PODPORA MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ VE VELKÉ BRITÁNII
MARTIN MACOUREK
Ředitel CzechTrade UK & Ireland
19. 11. 2014
Na zahraničních trzích se vyznáme
AGENDA
► Aktuální situace na britském trhu
► Vstup na britský trh – nabídka služeb CzechTrade
► Export z ČR vs. založení společnosti ve Spojeném království
► Jak nepřijít o peníze
► Jak vydělat peníze
► Účast na veletrzích pod patronátem CzechTrade
► Užitečné informační zdroje
2
Na zahraničních trzích se vyznáme
AKTUÁLNĚ - HDP 2013
► 6. největší ekonomika světa dle nominální hodnoty HDP
► 6. největší ekonomika světa v přepočtu na paritu kupní síly
► 23. nejbohatší národ světa (2012)
HDP 2013
$2,49 trillion (nominal)
$2,387 trillion (PPP)
růst Q3 2014 3%
Struktura hospodářství (podíl na HDP)
0,7%
20,5%
78,8%
služby
průmysl
zemědělství
Inflace 2,1%
Nezaměstnanost 7,2%
3
Na zahraničních trzích se vyznáme
PŘEDPOVĚĎ DALŠÍHO HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU
► Snaha vlády o dosažení vyrovnaného hospodaření (fiskální rok
2014/2015 £84mld) a snížení veřejného dluhu (90,6% HDP po
H1/2014)
růst HDP (PPP)
 2013 na $2,387mld
 2014-2018 růst o 3,557% - 4,644%
 2018 na $2,921mld
PMI index 51,6 (9/2014)
4
Inflace (CPI) 2% (2015)
Na zahraničních trzích se vyznáme
AKTUÁLNĚ – ZAHRANIČNÍ OBCHOD 2013
► Rozhodující činitel pro fungování ekonomiky
► 5. největší světový importér a 5. největší světový exportér
► Obchodní bilance (deficit £29,9mld) potvrzuje dlouhodobý trend:
 obchod se zbožím ve schodku (£108,4mld)
 obchod se službami v přebytku (£78,5mld)
Zahraniční obchod 2013
DOVOZ £531,2mld
VÝVOZ £501,4mld
5
Německo
13,8%
USA
13,2%
Nizozemí
8,5%
Německo
10,0%
Čína
8,1%
Nizozemí
8,5%
Na zahraničních trzích se vyznáme
AKTUÁLNĚ - OBCHODNÍ SPOLUPRÁCE S ČR
► VB je 5. největším exportním trhem pro ČR
 podíl 4,9% na celkovém českém exportu
► VB je 14. největším importním trhem pro ČR
 podíl 2% na celkovém českém importu
Bilance vzájemné obchodní výměny 2013
DOVOZ 28,9mld Kč
VÝVOZ 87,0mld Kč
zbožová struktura dle významnosti:
Stroje a dopravní prostředky
Chemikálie
Tržní výrobky tříděné podle materiálu
6
Stroje a dopravní prostředky
Tržní výrobky tříděné podle materiálu
Průmyslové spotřební zboží
Na zahraničních trzích se vyznáme
VSTUP NA BRITSKÝ TRH – NABÍDKA SLUŽEB CT
► Katalog služeb Jednotné zahraniční sítě (JSZ) a Klientského
centra (KC) nahrazuje Exportní balíčky (Basic, Business, Plus)
► Příklady služeb
 Průzkum trhu / Průzkum veletrhu
 Analýza teritoria / Analýza trendů a obchodních příležitostí
 Ověření zájmu o výrobek/službu a navázání kontaktů s potenciálním
zákazníkem / Organizace obchodních jednání
 Organizace B2B jednání a dodavatelských fór
 Účast na veletrzích
 Dlouhodobá exportní asistence
 Poradenství v obchodní, marketingové, celní, daňové problematice
7
Na zahraničních trzích se vyznáme
VSTUP NA BRITSKÝ TRH - NABÍDKA SLUŽEB CT
► Exportní klub CzechTrade
 Zápis v databázi
ADRESÁŘ EXPORTÉRŮ
 Komplexní informační servis
 Exportní vzdělávání
 Individuální poradenství
 Sdílení zkušeností a informací
mezi členy
 Aktuální exportní
a investiční příležitosti
 Newsletter, analýzy
 www.businessinfo.cz
8
Na zahraničních trzích se vyznáme
VSTUP NA BRITSKÝ TRH - PRAXE
► Široké spektrum forem podnikání ne mezinárodních trzích
díky rostoucí liberalizaci mezinárodního podnikatelského
prostředí
► CzechTrade asistuje českým exportérům zejména s:
 Přímý export
 Obchodní zastoupení
 Založení společnosti ve Velké Británii
9
Na zahraničních trzích se vyznáme
10
Přímý export
Obchodní zastoupení
± investiční nenáročnost / důraz na
marketing
+ přímý kontakt s exportním
trhem/informovanost
+ kontrola nad prodejem, cenou
výrobku/služby, distribucí
+ vyšší zisk (žádné prostřednické
vztahy)
± obchodují specializovaní pracovníci
se znalostí lokálního prostředí /
kvalita zastupitelské sítě rozhoduje
o úspěchu společnosti na daném
trhu
- znalost technické a obchodní
problematiky
- zodpovědnost nad realizací exportu
- absence kontaktu se zákazníkem
- nízká kontrola nad prodejem,
distribucí, cenou
- provize pro zástupce
- zástupce může zastupovat i
konkurenci
+ jednoduchý vstup na zahraniční trh
+ výrobní podnik přenechá obchodní
aktivity zástupci
Na zahraničních trzích se vyznáme
ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI VE VELKÉ BRITÁNII
+ časová a administrativní jednoduchost založení firmy (světové prvenství dle Světové banky)
+ image/reference pro další exportní destinace
Private Limited Company (s.r.o.)
-povinná registrace v obchodním rejstříku (Companies House) – Certificate of Incorporation
-žádné požadavky na výši ZK
-minimálně 1 director, 0 company secretary
Public Limited Company (a.s.)
-minimálně £50 tis. ZK
-nejméně 2 akcionáři a 2 directors
-nutnost získání Trading Licence
Corporation Tax
-od 2011 se platí elektronicky
-20% (zdanitelný zisk <£300 tis.), dle výpočtu HMRC (£300 tis. – £1,5 mil.), 21% (> £1,5 mil.)
Value Added Tax
-obrat >£81 tis. za uplynulých 12 měsíců
-20% (většina zboží a služeb), 5% (např. elektřina, plyn), 0% (např. potraviny, doprava, knihy)
Vládní stránky - škola britského podnikání www.businesslink.gov.uk
11
Na zahraničních trzích se vyznáme
JAK NEPŘIJÍT O PENÍZE - POZOR
► CzechTrade Londýn se pravidelně zabývá zodpovídáním
dotazů českých firem:
 Ověření společnosti/solventnost/nestandardní jednání/platební
podmínky
 Registrace firmy/založení bankovního účtu
 Obchodování ve Velké Británii/informace o trhu
12
Na zahraničních trzích se vyznáme
OVĚŘENÍ SPOLEČNOSTI / SOLVENTNOST
NESTANDARDNÍ JEDNÁNÍ / PLATEBNÍ PODMÍNY
„Naše společnost zvažuje navázaní obchodní spolupráce se subjektem sídlícím v UK.
Účelem této spolupráce by byl export našich produktů. Jelikož máme o této společnosti
určité pochybnosti, chtěl jsem Vás v rámci prověřování solventnosti a důvěryhodnosti
potenciálního obchodního partnera požádat, zda by bylo možné využít služeb vašeho
zastoupení a zjistit nám o této firmě nějaké informace, např. výpis z obch. rejstříku či
obdoby centrálního registru dlužníků?“
 www.companieshouse.gov.uk - WebCHeck service
 www.gov.uk/bankruptcy - Search the Bancruptcy and Insolvency Register
13
Na zahraničních trzích se vyznáme
REGISTRACE FIRMY / ZALOŽENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU
„Naše společnost na Vás dostala kontakt od firmy ABC s uvedením, že byste nám byli
schopni vysvětlit jednotlivé kroky při zakládání společnosti ve Velké Británii, jakož i
pomoci se založením bankovního účtu pro naši novou společnost v Belfastu.“
 www.companieshouse.gov.uk
 www.hmrc.gov.uk/
 www.gov.uk/starting-up-a-business
OBCHODOVÁNÍ VE VB/ INFORMACE O TRHU
„Naše společnost se chystá vstoupit na britský trh s exportem služeb, jedná se o obor
stavebnictví. Zajímalo by mě, zda existují webové stránky se souhrnnými informace o
VB, příp. aktualitami z teritoria.“
 www.czechtrade.cz
 www.businessinfo.cz
14
Na zahraničních trzích se vyznáme
JAK VYDĚLAT PENÍZE - PERSPEKTIVNÍ OBORY
► STROJÍRENSTVÍ (komponenty/výrobní prostředky)
SUBCON (2. - 4. 6. 2015, Birmingham)
“Potvrzuji, že jsme navázali kontakt s XYZ, který vzešel z katalogové účasti na
SUBCONu 2012. V horizontu 8 týdnů budeme expedovat zakázky za 4,2mil Kč a
pokud zde nebude žádný problém je možnost v roce 2014 hovořit až o 20mil Kč.“
15
Na zahraničních trzích se vyznáme
JAK VYDĚLAT PENÍZE - PERSPEKTIVNÍ OBORY
► POKROČILÉ INŽENÝRSTVÍ (automobilový/letecký/kompozity)
AUTOMOTIVE ENGINEERING (4. - 5. 11. 2015, Birmingham)
“CzechTrade London introduced to us a partner who now works with us on product
and business development. I appreciate the high standard of professionalism and
will continue to work with their offices in other countries as well.“
16
Na zahraničních trzích se vyznáme
JAK VYDĚLAT PENÍZE - PERSPEKTIVNÍ OBORY
► OBNOVITELNÁ ENERGETIKA
NEXTGEN (7. - 8. 10. 2014, Coventry)
“Novější spolupráce, navázána na veletrhu NEXTGEN, nám v loňském roce přinesla
obrat 4mil Kč, za prvních čtyř měsíců letošního roku již minimálně 4,5mil Kč.“
17
Na zahraničních trzích se vyznáme
JAK VYDĚLAT PENÍZE - PERSPEKTIVNÍ OBORY
► DRINK PRŮMYSL
IMBIBE (29. - 30. 6. 2015, Londýn) / PIVNÍ A VINNÉ OCHUTNÁVKY
„Prezentace českých piv na české ambasádě v Londýně byla velmi prospěšná akce.
Nemyslel jsem si, že se vypije více než 200 piv z našeho portfolia a bylo to pro mne
příjemné překvapení. Velice mne akce potěšila. Od přípravy až po závěr.“
18
Na zahraničních trzích se vyznáme
JAK VYDĚLAT PENÍZE - PERSPEKTIVNÍ OBORY
► DESIGN / SKLO
TENT (24. - 27. 6. 2015, Londýn)
“Prvotní kontakt na společnost v Manchesteru (výroba nábytku) jsme obdrželi z
Czechtrade Londýn. První rok spolupráce generoval obrat 8mil Kč, postupně se
obrat vyšplhal na téměř 25mil Kč.“
19
Na zahraničních trzích se vyznáme
JAK VYDĚLAT PENÍZE - PERSPEKTIVNÍ OBORY
► DALŠÍ
SOURCING DAYS – HOME RETAIL GROUP (20. - 21. 1. 2015, Praha)
“I had a busy two days with the CzechTrade office introducing me to eighteen new
companies that I had not spoken to before. The Czech trade office had a very good
understanding of our requirements as an innovative British company and most of
the potential suppliers had some products that were of interest.“
INDIVIDUÁLNÍ ZAKÁZKY
jízdní kola / kabelové svazky / skleněné pilníky / skladovací kontejnery /
dávkovací uzávěry / trvanlivé pečivo / plastové obaly / likvidátor pachu
… a další …
20
Na zahraničních trzích se vyznáme
JAK VYDĚLAT PENÍZE - ZAHRANIČNÍ POPTÁVY
1-9/2014
2013
2012
potravinářský
stavebnictví/stavební materiály
elektronika/elektrotechnika
strojírenství-výroba strojů
nábytkářský průmysl
užitkové sklo, bižuterie, drobné zboží
chemický/farmaceutický
energetika
slévárenství/kovárenství
zemědělství/lesnictví
služby
dřevařský/dřevozpracující
obráběné komponenty/konstrukce z kovů
plasty/pryž
textilní
zdravotnický
letecký
automobilový
papírenský
ICT
0
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Na zahraničních trzích se vyznáme
12
13
14
ÚČAST NA VELETRZÍCH - 2015
► Pod záštitou CzechTrade:






SUBCON (2. - 4. 6. 2015, Birmingham)
IMBIBE (29. – 30. 6. 2015, Londýn)
TENT (24. - 27. 6. 2015, Londýn)
NEXTGEN (7. - 8. 10. 2015, Coventry)
ADVANCED ENGINEERING (říjen 2015, Birmingham)
NETWORKINGOVÉ AKCE
► Oficiální účast MPO na mezinárodních veletrzích/výstavách:
 DSEI (15. - 18.9.2015, Londýn)
► SVV
 BETT (21. - 24.1.2015, Londýn)
22
Na zahraničních trzích se vyznáme
UŽITEČNÉ INFORMAČNÍ ZDROJE
►
►
►
►
►
►
www.companieshouse.gov.uk/ - Companies House (obchodní rejstřík)
www.hmrc.gov.uk/ - HM Revenue & Customs (finanční úřad a celní správa)
www.kellys.co.uk /www.kompass.co.uk - adresář britských firem
www.agentregister.com - adresář britských prodejních zástupců
www.statistics.gov.uk - statistický úřad Velké Británie
http://data.un.org/ - statistiky UN o Velké Británii
► www.businessinfo.cz/ - český oficiální portál pro podnikání a export
► www.czechtrade.cz/exportni-prilezitosti/ - CzechTrade exportní příležitosti
23
Na zahraničních trzích se vyznáme
www. czechtrade.co.uk
[email protected]
@CzechTrade_UK
24
Na zahraničních trzích se vyznáme
Download

CzechTrade UK - British Chamber of Commerce in the Czech