2014 YILI “AĞUSTOS” AYI FAALİYET RAPORU
İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Kocaeli Sanayi Odası’nda Proje Çalışmaları
25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fuar
Merkezi’nde gerçekleştirilecek fuarda
ilimizin ilk 500 de yer alan güçlü firma ve
grupları yer alacaktır.
Fuara şu ana kadar 120 den fazla kuruluş
kaydını yaptırmış olup, kayıtlar 20 Eylül
2014 tarihine kadar devam edecektir
Bu yıl düzenlenecek fuarda Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı 400 m2 standla
yer alacaktır.
ASELSAN’ın da çalışmalarında ihtiyaç duyduğu malzemelerin üretimi konusunda olabilecek
işbirliği fırsatlarının değerlendirilebilmesi amacıyla her iki kurumun (ASELSAN ve Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı) fuar katılımcıları ile ikili iş görüşmeleri organize edilecektir.
B2B iş görüşmeleri çerçevesinde 20 ayrı ülkeden 100 firma ve 150 girişimcinin katılımıyla
gerçekleştirilecek fuar süresince aynı zamanda uzman profesör ve üst düzey yöneticilerin
konuşmacı olarak katılacağı “Geleceğin Tesisleri, Enerji Tasarruflu Tesisler, Tesis Yönetimi ve
Güvenliği” konferansları organize edilmiştir.
“Plastik, Lastik ve Kauçuk” Sektör Raporu :
Odamız tarafından hazırlanması planlanan “Plastik, Lastik ve Kauçuk” sektör raporunun hazırlık
çalışmaları devam etmektedir. Anketlerin dönüşlerinin sağlanması ve firmalarımızın sektör raporu
hakkında bilgilendirilmesi çalışmaları yürütülmüştür.
Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu
Baskıya verilmek üzere Sektörel Performans Değerlendirme Broşürü ve Katılım Anketi revize
edilmiştir.
2014 Yılı Ağustos Ayı Birim Faaliyetleri
1
İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi (UMEM):
Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi (UMEM) kapsamında oluşturulan
Kurs Yönetimi toplantılarına iştirak edilmiştir.
AB Bilgi Merkezi Projesi :

AB Bilgi Merkezi’nin aylık raporlama işlemi yapılmıştır.

24-27 Eylül tarihlerinde yapılacak olan “Gençlik İstihdamı Üzerine Gençlik Kampı” isimli 2.
Regional event için eğitmenlerle görüşülerek taslak program çıkarılmıştır. Etkinlik için
otellerden fiyat teklifleri alınmıştır.
Odamızca Düzenlenen Toplantılar / Eğitimler
Ağustos ayında Odamız üyelerine yönelik 2 adet bilgilendirme semineri gerçekleştirilmiştir.
Egsoz Emisyonu Ölçüm Eğitimi…
03 Ağustos 2014 tarihinde Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işbirliği ile “Egsoz Emisyonu
Ölçüm Eğitimi” yapılmıştır.
OSB’lerin Sorunları ile İlgili Bölge Toplantısı gerçekleştirildi…
19 Ağustos 2014 tarihinde T.C. Bilim Sanayi
Teknoloji Bakanı Sayın Fikri IŞIK’a iletilmek
üzere, bölgemizde yer alan OSB’lerin sorunları
ile ilgili “Bölge Toplantısı” düzenlenmiştir.
Toplantıya OSB Yönetim Kurulu Başkanları ve
Bölge Müdürleri katılmışlardır.
ODAMIZ TARAFINDAN DÜZENLENEN BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
60
50
40
30
20
10
0
Adet
2009
2010
2011
2012
2013
2014 OCAKAĞUSTOS
12
21
19
54
52
36
2014 Yılı Ağustos Ayı Birim Faaliyetleri
2
İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Lojistik ve Limanlar Komisyonu Toplantısı
Lojistik ve Limanlar Komisyonu toplantısı 26 Ağustos’ta organize edilmiştir. Toplantıda; T.C
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYDM)
tarafından yürütülen “Limanlar Geri Saha Yolu ve Demiryolu Bağlantıları Master Plan Çalışması”
kapsamında, Dolsar Mühendislik A.Ş.- Dolfen Mühendislik Dan. Tur. Dış Tic. Ltd. Şti Ortak Girişimi
tarafından 4 Eylül Perşembe günü Odamızda düzenlenecek olan çalıştay ve hazırladıkları
“Limanlar Geri Saha Karayolu ve Demiryolu Bağlantıları Master Plan Çalışması 1. Ara Raporu”
görüşülmüştür.
Uluslararası İlişkilere Yönelik Çalışmalar

Eylül ve Ekim aylarında gerçekleştirilecek Match4Industry, Brno MSV Mühendislik Fuarı’na
heyet ziyareti&iş görüşmeleri, Budapeşte İş Görüşmeleri etkinlikleri ve ABD’de yapılacak
UBM Canon Trade Show ve Las Vegas Solar Power International’a yapılacak heyet ziyareti
kapsamında gerekli çalışmalara devam edilmiştir.

20
Ağustos
2014
tarihinde, Makedonya
Devlet Bakanı Furkan
Çako ve beraberindeki
6 kişilik heyet Odamızı
ziyaret etmiş olup,
sözkonusu
ziyaretin
hazırlıkları yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanımızın 15-18 Ekim 2014 tarihlerinde Japonya’nın başkenti Tokyo’da
yapılacak WCF (World Chambers Federation-Dünya Odalar Federasyonu) Toplantısı
doğrultusunda gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

Eylül-Ekim aylarında Çek Cumhuriyeti ve Macaristan’a yapılacak fuar ve heyet ziyaretleri
ve Match4Industry kapsamında, 6 Ağustos 2014 tarihinde Çek Cumhuriyeti ve Macaristan
Ticaret Ataşelikleri ziyaret edilmiştir.
2014 Yılı Ağustos Ayı Birim Faaliyetleri
3
ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI
Odamızca Hazırlanan Görüşler
Ağustos ayında Odamız tarafından 6 adet görüş oluşturulmuştur.
Kurumlara Gönderilen Görüşler:

7. Ticaret ve Sanayi Şurası için;Kalkınma Ajansları,Teşvikler ve Destekler,Ticaret,Alt Yapı,Ulaşım
Konularındaki Oda görüşlerimiz TOBB’a iletilmiştir.

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği taslak çalışması hakkında Oda görüşümüz TOBB'a
iletilmiştir.
ODAMIZ TARAFINDAN OLUŞTURULAN GÖRÜŞLER
80
60
40
20
0
Adet
2009
2010
2011
2012
2013
2014 OcakAğustos
12
21
19
28
19
69
Odamızca Hazırlanan Yayınlar
2014 Ağustos ayı itibariyle Odamızca 3 Adet yayın çıkarılmıştır. Söz konusu yayınlar;



Kocaeli İmalat Sanayiinde Aylık Gelişme Raporu (2014.İGE.11)
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
(Seveso II Direktifi) ve Kocaeli İli Durum Raporu (2014.İGE.12)
17 Ağustos 1999 Depremi Sonrası Sanayi Kuruluşlarının Mevcut Durumu Raporu
(2014.İGE.13)
ODAMIZ YAYINLARI (Adet)
60
40
20
0
23
38
41
43
33
30
2009
2010
2011
2012
2013
2014
OcakAğustos
Dergi
6
12
12
12
12
8
Bülten
6
5
4
0
12
8
Rapor/Yayın
11
21
25
21
19
14
2014 Yılı Ağustos Ayı Birim Faaliyetleri
4
İNSAN KAYNAKLARI ÇALIŞMALARI
İnsan Kaynakları Çalışmaları :
 Ağustos ayında 2 personel göreve başlamıştır. Personellerin işe giriş işlemleri yapılarak
oryantasyon eğitimleri verilmiştir.
 Ağustos ayında 2 stajyer göreve başlamıştır. Stajyerin işe giriş işlemleri yapılarak oryantasyon
eğitimleri verilmiştir.
Yönetim Sistemleri :

Yönetim sistemleri altyapısı üzerinde çalışılmıştır. (YGG, 6 aylık hedefler, iç tetkik,
doküman revizyonu vb.)
İŞTİRAK EDİLEN KURULLAR/TOPLANTILAR/EĞİTİMLER
Ağustos ayında iştirak edilen kurul,toplantı ve eğitimlere ilişkin detaylar aşağıda sunulmuştur.
İştirak Edilen Kurullar :

6 Ağustos 2014 tarihinde, TOBB Marmara ve Trakya Oda Başkanları Toplantısına Yönetim
Kurulu Başkanı iştirak etmişlerdir.

6 Ağustos 2014 tarihinde, TOBB Sanayi Konsey Toplantısına Meclis Başkanı ve Yönetim
Kurulu Başkanı iştirak etmişlerdir.

7 Ağustos 2014 tarihinde, TOBB Sanayi Şurası Toplantısına Meclis Başkanı ve Yönetim
Kurulu Başkanı iştirak etmişlerdir.

8 Ağustos 2014 tarihinde,GOSB Genel Kurul Toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı iştirak
etmişlerdir.

8 Ağustos 2014 tarihinde, TOBB Emekli Sandığı Vakfı’nın toplantısına Genel Sekreter
iştirak etmişlerdir.

13 Ağustos 2014 tarihinde, KOSBAŞ Yönetim Kurulu toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı
iştirak etmişlerdir.

13 Ağustos 2014 tarihinde, ABİGEM Yönetim Kurulu toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı
iştirak etmişlerdir.

14 Ağustos 2014 tarihinde, TOSB Yönetim Kurulu toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı
iştirak etmişlerdir.

14 Ağustos 2014 tarihinde, TOGEV Yönetim Kurulu Toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı
iştirak etmişlerdir.
2014 Yılı Ağustos Ayı Birim Faaliyetleri
5
İŞTİRAK EDİLEN KURULLAR/TOPLANTILAR/EĞİTİMLER
İştirak Edilen Kurullar :

25 Ağustos 2014 tarihinde, TOGEV Yönetim Kurulu Toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı
iştirak etmişlerdir.

28 Ağustos 2014 tarihinde, MARTEK Yönetim Kurulu Toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı
iştirak etmişlerdir.

28 Ağustos 2014 tarihinde, TOSB Yönetim Kurulu Toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı
iştirak etmişlerdir.

28 Ağustos 2014 tarihinde, TOSB Müteşebbis Heyet Toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı
iştirak etmişlerdir.
İştirak Edilen Toplantı, Eğitim,Seminer,Fuar ve Etkinlikler :

5 Ağustos 2014 tarihinde, Genel Sekreter tarafından Donanma Ziyareti gerçekleştirilmiştir.

07 Ağustos 2014 tarihinde Genel Sekreter tarafından MARKA ziyareti gerçekleştirilmiştir.

08 Ağustos 2014 tarihinde, Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi (UMEM)
web bilgi portalı bilgilendirme toplantısına İnsan Kaynakları Uzmanı iştirak etmişlerdir.

11 Ağustos 2014 tarihinde, Genel Sekreter tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dış
İlişkiler Müdürlüğü ziyaret edilmiştir.

19 Ağustos 2014 tarihinde, OSB Başkanları Toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı iştirak
etmişlerdir.

19 Ağustos 2014 tarihinde, 9. Ve 10. Komiteleri ile İzaydaş’ta izosiyanat atığı bertarafı
konulu toplantıya Çevre Uzmanı iştirak etmişlerdir.

20 Ağustos 2014 tarihinde, SEVESO eğitimi konusunda AFAD yetkilileri ile gerçekleştirilen
toplantıya Çevre Uzmanı iştirak etmişlerdir.

21 Ağustos 2014 tarihinde Genel Sekreter tarafından Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ziyareti
gerçekleştirilmiştir.

28 Ağustos 2014 tarihinde Genel Sekreter tarafından GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı
Refik Baydur ziyaret edilmiştir.

26 Ağustos tarihinde SANTEK’14 Fuar toplantısına Genel Sekreter ve ilgili personel iştirak
etmişlerdir.

28-29 Ağustos 2014 tarihinde TEPAV da düzenlenen uygulamalı stratejik plan hazırlama
çalıştayına İnsan Kaynakları Uzmanı iştirak etmişlerdir.
2014 Yılı Ağustos Ayı Birim Faaliyetleri
6
MECLİS TOPLANTILARI/MESLEK KOMİTESİ TOPLANTILARI
Meclis Toplantısı :
Ağustos ayı Meclis Toplantımızda, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Star Gazetesi
Yazarı Sayın Prof.Dr.Eser KARAKAŞ’ı Ağırladık…
KSO Ağustos ayı Meclis toplantısına
konuk konuşmacı olarak iştirak eden,
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi,
aynı zamanda Star Gazetesi Yazarı Prof.
Dr. Eser Karakaş sunumunda, “Büyüme
ve Hukuk” konusunda konferans verdi.
Prof.Dr.Karakaş, ”Hukuk, toplumsal
refahın artışına katkı sağlamaktır.
Toplumun temel amacı, kişi başı milli
gelirde artış, eğitim, yaşam beklentisi
ve sağlıktır. Bunu büyüme ile
yakalayabiliriz.” dedi.
Meslek Komitesi Toplantıları :
Meslek Komite Toplantılarında Görüşülen Konular
4.Meslek Komitesi (İşlenmiş Tarım Ürünleri ve Unlu Mamüller Sanayi Grubu)
 Bilindiği üzere, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından, 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi
Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" nin 5inci
maddesinin 1. fıkrasının d) bendi ile 23 üncü maddesinin 3, 4, 5 ve 6ıncı fıkralarında yer alan
"bedelsiz şartı aranmaksızın" ibaresinin iptali istemiyle Danıştay 14. Dairesine açılan davada
2013/7348 sayılı karar ile " bedelsiz şartı aranmaksızın "ibaresinin iptaline karar verilmiştir. Söz
konusu karara istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından il valiliklerine yazı gönderilerek
üreticilerden ambalaj atıklarını belediyenin toplama sistemine veya toplama ayırma tesislerine
bedelsiz olarak vermesi gerektiği bildirilmiştir.
Söz konusu uygulamanın hem üretici firmalar hem de lisanslı toplama/ayırma firmaları için
ciddi sorunlar yaratacağı ve hali hazırda sorunsuz bir şekilde işleyen ambalaj atıkları yönetim
sistemine zarar vereceği kanısındayız. Mevcut sistemde, ambalaj atığı üreticileri tarafından
yazılı bir sözleşmeye istinaden lisanslı firmalara verilen ambalaj atıklarının bu yeni uygulama ile
bedelsiz olarak verilecek olması ambalaj atıkları piyasasında kayıt dışı bir piyasa oluşmasına
sebebiyet verecektir. Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlarından biri olan kayıt dışılığın
ambalaj atıkları piyasasındaki rekabete, istihdama ve standartlara zarar vereceği ve ekonomik
kayıp yaratacağı muhakkaktır. Nitekim bedelli/bedelsiz ayrımının yapılması serbest piyasa
ekonomisine de zarar verecektir.
2014 Yılı Ağustos Ayı Birim Faaliyetleri
7
MECLİS TOPLANTILARI/MESLEK KOMİTESİ TOPLANTILARI
Meslek Komite Toplantılarında Görüşülen Konular
Diğer taraftan, atıkların üretim tesislerinde ayrıştırılması ve biriktirilmesi beraberinde belirli bir
maliyet de getirmekte; üretici firmalar, ambalaj atıklarından elde ettikleri gelirlerle bu
maliyetleri karşılamaktadırlar. Bu durum, üretim tesislerinde ayrıştırılan atıkların da kalitesini
arttırmakta ve ambalaj atıkları yönetim sisteminin yarattığı değere de olumlu olarak
yansımaktadır. Üretici firmalar için böyle bir gelir kaynağının önünün kesilmesi, tüm sistemin
işlerliğine, verimliliğine ve kalite standartlarına da olumsuz olarak yansıyacaktır.
Son olarak, söz konusu karara istinaden, üretici firmaların ambalaj atıklarına yalnızca ilgili
Belediyelere bağlı olan lisanslı firmaların değil, aynı zamanda ülke genelindeki herhangi bir
lisanslı firmanın da talip olabileceği anlaşılmaktadır. Bu durum uygulama tarafında da çok ciddi
bir karmaşa yaşanmasına neden olacak ve muhtemelen birçok lisanslı firmayı karşı karşıya
getirecektir. Yaşanacak olan bu karmaşanın yerel ve ulusal yönetim birimleri tarafında da
sıkıntı yaratacağı aşikardır.
Bu nedenlerle, konunun yeni bir yönetmelikle bu hususlar göz önüne alınarak
düzenlenmesinin, hem üretici firmaların ve lisanslı firmaların hem de ambalaj atıkları toplama
sisteminin yararına olacağı kanaatindeyiz. Bu konuda Meslek Komitesi olarak Oda
Yönetimimizin TOBB vasıtasıyla Çevre Bakanlığı’na itirazda bulunmasını talep ediyoruz.
 Doğal gaz dağıtımı yapan şirketler üyelerimize yazı göndererek “2015 yılından itibaren
fiyatların dövize endeksli olarak faturalanacağını ve ödemelerin de döviz bazlı yapılacağını
bunu kabul etmeyen şirketlere 2015 Ocak ayından itibaren gaz veremeyeceklerini “
bildirmiştir.
Odamız tarafından alınacak ortak tavrın belirlenmesi için konunun Odamız Yönetim Kurulu’na
taşınmasını talep ediyoruz.
5.Meslek Komitesi (Tekstil ve Giyim Eşyası Sanayi Grubu)
 AYSİM TEKSTİL TURİZM VE DIŞ TİCARET SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ziyaret edildi. Firmanın sorunları
dinlendi ve 5. Meslek Komitesi faaliyetleri hakkında bilgi aktarıldı. Ziyaret edilen firmaya
Match4Industry etkinliği ve SANTEK’14 Fuarı hakkında bilgilendirme yapıldı.
 Tekstil firmalarının özellikle çalışan mevzuatı ile ilgili yaşadıkları problemler tartışıldı. İş
mahkemelerinde özel sektörün normalden fazla haksız çıkması sorunu dile getirildi.
 Türkiye’deki mesleki eğitim hakkında görüşüldü ve yaklaşık olarak 10 yıl sonra mesleki eğitim
yetersizliğinin büyük bir sorun yaratabileceği belirtildi.
 İstihdam ile ilgili Çin’deki uygulamalar hakkında bilgi alışverişi yapıldı.
2014 Yılı Ağustos Ayı Birim Faaliyetleri
8
MECLİS TOPLANTILARI/MESLEK KOMİTESİ TOPLANTILARI
Meslek Komite Toplantılarında Görüşülen Konular
9. 10. Meslek Komiteleri (Boya ve Sanayi Gazları S.Grubu / Temel Kimyasal Ürünler S.Grubu)
 Seveso II Eğitim duyurusunun firmalara, ön yazı ile ilgili yönetmelik eklenerek tekrar
gönderilmesi, bu eğitime katılacak eğitimcilerin konu hakkında bilgi sahibi olan teknik personel
olması ve katılımcılara eğitim sonunda sertifika verilmesi gerektiği görüşüldü.
 Seveso II hakkında bir dosya hazırlanıp T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi İşleri
Genel Müdürü Sayın İbrahim Kılıçarslan’a teslim edilmesi, bu dosyada Sevose II ve mevzuatı
hakkında bilgiler, bu direktiflere uyulmadığı zaman sanayiciye getirdiği hükümlülükler ve
sorumluluklar, Türkiye’de Seveso II kapsamında kaç firma olduğunun (Kocaeli ve bölgeler
bazında) araştırılması, Kocaeli’nin sanayisi, ekonomisi ve istihdamı hakkında verilere yer
verilmesi, hazırlanan bu raporunun yönetim kuruluna sunulması ve yönetim kurulu tarafından
onaylanması ardından, Oda meclisine sunulması ve Oda vizyon dergisinde dikkat çekici bir
şekilde yayınlanması gerektiği görüşülmüştür.
 Kimya sektöründen kaynaklanan izosiyanat atıkların bertarafı konusunda yaşanan sıkıntılarla
alakalı İzaydaş ziyaret edilerek fikir alışverişi yapıldı.
 Mevcut izosiyonat atıklarının bertarafı; İZAYDAŞ'ın izosiyonat atıkları için mevcut yakma
kapasitesi 120 ton/yıl olup söz konusu kapasite gelen talepleri karşılayabilmektedir. Ancak
taleplerin yıla yayılmış olması gerekmektedir. Bu nedenle firmaların atıklarını çok fazla
stoklamadan düzenli aralıklarla göndermesi gerekmektedir. Solventaş ve Poliport firması
yetkilileri ile görüşülerek stoktaki izosiyonat atıkları için planlama yapılmış belirli miktarlarda
alınarak bertaraf edilmeye başlanmıştır. Ayrıca İZAYDAŞ tarafından bu atıkların bundan sonraki
gönderimlerinin yıla yayılması talep edilmiştir.
 İleride izosiyonat atıklarının artması; önümüzdeki yıllarda Solventaş, Poliport, BASF vb
firmalarının kapasite artışına gidip gitmeyeceği ve bununla birlikte izosiyonat atıklarında artış
olup olmayacağı İZAYDAŞ tarafından ilgili firmalardan öğrenilecek ve tespit edilen miktara göre
çalışma yapılacaktır.
 Valilik Temsilcisi Başkanlığında oluşturulan Bertaraf Komisyonu; Solventaş ve Poliport
firmalarının izosiyonatlı atıklarının gemilerden kaynaklı atıklar olması ve bu atıkların İZAYDAŞ'a
bertarafa gönderilmesi işleminin "Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği"
gereği komisyon marifeti ile yapılmak zorunda olması söz konusu firmaların düzenli olarak atık
göndermelerini engellemektedir. Sorunun çözümü için; İZAYDAŞ tarafından Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı ile öncelikle sözlü olarak iletişime geçilerek görüş alışverişi yapılacak ve arkasından
Odamız tarafından Bakanlığa yazı yazılacaktır. Yazı içeriği Odamız ve İZAYDAŞ tarafından
oluşturulacaktır.
2014 Yılı Ağustos Ayı Birim Faaliyetleri
9
MECLİS TOPLANTILARI/MESLEK KOMİTESİ TOPLANTILARI
Meslek Komite Toplantılarında Görüşülen Konular
12. Meslek Komitesi (Kauçuk ve Plastik Ürünler Sanayi Grubu)
 Sektörümüzde kalifiye eleman sorunu yaşanmaktadır. Plastik sektörü talep görmemekte
meslek lisesinden yetişen öğrencide ya üniversiteye gitmek istiyor ya da başka alanda çalışıyor.
Ayrıca okullarda bölümünden dahi yetişmiş olsa kaliteli sektöre faydalı olarak yetişmiyor.
Müfredat ve hem öğrenci hem de öğretici ile ilgili sorunlar görülmektedir.
Çalışanlar ayrılma tazminatı sebebi ile ya kendilerini işten attırıyorlar, ya da tazminatı hak edip
işten ayrılıyor. İş mahkemelerin de haklı ya da haksız hep işçiden yana karar çıkınca diğer işçiler
içinde emsal ve teşvik unsuru oluyor.
13. Meslek Komitesi (Plastik İnşaat Malzemeleri ve Diğer Plastik Ürünler Sanayi Grubu)
İş Kanunundaki Ayrılma Tazminatı kriterleri ile ilgili düzenlemeye gidilmesi gerekmekte olup,
özellikle 15 yıl sigortalılık sonrası ayrılma tazminatı ödenebilme durumu sıkıntı yaratmaktadır.
Konu ile ilgili çalışma yapılmasına,
18. Meslek Komitesi (Demir Dışı Metaller Sanayi Grubu)
 İran’a yapılması planlanan yatırım ile ilgili olarak Bakanlıktan gelecek olumlu cevabın
beklenmesine, gelecek cevaba göre de TALSAD’ ile toplantı düzenlenmesine karar verildi.
 İhracatta yaşanan Kredi Limiti ile ilgili sıkıntıları dile getirmek üzere EXIMBANK’tan yetkililerin
davet edileceği bir toplantı düzenlenmesine karar verildi.
23. 30. Meslek Komiteleri (Genel Amaçlı Makine İmalatı / Özel Amaçlı Makine İmalatı S.Grubu)
 Üniversite Sanayi İşbirliği çerçevesinde Kocaeli Üniversitesi Teknoparkını ziyaret etti. KOÜ
Teknopark bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisinin akademisyenleri tarafından bilgilendirme
yapıldı.
 Firmaların Sanayiye ilişkin ARGE sorunlarını dile getirdiği toplantıda SANTEZ projelerine yönelik
olarak birlikte çalışmasına ve somut adımlar atılmasına ilişkin kararlar alındı.
 Firmalara ait projelerin irdelenmesi ve akademisyen görüşlerinin alınmasında sonra Üniversite
Sanayi işbirliğine ilişkin genel sorunlar değerlendirildi ve çözüm önerileri geliştirildi.
2014 Yılı Ağustos Ayı Birim Faaliyetleri
10
MECLİS TOPLANTILARI/MESLEK KOMİTESİ TOPLANTILARI
Meslek Komite Toplantılarında Görüşülen Konular
24. 25. Meslek Komiteleri (Motorlu Kara Taşıt Araçları ve Yan Sanayi Ürünleri Sanayi Grubu /
Diğer Ulaşım Araçları Bakım ve Onarım Sanayi Grubu)
 MESS ve sendikalar arasında başlayan Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri hakkında görüşüldü.
Zorlu geçen görüşmelerde,
 Taraflar arasında olumsuzluklardan söz edildi. Artan çalışan maliyetleri yatırımların
ülkemize çekilmesini konusunda huzursuzluk yarattığı görüşüldü.
 Bu konu ile ilgili arabulucu veya otorite bir kurum olan sanayi odasınca işveren ve firma
sıkıntılarının deklare edilmesi veya Başkan Sn. Ayhan ZEYTİNOĞLU tarafından söz
edilmesinin kamuoyuna doğru mesajın verilmesinde katkı sağlayacağından bahsedildi.
 OTAM’dan alınan test merkezleri kataloğunun bizim sitemizde yayınlandığı gibi TOSB web
sitesinde de yer alması önerildi.
 24. ve 25. Komite ziyaretlerine Ekim’de başlanılmasına karar verildi.
 Sn. Yunus Çifti tarafından TOSB – otoban yeni bağlantısı hakkında üyelere bilgi verildi.
 Komitemiz tarafından e-defter ve KEP uygulamaları hakkında Odamız tarafından üyelere
Gebze’de bir eğitimin verilmesinin faydalı olacağı görüşüldü. Konu ile ilgili danışmanlık
firmaları ile görüşülüp yarım günlük bir seminer düzenlenmesine karar verildi.
 Finans kaynakları hakkında bir seminer düzenlenmesine ilişkin Abigem’in önerdiği eğitmen ile
Komite Üyemiz Gökhan Vargın GÖK’ün görüşmesi hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitmenin
ABİGEM’e uygun teklifi sunması üzerine Ekim ayında bir seminer düzenlemesine karar verildi.
31.Meslek Komitesi (Plastik Paketleme Malzemeleri Sanayi Grubu)
 Sektördeki kalifiye eleman sıkıntısı konuşulmuş olup konu ile ilgili Endüstri Meslek liselerindeki
eğitim kalitesinin arttırılmasına yönelik; öğrencilerin stajı yanında teknik lise öğretmenlerinin
de en az 5 yıl sanayi tesislerinde staj yapmasının zorunlu olması gerektiği belirtilmiştir.
 Üye ziyaretlerine tekrar başlanmasına karar verilmiştir.
33. Meslek Komitesi (Metal Döküm Sanayi Grubu)
 Meclis toplantısında 33. Meslek Komitesi faaliyeti olarak Komite Başkanı Hakan YAŞAR’ın
Türkiye’de cari açık vermeyen döküm sektörünün Türkiye ve Avrupa’daki konjonktürü ve
Türkiye’nin ihracat potansiyeli hakkında 10 dakikalık bir sunum yapması kararı alındı.
 Eylül ayı içerisinde Demisaş Döküm Bilecik fabrikasına yapılacak olan teknik geziye 33.Meslek
Grubu’nun davet edilmesi ve katılımcı sayısına göre gerekli otobüsü Kocaeli Sanayi Odası’nın
karşılaması kararı alındı.
 Stratejik planlar yapılan geçirilen süreçler ile ilgili firmalardaki uygulamalar hakkında
görüşüldü.
2014 Yılı Ağustos Ayı Birim Faaliyetleri
11
MECLİS TOPLANTILARI/MESLEK KOMİTESİ TOPLANTILARI
Meslek Komite Toplantılarında Görüşülen Konular
34.Meslek Komitesi (Plastik Mamül İmalatı Sanayi Grubu)
 Kalifiye eleman sorunu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığının OSB lere yönelik Meslek Lisesi
destekleri ile ilgili araştırma yapılmasına
 Mevcut Meslek Liselerindeki eğitim kalitesinin arttırılması konuşulmuş olup bunun için hem
öğrenci hem de öğretmenlerin teknolojiye uyum sağlaması ve teorinin yanında pratik
becerilerinin ve bilgilerinin arttırılması gerekliliğine
Grup Toplantıları
9. 10. Meslek Komiteleri (Boya ve Sanayi Gazları S.Grubu / Temel Kimyasal Ürünler S.Grubu)
23. 30. Meslek Komiteleri (Genel Amaçlı Makine İmalatı / Özel Amaçlı Makine İmalatı S.Grubu)
2014 Yılı Ağustos Ayı Birim Faaliyetleri
12
MECLİS TOPLANTILARI/MESLEK KOMİTESİ TOPLANTILARI
Firma Ziyaretleri
5. Meslek Komitesi (Tekstil ve Giyim Eşyası Sanayi Grubu)
21.08.2014
AYSİM TEKSTİL TURİZM VE DIŞ TİCARET SAN. TİC.
LTD. ŞTİ.
4. Meslek Komitesi (İşlenmiş Tarım Ürünleri ve Unlu Mamüller Sanayi Grubu)
27.08.2014
GÜNEŞ YAĞ VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
27.08.2014
NEBATİ YAĞ FABRİKASI
27.08.2014
DOĞDU YAĞ FABRİKASI
2014 Yılı Ağustos Ayı Birim Faaliyetleri
13
MECLİS TOPLANTILARI/MESLEK KOMİTESİ TOPLANTILARI
Firma Ziyaretleri
18. Meslek Komitesi (Demirdışı Metaller Sanayi Grubu)
19.08.2014
ATM BEYAZ EŞYA PARÇALARI SAN.
TİC. LTD.ŞTİ.
ODA GÖRÜNÜRLÜLÜK VE TANITIM FAALİYETLERİ
Basına Gönderilen Bültenler :
Odamız aktivite ve faaliyetlerini kamuoyuna duyurmak amacıyla Ağustos ayında 17 adet basın
bülteni yerel-ulusal-görsel ve yazılı basına gönderilmiş olup detaylar aşağıda sunulmuştur.
Konu
Basın Bülteni Tarihi
TİM Temmuz ayı ihracat rakamını açıkladı
1 Ağustos 2014
TUİK Temmuz ayı enflasyon rakamını açıkladı
4 Ağustos 2014
Temmuz ayı ihracatı ve Haziran ayı sanayi üretim endeksi açıklandı
8 Ağustos 2014
Gebze ve Dilovası’nda hortum sanayi kuruluşlarına zarar verdi
8 Ağustos 2014
Kocaeli Sanayi Odası’nda “17 Ağustos Depreminden Etkilenen Sanayi
Kuruluşları ve Kuruluşların Bugünkü Durumları” konulu basın toplantısı
14 Ağustos 2014
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu; “Cari açık gerilemeye devam ediyor”
14 Ağustos 2014
SANTEK’14 uluslar arası bir konferansa ev sahipliği yapacak…
15 Ağustos 2014
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu; “SANTEK’14 Fuarına katılım artıyor”
15 Ağustos 2014
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu; “KSO olası depreme hazırlıklıdır”
15 Ağustos 2014
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu; “Mayıs ayı işsizlik oranı yüzde 8,8’e
geriledi”
15 Ağustos 2014
KSO’da “SANTEK’14” konulu basın toplantısı
20 Ağustos 2014
2014 Yılı Ağustos Ayı Birim Faaliyetleri
14
Makedonya Devlet Bakanı Çako, KSO’yu ziyaret etti
20 Ağustos 2014
“Match4Industry” ticari iş görüşmelerinde SANTEK’14’ü renklendirecek
21 Ağustos 2014
“SANTEK 14 2.Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı” Kocaeli’nde
Başlıyor
21 Ağustos 2014
Kocaeli sanayi kuruluşlarının kapasite oranı yüzde 70,06
22 Ağustos 2014
Metiskop Projesi onaylandı
26 Ağustos 2014
TUİK Temmuz ayı dış ticaret rakamını açıkladı
29 Ağustos 2014
Basın Toplantıları :
Ağustos ayında iki adet basın toplantısı gerçekleştirilmiştir.

15 Ağustos 2014 Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 17 Ağustos depreminin
15’inci yıl dönümünde 1999 depreminde hasar gören firmalar ve sanayinin olası bir
deprem için hazırlıklarıyla ilgili basın açıklaması gerçekleştirmiştir.

21 Ağustos 2014 tarihinde KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu “SANTEK’14” hakkında basın
toplantısı gerçekleştirmiştir.
Takip Ettiğimiz Basında KSO :
Odamız hakkında yazılı,görsel ve sosyal medyada çıkan haberler düzenli olarak takip edilmiştir ve
Yönetim Kurulu üyelerimiz ile paylaşılmıştır.
Yazılı Basın :
Odamız Ağustos ayında 12 kez ulusal, 143 kez yerel olmak üzere toplam 155 kez yazılı
basında yer almıştır.
Basın Kuruluşu
Anayurt
Avrupa Yakası
Bizim Anadolu
Gazetesi
Bizim Kocaeli
Bizim Yaka
Bölge Haber Kocaeli
Çağdaş Kocaeli
Damla Gazetesi
Demokrat Gebze
Derince Ekspres
Dünya
Dünya Ekonomi
Politika Özel Ek
Gebze Haber
Gebze Yenigün
Gölcük Postası
Halk Ulaşım
Haber
Sayısı
1
1
1
Yerel /
Ulusal
Ulusal
14
5
3
12
2
4
4
4
1
Ulusal
Ulusal
15
5
1
1
2014 Yılı Ağustos Ayı Birim Faaliyetleri
15
Hedef Gazetesi
(Gebze)
Hürses
Kocaeli
Kocaeli Demokrat
Kocaeli Hürriyet
Kocaeli Manşet
Kocaeli Pusula
Marmara Gebze
Mavi Kocaeli
Milliyet Ege Ek
Nefes Gazetesi
(Gebze)
Ovapınar
Özgür Kocaeli
Posta
Posta 212
Rei Cycling İndustry
Su ve Çevre
Teknolojileri
Yeni Şafak
Zaman
Toplam
7
2
12
11
1
9
1
5
6
1
1
Ulusal
4
14
1
1
1
1
Ulusal
Ulusal
1
1
155
Ulusal
Ulusal
2014 YEREL VE ULUSAL YAZILI BASIN RAKAMLARI
(Adet)
278
300
250
227
202
200
194
184
198
133
150
143
100
50
27
34
OCAK
ŞUBAT
21
28
17
MART
NISAN
MAYIS
24
26
12
0
YEREL BASIN
HAZIRAN TEMMUZ AĞUSTOS
ULUSAL BASIN
Görsel Basın:
 Ağustos ayında Odamız 3 kez ulusal 12 kez yerel TV kanallarında yer almıştır.
HABER KANALI
Bloomberg HT
CNBC-e
Kocaeli TV
TV 41
HABER SAYISI
1
2
7
5
2014 Yılı Ağustos Ayı Birim Faaliyetleri
16
ODA GÖRÜNÜRLÜLÜK VE TANITIM FAALİYETLERİ
2014 YEREL VE ULUSAL GÖRSEL BASIN RAKAMLARI
(Adet)
17
18
16
14
14
12
10
10
10
9
9
8
7
8
6
12
11
4
4
3
4
4
3
2
0
0
OCAK
ŞUBAT
MART
NISAN
MAYIS
YEREL
HAZIRAN TEMMUZ AĞUSTOS
ULUSAL
Sosyal Medya :
Odamız Temmuz ayında 269 kez sosyal medyada yer almıştır.
 Ağustos ayında Odamız 187 defa internet haberlerinde yer almıştır.
 Ağustos ayında Odamız 35 twitter / 45 facebook yer almıştır. (Odamızın facebook
takipçi sayısı : 1752 kişi- Twitter takipçi sayısı: 1988 kişi)
2014 FACEBOOK &TWITTER RAKAMLARI
(Adet)
60
50
40
55
51
53
45
39
39
31
30
31
30
24 25
25
ŞUBAT
MART
37
35
29
22
20
10
0
OCAK
NISAN
FACEBOOK
MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AĞUSTOS
TWITTER
Ağustos Ayı Odamız Sosyal Ağlarına Haber Girişleri :
KSO Facebook : 8
Y.K.Bşk. Facebook :1
KSO Twitter : 9
Y.K.Bşk. Twitter :1
2014 Yılı Ağustos Ayı Birim Faaliyetleri
17
ODA GÖRÜNÜRLÜLÜK VE TANITIM FAALİYETLERİ
Web Sayfası :
Ağustos ayında Web sayfamız 4376 kez ziyaret edilmiştir (Toplam Ziyaret sayısı 410.964 )
ve 16 adet güncelleme gerçekleştirilmiştir (haber girişi 4, duyuru sayısı 7,haber güncelleme 5)
Kurumsal Çalışmalar :
Sosyal ve Kültürel Etkinlikler :
T.C.Kocaeli Valiliği’nin Gazze’ye yardım kampanyası kapsamında Odamız tarafından 5.000.- TL
bağış yapılmıştır.
Kurumsal Yayınlar :
Haftalık Oda Gazetası :
Odamız programlarının haftalık olarak yer aldığı “Oda Gazetası” Temmuz ayında dört kez
hazırlanarak, Yönetim Kurulu üyeleri,tüm personel ve ilgili kişilerle paylaşılmıştır.
Aylık Faaliyet Raporları :
Odamızın Ağustos ayı faaliyet raporları derlenerek yayın haline getirilmiştir. Sözkonusu yayın
Meslek Komitesi Başkanları ve Meclis üyeleri ile paylaşılmıştır. Ayrıca Web sayfamızda
yayınlanmıştır.
KSO Odavizyon Dergisi :
Her ay çıkartılan KSO Odavizyon dergimizin 95. sayısında gündemdeki
konulara yer verilerek, Ağustos ayı faaliyetlerimizden 52 adet görsel,
26adet yazılı bilgi gönderilmiştir. 3 üyemizin röportajının çıkması
sağlanmıştır.
Derginin 4200 adet
gerçekleştirilmiştir.
ücretsiz
dağıtımı
Türkiye
genelinde
2014 Yılı Ağustos Ayı Birim Faaliyetleri
18
İÇ HİZMETLER ÇALIŞMALARI
Gelen/Giden Evrak ile Gönderilen Posta/Kargo Sayısal Görünümü
01-31 Ağustos 2014 tarihleri arasında Merkez, Çayırova,Dilovası ve Gebze Temsilciliklerimizin
gelen ve giden evrak dağılımı aşağıda görüldüğü gibidir;
Ayrıca, Ağustos ayında Odamız merkez ofisi tarafından gelen evrakların 79 tanesinin çıkış işlemi
yapılmış olup, 9.165 adet evrak modem, 450 adet manuel olmak üzere toplam 9.165 adet faks
çekilmiştir. 3254 adet dokümanın kargo, 2 adet evrakın posta işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Arşiv hizmetleri kapsamında talep edilen evrakların gereği yapılmıştır.
Merkez
Çayırova
Dilovası
Gebze
Toplam
GELEN EVRAK
268
43
29
55
395
GİDEN EVRAK
297
83
25
70
475
GELEN EVRAK DAĞILIMI (Adet)
600
500
400
300
200
100
0
Adet
GİDEN EVRAK DAĞILIMI (Adet)
480
460
440
420
400
2013 Ağustos
2014 Temmuz
2014 Ağustos
467
504
395
Adet
2013 Ağustos
2014 Temmuz
2014 Ağustos
431
459
475
Bilgi İşlem Çalışmaları




Ağustos ayında yazılım kurulumundan (citrix) 840 TL tasarruf edilmiştir.
IP telefon sisteminin değişimi için Turkcell Superonline ile antlaşma imzalanmıştır.
Kamera sisteminin MVR ve DVR cihazları alınarak kurulumu devam etmektedir.
Toplu mail gönderimi için alınan teklifler yönetime sunulmuştur.
Salon Tahsisleri

Ağustos ayında Odamız toplantı salonları 42 kez ücretsiz tahsis edilmiştir.
2014 Yılı Ağustos Ayı Birim Faaliyetleri
19
BELGE HİZMETLERİ VE TEMSİLCİLİK ÇALIŞMALARI
1- Tanzim Edilen Kapasite Raporları:
Ağustos ayında Belge Servisi, Merkez tarafından 11, Çayırova Temsilciliği tarafından 11 adet,
Dilovası Temsilciliği tarafından 7 adet, Gebze Temsilcilği tarafından 9 adet olmak üzere; toplam
38 adet Kapasite Raporu tanzim edilmiştir.
KAPASİTE RAPORU (Adet)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
47
41
38
2013 Ağustos
2014 Temmuz
2014 Ağustos
20
11
9
Dilovası Temsilciliği
0
12
7
Çayırova Temsilciliği
12
13
11
9
11
11
Gebze Temsilciliği
Merkez
2- Kapasite Raporlarında ilave ve değişiklik işlemleri :
Ağustos ayında Belge Servisi, Merkez tarafından 3, Çayırova Temsilciliği tarafından 4, Dilovası
Temsilciliği tarafından 1, Gebze Temsilciliği tarafından 1 adet olmak üzere; toplam 9 adet
Kapasite Raporunda ilave ve değişiklik işlemleri yapılmıştır.
3- Kapasite Raporları Suret Tasdik İşlemleri :
Ağustos ayında Belge Servisi, Merkez tarafından 199 sayfa, Çayırova temsilciliği tarafından 900
sayfa, Dilovası Temsilciliği tarafından 328 sayfa ve Gebze Temsilciliği tarafından 415 sayfa olmak
üzere; toplam 1842 sayfa Kapasite Raporu Suret Tasdik İşlemleri yapılmıştır.
KAPASİTE SURET TASTİĞİ (Adet)
1774
1842
2013 Ağustos
2014 Temmuz
2014 Ağustos
Gebze Temsilciliği
299
295
415
Dilovası Temsilciliği
28
394
328
Çayırova Temsilciliği
273
776
900
Merkez
187
309
199
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
787
2014 Yılı Ağustos Ayı Birim Faaliyetleri
20
BELGE HİZMETLERİ VE TEMSİLCİLİK ÇALIŞMALARI
4- Çeşitli Konularda Tanzim Edilen Ekspertiz Raporları :
Ağustos ayında Belge Servisi, Merkez tarafından (Yatırım Teşvik Belgesi işlemleri dahil) 39 adet,
Çayırova Temsilciliği tarafından 29 adet, Dilovası Temsilciliği tarafından 24 adet ve Gebze
Temsilciliği tarafından 43 adet olmak üzere; firmaların talepleri üzerine çeşitli konularda toplam
135 adet belge/ekspertiz raporu tanzim edilerek ilgililere verilmiştir.
ÇEŞİTLİ BELGELER (Adet)
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
170
155
135
2013 Ağustos
2014 Temmuz
2014 Ağustos
Gebze Temsilciliği
49
38
43
Dilovası Temsilciliği
11
11
24
Çayırova Temsilciliği
78
46
29
Merkez
32
60
39
ÜYE HİZMETLERİ ÇALIŞMALARI
Üye Kaydı İşlemleri
Ağustos ayında yapılan kayıt işlemleri sonucu üye sayımız (askıda olan üyelerimiz dahil) 2395’dir.
5174 sayılı Kanunun 9'ncu maddesi gereği yapılan ve istihbarat neticesinde Ağustos ayında kaydı
yapılan ve mükellefiyetini yerine getiren firmalar;
Hukuki Statü
Merkez
Çayırova
Dilovası
Gebze
Toplam
a) Anonim Şirket
3
2
0
2
7
b) Limited Şirket
2
2
0
3
6
c) Kollektif Şirket
0
0
0
0
0
d) Hakiki Şahıs
0
0
0
0
0
e) Komandit Şirket
0
0
0
0
0
f) Kamu Kuruluşları
0
0
0
0
0
g) Vakıf
0
0
0
0
0
TOPLAM
5
4
0
5
14
2014 Yılı Ağustos Ayı Birim Faaliyetleri
21
ÜYE HİZMETLERİ ÇALIŞMALARI
Sınai faaliyeti son bulan (kaydı silinen) firmalar;
Hukuki Statü
Merkez
a) Anonim Şirket
0
b) Limited Şirket
1(Askıdan)
c) Kollektif Şirket
0
d) Hakiki Şahıs
0
e) Komandit Şirket
0
f) Kamu Kuruluşları
0
g) Vakıf
0
TOPLAM
1
Ağustos ayı itibariyle; Üye kayıt, istihbarat ve kayıt silme faaliyetlerinin sayısal genel görünümü;
Toplam Aktif Üye
İstihbaratı Yapılan Kaydı Yapılan Kaydı
Silinen Askıda Olan Firma
Sayısı
Firma Sayısı
Firma Sayısı
Firma Sayısı
Sayısı
0
13
1
418+40= 458
1937
AĞUSTOS AYI İTİBARİYLE KAYDI YAPILAN TOPLAM
ÜYE SAYISI VE HEDEF
300
250
250
196
200
150
100
50
0
15
0
Hedef
Ocak-Ağustos
2014 Normal
Üye Kaydı
Ocak-Ağustos
2014 İstihbarat
ile (re'sen)
Üye Kaydı
Gebze
60
53
0
Dilovası
30
9
0
Çayırova
60
28
0
Merkez
ÜYE KAYITLARININ GEÇMİŞ DÖNEMLE
KARŞILAŞTIRILMASI
100
106
0
14
14
10
10
5
0
Adet
2013 Ağustos
2014 Temmuz
2014 Ağustos
14
10
14
2014 Yılı Ağustos Ayı Birim Faaliyetleri
22
Download

Ağustos 2014 Faaliyet Raporu İndir