hazırlanırken sorumluluk kriterlerinin belirlenmesi amacı ile çalışmalar yapıldığını açıkladı.
Konuşmasına Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından meslek mensuplarının defter tutma
sayılarının tespiti amacı ile yazılım programı hazırlandığını belirten Sayın Feyzullah Topçu;
3568 sayılı Yasa’ ya göre meslek mensuplarının şirket ortağı olabileceğini ancak yönetici olamayacağını, yapılan çalışmalar neticesinde 350 meslek mensubunun şirketlerde yönetici olarak göründüğünü, bu sebeple odamız tarafından söz konusu meslek mensuplarına uyarı yazıları gönderildiğini söyledi.
Sayın Feyzullah Topçu, staj yönetmeliği açık olduğu halde 60 aday meslek mensubunun şirket ortağı olarak göründüğünü, bu durumun düzeltilmesi için kendilerine uyarı yazıları
gönderildiğini, düzeltilmeme durumunda ise bu aday meslek mensuplarının stajlarının iptal edileceğini belirterek konuşmasına son verdi.
Oda başkanımız Sayın Feyzullah Topçunun açılış konuşmasının ardından İzmir Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Sayın Engin Bilgili ile İzmir Vergi Dairesi Başkanı Sayın Rıfat
ENGİN tarafından kısa bir konuşma gerçekleştirildi.
İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı ve İzmir Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından ortak olarak üç bölüm halinde gerçekleştirilen
seminerin sunumları; İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Tahsilat Müdürü Sayın Mustafa Taşar,
Karşıyaka Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Sayın Aysel Demirelli, Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Sayın Ayfer Genç tarafından yapıldı.
İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Tahsilat Müdürü Sayın Mustafa Taşar meslek mensuplarına ve aday meslek mensuplarına 6552 sayılı Kanun’ un 73.ve 74.maddeleri kapsamında bir sunum gerçekleştirilirken; Karşıyaka Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Sayın Aysel Demirelli, Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Sayın Ayfer Genç ise 6552 sayılı Kanun’
un 81.maddesi kapsamında bir sunum gerçekleştirildi.
Son bölümde meslek mensuplarının sorularına verilen cevaplardan sonra İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından katılımcılara verilen teşekkür plaketleri ile
seminere son verildi.
İNŞAAT İŞLERİNDE TEK DÜZEN HESAP PLANI UYGULAMALARI VE VERGİSEL BOYUTU
SEMİNERİ
Tesmer İzmir Şubesi tarafından; aday meslek mensuplarına yönelik her ay düzenli olarak yapılan
ve yaz tatili nedeniyle ara verilen eğitim seminerlerine; 02.10.2014 Perşembe günü saat 19:00’ da İzmir
Mali Müşavirler Odası (Yeni Oda Binası) Seminer Salonunda gerçekleştirilen “İnşaat İşlerinde Tek Düzen
Hesap Planı Uygulamaları ve Vergisel Boyutu” konulu seminer ile yeniden başlandı.
90 aday meslek mensubunun katılımı ile gerçekleşen seminerin sunumu SMMM Doğan Öztürk
tarafından yapıldı.
Aday meslek mensuplarına, İnşaat İşlerinde Tek Düzen Planı, örnek uygulamalar ve inşaat işlerinin vergisel boyutları hakkında bilgiler verilen seminer, soru ve cevaplardan sonra son buldu.
MUHASEBE STANDARTLARI KOMİTE TOPLANTISI
Muhasebe Standartları Komitesi ekim ayında bağımsız denetimden geçirilecek finansal tabloların düzenlenme esaslarına
genel bakış gündemi ile toplandı. Komite Başkanı Harun Reşit TOKCAN komitenin önümüzdeki aylarda da finansal tabloların düzenleme esaslarını ayrıntılı olarak inceleyeceklerini belirtti.
STAJYER BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Tesmer İzmir Şubesi; her staj başlatma döneminde olduğu gibi Eylül 2014 döneminde staja
başlayan 128 aday meslek mensubu ile birlikte 30.10.2014 tarihinde İzmir Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası Seminer Salonunda bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Toplantıda Tesmer İzmir Şubesi sekreteri Hüseyin Üzüm tarafından aday meslek mensuplarına, Tesmer İzmir şubesi ve odamız faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.
Tesmer İzmir Şubesi müdürü Bora Yıldırım tarafından ise staj süreci hakkında bilgiler verilerek;
aday meslek mensuplarının bu süreçte dikkat etmesi gereken konular hakkında bilgilendirme yapıldı
ve Tesmer İzmir Şubesinin aday meslek mensuplarından beklentisi aktarıldı.
İzmir Mali Müşavirler Odası Eğitim ve Araştırma Enstitüsü sekreteri Mustafa Yılmaz tarafından
da aday meslek mensuplarına enstitünün faaliyetleri konusunda bilgilendirmeler yapıldı.
Aday meslek mensuplarının sorularının cevaplanması sonrasında toplantıya son verildi.
ADAY MESLEK MENSUPLARI İÇİN YETERLİLİK SINAVI ÖNCESİ
DÜZENLENEN PROGRAM
1-2 Kasım 2014 tarihlerinde yapılan 2014/3.dönem SMMM Yeterlilik sınavı öncesi
aday meslek mensuplarının sınavlara girmeden önce yapmış oldukları hazırlıkları eğitimciler ile birlikte bir kez daha gözden geçirmeleri amacı ile Tesmer İzmir Şubesi tarafından düzenlenen ve 30.10.2014 Perşembe günü odamız dersliklerinde gerçekleştirilen bir eğitim
programı düzenlendi.
Sabah 10:00 ile 17:15 saatleri arasında gerçekleştirilen programda; Mahir Çam tarafından Maliyet Muhasebesi; Kerem Girişken tarafından Vergi Mevzuatı ve Uygulamaları;
Cemile Erdoğan tarafından Muhasebe Denetimi ve Erol Kucur tarafından Finansal Muhasebe dersleri konusunda bilgiler verildi.
Sınavlarda olumlu katkı sağlanacağı düşünülen ve Tesmer İzmir Şubesi tarafından
düzenlenen programa aday meslek mensuplarının katılımı yoğundu.
İZSMMMO İLÇELERDE YAPILAN
FARKINDALIK EĞİTİMLERİ
İzsmmmo olarak 2013 TÜRMOB genel kurulunda
mecburi meslek kararı olarak alınan 01.01.2015
tarihinde uygulanacak olan Etik eğitimi ve Haksız
Rekabetle Mücadele Programının tanıtımı Haksız
Rekabetle Mücadele Kurulu ve Türmob Etik Eğitmeni meslekdaşlarımızla İlçe temsilciliklerinde
başalatılmış olup Aralık 2014 tarihi başından itibaren semt temsilciliklerimizde devam edecektir.
E-FATURA İLE E-DEFTER ‘İN LUCA ‘DA UYGULAMALARI
06.11.2014 TARİHİNDE İZMİR SMMM ODASI KONFERANS SALONUNDA YAPILAN SEMİNER MESLEK MENSUPLARIN
YOĞUN KATILIMI İLE GERÇEKLEŞMİŞTİR. İZMİR SMMM ODASI BAŞKANI SAYIN FEYZULLAH TOPÇU ‘NUN AÇILIŞ KONUŞMASI İL E
BAŞLAYAN SEMİNER ‘E TÜRMOB YÖNETİM KURULU ÜYESİ SAYIN RIFAT NALBANTOĞLU DA KATILMIŞTIR. SUNUMLARI İSE LUCA
İÇERİK YÖNETİCİSİ SAYIN CENK İÇER VE İŞNET PAZARLAMA MÜDÜRÜ AYHAN AKGÖZ YAPTILAR.
YAPILAN SUNUMLARDA E-FATURA VE E-DEFTER KONULARI MEVZUAT AÇISINDAN MESLEK MENSAPLARINA ANLATILDI.
BUNUN YANI SIRA LUCA ‘DAKİ UYGULAMALARI SLAYT ŞEKLİNDE SUNUMU YAPILDI. İŞNET İLE TÜRMOB ‘UN LUCA KONUSUNDA
İŞBİRLİĞİ ANLATILDIKTAN SONRA SEMİNER SONA ERDİ.
28 Ekim 2014 Salı
İZMİR SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKANI
YENİ ASIR İÇİN YAZDI
İZMİR HAK ETTİĞİ YERDE
OLMAK İSTİYOR
Ekonominin nabzını elinde tutan bir kurum olduklarını
belirten Feyzullah Topçu, kentin potansiyelinin mutlaka
değerlendirilmesi gerektiğini belirtti
Hükümetlerin birinci görevi; ülkenin ekonomik hedefleri doğrultusunda, kentlerin sahip oldukları özellikleri
dikkate alarak onlara bir gelecek öngörmek ve bu öngörü çerçevesinde de planlamalar yapmaktır. Bunun için
genel bütçeden de pay ayrılır. Amaç, ülkenin ekonomik büyüme düzeyinin artırılması ve bunun sonucu olarak
ortaya çıkan ekonomik değerlerin sosyal devlet olma niteliğinin gereği illerin ekonomik, sosyal yapılarına ve
ihtiyaçlarına göre adil paylaşımını sağlayarak, vatandaşların refah düzeyini artırmaktır.
BÜYÜME MODELİ
İzmir'in coğrafi konumu, iklim koşullan, kültürel birikimi, sosyal yapısı ve insan potansiyeli dikkate alınarak bir
ekonomik büyüme modeli oluşturulmalıdır. Modeli oluştururken de bölgede bulunan kamu kurumlarının yanı sıra
bölgenin üniversitelerinin, yerel yönetimlerinin, sanayi, ticaret ve esnaf Odalarının, meslek odalarının, derneklerin
aktif katılımını sağlamalı ve katkılarını almalıdır. Bölge gerçeklerini bilen bu yapıların dahil olmadığı bir model
oluşturma süreci mutlaka eksik kalacaktır. Bu katılım sayesinde rakamların, istatistiklerin dışında bölgenin ruhu
da projeye yansımış olacaktır. Oluşturulan modelin kabullenilmesi, sahiplenilmesi ve hayata geçirilmesi konusunda bu yöntem rasyonel bir çözüm olarak birincil seçeneğimiz olmalıdır.
EKONOMİK İKLİM
Konuya ilişkin sorulardan bir tanesi ise, oluşturulan projelerin finansmanının nasıl sağlanacağıdır. Sözünü ettiğimiz
projeler çok büyük ekonomik kaynak ihtiyacı olan projelerdir. Bu kadar büyük ve kapsamlı yatırımların genel bütçe
kaynaklarının desteği olmadan yürütülmesi, finansmanının tamamının yerel yönetimler ve bölge yatırımcıları tarafından
sağlanması mümkün görünmemektedir.
Aslında ortak torbaya kattığı ile orantılı olarak kaynaktan yararlandırılmayan, dolayısıyla sadece kendi imkanları ile
büyüme mücadelesini vermek zorunda kalan bir kentin hikayesidir İzmir’in yaşadığı. Kendi kaderine terk edilmiş,
destek olmak yerine engellenen, kimi zaman kendi kaynaklarını kullanmasına bile izin verilmeyen ve geleceğini kendi
kaynakları ile kurmaya çalışan bir kenttir İzmir. Olması gereken, şehrin ekonomik gücünün harekete geçirilmesinin
yanı sıra kentin beklentisi olan "kamu kaynaklarının adil dağıtımının" da sağlanmasıdır.
Ayrıca, bu beklentinin haklı ve makul bir beklenti olduğu da kuşkusuzdur. Finansman sorununu kentin ülke kaynaklarından aldığı pay ve kendi İmkanları ile yarattığı kaynaklan sağlanmasının yanında İzmir’in bir başka ihtiyacı, güven içinde yatırım yapılabilecek, ekonominin kurallarına göre işlediği, kısa ve uzun vadede siyasi karar risklerinden arınmış,
olumsuz sürprizlere kapalı bir ekonomik iklimdir.
OBJEKTİF KRİTERLER
İzmir’de temel yatırımların yapılmaması başta işsizlik ve yoksulluk
olmak üzere tüm ekonomik yapıyı olumsuz etki-lemekte, büyümenin
ününde en önemli sorun olarak durmaktadır. Yatırım yapına iklimi
oluşturulmalı, yatırım yapma kararı, ekonominin genel kurallarına göre
alınmalıdır. İzmir'in genel bütçeye yapmış olduğu katkının çok az bir
kısmını yatırım olarak almasının temelinde siyaset yatmaktadır. Halbuki teşvikler verilirken, yatırını kararlan alınırken, siyasi bir bakış
açısından arınmış, objektif kriterler ve ön-ceden karara bağlanmış
kalkınma stratejileri gözetilerek kararlar verilmelidir.
İzmir Türkiye'nin 3. büyük kentidir. Coğrafi konumu, iklim koşulları,
kültürel birikimi, sosyal yapısı ve yetişmiş insan potansiyeli ile İzmir,
ülkenin ekonomik hayatında önemli bir aktör haline getirilmesi gerekirken çeşitli kaygılarla oyunun dışında tutulmaya çalışılması Türkiye
kaynaklarının heba edilmesinin göstergesidir.
SORUNLAR NELER?
İzmir için yapılacak çok şey var; İzmir’in bir dünya kenti olması için başta merkezi hükümet olmak üzere yerel
yönetimlere ve sivil toplum kuruluşları-na yatırımcılara önemli görevler düşmektedir, İzmir’in öncelikli çözülmesi
gereken sorunlarına bakacak olursak:
1- İzmir, 8000 yıllık tarihi birikimi, Selçuk ve Bergama gibi kültürel mirası ile turistlerin daima ilgisini çekmiş önemli bir
turizm kentidir. Kentin turizm politikası dünya ve ülke turizm sektöründeki trend izlenerek yeniden
oluşturulmalıdır. Özellikle sağlık turizmi için en uygun kentlerden birisidir.
2- İzmir bir liman kentidir. Alsancak limanının yolcu ve yük taşıma kapasitesinin artırılması ve modernizasyonu ile kısa
sürede karşılık bulacak yatının projeleri hayata geçirilmelidir. Çandarlı limanı tamamlanmalı, ona bağlı olarak kara
yolları ve demir yolları yapılmalı, üretimin ihtiyacı olan hammaddeye ulaşım, ihracatın maliyetinin düşürülmesi
sağlanmalıdır.
3- İzmir’in sahibi olduğu rüzgar, güneş ve jeotermal enerji kaynaklarının kullanılması, günümüz ve gelecek toplumlara
önemli maliyetler yükleyen fosil yakıtların kullanımının azaltılması sadece yaşadığımız topluma değil yaşadığımız
dünyaya ve geleceğe karşı önemli bir sorumluluğumuzdur.
4- İzmir verimli toprakları, tarıma uygun iklim koşulları ile önemli bir tarım kentidir. Yenilenmiş bir tanım politikası ile
organik tarımın yapıldığı, organik besinlerin üretildiği, ülkemiz ihtiyacının dışında yurtdışı ihtiyaçlarını da karşılayabilir
hale getirilmelidir.
5- Ekonomik büyümenin yavaşlaması ve hatta bazı sektörlerde durması İzmir ekonomik ve sosyal hayatını
zorlaştırmaktadır. Ekonomik sorunlar, istihdam sorunu ve diğer sosyal sorunlar yanında, ticari ve mesleki
faaliyetleri yapılamaz hale getirmektedir.
TAHSİLAT SORUNU
Muhasebeciler pence-resinden duruma bakacak olursak, kentin nüfusu ve sosyo ekonomik durumuna göre kıyaslama
yaptığımızda muhasebecilik ve müşavirlik alanında İş bulma sıkıntısı olmaması gerekirken kentin ekonomisinin giderek
zayıflaması meslek mensuplarımızın da hem iş kaybı hem de tahsilat sorunu yaşamalarına neden olmuştur. Ticari hayatı
kayıt altına alan, sonuçları raporlayan, değerlendiren ve ihtiyaç duyan taraflara sunan Mali Müşavirlik mesleği, ticari hayatın küçülmesi ile doğrudan olumsuz etkilenmiş, mesleki faaliyetini sürdürmekte önemli zorlukları göğüslemek zorunda
kalmıştır. Meslek mensupları olarak beklentimiz, ülkemizin tarihi, kültürel ve ekonomik hayatında vazgeçilmez olan
İzmir'imizin hak ettiği misyonu üslenmesi, buna uygun projelerin hayata geçirilmesi ve İzmir halkı ile birlikte tüm Ülkemiz insanının da kazanmasıdır.
Download

izsmmmo ilçelerde yapılan farkındalık eğitimleri