SAYFA 3 / 13 HAZİRAN KUTLAMASI
Sahibi:
SAYFA 5 / TÜRK SANAT MÜZİĞİ KONSERİ
İzmir SMMMO adına
Feyzullah TOPÇU
SAYFA 6/ STAJYERLERİMİZE BİLGİLENDİRME
TOPLANTISI
Sorumlu:
Yazı İşleri Müdürü
Müfit YILDIRIM
Genel Yayın Yönetmeni:
SAYFA 7/ TEBRİK ZİYARETİ
SAYFA 8/ TORBA KANUN TASARISI HK.
Aslı TENGİZ
Yayın Kurulu:
Lütfi DEMİR
Hatice ÖZTEKİN
Fatma KİRKİT
Yakup SÖNMEZ
Grafik Tasarım:
Yusuf Alabağ
SAYFA 13/ BASINDAN
13 HAZİRAN KUTLAMASI
3568 sayılı Yasamızın kabul edildiği 13/06/1989 gününü anma törenine İZSMMO Başkanı Sayın Feyzullah TOPÇU, Oda Kurulları ve meslek mensuplarımız katıldı.
13/06/2014 tarihinde yasamızın kabulünün 25. yıl törenlerine Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk sunma ve Atatürk,
silah arkadaşları, Soma’da vefat eden şehitlerimiz, hayatını kaybeden meslek mensuplarımız anısına bir dakikalık saygı duruşu
ve ardından İstiklal marşımızın okunması ile başlandı.
YİNE BURUK KUTLUYORUZ
Başkan Topçu mali müşavirlik meslek yasasının resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesinin üzerinden 25 yıl geçtiğini ve
bu yıl da buruk bir kutlama gerçekleştirdiklerini vurgulayarak yıllardır getirilen ağır yükümlülükler nedeniyle mesleğin yapılamaz
hale getirildiğini savundu.
Topçu, “Meslek yasamızın resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe girdiği tarih olan 13 Haziran’ı tüm yurtta, mesleğimizde ve ülkemizde yaşanan olumsuzlukların gölgesinde kutluyoruz. Meslek yasamızın yürürlüğe girişinin üzerinden tam 25 yıl geçti. Bu süre
içerisinde üzerimize angaryalar ve anlamsız iş yükleri eklenerek mesleğin önü kesilmiş, amacı anlaşılamayan düzenlemeler ile
mesleğimiz yapılamaz ve çekilmez hale getirilmiştir. Dünyada saygın bir meslek olan mali müşavirlik mesleğinin ülkemizde de
hak ettiği yerde olması için TURMOB ve Odalarımız çaba göstermektedir. Paydaş Bakanlıkların da bu konularda yardımcı olmaları, yanımızda olmaları bu mesleğin istediğimiz noktalara gelmesini ve kamuoyunun da algısının yükselmesini sağlayacaktır.”
Diye konuştu
TÜRMOB ve Odalar olarak bu tür aflara karşı olduklarını, çünkü borcunu zamanında ödeyen mükelleflere haksızlık olduğunu
her zaman ifade ettiklerini vurgulayan Feyzullah Topçu, ancak ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları da göz önünde
bulundurarak affın kapsamının genişletilerek ve bazı eksiklikleri giderilerek hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Şirketlerin ortaklarına kar dağıtımında muhatap oldukları stopajın % 15 gibi yüksek olması nedeniyle kar dağıtımı yapılamadığı, bu sebeple stopajın bu af paketine dahil edilerek stopaj oranının % 15 yerine % 5 olarak uygulanması, yasanın yürürlük
tarihine kadar olan dönemleri kapsayan ve pişmanlıkla verilerin beyannamelerin kanun kapsamına alınması, stok beyanının
kanun kapsamına alınması gerekmektedir. Ayrıca, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacaklarının kanun
kapsamına alınması ve 2009-2013 vergilendirme dönemlerine ilişkin matrah artırımının kanun kapsamına alınması halinde af
kanunu ile hedeflenen noktaya ulaşılabileceği inancındayız.”
BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI
Son günlerde yaşanan gelişmeler ve ülkemizin birlik ve bütünlüğünü bozan girişimler karşısında duyarlı olunması gerektiğini
de ifade eden Feyzullah Topçu, “Her türlü provokasyonlara karşı uyanık olmak, kalıcı ve sürdürülebilir barışı tesis etmek için
herkesin üzerine düşen görevleri yapması gerektiğine inanıyoruz.” Diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Törenin ardından Muhasebeciler Birliği Derneği tarafından Karabağlar Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltıya geçildi. Kahvaltıya çok sayıda meslek
mensubu katıldı.
Kahvaltı sonunda Oda Başkanımız Feyzullah Topçu TÜRMOB tarafından yürütülen çalışmalar hakkında
bilgi verdi .
Daha sonra söz alan Muhasebeciler Birliği Derneği
İzmir Şubesi Başkanı Kenan HEPSEVİGEN Dernek
faaliyetleri hakkında bilgi verdi
İlk dernek başkanlarımızdan Mustafa DEMİR söz
alarak Derneğin kuruluş sürecini ve meslek yasamızın
hazırlanması çalışmalarına Derneğin nasıl katkı yaptığı
konusunda bilgilendirme yaptıktan sonra yasamızın
hazırlanma sürecinde yaptığı çalışmalardan oluşan bir
dosyayı Dernek arşivinde yararlanmak üzere Dernek
Başkanı Kenan HEPSEVİGEN ‘e sundu
TÜRK SANAT MÜZİĞİ KONSERİ
İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Kültür ve Sanat Etkinlikleri Komitesinin düzenlemiş olduğu “Bir Demet
Yasemen, Bir Demet Nihavent” isimli Türk Sanat Müziği Korosu Konseri, 10.06.2014 Salı günü saat 20:30’da Ziya Gökalp Kültür
Merkezi' nde Şef Bülent Dağdeviren Yönetiminde gerçekleştirildi.
Açılış konuşmasını İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkan Yardımcısı Sayın Erkan Yıldırım’ın yaptığı konsere,
başta İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, Kurul Üyeleri, Tesmer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri ve meslektaşlar katıldı.
Tamamı Zeki Müren bestelerinden oluşan repertuvarları ile dinleyenlere keyifli anlar yaşatan İzmir Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası Korosunun konseri izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.
Konserin büyük sürprizi ise Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’ın yaptığı konuşmadan gelen yoğun istek üzerine
Hırsız Polis dizisinin jenerik müziği olan İmkansız Aşk isimli şarkıyı Üyelerimizden Ayşegül TEZCAN ile birlikte yaptığı düetti.
İki bölüm halinde gerçekleşen konser İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu, Kurul Üyeleri ve Tesmer
İzmir Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri tarafından koristlere plaketlerin verilmesi ile son buldu.
Stajyerlerimize Bilgilendirme Toplantısı
17 Haziran 2014 tarihinde yapılan toplantıda Tesmer İzmir Şube Sekreteri Hüseyin ÜZÜM ve Tesmer İzmir
Şube Müdürü Bora Yıldırım stajyerlerimize staj dönemi içinde yapmaları gerekenler hakkında bilgi verdi.
Ayrıca Enstitü Sekreteri Mustafa YILMAZ kurslarla ilgili açıklamalar yaptı.
Katılımın yoğun olduğu toplantı stajyerlerimizin sorularının yanıtlanması ile sona erdi.
ZİYARET
İZMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ , BAŞKAN YARDIMCISI SELAHATTİN ASLAN VE İZMİR BÜFECİLER ODASI
GENEL SEKRETERİ YILDIZ GÖKALP , İZMİR SMMM ODASI YÖNETİM KURULU SEKRETERİMİZ MÜFİT YILDIRIM ‘A YENİ GÖREVİNDE BAŞARI DİLEDİLER,
GÖRÜŞMEDE ; KURUMLAR ARASI DİYALOĞUN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ VE VAR OLAN İLİŞKİLERİN TEMSİL EDİLEN ÜYELERİN
ORTAK MENFAATLERİNE HİZMET EDECEK BİÇİMDE ÇALIŞMA ZİYARETLERİNE DÖNÜŞMESİ KONUSUNDA GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARILDI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA
5682 sayılı Pasaport Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun teklifimiz aşağıda sunulmaktadır.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
Tarih
Ad-Soyad
……… Milletvekili
Ek: Kanun Teklifi ve Gerekçesi.
PASAPORT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ :
Madde : 1- 15.07.1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 14.maddesinin (A) bendinin 1.fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Hususî damgalı pasaportlar;
Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda
bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine, meslekte üç yılını doldurmuş olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere; diplomatik pasaport
verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta
Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden
kesilmesi şartı aranmaz.
Madde : 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde : 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
MADDE GEREKÇELERİ
Madde : 1- 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 14.maddesi'nin (A) bendinin 1.fıkrasında Hususi Damgalı
Pasaport alma hakkı olanlar sayılmış olup, yasa kapsamında bulunan hak sahiplerinin belirlenmesinde
kıstas olarak; yapmış oldukları görevler, taşıdıkları vasıflar ve kamu görevi olarak yaptıkları hizmetin süresinin dikkate alındığı görülmektedir.
Madde metninde hak sahibi olarak sayılanların arasında, “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler”in bulunmaması hukuka aykırıdır. Zira; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu”nun “Görevle İlgili Suçlar” başlıklı 47. Maddesine göre; “Meslek mensupları, görevleri
sırasında veya görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı, fiillerinin niteliğine göre Türk Ceza Kanununun (5728 sayılı Kanunun 464'üncü maddesi ile değişen şekli) kamu görevlilerine (*) ait hükümleri
uyarınca cezalandırılırlar.” (*) (5728 sayılı Kanunun 464'üncü maddesi ile değişmeden önceki şekli- devlet memurlarına)
Dolayısıyla bu maddede de belirtildiği üzere; Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanlı meslek mensuplarının yaptıkları işin kamusal faaliyet alanında olması nedeniyle, görevleri sırasında veya görevleri nedeniyle işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi sıfatıyla yargılanmaları söz konusudur.
Bu bağlamda; birinci, ikinci ve üçüncü derecelerdeki kadrolarda bulunan devlet memurları ile aynı koşullardaki sözleşmeli devlet memurlarının ve diğer kamu görevlilerinin bu haktan yararlanması mümkün
iken, niteliği itibariyle kamusal faaliyet yürüten “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler”in ise kapsam dışı
bırakılması anlamsızdır.
Nasıl ki; madde metninde diğer kamu görevlileri denilerek kamu görevlilerine bu imkan sağlanmış ise,
madde metnine açıklık getirilerek kamusal faaliyet icra eden ve görevleri sırasında veya görevleri nedeniyle işlenen suçlardan dolayı kamu görevlisi olarak kabul edilen “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler”in de madde kapsamına alınması gerekmektedir. Zira; kamusal görev ifa ettikleri açık olan “Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler”in, hususi damgalı pasaport sahibi olma konusunda, diğer kamu görevlilerinden farklı bir muameleye tabi tutulmaları için geçerli hiçbir hukuki sebep bulunmamaktadır. Aksine bu
haktan yararlandırılmamaları, açıkça bir hak ve hukuk ihlali olup, Anayasanın 10.maddesinde yer alan
eşitlik ilkesine de aykırılık teşkil etmektedir. Yasa teklifimiz ile bu haksızlığın ve adil olmayan uygulamanın önüne geçilmesi ve maddenin daha açık, adil ve hakkaniyete uygun hale getirilmesi amaçlanmaktadır.
Ayrıca değişiklik teklifimizde; “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler” için bu haktan yaralanma koşulu
olarak üç yıl çalışmış olma şartının ifade edilmesi nedeniyle de, maddede düzenlenen çalışma süresi ve
nicelik kriterinin sağlanmış olması söz konusu olacaktır. Nitekim; 3568 sayılı Yasanın “Seçilme Yeterliği” başlıklı 22.maddesi uyarınca, meslek Odasının Yönetim Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı
olabilmek için üç yıllık kıdem şartı öngörülmüşken, dolayısıyla, kamu kurumu niteliğindeki bir meslek
odasını temsilen üç yıllık kıdeme haiz bir meslek mensubunun seçilmesi yeterli görülmüşken, hususi pasaport alabilmek için de üç yıllık kıdem şartının aranması yerinde olacaktır.
Madde : 2- Yapılacak değişikliğin bir an önce yürürlüğe girmesi ve mağduriyetin derhal
giderilmesi amacıyla kanunun yayım tarihinde yürürlüğe girmesi amaçlanmaktadır.
Madde : 3- Yürütme maddesidir.
1
GENEL GEREKÇE
Bilindiği üzere 15.07.1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 14.maddesi'nin (A) bendinin
1.fıkrası hususi damgalı (yeşil) pasaport alabilecekleri belirtmekte ve aynı maddenin diğer fıkraları da hususi damgalı pasaportlarla ilgili diğer konuları düzenlemektedir.
Söz konusu madde ile hususi damgalı pasaport alabilecekler olarak; Türkiye Büyük Millet Meclisi eski
üyeleri, eski bakanlar belirtilmiş ve bunların yanında birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan
veya kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri de bu
haktan yararlandırılmıştır.
Görüldüğü üzere birinci, ikinci ve üçüncü derecede bulunan Devlet memurları ve sözleşmeli olarak çalışan
Devlet memurları ile diğer kamu görevlileri hususi damgalı pasaport alabilmektedir.
Yasa teklifimiz ile; “üç yıl görev yapmış olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler”in de nitelik itibariyle
kamu hizmeti yapıyor olmaları nedeniyle de bu haktan yararlanmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.
Download

Sayı 107 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası