FAALİYET RAPORU
EYLÜL 2014
EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ
Yönetimin Gözden Geçirme (YGG) Toplantısı;
 2014 yılı ilk 6 ayının değerlendirildiği YGG İzleme
toplantısı üst yönetimin katılımıyla 18 Eylül 2014
tarihinde gerçekleştirildi.
 Toplantıda, EYS
uygulamaları, proses
performansları,
hedefler gözden
geçirildi.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ
Belgelendirme Kurumu Gözetim Denetimi;
 EYS
kapsamında
uygulanmakta
olan
yönetim
sistemlerinin ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ve OHSAS
18001:2007 standardlarına uygunluğu Kalitest tarafından
25 Eylül 2014 tarihinde denetlendi.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ
Belgelendirme Kurumu Gözetim Denetimi;
 Uygunsuzluk tespit edilmeyen gözetim denetiminde 8 adet
gözlem bildirildi.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
Belgelendirme Çalışmaları;
 Enerji kalemleri; elektrik, motorin, su, doğalgaz ve fuel-oil
için kontrol kartları hazırlandı.
 EnYS YGG toplantı girdileri ile ilgili hazırlık çalışmaları
devam ediyor.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ
GERİ KAZANIMA GÖNDERİLEN EVSEL AMBALAJ ATIĞI MİKTARI
AY
TOPLAM (KG)
2013 YILI
33.070
OCAK
2.280
ŞUBAT
2.720
MART
1.940
NİSAN
1.360
MAYIS
2.060
HAZİRAN
4.180
TEMMUZ
1.140
AĞUSTOS
1.820
EYLÜL
2.220
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
19.720
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ
SEVESO III Direktifi Eğitimi
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması
Hakkında Yönetmelik (SEVESO III Direktifi) kapsamında KSO ve AFAD
işbirliği ile 8-22 Eylül 2014 tarihlerinde düzenlenen 12 günlük
eğitime katılım sağlanmıştır.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
LABORATUVAR ŞEFLİĞİ
YAPILAN ANALİZLER
2013 Yılı
Toplam İş Gücü
(Per. Say * Aylık
Çalışma Saati )
27.832
OCAK
2.464
29
273
238
540
ŞUBAT
2.240
24
178
229
431
MART
2.352
11
178
393
582
NİSAN
2.352
30
172
286
488
MAYIS
2.240
25
267
186
478
HAZİRAN
2.352
15
259
269
543
TEMMUZ
2.240
40
197
253
490
AĞUSTOS
2.352
29
199
259
458
EYLÜL
2.464
25
156
180
361
21.056
228
1.879
2.293
4.371
Ay
Deklarasyon
Analizleri
Atık Kabul
Analizleri
İşletme
Analizleri
TOPLAM
280
3.047
2.346
5.673
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
LABORATUVAR ŞEFLİĞİ
Diğer Çalışmalar
• Yeterlilik testi programının düzenlenebilmesi için yapılan çalışmalar plana
uygun olarak devam ettirilmiştir. Bu amaçla yeterlilik testi numuneleri
hazırlanmış ve şişelenmiştir. 29 Eylül 2014 tarihinde başlamak üzere ISO
17043 Akreditasyon Belgesi kapsamında Türkiye’de ilk yeterlilik testi
organizasyonu başlatılmıştır. Planlanan tamamlanma süresi ise 17 Ekim
2014 olarak belirlenmiştir. Sadece yurt içindeki laboratuvarlara duyurusu
yapılan ilk yeterlilik testi organizasyonu 16 katılımcı ile devam etmektedir.
• Laboratuvar, faaliyet ve hizmet alanlarını sürekli genişletmeyi
hedeflemektedir. Bu hedeflerini gerçekleştirirken eldeki imkanları
maksimumum düzeyde kullanmaktadır. Bu amaçla ek bir yatırım
yapmadan Laboratuvarda gerçekleştirilen analiz parametreleri kapsamına
kömür analizlerinin de eklenmesi için çalışmalara başlanmış olup, ilk
TÜRKAK denetiminde kapsama eklenmesi planlanmaktadır.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL İSTATİSTİKLERİ
Ocak
Şubat
Genel Müdürlük
8
7
7
7
7
5
6
6
6
Gnl. Müd. Yrd. (İdari)
2
2
2
2
2
1
1
1
1
Gnl. Müd. Yrd. (Teknik)
18
18
18
18
18
18
18
18
18
Mali ve İdari İşler
Müdürlüğü
30
28
27
28
28
30
30
33
33
Pazarlama Müdürlüğü
20
20
20
20
20
19
19
19
19
Satınalma Müdürlüğü
13
13
13
13
13
13
13
13
13
Yakma Tesisi Müdürlüğü
63
62
62
62
62
60
61
61
61
Deponi Alanları Müdürlüğü
33
32
33
33
33
26
27
28
28
-
-
-
-
9
8
9
9
Teknik Hizmetler Müdürlüğü
44
44
44
44
44
45
45
45
45
Danışmanlar
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Dış Görev
13
13
12
12
12
12
12
12
12
TOPLAM
248
243
242
243
243
242
244
249
249
Hafriyat Müdürlüğü
Mart Nisan Mayıs Haz. Tem. Ağus. Eylül Ekim Kasım Ara.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
REVİR FAALİYETLERİ
İşlemler
Periyodik Muayene
Ayaktan Tedavi
İşbaşı Muayenesi
İşe Dönüş Muay.
İstirahat Kişi Sayısı
İstirahat Gün Say.
Sevk Sayısı
Tansiyon Ölçümü
Pansuman
Enjeksiyon
Aşı ( Hepatit+Tetanoz)
İlaç
Grip Aşısı
Göz taraması
İSG Toplantısı
Minör İş Kazası
Ketem Tarama
İşitme Testi
Kan-İdrar
TOPLAM
2013 Ocak
23
274
53
689
1
8
71
122
312
1.102
174
171
0
731
32
0
12
62
0
0
333
4.094
4
6
27
66
14
20
90
1
2
306
Şub. Mart Nis. May. Haz. Tem. Ağus.
49
32
35
2
54
72
55
48
48
54
47
32
30
52
Eyl.
63
35
5
8
13
71
16
20
1
3
234
1
2
23
94
11
8
3
58
20
1
2
321
1
2
2
19
65
6
2
73
1
4
255
1
2
5
7
24
57
14
4
1
3
207
2
2
19
64
10
3
57
151
1
9
68
176
611
1
3
5
31
70
3
11
90
1
2
303
1
2
4
21
92
6
2
1
1
5
237
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
5
3
5
12
80
9
16
1
52
1
3
294
Eki.
Kas. Ara. Toplam
385
399
8
3
27
41
189
659
89
86
4
420
20
151
9
29
0
68
181
2.768
MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
İZAYDAŞ / MEZUNİYET DURUMUNA GÖRE DAĞILIM
Y.LİSANS %6
İLKÖĞRETİM %24
ÜNİVERSİTE %24
YÜKSEK LİSANS
MYO %8
ÜNİVERSİTE
MYO
EML
LİSE % 17
LİSE
EML %21
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
İLKÖĞRETİM
MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
– İhbarlı atıklara Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’ndan gelen
yazılı bildirim ile ön işlem ve taşımacılık yapılmaktadır.
– Eylül ayında 1 adet ihbarlı atık alınmıştır. ( İzmit )
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE DURUM TABLOSU
Yaklaşık
Maliyet
(TL+KDV)
İhalenin Adı
YUVACIK HİDROELEKTRİK SANTRAL
TESİSİNİN İŞLETİLMESİ HİZMETİ TEMİNİ
İhale
Sözleşme
İhale Tarihi
Yöntemi
Tarihi
Sözleşme
Bedeli
(KDV Hariç)
İhale
Aşaması
14.05.2014
-
-
Karar
Aşamasında
MARPOL 73/78 EK-I KAPSAMINDAKİ
2886 sayılı
30.09.2014
2 PETROL TÜREVLİ SIVI GEMİ ATIKLARININ 222.506
DİK.
SATIŞI İŞİ
-
227.450,00
Sözleşme
Aşamasında
1
3
KAMYON-VİDANJÖR KİRALAMA
HİZMETİ TEMİNİ İŞİ
4 ATIK YAĞ ALIMI İŞİ
152.100
21 (f)
504.730
3(g)
23.09.2014
-
487.000,00
Sözleşme
Aşamasında
1.015.100
3(g)
23.09.2014
-
1.100.000,00
Sözleşme
Aşamasında
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ
ATIK GÖNDEREN FİRMA SAYILARI
YAKMA
DEPOLAMA
AY
Atık Gönderen
Firma Sayısı
İlk Defa Atık Gönderen
Firma Sayısı
Atık Gönderen
Firma Sayısı
İlk Defa Atık Gönderen
Firma Sayısı
2013 YILI
2.245
110
1.849
28
OCAK
186
17
114
1
ŞUBAT
170
13
110
2
MART
178
8
97
3
NİSAN
217
11
114
1
MAYIS
180
6
106
3
HAZİRAN
TEMMUZ
268
195
29
10
116
114
5
3
AĞUSTOS
196
19
106
0
EYLÜL
181
11
108
3
1.771
124
985
21
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ
NAKLİYE HİZMETLERİ
Hizmeti Verilen Firma Sayısı (Adet)
AY
Gerçekleştirilen Sefer Sayısı (Adet)
İZAYDAŞ
Araçları İle
Hizmet Alımı
İle
Toplam
İZAYDAŞ Araçları
İle
Hizmet Alımı
İle
Toplam
2013 YILI
583
595
1.178
1.344
1.196
2.540
OCAK
40
38
78
103
67
170
ŞUBAT
38
31
69
94
61
155
MART
33
36
69
92
56
148
NİSAN
42
42
84
109
77
186
MAYIS
44
39
83
113
65
178
HAZİRAN
41
55
96
105
105
210
TEMMUZ
18
34
52
26
69
95
AĞUSTOS
30
52
82
96
101
197
EYLÜL
57
29
86
128
45
173
343
356
699
866
646
1.512
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ
GELEN GEMİ SAYILARI
Atık Alınan Gemi Sayısı
(Adet)
Ücret Alınan Gemi Sayısı
(Adet)
3.471
5.924
OCAK
281
475
ŞUBAT
217
400
MART
266
470
NİSAN
313
514
MAYIS
297
484
HAZİRAN
276
473
TEMMUZ
289
464
AĞUSTOS
277
459
EYLÜL
259
430
2475
4169
Ay
2013 YILI
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
YAKMA TESİSİ MÜDÜRLÜĞÜ
ATIK YAKMA VERİLERİ
Ay
Katı Atık/
Bunker
(kg)
Fıçı
Besleme
(kg)
Klinik
Atık
(kg)
Yanabilir
Sıvı
(kg)
Sulu
Sıvı
(kg)
Özel
Sıvı
(kg)
TOPLAM
(kg)
Fuel- oil
(kg)
GENEL
TOPLAM
(kg)
2013 YILI
22.841.598
1.659.760
22.511
6.466.578
1.541.856
431
32.532.734
184.666
32.717.400
OCAK
2.153.212
146.963
2.210
597.141
114.629
0
3.014.155
2.610
3.016.765
ŞUBAT
1.341.116
99.327
3.466
356.685
123.419
0
1.924.013
7.013
1.931.026
MART
2.307.274
144.144
3.171
478.730
109.280
0
3.042.599
5.362
3.047.961
NİSAN
2.333.895
220.887
2.544
469.721
126.476
0
3.153.523
9.167
3.162.690
MAYIS
1.628.131
140.540
2.114
357.831
143.882
0
2.272.498
16.004
2.288.502
HAZİRAN
2.239.891
170.222
4.645
473.093
231.874
0
3.119.725
16.996
3.136.721
TEMMUZ
2.194.584
181.595
2.551
541.562
226.801
0
3.147.093
18.161
3.165.254
AĞUSTOS
2.178.199
188.157
1.310
477.003
204.816
0
3.049.485
24.642
3.074.127
EYLÜL
1.018.403
101.974
1.662
208.344
47.431
0
1.378.314
3.400
1.381.714
17.394.705
1.393.809
23.673
3.960.110
1.328.608
0
24.101.405
103.355
24.204.760
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
YAKMA TESİSİ MÜDÜRLÜĞÜ
ENERJİ ÜRETİM VERİLERİ
AY
Üretilen
(kWh)
Satılan
(kWh)
Alınan
(kWh)
Kullanılan
(kWh)
Rüzgar Enerjisi
(kWh)
2013 YILI
14.988.100
7.020.950
1.052.250
9.020.200
5.579
OCAK
1.090.400
240.810
99.430
949.510
0
ŞUBAT
38.300
12.010
756.590
782.880
0
MART
660.900
232.640
570.660
998.900
1.515
NİSAN
1.467.200
514.610
23.890
976.480
775
MAYIS
945.200
237.900
215.300
922.600
2.094
HAZİRAN
1.411.000
475.639
56.100
991.470
2.262
TEMMUZ
1.405.600
377.801
68.575
1.096.374
1.399
AĞUSTOS
1.295.400
348.519
159.456
1.106.337
1.416
EYLÜL
643.200
158.680
224.880
709.400
870
8.957.200
2.598.609
2.174.881
8.533.951
10.331
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
YAKMA TESİSİ MÜDÜRLÜĞÜ
Diğer Çalışmalar
• 3, 13 Eylül 2014 tarihlerinde boiler temizliği yapıldı.
• 14 Eylül 2014 tarihinde tesis planlı bakım duruşuna geçti.
• TEİAŞ Piyasa Mali Uzlaştırma Müdürlüğü’ne aylık enerji
verileri gönderildi.
• Adapazarı Yük Tevzii Müdürlüğü’ne aylık enerji verileri
gönderildi.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
YAKMA TESİSİ MÜDÜRLÜĞÜ
STERİLİZASYON TESİSİ ATIK VERİLERİ
AY
Toplam Gelen Tıbbi
atık Miktarı (kg)
Patolojik atık
(kg)
Sterilizasyona Giden
(kg)
Sterilizasyondan çıkan
atık miktarı (kg)
2013 YILI
1.780.308
25.507
1.754.801
1.727.780
OCAK
167.938
3.063
164.875
162.000
ŞUBAT
148.717
2.218
146.499
144.080
MART
159.098
3.148
155.950
155.640
NİSAN
152.333
2.442
149.891
148.540
MAYIS
155.113
2.681
152.432
148.440
HAZİRAN
154.225
2.868
151.357
147.960
TEMMUZ
146.706
2.335
144.371
143.060
AĞUSTOS
149.385
1.817
147.568
146.660
EYLÜL
156.619
1.676
154.943
154.710
1.390.134
22.248
1.367.886
1.356.250
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
YAKMA TESİSİ MÜDÜRLÜĞÜ
BİYOGAZ TESİSİNE GELEN ATIK MİKTARLARI VE TESİS ÇIKTILARI
AY
ÇİM
BÜYÜKBAŞ
GÜBRE
(kg)
HAL
ATIĞI
(kg)
İŞKEMBE İÇİ
ATIK
(kg)
DİĞER
TOPLAM
(kg)
TAVUK
GÜBRESİ
(kg)
(kg)
GÜBRE
ÇIKIŞI
(kg)
BİYOGAZ
ÜRETİMİ
3
(m )
ENERJİ
(*)
ÜRETİMİ
(kWh)
(kg)
2013 YILI
760.330
162.820
1.783.190
370.390
242.690
62.910
3.382.330
4.565.920
92.292
202.000
OCAK
1.960
6.980
433.010
17.960
5.020
9.600
474.530
0
2.877
6.000
ŞUBAT
3.470
12.740
304.060
12.640
26.560
1.000
360.470
287.240
16.587
34.600
MART
91.320
11.800
315.880
24.980
30.480
2.550
477.010
0
21.237
44.200
NİSAN
152.830
15.300
381.780
30.700
21.940
12.425
614.975
0
20.365
43.300
MAYIS
185.050
9.660
327.840
19.900
27.060
3.000
572.510
30.380
19.679
42.200
HAZİRAN
92.060
9.800
310.840
13.640
21.020
3.300
450.660
299.420
24.216
50.600
TEMMUZ
35.380
14.740
358.740
7.300
32.680
0
448.840
435.120
25.720
56.000
AĞUSTOS
49.790
14.840
307.010
28.270
15.600
0
415.510
509.050
20.324
45.200
EYLÜL
73.300
14.960
299.070
1.880
15.880
9.000
414.090
397.480
18.586
28.700
685.160
110.820
3.038.230
157.270
196.240
40.875
4.228.595
1.958.690
169.591
350.800
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
YAKMA TESİSİ MÜDÜRLÜĞÜ
ÇÖP SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİ İŞLETME VERİLERİ
AY
Arıtılan çöp suyu miktarı (m3)
Arıtma çamuru miktarı (kg)
2013 YILI
5.169
48.090
OCAK
2.883
160.350
ŞUBAT
6.150
220.090
MART
7.835
123.130
NİSAN
7.606
165.870
MAYIS
10.739
211.130
HAZİRAN
8.772
222.570
TEMMUZ
3.627
67.780
AĞUSTOS
6.449
69.100
EYLÜL
8.083
102.290
62.144
1.342.310
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
Veri Kaynağı: A.Kabul/Planlama Şefliği ve Arıtma Tesisi kayıtları
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
DEPOLAMA ALANLARI MÜDÜRLÜĞÜ
DEPOLAMA SAHALARINA ALINAN ATIK MİKTARLARI
Solaklar Depolama Alanları
Ay
Evsel
(kg)
Gebze Akt. İst.
Taşınan (kg)
2013 YILI
367.906.430
OCAK
Dilovası Dep. Alanı
Endüstriyel (kg)
Tehlikeli
(kg)
Evsel
(kg)
Endüstriyel
(kg)
167.333.460
71.178.914
304.875.965
41.152.250
12.416.000
27.069.150
2.847.560
4.137.317
21.505.175
14.304.800
3.077.100
ŞUBAT
23.908.740
3.251.280
3.681.542
16.939.513
11.724.400
2.920.350
MART
27.030.800
3.704.120
6.455.608
9.454.945
13.821.850
3.728.200
NİSAN
26.906.160
101.140
2.631.241
2.939.401
16.446.700
3.260.450
MAYIS
29.995.470
0
3.301.683
8.047.463
18.161.250
3.052.700
HAZİRAN
32.723.990
0
3.768.646
2.399.212
20.198.650
3.071.700
TEMMUZ
34.075.370
0
3.085.796
7.243.595
20.216.000
2.747.100
AĞUSTOS
33.732.710
0
3.234.400
3.499.575
18.986.130
2.645.400
EYLÜL
33.513.090
0
3.457.587
1.924.759
19.267.900
3.293.050
268.955.480
9.904.100
33.753.820
73.953.638
153.127.680
27.796.050
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
DEPOLAMA ALANLARI MÜDÜRLÜĞÜ
DEPOLAMA SAHALARI ÇÖP SUYU MİKTARLARI
Ay
Dilovası Depolama Alanı
Çöp Suyu Miktarı (ton)
Gebze Depolama Alanı
Çöp Suyu Miktarı (ton)
2013 YILI
22.843,850
11.667,420
OCAK
2.483,200
822,160
ŞUBAT
2.597,150
504,640
MART
4.248,200
352,380
NİSAN
2.936,300
1.146,440
MAYIS
3.829,550
941,800
HAZİRAN
8.528,000
806,320
TEMMUZ
4.205,200
687,140
AĞUSTOS
5.461,400
788,540
EYLÜL
2.616,500
644,100
36.905.500
6.693.520
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
DEPOLAMA ALANLARI MÜDÜRLÜĞÜ
LFG (ÇÖP GAZI) ENERJİ ÜRETİM MİKTARLARI
AY
Gerçekleşen Brüt Üretim Miktarı
(kWh/ay)
TEİAŞ’a verilen Aktif Enerji
Miktarı(kWh/ay)
2013 YILI
19.118.281
18.352.270
OCAK
2.387.180
2.314.450
ŞUBAT
2.276.010
2.208.410
MART
2.269.370
2.190.240
NİSAN
2.522.700
2.423.730
MAYIS
2.707.820
2.586.340
HAZİRAN
2.694.250
2.571.920
TEMMUZ
2.656.250
2.530.870
AĞUSTOS
2.751.720
2.619.940
EYLÜL
2.893.170
2.768.620
23.158.470
22.214.520
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
DEPOLAMA ALANLARI MÜDÜRLÜĞÜ
• Lot 4-5-7 çöp hattı üzerinde, Lot-6’ya bakan taraftan yeni bir
platform çalışması başlatılmıştır.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
DEPOLAMA ALANLARI MÜDÜRLÜĞÜ
• Lot-6’da tozuma yapan döküm kumu, fan tozu, kumlama
kumu v.s. atıklar için yeni bir alan hazırlanmıştır.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
DEPOLAMA ALANLARI MÜDÜRLÜĞÜ
• 23 Eylül 2014 tarihinde parçalayıcı makinesi Lot -1’de belirlenen
yeni alana alınmıştır. 26 Eylül 2014 tarihinden itibaren ise fiili
olarak kullanılmaya başlanmıştır.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
HAFRİYAT MÜDÜRLÜĞÜ
HAFRİYAT SAHALARI VE KABUL EDİLEN ATIK MİKTARLARI – TON
AY
M.KÖY
TAVŞANLI
TAVŞANLI
(TOP
ÇAYIROVA
SAHASI)
PELİTLİ
GEBZE
KIRMATAŞ AKMEŞE
(AKT.)
AKMEŞE
(DENİZ
KABUĞU
DOĞAN
TEPE
-
171.087
2013 YILI 898.246 1.384.381
23.675
683.976
1.088.388
68.440
OCAK
17.091
-
-
-
-
-
517.786
20.096
-
71.036
ŞUBAT
-
-
-
-
-
-
444.830
43.994
30.040
3.600
MART
-
-
-
-
-
1.400
530.766
85.744
-
NİSAN
-
-
-
-
-
1.156
547.502
59.612
3.414
MAYIS
-
-
-
-
-
49.878
474.667
67.474
-
HAZİRAN
-
-
-
-
-
-
545.060
58.940
-
TEMMUZ
-
-
-
-
-
-
540.143
60.854
-
AĞUSTOS
-
-
-
-
-
41.804
626.473
81.948
-
EYLÜL
-
-
-
-
-
-
607.786
-
45.946
-
17.091
-
-
-
-
94.238
490.558
78.320
1.965.337 432.980
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
4.835.013 64.090
HAFRİYAT MÜDÜRLÜĞÜ
HAFRİYAT SAHALARI VE KABUL EDİLEN ATIK MİKTARLARI – TON
AY
YENİKÖY
MAŞUKİYE
TUANE
(ERENLER)
SEPETÇİ
DERİNCE
İZAYDAŞ
İZAYDAŞ
PAŞADAĞ
(DEPONİ)
2013 YILI
1.141.449
18.648
625.141
27.915
85.836
-
-
OCAK
-
-
-
-
61.384
79.446
ŞUBAT
-
-
-
-
-
MART
-
-
-
-
NİSAN
-
-
-
MAYIS
-
-
HAZİRAN
-
TEMMUZ
DİLOVASI
(DEPONİ)
TOPLAM
-
-
7.858.310
-
832
-
767.941
70.080
-
55.350
-
655.894
-
32.016
-
-
-
649.926
-
171.362
-
-
-
-
783.046
-
-
58.836
-
-
-
-
650.855
-
-
-
156.794
-
756
-
-
761.550
-
-
-
-
2.176
-
1.136
-
1.764
606.073
AĞUSTOS
-
-
-
-
-
-
1.722
-
21.448
773.395
EYLÜL
-
-
-
-
-
-
-
-
-
653.732
-
-
-
-
3.614
56.182
23.212
6.302.412
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
450.552 189.542
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
EYLÜL 2014 İŞ KAZALARI
Eylül ayı içerisinde üç adet minör iş kazası meydana gelmiştir.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Diğer Çalışmalar
 15 Eylül 2014 tarihinde saha denetim ekibi ile birlikte her ay
düzenli olarak İSG Kurul toplantısı öncesinde gerçekleştirilen
saha temizlik, düzen ve güvenlik turu gerçekleştirildi.
 17 Eylül 2014 tarihinde alt yüklenici İSG temsilcilerinin de
katılımıyla İSG Kurul toplantısı gerçekleştirildi.
 02-03 Eylül 2014 tarihlerinde Satın alma Şefliği, 04-09 Eylül 2014
tarihlerinde Halkla İlişkiler biriminde yürütülen faaliyetlerin risk
analizi güncelleme çalışması yapıldı.
 25 Eylül 2014 tarihinde EYS sistem kapsamında KALİTEST
tarafından gerçekleştirilen ve başarılı gerçekleşen gözetim
denetimine katılım sağlandı.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL İŞ VE ARIZİ BAKIM KAPSAMLI İŞLER
Ay
Enstrüman
Araç Genel
Mekanik Genel
Elektrik Genel
Genel
İş İsteği, imalat,
İş İsteği, imalat,
İş İsteği, imalat,
İş İsteği, imalat,
revizyon Arıza
revizyon Arıza Bakım revizyon Arıza Bakım
revizyon Arıza Bakım
Bakım
İşleri
İşleri
İşleri
İşleri
TOPLAM
2013 YILI
835
167
183
813
1998
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZIRAN
72
56
57
60
39
53
16
10
10
13
19
26
23
9
6
8
5
26
62
33
63
25
20
96
173
108
136
106
83
201
TEMMUZ
75
27
15
47
164
AĞUSTOS
EYLÜL
EKIM
KASIM
ARALIK
43
35
27
35
17
5
66
56
153
131
TOPLAM
490
183
114
468
1.255
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
PERİYODİK –PLANLI BAKIM YAPILAN EKİPMAN SAYILARI
Ay
Enstrüman
Mekanik Bakım Elektrik Bakım
Bakım
Araç Bakım
Mekanik
Elektrik
Periyodik Bakım Periyodik Bakım Periyodik
Periyodik
Bakım Planlı Bakım Planlı
Sayısı
Sayısı
Bakım Sayısı Bakım Sayısı Bakım Sayısı Bakım Sayısı
Enstrüman
Bakım Planlı
Bakım Sayısı
TOPLAM
2013 YILI
596
2.409
714
658
317
114
217
5.025
OCAK
148
95
0
0
667
91
61
66
60
0
ŞUBAT
358
303
0
0
0
515
MART
18
303
19
42
0
0
0
382
NİSAN
MAYIS
174
78
271
573
96
69
62
72
0
53
0
9
0
20
603
874
HAZIRAN
112
514
15
38
0
0
0
679
TEMMUZ
148
378
160
69
0
0
0
755
AĞUSTOS
86
35
0
65
0
0
0
186
EYLÜL
30
151
15
40
0
0
0
236
885
2.886
530
514
53
9
20
4.897
EKIM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Diğer Çalışmalar
Otomasyon sistemi yenileme çalışmalarına devam edilmektedir.
Kreyn otomasyon sistemi yenileme çalışmalarına devam
edilmektedir.
Eylül duruşu planlı duruş çalışmalarına başlandı.
Arazöz imalatı devam ediyor.
Cüruf konveyörü çekme ırgat sistemi yerine monte edildi.
Planlı duruş kapsamında ihtiyaç malzemeleri talep edildi.
Türbin senkronizasyon modernizasyonu işleri başlandı.
Hes projesi çalışmaları devam etmektedir.
Tana kompaktörün bakım işlerine başlandı.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
UKAY 2014 - Ulusal Katı Atık Yönetimi (UKAY) Kongresi
• Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörlüğü’nün ev sahipliğinde düzenlenen 6.
Ulusal Katı Atık Yönetimi (UKAY) Kongresi’ne konuşmacı olarak katılım gösterildi.
• Yapılan sunumda Tehlikeli Atıktan Enerji Üretimi, Çöp gazından (LFG) Enerji
Üretimi, Biyogazdan Enerji Üretimi , Rüzgar Türbininden Enerji Üretimi,
Hidroelektrik Santrali Enerji Üretimi ve planlanmakta olan Evsel Atıktan Enerji
Üretimi konularında bilgiler aktarıldı. Sunum sonrası soru cevap bölümünde
katılımcıların enerji üretimi ve buna ilave olarak Tıbbi atıkların bertarafı ve yakma
tesisi işletmeleri gibi soruları cevaplandırıldı.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
SANTEK 2014 - Sanayi ve Teknoloji Fuarı - Match4Industry
• İzmit Fuar Merkezinde gerçekleştirilen SANTEK Sanayi ve Teknoloji
Fuarı’nda Match4Industry uluslararası ikili iş görüşmelerine katılım
gösterildi.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
SANTEK 2014 - Sanayi ve Teknoloji Fuarı - Match4Industry
• İkili iş görüşmelerinde
• Green Europe Lux S. à r.l. (Lüksemburg)
• QUALTEC (Lüksemburg)
• Reinto s.r.o. (Çek Cumhuriyeti)
• VENDOM D.O.O. (Bosna Hersek)
• HEMİ LLC (ABD)
firmaları ile görüşülerek olası ortak çalışmalar ile
değerlendirmelerde bulunuldu.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
ilgili
TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Çalışmaları
– Evsel Atıkların Termal Bertarafı konulu TÜBİTAK projesi ile ilgili 10
Eylül 2014 Çarşamba günü Doç. Dr. Ethem TOKLU, Prof. Dr. H.
İbrahim SARAÇ, Prof. Dr. Kamil KAYGUSUZ, Yrd. Doç. Dr. Fatih
TAŞPINAR, Mahmut GÜR’ün katılımlarıyla Genel Müdürlük
toplantı salonunda bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
– TAYÇED çatısı altında sürdürülen «Evsel Kaynaklı Tehlikeli
Atıkların Yönetim Planının Hazırlanması Projesi» kapsamında
İZAYDAŞ’ta İO Çevre Çözümleri ve TAYÇED teknik komitesinin
katıldığı bir toplantı düzenlenmiştir.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
SİSTEM / YAZILIM TEKNİK HİZMETLERİ
(ARIZA/BAKIM/İSTEK)
AY
SİSTEM
YAZILIM
2013 YILI
750
93
OCAK
47
4
ŞUBAT
36
6
MART
41
4
NİSAN
46
4
MAYIS
48
5
HAZIRAN
55
3
TEMMUZ
43
3
AĞUSTOS
41
3
EYLÜL
47
4
404
36
EKIM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Diğer Çalışmalar
Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Projesi kapsamında ;
• Satınalma modülü,
• İhale ve sözleşmeler modülü,
• Muhasebe modülü,
• Stok ve Depo yönetimi modülü,
• İnsan kaynakları modüllerinin mevcut programlarımız ile eş zamanlı kullanıma
açılması için hazırlıklar yapıldı.
“Canlı kullanım öncesi” olarak adlandırılan bu evre ile kullanıcılar ERP programını
kullanmaya ve test etmeye başlamışlardır.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
HALKLA İLİŞKİLER
HABER SAYILARI
AY
Haber Sayısı
2013 YILI
1.737
OCAK
124
ŞUBAT
68
MART
56
NİSAN
87
MAYIS
113
HAZİRAN
205
TEMMUZ
66
AĞUSTOS
96
EYLÜL
153
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
968
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
HALKLA İLİŞKİLER
AYLIK ZİYARETLER
Ay
2013 YILI
Ziyarete Gelen Kişi
Sayısı
2.495
OCAK
117
ŞUBAT
165
MART
250
NİSAN
377
MAYIS
672
HAZİRAN
282
TEMMUZ
50
AĞUSTOS
42
EYLÜL
TOPLAM
Ziyaretçi Kurum / Kuruluş Adı
101
PARİS MİNES TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -23
KOCAELİ VALİ YARDIMCILARI -7
İRANLI HEYET -5
KSO ÇEVRE KOMİSYONU -18
HEXAGON FİRMA ZİYARETİ -3
20.AKADEMİ PROGRAMI - İPRAGAZ YETKİLİLERİ -20
SWECO – YABANCI FİRMA ZİYARETİ - 25
2.056
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
HALKLA İLİŞKİLER
PARİS MİNES TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İZAYDAŞ’I ZİYARET ETTİ.
02.09.2014
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
HALKLA İLİŞKİLER
VALİ YARDIMCILARINI AĞIRLADIK.
02.09.2014
İZAYDAŞ, Kocaeli Vali Yardımcılarına şirketin
verdiği hizmetler ve yapılan çalışmalar
hakkında bilgi verdi. Vali Yardımcılarından
Mustafa Güni, “Ülkemizin önde gelen kuruluşu
İZAYDAŞ’ın diğer tüm illerimize örnek olmasını
temenni ediyoruz ” dedi.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
HALKLA İLİŞKİLER
İRANLI HEYET, İZAYDAŞ’IN ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ ALDI.
03.09.2014
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
HALKLA İLİŞKİLER
KOCAELİ SANAYİ ODASI ÇEVRE KOMİSYONUNUN TOPLANTISINA
EV SAHİPLİĞİ YAPTIK. 03.09.2014
İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç’ın
başkanlığını yaptığı KSO Çevre İhtisas Komisyonu,
beşinci toplantısını İZAYDAŞ’ta gerçekleştirdi.
Toplantıda, kamu kurum ve kuruluşları, yerel
idareler, OSB Müdürlükleri ve özel sektör
temsilcileri ile karşılıklı çevre konusunda fikir
alışverişinde bulunuldu.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
HALKLA İLİŞKİLER
HEXAGON FİRMASI, İZAYDAŞ YÖNETİCİLERİ İLE BİRARAYA GELDİ.
04.09.2014
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
HALKLA İLİŞKİLER
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL KALEMİ ARİF USTA’YI AĞIRLADIK.
10.09.2014
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
HALKLA İLİŞKİLER
TAYÇED TOPLANTISINA EV SAHİPLİĞİ YAPTIK.
16.09.2014
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
HALKLA İLİŞKİLER
YABANCI STAJYERLERİMİZE VEDA ETTİK.
18.09.2014
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
HALKLA İLİŞKİLER
İZAYDAŞ AKADEMİ 20.DÖNEMİNDE İPRAGAZ YETKİLİLERİNİ MEZUN ETTİ.
18.09.2014
Diyarbakır’dan İzmir’e,
Trabzon’dan Hatay’a
ülkemizin 15
noktasında faaliyet
gösteren İPRAGAZ
tesislerindeki sorumlu
yöneticiler, İZAYDAŞ
Akademi’nin 20.
dönem mezunları oldu.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
HALKLA İLİŞKİLER
MARKA GENEL SEKRETERİ FATİH AKBULUT İZAYDAŞ’I ZİYARET ETTİ.
19.09.2014
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
HALKLA İLİŞKİLER
SWECO FİRMASINDAN GELEN YABANCI KONUKLARI AĞIRLADIK.
22.09.2014
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
HALKLA İLİŞKİLER
SANTEK FUARINDAKİ STANDIMIZ, YİNE GÖZ DOLDURDU.
25.09.2014
İZAYDAŞ, bu yıl kapılarını ikinci kez
açan Doğu Marmara Sanayi ve
Teknoloji Fuarı’nda Doğu
Marmara’da faaliyet gösteren
sanayicilerle buluştu. İZAYDAŞ’ın
tanıtım standının yoğun ilgi gördüğü
fuarda, şirket yetkilileri atık üreticisi
sanayicilerle birebir görüşmeler
gerçekleştirildi.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
HALKLA İLİŞKİLER
BU AY BASINDA İZAYDAŞ
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
HALKLA İLİŞKİLER
WEB SİTESİ ZİYARETÇİ SAYISI
www.izaydas.com.tr
AY
Hit
2013 YILI
41.097
OCAK
3.602
ŞUBAT
3.149
MART
3.583
Turkey
NİSAN
3.345
Germany
33
MAYIS
3.471
Brasil
23
HAZİRAN
3.277
United Kingdom
17
TEMMUZ
2.969
United States
14
AĞUSTOS
2.886
France
11
EYLÜL
2.914
Netherlands
10
EKİM
KASIM
29.196
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
EYLÜL
2783
Spain
6
Sweden
5
Diğer
ARALIK
TOPLAM
ÜLKE/BÖLGE
12
HALKLA İLİŞKİLER
WEB SİTESİ HABER SAYILARI
AY
HABER SAYISI
2013 YILI
80
OCAK
6
ŞUBAT
10
MART
6
NİSAN
5
MAYIS
6
HAZİRAN
7
TEMMUZ
1
AĞUSTOS
6
EYLÜL
5
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
52
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
www.izaydas.com.tr
HALKLA İLİŞKİLER
SOSYAL MEDYA ÇALIŞMALARI
KARE KOD UYGULAMASI
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
HALKLA İLİŞKİLER
Facebook sayfamız
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
HALKLA İLİŞKİLER
Twitter sayfamız
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
62
HALKLA İLİŞKİLER
Instagram sayfamız
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Eylül 2014
Bitmedi…
Çalışmalarımız devam etmektedir…
web: www.izaydas.com.tr
e-mail: [email protected]
Tel: +90 262 316 60 00
Faks: +90 262 316 60 50
Download

FAALİYET RAPORU