2014 YILI “MAYIS” AYI FAALİYET RAPORU
İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Kocaeli Sanayi Odası’nda Proje Çalışmaları
Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri :
 6 Haziran’da gerçekleştirilecek Şahabettin Bilgisu Çevre
Ödülleri için Başvurular alınmıştır.
 Çevre Ödülü’ne başvuran firmaların saha ziyaretleri
yapılmıştır.
 09.05.2014 tarihinde Saha Ekibi ile gelen başvurular
incelenmiştir.
 29.05.2014 tarihinde Saha Ekibi ile Son Değerlendirme
Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Çizgiüstü Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Organizasyonu :
30.05.2014 tarihinde Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonunun ilk toplantısı
PwC, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Doğu Marmara ABİGEM ve YSM Yazılım katılımlarıyla
gerçekleştirilmiştir. Sistematik değişimlerle ilgili öneriler alınmış ve bir sonraki toplantı
tarihi belirlenmiştir.
Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi (UMEM):
İşgücü piyasasının ihtiyaçları ve illerde yer alan Kurs Yönetimlerinden alınan görüşler
doğrultusunda yenilenen mevcut protokol, “ UMEM Projesi Protokol ve Ödül Töreni” ile
kamuoyuna açıklandı. Bu ödül töreninde UMEM Projesine en yüksek katkıyı sağlaması
nedeniyle Kocaeli Sanayi Odası’na da ödül verildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk
Çelik, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ve TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun
katılımlarıyla gerçekleştirilen törende KSO’nun ödülünü Genel Sekreter Yardımcısı Elif
Bilgisu aldı.Yenilenen protokolle Türkiye’nin tamamında bulunan meslek liselerinde, sanayi,
hizmet, tarım ve sigortacılık sektörlerinde mesleki eğitim kursları açılabilecek. Böylelikle
firmaların talep ettiği alanlarda her ilde ve ilçede iş ve meslek edindirme kursları açılabilecek
2014 Yılı Mayıs Ayı Birim Faaliyetleri
1
İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Kocaeli Sanayi Odası’nda Proje Çalışmaları
KSO-MARKA Teknik Destek Projesi :
Kocaeli Sanayi Odası Envanter Çalısması Üye Veri Tabanlarının Güncellenmesi ve Sektörel
Ayrımının Yapılması konulu teknik destek projemiz Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
tarafından kabul edilmişti. Veri tabanı güncelleme ve sektörlere göre tasniflendirme
yönündeki eksikliklerimizi gidermek ve üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla
başlatılan sözkonusu proje kapsamında, üyelerimizin veri güncelleme çalışmaları takip
edilmektedir.
KSO-MARKA Sektör Raporu Projesi :
Odamız tarafından 4 adet sektör raporunun hazırlanması planlanmaktadır. Bu kapsamda;
sektör raporlarının hazırlanabilmesi için Doğu Marmara Kalkınma Ajansı doğrudan faaliyet
desteğine, “Metal, Makine, Plastik ve Bilişim Sektörlerinin Türkiye ve Yurt Dışında Rekabet
Gücünü Arttıracak Stratejilerin Belirlenmesi” konulu bir proje başvurusu yapılmıştır.
AB Bilgi Merkezi Projesi :

AB Bilgi Merkezi’nin raporlama işlemi yapılmıştır. Finansal raporlar hazırlanmıştır.

13-14-15-16 Mayıs 2014 tarihlerinde
Mardin’de gerçekleştirilen “AB
Gençlik Forumu”na 1 Kocaeli, 1 GYTE
Üniversitesi öğrencisi ile iştirak
edilmiştir. Söz konusu forumda,
Mardin Artuklu Üniversitesi’nin 15
öğrencisinin koordinasyonu
tarafımızca sağlanmıştır.
1.Bölgesel etkinlik olarak, 9 Mayıs AB
Günü’nde “AB-Türkiye Kültürel
Diyaloğu” konulu panel
gerçekleştirilmiş ve kokteyl ile
sonlandırılmıştır.
2014 Yılı Mayıs Ayı Birim Faaliyetleri
2
İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Kocaeli Sanayi Odası’nda Proje Çalışmaları
Aynı gün, 9 Mayıs etkinliği kapsamında
Kartepe’de Müşterek Meslek Komitesi
toplantısı sosyal programı olarak, Oda
Orkestrası müzikleri eşliğinde Modern
Dans Gösterisi yapılmıştır. Toplamda
250 kişiye ulaşılmıştır.
12 Mayıs 2014 tarihinde AB Bilgi
Noktalarının Güçlendirilmesi etkinliği
kapsamında Zonguldak’ta “Çevre
Bilinci Konferansı ve Ağaç Dikme”
etkinliği Zonguldak TSO ile birlikte 25
öğrencinin katılımıyla
gerçekleştirilmiştir.
EURODESK Projesi :
27
Mayıs
2014
tarihinde,
Kocaeli
Üniversitesi Uygulama Radyosu Radyo Kİ ile
30 dakikalık canlı yayın yapılmış ve
Eurodesk, Erasmus+ fırsatları paylaşılmıştır.
Söz konusu canlı yayında, yapılmış ve
yapılacak olan AB Bilgi Merkezi etkinlikleri
de paylaşılmıştır.
2014 Yılı Mayıs Ayı Birim Faaliyetleri
3
İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Odamızca Düzenlenen Toplantılar / Eğitimler
Mayıs ayında Odamız üyelerine yönelik 5 adet bilgilendirme semineri gerçekleştirilmiştir.
Talebe Dayalı Envanter Yönetimi ve Doğru Yolu Gösteren Akıllı Metrikler
bilgilendirme Toplantısı…
05.05.2014 tarihinde sanayicilerin
amacıyla, Odamız ve Novaces
International işbirliğinde Kocaeli
Sanayi Odası Konferans Salonu’nda
toplantı düzenlenmiştir. Söz konusu
seminerde NOVACES International
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr.
Sayın Bahadır İNÖZÜ ve NOVACES
International Genel Müdürü Orhan
KARTAL; DDMRP prensipleri, yol
haritaları, uygulama ön koşulları ve uygulayan şirketlerin örnekleri ve kazanımları
paylaşmışlardır.
AB Türkiye Kültürel Diyaloğu Paneli…
09.05.2014 tarihinde Kocaeli Sanayi Odası
Konferans Salonu’nda “AB Türkiye
Kültürel Diyaloğu” konulu bir panel
organize edilmiştir. Sabancı Üniversitesi
Öğretim Üyesi, AB Türkiye Delegasyonu
Avrupa Takımı Üyesi Prof. Dr. Ahmet
EVİN’in panel moderatörlüğü yaptığı söz
konusu panelde, Bilgi Üniversitesi AB
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayhan KAYA
ve İKV Genel Sekreter Yardımcısı ve
Araştırma Müdürü Melih ÖZSÖZ konuşma
yapmışlardır.
2014 Yılı Mayıs Ayı Birim Faaliyetleri
4
İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Odamızca Düzenlenen Toplantılar / Eğitimler
Turquality Süreci Bilgilendirme Semineri…
22.05.2014 tarihinde Odamız ve
Orday&Orday işbirliğinde, “Turquality
Süreci Bilgilendirme Semineri” Kocaeli
Sanayi Odası Konferans Salonu’nda
düzenlenmiştir. Söz konusu seminerde,
Orday&Orday BUSİNESS SOLUTİON
PARTNER, LLC’NİN Orday Danışmanlık ve
Eğitim Hizmetleri Limited Şirketlerinin
kurucusu ve sahibi Nurdan ORDAY,
Turquality nedir?, Turquality vizyonu
nedir?, Turquality misyonu nedir?,
Turquality hedefleri, Turquality performans
kriterleri, Turquality değerlendirme kriterleri Turquality destek süreci hakkında sunumlar
yapmışlardır.
“2023 İhracat Stratejisinde Kocaeli’nin Altyapısı” konulu toplantı…
28.05.2014 tarihinde, TİMAKADEMİ’nin 2014 şehirler turunun ikinci durağı olan Kocaeli
Semineri kapsamında, “2023 İhracat Stratejisinde Kocaeli’nin Altyapısı” konulu toplantı
Kocaeli Sanayi Odasının desteği ile ve Kocaeli Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde
gerçekleştirilmiştir.
“Dış Ticaret” Bilgilendirme Semineri…
29.05.2014 tarihinde T.C. Ekonomi Bakanlığı, İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
ve Kocaeli Sanayi Odası işbirliği ile, Kocaeli Sanayi Odası Konferans Salonunda aşağıda
detayları bulunan “Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri” düzenlenmiştir. Seminerde, Türk
Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve
TURQUALITY’nin Desteklenmesi ile Yurt Dışı Birim, Marka, Tanıtım ve Tasarım Destekleri
konularının ardından, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi, Pazar
Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi, Yurt Dışında
Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi konuları konuşmacılarla paylaşılmıştır.
ODAMIZ TARAFINDAN DÜZENLENEN BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
60
50
40
30
20
10
0
Adet
2009
2010
2011
2012
2013
2014 OCAKMAYIS
12
21
19
54
52
26
2014 Yılı Mayıs Ayı Birim Faaliyetleri
5
İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Üniversite-Sanayi İşbirliği Komisyonu Toplantısı
Üniversite – Sanayi İşbirliği Komisyonu çalışmaları kapsamında 22 Mayıs 2014 tarihinde
Komisyon üyeleri ile birlikte Gebze Yüksek teknoloji Enstitüsü Rektörü Sayın Prof. Dr. Orhan
Şahin ziyaret edilmiş olup, Gebze Yüksek teknoloji Enstitüsü ile yapılabilecek işbirliği
çalışmaları görüşülmüştür.
Toplantıda;

Üniversite-sanayi işbirliği anket çalışması ve sonuçları paylaşılmıştır,
 Firma temsilcileri özellikle insan kaynakları, yetişmiş eleman sorunu, malzeme,
inovasyon ve ürün
belirtmişlerdir.
geliştirme konularında
işbirliğine
ihtiyaç
duyduklarını
 Üniversite-sanayi işbirliğinin öncelikle yerli sanayiye yönelik olarak geliştirilmesi
gerektiği ve staj programlarının geliştirilmesi gerektiği belirtilmiştir.
 Üniversite öğretim görevlileri için model olabilecek sanayi tesislerinin ziyaret
edilebileceği önerilmiştir.
 Sanayi kuruluşlarında Ar-Ge merkezlerinin olmasının bir fırsat olduğu belirtilerek,
Ar-Ge merkezlerinde çalışanlar için doktora ve yüksek lisans zorunluluğu nedeniyle
bu konuda üniversite ile işbirliği yapılabileceği ifade edilmiştir.
 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünde sadece yüksek lisans programları olduğundan
öğretim görevlilerinin üniversite-sanayi işbirliği çalışmaları çerçevesinde zaman
sorunlarının olmayacağı belirtilmiştir.
TOBB 70.Mali Genel Kurul Toplantısı
22 Mayıs Perşembe günü,
TOBB-Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi’nde, TOBB 70. Mali
Genel Kurul Toplantısı , 5174
sayılı Kanunun 61.maddesine
istinaden Oda ve Borsaların
Genel Kurul Delegeleri, Meclis
Başkanları ve Genel Sekreterleri
ile üst düzey devlet erkanının
katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
Toplantıya
Odamız Yönetim
Kurulu Başkanı, Genel Kurul
Delegeleri, Genel Sekreter iştirak etmişlerdir. Genel Kurul delegelerinin, davetiyeleri, toplantı
evrakları kendilerine ulaştırılmış olup, ulaşım ve konaklama organizasyonları Odamız
tarafından gerçekleştirilmiştir.
2014 Yılı Mayıs Ayı Birim Faaliyetleri
6
İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
TOBB/YOİKK Yatırım Ortamı Toplantısı
15 Mayıs 2014 tarihinde, TOBB/YOİKK Yatırım Ortamı Mevzuatı ve Hukuksal Süreçler
Çalışma Grubu toplantısına Meclis üyemizin katılımı sağlanmış olup, Odamız görüşlerini
içeren aşağıdaki konularda,
“Ülkemizin G-20 Dönem Başkanlığı, Avustralya-Yeni Zelanda Türkiye Ekonomik İlişkilerinde
Yeni Dönem, Kocaeli’de Büyük Mükellefler Vergi Dairesi İhtiyacı, KKDF Oranı, Kimya
Sanayiinde ÖTV’de Alınan Teminatlar, Dördüncü Demiryolu Hattının Planlanması ile
Demiryolu Kapasitesinin Arttırılması,Islah OSB ile ilgili Girişimlerimiz, OSB Arsa tahsisleri,
Kocaeli bütünleşik kıyı kenar planı, Dilovası bölgesinde kentsel dönüşüm fırsatı, Cengiz
Topel Havaalanı, Kocaeli’den Dünyaya: Derince Limanı ve Hinterlandı Projesi, OSB’lerinde
KOSGEB Payı, KSO Sergi, fuar ve kongre merkezi, Ar-Ge merkezlerine sağlanan desteklerde
kademeli yaklaşım, Santek Fuarı, UMEM Projesi, Sanayi sicillerinin oluşturulmasına yönelik
görüşler, Odamızın Ata karnesi düzenleme yetkisi, Sayısal takograf kartı düzenleme
yetsininin KSO’ya verilmesi, Şirketlerde temsil yetkisinin sınırlandırılması, Kalkınma
Ajansları yönetim altyapılarına ilişkin görüşler “ Görüş dosyası iletilmiştir.
Uluslararası İlişkilere Yönelik Çalışmalar
 04-07 MAYIS tarihlerinde,
Anadolu’da Ekonominin
Desteklenmesi Projesi kapsamında,
Genel Sekreterlerin Katılımı ile
Almanya’da inceleme ve iş gezisi
gerçekliştirilmiştir.

6 Mayıs 2014 tarihinde, Güney Kore Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme
Merkezi Başkanlığındaki Güney Kore işadamları delegasyonunun Odamızı ziyareti ve
Güney Kore&Türk işadamları iş görüşmeleri organizasyonunun gerçekleştirilmesi
sağlanmıştır. Görüşmeler kapsamında, 25 iş görüşmesi gerçekleştirilmiştir.

9 Mayıs 2014 tarihinde, Avustralya Büyükelçisi’nin Odamızı ziyareti kapsamında
gerekli bilgilerin kendisine iletilmesi sağlanmıştır.
2014 Yılı Mayıs Ayı Birim Faaliyetleri
7
İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Uluslararası İlişkilere Yönelik Çalışmalar
 13 Mayıs 2014 tarihinde,
Macar Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanlığında, Macar işadamları
heyetinin Odamızı ziyareti ve
Macar&Türk
işadamları
iş
görüşmeleri
organizasyonunun
gerçekleştirilmesi
sağlanmıştır.
Görüşmeler kapsamında, 78 iş
görüşmesi gerçekleştirilmiştir.

22-25 Mayıs 2014 tarihlerinde, Almanya’nın Stuttgart kentini ziyaret eden Odamız
Genç Girişimciler Kurulu’nun yurtdışı ziyaret prosedürlerinin gerçekleştirilmesi
sağlanmıştır.
 23 Mayıs 2014 tarihinde,
Güney Koreli Cals firmasının üyemiz
Akım Metal’i ziyareti kapsamında ilgili
toplantıya katılınmıştır.
 26
Mayıs
2014
tarihinde
Bulgaristan İstanbul Başkonsolosluğu
Ticaret Ataşesi Stefan Arnaudov
Odamızı ziyaret etmiştir. Toplantıda
haziran ayında planlanan Plovdiv ve
Burgaz bölgeleri ziyareti planlanmış ve
karşılıklı iş fırsatları görüşülmüştür.
2014 Yılı Mayıs Ayı Birim Faaliyetleri
8
İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Uluslararası İlişkilere Yönelik Çalışmalar

17-20 Haziran 2014 tarihlerinde, Lüksemburg’un Lüksemburg kentinde yapılacak
olan “Büyük Bölge İş Günleri Fuarı”na bir heyet ile katılmamız kapsamında, yurtdışı
ziyaret prosedürlerinin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

Barbaros Türk Deniz Görev Grubu’nun Haziran ayı içinde yapacakları liman
ziyaretleri kapsamında, Sudan ve Cibuti ülkeleri seyahat ve konaklama çalışmaları
yapılmıştır.

Eylül-Ekim aylarında bir heyet ile katılınması planlanan, Çek Cumhuriyeti Brno MSV
Uluslararası Mühendislik Fuarı ve devamında Macaristan Budapeşte’ye resmi ziyaret
seyahat ve konaklama çalışmaları yapılmıştır.
ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI
Bakanlara Sunulan Dosyalar
Mayıs ayında Odamız tarafından 9 adet görüş oluşturulmuştur.
Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekçi’ye;








Kocaeli Serbest Bölgesi
Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı
Match4Industry Eşleştirme Etkinliği,
Yatırım teşvikleri,
Dahilde işleme izin belgesi,
Ülkemizin G-20 Dönem Başkanlığı,
Dış Ülkelerde Lojistik Merkezler,
AB-Türkiye İlişkileri
başlıklarını kapsayan 8 konuda Oda görüşü hazırlanmıştır.

T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na Yeni Türk Ticaret Kanunun’nun 371/3.
Maddesinin Ticaret Sicil Müdürlükleri’nce ne şekilde anlaşılması gerektiği ve ne
şekilde uygulanacağına ilişkin bir genelge veya sirküler hazırlanmasının veya Türk
Ticaret Kanunu’nun 371/3. Maddesinde yapılacak değişklikle, temsil yetkisinin şirket
içi bölünmesi veya sınıflandırmasına açıkça imkan tanınması hususunda Oda
görüşümüz iletilmiştir.
ODAMIZ TARAFINDAN OLUŞTURULAN GÖRÜŞLER
60
50
40
30
20
10
0
Adet
2009
2010
2011
2012
2013
2014 OcakMayıs
12
21
19
28
19
53
2014 Yılı Mayıs Ayı Birim Faaliyetleri
9
ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI
Odamızca Hazırlanan Yayınlar
2014 Mayıs ayı itibariyle Odamızca 1 Adet yayın çıkarılmıştır.

Kocaeli İmalat Sanayiinde Aylık Gelişme Raporu (2014.İGE.05)
ODAMIZ YAYINLARI (Adet)
60
40
20
0
38
23
41
43
33
17
2009
2010
2011
2012
2013
2014
OcakMayıs
Dergi
6
12
12
12
12
5
Bülten
6
5
4
0
12
5
11
21
25
21
19
7
Rapor/Yayın
İNSAN KAYNAKLARI ÇALIŞMALARI
Yönetim Sistemleri :

ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi altyapı çalışmaları yapılmıştır.
Dokümanlar sisteme aktarılarak, şikayetler alınmaya başlanmıştır.

Akreditasyon sistemi kapsamında özdeğerlendirme raporu için
yapılmıştır.
hazırlıklar
2014 Yılı Mayıs Ayı Birim Faaliyetleri
10
İŞTİRAK EDİLEN KURULLAR/TOPLANTILAR/EĞİTİMLER
Mayıs
ayında iştirak edilen kurul,toplantı ve eğitimlere
sunulmuştur.
ilişkin detaylar aşağıda
İştirak Edilen Kurullar :

5 Mayıs 2014 tarihimde, Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı Mütevelli Heyet
Toplantısı’na Yönetim Kurulu Başkanı iştirak etmişlerdir.

08 Mayıs 2014 tarihinde, MARTEK Yönetim Kurulu toplantısına Yönetim Kurulu
Başkanı iştirak etmişlerdir.

08 Mayıs 2014 tarihinde, TOSB Yönetim Kurulu toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı
iştirak etmişlerdir.

13 Mayıs 2014 tarihinde, ABİGEM A.Ş. Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu
Başkanı ve Genel sekreter iştirak etmişlerdir.

14 Mayıs 2014 tarihinde,TOGEV Yönetim Kurulu toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı
iştirak etmişlerdir.

14 Mayıs 2014 tarihinde, KOSBAŞ Yönetim Kurulu toplantısına Meclis Başkanı,
Yönetim Kurulu Başkanı ve ilgili Meclis üyeleri iştirak etmişlerdir.

15 Mayıs 2014 tarihinde, MARTEK Yönetim Kurulu toplantısına Yönetim Kurulu
Başkanı iştirak etmişlerdir.

16 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen TÜRKAK Danışma Kurulu toplantısına Genel
sekreter iştirak etmişlerdir.

22 Mayıs 2014 tarihinde, TOBB Mali Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu
Başkanı, TOBB Genel Kurul Delegeleri ve Genel Sekreter iştirak etmişlerdir.

27 Mayıs 2014 tarihinde, Kandıra GİOSB Müteşebbis Heyet toplantısına Yönetim
Kurulu Başkanı iştirak edilmiştir.

28 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilen TOGEV toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı
iştirak etmişlerdir.

29 Mayıs 2014 tarihinde DEİK Başkanlık Divan toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı
iştirak etmişlerdir.

29 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilen TOSB Yönetim Kurulu toplantısına Yönetim
Kurulu Başkanı iştirak etmişlerdir.

29 Mayıs 2014 tarihinde, TOSB Müteşebbis Heyet Toplantısına Yönetim Kurulu
Başkanı iştirak etmişlerdir.

29 Mayıs tarihinde, TOSB Üye toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı iştirak
etmişlerdir.
2014 Yılı Mayıs Ayı Birim Faaliyetleri
11
İŞTİRAK EDİLEN KURULLAR/TOPLANTILAR/EĞİTİMLER
İştirak Edilen Toplantı, Eğitim,Seminer,Fuar ve Etkinlikler :

07.05.2014 tarihinde Koceli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından organize
edilen Çevre Günü Etkinlikleri konulu toplantıya iştirak edildi.

8 Mayıs 2014 tarihinde, Kartepe Ekonomi Zirvesi toplantısına Yönetim Kurulu
Başkanı iştirak etmişlerdir.

8-9-10 Mayıs 2014 tarihlerinde DOMF’14 İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarına İnsan
Kaynakları Uzmanımız iştirak etmiştir. Fuarda Odamız adına bir stand açılmıştır.

12 Mayıs 2014, AFAD Toplantısına Genel Sekreser iştirak etmişlerdir.

15 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul Sanayi Odası Sanayi Kongresi’ne
Yönetim Kurulu Başkanı iştirak etmişlerdir.

15 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul Sanayi Odası Kongresine Genel Sekreter iştirak
etmişlerdir.

15-16 Mayıs tarihleri arasında Avrupa Patent Ofisi ve Türk Patent Enstitüsü işbirliği
ile organize edilen Patlib Konferansına İş Geliştirme Uzmanı iştrak etmişlerdir.

20 Mayıs 2014 tarihinde, Kocaeli Ticaret Odası “Kocaeli Alış veriş ve kültür festivali
tanıtım toplantısı’na İletişim Sorumlusu iştirak etmişlerdir.

23 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilen Gebze Güzeller OSB toplantısına Yönetim
Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter iştirak etmişlerdir.

23Mayıs 2014 tarihinde, Kartepe Eknomi Zirvesi toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı
iştirak etmişlerdir.

26 Mayıs 2014 tarihinde KOSİAD Dostluk Akşamları toplantısına Yönetim Kurulu
Başkanı iştirak etmişlerdir.

26 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Bulgaristan Ticari Ataşesi Ziyaretine

29 Mayıs 2014 tarihinde, TOSB Üye toplantısına Genel Sekreter iştirak etmişlerdir.

29 Mayıs 2014 tarihinde KOTO’da gerçekleştirilen TİM AKADEMİ Toplantısına Genel
Sekreter iştirak etmişlerdir.

30 Mayıs 2014 tarihinde, Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu
toplantısına Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve İGE memuru iştirak
etmişlerdir.

30 Mayıs 2014 tarihinde Kocaeli Fuar açılışı toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı
iştirak etmişlerdir.
2014 Yılı Mayıs Ayı Birim Faaliyetleri
12
MECLİS TOPLANTILARI/MESLEK KOMİTESİ TOPLANTILARI
Meclis Toplantısı :
Mayıs ayı Meclis toplantımızda, Anadolu Jet Başkanı İbrahim Doğan’ı ağırladık…
Kocaeli Sanayi Odası (KSO)’nun Mayıs ayı Meclis
Toplantısı 14 Mayıs 2014 Çarşamba günü
Engelliler Haftası dolayısıyla KSO’nun sosyal
sorumluluk projesi olan Bizimköy Engelliler
Üretim Merkezi Vakfı’nda gerçekleştirildi.
Anadolu Jet Başkanı İbrahim Doğan’ın konuk
olduğu toplantıya ayrıca Gebze Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nail ÇİLER,
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Yardımcısı Sayın Feyzullah OKUMUŞ, Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Sayın
Nermin Tol, İŞKUR İl Müdürü Sayın Öztekin
KAŞUKÇİ , Cengiz Topel Havaalanı Müdürü Sayın
Hakan ÇELİK ve BİZİMKÖY’e çok katkısı geçen,
geçen dönem Meclis ve Yönetim Kurulu Üyesi
Sayın Şerif KANIK ve Meslek Komitesi üyeleri
iştirak etmişlerdir.
Meclis toplantısının bitiminde söz alan Anadolujet Başkanı İbrahim Doğan; Marmara bölgesi
kapsamında büyük çoğunluğun Kocaeli’den seyahat ettiğini, şu ana kadar 39 liradan 2 bin
15 kişiyi taşıdıklarını belirterek, “gittiğimiz her yerde ortaya bir hizmet koymayı
amaçlıyoruz, sonuna kadar yanınızdayız. Buraya olan talep arttıkça daha fazla yatırım
olacaktır. Havacılık Türkiye’deki en ciddi sektördür” dedi.
Meslek Komitesi Toplantıları :
Meslek Komiiteleri Müşterek
Toplantıs 9-11 Mayıs tarihleri
arasında Kartepe’de gerçekleşti.
Üniversite
Sanayi
İşbirliği
konusunun
işlendiği
söz
konusu toplantıda 2013 yılının
başarılı Meslek Komitelerinin
de ödül töreni gerçekleşti.
2014 Yılı Mayıs Ayı Birim Faaliyetleri
13
MECLİS TOPLANTILARI/MESLEK KOMİTESİ TOPLANTILARI
Meslek Komitesi Toplantıları :
Komiteler Dalında Ödül Almaya Uygun Görülen Meslek Komiteleri
En Fazla Katılım Sağlayan Komite :
22. Meslek Komitesi
İşlenmiş Metal Ürünleri Sanayi Grubu
Başarı Yüzdesi: %97
En Fazla Öneri Getiren Komite
19. Meslek Komitesi
Fabrikasyon Metal Ürünleri Sanayi Grubu
Öneri Sayısı: 41
En Fazla Görüş Bildiren Komite
12. Meslek Komitesi
Kauçuk ve Plastik Ürünleri Sanayi Grubu
Görüş Sayısı: 12
En Fazla Üye Ziyareti Yapan Komite
3. Meslek Komitesi
Hazır Yemek ve Şekerleme Sanayi Grubu
Ziyaret Sayısı: 13
2014 Yılı Mayıs Ayı Birim Faaliyetleri
14
MECLİS TOPLANTILARI/MESLEK KOMİTESİ TOPLANTILARI
Meslek Komitesi Toplantıları :
En Fazla Meslek Grubu Faaliyeti Yapan Komite
9. ve 10. Meslek Komitesi
Boya ve Sanayi Gazları Sanayi Grubu
Temel Kimyasal Ürünler Sanayi Grubu
Faaliyet Sayısı: 3
En Fazla Alınan Kararları Sonuçlandıran Komite
3. Meslek Komitesi
Hazır Yemek ve Şekerleme Sanayi Grubu
Sonuç Sayısı: 10
En Fazla Müşterek Toplantıya Katılım Sağlayan Komite
22. Meslek Komitesi
İşlenmiş Metal Ürünleri Sanayi Grubu
Başarı Yüzdesi: %90
2014 Yılı Mayıs Ayı Birim Faaliyetleri
15
MECLİS TOPLANTILARI/MESLEK KOMİTESİ TOPLANTILARI
Meslek Komitesi Toplantıları :
3.Meslek Komitesi (Hazır Yemek ve Şekerleme Sanayi Grubu)
 T.C. Şeker Kurumu ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden gelen
“Pişmaniye Şeker Oranı” konulu cevap yazısı hakkında görüşüldü.
4.Meslek Komitesi (İşlenmiş Tarım Ürünleri ve Unlu Mamüller Sanayi Grubu)
 Türkiye’nin yağlı tohum üretim potansiyeline sahip olmasına rağmen tahıl üretіmіnіn
birinci planda tutulduğu ve yağlı tohum üretiminin göz ardı edildiği yönünde görüş
bildirildi.
18. Meslek Komitesi (Demir Dışı Metaller Sanayi Grubu)
 Afrika grubu ülkelerine yapılan ticarette yaşanılan sıkıntılar hakkında görüşüldü.
Eximbank'ın Afrika grubu ülkelere yapılan ticaretle ilgili poliçe vermediği yönündeki
bilgiler üzerine Eximbank'tan üst düzey bir yetkilinin konuşmacı olarak davet edildiği
gerek Meclis toplantısı gerekse tüm üyemizin davet edildiği bir toplantı organize edilerek
TOBB nezdinde de başvurularımızın yapılmasına karar verildi.
 TALSAD (Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği)’nce hazırlanmış olan “Alüminyum
üretimi Pazar araştırması ve ekonomik fizibilite raporu” hakkında bilgi alındı.
24. 25. Meslek Komiteleri (Motorlu Kara Taşıt Araçları ve Yan Sanayi Ürünleri Sanayi
Grubu / Diğer Ulaşım Araçları Bakım ve Onarım Sanayi Grubu)
 Yeni TTK konusunda TOSB’da Mehmet Bahtiyar Hoca’nın katılacağı bir eğitim
düzenlenmesine karar verildi.
32. Meslek Komitesi (Cam ve Seramik Ürünleri Sanayi Grubu)
 Mayıs ayı komite toplantısı kapsamında Eczacıbaşı Yapı Gereçleri ve Ticaret A.Ş. Çayırova
şubesi ziyaret edildi.
 Eczacıbaşı Yapı Gereçleri ve Ticaret A.Ş. firması ve çalışmaları hakkında fabrika direktörü
Cem Görürgöz tarafından bilgi verildi.
 Bölgede yapılan geri kazanım faaliyetleri ve çevre ile ilgili yatırımlar hakkında Komite
Başkanı Ertuğrul Akdaş tarafından bilgiler paylaşıldı.
2014 Yılı Mayıs Ayı Birim Faaliyetleri
16
MECLİS TOPLANTILARI/MESLEK KOMİTESİ TOPLANTILARI
Meslek Komiteleri Grup Toplantıları :
32. Meslek Komitesi (Cam ve Seramik Ürünleri Sanayi Grubu)
Odamız
32.Meslek
Komitesi
22.05.2014 tarihinde Meclis Üyesi
Cem Görürgöz’ün firması Eczacıbaşı
Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.
firmasında toplandı.
Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu :
Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu
22 25 Mayıs tarihleri arasında
Almanya’nın Stuttgart şehrine
giderek çeşitli temaslarda
bulundu. Söz konusu ziyarette
Stuttgart Ataşeliği, Stuttgart
Başkonsolosluğu, Stuttgart
Ticaret ve Sanayi Odası
ziyaretleri yanısıra Ruko,
Mercedes ve Porsche
fabrikalarının üretim tesisleri
gezildi.
2014 Yılı Mayıs Ayı Birim Faaliyetleri
17
ODA GÖRÜNÜRLÜLÜK VE TANITIM FAALİYETLERİ
Basına Gönderilen Bültenler :
Odamız aktivite ve faaliyetlerini kamuoyuna duyurmak amacıyla Mayıs ayında 16 adet basın
bülteni yerel-ulusal-görsel ve yazılı basına gönderilmiş olup detaylar aşağıda sunulmuştur.
Konu
Basın Bülteni
Tarihi
1.Uluslararası Kentsel Planlama – Mimarlık-Tasarım Kongresi
İlimzed gerçekleştiriliyor
05 Mayıs 2014
Enflasyondaki artış bir süre daha devam edecek
05 Mayıs 2014
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu “DOMİF 14 İşsizlerin Çaresidir”
06 Mayıs 2014
KSO’da Kore-Türk Firmaları İş Görüşmeleri
06 Mayıs 2014
“AB – Türkiye Kültürel Diyaloğu” Paneli
07 Mayıs 2014
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu “Sanayi Üretim Endeksindeki Yüzde
4.2’lik Büyüme İyi Bir Gelişmedir”
KSO’da Önemli İmza Töreni “KOBİ’lere Enerji Verimliliği Check-Up
Prokotokolü”
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu “Cari Açıktaki Azalma Memnuniyet
Vericidir”
08 Mayıs 2014
12 Mayıs 2014
13 Mayıs 2014
KSO Mayıs ayı Meclis toplantısı
13 Mayıs 2014
Macaristan İle İkili Görüşmeler Gerçekleştirildi
13 Mayıs 2014
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu “Hedefimiz Denk Bütçe Olması
Gerekmektedir”
21 Mayıs 2014
Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu Stuttgart’a Gidiyor
21 Mayıs 2014
Yeni Kadın Girişimcilere Eğitim Çalışması Yapıldı
21 Mayıs 2014
KSO ve Cihan Hastanesi Sağlık Hizmet Anlaşması İmzalandı
21 Mayıs 2014
KSO “Mayıs’a Bakış” Resim ve Seramik Sergisi
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu “Kocaeli Firmlarının Mayıs ayı
Kapasite Kullanım Oranı Yüzde 71,4 oldu”
23 Mayıs 2014
23 Mayıs 2014
2014 Yılı Mayıs Ayı Birim Faaliyetleri
18
ODA GÖRÜNÜRLÜLÜK VE TANITIM FAALİYETLERİ
Takip Ettiğimiz Basında KSO :
Odamız hakkında basında çıkan haberler düzenli olarak takip edilmiştir ve Yönetim Kurulu
üyelerimiz ile paylaşılmıştır.
Yazılı Basın :
Odamız Mayıs ayında 17 kez ulusal, 278 yerel olmak üzere toplam 295 kez yazılı basında yer
almıştır.
Basın kuruluşu
Bizim Kocaeli
Bizim Yaka
Çağdaş Kocaeli
Çayırova Gazetesi
Damga Kocaeli
Darıca Gazetesi
Demokrat Gebze
Derince Ekspres
Dünya
Düzce Postası
Eko Haber
Gebze Haber
Gözlem
Günboyu
Haber Türk
Haber Vaktim
Hedef Gazetesi (Gebze)
Hi-Tech
Hürses
İşte Hayat
Kent Gazetesi Bursa
Kocaeli
Kocaeli Demokrat
Kocaeli Hürriyet
Kocaeli Manşet
Kocaeli Pusula
Marmara Gebze
Mavi Kocaeli
Memleketim Bolu
Milliyet Marmara
Ovapınar
Özgür Kocaeli
Posta Marmara
Sakarya Halk Gazetesi
Sanayi Gazetesi
Subcon Turkey
Haber Sayısı
15
19
17
5
6
7
6
19
2
1
1
4
1
1
1
1
3
1
6
1
1
31
20
5
21
17
12
18
1
1
6
31
1
1
1
1
YEREL/ULUSAL
ULUSAL
ULUSAL
ULUSAL
ULUSAL
ULUSAL
ULUSAL
2014 Yılı Mayıs Ayı Birim Faaliyetleri
19
Son Saat
Star
Tünaydın
Türkiye
Vatan
Yeni Adım
Yeni
Şafak
(İstanbul Taşra)
TOPLAM
2
1
1
3
1
1
1
Marmara
ULUSAL
ULUSAL
ULUSAL
295
Sosyal Medya;
Mayıs ayında Odamız;
276 defa internet haberlerinde,
39 kez twitter/ 51 kez facebook
Görsel Basın;
Mayıs ayında Odamız;
4 kez ulusal TV kanallarında,
10 kez yerel TV kanallarında yer almıştır.
HABER KANALI
Bloomberg HT
CNBC-e
Kocaeli TV
360
TV 41
HABER SAYISI
2
1
3
1
7
Basın Toplantısı:
12 Mayıs 2014 tarihinde Halk Bankası ile “KOBİ’LERE Enerji Verimliliğ Check-Up Protokolü”
imza töreni hakkında basın toplantısı gerçekleştirilmiştir.
2014 Yılı Mayıs Ayı Birim Faaliyetleri
20
ODA GÖRÜNÜRLÜLÜK VE TANITIM FAALİYETLERİ
Kurumsal Çalışmalar :
22 Haziran 1989 tarihinde kurulan Odamızın bu yıl 25.yılına girmesi münasebetiyle
planlanan etkinlikler Yönetim Kurulu ile paylaşılmıştır. Kutlamalar çerçevesinde yapılacak
tüm etkinliklerin bütün bir yıla yayılmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda; Mayıs ayı içerisinde,
 Odamızın 25.yıl logosu belirlenmiştir.

25 Mayıs Pazar günü tüm meslek komitesi üyelerimize ve ailelerine yönelik olarak
Kocaeli Tenis Klübünde “KSO 25.Yıl Tenis Turnuvası ve Brunch düzenlenmiştir.

KSO Almanağı hazırlama çalışmalarına başlanmıştır.

Prestij Kataloğu ve Oda tanıtım Cd’si oluşturma çalışmalarına başlanmıştır.

KSO Oda Orkestrası’nın 25.yıl konseri için hazırlıklara başlanmıştır.
Sponsorluk Destekleri :
Manisa’nın Somo ilçesinde meydana gelen maden faciası nedeniyle Odamız Somaya’ya
Yardım Kampanyası adı altında bir hesap numarası açmıştır. Kampanya çerçevesinde
toplanan bağışların yerine ulaştırılması için gerekli çalışmalar yapılmıştır.
2014 Yılı Mayıs Ayı Birim Faaliyetleri
21
ODA GÖRÜNÜRLÜLÜK VE TANITIM FAALİYETLERİ
Sosyal ve Kültürel Etkinlikler :
Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı Bayan ve Çocuk Programı
9-10-11 Mayıs 2014 tarihleri arasında The Green Park Resort Kartepe Hotel’de
gerçekleştirilen Meslek Komiteleri Müşterek toplantısında, Meslek Komitesi üyeleri
çalıştayda iken eşleri ve çocukları da hoş vakit geçirerek birbirlerini daha yakından tanıma
fırsatı buldular.
Bayanlar ve çocuklar için hazırlanan programda; Anadolu Sağlık Merkezi tarafından beden
kitle endeksi ve karbonmonoksit ölçümü yapılırken yine Anadolu Sağlık Merkezi’nden
Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci bayanları sağlıklı diyet konularında bilgilendirdi.
Makyöz Ceyda Akgüneş, günlük ve gece makyajını uygulamalı olarak sundu. Ayrıca
etkinliklerde zumba ve yoga yapan bayanlar refleksoloji uzmanının uygulamaları ile günün
yorgunluğunu üzerlerinden attılar.
Tüm bu etkinliklerin yanı sıra Kocaeli Sanat Evi (KOSEV) sanatçıları tarafından
misafirlerimize uygulamalı olarak akrilik, suluboya, pastel çalışmaları ile seramik çalışmaları
yaptırıldı, birbirinden güzel eserlerin ortaya çıktığı etkinliklerde bayanlarımızın sanatsal
konularda çok başarılı olduklarını gördük.
Çocuk etkinliklerinde, seramik hamuru ile özgün çalışma,tabak tasarımı ,evelarla süs yapımı
ve üç boyutlu çalışmalar gibi faaliyetler yapıldı. Ardından Hacivat – Karagöz gösterimi ve son
olarakta eskrim eğitimi verildi.
Günün sonunda anneler günü nedeniyle tüm bayanlara anlamlı bir sürpriz yapıldı.
2014 Yılı Mayıs Ayı Birim Faaliyetleri
22
ODA GÖRÜNÜRLÜLÜK VE TANITIM FAALİYETLERİ
Sergiler :
26 Mayıs – 4 Haziran KOSEV Kocaeli Sanat Evi Derneği Resim ve Seramik Sergisi
Kocaeli Sanat Evi Dernegi, Resim ve Seramik dallarinda uretim yapan uyelerinin
eserlerinden olusan “Mayis’a Bakis” isimli sergisini 26 Mayis Pazartesi gunu Kocaeli Sanayi
Odasi’nda tüm Kocaeli Halkının beğenisine sundu. 4 Hazirana kadar açık kalacak sergide
eserlerin satisindan elde edilen gelir Soma’da bulunan ihtiyac sahiplerine gonderilecektir.
Kurumsal Yayınlar :
Haftalık Oda Gazetası :
Odamız programlarının haftalık olarak yer aldığı “Oda Gazetası” Mayıs ayında dört kez
hazırlanarak, Yönetim Kurulu üyeleri,tüm personel ve ilgili kişilerle paylaşılmıştır.
Aylık Faaliyet Raporları :
Odamızın Mayıs ayı faaliyet raporları derlenerek yayın haline getirilmiştir. Sözkonusu yayın
Meslek Komitesi Başkanları ve Meclis üyeleri ile paylaşılmıştır. Ayrıca Web sayfamızda
yayınlanmıştır.
KSO Odavizyon Dergisi :
Her ay çıkartılan KSO Odavizyon dergimizin 92. sayısında
gündemdeki konulara yer verilerek, Mayıs ayı faaliyetlerimizde
79 adet görsel, 30 adet yazılı bilgi gönderilmiştir. 1 üyemizin
röportajının çıkması sağlanmıştır.
Derginin 4000 adet ücretsiz
gerçekleştirilmiştir.
dağıtımı Türkiye genelinde
2014 Yılı Mayıs Ayı Birim Faaliyetleri
23
İÇ HİZMETLER ÇALIŞMALARI
Gelen/Giden Evrak ile Gönderilen Posta/Kargo Sayısal Görünümü
01-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında Merkez, Çayırova,Dilovası ve Gebze Temsilciliklerimizin
gelen ve giden evrak dağılımı aşağıda görüldüğü gibidir;
Ayrıca Odamız merkez ofisi tarafından gelen evrakların 119 tanesine çıkış işlemi yapılmış
olup, 21.549 adet evrak modem, 439 adet manuel olmak üzere toplam 21.988 adet faks
çekilmiştir. 3398 adet dokümanın kargo işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Arşiv hizmetleri kapsamında talep edilen evrakların gereği yapılmış ve birimlerden alınan
2013 yılı evrakları arşive kaldırımak üzere kapatılmıştır.
Merkez
Çayırova
Dilovası
Gebze
Toplam
GELEN EVRAK
441
107
23
80
651
GİDEN EVRAK
351
158
18
105
632
GELEN EVRAK DAĞILIMI (Adet)
660
650
640
630
620
610
600
590
GİDEN EVRAK DAĞILIMI (Adet)
800
600
400
200
0
2013 Mayıs
Adet
612
2014 Nisan
650
2014 Mayıs
651
Adet
2013 Mayıs
2014 Nisan
2014 Mayıs
434
595
632
Bilgi İşlem Çalışmaları
Web Sayfası :
Mayıs ayında Web sayfamız
gerçekleştirilmiştir.
5.122 kez ziyaret edilmiştir ve 23
adet güncelleme
Bilgi İşlem :







Mayıs ayında Odamız hakkında sosyal medyada 28 adet haberin girişi yapılmıştır.
IP telefon sisteminin değişimi için firma araştırması yapılarak teklifler alınmaya
başlandı.
Toner dolumundan mart ayında 1889 TL tasarruf edildi.
Yer değiştiren ve yeni gelen personel için 5 bilgisayar kurulumu yapıldı.
Çayırova temsilciliğinin yer değişimi yapıldı. Kablolama alt yapısı yeniden düzenlendi,
kurulumlar yapıldı.
İletişim servisine yazıcı kurulumu yapıldı.
İşmakinesi web girişleri için ip listesi TOBB Bilgi işlem müdürlüğüne gönderildi.
Salon Tahsisleri

Mayıs ayında Odamız toplantı salonları 52 kez ücretsiz tahsis edilmiştir.
2014 Yılı Mayıs Ayı Birim Faaliyetleri
24
BELGE HİZMETLERİ VE TEMSİLCİLİK ÇALIŞMALARI
1- Tanzim Edilen Kapasite Raporları:
Mayıs ayında Belge Servisi, Merkez tarafından 16, Çayırova Temsilciliği tarafından 16 adet,
Dilovası Temsilciliği tarafından 5 adet, Gebze Temsilcilği tarafından 18 adet olmak üzere;
toplam 55 adet Kapasite Raporu tanzim edilmiştir.
KAPASİTE RAPORU (Adet)
60
50
40
30
20
10
0
53
55
48
2013 Mayıs
2014 Nisan
2014 Mayıs
20
16
18
Dilovası Temsilciliği
0
0
5
Çayırova Temsilciliği
22
16
16
Merkez
11
16
16
Gebze Temsilciliği
2- Kapasite Raporlarında ilave ve değişiklik işlemleri :
Mayıs ayında Belge Servisi, Merkez tarafından 3 Çayırova Temsilciliği tarafından 3, Gebze
Temsilciliği tarafından 2 adet olmak üzere; toplam 8 adet Kapasite Raporunda ilave ve
değişiklik işlemleri yapılmıştır.
3- Kapasite Raporları Suret Tasdik İşlemleri :
Mayıs ayında Belge Servisi, Merkez tarafından 338 sayfa, Çayırova temsilciliği tarafından
1065 sayfa, Dilovası Temsilciliği tarafından 67 sayfa ve Gebze Temsilciliği tarafından 414
sayfa olmak üzere; toplam 1884 sayfa Kapasite Raporu Suret Tasdik İşlemleri
yapılmıştır.
KAPASİTE SURET TASTİĞİ (Adet)
2500
2077
2000
1884
1471
1500
1000
500
0
2013 Mayıs
2014 Nisan
2014 Mayıs
Gebze Temsilciliği
476
747
414
Dilovası Temsilciliği
51
13
67
Çayırova Temsilciliği
1197
557
1065
353
154
338
Merkez
2014 Yılı Mayıs Ayı Birim Faaliyetleri
25
BELGE HİZMETLERİ VE TEMSİLCİLİK ÇALIŞMALARI
4- Çeşitli Konularda Tanzim Edilen Ekspertiz Raporları :
Mayıs ayında Belge Servisi, Merkez tarafından 58 adet, Çayırova temsilciliği tarafından 80
adet, Dilovası temsilciliği tarafından (Yatırım Teşvik Belgesi işlemleri dahil) 13 adet ve
Gebze Temsilciliği tarafından 64 adet olmak üzere; firmaların talepleri üzerine çeşitli
konularda toplam 215 adet belge/ekspertiz raporu tanzim edilerek ilgililere
verilmiştir.
ÇEŞİTLİ BELGELER (Adet)
230
215
2013 Mayıs
2014 Nisan
2014 Mayıs
13
81
64
Dilovası Temsilciliği
3
5
13
Çayırova Temsilciliği
56
92
80
Merkez
46
52
58
250
200
150
118
100
50
0
Gebze Temsilciliği
5- Onaylanan Dolaşım Belgeleri :
Mayıs ayında Belge Servisi, Merkez tarafından 853 adet, Çayırova temsilciliği tarafından 81
adet, Dilovası Temsilciliği tarafından 358 adet ve Gebze Temsilciliği tarafından 21 adet
olmak üzere; toplam 1313 adet ATR, EUR1, Form ABC, Form A onaylanmış olup, aylık onay
miktarları aşağıda sunulmuştur.
Belge Çeşitleri
ATR Dolaşım Belgesi
Eur1 Dol. Sertifikası
Eur-Med
Dolaşım
Sertifikası
Form ABC (Menşe Şah.)
Form A(Özel Menşe Şah.)
TOPLAM
Dilovası
Temsilciliği
90
174
0
Çayırova
Temsilciliği
2
14
0
Gebze
Temsilciliği
0
1
0
92
57
20
402
2
8
0
64
358
81
21
853
Merkez
36
351
0
2014 Yılı Mayıs Ayı Birim Faaliyetleri
26
BELGE HİZMETLERİ VE TEMSİLCİLİK ÇALIŞMALARI
DOLAŞIM BELGESİ (Adet)
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1375
1313
2013 Mayıs
2014 Nisan
2014 Mayıs
16
15
21
Dilovası Temsilciliği
256
283
358
Çayırova Temsilciliği
79
84
81
830
993
853
Gebze Temsilciliği
Merkez
1181
*Uluslarararası dış ticarette kullanılan Belgelerin boş form satışlarına Mayıs ayında da
devam edilmiştir.
Mayıs ayı itibariyle; Dilovası Temsilciliği tarafından yapılan YATIRIM TEŞVİK BELGESİ
işlemlerinin sayısal genel görünümü;
Yapılan İşlemler
Adet
Yeni Yatırım Teşvik Belgesinin Düzenlenmesi
0
YTB İthal/yerli makine ve techizat listeleri Revizyon İşlemleri
1
Yatırım Teşvik Belgesi Süre Uzatımı
0
Yatırım Tamamlama Ekspertizi ve Vizesi
0
TOPLAM
1
2014 Yılı Mayıs Ayı Birim Faaliyetleri
27
ÜYE HİZMETLERİ ÇALIŞMALARI
Üye Kaydı İşlemleri
Mayıs ayında yapılan kayıt işlemleri sonucu üye sayımız (askıda olan üyelerimiz dahil)
2294’dir.
5174 sayılı Kanunun 9'ncu maddesi gereği yapılan ve istihbarat neticesinde Mayıs ayında
kaydı yapılan ve mükellefiyetini yerine getiren firmalar;
Hukuki Statü
Merkez
Çayırova
Dilovası
Gebze
Toplam
a) Anonim Şirket
2
2
2
3
9
b) Limited Şirket
3
5
1
8
17
c) Kollektif Şirket
0
0
0
0
0
d) Hakiki Şahıs
0
0
0
0
0
e) Komandit Şirket
0
0
0
0
0
f) Kamu Kuruluşları
0
0
0
0
0
g) Vakıf
0
0
0
0
0
TOPLAM
5
7
3
11
26
Sınai faaliyeti son bulan (kaydı silinen) firmalar;
Hukuki Statü
Merkez
a) Anonim Şirket
1
b) Limited Şirket
2
c) Kollektif Şirket
0
d) Hakiki Şahıs
0
e) Komandit Şirket
0
f) Kamu Kuruluşları
0
g) Vakıf
0
TOPLAM
3
Mayıs ayı itibariyle; Üye kayıt, istihbarat ve kayıt silme faaliyetlerinin sayısal genel
görünümü;
İstihbaratı
Toplam
Aktif
Kaydı Yapılan Kaydı Silinen Askıda
Olan
Yapılan
Firma
Üye Sayısı
Firma Sayısı
Firma Sayısı
Firma Sayısı
Sayısı
0
26
3
427+40= 467
1827
2014 Yılı Mayıs Ayı Birim Faaliyetleri
28
ÜYE HİZMETLERİ ÇALIŞMALARI
MAYIS AYI İTİBARİYLE KAYDI YAPILAN TOPLAM
ÜYE SAYISI VE HEDEF
300
250
250
200
150
ÜYE KAYITLARININ GEÇMİŞ DÖNEMLE
KARŞILAŞTIRILMASI
100
82
0
Hedef
Ocak-Mayıs
2014 Normal
Üye Kaydı
Ocak-Mayıs 2014
İstihbarat ile
(re'sen)
Üye Kaydı
Gebze
60
11
0
Dilovası
30
3
0
Çayırova
60
7
0
50
0
Merkez
100
5
0
26
30
20
19
16
10
0
Adet
2013 Mayıs
2014 Nisan
2014 Mayıs
16
19
26
2014 Yılı Mayıs Ayı Birim Faaliyetleri
29
Download

Mayıs 2014 Faaliyet Raporu İndir