2014 SIAL
ULUSLARARASI GIDA
FUARI İNCELEME
RAPORU
HAZIRLAYAN : PROF.DR.NÜZHET KARAMAN
I.
SIA ULUSLARARASI GIDA FUARI HAKKINDA GENEL
BİLGİLER
Paris Uluslararası Gıda Fuarı’nın ilki 1964 yılında düzenlenmiştir. İki yılda bir
düzenlenen bu fuar ; bir yıl pariste,diğer yılda Almanya’nın Köln Kentinde
yapılmaktadır.
Fuarın düzenlenme amacı , gıda endüstrisi temsilcilerini , gıda tedarikçilerini şarap
profesyonellerini bir araya getirerek yeni gıda yeni gıda ürünlerinin tanıtılması, sektör
profesyonellerinin iş deneyimlerini , ortaklıklarını paylaşmalarına ortam sağlanması ,
firmaların birbirleriyle ticari kontratlar geliştirmelerine olanak hazırlaması ve
benzerlerini içermektedir.
Paris’te düzenlenen Uluslararası Gıda Fuarı bu tip fuarlar arasında bu tip fuarlar
arasında gıda yaratıcılığında başı çekmekte ve ilk sırada yer almaktadır. Paris fuarından
sonra Dünya’nın diğer önemli gıda fuarı Köln kentindedir.
2012 yılındaki SIAL Paris Uluslararası gıda fuarını 81.000 profesyonel ziyaret etmiş
36.000 gıda firması profesyoneli katılım göstermişti. Ayrıca 27.000 Gıda tedarikçisi
firma ile 17.000 şarap firması da katılmıştır.
Katılımcıların profilleri incelendiğinde ; %41’nin Avrupa , %19’nun Asya Pasifik ,
%16’nın Fransa , %7’nin Güney Amerika , %6’nın Afrika , %6’nın Ortadoğu ve %5’nin
Kuzey Amerika ülkelerinden olduğu anlaşılmıştı. Ziyaretçi profili ise, %83’i alıcıları
%38’i üst düzey yöneticilerden oluşmuştur. Katılımcı ilk 10 ülke arasında Türkiye
3.sırada yer almıştır.
200 ülkeden oluşan 2012 yılı Paris Uluslararası Gıda Fuarı’nın ziyaretçilerinin oransal
dağılımı ise, tablo 1’den izlenilebilir.
TABLO 1
2012 yılı Paris Gıda Fuarı ziyaretçilerinin ülkelerine göre oransal dağılımı .
Ülke
Fransa
Oran( % )
37.0
Avrupa(AB ülkeleri) 31.0
Diğer Avrupa
6.0
Asya Pasifik
7.0
Ortadoğu
6.0
Afrika
5.0
ABD
8.0
II. 2014 PARİS ULUSLARARASI GIDA FUARI
2.1 GENEL
2014 Paris Uluslararası Gıda Fuarı , Fransa’nın başkenti Paris’te 19-23 Ekim 2014
tarihleri arasında yapılmıştır. İki yılda bir düzenlenen bu Uluslararası fuar ,Dünyanın
sayılı Gıda İhtisas fuarlarından biri ve en önemlisidir.
İstanbul Ticaret Odası , SIAL Paris Gıda Fuarına ilk kez 1986 yılında on katılımcı
firmayla 82,5 metrekarelik bir alanda katılmıştır.
2012 yılı SIAL Paris Uluslararası Gıda fuarına ise ,İstanbul Ticaret Odası dokuz bin
metrekarelik alanda toplam 208 Türk gıda firmasıyla en büyük Türkiye milli katılımını
gerçekleştirmiştir.
SIAL ( Salon International de l’Alimentation ) fuarı , Charles de Gaulle Havaalanına 5
dakikalık mesafedeki Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte isimli fuar alanında
gerçekleştirilmiştir.
2.2 SIAL PARİS 2014 FUAR ALANININ TANITIMI
SIAL Paris gıda fuarında 20 teşhir sektörüne yer verilmiştir. Bunlar sırasıyla şu
şekildedir ;
1) Donmuş Gıdalar ,
2) Tatlı Market ve Pastacılık ürünleri
3) Meyve ve Sebzeler
4) Organik ürünler
5) Alkollü – Alkolsüz içkiler
6) Gurme gıdalar
7) Kümes ve Kümes hayvancılığı ürünleri
8) Tuzlanmış Et ürünleri
9) Çikolata ve şekerlemeler
10) Fransa’nın bölgesel ürünleri
11) Süt ürünleri
12) Sağlıklı gıda ürünleri
13) Deniz ürünleri
14) Market ürünleri
15) Yarı işlenmiş ürünler
16) Konserveler
17) Gıda ekipman ve teknolojisi
18) Et ürünleri
19) Şarap
20) Ulusal stantlar
Bu kategorideki ürünler, fuar merkezinin sekiz ayrı salonundaki stantlarda
sergilenmiştir.
2.3 SIAL PARİS 2014 FUARI KATILIMCILARI
2014 Paris Uluslararası gıda fuarına 105 ülkeden 6425 profesyonel firma , 200
ülkeden 150,258 ziyaretçi katılım olmuştu. Profesyonel katılımcılar ; gıda endüstrisi
profesyonellerinden, gıda tedarikçilerinden , şarap profesyonellerinden oluşmuştur.
Bu profesyoneller, yeni gıda ürünlerini tanımak , yeni gıda firmaları ile ticari ilişkiler
geliştirmek , ticaret anlaşmaları imzalayabilmak amacıyla bu fuara katılımda
bulunmuşlardır.
2014 Paris Gıda Fuarında , 1.757 yaratıcı ürün yarışması, 25 üst düzey konferans
düzenlenmiş ve 120 resmi delegasyon ağırlanmıştır.
2.4 SIAL PARİS 2014 GIDA FUARINDAKİ KONFERANS TEMALARI
2014 Paris Uluslararası gıda fuarında gerçekleşen 25’e yakın konferanslardan dikkat
çeken bazılarının ana başlıkları şu şekilde belirlenmiştir.
1)
2)
3)
4)
Yeni teknolojiler – Mutfak Aletleri ve Gıda İşleme Cihazları
Gıda’da çevresel etkinin iyileştirilmesi
Sürdürülebilir sağlıklı bir tüketime hizmet seçenekleri
E-Ticaret
5) E-Rekabet
6) Gıda ziyankarlığını önleyici yöntemler ve çözümleri
7) Gıda arzını sağlayan yeni güçler
8) Helal gıda arzı
9) Gıda dağıtımında yeni formlar
10) Gıda pazarlamasında sırlar
11) Gıda dizaynı
12) Gıda ürünleri inovasyonundaki uygulamalar
13) Gıda ambalajlanması teknikleri
14) Sürdürülebilir gıda politikaları
15) Gıda ürünlerinde çeşitlilik
16) Helal Gıda arzının koşulları
2.5 SIAL PARİS ULUSLARARASI GIDA FUARINA TÜRKİYE MİLLİ KATILIMI
Türkiye’nin bahse konu fuarına milli düzeyde katılımı İstanbul Ticaret Odası
patronajında gerçekleştirilmiştir. Bu fuara ülkemizden 227 firma katılarak ürünlerini
6,000 metrekarelik bir fuar alanında teşhir etmişlerdir.
Türkiye’den katılan firmaların ürün bazından temsil edildiği salonlar şu şekilde
düzenlenmişti :
SALON 3 : Genel Gıda
SALON 5A : Bisküvi ,çikolata , şekerleme
SALON 5B: İçecek
SALON 6 :
Dondurulmuş ürünler
SALON 7 : Teknik Ekipman
Türkiye fuarda mevcut 8 salondan 5’inde temsil olanağı bulmuştur.
İstanbul Ticaret Odası , fuarın ulusal standartlar bölümündeki standında yer alarak ve
Türk firmaların profesyonelleri ve basın ile ilişkileri yürütmüştür.
İstanbul Ticaret Odası’nın heyetinde , İstanbul Ticaret Odası Başkanı Sayın İbrahim
Çağlar başkanlığında Yönetim Kurulu ve Komite üyelerinden oluşan 17 üye , 8 basın
mensubu , 1 İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim üyesi , 2 İstanbul Ticaret Üniversitesi
öğrencisi yer almıştır.
Fuarın ilk günü İstanbul Ticaret Odası Başkanı Sayın İbrahim Çağlar’ın basın
toplantısının ardından İstanbul Ticaret Odası Heyetinde yer alan üyelerle birlikte Türk
stantları ziyaret edilerek başarı dilekleri sunulmuştur. Öğleden sonra İstanbul Ticaret
Odası standını Paris Büyükelçimiz Sayın Hakkı Akil onurlandırmıştır. Saat 17.00’da ise,
İstanbul Ticaret Odası standında katılımcılara kokteyl düzenlenmiştir. Fuarın ikinci
gününde, İstanbul Ticaret Üniversitesi heyeti yabancı ve Türk stantları ziyaret edilerek
incelemelerde bulunmuştur. İstanbul Ticaret Odası standını fuarın ikinci günü Paris
Ticaret Odası Başkanıda ziyaret ederek başarı dileklerini iletmiştir. Akşam ise , Türkiye
Paris Büyükelçiliğinde düzenlenen kokteyle tüm Türk firmaları ve İstanbul Ticaret Odası
Heyeti katılım göstermiştir.
III. SONUÇ
Dünya’da gıda endüstrisindeki inovasyonlar , stantlardaki katılımcı firmaların sayısı ve
kalitesi 2014 SIAL Paris’i Uluslararası Gıda Sektöründe bir basamak daha yukarıya
taşımıştır.
Türk Firmaları , ürün çeşitliliği ve 227 katılımcıyla 6.000 metrekarelik bir fuar alanında
gıda tanıtımında bulunarak ve yeni yabancı firmalarla yeni ticari ilişkiler geliştirerek son
derece başarılı bir performans sergilemiştir.
Türk firmalarının bu başarısında İstanbul Ticaret Odasının destekleri ve faaliyetleri
önemli bir etken olmuşturmuştur.
Kanımca 2014 Paris Gıda Fuarı , Türk ve yabancı gıda firmaları katılımcılarına yeni
ürünlerini , yeni oluşumları tanıma , yeni işbirlikleri geliştirme fırsatları sunarak işlerini
büyütme olanağı yaratabilmiştir.
Download

2014 sıal uluslararası gıda fuarı inceleme raporu