Talent Q
Klíčové
vlastnosti
Diagnostiky Talent Q Dimensions a Elements jsou unikátní online nástroje
vytvořené k posouzení a hodnocení pracovních preferencí ať už stávajících
zaměstnanců nebo uchazečů na konkrétní pozici.
Tyto nástroje vyvinuty Rogerem Holdsworthem, průkopníkem v této oblasti, zachycují osobnost
a schopnosti zaměstnanců s využitím nejmodernější technologie adaptivního testování. Proces
hodnocení Talent Q shromažďuje data rychle, efektivně a s minimálními investicemi. Získané
informace z diagnostiky mohou výrazně ovlivnit Vaše rozhodování v oblasti talent managementu:
nábor, dosazování zaměstnanců na vhodné pozice, koučing a rozvoj, identifikování zaměstnanců
s velkým potenciálem, rozvoj vedení a teambuildingu.
Výhody
n
Kompaktní
a snadno ovladatelné.
Hodnocení měří osobnost a schopnosti
zaměstnanců jedním flexibilním systémem.
Diagnostiky Dimensions a Elements vyžadují
o polovinu méně času než u ostatních testů
předpokladů a schopností.
n
Víceúčelové.
Data z hodnocení mohou být
využita v různých oblastech životního cyklu
zaměstnance - není potřeba investovat do
sady psychometrických hodnocení a posléze
je spravovat.
n
Můžete
se spolehnout, že všechny výsledky
byly dokonale prověřeny a byly přímo
provedeny nebo kontrolovány Rogerem
Holdsworthem.
n
Silné
a jasné. Diagnostiky Elements se
přizpůsobí schopnostem kandidáta, což
umožní jedincům na jakékoli úrovni plně
demonstrovat své schopnosti a potenciál.
n
Volně
upravitelné. Diagnostiky Dimensions
obsahují zabudovaný profilovací program
založený na typu osobnosti, takže můžete
hodnotit zaměstnance ve vztahu k
požadavkům na konkrétní pracovní pozice.
Oba hodnotící procesy mohou být volně
upraveny Vašim potřebám.
n
Přímočaré. Vyhněte
se spoustě nákladných
poplatků, které bývají často spjaty s
poskytovateli mnoha psychologických testů.
Návratnost Vaší investice
Použití Talent Q je nákladově efektivní a spolehlivý způsob, jak hodnotit velké množství kandidátů.
Talent Q je předvídavý
Pokud je hloubkové hodnocení osobnosti kandidátů pro Vás příliš složité nebo nákladné, Talent Q je
přesně pro Vás - nabízí nákladově efektivní a spolehlivý způsob, jak předpovědět budoucí výkony u
jednotlivých kandidátů:
nV
nejmenované
celosvětové telekomunikační společnosti překročili cílovou úroveň prodeje o
14% právě ti zaměstnanci, kteří byli v testu Talent Q v horní polovině kandidátů s předpokladem
pro lepší výsledky. Tito zaměstnanci také o 11% předčili méně výkonné zaměstnance v téže
společnosti.
n
Zaměstnanci v oblasti prodeje farmaceutik, kteří byli hodnoceni testem Talent Q jako vysoce
výkonní, překročili cílový objem prodeje o 7%.
©2012 Hay Group. All rights reserved
Může Vám ušetřit peníze
Podpora
Nejmenovaná bankovní organizace zjistila, že nedostatek
detailního prověřování kandidátů v rané fázi jejich rozsáhlého
náboru vede k vysokým výdajům za pozdější testování vysoce
postavených manažerů v assessment centrech.
K dispozici Vám bude přidělený account manager, který Vám bude
nápomocen při nastavování a zavádění Talent Q průzkumu a při
jeho následném vyhodnocování.
Společnost posléze přestrukturovala svůj náborový proces a do
výběrového procesu zařadila testy Dimensions a Elements, které
provázala spolu s telefonickým interview. V důsledku tohoto
opatření řady kandidátů na manažerské pozice značně prořídly,
ale kandidáti byli pro tyto pozice daleko vhodnější - díky tomuto
společnost dosáhla:
n
Snížení
celkových nákladů z 2,9mil. liber na 1,8mil. liber
(celkový počet uchazečů převyšoval 28,000).
n
Významné snížení nákladů v HR a liniovém řízení.
n
Ušetřené zdroje mohly být využity pro získání špičkových
zaměstnanců.
Jak proces probíhá?
Hodnocení
Proces všech on-line diagnostik je jednoduchý a snadný.
Dimensions zkoumají a hodnotí klíčové osobnostní atributy.
Elements měří numerické, verbální a/nebo logické schopnosti a
dovednosti.
Databáze
Talent Q nabízí ucelený databázový soubor umožňující tržní
srovnání i v této oblasti. Globální vzorek pro srovnání na úrovni
Dimensions tvoří více než 35,000 jedinců, vzorek pro srovnání na
úrovni Elements tvoří 27,000 jedinců.
Výsledky
Jeden Dimensions test může generovat více zpráv, mezi ně patří:
n Profil
charakteristických rysů - narativní zpráva pro podporu
interpretace
n
Profil týmových rolí - osm typických týmových rolí
n
Profil typů chování při práci - pět párů osobnostních typů
n
Prodejní profil - osm kritických etap v procesu prodeje
n Zpráva
o syndromu „vykolejení“ - osm negativních okolností
které mohou ovlivnit a/nebo limitovat Váš kariérní postup
n Profil
rozvoje - tři hlavní domény: vztahy na pracovišti, úkoly
a projekty, emoce a klíčové drivery zaměstnanců
n
Profil shody osobnosti a role
Výsledky Elements:
Výsledky jsou podány jako percentil ve srovnání s normovanou
skupinou, porovnává se i čas potřebný k dokončení ve srovnání
s obvyklým časem skupiny.
Školení a akreditace
Vy - nebo Vámi zvolení zaměstnanci - mají na výběr jednotlivé
vzdělávací možnosti. Zaměstnanci s certifikáty uznávaných
psychometrických průzkumů si mohou zvolit pouze půl dne
nebo jeden den školení základů diagnostiky Dimensions.
Ti zaměstnanci, kteří psychometrické certifikáty nemají, mohou
podstoupit pětidenní kombinovaný výukový program, vedoucí k
certifikátům BPS a EFPA (ekvivalenty k bývalým kvalifikacím A a B).
Chcete-li se dozvědět více o Talent Q
a o tom, jak může napomoci Vaší
organizaci, navštivte:
e [email protected]
wwww.atrium.haygroup.com/cz
©2012 Hay Group. All rights reserved
Download

Talent Q - Hay Group