KAPESNÍ PRŮVODCE
VELKOU BRITÁNIÍ
aneb
PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE PRO KAŽDÉHO
Vydáno komunitním sdružením
(Community Partnership Group)
“Každý dodatek k pravému poznání, je dodatek k
lidské moci.”
Horace Mann
1
Tato publikace byla vydána komunitním sdružením
COMPAS, podpořené finančním darem Ministerstva
zahraničních věcí ČR.
Veškeré informace byly získány z veřejně dostupných
ě
zdrojů a byly nekolikrát
ověřeny. Informace jsou
platné k červenci 2012.
Sdružení COMPAS nenese žádnou zodpovědnost za
poskytnuté informace a jejich využití.
© Petr Torák a Josef Kopečný, 2012
Veškerá práva jsou rezervována. Tato publikace, ani
žádné její části nesmí býti reprodukovány bez
souhlasu vydavatele.
COMPAS Group
Peterborough
United Kingdom
www.compas.org.uk
Objednávky, názory nebo korekce:
[email protected]
2
OBSAH
1 Základní informace o Velké Británii
4-6
2 Policie
7 - 12
3 Řízení ve Velké Británii
13 - 17
4 Bydlení
18 - 20
5 Zdravotní péče
21 - 22
6 Práce a podnikání
23 - 27
7 Sociální zabezpečení
28 - 29
8 Školství
30 - 31
9 Užitečné kontakty
32 - 34
10 Slovníček
35 - 36
3
1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O VELKÉ BRITÁNII
Geografické složení:
Anglie, Skotsko, Wales a Severní Irsko
Populace: přibližně 62 milionů lidí
Vláda a politický systém:

Konstituční monarchie, jehož výkonnou
moc představuje Premiér a vládní
kabinet.

Zákonodárnou mocí je dvoukomorový
parlament (volená dolní komora
parlamentu a nevolená sněmovna lordů)

Parlamentní volby se konají každých 5
let, ale mohou být i častěji
4

Pouze Britský občan může volit v
parlamentních volbách (Čeští občané
mohou volit v krajských a Evropských
volbách)

Britská konstituce je nepsanou
konstitucí.
5
Důležité dny:
1. 3. – Den Sv. Davida (Wales)
17. 3. – Den Sv. Patrika (Irsko)
23. 4. – Den Sv. Jiří (Anglie)
11. 11. – Den příměří (vzpomínka na padlé v
obou světových válkách)
30. 11. – Den Sv. Ondřeje (Skotsko)
25. 12. – Vánoční svátek
26. 12. – Boxing Day (čas rodinných a přátelských
návštěv)
Telekomunikace:
0044 (nebo také +44) - předvolba pro volání do
Velké Británie
0042 (nebo také +42) - předvolba pro volání do
České Republiky
0845, 0345, 0870 – čísla s místní sazbou, cena se
pohybuje mezi 2 – 40 pencemi za minutu (volání
na tyto čísla je levnější z pevné linky)
0800 – bezplatné číslo z pevné linky, volání z
mobilu může být vaším operátorem zpoplatněno
6
2 POLICIE
Strukturní rozdělení policie
Policie ve Velké Británii je rozdělena do 56, na
sobě nezávyslích, policejních složek
Jsou tři druhy policistů:



Policejní důstojník
Komunitní strážník
Policejní dobrovolník
Policejní důstojníci mohou pracovat v uniformě
nebo v civilním oblečení. Pokud pracují v civilu,
musí být schopni se prokázat policejní
identifikací.
Komunitní strážníci tvoří součást policejních
složek a často pracují po boku policejních
důstojníků. I přes to, že komunitní strážníci mají
podobné pravomoce jako policejní důstojníci,
jejich hlavní náplní práce je kontakt s
komunitami a prevence kriminality.
7
Policejní dobrovolník má úplně ty samé
pravomoce jako policejní důstojník, ale službu
vykonává bezplatně. Této možnosti většinou
využívají lidé, kteří se chtějí podílet na vytváření
bezpečné společnosti a zároveň získat cenné
zkušenosti. Policejní dobrovolník musí
odpracovat minimálně 16 hodin měsíčně.
Kontakt s policií
101 – kontakt pro místní policejní sbor
999 nebo 112 – tísňová linka (policie, ambulance
& hasiči)
0800555111 – Crimestopers (anonymní
nahlášení zločinu)
Policejní stanice – většina policejních stanic
disponuje místem, kde můžete nahlásit trestné
činy nebo dopravní nehody (během úředních
hodin).
8
Zastavení a prohledání
Kdo vás může zastavit?


Komunitní strážník – musí být v uniformě
Policejní důstojník – nemusí být v
uniformě, ale musí se vám prokázat
policejní totožností
Komunitní strážník nebo policejní důstojník vás
může požádat o vysvětlení:



Co děláte
Proč se nacházíte v dané oblasti
Co máte při sobě
Pouze policejní důstojník vás (a vše co máte při
sobě) může prohledat. Prohledán můžete být
pouze v případě, že má policejní důstojník dobrý
důvod si myslet, že máte u sebe:


drogy, zbraně nebo kradené věci
věci, které by mohli být použity
o ke konnání trestné činnosti
o k vykonnání teroristického činnu
o k poškození majetku
9
Před tím, než vás policista prohledá, tak vám
musí oznámit:








že jste zadržen z důvodu prohledání
podle kterého předpisu vás prohledávají
vaše práva
jméno prohledávajícího policisty
název stanice, ze které pracují
proč si vás vybrali k prohledání
co hledají
že mate nárok na okamžité vystavení
potvrzení s údaji o osobní prohlídce
Trestný čin z nenávisti
V Anglickém právním systému je trestný čin
z nenávisti jakýkoliv čin, který je spáchán na
osobě nebo majetku z důvodu:
 rasové nesnášenlivosti
 barvy kůže
 náboženství
 pohlaví
 postižení
 sexuální orientace
 národnosti
10
Domácí násilí
Zahrnuje jakoukoliv formu fyzického, sexuálního
nebo psychického zneužívání mezi těmi, kteří
jsou nebo byli členové rodiny nebo intimní
partneři. Domácí násilí zahrnuje výhružné,
násilné nebo hrubé chování.
Zbraně
Držení těchto předmětů je nezákonné:
plynový sprej, boxer, plynové a střelné zbraně
Nošení nožů a jiných předmětů, které jsou
určeny nebo přispůsobeny k ublížení na zdraví, je
na veřejných místech zakázané.
Zatčení
Při zatčení vám je policista povinnen sdělit:
 za jaký zločin (nebo podezření ze zločinu)
jste zatčen
 policejní upozornění (vaše práva)
 důvod k zatčení
11
Pokud jste zatčeni, máte právo na bezplatnou
právní pomoc a tlumočníka.
12
3 ŘÍZENÍ VE VELKÉ BRITÁNII
 Ve Velké Británii se řídí na levé straně
vozovky!
 Na kruhových objezdech musíte dát
přednost z prava.
 Krajnice na dálnicích využívejte pouze ve
stavu nouze. Zapněte výstražná světla.
Pomoc můžete zavolat z havarijních
telefonů, které se nacházejí v krajnicích,
každých 1500 metrů.
Doklady
 Řidičský průkaz (český průkaz je platný tři
roky, pak je třeba jej vyměnit za britský
průkaz)
 Pojistka pro každého řidiče (Ve VB se
pojišťují osoby, ne automobily)
 Průkaz technické způsobilosti (pouze
u vozidel starších tří let)
 Známka silniční daně (musí být vyvěšena
za čelním sklem, dá se zakoupit na poště
nebo online). K vystaveni silniční daně je
třeba pojistka, průkaz technické
způsobilosti a registrační dokument.
13


Registrační dokument (vydávaný DVLA,
ve kterém je třeba nahlásit změnu
majitele vozu.
Doklady není třeba nosit při sobě, ale
pokud Vás policista o ně požádá
a nemáte je u sebe, máte 7 dní během
ktrých musíte vyžádané doklady přinést
na policejní stanici.
Pokud se rozhodnete vyměnit váš český řidičský
průkaz za anglický průkaz, musíte si vyplnit
formulář D1, který si můžete vyzvednout na
poště. S formulářem budete muset poslat
příslušný poplatek a váš český průkaz, který bude
zaslán zpět do místa vydání.
Prozatimní řidičský průkaz




Musí Vám být více jak 17 let
Můžete řídit pouze osobní automobil
nebo motorku do 125cc
Auto, které řídíte musí být pojištěno, mít
silniční daň a musí být označeno L
nápisem
Nesmíte řídit na dálnicích
14

Musíte být doprovázen někým, komu je
vice jak 21 let, má plný řidičský průkaz
vice jak 3 roky a musí mít způsobilí řízení.
Bezpečnostní pásy
Řidič a všichni spolujezdci musí mít zapnutý
bezpečnostní pás. Děti mladší 12 let nebo menší
než 135 cm musí mít dětskou sedačku.
Nejvyšší povolená rychlost
15
Dopravní nehody
V případě, že se stanete účastníkem dopravní
nehody, musíte zastavit a uvést všem řidičům
zapojeným do nehody své jméno, adresu, jméno
pojištovny, číslo pojistky a registrační značku
vašeho auta.
Pokud je řidič nebo spolujezdec zraněn je třeba
zavolat policii.
Řízení v opilosti
Zákonem povolené množství alkoholu v krvi je 80
miligramů alkoholu na 100 mililitrů krve (nebo 35
miligramů alkoholu na 100 mililitrů dechu).
Pokud jste však konzumovali alkohol, je jistější do
auta neusedat, jelikož si nemůžete být jisti, jestli
jste pod legálním limitem.
Pokud budete chycen a usvědčen z řízení
v opilosti, hrozí Vám:
- zákaz řízení po minimální dobu 12 měsíců
- vězení až na 6 měsíců
- pokuta do výše £5000
- ztráta zaměstnání
- vyšší poplatky za pojištění auta
16
Řízení českého vozidla ve VB
Turisté, kteří nemájí záměr se usadit ve VB
natrvalo, mohou řídít své vozidlo po dobu šesti
měsíců (ve 12ti měsíčním cyklu) bez nutnosti
registrace vozidla do anglického systému.
Pokud žijete ve VB a máte české vozidlo, musíte
ho zaregistrovat na DVLA.
DVLA můžete kontaktovat na webové adrese:
http://www.dft.gov.uk/dvla/
17
4 BYDLENÍ
Tenancy agreement neboli nájemní smlouva je
nedílnou součástí dobrého vztahu mezi
najemníkem a majitelem domu. Smlouva může
mít formu psanou nebo ústní (ale doporučuje se
psaná smlouva).
Mezi nejužívanější nájemní smlouvy patří:


Smlouva na krátkou dobu – uzavírá se
většinou na dobu 6 měsíců. Z domu se
musíte vystěhovat ke konci lhůty
stanovené ve smlouvě.
Smlouva na delší dobu – je většinou
uzavíraná státními bytovými podniky.
Tento typ smlouy vám zajistí více práv.
Při podepisování smlouvy si zkontrolujte:
 A) Délku a druh nájemní smlouvy:
o Na jakou dobu se smlouva
uzavírá?
o Jak je dlouhá výpovědní lhůta?
o Za jakých podmínek můžete být
vyhoštěni?
o Podmínky ukončení smlouvy?
18

B) Omezení:
o Můžete mít v bytě domácí zvíře?
o Můžete mít podnájemníky?
o Co se stane pokud ta omezení
porušíte?

C) Nájemné, poplatky a záloha:
o Kdy musíte platit?
o Kolik musíte platit a jak často?
o Jsou tam úroky z prodlení?
o Jakou formou budete platit?
o Jak často bude majitel domu
navyšovat nájemné?
o Kolik musíte platit za zálohu a
jakou formou Vám to majitel
domu vrátí?
o Zda musíte platit poplatky za
služby
Obecní daň

Slouží k financování místních veřejných
služeb (vzdělání, policie, knihovny, silnice
a odpadky).
19


Výše daně závisí na velikosti a hodnotě
domu, ve kterém žijete.
Daň se může platit najednou nebo na
splátky.
Televizní licence
Povinností každého, kdo má v domácnosti jeden,
nebo více, televizních přijímačů, je si obstarat
televizní licenci. Tuto licenci potřebujete pouze
v případě, že sledujete nebo nahráváte
z televizních kanálů.
Pokuď pouze sledujete DVD, video nebo hrajete
hry, televizní licenci nepotřebujete. V tomto
případě vyplnte online deklaraci:
https://www.tvlicensing.co.uk/nln/index.aspx
Inspektoři z televizních licencí pravidelně
monitorují neoprávněné přijímání televizních
kanálů.
20
5 ZDRAVOTNÍ PÉČE
NHS (Národní zdravotní služba) je ze zákona
povina vám nabídnout registraci u doktora ve
vaší oblasti. Svého místního lékaře můžete
vyhledat na internetové adrese:
http://www.nhs.uk/servicedirectories/Pages/ServiceSearch.aspx
Během registrace se musíte prokázat průkazem
totožnosti (OP, pas, řidičský průkaz) a dokladem s
vaší trvalou adresou (nájemní smlouva, bankovní
výpis, inkaso). Po registraci vám přijde domů
dopis s NHS číslem, které používáte při
objednávání se k lékaři a dalším úkonům.
Potřebujete-li okamžitou lékařskou pomoc a
nejste registrováni u lékaře nebo nejste
objednáni, můžete zajít do Walk-in centre, kde
vás ošetří na počkání. Nejbližší walk-in centre
naleznete na internetové adrese:
http://www.nhs.uk/servicedirectories/Pages/ServiceSearch
Additional.aspx.
V naléhavých případech můžete navštívit místní
nemocnici, kde ambulance je označena ‘A&E’.
21
Zdravotní péče ve VB je bezplatná.
Za léky se neplatí pokud:
 vám je méně jak 16 let
 vám ke méně jak 19 let a studujete
 vám je více jak 60 let
 jste těhotná nebo jste měla miminko v
posledních 12 měsících (prokázat se
musíte platným osvobozujícím
mateřským certifikátem (maternity
exemption certificate Mat Ex)
 jste hospitalizován
 pobíráte:
o podporu v nezaměstnanosti (JSA)
o Income Support
o Důchodový kredit
Zdarma také získáte léky:
 které jsou předány v nemocnici či NHS
walk-in centre
 předepsanou antikoncepci
 léky předané lékařem
 léky dodávané nemocnicí určené pro
léčbu sexuálně přenosných chorob nebo
tuberkulózy
22
6 PRÁCE A PODNIKÁNÍ
Pokud jste přijeli do Velké Británie za prací, je
třeba si nejprve zažádat o číslo zdravotního
pojištění (neboli National Insurance number,
nebo také NIN). Učiňte tak okamžitě po vašem
příjezdu, jelikož většina zaměstnavatelů vás bez
tohoto čísla nezaměstná. Nejprve je třeba
zavolat na Jobcentre Plus na číslo 08456000643
(po-pá 8:00-18:00) a domluvit si osobní schůzku.
Datum schůzky vám přijde domů poštou.
Kde hledat práci:
1) Internet – Největší databázi volných
pracovních míst najdete na stránkách Directgov,
které obsahují databázi volných pracovních míst
Jobcentre Plus (Úřad práce), která je denně
aktualizována. Na stránce
http://jobseekers.direct.gov.uk/homepage.aspx
pro rychlé vyhledávání stačí vyplnit první tři
políčka:
 Job title – Název pracovní pozice
 Postcode or location – Název města nebo
PSČ místa, kde práci hledáte
 Distance – Maximální vzdálenost od
místa, kde práci hledáte
23
2) Jobcentre Plus (Úřad práce) – Pokud nemáte
přístup k internetu, stejnou databázi volných
pracovních míst najdete také na každé pobočce
Úřadu práce (Jobcentre Plus), kde jsou zdarma
k vyhledávání informační kiosky. Výhodou je, že
si můžete vybranou práci zdarma vytisknout a
pokud je v informacích telefonní číslo, na které
máte v případě zájmu o práci volat, můžete
zdarma volat přímo z pobočky. Na pobočce máte
také možnost požádat o seznam pracovních
agentur ve vašem městě a o seznam
internetových stránek, které se zaměřují na
nabídku volných pracovních míst.
3) Pracovní agentury (Recruitment agencies) –
V každém městě najdete několik pracovních
agentur, poznáte je většinou podle toho, že mají
na výlohách vyvěšené nabídky práce. Agentury si
za registraci nesmí účtovat žádný poplatek, proto
je dobré se zaregistrovat v co nejvíce agenturách.
24
Pracovní smlouva:
Musí být vystavena zaměstnavatelem pokud jste
byli zaměstnáni na více jak jeden měsíc
Měli by jste ji obdržet nejpozději do 2 měsíců od
započetí práce
Měla by obsahovat:
 Vaše jméno a jméno zaměstnavatele
 Název pracovní pozice
 Datum započetí práce
 Místo výkonu práce
 Pracovní doba
 Výška platu a jak často ji dostanete
 Dovolenou a nemocenské dávky
 Výpovědní podmínky
Ke každé výplatě by jste měli obdržet výplatní
pásku, která musí obsahovat informaci
o hrubé a čísté mzdě a srážky ze mzdy.
Neměli by jste být nuceni pracovat více jak
48 hodin týdně. Pokud pracujete více jak 6 hodin
denně, máte nárok na minimálně 20 minut
přestávku.
25
Podnikání:
Osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ) se
můžete stát vyplněním formuláře on-line na
internetové stránce:
https://online.hmrc.gov.uk/shortforms/form/CW
F1ST
a registrace je bezplatná. Z HM Revenue &
Customs (HMRC) vám přijde dopisem vaše
referenční číslo. Po přijetí tohoto čísla jste
registrováni jako OSVČ.
Pokud vyděláte méně než £5.315 ročně,
nemusíte odvádět příspěvky do státního
zabezpečení, musíte o to ale zažádat vypsáním
formuláře Certificate of Small Earnings
Exception, který najdete ke stažení na
internetové stránce:
http://www.hmrc.gov.uk/forms/cf10.pdf
Pokud vyděláte více než £5.315 ročně, jste
povinni odvádět Class 2 National Insurance
contributions, ve výši £2.50 týdně.
26
Pokud vyděláte mezi £8,105 a £42,475 ročně, do
státního zabezpečení budete muset odvést 20% z
celého příjmu ročně, nebo 40% pokud vyděláte
nad £42,475 ročně.
Pokud podáte daňové přiznání on-line, bude tato
částka odvedena automaticky. Pokud podáte
daňové přiznání písemně (do 31. Října), HMRC
tento odvod vypočítá za vás.
Pokud budete daňové přiznání podávat on-line
(doporučuje se), musíte tak učinit vždy do 31.
Ledna po ukončení daňového období, za které
přiznání podáváte.
27
7 SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Ve Velké Británii existuje mnoho druhů sociálních
podpor, které jsou vypláceny úřadem HM
Revenue & Customs (HMRC) nebo úřadem
Department for work and pensions (DWP).
Žadatel o příspěvky musí splňovat dané
podmínky stanovené zvlášt pro každou podporu.
Na stránkách:
http://www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBen
efits/index.htm
je možno vyplnit dotazník, podle kterého zjistíte
na jakou podporu máte nárok a v jaké výši.
Mezi nejčastěji žádané příspěvky patří:
Dětské přídavky (Child Benefit) - jsou vypláceny
na každé dítě do 16 let věku (nebo do 20 let
pokud studují). U tohoto příspěvku nezáleží na
výši příjmu. Pro vyřízení tohoto příspěvku je
třeba vyplnit formulář, který si můžete vytisknout
na stránkách HMRC nebo vyžádat telefonicky na
čísle 0845 302 1444.
28
Daňový odpočet na dítě (Child Tax Credit) – je
vyplácen rodinám s dětmi. Výše příspěvku závisí
na velikosti rodiny a celkovém příjmu rodiny.
Formulář si můžete stáhnout na stránkách HMRC
nebo vyžádat telefonicky na čísle 0345 300 3900.
Příspěvek na bydlení (Housing Benefit) - je
poskytován místními úřady jedincům a párům,
které mají nízké příjmy. Žádost můžete podat na
vašem místním úřadě.
Příspěvek v nezaměstnanosti (Jobseekers
Allowance) – je vyplácen nezaměstnaným, kteří
jsou schopni práce a práci si aktivně hledají. Pro
vyřízení této podpory musíte kontaktovat Job
Centre Plus na čísle 0800 055 6688.
*Upozornění
Od roku 2013/2014 budou podpory - Income
Support, Jobseeker‘s Allowance, Housing Benefit,
Child Tax Credit a Working Tax Credit, nahrazeny
jedinou podporou, nazvanou Universal Benefit.
29
8 ŠKOLSTVÍ
Vzdělání je zdarma a je povinné pro děti ve věku
5 – 16 let*.
Školy se rozdělují na:
 Primary school - první stupeň základní
školy pro žáky od 5 do 11 let
 Secondary school - druhý stupeň základní
školy pro žáky od 11 do 18 let
 College – instituce nabízející specifické
vzdělávací kurzy
 Univerzita
Žáci podstupují GCSE zkoušku ve věku 16 let a
tím mohou školní docházku ukončit. Mnoho žáků
však zůstává ve škole další dva roky, aby složili
A-level zkoušku.
Ve Velké Británii je aplikováno inkluzivní
vzdělávání – všem žákům jsou poskytnuty
rovnoprávné podmínky ke studiu. Školy vždy
usilují o to, aby i žáci se speciálními potřebami
byli plně nebo častečně zařazeny do hlavního
vzdělávacího proudu.
30
Pokud bude Vaše dítě nemocné, musíte ráno
zatelefonovat do školy a oznámit absenci.
Děti mladší 14 let nesmějí být ponechání bez
dozoru dospělého.
*Upozornění
Od roku 2013 bude povinná školní docházka
posunuta do 17 let věku a od roku 2015 do 18 let
věku.
31
9 UŽITEČNÉ KONTAKTY
Woman’s Aid (Pomoc ženám)
0808 2000247
www.womensaid.org.uk
Charita bojující proti domácímu násilí na ženách a
dětech
Victim suport (Ochrana obětí)
0845 3030900
www.victimsupport.org.uk
Charita pomáhající obětem trestných činů
NHS Direct (Národní zdravotní služba)
08454547
www.nhsdirect.nhs.uk
Informace o příznacích, léčbě, zdravém žití a kontaktní
údaje ordinací
Citizens Advice Bureau CAB (Občanská poradna)
www.adviceguide.org.uk
Bezplatná poradna pro finanční, právní a další
komplikace
32
Directgov
www.direct.gov.uk
Oficiální stránka vlády pro občany
Naric
01242 260010
www.naric.org.uk
Informace a rady o kvalifikacích získaných mimo VB
33
České Velvyslanectví a konzuláty
Velvyslanectví Londýn
26, Kensington Palace Gardens
London
Vedoucí úřadu: Michael Žantovský
Tel: +442072431115
Fax: +442077274918
Nouzová linka: +447769682442
E-mail: [email protected]
Web: www.mzv.cz/london
Honorární konzulát Belfast
20, Comber Road
Newtownards
BT23 4RX
Vedoucí úřadu: Milan Mládek
Tel: +442891812424
Fax: +442891818844
Honorární generální konzulát Edinburgh
12a, Riselaw Crescent
Edinburgh
Vedoucí úřadu: Dr Paul Millar
Tel: +441314479509
Fax: +441314479509
E-mail: [email protected]
34
10 SLOVNÍK
Já jsem
Jmenuji se
I am
My name is
Potřebuji
Nerozumím
I need
I don´t understand
Mluvím česky
I speak czech
Could I
I am from
Where am I?
Help
Write it down, please
Child
Parents
Money
Ticket
Mohl bych
Jsem z
Kde jsem?
Pomoc
Napište to prosím
Dítě
Rodiče
Peníze
Lístek
35
1
POCKET GUIDE
TO THE UNITED KINGDOM
PRACTICAL ADVICE AND INFORMATION FOR
EVERYONE
Published by community group
(Community Partnership Group)
“Every addition to true knowledge is an addition
to human power.”
Horace Mann
2
This publication was published by community group
COMPAS, financially supported by the Ministry of
Foreign Affairs of the Czech Republic.
All information was obtained from publicly accessible
sources and was cross-checked several times.
Information is valid as at July 2012.
Community Group Compas doesn’t accept any
responsibility for provided information and its use.
© Petr Torák a Josef Kopečný, 2012
All rights are reserved. Neither this publication nor
any of its contents may be reproduced without
written consent of the community group.
COMPAS Group
Peterborough
United Kingdom
www.compas.org.uk
Orders, opinions and corrections:
[email protected]
3
CONTENT
1 Basic information about the UK
40 - 42
2 Police
43 - 48
3 Driving in the UK
49 - 53
4 Housing
54 - 56
5 Health services
57 - 58
6 Work and self-employment
59 - 63
7 Social security system
64 - 65
8 Education
66 - 67
9 Useful contacts
68 - 70
4
1 BASIC INFORMATION ABOUT THE UK
Geographical structure:
England, Scotland, Wales and North Ireland
Population: approx 62 million people
Government and political system:

Constitutional monarchy represented by
prime minister and governmental
cabinet.

The legislative power is bicameral
parliament (an elected House of
Commons and an appointed House of
Lords)

General elections are held every five
years, although can be more frequent
5

Only British citizens can vote in general
elections (Czech citizens can vote in
regional and European elections)

The British constitution is an unwritten
one.
6
Important dates:
1st March – St. David’s Day (Wales)
17th March – St. Patrick’s Day (Ireland)
23rd April – St. George’s Day (England)
11th November – Remembrance Day (also known
as Poppy Day) is a memorial day to remember
those who lost their lives in both world wars and
other military conflicts.
30th November – St. Andrew’s Day (Scotland)
25th December – Christmas Day
26th December – Boxing Day
Telecommunication:
0044 (or also +44) - prefix to call to the UK
0042 (or also +42) - prefix to call to the Czech
Republic
7
2 POLICE
Structural division of police
The police in the UK is divided into 56 police
forces, independent of each other.
There are three kinds of police officials:



Police Constable
Police Community Support Officer
Special Constable
Police Constables can work in uniform or in
civilian clothing. If they work in civilian clothing
they must be able to identify themselves with
their warrant card.
Police Community Support Officers (PCSOs) form
part of standard police forces and often work
alongside Constables. Even though the PCSOs
have similar powers to Police Constables, their
main role is contact with communities and crime
prevention.
8
Special Constables have equal powers to police
constables, but work as volunteers. This is an
ideal opportunity for those that want to get
involved in creation of safer communities and at
the same time gain highly valued experience.
Special constables have to work a minimum of 16
hours a month.
Contact with the police
101 – non-emergency contact for local police
force
999 or 112 – emergency line (police, ambulance
& fire service)
0800 555111 – Crimestopers (anonymmous
crime reporting line)
Police station – most police stations have an
enquiry office where you can report a crime or a
traffic accident during office hours.
9
Stop & Search
Who can stop you?


Police Community Support Officers must be in uniform.
Police Constables – don’t have to be in
uniform, but must be able to identify
him/herself with a warrant card.
Community Support Officers or Police Constables
can ask you to explain:



What are you doing
Why are you at that locality
What have you got on you
Only Police Constables can search you (and
everything that you have on you). You may only
be searched providing that the Constable has
suspicion that you have the following items on
you:


drugs, weapons or stolen items
items that could be used:
o to commit a crime
o in a terrorist attack
o to damage a property
10
Before the Constable commences the search,
you have the right to be told:








that you are detained for the purpose of
search
under what legislation you are searched
your rights
the name of the searching Constable
the name of the police station where the
Constable is based
why you were detained for search
what is the Constable looking for
that you have the right to be issued with
a search form
Hate Crime
In British legislation, hate crime is any crime that
is committed on a person or property because
of:
 racial hatred
 skin colour
 religion
 sex
 disability
 sexual orientation
 nationality
11
Domestic violence
Includes any form of physical, sexual or
psychological abuse among those who are or
were family members or intimate partners.
Domestic violence includes threatening, violent
or abusive behaviour.
Weapons
Possession of the following items is against the
law:
Gas/pepper spray, knuckle-duster, BB guns and
firearms
Carrying knives and other articles that are made
or adapted to cause injury, are prohibited in
public places.
Arrest
During your arrest, a police officer is obliged to
tell you:
 what offence (or suspicion of an offence)
you are arrested for
12


police caution (your rights)
the reason for your arrest
If you are arrested, you are entitled to free legal
advice and an interpreter.
13
3 DRIVING IN THE UK
 In the UK, you must drive on the left side
of the road!
 At roundabouts you have to give way to
vehicles coming from right.
 You can use hard shoulders on
motorways only in an emergency. Switch
your hazard lights on. You can call for
help using the emergency phones, which
you will find on the hard shoulder, every
1500 metres.
Documents
 Driving licence (Czech licence is valid for
three years, then you need to exchange
it for UK licence)
 Car insurance for each driver (in the UK a
person is insured , not a vehicle)
 MOT – only for vehicles older than three
years
 Tax disc (it has to be displayed at the
front windscreen, you can purchase it at
the post office or online). To buy a tax
14


disc you will need your car insurance,
MOT and registration certificate.
Registration certificate (issued by DVLA)
relates to current keeper.
You do not need to carry the above
documents on you (or in your car), but if
requested by a police officer, you will
have seven days to produce them at a
police station of your choice.
If you decide to exchange your Czech driving
licence for a UK licence, you need to fill in form
D1, which you can obtain from any Post Office.
With the form, you need to send the appropriate
fee and your Czech licence, which will then be
sent back to the Czech issuing office.
Provisional driving licence



You have to be over 17 years old
You can only drive a car or motorcycle up
to 125cc
The car that you drive must have valid
insurance document, tax disc and be
displaying a ‘L’ sign
15


You aren’t allowed to drive on
motorways
You must be accompanied by a person
that is over 21 years old, with a full
driving licence (held for over three years)
who must be fit to drive.
Seat belts
Driver and all passangers must wear a seat belt.
Children under 12 years old or under 135 cm in
height must be sitting in an appropriate car seat.
Speed limits
16
Traffic accidents
If you are involved in a traffic accident, you have
to stop and give all drivers involved in the
collision your name, address, the name of your
insurance company, car insurance number and
registration number of your vehicle.
If you or anyone else involved in the collision is
injured, you need to call police.
Drink driving
The legal limit of alcohol in blood is 80 miligrams
of alcohol in 100 mililitres of blood (or 35
miligrams of alcohol per 100 mililitres of breath).
However, if you have consumed alcohol it is
always safer to not drive a vehicle, as you can not
be sure that you are under the legal limit.
If you are caught and convicted of drink driving,
you are facing:
- disqualification for minimum of 12 months
- prison sentence up to 6 months
- penalty up to £5000
- losing your work and career
- higher fees on your car insurance
17
Driving Czech vehicle in the UK
Tourists that are only visiting the UK may only
drive their vehicle for a period of six months
(within a 12-monthly cycle) without the need of
registering the vehicle into the UK system.
If you live in the UK and own a Czech car, you
have to register it at the DVLA.
To contact DVLA visit:
http://www.dft.gov.uk/dvla/
18
4 HOUSING
Tenancy agreement (TA) is an important
document that helps good relationships between
tenants and landlords. The agreement can be
either in a written from or verbal (although
written form is recomended).
The most common types of the agreement are:


Assured Shorthold TA (AST) – normally
signed for the period of six months. You
have to move out at the end of the
tenancy period given in the contract.
Assured Tenancy agreement – is
normally used by statutory housing
associations. This type of contract
secures more rights and priviliges for
tenants.
What to check when signing a TA:
 A) Period and type of TA:
o What is the renting period?
o Notice period
o Notice conditions
o Contract termination conditions
19

B) Restrictions:
o Can you have a pet at home?
o Can you sub-let it?
o What might happen if you break
these rules?

C) Rent, bills and deposit:
o When do you have to pay?
o How much and how often do you
have to pay?
o Is there any interest for late
payment?
o Payment method used
o How often the rent increases
o How much is the deposit and
how to get it back
o Do you have to pay bills?
Council Tax


Is used for financing local public services
(education, police, library, roads and
rubbish collection)
The amount depends on the size and
value of the house in which you live.
20

Council Tax is payable in one or more
instalments.
TV licence
It is a responsibility of everyone, who has at
home one or more TV receivers, to buy a TV
licence. You only need the licence if you watch or
record TV channels.
If you only watch DVDs, videos or play games,
you don’t need the TV licence. In that case fill in
the online declaration:
https://www.tvlicensing.co.uk/nln/index.aspx
TV licence inspectors often monitor unlicenced
receiving of TV channels.
21
5 HEALTH CARE
The NHS (National Health Service) is obliged, by
law, to provide you with registration with a GP in
your locality. Your local GP can be found on the
internet:
http://www.nhs.uk/servicedirectories/Pages/ServiceSearch.aspx
During registration with the GP you need to
provide proof of identity, such as a passport or a
driving licence; and with proof of address (rent
contract, bank statement, bills). After the
registration you will receive, by post, a letter
with your NHS number, which you can use when
making an appointment with your GP.
If you need immediate health care and aren’t
registered with a GP or you haven’t got an
appointment, you can visit your local Walk-In
Centre, where you can wait to be treated. You
can find your local Walk-Iin Centre on this
website:
http://www.nhs.uk/servicedirectories/Pages/ServiceSearch
Additional.aspx.
In an emergency you can visit your local hospital,
where the ambulance service is called ‘A&E’.
22
Health care is in the UK is free of charge.
Prescriptions are free if:
 you are under 16 years
 you are under 19 years and are studying
 you are over 60 years
 you are pregnant or you have delivered a
baby in past 12 months (you have to
prove it with maternity exemption
certificate Mat Ex)
 you are hospitalised
 if you are receiving:
o Jobseeker’s Allowance (JSA)
o Income Support
o Pension Credit
You will also get free prescriptions:
 That are given to you by hospital or NHS
Walk-In Centre staff
 For contraception
 That are given to you by your GP
 That are given out by hospitals to cure
sexually transmitted illnesses or
tuberculosis
23
6 WORK AND SELF-EMPLOYMENT
If you came to the UK to work you need, first of
all, to apply for a National Insurance number, or
NIN). Apply for the number immediately after
your arrival as most employers won’t employ you
without one. You need to call Jobcentre Plus on
0845 6000643 (Monday-Friday 08:00-18:00) to
arrange an appointment. You will receive the
date for your appointment by post.
Where to look for work:
1) Internet – the biggest database of vacancies is
located on the Directgov website, where
Jobcentre Plus places all vacancies. The database
is regularly updated.
The website is:
http://jobseekers.direct.gov.uk/homepage.aspx
For a quick search you need to fill in three boxes:
 Job title – position you are looking for
 Postcode or location – of a place you
want to work
 Distance – maximum distance you are
willing to travel
24
2) Jobcentre Plus – If you have no access to
internet, you will find the same database of work
vacancies at any JobCentre Plus branch, where
you can also use a search kiosk. You will also be
allowed to print off the vacancy details and use
their phone to make a phone call. At the
JobCentre Plus branch you can also ask for a list
of work agencies in your locality and details of
any relevant websites offering jobs.
3) Recruitment agencies – There are many work
agencies in every city and you can recognise
them by adverts displayed in their shop
windows. Agencies are not allowed to charge you
any fee for registration, therefore register in as
many agencies as you wish.
25
Work contract
A contract must be provided by your employer if
you have been employed for longer than one
month.
You should receive the contract within two
months after starting the work.
The contract should include:
 Your name and the name of your
employer
 Name of your position
 Commencement date of the work
 Work place
 Working hours
 Amount and frequency of your salary
 Holiday and sick pay
 Termination conditions
You should receive a payslip with each salary
payment that should contain information about
your gross income and deduction from your
wage.
You shouldn’t be forced to work more than 48
hours a week. If you work more than 6 hours a
26
day, you are entitled to minimum of 20 minutes
break.
Self-employment:
To become self-employed you need to fill in an
on-line form:
https://online.hmrc.gov.uk/shortforms/form/CW
F1ST
and registration is free of charge. You will
receive, from HM Revenue & Customs (HMRC),
your unique reference number by post. Once you
receive it you are officially self-employed.
If you earn less than £5,595 a year you don’t
have to pay income tax, but you have to apply
for it by filling in a Certificate of Small Earnings
Exception, which you can find on the following
website:
http://www.hmrc.gov.uk/forms/cf10.pdf
If you earn more than £5,595 a year, you are
obliged to pay Class 2 National Insurance
contributions (£2.65 a week).
27
If you earn between £8,105 and £42,475 a year
(2011-12), you have to pay income tax at the rate
of 20% from your total income, raising to 40% for
annual earnings above £42,475.
If you fill in a tax return on-line, the tax
contribution will be calculated automatically. If
you fill in a paper form (until 31st October),
HMRC will calculate it on your behalf.
If you use the on-line form to submit your tax
return (recomended), you have to do so before
31st January, for each tax period.
28
7 SOCIAL SECURITY SYSTEM
There are many kinds of social benefits in the UK,
that are paid by HM Revenue & Customs (HMRC)
or by Department for Work and Pensions (DWP).
Any person claiming benefits must meet the
requirements set individualy for each benefit.
The following webiste:
http://www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBen
efits/index.htm
offers a questionnare assisting you to find out
what benefits you are entitled to and how much
you are entitled to.
The most common benefits are:
Child Benefit – is paid for each child until the
child reaches 16 years old (or to 20 years of age if
they study). This benefit is independent on the
household income. To apply for this benefit you
need to fill a form in. You can print the form from
HMRC website or you can request it by phoning
0845 302 1444.
29
Child Tax Credit – is paid to families with
children. This benefit is dependant on the size of
the family and total household income. You can
print the form from HMRC website or you can
request it by phoning 0345 300 3900.
Housing Benefit – is provided by local councils to
individual and couples with low income. You can
apply for this benefit at your local council.
Jobseeker‘s Allowance – is paid to unemployed
people who are capable of working and are
looking for work. To apply for this benefit you
need to contact Job Centre Plus on 0800 055
6688.
Notification
From 2013/2014 Income Support, Jobseeker‘s
Allowance, Housing Benefit, Child Tax Credit a
Working Tax Credit will be replaced by a single
benefit, called Universal Benefit.
30
8 EDUCATION
Education is free and is compulsory for pupils
between the age of 5 and 16 years*.
Schools are divided into:
 Primary school for children between 5
and 11 years of age
 Secondary school for children from 11 to
18 years of age
 College – institution that offers further
educational courses
 University
Children take GCSE exams at the age of 16 and
can choose to leave after that. Many, though
stay in secondary schools for a further two years
to complete A-Level exams.
Schools in the UK apply inclusive education – all
pupils have equal access to education. Schools
will always strive to allow for pupils with special
needs to participate fully or partly in the
mainstream educational institution.
31
If your child is unable to go to school due to
illness, you have to call the school and inform
them.
It is against the law to leave children under 14
years old at home without adult supervision.
*Notification
As from 2013 the compulsory age will be raised
to 17 years of age and in 2015 to 18 years.
32
9 USEFUL CONTACTS
Women’s Aid
0808 2000247
www.womensaid.org.uk
Charity working to end domestic violence against
women and children
Victim suport
0845 3030900
www.victimsupport.org.uk
Charity assisting victims of crimes
NHS Direct
08454547
www.nhsdirect.nhs.uk
Information on conditions, treatments, healthy living
and contact detals for surgeries
Citizens Advice Bureau CAB
www.adviceguide.org.uk
Free and independant advice centre to help people
with financial, legal and other complications
33
Directgov
www.direct.gov.uk
Oficial page of the UK Government for citizens
Naric
01242 260010
www.naric.org.uk
Information and advice on qualifications from outside
the UK
34
Czech Embassy and Consulates
London Embassy
26, Kensington Palace Gardens
London
Head of department: Michael Žantovský
Tel: +442072431115
Fax: +442077274918
Emergency line: +447769682442
E-mail: [email protected]
Web: www.mzv.cz/london
Honorary Consulate Belfast
20, Comber Road
Newtownards
BT23 4RX
Head of department: Milan Mládek
Tel: +442891812424
Fax: +442891818844
Honorary General Consulate Edinburgh
12a, Riselaw Crescent
Edinburgh
Head of department: Dr Paul Millar
Tel: +441314479509
Fax: +441314479509
E-mail: [email protected]
35
Download

VELKOU BRITÁNIÍ KAPESNÍ PRŮVODCE