2 0 14
L
E
C
N
GÜ
R
E
L
İ
G
BİL
Dokuzeylül Yayınları
DOKUZ EYLÜL AKADEMİ
GÜNCEL BİLGİLER
2014
A.Tahsin YILDIRIM
22
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
ÖNEMLİ ULUSLARARASI
KURULUŞLAR
AVRUPA BİRLİĞİ
1. AMACI:
• Avrupa Birliği, barışı korumak, ekonomik ve sosyal ilerlemeyi pekiştirmek,
• Ekonomi politikalarını bir birine yakanlaştırmak
• Üye devletler arasında siyasi birliği sağlanmış bir Avrupa devleti meydana getirmek
amacı ile bir araya gelmişlerdir
2. 18 Nisan 1951’de Paris Antlaşması ile 6 Avrupa ülkesi Belçika, İtalya, Lüksemburg, Fransa,
Almanya (Batı), Hollanda (BİLFAH). AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞUNU kurmuştur.
Böylelikle AB yolundaki ilk adım atılmıştır.
3. Kuruluş Tarihi Avrupa Birliği 1957 yılında Roma Antlaşmasının imzalanmasıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) adıyla kurulmuştur.
4. Merkezi: Belçika’nın başkenti Brüksel’dir.
5. 1992 yılında, imzalanan MAASTRİCHT ANTLAŞMASI İLE TOPLULUĞUN ADI “AVRUPA BİRLİĞİ
(EUROPAN ÜNION)” OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.
Ayrıca 1992 Maastricht Antlaşması’yla ‘Ekonomik ve Parasal Birliği’n geçiş aşamaları tespit
edilmiştir. Maastricht anlaşmasıyla üye ülkelerdeki ekonomik kriterler de tespit edilmiştir.
Maastricht Kriterleri:
I. Toplulukta en düşük enflasyona sahip (en iyi performans gösteren) üç ülkenin yıllık
enflasyon oranları ortalaması ile, ilgili üye ülke enflasyon oranı arasındaki fark 1,5
puanı geçmemelidir.
II. Üye ülke devlet borçlarının GSYİH’sına oranı %60’ı geçmemelidir.
III. Üye ülke bütçe açığının GSYİH’sına oranı %3’ü geçmemelidir.
IV. Son 2 yıl itibariyle üye ülke parası diğer bir üye ülke parası karşısında devalüe edilmiş
olmamalıdır
6. 1993 yılında Danimarka’nın Kopenhag kentinde yapılan zirvede Birliğin eski doğu bloku ülkelerini de kapsayacak şekilde genişlemesine karar verilmiş ve adaylık için başvuracak ülkelerin tam üyeliğe kabul edilmesinden önce yerine getirmesi gereken kriterler belirlenmiştir.
Kopenhag Kriterleri:
I. Demokratik Rejim
II. Hukukun Üstünlüğü
III. İnsan Hakları
IV. Azınlık Hakları
3
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
V. Serbest Piyasa Ekonomisi
DİKKAT!
99AB’nin 24 resmi dili vardır. (24. Hırvatça oldu)
991 Temmuz 2013’de Hırvatistan’ın katılımı ile 28 üye sayısı 28 oldu.
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ANA ORGANLARI
a) AB Konseyi: KARAR
• Lizbon Antlaşması 2,5 yılda bir değişen AB Başkanlığı kurumunu getirdi. Buna göre, İlk
AB Konseyi Başkanı eski Belçika Başbakanı HERMAN VAN ROMPUY seçildi.
• 6 ayda bir değişen AB dönem başkanlığı uygulaması ise şimdilik devam etmekte olup,
2011 AB Dönem Başkanları ;
992013 yılının ilk 6 ayında İrlanda
992013 yılının ikinci yarısında Litvanya
992014 yılının ilk 6 ayında Yunanistan
992014 yılının ikinci yarısında İtalya tarafından üstlenecektir.
b) AB Komisyonu:YÜRÜTME
• 2010 yılı itibariyle Avrupa Birliği Komisyon Başkanı: JOSE MANUEL BAROSSE
c) Avrupa Parlamentosu: YASAMA
• Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz
• En çok üyesi olan Almanya’dır. Beş yıl da bir yapılır (2009-2014)
d) AB Adalet Divanı:
• AB yargı organıdır. Merkezi Lüksemburg’tur.
AVRUPA BİRLİĞİNİN MERKEZ BANKASI:
• Merkezi: Almanya- FRANKFUR’dedir.
• Başkanı: Kasım 2011’ten itibaren başkanlığını İtalyan- MARİO DRAGHİ yapmaktadır.
AVRUPA BİRLİĞİ’NE SON KATILAN ÜLKELER :
• Bulgaristan
• Romanya
• Hırvatistan (1 Temmuz 2013)
NOT:
• AB üyelik müzakerelerine 3 Ekim 2005’te Türkiye ile eşzamanlı başlayan ve aradan geçen sürede tüm fasıllarda müzakereleri tamamlayan Hırvatistan, AB’ye katılım anlaşmasını imzaladı.
• 2013 temmuzunda resmen üye olacak Slovenya’dan sonra Hırvatistan 2. Eski Yugoslavya ülkesi AB üyesi oldu.
4
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
AB’DE SERBEST DOLASIM:SCHENGEN ANTLASMASI 1990
Ilk kez 1985 yılında imzalanan AB üyelerine pasaportsuz ulaşım imkanı tanıyan Schengen
anlaşması 1990 yürürlüğe girdi.
AB dısından Schengen
Anlasması’na taraf
olanlar:
AB içinde Schengen
Anlasması’na taraf
olmayanlar:
AB’ye yeni üye olan ama taraf
olmayan
1. Bulgaristan
1. İsviçre
1. İngiltere
2. Romanya
2. İzlanda
2. İrlanda
3. Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti
3. Norveç
4. Hırvatistan
4. Sırbistan,
5. Karadağ
6. Makedonya
http://www.finland.org.tr/public/default.aspx?nodeid=39108#taraf
http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/420293.asp?cp1=1
http://www.tuicakademi.org/index.php/kategoriler/diger/3405-schengen-anlasmasi-ve-schengen-alani
LIZBON ANTLAŞMASI (2009)
• 2004 de hazırlanıp Hollanda ve Fransa referandumlarında reddettikten sonra yürürlüğe girmeyen AB Anayasasının yerine Lizbon Antlaşması ortaya atılmıştır.
• 2007 yılında Lizbon Antlaşması hazırlandı. En son İrlanda’nın ikinci kez halkoyuna sunup kabul edilmesiyle yürürlüğe girdi (2009.)
PARA BİRİMİ Euro, Avro
• Avrupa Birliğinin Euro’dan önce kullandığı para birimi: ECU
• 1 Ocak 1999 tarihinde tek para (EURO) uygulamasına geçilmesi kararlaştırılmış,
• 1Ocak 2002 tarihinden itibaren Euro ortak para birimi fiilen uygulanmaya
başlanmıştır.
• 1 Ocak 2014 tarihinde Avro kullanımına başlayan LETONYA, Avrupa Birliği üyeleri arasında avro kullanan 18. ülke oldu.
5
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
Euro Bölgesi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Almanya
Avusturya
Belçika
Estonya
Finlandiya
Fransa
Hollanda
İrlanda
İspanya
İtalya
Kıbrıs Cumhuriyeti
Letonya ( En son)
Lüksemburg
Malta
Portekiz
Slovakya
Slovenya
Yunanistan
1.
2.
3.
4.
5.
AB üyesi olmayıp Euro
kullananlar
Monako,
San Marino ,
Vatikan,
Karadağ
Kosova
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
AB üyesi olup Euro
kullanmayanlar:
Danimarka,
Birleşik Krallık (İngiltere),
İsveç
Litvanya,
Çek Cumhuriyeti,
Polonya
Bulgaristan
Romanya
AB ve NATO’YA ÜYE DEVLETLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Belçika
Fransa
Almanya
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
Danimarka,
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Birleşik Krallık
Yunanistan
Portekiz
İspanya
Çek Cumhuriyet
Estonya,
Macaristan,
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Letonya,
Litvanya,
Polonya,
Slovakya,
Slovenya
Romanya
Bulgaristan
Hırvatistan (1
Temmuz
2013)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
AB’YE ÜYE OLUPTA NATO’YA ÜYE
OLMAYANLAR
İrlanda
Finlandiya
İsveç
Avusturya
Güney Kıbrıs Rum Kesimi
Malta
NATO’YA ÜYE OLUPTA AB’YE ÜYE OLMAYANLAR
23. ABD
24. İzlanda
25. Kanada
26. Norveç
27. Türkiye
28. Arnavutluk
6
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
AB’YE ADAY ÜLKELER
• Makedonya
• Türkiye
• İzlanda (başvurusunu çekti)
• Sırbistan
NOT:
• Fas’ın yaptığı üyelik başvurusu girişimleri değişik zamanlarda, coğrafi gerekçeyle reddedildi.
• İzlanda Hükümeti, Avrupa Birliği (AB)’ne olan üyelik başvurusunu çekme kararı aldı.
Müzakerelerini Eylül 2013
İSVİÇRE AB’DEN GÖÇE SINIRLAMA GETİRDİ-10 ŞUBAT 2014
• Halkoylaması İsviçre’ye gelen AB ülkelerinden göçe sınırlamalar getirilmesine yönelikti
• İsviçre halkı, AB ülkelerinden göçü sınırlamayı öngören teklifi referandumda kabul etti.
• Ayrıca, ülkenin doğu bölgesinde yer alan St. Gallen’e bağlı Au-Heerbrugg’de yapılan
yerel referandumda da bölgede yer alan ilkokullarda Müslüman kızların türbanlı okula
gelmesi yasaklandı.
http://www.milligazete.com.tr/haber/Isvicre_ABden_goce_sinirlama_getirdi/308721
AVRUPA ÜLKELERİ İÇİNDE AVRUPA BİRLİĞİ’NE ÜYE OLMAYAN ÜLKELER:
• Lihtenştayn
• İsviçre
• İzlanda
• Norveç
NOT:
NORVEÇ 1972 ve 1994 yıllarında yapılan halk oylaması sonucu topluluğa KATILMAMA kararı
aldı.
AB KONSEYI: AVRUPA KÜLTÜR BASKENTLERİ
• 2010 yılı: İstanbul, Essen (Almanya), Pecs (Macaristan)
• 2013 Avrupa Kültür Başkentleri :
1.Fransa- Marsilya
2. Slovakya’nın Kosic şehri
• 2014 Avrupa Kültür Başkentleri :
1. Letonya - Riga (‘Pozitif Güç’ sloganı)
7
Dokuzeylül Yayınları
2. İsveç
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
- Umea
TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ
• AB Komisyonu genişlemeden sorumlu üyesi : Stefan Füle
• Avrupa Birliği konusunda “Başmüzakereci” Mevlüt Çavuşoğlu aynı zamanda AB Bakanı’dır.
• 1959: Türkiye, AET’ye ortaklık için başvurdu
• 1963: Türkiye ile AET arasında bir ortaklık ilişkisi yaratan Ankara Anlaşması imzalandı
• 1987: Türkiye tam üyelik için başvurdu.
• 1992 AET – AB adını aldı
• 1996: Türkiye-AB arasında gümrük birliği tamamlanmıştır.
• 1998: AB Cardiff Zirvesi adayların tam üyeliğe hazırlanma durumunu inceleme mekanizmasına Türkiye de dâhil edilmiştir. Türkiye’yi tam üyeliğe hazırlamak için sunulan
“Avrupa Stratejisi” onaylanmıştır.
• 1999: HELSİNKİ ZİRVESİYLE : AB Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’nde Türkiye
,oy birliği ile Avrupa Birliğine aday ülke olarak kabul edilmiştir.
• 2004: Brüksel Zirve Toplantısı’nda, katılım müzakerelerine 3 Ekim 2005 tarihinde başlanması kararlaştırıldı.
• 2005: LÜKSEMBURG’da alınan kararla .AB-Türkiye tam üyelik müzakereleri başladı.
AB TÜRKİYE İÇİN 22. FASILI AÇIYOR
AB, 3 yıl aradan sonra Türkiye’nin üyelik müzakerelerinde «Bölgesel Politikave Yapısal Araçların
Koordinasyonu» faslının açılmasını onayladı. 22/10/2013.
VİZESİZ AB İÇİN İLK ADIM
• Türkiye ile AB arasındaki en büyük anlaşmazlıklardan biri olan vize muafiyeti için «Türkiye-AB Vize Serbestisi Diyaloğu Mutabakat Metni» imzalandı.
• Türkiye ile Avrupa Birliği, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat yolunu açacak olan AB
ülkelerine Türkiye üzerinden yasa dışı yollarla giden 3. ülke vatandaşlarının Türkiye’ye
iade edilmesini öngören Geri Kabul Anlaşması’nda uzlaşmaya vardı. • Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “3-3,5 yıllık sürecin sonunda vizesiz Avrupa seyahati
başlamış olacak. Yük olmaya değil, yük almaya geliyoruz” dedi 16 Aralık 2013.
AVRUPA KOMİSYONU :AVRUPA ELÇİSİ
Avrupa Komisyonu tarafından “Avrupa Elçisi” unvanı verilen piyanistimiz: FAZIL SAY
ULUSAL AJANS
AB Eğitim ve Gençlik Programlarını ülke çapında koordine etmek ve uygulamak, programdan
faydalanacak ulusal projeleri değerlendirmek, başvuruları derlemek ve Komisyon tarafından
seçilecek proje tekliflerinin ön değerlendirmesini yapmak, üye ülkeler ve Komisyon ile beraber
programı uygulamak ve iş birliğine dayalı ilişkiler geliştirmek için programa katılan her ülkede
8
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
Ulusal Ajanslar kurulmuştur:
AB fonları tarafından finanse edilen;
• Socrates (Genel Eğitim),
• Leonardo da Vinci (Mesleki Eğitim)
• Erasmus(Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye
yönelik )
Hayat Boyu Öğrenme (LLP) ve Gençlik (Youth in Action) Programlarına da yine “tam üye” olarak
katılmaktadır
AVRUPA KONSEYİ (1949)
1. Avrupa Konseyi’nin MERKEZİ FRANSA’NIN STRASBOURG KENTİNDEDİR.
2. 1949 yılında, ÇOĞULCU DEMOKRASİ, İNSAN HAKLAN VE HUKUK DÜZENİNİ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA KURULAN SİYASAL NİTELİKLİ BİR ÖRGÜTTÜR.
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU
• Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu görevi Fransız JEAN-CLAUDE MİGNON’a devretti. 23 Ocak 2012
http://www.haberler.com/mevlut-cavusoglu-akpm-baskanligini-devretti-3293663-haberi/
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU, AKPM ONURSAL BAŞKANI SEÇİLDİ
• AB Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu’na, Avrupa Konseyi (AKPM) Parlamanterler Meclisi Onursal Başkanlık diploma ve madalyası verildi (08.03.2014).
http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/139384.aspx
VENEDİK KOMİSYONU
• Avrupa Konseyi’nin anayasal konulardaki danışma organıdır.
AYŞE IŞIL KARAKAŞ
• Ayşe Işıl Karakaş, 22 Ocak 2008 tarihinde, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye’yi temsil edecek ilk kadın yargıcı
seçildi
AİHM’DEN TÜRKİYE’YE REKOR CEZA
• Türkiye, 1974 Kıbrıs Harekâtı nedeniyle 90 milyon Euro tazminata mahkûm edildi.
12.05.2014 • AİHM’nin tek Türk yargıcı Işıl Karakaş ret yönünde oy kullandı
NATO (KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI ÖRGÜTÜ)
• 1949’da kurulmuştur.
• Merkezi Brüksel’dir.
9
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
• Kurucu Üyeleri: ABD, İngiltere, Fransa, Kanada, İtalya, Norveç, Danimarka, Belçika, İzlanda, Hollanda, ve Lüksemburg’tur. Merkezi Brüksel’dir.
• Türkiye Kore’ye asker gönderdikten sonra 1952 de NATO’ya alındı.Yunanistan’la eş zamanlı üye oldu.
• Makedonya’nın üyeliği Yunanistan’ın vetosu nedeniyle gerçekleşmedi.
• Rum Kesiminin üyeliği Türkiye’nin vetosu nedeniyle gerçekleşmedi.
• Fransa 1996’da ayrıldığı NATO’nun askeri kanadına 2009’da geri dönmüştür.
• Her üyenin veto hakkı vardır. Türkiye NATO bünyesinde Afganistan’da asker bulundurmaktadır.
• ISAF :Uluslararası Güvenlik Destek Gücü. Bu güç, NATO’nun Afganistan gibi ülkelerde
barışı koruma amacıyla kullandığı askeri birliklerdir.
• Kendi ordusu olmayan tek NATO ülkesi : İzlanda
• ABD ve Kanda Avrupa kıtasında olmayan 2 üyedir.
ÖNEMLİ NOTLAR:
1. SON ÜYELERİ: HIRVATİSTAN VE ARNAVUTLUK 2009. Üye sayısı 28’e çıktı
2. NATO 2014 Zirvesi :Devlet ve hükümet başkanları zirvesi
• İngiltere (4-5 Eylül 2014) yapılacak
3. NATO GENEL SEKRETERİ :Danimarka Başbakanı Anders Fogh RASMUSSEN
4. Rasmussen görevini Norveç’in eski Başbakanı JENS STOLTENBERG Eylül 2014’de devredecek.
5. Litvanya’da toplanan NATO Parlamenterler Meclisi’nin temsilcileri Kosova’nın gözlemci üye
olması onaylandı. 31 Mayıs 2014
NATO SAVUNMA BAKANLARI TOPLANTISI
• Brüksel- 03 Haziran 2014
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (1945)
BM GENEL SEKRETERİ : Güney Kore’li Ban Ki-Moon
MERKEZİ: Newyork
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN 6 RESMİ DİLİ: İngilizce, Fransızca, Arapça, Çince, Rusça ve
İspanyolcadır.
EN SON ÜYE:
• 2011’de Kurulan Güney Sudan’ın BM’ye üye ülke sayısı 193’ye ulaştı.
NOT:
Kosova, Sırbistan’dan ayrıldı. Rusya ve Yunanistan tanımıyor. Kosova henüz BM’ye üye olmadı.
10
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
BM GÜVENLİK KONSEYİ
• En önemli karar organıdır.
Temel görevi:
• Ayrıca savaş bölgelerinde gözlemci ve asker bulundurarak barışın sağlanması için çaba
gösterir.
• BM Güvenlik Konseyi 15 üyeden oluşur: 10’u geçici üye ülkedir 5’i veto yetkisi olan
daimi (sürekli). Daimi (sürekli) üye olan 5 devlet şunlardır; Fransa, İngiltere, Rusya, Çin,
ABD (FİRÇA).
UYARI!
• Suudi Arabistan’ın BMGK üyeliğini reddetmesi üzerine yapılan oylamada ÜRDÜN, BM
Gecici Güvenlik Konseyi üyeliğine seçildi 06.12.2013.
• BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde Türkiye en son Libya’ya asker gönderdi
2011
• Türkiye, BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine 2015-2016 yılları için adaylığını açıklamıştır.
İLK İNSANİ YARDIM ZİRVESİ
• Türkiye-İstanbul
• BM Genel Kurulu: Türkiye 2016 Dünya İnsani Yardım Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak kararı aldı
http://www.sabah.com.tr/Gundem/2013/09/27/dunya-insani-yardim-zirvesi-istanbulda
BM MEDENİYETLER İTTİFAKI:
• Fikir Babası Samuel Huntington’dur.
• İspanya Başbakanı Luis Rodriguez Zapatero ve Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattı.Eş başkanlığını Türkiye ve İspanya’nın yapmaktadır.
994. Medeniyetler İttifakı Forumu 2011’de Katar’ın Başkenti Doha yapıldı.
995.Medeniyetler İttifakı Forumu 2013’de Avusturya-Viyana yapıldı.
996. Medeniyetler İttifakı Forumu 2014’de ENDONEZYA’da yapılacak
http://www.haberler.com/davutoglu-bm-de-medeniyetler-ittifaki-dostlar-5116544-haberi/
“BARIŞ İÇİN ARABULUCULUK” • Türkiye ve Finlandiya
• Türkiye ve Finlandiya’nın öncülüğünde 2010 Eylül ayında New York’ta BM Genel Kurulu toplantısında marjında başlatılan “Barış için Arabuluculuk”ları kabul edildi
ULUSLAR ARASI YARGI ORGANLARI
11
Dokuzeylül Yayınları
AB Adalet Divanı:
99AB yargı organıdır.
Merkezi Lüksemburg’tur.
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
Avrupa Insan Hakları
Mahkemesi : Avrupa Konseyi’nin
yargı organıdır. Mahkemenin
99Merkezi: Fransa’nın Strasbourg kentindedir
Uluslararası Adalet Divanı:
BM’nin başlıca yargı
organıdır.
99Merkezi :Hollanda’nın
Lahey kentindedir.
BM YILLARI
• Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2013 yılını “BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ULUSLARARASI SU
DAYANIŞMA YILI” olarak kabul etti
• 2013’ü “KİNOA YILI: Yaşlanmayı geciktirici etkisi, kanserden korumaya ve kansızlığa kadar birçok derde deva olan “kinoa” (tahıl ürünü) için Birleşmiş Milletler, 2013’ü “Kinoa
Yılı” ilan etti.
• 2014’ü
ØAile Çiftçiliği Yılı ve
ØUluslararası Kristalografi (Kristal Bilim) Yılı
• 2015 yılı Uluslararası Işık ve Işık Temelli
ØTeknolojiler Yılı ilan edilmiştir
UNESCO YILLARI
• 1991 Yunus Emre
• 1995 Manas
• 2007 Mevlana
• 2008 Kaşgarlı Mahmut
• 2009 Hacı Bektaş- Veli +Katip Çelebi yılı olarak kabul edildi
• 2011 Evliya Çelebi
• 2012 yılı
I. Şair ve Filozof Yusuf Nabi (1641-1712) II. Bestekar Buhurizade Mustafa Itrî’ (1640-1712)
III. Mimar ve Şehir Plancısı Kemal Ahmet Aru (1912-2005)
• 2013 yılı: Piri Reis
• 2014 Yılı anma yılları:
I. Matrakçı Nasuh
II. İsmail Gaspıralı’nın
III. Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nin kuruluşunun 100. Yıldönümü
IV. Abdülkadir Meraği´nin müzikoloji alanındaki önemli eseri Makasıdü´l Elhan´ın yazı-
12
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
lışının 600. Yıldönümü
V. Halide Edip Adıvar’ı
UNESC’nun anma ve kutlama yıldönümleri programı kapsamına alındı.
http://unesco.org.tr/dokumanlar/duyurular/2014_yildonum.pdf
DÜNYA KİTAP GÜNÜ: 23 NİSAN
• ‘UNESCO’nun çağrısı ile 23 Nisan’da 100 ülkede milyonlarca insanın katılımıyla Dünya
Kitap Günü kutlanıyor.
• UNESCO tarafından 2013 Dünya kitap Başkenti seçilen şehir Bangkok (Tayland)’tur.
• UNESCO tarafından 2014 Dünya kitap Başkenti seçilen şehir PORT HARKORT (Nijerya)’tur.
2014 ULUSLARARASI KİTAP FUARI 08 Nisan 2014
• Londra
• Türk edebiyatından 2 bin eserlik güncel bir koleksiyonla katılıyor.
http://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/311033--turkiye-londra-kitap-fuarina-2-bin-eserlekatilacak
AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ 2014 YILI
• “Avrupa Beyin Yılı” olarak ilan etmiştir.
• Türkiye’de de “Türkiye Beyin Yılı” projesi başlatılmıştır.
UNESCO BAŞKANI
• Irina Bokova. Kasım 2013
UYARI!
• UNESCO’ya ödeme yapmasını engelleyen yasal kısıtlamalar nedeniyle ABD ve İsrail’in Kasım 2013′te UNESCO’da oy hakkı elinden alınan iki ülkedir.
KYOTO PROTOKOLÜ
• Bu protokole göre sanayileşmiş ülkeler ile piyasa ekonomisine geçiş sürecindeki ülkeler
atmosfere saldıkları sera gazı miktarlarında indirime gitmeyi kabul etmektedir.
• Protokol adını, JAPONYA’NIN KYOTO kentinden almaktadır. Sera gazı emisyonlarında
indirime gidilmesi konusunda ilk anlaşma Kyoto kentinde 1997 yılında yapılan zirvede
sağlanmıştır
KYOTO PROTOKOLÜ’NÜN SÜRESİ UZATILDI:
• Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen 18. Birleşmiş Milletler İklim Konferansı sonunda,
2012 itibariyle geçerliliğini yitirecek olan Kyoto Protokolü’nün ikinci taahhüt döneminin 2020’ye kadar uzatılmasına karar verildi (10 Aralık 2012).
• Ancak ikinci protokol döneminden Kanada, Yeni Zelanda, Japonya ve Rusya çekildi
13
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
• Kyoto Protokolüne hiç katılmayan devletler: ABD ,ÇİN, HİNDİSTAN
2013 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI,
• Polonya -Varşova 11/11/2013
2014-BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI
• Peru’nun başkenti Lima’da yapılacak
2013 UNESCO SOMUT OLMAYAN KÜLTÜR BAŞKENTİ
• Eskişehir
http://www.eskisehir2013.org.tr/index.php/tr/eskisehir2013/unesco-somut-olmayan-kulturelmiras-baskentligi/eskisehir-2013-unesco-somut-olmayan-kultur-baskent
DÜNYANIN YENİ YEDİ HARİKASI
• İsviçre’de bir organizasyon tarafından cep telefonu ve internet aracılığıyla yapılan bir
oylama sonucunda, Dünyanın Yedi Harikası’na ALTERNATİF OLARAK SEÇİLMİŞ ve 7
Temmuz 2007 tarihinde açıklanmıştır.
• UNESCO ise bu seçimi, desteklemediğini ve klâsik Dünyanın Yedi Harikası listesinin korunmaya ve benimsenmeye devam edileceğini açıklamıştır.
1. Ürdün’deki Petra Antik Kenti,
2. Çin Seddi,
3. Brezilya’daki Kurtarıcı İsa Heykeli ,
4. Peru’daki Machu Picchu Antik Kenti,
5. Meksika’daki Chichen Itza Piramidi,
6. İtalya’nın Roma kentindeki Kolezyum
7. Hindistan’daki Tac Mahal Anıt Mezarı
BM İYİ NİYET ELÇİLERİ:
• UNHCR Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü`nün iyi niyet elçisi: Muazzez Ersoy,
• Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye milli komitesinin iyi niyet elçileri: Nilüfer,
Tayfun Talipoğlu, Ferhan ve Ferzan Önder kardeşler ,Yıldız Kenter, Ayşe Kulin, Müjdat Gezen ,Türkan Şoray, 2012’de Ferhat Göçer eklendi.
UYARI!
• TUBA BÜYÜKÜSTÜN UNICEF TÜRKİYE İYİ NİYET ELÇİSİ OLDU.21.05.2014
14
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
UNESCO’NUN Dünya Kültür Mirası listesinde Türkiye’den 11 kültürel alan yer alıyor.
1. İstanbul’un Tarihi Alanları,
2. Göreme ve Kapadokya Milli Parkı,
3. Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası,
4. Hattuşaş (Boğazköy),
5. Nemrut Dağı,
6. Xanthos-Letoon: ( Fethiye yakınlarındaki antik kentler.)
7. Pamukkale-Hierapolis,
8. Safranbolu şehri,
9. Truva Arkeolojik Kenti.
10. Selimiye Camii ve Külliyesi (2011)
11. KONYA ÇATALHÖYÜK NEOLİTİK KENTİ ( 2012 )
DİKKAT!
992008 yılında İstanbul’un tarihi yerlerinin listeden çıkarılması gündeme gelmiş ancak
UNESCO yaptığı incelemeler sonucu bu kararını ertelemiştir.
99Bergama UNESCO Dünya Mirası aday 22 Şub 2013 İNSANLIĞIN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASININ TEMSİLİ LİSTESİNDEKİ ESERLERİMİZ
• Meddahlık Geleneği
• Mevlevi Sema Törenleri
• Aşıklık
• Karagöz
• Nevruz
• Geleneksel Sohbet Toplantıları
• Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali
• Alevi- Bektaşi Ritüeli, Semah
• Tören Keşkeği Geleneği
• Mesir Macunu Festivali (2012)
• Türk Kahvesi 2013
UNESCO’NUN DÜNYA BELLEĞİ LİSTESİ
• Evliya Çelebi’nin “Seyahatname” adlı eseri UNESCO’nun Dünya Belleği Listesi’ne
2013 yılında kabul edildi.
• Türkiye’nin 4. mirası, Dünya Belleği Listesi’ne alınmış oldu.
• Diğer üç eser;
1. Boğazköy Hitit Tabletleri,
2. Kandilli
3. Rasathanesi El Yazmaları
4. İbni Sina Yazmaları Koleksiyonu.
ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 1996
• 1996’da Çin’in girişimleriyle Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan Şanghay Beşlisi’ni oluşturdu.
• Ancak 2001’de Özbekistan’ın katılımıyla örgüt adını Şanghay İşbirliği Örgütü olarak değiştirdi.
Örgüt’ün iki daimi organı bulunmaktadır.
• Pekin’deki Sekreterlik,
15
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
• Taşkent’te yer alan Terörizme Karşı Bölgesel Yapı’dır.
Kuruluş Amacı:
• 2007 Bişkek Zirvesi’nde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “Tek kutuplu dünya
kabul edilemez.” açıklaması, örgütün misyonunu özetlemektedir • Uluslararası alanda askeri, kültürel, ekonomik işbirliği sağlamak özellikle güvenlik ve
terörizm konusunda ortak çalışmalar yapmak
ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 1996
•
•
•
•
•
•
Üye Devletler
Rusya,
Çin,
Tacikistan,
Kırgızistan,
Kazakistan
Özbekistan
•
•
•
•
•
Gözlemci Devletler
Afganistan,
İran,
Hindistan,
Pakistan,
Moğolistan
Diyalog Ülkeleri
• Türkiye,
• Sri Lanka
• Belarus
TÜRKİYE İLE ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ (ŞİÖ) ARASINDA “DİYALOG ORTAĞI” MUTABAKAT
BELGESİ İMZALANDI (26 NİSAN 2013)
• Türkiye ile ŞİÖ arasında, Türkiye’nin “diyalog ortağı” olarak örgütle gerçekleştireceği
işbirliğine ilişkin mutabakat belgesi imzalandı
• Türkiye ile ŞİÖ arasında “diyalog ortaklığı” tesis edilmesi, 6-7 Haziran 2012’de Pekin’de
gerçekleştirilen ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi’nde ortak karara bağlanmıştı
2013-ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ (ŞİÖ) BAŞBAKANLAR ZİRVESİ • Özbekistan-Taşkent 25 Kasım 2013
TÜRK KÜLTÜR VE SANATLARI ORTAK YÖNETİMİ (TÜRKSOY)
TÜRKSOY, Türk dili konuşan ülkelerin kültür ve sanat alanlarında işbirliğini sağlayan, üye
ülkelerin yönetimine, iç ve dış politikalarına karışmayan uluslararası bir teşkilattır. 12 Temmuz
1993 tarihinde kuruldu ( 12 TEMMUZ Türk Dil kurumunun kuruluş tarihi)
TÜRKSOY teşkilatının ev sahibi ülkesi Türkiye Cumhuriyeti’dir.
• Resmi dili Türkçe,
• Yönetim merkezi Ankara’da yerleşiktir.
• TÜRKSOY genel sekreteri: Eski Kazakistan Kültür Bakanı Düsen Kaseinov
16
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
ÜYE ÜLKELER:
Olmayan:Tacikistan
• Azerbaycan Cumhuriyeti
• Kazakistan Cumhuriyeti
• Kırgız Cumhuriyeti
• Özbekistan Cumhuriyeti
• Türkiye Cumhuriyeti
• Türkmenistan
• Altay Cumhuriyeti (RF) RF:Rusya Federasyonu
• Başkurdistan Cumhuriyeti (RF)
• Gagavuz Yeri (Moldova)
• Hakas Cumhuriyeti (RF)
• Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
• Saha (Yakut) Cumhuriyeti (RF)
• Tataristan Cumhuriyeti (RF)
• Tıva Cumhuriyeti (RF)
UYARI!
• 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti:
99ESKİŞEHİR SEÇİLDİ
• 2014 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ:
99TATARİSTAN : KAZAN
• TÜRKSOY 2014 YILI
99“Mahtumkulu Yılı” http://www.turksoy.org.tr/TR/belge/1-73747/uye-ulkeler.html
TÜRKVİZYON ŞARKI YARIŞMASI
• Türklerin yaşadığı veya Türkçe konuşan ülkelerin katıldığı bir şarkı yarışmasıdır.
• 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Eskişehir’de düzenlenmiştir.
• Yarışmada, Azerbaycan’dan Farid Hasanov’un Azerice seslendirdiği “Yaşa” adlı şarkı
birinci gelmiştir.
• Türkvizyon 2014: Tataristan-Kazan yapılacak
TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ 4. ZİRVESİ
• Bodrum- 04.06.2014
• Bu yılki zirve temasının “turizm alanında işbirliği”
17
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
İSLAM İŞ BİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT)
• İslam ülkeleri arasındaki dayanışma ve işbirliğini geliştirmek amacıyla 1969 yılında kurulmuştur.
• 1969 yılında İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) adıyla kurulmuş olan örgütün, 57 üyesi ve
beş gözlemci üyesi vardır.
• Merkezi CİDDE’ dedir (Suudi Arabistan).
• İslam âleminin tek çatı altında toplandığı tek kuruluştur.
• İİT, Birleşmiş Milletler ’in ardından en fazla üyeye sahip ikinci uluslararası örgüt durumundadır.
• BM’de daimi olarak da temsil edilir.
• Türkiye kurucu üye ülkeler arasındadır. Kuruluşun mali organı olarak İslam Kalkınma
Bankası (IDB- Merkezi: Cidde) kurulmuştur.
DİKKAT!
• DÖNEM BAŞKANI 2013-2016 :MISIR
• DÖNEM BAŞKANLIĞI: 2016-2019 TÜRKİYE
• (XII.) Zirve toplantısı, 6-7 Şubat 2013 tarihlerinde Kahire’de gerçekleştirilmiştir.
• (XIII.) İSLAM ZİRVE TOPLANTISı’nın 2016 yılında Türkiye’de düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.
http://www.mfa.gov.tr/islam-isbirligi-teskilati.tr.mfa
GENEL SEKRETERLİK:
• İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) nın Genel Sekreteri Suudi Arabistanlı Bakan İYAD MEDENİ’dir.
DİKKAT!
Ekmaleddin İhsanoğlu 2014’de görevi devretti
EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ (İSEDAK):
• İSEDAK, 1984 Ocak ayında Kazablanka’da yapılan IV. İslam Zirvesi’nde Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Komite’nin Daimi Başkanlığı’na seçilmesiyle faaliyetlerine başlamıştır.
DİKKAT!
• İSEDAK İzleme Komitesi 30. Toplantısı (7 Mayıs 2014 Ankara/Türkiye ) yapıldı.
EKONOMİK İŞ BİRLİGİ TEŞKİLATI (EİT)
• Ekonomik İş Birliği Teşkilatı/ Örgütü(ECO-EİT) 1985’te Türkiye, İran ve Pakistan arasında
kültürel ekonomik ve ticari işi birliği amacıyla kuruldu.
• ECO’ya üye ülkeler; Türkiye, Pakistan, İran, Azerbaycan, Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan’dır.
18
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
• Merkezi: İran - Tahran
UYARI!
• 21. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Konseyi Bakanları Toplantısı ( 2013 )TAHRAN’da düzenlendi.
• Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ilk kez gözlemci devlet olarak katıldı
http://www.aa.com.tr/tr/dunya/256015--kktc-eit-bakanlar-konseyi-toplantisinda-gozlemci TÜRKİYE’NİN KURUCU ÜYE
OLDUĞU
• Birleşmiş Milletler (BM)
• Avrupa Konseyi
TÜRKİYE’NİN KURUCU
OLMADIĞI
• Kuzey Atlantik Antlaşması
Örgütü (NATO)
TÜRKİYE’NİN ÜYESİ
OLMADIĞI
KURULUŞLAR
• Avrupa Birliği (AB)
• Petrol İhraç Eden Ülkeler
Örgütü (OPEC)
• Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı
(OECD)
• Avrupa Güvenlik ve işbirliği
Teşkilatı (AGİT)
• Batı Avrupa Birliği (BAB)
• Arap Petrol İhraç Eden
Ülkeler Örgütü (OAPEC)
• İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT)
• Avrupa Ödemeler Birliği
(EPU)
• Kuzey Amerika Serbest
Ticaret Bölgesi (NAFTA)
• Dünya Ekonomik Forumu
(WEF)
• Latin Amerika Serbest
Ticaret Bölgesi (LAFTA)
• İNTERPOL
• Gelişmiş 8 Ülke (G-8
Ülkeleri)
• Ekonomik İşbirliği Teşkilatı(EİT)
• Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ)
• Türk Kültür ve Sanatları
Ortak Yönetimi (TÜRKSOY)
• Avrupa Serbest Mübadele Birliği (EFTA)
• İslam Kalkınma Bankası
(İKB)
• Nordik Konseyi
• Gelişmekte Olan 8 Ülke
(D-8 )
• Arap Para Fonu (AMF
• Uluslararası Ödemeler
Bankası (BIS)
ULUSLAR ARASI ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER
• OTTOWA SÖZLEŞMESİ Dünya mayınlarını yok etme üzerine (1999): (ABD ve Irak taraf
değildir.)
• STOCKHOLM SÖZLEŞMESİ:İsveç’in başkenti Stockholm’de imzalanan, Dünyanın en
Tehlikeli Kimyasalları olan Kalıcı Organik Kirleticileri Yasaklayacak İlk Uluslararası An-
19
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
laşmadır.
• RAMSAR SÖZLEŞMESİ 1971:Ramsar’da (İran) 1971 yılında imzalanan sözleşme, YALNIZCA SULAK ALAN EKOSİSTEMİNİN DÜNYA ÇAPINDA KORUMA ALTINA ALINMASINI
AMAÇLAYAN ULUSLARARASI SÖZLEŞMEDİR.Türkiye taraftır (1994).
• Uluslararası çevre hukukunun temel ilkeleri ilk olarak STOCKHOLM BİLDİRGESİ yer almıştır
• MONTREAL ANTLAŞMASI Birleşmiş Milletler tarafından ozon tabakasını korumak için
yapılan antlaşmadır.
UYARI!
• Anti-personel mayınların yasaklanması ve imha edilmesine dair sözleşmenin “13. Taraf
Devletler Toplantısı”nda Türkiye’nin 1 Mart 2014 tarihine kadar temizlemekle yükümlü
olduğu mayınların temizlenmesi için verilen süre, ek süre ile 1 Mart 2022 yılına kadar
uzatıldı.
İNSAN HAKLARIYLA İLGİLİ ÖZEL GÜNLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Birleşmiş Milletler Günü ( 24 Ekim)
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin Kabul Edilişinin Yıl Dönümü (10 Aralık)
Dünya Sağlık Günü (7 Nisan)
Dünya Günü (22 Nisan)
Dünya Kitap Günü (23 Nisan)
Çocuk Hakları Günü ( 20 Kasım)
Dünya Çocuk Günü ( Ekim ayının ilk pazartesi günü)
Dünya Kadınlar Günü ( 8 Mart)
Avrupa Günü (5 Mayıs)
Dünya Barış Günü ( 1 Eylül)
Dünya Kız Çocukları Günü: 11 Ekim: Türkiye, Kanada ve Peru tarafından yapılan girişimler
sonucunda, BM Genel Kurulu ilan etmiştir.
EKONOMİ
TÜRKİYE 2015’TE G-20 DÖNEM BAŞKANLIĞINI ÜSTLENECEK
2011’de Fransa’nın Cannes kentinde yapılan G-20 Zirvesi’nin sonuç bildirisinde, Türkiye’nin
2015’te dönem başkanlığını üstleneceği açıklandı.
20
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
• 2012’de Meksika,
• 2013’de Rusya
• 2014’de Avustralya
• 2015’te Türkiye, Dönem Başkanlığı yapacak.
Türkiye’den sonra G-20’deki Dönem Başkanlığı sistemi de değişecek
G-20 ZİRVELERİ
• 18-19 Haziran 2012 tarihinde Meksika’da,
• G-20 Maliye Bakanları Toplantısı Rusya’nın başkenti Moskova yapıldı (16 Şubat 2013)
Kur savaşları olmasın kararı alındı.
• 2013 liderler zirvesi Rusya:St. Peterburg
• 2014 liderler zirvesi: Avustralya: Brisbane
• 2015 Dönem Başkanı:Türkiye
G - 20 BAKANLAR VE MERKEZ BANKASI BAŞKANLARI TOPLANTISI
• Avustralya-Sidney 21-23 Şubat 2014
G - 8 (GELİŞMİŞ 8 ÜLKE)
• Üye ülkeler; Fransa, ABD, Kanada, İngiltere, Rusya, Almanya, Japonya, İtalya, (FAKİRAJİ)’dır. En son üye olan devlet Rusya’dır.
DİKKAT!
• 2014 Dönem başkanı olan Rusya’nın Kırımı ilhak etmesi ile G-8 üyeliği askıya alındı
G-7 Ülkeleri :
• Mart 2014’te Hollanda- Lahey’de “III. Nükleer Güvenlik Zirvesinde” bir araya geldiler.
• Burada Rusya’nın üyeliği askıya alındı,
• Rusya- Soçi yerine Haziran 2014’de BRÜKSEL’de Liderler zirvesinin yapılmasına karar
verildi
G-7 Enerji Bakanları Zirvesi 06 Mayıs 2014 • İtalya- Roma
D-8 (GELİŞEN 8 ÜLKE)
• İslam ülkeleri arasında G-8 ülkelerine alternatif olarak kurulan bir oluşumdur.
• Üyeleri; Bangladeş, Endonezya, Nijerya, İran Mısır, Türkiye, Pakistan ve Malezya’dır
(BENİMToPuM).
2014 D-8 Liderler Zirvesi
• Türkiye, 2014 yılı sonunda ikinci kez D-8’in dönem başkanlığını devralacak.
• 2014 D-8 Zirvesi ( 9. Zirve) :Türkiye -İstanbul
http://www.dogruhaber.com.tr/Haber/D8-Zirvesinde-Turkiye-donemi-basliyor-124601.html
21
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
OPEC
1. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü
2. Merkezi Kuveyt’tedir. 3. S. Arabistan, Irak, İran, Kuveyt, Libya, Venezüella, Katar, Cezayir, Nijerya, Gabon ( 1995’te
ayrıldı), Angola, Ekvator, Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri üye devletlerdir.
BRETTON WOOD İKİZLERİ
İMF ve Dünya bankasına Bretton Woods ikizleri denir.
• IMF Başkanı: FRANSIZ CHRİSTİNE LAGARDE
• 2012 DÜNYA BANKASI BAŞKANI : JİM YONG KİM.
NOT: Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Türk vatandaşı HASAN TULUY getirildi (1 Ocak 2012).
IMF (ULUSLARARASI PARA FONU)
• Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Fransız Christine Lagarde
• 1945 yılında kurulan Uluslararası finans kuruluşudur.
• Merkezi Washington’dur.
• IMF’nin en yetkili organı - GUVERNÖRLER KURULU’dur.
• IMF REZERV PARASI: SDR’dir (Special Drawing Rights = Özel Çekme Hakları)
IMF-DÜNYA BANKASI BAHAR TOPLANTISI: 9 Nisan 2014
• ABD’nin başkenti Washington’da IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları yapıldı
TÜRKIYE VE IMF ILISKILERI
• Türkiye, IMF’ye 1947 yılında üye oldu (İsmet İnönü).
• İlişkilerini Başbakanlığa bağlı Hazine Müsteşarlığı aracılığıyla yürütmektedir.
• Adnan Menderes Hükümeti zamanında Türkiye’yi Ağustos 1958’de ilk kez IMF’den dış
borç almıştır.
• İlk stand by düzenlemesi 1 Ocak 1961’de yapıldı (Cemal Gürsel hükümeti).
• Son anlaşma 2005’te Ak Parti iktidarı döneminde imzalandı.
• Toplamda 56,5 milyar dolarlık borç ilişkisi kuruldu.
• AK Parti, 2008 yılında ise IMF ile stand-by anlaşması yapmama kararı aldı.
• Türkiye ile IMF arasında toplamda 19 stand-by anlaşması imzalandı.
• 2002’den 2013’ e kadar IMF’ye ödediği 23,5 milyar dolar ödeme yapmıştır.
• 14 Mayıs 2013’te Türkiye son borç taksitini ödeyerek IMF’ye olan borcunu kapattı.
22
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
• 2014-2016 döneminde IMF İcra Direktörlüğü pozisyonunu Türkiye üstlenecek.
NOT: İCRA DİREKTÖRLERİ KURULU: IMF’nin günlük islerinin yürütülmesinden sorumlu, Fon’un
merkezinde sürekli olarak çalışan ve kendisine devredilen veya verilen yetkiler çerçevesinde
kararlar alabilen bir organdır
5. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ (30 EKIM-1 KASIM 2013)
99Toplantının ana teması “Küresel Yeniden Yapılanma Sürecinde Türkiye Ekonomisi”
olmuştur.
2013 TÜİK VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE;
• En fazla ihracatı: Almanya.
• En fazla ithalat: Rusya
• En fazla dış ticaret açığı verdiği ülke Çin oldu.
• Dış ticaret fazlası verdiği ülkeler arasında ilk sırada Irak yer aldı.
TÜFE VE Yİ-ÜFE
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin TÜFE ve Yİ-ÜFE verilerini açıkladı.
TÜFE, Nisan 2014’te yüzde 1,34, Yİ-ÜFE yüzde 0,09 arttı.
99TÜFE (Tüketici Fiyatları Endeksi): Tipik bir tüketicinin satın aldığı belirli bir ürün ve
hizmet grubunun fiyatlarındaki ortalama değişimleri gösteren bir ölçüttür.
• Tüketici Fiyat Endeksi TÜFE’de Nisan 2014 itibarıyla yıllık enflasyon : 9,38
• Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Yİ-ÜFE’de Nisan 2014 itibarıyla yıllık enflasyon: 12,98
En çok zam kadın gömleğine
Tüketici fiyatları bazında nisan ayında en yüksek fiyat artışı görülen ürün yüzde 25,82 ile kadın
gömleği oldu. 05 Mayıs 2014
http://www.aa.com.tr/tr/tag/322761--tufe-9-38-oldu
TÜİK’TEN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE
• Türkiye ekonomisi, 2013 yılında yüzde 4 büyüdü.
• İhracat şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 artarken, dış ticaret açığı
azaldı.
• Ülkemizde 2014-2016 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program ve Mali Plan’a göre, 2014
yılı ekonomik büyüme hedefi % 4’tür
• Büyüyen sektörler
Ø2013’te sektörel bazda “konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri” • 2013’te en küçük büyüme
Ø“madencilik ve taş ocakçılığı” faaliyetlerinde gözlendi.
23
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
• Türkiye’de 2013 yılı kişi başına milli gelir,
Ø10 bin 782 dolar (20 bin 531 lira) olarak hesaplandı . 31 Mart 2014
http://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/307991--turkiye-ekonomisi-buyudu
ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) VE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK) VERİLERİNDEN DERLENEN VERİLERE GÖRE
• İstihdamda Türkiye ilk sırada
• Yunanistan yüzde 19,7 ile istihdamın en fazla azaldığı ülke oldu
• Türkiye son 6 yılda istihdamda yüzde 22,7 artış sağlayarak gelişmiş ve gelişmekten olan
ülkelerin de aralarında bulunduğu 32 ülke arasında ilk sırada yer aldı 03.03.2014
http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2014/03/03/turkiye-istihdamda-fark-att
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU’NUN (TÜİK) “HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ, 2013” VERİLERİNE GÖRE, • % 9,7
• Türkiye’de işsizlik oranı İşsizlik oranı yüzde 9,7 oldu.06 Mart 2014
http://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/297331--issizlik-orani-yuzde-9-7-oldu
İSTATİSTİKLERLE KADIN 2013 ARAŞTIRMASININ SONUÇLARI
• Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ‘İstatistiklerle Kadın 2013’ araştırmasının sonuçlarını 05 Mart 2014’te açıkladı.
• TÜİK’in yaptığı araştırma sonucunda; 38 milyon 194 bin 504 kişiyle nüfusun yüzde
49.8’ini oluşturan kadınların, kamusal alanda üst düzey yönetici pozisyonunda istihdam oranı yüzde 9.3 olarak belirlendi.
İşte TÜİK rakamlarına göre oranlar;
• İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI yüzde 43.5’le en yüksek Artvin’de. En düşük il ise yüzde
9.7 ile Şırnak.
• OKUMA YAZMA BİLMEYEN: Şırnak, yüzde 18.2’yle okuma yazma bilmeyen kadın nüfus
oranında da Türkiye’de ilk sırada.
• 2012’de okuma yazma bilmeyen kadın nüfusunun oranı yüzde 7 seviyesinde gerçekleşti.
• TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NDEKİ KADIN MİLLETVEKİLİ ORANI: 1935’te yüzde
4.5 iken, 2013 yılında bu oran yüzde 14.4’e yükseldi. Bu oranın en yüksek olduğu ülke
ise yüzde 52.6 ile Norveç oldu.
• ORTALAMA EVLENME YAŞI 23.5
• Resmi olarak ilk evliliğini 2012’de yapan kadınların ortalama evlenme yaşı 23.5 iken, bu
yaş erkeklerde 26.7 olarak gerçekleşti.
24
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
• İLK EVLENME YAŞININ EN yüksek olduğu il yüzde 25.5’le Tunceli. Bu oranın en düşük
seyrettiği yer ise 21.3’le Niğde.
• Çiftlerin yüzde 13.7’sinde gelinin yaşı damattan büyük. Aradaki farkın 11 ve fazla olduğu evliliklerin oranı yüzde 13.3 ile en yüksek Ardahan’da.
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16056
TÜİK, 2013 DOĞUM İSTATİSTİKLERİNİ AÇIKLADI (16 NISAN 2014)
• Doğurganlık hızının en yüksek olduğu il Şanlıurfa oldu.
• Doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise Kırklareli oldu.
http://www.aa.com.tr/tr/haberler/314366--gecen-yil-en-cok-erkek-bebek-dogdu
TÜİK, TÜRKİYE NÜFUSUNUN YÜZDE 16,6’SI GENÇ
• Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2013 yılına ilişkin gençlik istatistiklerini açıkladı.
• Türkiye nüfusunun 2013 yılında yüzde 16,6’sını gençler oluşturdu. • TÜİK’e göre genç nüfus oranının 2023’te yüzde 15,1, 2050’de yüzde 11,7, 2075 yılında
ise yüzde 10,1’e düşeceği tahmin ediliyor.
• Lise ve dengi okul mezunu genç nüfus oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 49,5 ile
Karabük, en düşük olduğu ilin yüzde 13,9 ile Şanlıurfa olduğu görüldü.
• AB üyeliğini destekleyen gençlerin oranı yüzde 52,3 olarak belirlendi.
AVRUPA İSTATİSTİK KURUMU’NUN RAPORUNA GÖRE, Avrupa Birliği içerisinde 2013’ün üçüncü çeyreğinde ekonomisi
• en hızlı büyüyen ülke oldu ROMANYA,
• En büyük daralma ise yüzde sırasıyla Kıbrıs Rum Kesimi ve Çek Cumhuriyeti’nde kaydedildi. 05.12.2013
BRICS ÜLKELERI
• Brezılya,Rusya,Hındıstan,Çın,Güney Afrika • BRICS bloku Mart 2013 yılında Güney Afrika’nın Durban kentindeki toplandı
MF VE DÜNYA BANKASINA RAKİP GELİYOR!
• Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika ülkelerinden oluşan BRICS grubu Nisan
2013′de aldığı kararla IMF ve Dünya Bankasına alternatif olarak 50 milyar dolar bütçeli
KALKINMA BANKASI kuruyor. 26.03.2013
http://www.cnbce.com/haberler/dis-haber/brics-imf-ye-rakip-cikariyor
TÜRKİYE, “MİNT” ÜLKELERİNE DAHİL EDİLDİ
25
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
• Türkiye, Meksika, Endonezya ve Güney Kore.
• “BRİC” terimi yaratıcısı Britanyalı iktisatçı Jim O’Neill, şimdi de “yükselen ekonomik
devler” olarak nitelediği Meksika, Endonezya, Nijerya ve Türkiye’den oluşan “MİNT”
tanımını da üretti 06 Ocak 2014.
http://www.haberler.com/turkiye-mint-ulkelerine-dahil-edildi-5510624-haberi/
2017-DÜNYA PETROL FORUMU GENÇLİK KONGRESİ
• İstanbul
• Ekim 2013’te yapılan oylama ile 2017’de yapılacak olan Dünya Petrol Kongresi İstanbul’da düzenlenecektir.
9. DÜNYA İSLAM EKONOMİK FORUMU
• İngiltere-Londra (Ekim 2013)
KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ (KEİ) 29. BAKANLAR
KONSEYİ TOPLANTISI 12 ARALIK 2013
• Ermenistan- Erivan
OECD’NİN ORGANİZE ETTİĞİ PISA ARAŞTIRMA SONUÇLARINA
GÖRE
Eğitim başarısı en yüksek olan ülke: Çin
4. Çin
5. Singapur
6. Yeni Zelanda 23 Eylül 2013
http://www.hurriyet.com.tr/egitim/24767607.asp
FED - ABD MERKEZ BANKASI BAŞKANI
• Janet Yellen getirildi 2013.
• İlk kadın başkandır.
17. AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİ
• İstanbul- Şubat 2014
AVRASYA İŞ ADAMLARI FORUMU
• Kocaeli (12.12.2013)
26
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
“DÜNYA EKONOMI LIGI” TABLOSUNA GÖRE Merkezi Londra’da olan Center for Economics and Business Research (CEBR) tarafından
yayımlanan “Dünya Ekonomi Ligi” tablosuna göre,
• Türkiye, Hollanda, İsviçre ve Belçika’yı geride bırakarak 17’nci oldu.
• ilk üç sırayı ABD, Çin ve Japonya aldı.14 Ocak 2013
http://www.ntvmsnbc.com/id/25413685/
2017 DÜNYA PETROL KONGRESİ
• İstanbul
• İstanbul, 3. kez talip olduğu Dünya Petrol Kongresi’nin ev sahipliği yapacak. 2017’de
22.si yapılacak kongrenin alınmasında, ‘Oilympic’ teması etkili oldu.
THE EKONOMİST DERGİSİ YILIN EN İYİ ÜLKESİ
• Uruguay 19.12.2013
• The Economist, yılın ülkesini Uruguay “ilan etti”.
• Makalede marihuana bitkisinin yetiştirilmesini ve satışını serbest bırakan yaklaşık 3,5
milyon nüfuslu Uruguay’ın diğer ülkeleri geride bıraktığı belirtildi.
http://www.cnnturk.com/dunya/yilin-en-iyi-ulkesi-uruguay
2013 DÜNYA EKONOMİK FORUMU
• Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapıldı 12 Nis 2013.
44. DÜNYA EKONOMİK FORUMU 23 OCAK 2014 • İsviçre’nin Davos
• Forum İran Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla başladı
• Türkiye’den Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da çeşitli oturumlarda konuşma yapacak.
8. YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ TOPLANTISI
• İstanbul 31 Ekim 2013
• Toplam ciroları 600 milyar dolara yaklaşan 17 dünya devi şirket Türkiye’de yatırım koşullarını görüşmek üzere bu hafta İstanbul’da biraraya geldi
• Dünya Bankası, Başkan Jim Yong Kim tarafından en üst seviyede temsil etti
AVRUPA TÜRK İŞ DÜNYASI ZİRVESİ 3-5 MAYIS 2012
27
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
• Kopenhag
• Avrupa Türk İş Dünyası Zirvesi, 3-5 Mayıs tarihlerinde Kopenhag’da düzenlendi.
• Danimarka Türk İş Dünyası Federasyonu (DATİFED) ve Danimarka Ticaret Odası’nın
(Dansk Erhverv) ev sahipliğinde ve Avrupa Türk İş Dünyası Konfederasyonu’nun (UNITEE) koordinasyonunda düzenlenecek zirveye 20 farklı ülkede çok sayıda işadamı, profesyonel ve yöneticinin katıldı.
TÜRKİYE’NİN 2013 GELİR VERGİ REKORTMENİ
• Mustafa Rahmi Koç (4 Mayıs 2014 )
1 OCAK 2009 YTL, TEKRAR TL OLDU
• 1 Ocak 2005 :YTL yürürlüge girdi. 1 yıl TL ile birlikte kullanıldı.6 sıfır atıldı.
• 1 Ocak 2006 :YTL tek basına kullanılmaya baslandı.
• 1 Ocak 2009 :Tekrar TL oldu.2009 yılında YTL ve TL bir yıl birlikte kullanıldı.
• 1 Ocak 2010 :Sadece TL kullanılmaya baslandı.
• Para basılmasına karar vermede olduğu gibi sıfır eklenmesine ya da çıkarılmasına karar
verme yetkisi de çıkaracağı bir kanunla TBMM’ye aittir.
• Yeni 5 TL ‘nin rengi Mor olmuştur 2013.
TÜRK LİRALARININ ÖN YÜZLERİNDE ATATÜRK RESİMLERİ YER
ALIRKEN ARKA YÜZLERİNDE ŞU İSİMLERİN RESİMLERİ YER ALIYOR;
• 5 TL – Ordinaryus Prof. Dr. Aydın Sayılı
• 10 TL – Ordinaryus Prof. Dr. Cahit Arf
• 20 TL – Mimar Kemaleddin
• 50 TL – Fatma Aliye Hanım
• 100 TL – Itri adıyla bilinen Buhurizade Mustafa Efendi
• 200 TL – Yunus Emre
YENİ TL SİMGE
• MERKEZ BANKASI TARAFINDAN DÜZENLENEN ‘’TL Simge Yarışması’’da birincilik ödülüne layık görülen tasarımın Tülay Lale’ye ait olduğunu belirtti.(1 MART 2012)
• TL simgesi, Türk Patent Enstitüsü tarafından koruma altına alınmıştır. • Simge altın orana uygun olarak çizilmiştir. Paralel çizgilerdeki eğim Türkiye ekonomisinin
yükselişini simgelemektedir.
• Simge, etik kurallar çerçevesinde ve Kanundan doğan haklara aykırı olmamak koşuluyla
28
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
serbestçe kullanılabilir.
• Uluslararası uygulamalara paralel olarak simge, rakamın (parasal tutarın) SOLUNDA VE
BOŞLUK BIRAKILMADAN KULLANILIR.
http://www.internethaber.com/tl-simge-merkez-bankasi--419925h.htm
RÜZGÂRDAN ELEKTRİK ÜRETİMİNDE İLK 10’A GİRDİK
Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği’nin verilerine göre;
Türkiye rüzgardan elektrik üretimini yüzde 28 artırdı, Hollanda’yı geride bırakarak Avrupa’da
ilk 10’a girmeyi başardı (17 Şubat 2014)
Geçen yıl rüzgar enerjisinde Avrupa da
1. Almanya
2. İspanya
Dünyada rüzgar enerjisinde
1. Çin
2. ABD
3. Almanya bulunuyor
http://haber.gazetevatan.com/ruzgarda-ilk-10a-girdik/610420/2/ekonomi
TÜRKİYE TARİHİNDE BİR İLK 27 KAS 2013
• Türkiye, tarihinin ilk büyükbaş hayvan ihracatını gerçekleştirdi (Türkmenistan).
• İzmir’den dünya ülkelerine hayvan ihracatı gerçekleşti.
ULUSLARARASI PARA FONU’NUN (IMF) 2013 DÜNYA EKONOMIK GÖRÜNÜM RAPORU’NA (DEG) GÖRE,
• Küresel ekonomik büyüme, bu yıl yüzde 3,3, gelecek yıl da yüzde 4 olacak,
• Türkiye ise bu yıl yüzde 3,4, 2014 yılında yüzde 3,7 büyüyecek (17.04.2013)
“YILIN MERKEZ BANKASI BAŞKANI ERDEM BAŞÇI”
• Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, The Banker tarafından “Avrupa’da ve dünyada
Yılın Merkez Bankası Başkanı” seçildi 08 Ocak 2013.
AB’DE EKONOMİK KRİZ
• AB’ye üye ülkeler arasından Portekiz, İrlanda, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Güney
Kıbrıs krizden etkilenen ülkeler olmuşlardır.
http://www.tepav.org.tr/upload/files/1348560524-9.Ekonomik_Krizden_Siyasi_Bunalima_
Avrupa_Birligi___nde_Krizin_Faturasi_Demokrasiye_mi_Kesiliyor.pdf
29
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
AMERİKA’DA BÜTÇE KRİZİ ÇIKTI, 2 EKIM 2013
• ABD’de federal bütçe, senatoda 46 evet oyuna karşılık 54 ‘hayır’la reddedildi. 17 yıl
sonra tekrarlanan bütçe krizi, 1 Ekim’den itibaren harcama yetkisi kalmayan federal
hükümetin faaliyetlerinin kısmen durması anlamına geliyor. 2 milyon personelin yüzde
40’ı ücretsiz izne gönderilecek. 2 Ekim 2013
• Kongre’deki iki parti, uzun süreden bu yana ilk kez bütçe konusunda ortak bir noktada
buluştu. 11 Aralık 2013
EXPO (DÜNYA FUARI)
• Expo nun genel merkezi :Paris
• Expo (Dünya Fuarı) 2015 : İtalya-Milano
• 2020: Dubai
http://www.enerjigunlugu.net/nabucco-avrupa-seviyesinde-buyume-ve-rekabetsagla_3639.ht
ml?Pagenum1=4&Pagenum=4&id=3639&yid=#.UZ32a6IqzVQ
DEMİR İPEK YOLU: TÜRKİYE GÜRCİSTAN, AZERBAYCAN
(KARS-TİFLİS-BAKÜ)
• Demir ipek yolu: Orta Asya’yı Avrupa’ya bağlama projesi
• Türkiye Gürcistan ,Azerbaycan arsında hizmet verecek.
KARADENİZ İPEK OTOYOLU PROJESİ- TRACECA
• Yüzyılın İpek Yolu Projesi” olarak adlandırılıyor
• TRACECA – Transport Corridor Europe Caucasus Asia - (Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridoru), Avrupa Birliği tarafından, zengin kaynaklara sahip Orta Asya cumhuriyetlerini Kafkasya üzerinden Avrupa’ya bağlamayı hedefleyen ağırlıklı olarak demiryolu
olmak üzere tüm ulaşım sistemlerini kapsayan bir Doğu – Batı Koridorudur. TRACECA,
uluslararası kuruluşlardan büyük mali ve teknik destek alan Avrasya bölgesi ulaşım koridoruyla ilgili tek projedir.
• Karadeniz İpek Otoyolu projesine imza atan devletler: Türkiye, Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Moldova, Romanya, Bulgaristan, Azerbaycan, Yunanistan, Arnavutluk, Sırbistan,
Ermenistan.
• Bu proje Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’ne (KEİÖ) aittir
http://www.tasam.org/trTR/Icerik/24/demirden_ipek_yolu_traceca_projesi
NABUCCO PROJESİ BİTTİ
• 10 yıldır konuşulan Nabucco Projesi başlamadan bitti.
• Hazar gazı artık Avrupa’ya Trans-Adriyatik Boru Hattı ile güneyden taşınacak.
30
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
• Yeni hat Balkanlara da uzanacak. Nabucco Doğalgaz Boru Hattı Projesi başlamadan
sona erdi.
• Nabucco’dan geçecek gazı temin edecek olan Şahdeniz Konsorsiyumu Nabucco yerine
Trans-Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı Projesi’ni (TAP) tercih etti.
• Şahdeniz Konsorsiyumunu oluşturan BP, Total, Statoil ve Socar yeni hattın Yunanistan,
Arnavutluk ve İtalya üzerinden geçmesi konusunda mutabık kaldı. 28 Haziran 2013
DEV PROJEYE TÜRK İMZASI
• Türkiye’nin Şahdeniz Doğalgaz Üretim Sahası ve Trans Anadolu Doğalgaz Boru
Hattı Projesi’ne (TANAP) ortaklığının artırılmasına ilişkin anlaşma, Beşiktaş’taki Shangri La Bosphorus Otel’de düzenlenen törenle imzalandı-30 Mayıs 2014
GÜNEY AKIM
• Rusya, Bulgaristan ve Sırbistan ile “Güney Akım” adı verilen Avrupa’ya doğalgaz taşıyacak yaklaşık 15 milyar dolarlık boru hattı.
1. Rusya,
2. Bulgaristan
3. Sırbistan
MAVİ AKIM: 2005 açıldı. Rusya’dan Türkiye’ye Karadeniz’den doğalgaz nakletmek için.
TÜRK – POLONYA İŞ FORUMU • İstanbul-6 Mar 2014
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) TARİHE KARIŞTI.
• Yerine Borsa İstanbul faaliyete geçti (BIST).
2013 İHRACATINI EN FAZLA ARTIRAN İL: SAKARYA
• Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
• TİM verilerine göre 2013 ihracatını en fazla artıran il: Sakarya
http://www.satso.org.tr/haber/1499/2013-yilinda-ihracatini-en-fazla-artiran-il-sakarya.aspx
ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI
Türkiye’de kredi derecelendirme faaliyetinde bulunması Sermaye Piyasası Kurulunca kabul
edilen uluslararası derecelendirme kuruluşları şunlardır:
I. Standards and Poor’s
II. Moody’s ( Sıfırcı hoca)
III. Fitch
Nisan 2014-Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Türkiye için Verdiği Kredi Notları :
• FITCH, Türkiye’nin kredi notunu değiştirmedi: BBB- (durağan)
31
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
• MOODY’S, Türkiye’nin kredi notunu durağandan negatife çevirdi: Baa3 (negatif)
• S&P (Standard & Poor’s), Türkiye’nin notunu durağandan negatife çevirdi: BB+ (negatif)
ØKredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s 23.Mayıs .2014’te Türkiye’nin BB+
olan kredi notunu ve ‘durağan’ görünümünü teyit etti
Ø27 Mayıs 2014’te Standard & Poors’un Başanalisti Frank Gill, Türkiye’nin bu yıl ihracat artışının çok olumlu olduğunu söyledi.
STANDARD & POOR’S, AB’NİN DÜŞÜRDÜ • ULUSLARARASI kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s, AB’nin uzun vadeli
kredi notunu AAA’dan AA+’ya düşürdü 21 Ara 2013
ULUSLARARASI YATIRIM ZİRVESİ 10-11 NİSAN 2014
• İstanbul
AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI’NIN YILLIK TOPLANTISI
• Türkiye –İstanbul
• Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (AİKB) 22. Guvernörler Kurulu’nun yıllık toplantısı
İstanbul’da yapıldı10.05.2013
TÜRKİYE-AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN İŞ FORUMU (TAG-İF) 3. DÖNEM TOPLANTISI
• Azerbaycan- Gebele (25 Mayıs 2013)
2013 ULUSLAR ARASI ENERJİ AJANSI BAKANLAR TOPLANTISI
• Paris
• Kasım 2013’te Paris’te düzenlenen Uluslar arası Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısı’na ilk
kez olmak üzere Enerji Bakanımız Taner Yıldız başkanlık etmiştir.
10. KALKINMA PLANI (2014-2018)
• Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Kalkınma Bakanlığı dönüştü (2011): 2011 KHK ile
Devlet Planlama Teşkilatı yeni kurulan Kalkınma Bakanlığı dönüştü.DPT 2011’den beri
Kalkınma Bakanlığı olarak hizmet vermektedir. http://www.dpt.gov.tr/Kalkinma.portal
ABD’DE DETROİT ŞEHRİ İFLAS ETTİ
• ABD İflas Mahkemesi, Detroit şehrinin iflas kararını onayladı. Detroit, ABD’nin resmen
iflas eden en büyük şehri oldu. 03 Aralık 2013
http://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/258945--abdnin-otomobil-ussu-detroit-iflas-etti
22. DÜNYA ENERJİ KONGRESİ
• GÜNEY KORE- Daegu 16.10.2013
23. DÜNYA ENERJİ KONGRESİ
32
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
• TÜRKİYE- İstanbul ( 2016)
http://www.dunya.com/dunya-enerji-zirvesi-istanbulda-bulusacak-205259h.htm
ICCI 2014: 20. ULUSLARARASI ENERJİ VE ÇEVRE FUARI VE KONFERANSI
• İstanbul-23 Nisan 2014
• Körfez sermayesinin uluslararası yatırım fonları ve yatırımcıları “İstanbul Uluslararası
Yatırım Zirvesi”nde bir araya gelecek.
NÜKLEER
ULUSLARARASI ENERJİ AJANSI (IEA) DÖNEM BAŞKANI
• 8 kasım 2013’te TÜRKİYE oldu
TÜRKIYE’DE NÜKLEER SANTRAL
• Türkiye’nin ilk nükleer santrali: Mersin-Akkuyu’da Ruslar yapacaktır. (2017’ye kadar
insa edilmesi planlanıyor)
• Türkiye’nin ikinci nükleer santrali:
• Sinop-Japonlar yapacak
START 2 ANLAŞMASI: ABD VE RUSYA NÜKLEER SILAHLARIN
SINIRLANDIRILMASI ANLAŞMASI
• Çek Cumhuriyeti Başkenti Prag da imzaladılar (Nisan 2010).
III. NÜKLEER GÜVENLİK ZİRVESİ
• 2014 Hollanda Lahey’de yapıldı.
IV.NÜKLEER GÜVENLİK ZİRVE
• 2016 yılında ABD’de yapılacak
İRAN’DA NÜKLEER (2010)
• İran’ın nükleer çalışmalarında kullanacağı uranyum için
• Türkiye, Brezilya ve İran arasında takas anlaşması imzalandı.
‘’5 +1’’ ÜLKELERİ
• İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri ABD, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa ve İngiltere ile Almanya’dan oluşan ‘’5 +1’’ ülkeleri
arasındaki nükleer müzakereler yapılmaktadır.
İRAN İLE P5+1NÜKLEER MÜZAKERELERİN 4. TURU
• Viyana (17 Mayıs 2014)
33
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
• Hiçbir ilerleme kaydedilemeden sona erdiği bildirildi.
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ’NDE 2. NÜKLEER SANTRAL
• Birleşik Arap Emirlikleri’nde ikinci nükleer reaktörün inşaatına başladı 30 Mayıs 2013.
• Başkent Abu Dabi’nin batı bölgesinde Emirlikler Nükleer Enerji Şirketi tarafından düzenlenen resmi törene Güney Kore Ticaret, Endüstri ve Enerji Bakanı Sang-jick Yoon
da katıldı.
ÖDÜLLER
NOBEL ÖDÜLÜ
Nobel ödüllerini dağıtan ülke: İSVEÇ
Alanlar:
• Fizik, Kimya, Fizyoloji , Tıp, Edebiyat, Barış, İktisat
• Orhan Pamuk, 2006 Nobel edebiyat ödülünü alan ilk Türk yazardır. Konuşma
metninin başlığı Babamın Bavulu
2013 NOBEL ÖDÜLLERİ
MADALYA
Nobel Barış Ödülü’nü kazananlara ödüllerinin takdim edildiği akşam bir de İsveçli sanatçı Gustav
Vigeland tarafından tasarlanan madalya veriliyor. Madalyanın bir tarafına Alfred Nobel, diğer
tarafına ise kardeşlik bağını temsil eden üç erkek figürü nakşedilmiş.
Nobel ekonomi ödülü:
• 3 ABD’li ekonomist Eugene Fama, Lars Peter Hansen ve Robert J. Shiller’in oldu. Edebiyat ödülü:
• Alice Munro
Nobel Barış Ödülü :
• Türk diplomat Ahmet Üzümcü’nün başında bulunduğu Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ)
Nobel Tıp-Fizyolojiödülü :
• Amerikalı James E. Rothman,Randy W. Schekman ile Alman Thomas C. Südhof’a verildi.
Nobel Fizik Ödülü:
• François Englert; Peter W. Higgs
• Higgs Bozonu” adı verilen atomaltı parçacığına ilişkin ilk çalışmaları yapan Belçikalı fizikçi François Englert ile İngiliz bilim adamı Peter W. Higgs, bu yılki Nobel Fizik Ödülü’ne layık görüldü.
34
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
2011 FRANSIZ LEGİON D’HONNEUR ÖDÜLÜ
2011 Fransız devletinin en prestijli nişanı sayılan Legion d’Honneur’e layık görülen Türkler:
• Oya Eczacıbaşı • İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdürü Görgün Taner
2012 ANTALYA 16. ALTIN PORTAKAL ŞİİR ÖDÜLÜ 16 MART 2012
• Jüri, 2011 yılında Kırmızıkedi yayınları arasında çıkan ‘YALANGEZEN’ adlı eserinden yola
çıkarak bu yılın ödülünün MAHMUT TEMİZYÜREK’e verilmesini kararlaştırdı.
FRANSA’DAN AJDA PEKKAN’A SANAT VE EDEBİYAT ŞÖVALYELİK NİŞANI
• Sanatçı Ajda Pekkan’a, Fransa’nın “Chevalier de I’Ordre des Arts et des Lettres” sanat
ve edebiyat şövalyelik nişanı verildi. 01 Kasım 2013
59.EUROVİSİON 2014 ŞARKI YARIŞMASI
• 59. Danimarka’nın başkenti Kopenhag ’de yapıldı.
• “Rise Like A Phoenix” adlı şarkısıyla Avusturya temsilcisi Conchita Wurst birinci oldu
11 Mayıs 2014.
• 60. EUROVİSİON Avusturya’da yapılacak
TÜRKVİZYON ŞARKI YARIŞMASI
• Türklerin yaşadığı veya Türkçe konuşan ülkelerin katıldığı bir şarkı yarışmasıdır.
• 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Eskişehir’de düzenlenmiştir.
• Yarışmada, Azerbaycan’dan Farid Hasanov’un Azerice seslendirdiği “Yaşa” adlı şarkı
birinci gelmiştir.
• Türkvizyon 2014: Tataristan-Kazan yapılacak
YÜZYILIN İSLAM KÜLTÜR HİZMETİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU…
25.01.2014
I. 2 bin ilim adamının otuz yıl süren çalışmalarıyla nihayete eren ‘İslam Ansiklopedisi’,
II. yüz hadis hocasının on yılda hazırladığı ‘Hadislerle İslam’
III. sekiz yılda hazırlanan ‘İstanbul Kadı Sicilleri’
adlı üç dev eserin oluşmasında büyük çaba ve gayretleri olan değerli ilim adamlarına ödüllerini
Başbakan Erdoğan takdim etti. http://www.diyanet.gov.tr/tr/icerik/yuzyilin-islam-kultur-hizmeti-odulleri-sahiplerini buldu%E2
%80%A6/12665?getEnglish=
İSTANBUL’A “YILIN DESTİNASYON ÖDÜLÜ
• Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, “İstanbul, dünya çapında milyonlarca tatilcinin
35
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
oylamasıyla verilen ‘Yılın Destinasyon Ödülü’nü aldı” dedi. 11 Nisan 2014
EN İYİ MÜZE ÖDÜLÜ
• Bayburt - Baksı Müzesi
• Avrupa Konseyi 2014 Müze Ödülüne layık görülen müzemiz Bayburt Baksı Müzesi’dir.
Ödülünü Nisan 2014′te almıştır
AJDA PEKKAN’A, FRANSA’NIN “CHEVALİER DE I’ORDRE DES ARTS ET DES
LETTRES” NİŞANI VERİLDİ.
• Sanatçı Ajda Pekkan’a, Fransa’nın “Chevalier de I’Ordre des Arts et des Lettres” sanat
ve edebiyat şövalyelik nişanı verildi 01 Kasım 2013 .
FRANSA’DAN CANDAN ERÇETİN’E EDEBİYAT VE SANAT NİŞANI 2013
• Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Candan Erçetin’e edebiyat ve sanat nişanı
verdi.
2013-TÜRKİYE MÜZİK ÖDÜLLERİ - 07 MAYIS 2014 2013 yılı itibari ile Kral Müzik Ödülleri”nin adı değişerek TÜRKİYE MÜZİK ÖDÜLLERİ oldu
ÖDÜL ALANLAR:
99En iyi Grup: DUMAN
99En iyi albüm: GÜLŞEN -BENİ DURDURSAN MI
99En iyi kadın şarkıcı: GÜLŞEN
99En iyi erkek şarkıcı: MUSTAFA CECELİ
99En iyi şarkı: GÜLŞEN YATCAZ -KALKCAZ
2014 GRAMMY ÖDÜLLERİ
• Yılın Albümü: Random Access Memories (Daft Punk)
• Yılın Kaydı: Get Lucky (Daft Punk)
• Yılın Şarkısı: Royals (Joel Little & Ella Yelich O’Connor. Şarkı sözü yazarı: Lorde)
• Yılın En İyi Yeni Sanatçısı: Macklemore & Ryan Lewis
ORHAN PAMUK’A FRANSA’DAN BÜYÜK NİŞAN.
• Orhan Pamuk, Fransa’nın en büyük devlet nişanı olan LEGİON D’HONNEUR ÖDÜLÜNE
layık görüldü Ekim 2013.
ORHAN PAMUK, DANİMARKA’DA ‘SONNİNG ÖDÜLÜ
• Orhan Pamuk, Danimarka’da ‘Sonning Ödülü’ne layık görüldü Ekim 2012.
36
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
BAKAN YILDIRIM’A “ULAŞTIRMA OSCAR’I”
• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım
• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’a Cenevre’de Uluslararası
Toplu Taşımacılar Birliğince “Toplu Taşıma için Politik Vizyon ve Yüksek Düzeyli Destek
Ödülü” verildi. 26 Mayıs 2013 2013-AVRUPA BİRLİĞİ İNSAN HAKLARI ÖDÜLÜ
• Malala Yusufzay ( Pakistan )
• Ekim 2013’te Avrupa Birliği tarafından verilen İnsan Hakları Ödülü Sakharov’a Pakistanlı kız öğrenci “Malala Yusufzay” layık görüldü.
2010- İNGİLTERE-CHATHAM HOUSE ÖDÜLÜ: ABDULLAH GÜL’E
• “Uluslararası ilişkilerin gelişmesine sağladığı katkılardan” dolayı
• İngiliz Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (Chatham House) 2010 için cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü seçti.
“ATATÜRK BARIŞ ÖDÜLÜ” 15 YIL SONRA SAHİBİNİ ARIYOR
• 19 Mayıs 2015’te yapılacak törenle ödülünü cumhurbaşkanımızın elinden alacak
• Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Yönetmeliği’nin, “Sonu (0) ve (5) ile biten yıllarda verilir” hükmü gereğince 2015 yılında verilecek ödül için çalışmalara başlandı.
• 2000 yılında KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş layık görüldü.
http://www.cnnturk.com/haber/turkiye/ataturk-baris-odulu-15-yil-sonra-sahibini-ariyor
ABD’DEN “EN CESUR KADIN” ÖDÜLÜ:
• CHP İstanbul Milletvekili ŞAFAK PAVEY, ABD’de 2012 Uluslararası En Cesur Kadın Ödülü’nü aldı.
2013 YILI CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SANAT BÜYÜK ÖDÜLLERİ
• Ahmet Kaya: Müzik alanında,
• Prof. Dr. Bekir Karlığa: Belgesel dalında,
• Prof. Dr. Fuat Sezgin: İslam bilim ve teknoloji tarihi alanında yaptığı çalışmalardan dolayı.
• Prof. Dr. Daron Acemoğlu: Sosyal bilimler dalında,
• Prof. Dr. İskender Pala: Türk edebiyatının geniş kitlelerce benimsenmesine ve toplumda kültür tarihine yönelik ilginin oluşmasına sağladığı katkılar için.
• Tarihi Kentler Birliği: Kent kültürü alanındaki toplumsal farkındalığın artmasında sergiledikleri başarılı çalışmalarından dolayı.
37
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
2013 BJORNSON ÖDÜLÜ
• Norveç Edebiyat ve İfade Özgürlüğü Akademisi,
• Bjornson Ödülü’nü Yaşar KEMAL’e vermiştir. (Kasım 2013)
TURIZM BAKANLIĞI 2013 YILI KÜLTÜR VE SANAT BÜYÜK ÖDÜLLERI:
• Minyatür ustası Ahmet Yakupoğlu
• Türk sanat müziğinin usta ismi Müzeyyen Senar
• Türk sinemasının unutulmaz jönü Cüneyt Arkın
• Edebiyatçı ve yazar Nuri Pakdil
ULUSLARARASI 17. SÜLEYMAN BRİNA BALKANLAR TÜRK KÜLTÜRÜ HİZMET ÖDÜLLERİ
• Kosova’da verildi (27 Aralık 2012)
• Balkanlar Türk Kültürü Hizmet Ödülüne bu yıl Türkiye’den Yrd.Doç.Dr. Yakup Ömeroğlu’na verildi.
http://www.haberler.com/kosova-da-2012-yilinda-turkluge-hizmet-odulleri-4203262-haberi/
SİNEMA - TİYATRO ÖDÜLLERİ
71. 2014 ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ
• En İyi Film (Drama): 12 Years a Slave
• En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Cate Blanchett (Blue Jasmine)
• En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Matthew McConaughey (Dallas Buyes Club)
• En İyi Yabancı Film: The Great Beauty (Yönetmen: Paolo Sorrentino, İtalya )
• En İyi Yönetmen: Alfonso Cuaron (Gravity)
86. 2014 OSCAR ÖDÜLLERİ
• En İyi Film: 12 Yıllık Esaret • En İyi Erkek Oyuncu: Matthew McConaughey (Dallas Buyers Club)
• En İyi Kadın Oyuncu: Cate Blanchett (Blue Jasmine)
• En İyi Yönetmen: Alfonso Cuarón (Yerçekimi)
• En İyi Film Yabancı: Muhteşem Güzellik ‘’La Grande Bellezza’’ (İtalya)
67.CANNES FİLM FESTİVALİ: MAYIS 2014
• 67. Cannes Film Festivali’nde FIPRESCI ve Altın Palmiye Ödülleri’ni Nuri Bilge Ceylan’ın
Kış Uykusu filmi aldı.
• Nuri Bilge Ceylan ‘ın “Kış Uykusu” adlı filmi 67. Cannes Film Festivali’nde en iyi film
ödülünü kazandı.
38
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
İlk kez 1982’de Yılmaz Güney Yol filmiyle Cannes’da Altın Palmiye ödülünü almıştı.
DİĞER ÖDÜLLER
• İkinci en iyi film: “Le Meraviglie”, Yön. Alice Rohrwatcher, İtalya • En İyi Yönetmen: “Foxcatcher”, Yön. Benett Miller, ABD
• Jüri Özel Ödülü: “Mommy”, Yön, Xavier Dolan, Kanada. • En İyi Senaryo: Leviathan, Yön. Andrey Zvyagintsev, Rusya
• En İyi Erkek Oyuncu: Timothy Spall, “Mr Turner”, İngiltere • En İyi Kadın Oyuncu: Julianne Moore, “Maps to the Stars”, ABD
NURİ BİLGE CEYLAN’IN CANNES’DAKİ İLK ÖDÜLÜ DEĞİL
• Ceylan, ‘Uzak’ filmiyle 2003’te ‘Büyük Jüri Ödülü’’nü kazandı.
• 2006’da ‘İklimler’ Cannes’da FIPRESCI ödülüne layık görüldü.
• 2008’de ‘Üç Maymun’ ile En İyi Yönetmen ödülünü aldı.
• 2009 yılında festival jürisinde yer alan Ceylan, 2011’de ise ‘’Bir Zamanlar Anadolu’ ile
yine ‘Büyük Jüri Ödülü’ne layık görüldü.
50. ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ (2013):
• En iyi film ödülü : Cennetten Kovulmak ve Kusursuzlar
• En iyi yönetmen: Ramin Matin - Kusursuzlar
• En İyi Kadın Oyuncu: Zeynep Çamcı - Meryem
• En İyi Erkek Oyuncu: Hakan Yufkacıgil – Uzun Yol
64. ULUSLARARASI BERLİN FİLM FESTİVALİ (BERLİNALE) 17 ŞUBAT 2014 (ALTIN AYI)
• Çinli yönetmen Yinan Diao’nun “Kara Kömür, İnce Buz” aldı
SİNEMA YAZARLARI DERNEĞİ (SİYAD) 46. TÜRK SİNEMASI ÖDÜLLERİ (21 OCAK 2014)
• En İyi Film: Zerre
• En İyi Yönetmen: Reha Erdem (Jin)
• En İyi Senaryo: Onur Ünlü (Sen Aydınlatırsın Geceyi)
• En İyi Kadın Oyuncu: Jale Arıkan (Zerre)
• En İyi Erkek Oyuncu: Kıvanç Tatlıtuğ (Kelebeğin Rüyası)
1.ULUSLARARASI BALKAN ÜLKELERİ TİYATRO FESTİVALİ,
• Bursa -8 Mart 2014 39
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
JAPONYA’DAKİ ANİME FUARINA NASREDDİN HOCA DAMGASI-25 MART
2014
• Türkiye’nin UNESCO listesinde yer alan 12 önemli kültürel mirası, Tokyo’da düzenlenen
“Anime-2014” fuarında Nasreddin Hoca’nın yer aldığı animasyonlarla tanıtıldı.
http://www.aa.com.tr/tr/haberler/305366--nasreddin-hoca-japonyadaki-fuara-damga-vurdu
SARIKAMIŞ 1915’E MONTREAL’DEN 2 ÖDÜL (FIPRESCI ÖDÜLÜ) 22 AĞUSTOS-02 EYLÜL 2013
• Alphan Eşeli’nin ‘Eve Dönüş Sarıkamış 1915’ filmiyle Montreal Uluslararası Film Festivali’nden, Uluslararasi Sinema Eleştirmenleri Federasyonu tarafından verilen “Fipresci
Ödülü” ve en iyi ilk film ödülü “Golden Zenith” ile eve döndü.
16.UÇAN SÜPÜRGE ULUSLAR ARASI KADIN FİLİMLERİ FESTİVALİ - ANKARA (16 MAYIS 2013)
• Uçan Süpürge , İzlandalı yönetmen Solveign Anspach’ın yönettiği “Montrö Kraliçesi”
adlı filme verildi.
• “Genç Cadı Ödülü”, Yeşim Ustaoğlu’nun “Araf” adlı filminin başrol oyuncusu Neslihan
Atagül’ün oldu. ALTIN BAMYA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU: MART 2013
Altın Bamya Ödülleri :Sinemadaki erkek egemenliği ve cinsiyetçiliğe tepki olarak her yıl
dağıtılmaktadır
• Film Ödülü: Dağ (Alper Çağlar’ın)
• Senaryo Ödülü: Dağ
• Erkek Karakter ödülü : Dağ ( Oğuz, Bekir)
• Kadın Karakter Ödülü : Zenne (Kezban)
ROMA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ
• Roma Uluslararası Film Festivali’nde Türk Filmine Ödül (Kasım 2013)
• En İyi Senaryo: Ben O Değilim (Yönetmeni: Tayfun Pirselimoğlu)
RAOUL WALLENBERG ÖDÜLÜ
• Türk yönetmene Avrupa’dan ödül Elmas Arus ‘Buçuk’ adlı belgesel filmiyle Raoul Wallenberg Ödülü’nün ilkine layık görüldü. (Aralık 2013)
13. FRANKFURT TÜRK FİLM FESTİVALİ
• Frankfurt Türk Film Festivali’nde ilk kez verilen “Altın Elma” ödülünü, yönetmenliğini
Ali Aydın’ın yaptığı oğlunu arayan bir babanın öyküsünü anlatan “Küf” adlı filmi üç
dalda birden kazandı.
40
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
NEW YORK TÜRK FİLMLERİ FESTİVALİ 16-25 MAYIS 2014
• Amerikan Türk Cemiyetinin (The American Turkish Society - ATS) sanat ve kültür kolu
Moon and Stars Project’in (MASP) düzenleyeceği New York Türk Filmleri Festivali 16-25
Mayıs’ta yapılacak.
SPOR
YAZ OLİMPİYATLARI
• 2012- İngiltere – Londra
• (A Milli Bayan Voleybol Takımı, 52 yıl sonra takımlar kategorisinde olimpiyatlara katılan ilk spor takımı oldu. 06 Mayıs 2012)
• 2016- Brezilya -Rio de Janerio
• 2020 - Japonya- TOKYO
• Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) verdiği bilgiye göre, finalde Tokyo 96 oyun
60’ını alarak 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’na ev sahipliği yapma hakkı
kazandı. İstanbul ise 36 oyda kaldı 07 Eylül 2013.
DİKKAT!
992020 Olimpiyat Oyunları’na Türkiye’nin adaylık sloganı: “İstanbul 2020 Bridge Together” (Birlikte Köprüler Kuralım)
GÜREŞ OLİMPİYATLAR İÇİN İLK OYLAMAYI GEÇTİ
• Rusya’nın Petersburg kentinde toplanan Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) İcra Kurulu , GÜREŞ , SQUASH ve BEYZBOL-SOFTBOLUN ,2020 Olimpiyatları nda temsil edilecek son branş olmak için eylül ayındaki 125. IOC toplantısında yapılacak (Arjantin’in
başkenti Buenos Aires) oylamaya katılmasına karar verdi (29 Mayıs 2013).
• Güreş,beyzbol-softbol, karate, paten sporları, dağcılık, squash, wakeboard ve wushu bu 8 branştan bir kaçı elenecek.
2014 KIŞ OLİMPİYATLARI
• Rusya- Soçi
2014 Soçi Kış Olimpiyatları’nın, üç adet resmi maskotu oldu:
• Leopar,
• Kutup ayısı
• Tavşan
KIŞ OLİMPİYAT MEŞALESİ İLE TARİHİ UZAY YÜRÜYÜŞÜ-09 Kasım 2013
• Soçi’de düzenlenecek 2014 Kış Olimpiyatları’nın meşalesi “uzay yürüyüşü”ne başladı.
• Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) bulunan Rus kozmonotlar Oleg Kotov ve Sergei
41
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
Ryazanskiy tarafından istasyonun dışına taşındı.
2018 KIŞ OLİMPİYATLARI:
• Güney Kore-Pyeongchang 2015 ÜNİVERSİTELER ARASI KIŞ OLİMPİYATLARI
• İspanya -Granada
AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI
• 2012 -Polonya ve Ukrayna
• 2016- Fransa
• 2020 - UEFA’nın kararına göre Euro 2020 Futbol Şampiyonası’nın yarı final ve ve final
maçları İngiltere (Wembley) veya Almanya’da (Münih) oynanacak. • UEFA, ‘’Avrupa için Avrupa Futbol Şampiyonası’’ prensibi doğrultusunda Euro 2020’ye,
13 ülkenin ev sahipliği yapmasına karar verdi.
http://spor.bugun.com.tr/euro-2020-13-ulkede-yapilacak-haberi/220421
DÜNYA FUTBOL ŞAMPİYONASI
• 2014- Brezilya.
99FIFA Dünya Kupası resmi maç topunun adı“Brazuca” olarak belirlendi.
• 2018- Rusya
• 2022- Katar
YENİ FILA BAŞKANI
• Nenad Laloviç
• Uluslararası Güreş Federasyonları Birliği’nin (FILA) üç aydır geçici başkanlığını yürüten Sırp Nenad Laloviç, Moskova’daki olağanüstü kongrede başkanlığa seçildi 18 Mayıs
2013
2012’NİN EN İYİ 2. HAKEMİ: CÜNEYT ÇAKIR
IFFHS’nin 2012 değerlendirmesinde dünyada en iyi 10 futbol hakemi belirlendi:
Hakem Ülkesi Puan
1. Pedro Proença Oliveira Alves Garcia Portekiz 174
2. Cüneyt Çakır Türkiye 73
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE 4. HAKEMİ: TÜRK
• Cüneyt Çakır (Mayıs 2014)
• Cüneyt Çakır, Real Madrid-Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi finalinde 4. hakem olarak
görev yaptı
• Cüneyt Çakır ,2014 BREZİLYA’DAKİ DÜNYA KUPASI finallerinde düdük çalacak.
42
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
UEFA U19 AVRUPA ŞAMPİYONASI
• Litvanya (20 Temmuz-1 Ağustos 2013)
• Türkiye U19 Milli Takımı, Rusya’da düzenlenen Elit Tur’un son maçında Ukrayna’yı 2-0
yenerek grubunu lider tamamladı ve Litvanya’da yapılacak UEFA U19 Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı (27 Mayıs 2013).
FIFA U-20 DÜNYA KUPASI 2013-TÜRKIYE
• Futbolda (FIFA U20) 20 Yaş Altı Dünya Kupası maçlarına 2013’de Türkiye ev sahipliği
yapacak.
• 2013 U20 Dünya Kupası´nın Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Rize ve Trabzon´da yapılması FİFA U20 Dünya Kupası Organizasyon Komitesi tarafından kabul edildi.
013-2014 UEFA AVRUPA LİG KUPASI İ 15 MAYIS 2014
• İspanya’nın Sevilla takımı
• UEFA Avrupa Ligi finalinde, normal ve uzatma bölümü golsüz eşitlikle biten maçta İspanya’nın Sevilla takımı, Portekiz’in Benfica takımını penaltı atışlarında 4-2 yenerek
şampiyon oldu.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI 24 MAY 2014
• Real Madrid
• UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid, normal süresi 1-1 biten maçta Atletico
Madrid’i uzatmalarda 4-1 yenerek kupanın sahibi oldu.
2013 DÜNYA TEKVANDO ŞAMPİYONASINA
• KKTC- Girne 26/05/2013
http://www.kibrispostasi.com/index.php/cat/41/news/106581/PageName/SPOR
FIBA
99Uluslararası Basketbol Federasyonu ya da yaygın adıyla FIBA (Fransızca: Fédération
Internationale de Basketball),
• 2014 FIBA Bayanlar Dünya Şampiyonası
• Türkiye İstanbul (27 Eylül - 5 Ekim 2014)
• 2014- FIBA Erkekler Dünya Şampiyonası
• ispanya.
AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI - EUROBASKET
• 2015 Erkeklere Eurobasket:
99Ukrayna • 2015 Kadınlar Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası:
99Macaristan
43
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
2013-AKDENİZ OYUNLARI
• 2013-Türkiye –Mersin
• (Ekonomik kriz nedeniyle birçok yükümlülüğü yerine getiremeyen Yunanistan’dan düzenleme hakkı alınan 2013 Akdeniz Oyunları’na Türkiye –Mersin yapıldı )
2017 AKDENİZ OYUNLARI
• İspanya
50.CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU
• Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 196 ülkede TV’den yayımlanarak bir rekora
imza atıldı.
• Alanya’dan başlayıp İstanbul’da sona erecek.
• İstanbul-İstanbul etabını Omega Pharma-Quick Step takımından Britanyalı sporcu
Mark Cavendish 2 saat 35 dakikalık derecesiyle kazandı 03.05.2014.
2013 DÜNYA ATLETİZM ŞAMPİYONASI
• Rusya-Moskova
AVRUPA TEKVANDO ŞAMPİYONASI
• Azerbaycan- Bakü 1-4 Mayıs 2014
SERVET TAZEGÜL AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU
• Milli sporcu Servet Tazegül, Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda birinci oldu 04-05-2014.
2012 AVRUPA SPOR BAŞKENTI
• İstanbul
NEVİN YANIT AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU 2013
• Göteborg (İsveç) da düzenlenen 2013 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda 60 metre engelli finalinde Avrupa Şampiyonu oldu
İPEK SOYLU MISIR’DA ŞAMPİYON
• Milli tenisçi İpek Soylu, Mısır’da katıldığı ITF Women turnuvasında şampiyon oldu13
Mayıs 2013 2013- 2014 SEZONU VOLEYBOL BAYANLAR LİGİ ŞAMPİYONU:
• Acıbadem Bayanlar Voleybol Ligi play-off finali kazanarak VakıfBank, şampiyonu oldu.
2013- 2014 SEZONU ACIBADEM ERKEKLER VOLEYBOL LİGİ’NDE HALKBANK ŞAMPİYON OLDU
• HALKBANK
44
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
2012’NIN EN IYI HAKEMI CÜNEYT ÇAKIR!
• Dünyada en önemli hakem blog sitesi olarak kabul edilen footballrefereeing.blogspot,
FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır’ı “2012 yılının en iyi hakemi” seçti.
http://spor.mynet.com/haber/wozniackiden-erken-veda/58528
KENAN SOFUOĞLU DÜNYA ŞAMPİYONU
• Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Portekiz yarışını ikinci sırada bitirerek Dünya Supersport Şampiyonası’nda 2012 sezonunun tamamlanmasına bir yarış kala şampiyonluğu garantiledi 23 Eylül 2012 .
AVRUPA GÜREŞ ŞAMPİYONASI 2014
• FİNLANDİYA - Helsinki -Vantaa
TAHA AKGÜL, 3. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU
• Taha Akgül, Art Arda 3. Kez Avrupa Şampiyonu Finlandiya’da yapılan Avrupa Güreş
Şampiyonası’nda 125 kiloda altın madalya kazandı. (Nisan 2014)
RIZA KAYAALP, 4. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU
• 130 kiloda Rıza Kayaalp, 4. kez Avrupa Güreş Şampiyonu oldu. 05 Nisan 2014
2013 -ERKEK VOLEYBOL AVRUPA ŞAMPİYONU: HALKBANK
• Halbank 2013 CEV CUP finalinde İtalya’nın Andreoli Latına takımını 3-2 yenerek ülkemize bu kupada ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırdı 4 Mart 2013.
VAKIFBANK DÜNYA ŞAMPİYONU 13.10.2013
• Vakıfbank Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda Finalde Brezilya’nın Unilever Volei takımını yenerek kupanın sahibi oldu.
ENGELSİZ ASLANLAR AVRUPA ŞAMPİYONU04.05.2014
• Galatasaray
• Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, İspanya’nın Madrid şehrinde gerçekleşen 2014 IWBF Champions Cup Finalleri final maçını kazanarak beşinci kez Avrupa
Şampiyonu oldu.
FIBA KADINLAR AVRUPA ŞAMPİYONU
• Galatasaray Odeabank
• FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Sekizli Final’inde Galatasaray Odeabank, Fenerbahçe’yi 69-58
yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. 15 Nisan Salı 2014
45
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
49. AVRUPA BÜYÜKLER KARATE ŞAMPİYONASI
• Finlandiya- Tampere Mayıs 2014
• En iyi kadın: Serap Özçelik
• En iyi erkek: Enes Erkan, sporcu seçildi
• 50 kiloda üçüncü Avrupa şampiyonluğunu yaşayan Serap Özçelik “en iyi kadın sporcu”,
artı 84 kiloda ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Enes Erkan da “en iyi erkek sporcu”
seçildi.
40.AVRUPA ÜMİT, GENÇ VE 21 YAŞ ALTI KARATE ŞAMPİYONASI
• Konya 10 Şubat 2013
PGA EUROPEAN TOUR FİNAL SERİSİNİN 3. AYAĞI
• Tanıtımı için ünlü golfçü Tiger Woods, Boğaz Köprüsü’nde Avrupa’dan Asya’ya tarihi bir
vuruş yaptı.
• Antalya - Belek • İngiliz golfçü David Horsey’in vuruşu ile başladı. 7 Kas 2013
118. BOSTON MARATONU 21 NİSAN 2014
• Atletizmde sezonun 6 büyük maraton yarışından biri olan Dünyanın en önemli atletizm etkinliklerinden Boston Maratonu, geniş güvenlik önlemleri altında başladı.
• Atletizmde sezonun 6 büyük maraton yarışından biri olan ve geçen yıl 3 kişinin öldüğü, 264 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıların yarışın önüne geçtiği Boston Maratonu’nun 118’incisi başladı.
FORMULA 1 ŞAMPİYONU SCHUMACHER KAZA GEÇİRDİ
• Formula 1’in efsanevi şampiyonu Michael Schumacher Fransa’da kayak yaparken kaza
geçirdi. 29 Aralık 2013 ARAP BAHARI
• Arap Baharı, Tunus, Mısır, Libya, Suriye, Bahreyn, Cezayir, Ürdün ve Yemen’de büyük
çapta; Moritanya, Suudi Arabistan, Umman, Irak, Lübnan ve Fasta küçük çapta olmak
üzere tüm Arap Dünyasında başgösteren mitingler, protestolar ve halk ayaklanmalarına denir.Olmayan Devlet: İRAN (Fars)
• Protestolar, Arap Dünyası’nda başta gelen üikik, gıda enflasyonu, siyasi yozlaşma, ifade
özgürlüğü, usulsuzlükler ve kötü yaşam koşulları gibi pek çok sorun sonucunda önce
46
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
Tunus’ta Muhammed Buazizi’nin kendini yakmasıyla başlamıştır.
• Protestolar, ilk olarak 18 Aralık 2010 tarihinde Tunus’da başlamış daha sonra Mısır,
Yemen, Cezayir, ve Ürdün’e sıçramıştır.
• Tunus’ta Zeynel Abidin Bin Ali ülkeyi terk etti. (Yasemin Devrimi)
• Mısır’da Hüsnü Mübarek’in görevlerini bırakmış.
• Libya lideri Kaddafi devrilmiştir.
LİBYA
• Libya lideri Kaddafi halkı tarafından öldürüldü21.10.2011
• “LİBYA’NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI” ANA TEMALI 2. TÜRK-ARAP SANAYİ İŞBİRLİĞİ KONFERANSI 03 Haziran 2012: Libya’nın Bingazi kendinde gerçekleştirildi.
MISIR
• Mısır’da, Arap Baharı olarak adlandırılan ayaklanmalar sonunda geçen yıl koltuğundan
uzaklaştırılan eski cumhurbaşkanı HÜSNÜ MÜBAREK ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASINA
çarptırıldı.2 HAZİRAN 2012
• MISIR’IN SEÇİLMİŞ İLK CUMHURBAŞKANI: MURSİ
• Mısır’ın binlerce yıllık tarihinde seçimle gelen ilk cumhurbaşkanı oyların yüzde 52’sini
alan Müslüman Kardeşler’in adayı Muhammed Mursi oldu. 25.06.2012
• MISIR’DA ASKERİ DARBE:Mısır Genelkurmay Başkanı Sisi, Anayasa Mahkemesi
Başkanı’nın, seçim yapılana kadar Cumhurbaşkanlığı görevini yürüteceğini söyledi. 03.07.2013
• MISIR’DA 683 ÖLÜME MAHKÛM EDİLDİ: Mısır’daki cunta yargısı 528 kişi için verdiği
idam cezasının yankıları dinmeden 683 darbe karşıtını daha ölüme mahkûm etti. 28
Nisan 2014 • MISIR’DA II. CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ: Mısır’da resmi sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini eski Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi’nin kazandı 04 Haziran 2014
SURİYE
• Suriye Devlet Başkanı:Beşar Esad
• BM ve Arap Birliği Suriye olayları için seçtiği özel temsilci Kofi Annan’dır.
• 15 Kasim 2011 Toplanan Arap Birliği Suriye’nin üyeliğini askiya aldı
• Birleşmiş Milletlerde Suriye Tasarısını Veto Eden Ülkeler: Rusya – Çin (4 Şubat 2012):Suriye’de şiddetin derhal sona ermesi ile Esed’e “iktidarı bırak!” çağrısı yapan ve Türkiye’nin de desteklediği tasarı, Rusya ve Çin’in vetosu nedeniyle Konsey’den geçemedi.
• Suriye Devrim ve Muhalif Güçleri Ulusal Koalisyonu’nun (SUKO) İstanbul’da bir araya
gelen 73 üyesi, ABD’de yaşayan işadamı HAŞAN HİTTO’yu geçici başbakan seçti (19
Mart 2013).
• Suriye Dostları çekirdek Grubu Dış işleri Bakanları Toplantısı İSTANBUL’da gerçekleşti-
47
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
rildi (20.04.2013). Daha önceki toplantılar Tunus, İstanbul, Paris , Fas, İtalya yapılmıştır
• Suriyeli muhalif gruplar, HAZİRAN’DA bakanlar düzeyinde CENEVRE’DE yapılması planlanan uluslararası konferans öncesinde durum analizi yapıp, Cenevre’ye güçlü ve ortak
görüşle gidebilmek için İSPANYA’NIN BAŞKENTİ MADRİD’de bir araya geldi (20 Mayıs
2013)
SURİYE’NİN DOSTLARI GRUBU ÇEKİRDEK GRUBU:
Türkiye, ABD, İngiltere, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya,
Almanya ve Fransa
• İran Cenevre-2’ye çağrılmadı
99BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Corinne Momal Vanian, Suriye konulu Cenevre-2 Konferansı’na katılım konusunda İran’a davetiye gönderilmediğini söyledi. 17 Ocak
2014 SURİYE’NİN DOSTLARI ÇEKİRDEK GRUBU TOPLANTISI
• İngiltere- Londra-15 MAYIS 2014
• Suriye’nin Dostları Çekirdek Grubu toplantısında, uluslararası toplumdan gelecek ay
Suriye’de yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimini reddetmesi istendi.
DİKKAT!
99BM Özel Temsilcisi ANGELİNA JOLİE Suriyeli sığınmacı kamplarını ziyaret etti ( Eyül
2012).
KANUNLAR
YURTDIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜNE KAYITLI BULUNAN SEÇMENLER OY
KULLANMASI 09 MAYIS 2012
• Yurtdışında yaşayan vatandaşların Türkiye’deki seçimlerde, bulundukları ülkede oy kullanabilecek
• Yurtdışı temsilciliklerde ve ihtiyaç duyulması halinde yerel makamların uygun göreceği
diğer yerlerde kurulacak seçim sandıklarında seçimin yapılacağı günün 45 GÜN ÖNCESİNDEN BAŞLAMAK ÜZERE SEÇİM GÜNÜNDEN ÖNCEKİ 7. GÜN SAAT 17.00’YE KADAR
OY KULLANABİLECEK.
ASKERLİK YAŞI 21 OLDU
• Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanan Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve
KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. 22 Şubat 2014
48
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL, “DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ”Nİ
ONAYLADI.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kamuoyunda “Demokratikleşme Paketi” olarak bilinen “Temel
Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun”u onayladı. 12 Mart 2014
ÖZETLE:
• 6529 sayılı kanuna göre, siyasi partiler, tüzüklerinde yer almak ve ikiden fazla olmamak
koşuluyla eş genel başkanlık sistemini uygulayabilecek.
• Siyasi partilerin, bir ilçede teşkilatlanmaları için beldelerde teşkilat kurma zorunluluğu
kalkacak.
• Siyasi partilere devlet yardımı yapılabilmesi için milletvekili genel seçimlerinde alınması gereken oy oranı yüzde 7’den yüzde 3’e indirilecek.
• Toplantı ve gösteri yürüyüşünün yapılacağı yer ve güzergahlar, yerel gazeteler ile valilik ve kaymakamlık internet sitelerinde ilan edilecek.
• Açık yerlerdeki toplantı ve yürüyüşler, güneş batmadan önce dağılacak şekilde, kapalı
yerlerdeki toplantılar ise saat 24.00’e kadar yapılabilecek.
Düzenleme kurulu
• Toplantı ve gösteri yürüyüşleri sırasında hükümet komiserinin görev ve yetkileri, düzenleme kuruluna verilecek.
• Toplantının amacı dışına çıktığı veya düzen içinde gerçekleşmesi imkansız gördüğü takdirde kurul veya toplanamadığı takdirde kurul başkanı, dağılma kararı alacak ve durumu derhal yetkili kolluk amirine bildirecek.
• Düzenleme kurulu veya kurul başkanı, kanuna aykırı hale dönüşmesi durumunda, toplantı veya gösteri yürüyüşünün sona erdiğini topluluğa ilan edecek ve durumu derhal
yetkili kolluk amirine bildirecek.
Farklı dil ve lehçelerde eğitim, öğretim
• Özel Öğretim Kurumları Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere, Türk vatandaşlarının
günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerle eğitim ve
öğretim yapmak amacıyla özel okullar açılabilecek. Bu kurumlarda eğitim ve öğretimin yapılacağı dil ve lehçeler, Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilecek.
Yaşam tarzına müdahale suç kapsamında
• Kişilerin toplu ibadetlerinin yanı sıra bireysel ibadetlerinin engellenmesi de suç olarak
düzenleniyor. Kişinin dini inancının gereğini yerine getirmesinin engellenmesi yaptırım altına alınıyor. Kişilerin Anayasa’da ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde güvence altına alınan dini inanç, düşünce ve kanaatleri açıklama özgürlüğünün cebir veya tehdit kullanılarak engellenmesi suç olarak tanımlanıyor.
Nefret suçu
• Düzenlemeyle, “ayrımcılık”ın yanı sıra “nefret suçu” da kanun kapsamına alınıyor.
Böylece söz konusu suçun nefrete dayalı ayrımcılık olduğuna vurgu yapılıyor.
49
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
• Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle, bir kişiye kamuya arz edilmiş olan
bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini, bir kişinin
kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını, işe alınmasını, olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılacak.
Köylere eski isimleri geri verilebilecek
• Kanunla, köy isimlerinin resen değiştirilmesine yol açan hükmü kaldırılarak, köylere,
eski isimlerinin geri verilmesine imkan tanınıyor.
• Her çeşit fitre, zekat, kurban derisi ve bağırsak yardımlarının sosyal yardımlaşma ve
dayanışma vakıflarının geliri sayılmasına ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılıyor.
• Şapka İktisası Hakkında Kanun ile Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanunda yasaklanan eylemler ve yükümlülüklere aykırı davranmayı suç olarak düzenleyen
Türk Ceza Kanunu’nun 222. maddesi yürürlükten kaldırılıyor.
YENİ TÜKETİCİ KANUNU
• 6052 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 28.11.2013 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır. 28 Mayıs 2013 ‘te yürürlüğe girdi
YENİ TÜKETİCİ KANUNUN ÖZETLE NELER GETİRİYOR?
• Sözleşmeler 12 puntodan küçük olmayacak, okunabilir düzeyde olacak
• Sözleşme şartları tüketici aleyhine değiştirilmeyecek
• Sözleşme dışında, herhangi bir hizmet kalemi adı altında ek bedel talep edilemeyecek
• Hangi hizmetlerden ücret, komisyon ve masraf alınacağı, BDDK tarafından belirlenecek
• Bankalar tüketicilere yıllık üyelik aidatı ücret tahsil etmedikleri kredi kartı sunacak
• Tüketici işlemlerinde bileşik faiz uygulanmasına son veriliyor
• Kapıdan yapılan satışlarda ve mesafeli satışlarda 7 gün, devre tatil sözleşmelerinde
ise 10 gün olan cayma süresi 14 güne çıkarılıyor
• Kredi sözleşmesi imzalanmadan, tüketicinin sözleşme şartları hakkında bilgilendirilmesi zorunlu
• Tüketicinin açık talimatı olmadan bankalar, kredili mevduat sözleşmesi yapamayacak
• Belirlenecek büyüklüğün üzerindeki projeler için bina tamamlama sigortası yaptırılması zorunlu
• Tüketici, 14 gün içinde ön ödemeli konut satış sözleşmesinden cayma hakkına sahip
• Aboneliğe son verme isteği, süresi içinde yerine getirilmezse, tüketiciden herhangi bir
bedel talep edilemeyecek
• Kredi sözleşmeleri ile ilgili olarak isteği dışında sigorta yapmaya zorlanamayacak
• Piramit satış sistemleri yasaklanarak tüketici mağduriyetleri önlenecek
• Gerçeği yansıtmayan indirimli satışlar yasaklanıyor
50
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
• Malların güvenli kullanımına ilişkin bilgilerin Türkçe olması zorunlu
MAHALLİ İDARE İLGİLİ 2012 KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ
• 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
• 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
• 5393 Sayılı Belediye Kanunu,
• 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,
• 442 Sayılı Köy Kanunun’ da 2012’değişiklikler yapıldı
ÖZETLE DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE:
99Büyükşehir belediyesinin sınırları, illerin mülki sınırı olarak kabul edilecek.
99Büyükşehir mülki sınırları içinde yer alan köy tüzel kişiliği sona erecek, köyler mahalleye dönüştürülecek,
99Büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde ayrılma yoluyla yeni bir belde kurulmasında,
yeni kurulacak belde için aranan 50 binlik nüfus kriteri 20 bine düşecek
99Büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde Bucak teşkilatları da kaldırılacak.
99Büyükşehir olan illerde il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılacak.
99TÜİK’in 2011 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayım sonuçlarına göre nüfusu 2.000’in altında
olan belediyelerin tüzel kişilikleri ilk mahalli idareler genel seçiminden geçerli olmak
üzere kaldırılacak ve bu belediyeler köye dönüştürülecek
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
ÖNCEKİ BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYELERİ
Adana
Ankara
Antalya
Bursa
Diyarbakır
Erzurum
Eskişehir
G.Antep
Mersin
İstanbul
İzmir
Kayseri
Kocaeli
Konya
Samsun
Sakarya
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
51
YENİ BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYELERİ
Aydın,
Denizli,
Muğla,
Tekirdağ,
Trabzon,
Şanlıurfa,
Kahramanmaraş,
Balıkesir,
Van,
Manisa,
Hatay,
Malatya
Mardin
Ordu (4 Mart 2013)
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
BİLİM- TEKNOLOJİ
GÖKTÜRK-2 UYDUSU
• Türkiye, yüzde 100 yerli ilk uydusu GÖKTÜRK-2 İlk Türk istihbarat uydusu olup 19
Aralık 2012 Çin’den uzaya fırlatılırdı.
TÜBİTAK ILK YERLI HABERLEŞME UYDUSU IÇIN KOLLARI SIVADI-15 EYLÜL 2013
• “TÜRKSAT 6A” olarak adlandırılan uydunun tasarımı tamamen yerli olacak
TÜRKSAT 4A UYDUSU FIRLATILDI-14 ŞUBAT 2014
• Türkiye’nin 5. uydusu TÜRKSAT 4A, Kazakistan’ın Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatıldı.
ÇİN’İN AY ARACI YÜTU MEKİKTEN AYRILD-I15 ARALIK 2013
• Çin’in ilk Ay aracı Yütu (Yeşim Tavşanı), Çang’ı-3 mekiğinden ayrılarak ay yüzeyinde
hareket etmeye başladı.
MARS KEŞİF ARACI CURİOSİTY (MERAK), AĞUSTOS 2012 ‘DE İNDİĞİ
AÇIKLANDI
• Mars keşif aracı Curiosity (Merak), Kızıl Gezegen’in sırlarını araştırıyor, yaşam izi arıyor.
• NASA, Curiosity’nin Mars’ta tarih kitaplarına geçecek bir keşif’ yapmış olabileceğini
belirtti.
ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU (UUİ)
• Alçak Dünya Yörüngesinde yerleştirilmiş, uluslararası gelişmiş bir araştırma tesisidir.1998 yılında yörüngede inşaatı başlamış, ve 2011 yılı itibariyle tamamlanmıştır.
• İstasyonun en az 2015 büyük olasılıkla 2020 yılına kadar görevine devam etmesi beklenmektedir.
HİNDİSTAN DÜNYA DEVLERİ ARASINA GİRDİ 05.01.2014 • İlk kez kendi ürettiği kriyojenik (soğutmalı) motorla güçlendirilmiş GSLV-D5 roketini
uzaya fırlatan Hindistan, milyarlarca dolarlık uydu taşımacılığı pazarına adımını attı.
• Hindistan, bu roket sistemini kullanarak Kasım 2013’te Mars Uydu Misyonu (MOM)
adlı uzay aracını başarıyla uzaya fırlatmıştı. MOM uzay aracının Mars yörüngesine 24
Eylül 2014’te ulaşması bekleniyor.
http://www.sabah.com.tr/Dunya/2014/01/05/hindistan-dunya-devleri-arasina-girdi
52
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
DÜNYA’NIN EN ESKİ PARÇASI BULUNDU-24 ŞUBAT 2014
• Avustralya’da bulunan bir kristalin yaşının 4,4 milyar yıl olduğu belirlendi.
ROBOT OLİMPİYATLARI
• İstanbul Teknik Üniversitesi
• İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Kulübü tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen Robot Olimpiyatları başladı. 12 Nisan 2014
TÜRKİYE’NİN ELEKTRİKLİ İLK YERLİ OTOMOBİLİ
• “BEGLER”
• Türkiye’nin elektrikli ilk yerli otomobili, 2017’de yollarda olacak. “BEGLER” isimli otomobilde Türkiye’nin ilk yerli otomobili olan Devrim’den çizgiler de bulunuyor.
http://www.sabah.com.tr/Otomobil/2014/01/19/turkiyenin-elektrikli-ilk-yerli-otomobili
TÜRK BİLİM ADAMINA OBAMA’DAN ÖDÜL-24 ARALIK 2013
• Ahmet Yıldız
• Türk bilim adamı Ahmet Yıldız, ABD Başkanı Obama tarafından Genç Bilim İnsanları ve
Mühendisler Başkanlık Kariyer Ödülü’yle onurlandırıldı.
GALAKSİNİN HARİTASINI ÇIKARACAK
• “Gaia” adlı uydu,
• Avrupa Uzay Ajansı (AUA), Samanyolu galaksisinin haritasını çıkarmak amacıyla uzaya
uydu fırlattı.
• 3 boyutlu haritalar çizebilecek teknolojiye sahip olan ve üzerinde çok güçlü tarayıcılar
bulunan “Gaia” adlı uydu, astronomi tarihinde ilk kez bir böyle bir projeye imza atmış
olacak. 19 ARALIK 2013
AVRUPA’NIN IKINCI BÜYÜK BOTANIK PARKI KURULUYOR
• Ankara
• Türkiye Milli Botanik Bahçesi Projesi’nin yaklaşık bütçesi 350 milyon lira. Proje, 2015
yılının nisan ayında hizmete geçecek”
ORGANİK TARIM İLİMİZ
• İzmir
TÜRKİYE’NİN İLK BİLİM MERKEZİ:
53
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
• KONYA
• TÜBİTAK desteğiyle Konya’ya kurulan ve dünyanın sayılı bilim merkezlerinden olacak
“Türkiye’nin ilk Bilim Merkezi”, tamamlanma aşamasına geldi (26 Nisan 2013)
TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK UZAY EVİ VE BİLİM DENEY MERKEZİ:
• Eskişehir’ de Açıldı. 4 Nisan 2012
2016-DÜNYA BOTANİK EXPOSU
• Antalya
PARAZİT BANKASI KURULDU
• Celal Bayar Üniversitesi- Manisa
• Dünyanın sayılı Parazit Bankalarından biri Celal Bayar Üniversitesi’nde kuruldu. 07
Ocak 2014 ANKARA KEÇİLERİ “TÜP BEBEK” YÖNTEMİYLE ÇOĞALACAK-07 MAYIS
2014
• Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri ile TÜBİTAK, Ankara keçilerinin yaygınlaştırılması ve eski şöhretine kavuşması amacıyla bilim dünyasının dikkatini
çekecek bir projeye adım atıyor.
BEYİN ARAŞTIRMALARINDA BİR İLK-06 ARALIK 2013
• Türkiye, dünyanın ilk 5 duyu test laboratuvarını oluşturdu.
• Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Biyofizik Ana Bilim Dalı bünyesindeki beyin biyofiziği laboratuvarında aynı anda görme, işitme, koku, tat ve dokunma duyularına insan beyninin verdiği tepkiyi ölçümleyen bir sistem oluşturuldu.
TÜRKİYE’NİN İLK KULE TİPİ GÜNEŞ SANTRALİ
• Türkiye’nin ilk KULE TİPİ GÜNEŞ SANTRALİ Mersin’de inşa edildi 20.04.2013
TÜRKİYE’NİN İLK SİSMİK GEMİSİ:BARBAROS HAYREDDIN PAŞA
• İlk sismik gemi, petrol ve doğalgaz başta olmak üzere, Mayıs ayından itibaren Karadeniz’de arama seferlerine başlayacak.
• Barbaros Hayrettin Paşa gemisi, Karadeniz’in ardından Eylül ayında da Akdeniz’i dolaşarak, aramalarını sürdürecek 07 Nisan 2013.
İLK BİLİM ATAŞESİ AMERİKA’YA (04 NISAN 2013) • ABD’nin ardından Çin, Japonya, G. Kore ve Almanya’ya bilim ataşeleri atanacak.
• Sadece diplomasi ve siyasi alanda adını duymaya alıştığımız ataşelik, artık bilim alanın-
54
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
da kendini gösterecek.
• Bu kapsamda ilk ataşe AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’nde görev yapacak.
• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, “Amerika Birleşik Devletleri’nde İLK
ETAPTA WASHİNGTON’DA BİLİM MÜŞAVİRİ, KALİFORNİYA’DA İSE BİLİM ATAŞESİ atayacağız.” dedi.
http://www.trthaber.com/haber/bilim-teknik/ilk-bilim-atasesi-amerikaya-81058.html
TÜRK HARFLİ BİR YAZIT BULUNDU
• UYGUR prensi Karı Çor (Çince Ge Çor)’a ait, M.S. 795 yıllarına tarihlendirilen, Çince ve
(Kök)TÜRK HARFLİ BİR YAZIT BULUNDU.
• Yazıt, ilk kez Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü öğretim üyesi
Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz tarafından okunmuş ve anlamlandırıldı 23.04.2013.
SOYUZ UZAY İSTASYONU İLE KENETLENDİ 29 MAYIS 2013
• Kazakistan’daki Baykonur Üssü’nden fırlatılan Soyuz Uzay Roketi, Uluslararası Uzay İstasyonu’na başarılı bir şekilde kenetlendi.
• Soyuz, biri Rus, biri Amerikalı biri de İtalyan olmak üzere üç yeni personeli istasyona
taşıdı.
http://www.trthaber.com/haber/bilim-teknik/soyuz-tekrar-uzayda-87693.html
AVRUPA KITASINDA HİTİT İZLERİ
• Son yılların en önemli keşfi Bathonea Antik Kenti kazılarında bulundu. İstanbul Küçükçekmece’de sürdürülen kazılarda bölgede Hitit Uygarlığı’na ait olan bulgular tespit edildi. Böylece Avrupa kıtasında ilk defa Hitit izlerine rastlandı.
FELİX BAUMGARTNER 39 KM’DEN ATLADI, SES SINIRINI AŞTI (14 EKIM
2012)
• İnsanın en son teknolojiyi kullanarak fiziksel kapasitesini ortaya koyduğu en büyük denemelerden biri başarıyla gerçekleştirildi
• Avusturyalı hava dalışçısı Felix Baumgartner, balonla en yükseğe çıkan ve en yüksek
mesafeden serbest dalış gerçekleştiren insan oldu.
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (DSÖ), CORONA VİRÜSÜ UYARISI
• Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni corona virüsünün (NCoV) yakın temas halinde insandan insana geçmesinin mümkün olduğu uyarısında bulundu.
• Örgüt tarafından yapılan açıklamada, zatürreve kimi zaman da böbrek yetmezliğine yol
açan NCoV vakalarında, son zamanlarda görülen artıştan endişe duyulduğu belirtildi
55
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
13 Mayıs 2013 .
CORONA VİRÜSÜ KAYNAKLI ÖLÜMLER ARTIYOR
• Suudi Arabistan’da aynı gün SARS hastalığının türevi corona virüsüne yakalanan 24 kişiden 2’sinin hayatını kaybettiği bildirildi. 24 Nisan 2014
KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ (KKKA) HASTALIĞINA KARŞI TÜBİTAK’IN GELİŞTİRDİĞİ AŞI
• Keneden bulanan ve ölüme yol açabilen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına
karşı TÜBİTAK’ın geliştirdiği aşıda ilk aşama tamamlandı ve sonuç başarılı oldu.
• Henüz laboratuvar çalışmalarının devam ettiği aşı, her şeyin yolunda gitmesi durumunda 3-5 yılda üretime hazır hale gelecek. Türkiye’nin KKKA virüsüne karşı geliştirdiği aşı,
dünyada bir ilk olacak (23.04.2013).
30 BİN YILDIR UYUYAN VİRÜS UYANDI
• Küresel iklim değişikliği ve madencilik çalışmaları buzullarda gizlenen virüsleri tekrar
yaşam döngüsüne sokuyor.
• Sibirya’nın perm toprağında yeni bir virüs biçimi bulundu.
• Pithovirus sibericum virüsünün belli başlı amiplere bulaştığı söyleniyor. 20 Mart 2014
AVRUPA’NIN EN BÜYÜK DİNOZOR TÜRÜNE AİT FOSİL BULUNDU
• Lizbon’un kuzeyinde yakın bir zaman içinde bulunan fosillerin, Avrupa’daki en büyük
dinozor türüne ait olabileceği bildirildi.06 Mart 2014
GÜNES SİSTEMİ DIŞINDAKİ DEV GEZENDE SU BULUNDU
• “tau Boötes b” gezegeninde
• Amerikalı astronomlar, yeni geliştirilen bir teknik yardımıyla, Güneş Sistemi dışındaki
dev “tau Boötes b” gezegeninde su bulunduğunu ortaya çıkardı. 26 Şubat 2014
Uİ’DEKİ 3 ASTRONOT DÜNYA’YA DÖNDÜ-14 MAYIS 2014
• Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ) görevlerini tamamlayan üç astronot Dünya’ya
döndü. • Uzayda 188 gün görev yapan Rus Mikhail Tyurin, Amerikalı Rick Mastracchio ve Japon
Koichi Wakata, Rus Soyuz kapsülüyle Kazakistan’a indi.
DÜNYANIN EN BÜYÜK GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ
• California
• Dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali Şubat 2014’te ABD’nin California eyaletinde
devreye girdi.
56
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
YENİ BİR ELEMENT KEŞFEDİLDİ: UNUNPENTİYUM
• Alman ve İsveçli bilim insanları “süper-ağır” olarak niteledikleri bir element bulduklarını ve kısa bir süre içinde periyodik cetvelin 115’inci kutusunu da doldurmaya hazır
olduklarını açıkladı. 28 Ağustos 2013
http://www.hurriyet.com.tr/planet/24603064.asp
DÜNYA’YA EN ÇOK BENZEYEN GEZEGEN KEŞFEDILDI
• Dünyaya en çok benzerlik gösteren gezegen bulundu:
• KEPLER 186F
EVRENDEKİ EN BÜYÜK YILDIZ BULUNDU 13 MART 2014
• Avrupa Uzay Ajansı’na (ESO) ait Şili’deki Çok Büyük Teleskop (ÇBT) yardımıyla yapılan
çalışmayla buldu
• Adı: HR 5171 A
EVRENİN EN ESKİ GALAKSİLERİNDEN BİRİ BULUNDU
• Adı: Abell 2744_Y1 (11 Şubat 2014)
SAVUNMA SANAYİ PROJELERİ
• KARAYEL : Özel Sektörün ürettiği ilk insansız uçak(Vestel)
• BORA : İlk yerli keskin nişancı Tüfeği
• AZMİM : ilk yüzen askeri dozer iş makinası
• COBRA : Zırhlı tekerlekli araç
• HÜRKUŞ : ilk ulusal nitelikte temel eğitim uçağı
• SOM: Türkiye’nin ilk seyir füzesinin adı’dır.
• AKYA: İlk Türk Milli Ağır (533mm) Torpidosu
• PARS : Zırhlı Muhabera aracı
• Atmaca: Gemi savar füze sisteminin
• ANKA:İlk yerli insansız hava aracımızın adı’dır.
• ATAK :İlk yerli üretim taarruz helikopterimizin adı’tır.
• SAR 232 : Milli makinalı Piyade tüfeği
• HEYBELİADA : İlk Milli Savaş Gemimiz
• KİRPİ:Türkiye’de üretilen mayına karşı dayanıklı tankımız
• “FX/TX”: ilk yerli savaş uçağı
• ALTAY :Türkiye’nin ilk milli yerli tankı ALTAY’ dır. 2012. Adını Kurtuluş savaşında İzmir’e
giren ilk Türk süvarilerinin komutan Fahrettin Altay’dan almıştır.
• UMTAS:Türkiye’nin ilk yerli tasarım tanksavar füzesi,
57
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
• BARBAROS HAYRETTİN PAŞA: İlk yerli sismik araştırma gemisi:TÜBİTAK MARMARA: İlk
yerli deniz araştırma gemisi:
• CİRİT:İlk milli füze:
• SAMUR: Tamamen Türk mühendislerce geliştirilen ve tasarlanan ‘’Samur’’ adı verilen
seyyar yüzücü hücum köprüsü ile tank ve zırhlı araçlar için akarsu ve nehirler engel
olmaktan çıkıyor.
OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN İLK MESLEK YÜKSEKOKULU AÇILDI
• Ford Otosan ve Vehbi Koç Vakfı tarafından Kocaeli Üniversitesi bünyesinde inşa edilen
Gölcük İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu açıldı. 10 Ocak 2014
“FALCON 9” ROKETİ FIRLATILDI-18 NİSAN 2014
• Uluslararası Uzay İstasyonu’na gıda maddesi ve acil onarım malzemesi taşıyan, “Dragon
robotik kargo kapsülü”nü uzaya götürecek insansız Falcon 9 roketi başarıyla fırlatıldı.
NASA YENİ GEZEGEN KEŞFETTİ
• NASA’nın Kepler Uzay Teleskobu, güneş benzeri bir yıldızın çevresinde dolanan küçük
bir gezegen keşfetti. 21.02.2013
CERN
• Merkezı Isvıçre’de Bulunan Avrupa Nükleer Arastırma Konseyı
• Avrupa Nükleer Arastırma Konseyı (Cern) evrenın sırrını çözmek amacıyla “bıng bang”deneyı (Büyük Hadron Çarpıstırıcısı) gerçeklestırdı.
TÜRK AKADEMİSYEN CERN KULLANICILARI DANIŞMA KURULUNDA-02 Mart 2014
• Doç. Dr. Bilge Demirköz, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) Kullanıcıları Danışma Kuruluna (ACCU) seçildi.
TÜRKİYE CERN’LE ORTAK ÜYELİK ANLAŞMASI İMZALADI
• Türkiye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın da katıldığı törenle Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) ile ortak üyelik anlaşması imzaladı. 12 Mayıs 2014
TÜRKİYE’DE İLK YÜZ NAKLİ YAPAN DOKTOR 2012:
• Türkiye’nin ilk yüz naklini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif
Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi PROF. DR. ÖMER ÖZKAN
ÇİN’DE 4 BİN YILLIK BARAJ BULUNDU 08 MAYIS 2014
• Çin’in güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde 4 bin yıllık sulama sistemi ve baraj bulunduğu bildirildi.
58
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
CEM YALÇIN YILDIRIM’A COLE ÖDÜLÜ
• Boğaziçi Üniversitesi’nden “Cem Yalçın Yıldırım” 2000 yıllık ikiz asal sayı probleminin
çözümüne yaptığı katkılardan dolayı matematik dünyasının önemli ödüllerinden biri
olan Cole Ödülü’ne layık görüldü
TWİTTER’DAN İÇERİK KALDIRMA TALEBİNDE FRANSA LİDER-22 MART
2014
• Geçen yılın ikinci yarısında, Twitter’dan 305 içeriğin kaldırılması talebiyle Fransa ilk sırada yer alırken, bunu 14 taleple Rusya izledi. Türkiye’den giden talep sayısı ise 2 oldu.
http://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/304320--twitterdan-icerik-kaldirma-talebinde-fransalider
GATA’DAN VÜCUT YEDEK PARÇASI 29 MAYIS 2013
• Gülhane Askeri Tıp Akademisinde, 3 boyutlu yazıcı teknolojiyle Türkiye’de bir ilke imza
atılarak ‘vücut yedek parçaları’ üretiliyor.
• Kafatası, gögüs, çene gibi kaybedilen parçalar, özel tekniklerle aslına bire bir uygun
üretilip vücuda takılabiliyor.
TIP TARİHİNDE BİR İLK; “KADAVRADAN RAHİM NAKLİ”
• Tıp tarihinde bir ilk; “Kadavradan rahim nakli yapılan 23 yaşındaki kadının hamile kaldığı açıklandı.” Antalya’da 8 Ağustos 2011’de 7 saat süren operasyon sonunda dünyada
ilk kez kadavradan rahim nakli yapılan 23 yaşındaki Derya Sert’in başlatılan embriyo
transferinin ardından hamile kaldığı açıklandı.
YILIN SÖZCÜĞÜ: SELFİE-19 KASIM 2013
• Oxford, “kişinin cep telefonu ile çektiği kendi fotoğrafı” anlamına gelen “selfie”yi 2013
yılının sözcüğü ilan etti.
İŞTE UZAYDA ÇEKİLEN İLK MÜZİK KLİBİ
• Uzayda ilk müzik klibini Kanadalı astronot, CHRİS HADFİELD çekti 13 Mayıs 2013 TÜRKİYE’DEKİ ÖNEMLİ PROJELER
OR-Gİ HAVAALANI
• Türkiye’nin denize kurulacak ilk havaalanı
• İşletmesinin 300 kişiye istihdamı yaratacak olan Ordu-Giresun (OR-Gİ ) Havaalanı, 16
bin metrekare üzerine kurulu terminale sahip olacak. • Yüzde 25’lik bölümü tamamlandı 01 Mart 2013.
59
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
http://www.denizhaber.com.tr/serbest-kursu/47254/denize-kurulacak-ilk-havalimani-tamgazdenizhaber-recep-canpolat-orgi.html
ORDU-GİRESUN HAVAALANI PROJESİ
Haziran 2014′te bitirilmesi planlanan dünyanın 3. Avrupa’nın ilk deniz doldurularak yapılan
havalimanı Ordu(Gülyalı)’ya yapılmaktadır.
İLK MİLLİ HIZLI TREN - ELEKTRIKLI TREN SETI (EMU)
• TCDD, başta Ankara-İstanbul olmak üzere Ankara çıkışlı nüfusun yoğun olduğu illeri
hızlı trenle birbirine bağlamayı hedefliyor. • Milli Tren Projesi kapsamında üretimi gerçekleştirilecek Elektrikli Tren Seti ve Dizel Tren
Seti tasarımının tamamlandığı açıklandı.Türkiye Vagon Sanayi AŞ (TÜVASAŞ) Genel Müdürü Erol İnal, Milli Tren Projesi kapsamında üretimi gerçekleştirilecek Elektrikli Tren
Seti ve Dizel Tren Seti’nin tasarımının tamamlandığını söyledi. 11 Mayıs 2014
SURUÇ SULAMA PROJESİ: ŞANLIURFA
• Susuzluktan çatlayan bereketli Suruç Ovasına Fırat’ın gem vurulmuş suları dünyanın
5. Türkiye birinci büyük sulama tünelinden Suruç ovasına akarak hayat verecek. Mart
2014’te açıldı.
http://www.sanliurfa.com/haber79753-dunya8217nin-5-buyuk-tuneli-suruc8217ta.htm
OVIT TÜNELI
• Rize-Erzurum karayolunun İkizdere-İspir bölümünde Ovit Dağı’nda yapılacak Ovit Tüneli’nin temelini atıldı. Ovit, dünyanın üçüncü en uzun tüneli olacak. 14 Mayıs 2012
ORHANGAZİ-SAMANLI TÜNELİ
• Türkiye’nin en uzun tüneli açıldı. 02 Mart 2014 • Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi kapsamındaki Orhangazi Samanlı Tüneli açıldı.
KANAL İSTANBUL ‘ÇILGIN PROJE’ • Proje ile Karadeniz ve Marmara Denizi’nin yaklaşık 50 kilometrelik kanalla birbirine
bağlanması planlanıyor.
MARMARAY PROJESİ- ‘ASRIN PROJESİ’
• Marmaray, İstanbul’un Avrupa ve Asya yakalarındaki demiryolu hatlarını İstanbul Boğazı altından geçen bir tüp tünelle birleştiren 76 km lik bir demiryolu iyileştirme ve
geliştirme projesidir
• ilk düşünce 1860 yılında Sultan Abdülmecid tarafından dile getirildi.
• Boğazın altından Anadolu’yu Rumeli’ye bağlayacak ilk çalışma Tünel-i Bahri adıyla ilk
kez Abdülhamit döneminde projelendirilmişti.
• Marmaray projesi gösterişli bir törenin ardından Cumhuriyert’in kuruluşunun 90’ın yıl
dönümünde açıldı 29 Eki 2013.
60
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
AVRASYA TÜNEL PROJESİ
• Asrın projesi olarak nitelendirilen Marmaray projesine kardeş olarak düşünülen ve
2015’te tamamlanması planlanan projedir.
İSTANBUL’A 3. HAVALİMANI
• Havalimanı için ihale, 22 milyar 152 milyon Euro’yla Limak-Kolin-Cengiz-Mapa-Kalyon
Ortak Girişim Grubunda kaldı. İhale, Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesi oldu.
• Dünyanın en büyük havalimanları seviyesinde bir havalimanına sahip olacak 3 Mayıs
2013. İSTANBUL’A 3. KÖPRÜ
• Yavuz Sultan Selim
• Cumhurbaşkanı Gül, yeni köprünün isminin “Yavuz Sultan Selim” olacağını açıkladı. 29
Mayıs 2013
• Dünyanın en geniş köprüsü olacak
MELEN SUYU PROJESİ
• Sarıyer, Derbent-Beykoz, Ortaçeşme arasında Asya ile Avrupa kıtası, İstanbul Boğazı’nın
136 metre altından dev boru ile bağlandı. Asya ve Avrupa yakalarında İstanbul’un su
ihtiyacını karşılayacak. 21 Mayıs 2012
FATİH PROJESİ
• FIRSATLARI ARTIRMA VE TEKNOLOJİYİ İYİLEŞTİRME HAREKETİ ([email protected]) PROJESİ 6 Şub
2012
• FATİH Projesi, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullarımızdaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla tüm okullarımızın 620.000 dersliğine dizüstü bilgisayar, projeksiyon cihazı ve internet altyapısı sağlanacaktır.
İZMİT KÖRFEZ GEÇİŞİ ASMA KÖPRÜSÜ
• İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü’nün temeli atıldı. Tamamlandığında Türkiye’nin en
uzun köprüsü olacak Mart 2013 (İstanbul, İzmit, Yalova, Bursa, Balıkesir ve İzmir’i birbirine daha da yakınlaştıracak)
YEŞİL YOL PROJESI
• Artvin, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Ordu ve Samsun’da yaşayan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Son projeye göre, 600 kilometrelik alana yayılan Doğu
Karadeniz’deki yaylalar birbirine bağlanacak 20 Mayıs 2013 .
http://www.haberci53.com/karadeniz/yaylalarimiz-icin-yesil-yol-projesi-h10158.html
61
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
DÜNYANIN 3. EN YÜKSEK ÇİFT EĞRİLİKLİ BARAJI ARTVİN’DE YAPILACAK
• Tamamlandığında 270 metre uzunluğuyla kendi sınıfında, dünyanın en yüksek 3’üncü
barajı olacak Artvin YUSUFELİ BARAJI’nın temel 26 Şubat’ta atılacağı bildirildi (25 Şubat 2013) .
DERİNER BARAJI
• 12.12.2012 de faaliyete giren Türkiye’nin en yüksek barajı DERİNER BARAJI ÇORUH
NEHRİ üzerindedir.
http://www.artvin.org.tr/haber/250-tarih-12122012-ve-deriner-baraji-acildi.html
KKTC’YE SU TEMİN PROJESİ 2
• KKTC’ye Su Temin Projesi kapsamında, Mersin’in Anamur ilçesindeki Dragon Çayı üzerinde inşa edilen Alaköprü Barajı’ndan dünyada ilk kez uygulanacak deniz boru hattı ile
adadaki Geçitköy Barajı’na su temin edilecektir.
ÜLKEMİZİ ZİYARET EDEN DEVLET BAŞKANLARI
TÜRKİYE’YE GELEN İLK MEKSİKA CUMHURBAŞKANI
• 85 Yıl Sonra Türkiye’ye Gelen İlk Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Peña Nieto ‘’Çok
eğlenceliymiş ya bura...’’ dedi. 17 Ara 2013 http://www.zaytung.com/haberdetay.asp?newsid=231408
FRANSA CUMHURBAŞKANI FRANÇOİS HOLLANDE TÜRKİYE’YE GELDİ
• Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, 22 yıl aradan sonra 27 Ocak 2013’te Türkiye’ye resmi ziyarette bulunmuştur.
ALMANYA CUMHURBAŞKANI GAUCK TÜRKİYE’YE GELDİ
• Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck’un resmi temaslarda bulunmak üzere Nisan
2014’te Türkiye’ye geldi
POLONYA CUMHURBAŞKANI TÜRKİYE’DE
• Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün davetlisi olarak Türkiye’de bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Bronislaw Komorowski, Ankara’da Anıtkabir’i ziyaret etti. 05 Mart 2014
62
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
İSTANBUL
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) TARİHE KARIŞTI.
• Yerine Borsa İstanbul faaliyete geçti (BIST).
AB İLE İRAN NÜKLEER KONUSUNU İSTANBUL’DA GÖRÜŞTÜ
• Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton
ve İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Başmüzakerecisi
Said Celili’ni İstanbul’da bir araya geldi (15 Mayıs 2013)
2020 OLIMPIYAT OYUNLARI
• 2020 Olimpiyat Oyunlari’na Türkiye’nin adaylık sloganı: “İstanbul 2020 Bridge Together” (Birlikte Köprüler Kuralım)
2012 DÜNYA SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI
• İstanbul
2012 AVRUPA SPOR BAŞKENTI
• İstanbul
2014 FIBA BAYANLAR DÜNYA ŞAMPİYONASI
• Türkiye İstanbul (27 Eylül - 5 Ekim 2014)
11.FINA DÜNYA KISA KULVAR YÜZME ŞAMPİYONASI 12-16 ARALIK 2012 • İstanbul
FIBA 3X3 DÜNYA TURU FİNALİ
• İstanbul 4-5 Ekim 2013
• Slovenya’nın Brezovica takımı şampiyon oldu.
2013 BM ORMAN FORUMU 10. KONFERANSI:
• İstanbul
TEB BNP PARİBAS WTA CHAMPİONSHİPS
• İstanbul üçüncü ve son kez ev sahibi oldu
• Ekim 2013’de İstanbul’da düzenlenen WTA (Women’s Tennis Association) Şampiyonası’nda ABD’li Serena Williams turnuvada 3.kez şampiyon oldu
63
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
ULUSAL ENERJİ VERİMLİĞİ FORUMU VE FUARI
• 10-11 Ocak 2013’te İstanbul’da düzenlendi.
DÜNYA BORSALAR FEDERASYONU (WFE) VERİLERİNE GÖRE
• Dünyada en çok kazandıran borsa Buenos Aires Borsası oldu. • Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) verilerine göre Borsa İstanbul, mart ayında dünyada en çok kazandıran 2. borsa oldu 24.04.2013.
ULUSLARARASI BASKETBOL FEDERASYONU (FIBA) AVRUPA BAŞKANI
• Turgay Demirel seçildi 17 Mayıs 2014
AVRUPA’NIN EN İYİ TATİL DESTİNASYONU İSTANBUL
• Turizmciler ve seyahat severlerin katıldığı oylamayı Brüksel merkezli Avrupalı Tüketicilerin Tercihi adlı örgüt düzenledi.
• En çok oyu alan İstanbul oldu 30.03.2013.
• Oylamaya ilişkin açıklamada, İstanbul’un dünya üzerinde iki kıta üzerine kurulu tek şehir olduğu vurgulandı.
http://www.cnbce.com/mobil/haber/avrupa-nin-en-iyi-tatil-destinasyonu-istanbul
2014 D-8 ZİRVESİ (9. ZİRVE) :
• Türkiye -İstanbul
BM, AVRUPA VE BDT BÖLGESEL MERKEZİ İSTANBUL’A TAŞIYOR
• Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesel Merkezi’nin (UNDP-Regional Service Center) İstanbul’a taşınmasına ilişkin anlaşma
New York’ta imzalandı. 27-09-2013
İLK İNSANİ YARDIM ZİRVESİ
• Türkiye-İstanbul
• BM Genel Kurulu: Türkiye 2016 Dünya İnsani Yardım Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak kararı aldı
http://www.sabah.com.tr/Gundem/2013/09/27/dunya-insani-yardim-zirvesi-istanbulda
2017-DÜNYA PETROL FORUMU GENÇLİK KONGRESİ
• İstanbul
• Ekim 2013’te yapılan oylama ile 2017’de yapılacak olan Dünya Petrol Kongresi İstanbul’da düzenlenecektir.
17. AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİ
• İstanbul- Şubat 2014
64
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
2017 DÜNYA PETROL KONGRESİ
• İstanbul
• İstanbul, 3. kez talip olduğu Dünya Petrol Kongresi’nin ev sahipliği yapacak. 2017’de
22.si yapılacak kongrenin alınmasında, ‘Oilympic’ teması etkili oldu.
8. YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ TOPLANTISI
• İstanbul 31 Ekim 2013
• Toplam ciroları 600 milyar dolara yaklaşan 17 dünya devi şirket Türkiye’de yatırım koşullarını görüşmek üzere bu hafta İstanbul’da biraraya geldi
• Dünya Bankası, Başkan Jim Yong Kim tarafından en üst seviyede temsil etti
TÜRK – POLONYA İŞ FORUMU • İstanbul-6 Mar 2014
23. DÜNYA ENERJİ KONGRESİ
• TÜRKİYE- İstanbul ( 2016)
ICCI 2014: 20. ULUSLARARASI ENERJİ VE ÇEVRE FUARI VE KONFERANSI
• İstanbul-23 Nisan 2014
ULUSLARARASI YATIRIM ZİRVESİ 10-11 NİSAN 2014
• İstanbul
• Körfez sermayesinin uluslararası yatırım fonları ve yatırımcıları “İstanbul Uluslararası
Yatırım Zirvesi”nde bir araya gelecek.
GÜNCEL OLAYLAR - KARMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ülkemizde en az nüfusa sahip olan il Bayburt’tur.
Ülkemizde en çok nüfusa sahip olan il İstanbul’dur.
Güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter’dir.
Güneş sisteminin en küçük gezegeni Merkür’dür.
En büyük kıta Asya kıtasıdır.
En küçük kıta Avustralya (Okyanusya) kıtasıdır.
En fazla nüfusa sahip kıta Asya’dır.
En az nüfusa sahip kıta Avustralya’dır.
En büyük okyanus Büyük Okyanus (Pasifik Okyanusu)’tur.
En küçük okyanus Hint Okyanusu’dur.
65
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
AVRUPANIN SON BAĞIMSIZ İKİ ÜLKESİ
I. Karadağ
II. Kosova’dır.
PATARA LIKYA BIRLIĞI MECLIS BINASI (ANTALYA- KAŞ)
• Dünyanın ilk demokratik meclis binası TBMM desteğiyle restore edildi..
2014 AGİT DÖNEM BAŞKANI: İSVİÇRE
• İsviçre 2014 yılında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) dönem başkanlığını
yeni yılda devraldı
http://www.dunyabulteni.net/haberler/282317/disisleri-bakani-davutoglu-ukraynada
YSK DUYURDU CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM TARİHİ NETLEŞTİ
• Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu 10 Ağustos’ta,
• ikinci turu ise 24 Ağustos’ta yapılacak.
TÜRKİYE’DE 30 MART 2014 ‘TE YEREL SEÇİMLERİ İPTAL EDİLEN İLLER
• AĞRI VE YALOVA
• Ağrı ve Yalova’da YSK seçimleri iptal etti. Ve YSK seçimlerin bu para 1 haziran tarihine
ertelendiğini duyurdu.
KKTC
• Cumhurbaşkanı: Derviş Eroğlu
• Başbakanı: İrsen Küçük
• Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş öldü 2012
SIRBİSTAN’DA YENİ HÜKÜMET KURULDU 27 NİSAN 2014
• Sırbistan’da Sırp İlerleme Partisi Genel Başkanı hükümeti kurdu.
DARFUR’DA 224 BİN KİŞİ ÇATIŞMALARDAN KAÇTI
• Sudan- Darfur
• Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan’ın Darfur eyaletinde şubat ayından beri meydana gelen şiddet olaylarında 224 bin kişinin göç ettiğini
açıkladı. 24 Nisan 2014
AFGANİSTAN’DA SİGARA YASAĞI
• Afganistan parlamentosu, halka açık yerlerde sigara içilmesini yasaklayan kanun tasarısını onayladı. 07.01.2014
66
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
ÇİN’DE AÇIKTA SİGARA YASAĞI!
• Devlet Konseyi tarafından yayınlanan genelgede kamuya açık alanlarda sigara içen
kamu çalışanlarının, kınama ya da ağır disiplin cezası alacağı kaydedildi. 02.01.2014
NEW YORK’TA SİGARA İÇİN YAŞ SINIRI 21’E YÜKSELDİ
• New York Belediyesi sigara satın almak için yaş sınırını 18’den 21’e yükseltti. 31 EKİM
2013
KULA TÜRKİYE’NİN İLK JEOPARKI OLDU
• Türkiye’nin Uluslararası alanda ilk Jeopark’ı olma yolunda ilerleyen toplamda 300 kilometre karelik bir alanı kapsayan Kula Volkanik Jeopark alanı için UNESCO’dan onay
çıktı 5 Eylül 2013. ANADOLU’DAKİ EN ESKİ KİLİSE, ZİYARETE AÇILACAK
• DENİZLİ- LAODİKYA
• Denizli’nin antik Laodikya kentinde üç yıl önce gün yüzüne çıkarılan ve İncil’de de adı
geçen 7 Kutsal Kilise’den biri olan kilisenin, Milano Fermanı’nın 1700’üncü yılında ziyarete açılabilmesi için yoğun bir çalışma yürütülüyor
YUGOSLAVYA’DAN AYRILARAK BAĞIMSIZLIĞINI KAZANAN DEVLETLER:
• Slovenya
• Hırvatistan
• Makedonya
• Bosna-Hersek
• Sırbistan
• Karadağ
• Kosova: 2008’de bağımsızlığını ilan etti.
İŞTE KABİNENİN YENİ BAKANLARI -25 ARALIK 2013
Başbakan Erdoğan beklenen kabine revizyonunu gerçekleştirdi.
• Başbakan Yardımcısı: Emrullah İşler • Adalet Bakanı: Bekir Bozdağ
• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Ayşenur İslam • Avrupa Birliği Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Fikri Işık • Çevre ve Şehircilik Bakanı: İdris Güllüce • Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekçi • Gençlik ve Spor Bakanı: Akif Çağatay Kılıç 67
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
• İçişleri Bakanı: Efkan Ala ( MV değil ) • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı: Lütfi Elvan
http://www.aa.com.tr/tr/politika/267162--basbakan-erdogan-yeni-kabineyi-acikliyor
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN
• TİME DERGİSİNİN ‘’YILIN KİŞİSİ’’ ANKETİNİ BİRİNCİ SIRADA TAMAMLADI 13.12.2011
• 12 Mart 2007 “2007 Barış ve Diyalog Ödülü” Rumi Forum tarafından Başbakan Erdoğan’a ve İspanya Başbakanı Zapatero’ya sunulmuştur.
• BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN TİME KAPAK OLAN 4. TÜRK LİDER OLDU 28 Kasım’.2011 Erdoğan Time Dergisi’ne kapak olan dördüncü Türk lider oldu. Daha önce Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve Adnan Menderes Time’a kapak olmuştu.
• Mayıs 2012’de Slovenya’da Uluslararası Ortadoğu ve Balkanlar Araştırma Enstitüsü (IFIMES) tarafından ‘’SON ON YILIN DÜNYA ŞAHSİYETİ’’ ödülü verilmiştir
• DÜNYA BARIŞ ÖDÜLÜ’: Dünya barışına hizmetlerinden dolayı ‘Uluslararası Bilge Kağan
Dünya Barış Ödülü’ne layık görülen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ödülünü almak
üzere 10 Nisan’da Moğolistan’a gidecek (26 Mart 2013).
BELÇİKA - BRÜKSEL
• AB
• NATO
• BAB ( Batı Avrupa Birliği) Merkezdir
TÜRKİYE`NİN İLK BALMUMU HEYKELLER MÜZESİ
• Eskişehir- Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen- 19 Mayıs 2013.
YAŞAMINI YİTİRENLER
”Her ölüm erkendir” C.Yücel
• UNESCO tarafından ‘’Yaşayan İnsan Hazinesi’’ ilan edilmiş olan Neşet Ertaş hayatını
kaybetti ( Bozkırın tezenesi ) 2012.
• Usta gazeteci, yazar, yapımcı, sunuculuk ,köşe yazarlığı yapan ve medyanın birçok kolunda çalışan 17 Ocak 2013 vafat eden Türk televizyon yapımcısı. Mehmet Ali Birand
hayatını kaybetti .
• Arabesk ses sanatçısı Müslüm Gürses uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını
kaybetti 2013.
• Çevre Tiyatrosu kurucusu Usta tiyatro ve sinema sanatçısı Metin Serezli hayatını kaybetti 12.03.2013.
• Usta gazeteci Savaş Ay 9 Kasım 2013 günü 1,5 ay tedavi gördüğü hastanede kalbinin
durması sebebiyle yenik düşerek hayatını kaybetti.
68
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
• Tuncel Tayanç Kurtiz,7 Eylül 2013’te kalp krizi sonucu 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ramiz Dayı rolü ile unutulmazlar arasına girmişti.
• ‘Şu Çılgın Türkler’ ve ‘Diriliş’ kitaplarının yazarı, Eylül 2013’te Turgut ÖZAKMAN vefat
etti
• Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Nejat Uygur hayatını kaybetti. 18.11.2013
• Nobel ödüllü 87 yaşındaki Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez hayatını kaybetti. 17 Nis 2014 – • Gitarın efsane ismi İspanyol Paco de Lucia hayatını kaybetti 26 Şubat 2014
• Amerikalı aktör ve yönetmen Philip Seymour Hoffman, evinde ölü bulundu
992005 yılında “Capote” adlı filmle en iyi aktör Oscarı alan ve Altın Küre’de ise
en iyi performans ödülünün sahibi olan Hoffman, en son geçen hafta Utah’ta
gerçekleştirilen Sundance Film Festivali’ne katılmıştı.
• Peter O’Toole 81 yaşında hayatını kaybetti.
• Beyazperdenin klasiklerinden 1962 yapımı Arabistanlı Lawrence’ın yıldızı
• Ünlü oyuncu Paul Walker kaza kurbanı Amerikalı oyuncu Paul Walker öldü.
99Hızlı ve Öfkeli’nin Yıldız
• Eleanor Parker, 91 yaşında hayata veda etti. 991960’larda başlayan Eleanor Parker, 1965 yılında entrikacı bir baronesi canlandırdığı “The Sound of Music” filmi ile dünya çapında üne kavuşmuştu.
• Nelson Mandela vefat etti
992013 yılı Aralık ayında hayatını kaybeden Nobel Barış Ödüllü Güney Afrika’nın
efsanevi lideri: Nelson Mandela
MYANMAR MÜSLÜMANLARI
• Myanmar, Burma ya da Birmanya, Güneydoğu Asya’da, Andaman Denizi ve Bengal
Körfezi kıyısında, Bangladeş, Çin, Hindistan, Laos ve Tayland arasında yer alan ülke’dir.
• Myanmar’da etnik şiddete maruz kalan yüzbinlerce Rohingya Müslümanı, evlerini tek
ederek komşu ülkelerdeki sığınma kamplarında yaşıyor.
• Myanmar’da Müslüman azınlığa yönelik olarak 20-28 Mart 2013 tarihlerinde gerçekleşen şiddet olaylarını ele almak üzere 14 Nisan 2013 tarihinde CİDDE’de düzenlenen
İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATİ (İİT) ROHİNGYA TEMAS GRUBU TOPLANISIna Türkiye’den
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu katılmıştır.
• Myanmar’ın batısındaki Rakhine eyaleti makamları, bölgedeki Müslüman Rohingya aileleri için 2 ÇOCUK SINIRLAMASI getirildiğini açıkladı 25 Mayıs 2013 .
• 29 Mayıs 2013’de Çin sınırında bulunan bir kentte bir cami, bir Müslüman yetimhanesi
ve Müslümanlara ait dükkanlar ateşe verildi
EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY
• Daha önce 4641 sayılı 2001 tarihli kanunla kurulmuş olan Ekonomik ve Sosyal Konsey
69
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
2010 AY değişikliği ile anayasal kurum oldu.
• Amacı: Ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında hükümete istişari nitelikte
görüş bildirmek.
• İşçi, işveren sendikaları, tüccar, esnaf, sanayicinin bağlı olduğu dernekler, meslek örgütlerinin ve odaların çatı kuruluşları olan birlik ve konfederasyon temsilcileri ile hükümet
üyelerinden oluşan Konseyin başkanı başbakandır.
ALMANYA’DA ASRIN DAVASI BAŞLADI
• Almanya’da 8’i Türk 10 kişinin öldürülmesiyle ilgili Neo-Nazi davasında NSU’nun hayatta kalan tek üyesi Beate Zschaepe hakim karşısına çıktı. 06 Mayıs 2013
MAVİ MARMARA: İSRAİL, TÜRKİYE’DEN ÖZÜR DİLEDİ
• ABD Başbakanı Barack Obama’yı ağırlayan İsrail Başbakanı BİNYAMİN NETANYAHU,
yaklaşık 3 yıl önceki Mavi Marmara olayı nedeniyle Türk mevkidaşı Başbakan Tayyip
Erdoğan’a ‘özür’ mesajını iletti 22 MART 2013.
AVRUPA’NIN EN İYİ TATİL DESTİNASYONU İSTANBUL
• Turizmciler ve seyahat severlerin katıldığı oylamayı Brüksel merkezli Avrupalı Tüketicilerin Tercihi adlı örgüt düzenledi.
• En çok oyu alan İstanbul oldu 30.03.2013.
• Oylamaya ilişkin açıklamada, İstanbul’un dünya üzerinde iki kıta üzerine kurulu tek şehir olduğu vurgulandı.
http://www.cnbce.com/mobil/haber/avrupa-nin-en-iyi-tatil-destinasyonu-istanbul
YÜKSEK MAHKEME BAŞKANLARI
1. ANAYASA MAHKEMESİ 1961
Haşim KILIÇ
2. YARGITAY 1868
Ali ALKAN
3. DANIŞTAY 1868
Zerrin GÜNGÖR
4. ASKERİ YARGITAY (Divan-ı Temyiz-i Askerî) 1914
Hasan DENGİZ
5. AYİM 1972
Abdullah ARSLAN
6. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ 1945
Ahmet AKYALÇIN
70
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
YÜKSEK MAHKEME GİBİ KURUMLARIN BAŞKANLARI
1. SAYIŞTAY 1862
Recai AKYEL
2. YÜKSEK SEÇİM KURULU 1950
Sadi GÜVEN
3. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 1962
Adalet Bakanı: Bekir BOZDAĞ
• TBMM Başkanı: Cemil Çiçek
• Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı: Hakan Fidan
• Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) Başkanı: Ahmet
• Cemaleddin Çelik
• Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı: Davut Dursun
• Kamu Başdenetçisi (Ombudsman): M. Nihat Ömeroğlu
• Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Başkanı: Recai Akyel kişi
• Yargıtay Başkanı: Ali Alkan
• Genelkurmay Başkanı: Necdet Özel
• Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı: Gökhan Çetinsaya
• Diyanet İşleri Başkanı:Mehmet Görmez
• Merkez bankası başkanı: Erdem Başçı
ØBanknot basmak da Merkez Bankası’nın görevleri arasında yer alır.
• Hazine Müsteşarı; İbrahim Halil Çanakcı
ØMadeni para basma yetkisine sahiptir.
• Borsa İstanbul (BİST) Başkanı: İbrahim Turhan
• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı: Mukim Öztekin
• Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı:Vahdettin Ertaş
• Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı: Şakir Ercan Gül
III.DÜNYA TÜRK FORUMU 2014
• EDİRNE
• Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından 3. Dünya Türk Forumu 2830 Mayıs 2014 tarihinde Edirne’de düzenlenecek.
71
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
NASREDDİN HOCA’NIN MEZARININ YERİ BULUNDU
• Anadolu Üniversitesi (AÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erol
Altınsapan, AÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Mahur Tulum’un araştırmaları sonucunda ,
• Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde, yıllar önce belediyenin yapacağı inşaat nedeniyle taşınan eski mezarlıktan çıkarılan ve senelerce Ulu Cami’nin kütüphanesinde muhafaza
edilen taş sandukanın Nasrettin Hoca’nın mezarına ait olduğu tespit edildi 20 Nisan
2013.
SİNOPLU BİR FİLOZOF: DİOGENES
• Sinop Üniversitesi, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Türkiye Felsefe Kurumu iş birliğiyle, Anadolu’da Felsefeye Yolculuk: “Sinoplu Bir Filozof: Diogenes” konulu sempozyum düzenlendi 19.04.2013.
AVRUPA’DA İLK KEZ MİNAREDEN EZAN OKUNDU
• İsveç’in başkenti Stockholm’deki Fittja Ulu Camii’nin minaresinden Avrupa’nın ilk ezanı
okundu. 26 Nisan 2013
3.ASYA’DA İŞBİRLİĞİ VE GÜVEN ARTTIRICI ÖNLEMLER KONFERANSI
(AİGK/CICA) ZİRVESİ
• Türkiye- İstanbul 8-9 Haziran 2013
4.ASYA’DA İŞBİRLİĞİ VE GÜVEN ARTTIRICI ÖNLEMLER KONFERANSI
(AİGK /CICA) ZİRVESİ-20 MAYIS 2014
• Çin- Şangay
• Türkiye, son 4 yıl boyunca AİGK’nin başkanlığını yürütmüştü.
• Başkanlığı Türkiye Çin’ e devretti
• AİGK’nin oluşumu fikri 1992 yılının Ekim ayında BM Genel Kurul 47. Dönem Toplantısında Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından ortaya atılmıştır.
• İlk AİGK Zirve Toplantısı 2002 yılında düzenlenmiştir.
• 17 üye ülkesi olan AİGK’na gözlemci örgütler olarak BM, AGİT ve Arap Ligi gibi büyük
uluslararası kurumlar katılmaktadır.
AVRASYA BİRLİĞİ PROJESİ
• Avrasya Birliği projesini Ağustos 2013’te Rusya harekete geçirmiştir.
• 2015’te faaliyete geçmesi planlanıyor.
• Üyeleri: Rusya, Kazakistan ve Belarus Kazakistan Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin de bu birliğe girebileceğinin sinyalini verdi.
72
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
MAKEDONYA’DA TÜRKÇE RESMİ DİL 26 ŞUB 2014
• Makedonya’nın başkenti Üsküp’ün merkez ilçesi Çayır’da Türkçe’nin belediye çapında
resmi dil olmasına karar verildi.
ÇİN’İN EN İYİ ÜNİVERSİTESİNDE TÜRKÇE EĞİTİM
• Çin’in en saygın üniversitelerinden biri olarak bilinen Peking Üniversitesi’nde Türkçe
eğitimi verilmeye başlandı. 21.11.2013
http://dunya.milliyet.com.tr/cin-in-en-iyi-universitesinde/dunya/detay/1795621/default.htm
İNGİLTERE-İSKOÇYA REFERANDUM ANLAŞMASI İMZALADI (15.10.2012)
• İngiltere ile İskoçya bugün, İskoçya’nın Birleşik Krallık’tan ayrılmasına ilişkin yapılacak
referandum konusunda anlaşma imzaladı.
• 2014 yılının sonbaharında yapılması planlanmaktadır.
http://www.cnnturk.com/2012/dunya/10/15/ingiltere.iskocya.referandum.anlasmasi.
imzaladi/680608.0/index.html
TÜRKİYE NATO’DAN TALEP PATRİOT ETTİ
• Suriye’de devam etmekte olan krizin Türkiye’nin ulusal güvenliğine oluşturduğu tehdit
ve riskler karşısında talep edildi.
• ABD, Almanya ve Hollanda’dan patriodlar geldi.
• Patriotlar, Adana, Gaziantep ve Kahramanmaraş’a yerleştirildi
http://www.radikal.com.tr/turkiye/patriotlar_adana_gaziantep_ve_kahramanmarasa-1113344
DÜNYA 1 SAAT KARANLIKTA KALACAK
• Avusturya’da 2007 yılında başlatılan Dünya Saati Kampanyası her yıl giderek küresel
bir harekete dönüşerek etkili olmaya devam ediyor.
• WWF (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) tarafından düzenlenmektedir.
• 23 Mart: saat 20.30 - 21.30’ saati arsında
KIRGIZİSTAN’DA İLK KEZ GENELKURMAY MAKAMI
• İlk Genelkurmay Başkanı: Asanbek Alımkojoyev-2014
WİKİLEAKS
• WikiLeaks, kaynaklarının gizliliğini koruyarak hükümetlerin ve diğer organizasyonların
hassas belgelerini yayınlayan, İsveç merkezli bir uluslarararası organizasyondur.
• Wikileaks, ABD’nin 1970’lerde yürüttüğü diplomatik faaliyetlere dair 1,7 milyon doküman yayımladı.
73
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
• Wkileaks’in kurucusu JULİAN ASSANGE ‘dir.
YILLAR
• 2012 yılı TÜRKİYE’DE ÇİN KÜLTÜR YILI- 2013’te ÇİN’DE TÜRK YILI olarak kutlanacak
• Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2013 yılını “BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ULUSLARARASI SU
DAYANIŞMA YILI” olarak kabul etti
• Birleşmiş Milletler, 2014’ü Aile Çiftçiliği Yılı ilan etti
• 2014 yılı Türkiye’de “İRAN YILI” olarak kutlanacaktır.
• Almanya’nın Aşağı Saksonya Eyaleti’ne bağlı Oldenburg kentinde 2014, ‘Türkiye yılı’
ilan edildi. • TÜRKSOY 2014 YILI:”Mahtumkulu Yılı” • Türk-Alman Bilim, Araştırma ve İnovasyon Yılı 2014
• 2015 yılı Avustralya’da “TÜRKİYE YILI”; Türkiye’de de “Avustralya Yıl” olarak kutlanacaktır.
• UNESCO 2014 Yılı anma yılları:
1. Matrakçı Nasuh
2.
İsmail Gaspıralı’nın
3.
Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nin kuruluşunun 100. Yıldönümü
4. Abdülkadir Meraği´nin müzikoloji alanındaki önemli eseri Makasıdü´l Elhan´ın yazılışının 600. Yıldönümü
5. Halide Edip Adıvar’ı UNESC’nun anma ve kutlama yıldönümleri programı kapsamına
alındı.
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE TÜRK GÜNLERİ MAYIS 2013
• Başbakan Erdoğan ,Washington’da SETA DC tarafından düzenlenen “21. Yüzyılda Küresel Düzen ve Adalet” başlıklı konferansta dünya kamuoyuna ‘adalet’ çağrısında bulundu 19 Mayıs 2013 .
• Los Angeles’ta Anadolu Kültürleri ve Yemek Festivalinin dördüncüsü düzenlendi
• Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen Türk Günü Yürüyüşünün 32’ncisi yapıldı.
99Türkiye dışında dünyadaki en büyük Türk kültür etkinliğidir.
• ABD’nin Florida Eyaleti Senatosu, 21 Mart tarihini Türk günü olarak ilan etti. BİRLEŞMİŞ KENTLER VE YEREL YÖNETİMLER TEŞKİLATI DÜNYA BAŞKANI
• 2016 yılına kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş
74
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
İSVEÇ’TE GÖÇMEN İSYANI
• Avrupa’da toplumsal entegrasyon ve sosyal adalet politikaları örnek gösterilen İsveç’in
başkenti Stockholm’de üç karakol ve bir okul ateşe verildi (25 Mayıs 2013)
NOBEL ÖDÜLLÜ MO YAN TÜRKİYE’YE GELİYOR
• Kültür ve Turizm Bakanı Çelik, Çin Halk Cumuhuriyeti’nden Nobel Edebiyat Ödüllü Mo
Yan’ı ağırlayacak. 15 Şubat 2014
TAYLAND’DA DARBE
• Tayland’da ordunun “ülkede 6 aydır süregelen siyasi çıkmaz ve çalkantı” nedeniyle ülkede düzenin yeniden sağlanması için yönetimi ele geçirdiği bildirildi. 22 Mayıs 2014
ÜÇLÜ BALKAN ZİRVESİ
• Türkiye-Ankara
• Türkiye, Bosna Hersek, Sırbistan üçlü Balkan zirvesi Çankaya Köşkü’nde yapıldı15 Mayıs 2013.
AVRASYA ASKERİ STATÜLÜ KOLLUK KUVVETLERİ (TAKM) TEŞKİLATI KURULDU
• Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Moğolistan’ın katılımlarıyla Avrasya Askeri Statülü
Kolluk Kuvvetleri (TAKM) Teşkilatı kuruldu 31 Ocak 2013.
• Teşkilatın daimi sekretaryalığını Türkiye yürütecek.
• İlk dönem başkanlığını Türkiye 2014 yılında Türkiye Dönem başkanlığını Kırgızistan’a
devredecek
http://www.haber7.com/guncel/haber/984004-avrasya-askeri-statulu-kolluk-kuvvetleriteskilati-kuruldu
İNGİLTERE´Yİ AYAĞA KALDIRAN ASKER CİNAYETİ
• Londra’daki Kraliyet Topçu Kışlası yakınında düzenlenen korkunç saldırıda bir İngiliz askeri güpegündüz satırla öldürüldü. İngiliz basını askerin kafasının kesildiğini belirtirken
Başbakan Cameron, olayı terör olarak gördüklerini söyledi 23 Mayıs 2013
• Fransa’nın başkenti Paris’te de bir asker boğazından bıçaklanarak yaralandı 25 Mayıs
2013.
7.KONUŞAN KİTAP ŞENLİĞİ 14 KASIM 2013
• MERSİN
• Özellikle çocuk ve gençlere okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül himayesinde başlatıldı.
75
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
ABD’DEKİ HORTUM FELAKETİ- OKLAHOMA
• ABD’nin Oklahoma bölgesinde etkili olan hortum felaketinde daha önce açıklandığı
gibi 91 kişinin değil, 9’u çocuk 24 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı 22/05/2013.
12´NCİ YERLİ HALKLAR SORUNLARI DAİMİ ZİRVESİ
• ABD- New York
• 12´nci Yerli Halklar Sorunları Daimi Zirvesi için toplanan yerli halk temsilcileri, sorunlarına çözüm yolları arıyor.
• Aralarında Kızılderili, Aborijin ve Eskimoların da bulunduğu çok sayıda yerli halk temsilcisi Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde toplandı 21 Mayıs 2013.
http://www.trtturk.com.tr/haber/yerli-halk-bmde-sorunlarina-cozum-aradi.html
KAFKASYA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ 3. OLAĞAN KONGRESİ (KÜNİB) • Azerbaycan- Bakü
• Türkiye, Gürcistan, Kırgızistan, Moldova, Kazakistan, Ukrayna, İran, ABD, Kıbrıs ve diğer
ülkelerden rektör ve akademisyenler ile çok sayıda siyasetçi katıldı 21 Mayıs 2013
http://www.meb.gov.tr/haberler/haberayrinti.asp?ID=10269
3. ULUSLARARASI İNSANİ FORUMU 31.10.2013
• Azerbaycan-Bakü
AB KONSEYİ BAŞKANI TÜRKİYE’DE 23 MAYIS 2013 • Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Avrupa Birliği
Konseyi Başkanı HERMAN VAN ROMPUY’ı resmi törenle karşıladı.
MOSTAR’I YIKANLARA CEZA YAĞDI 29 MAYIS. 2013
• Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi, Bosna Savaşı’nın 6 Hırvat yöneticisine toplamda
111 yıl hapis cezası verdi. Sanıklar, tarihi Mostar Köprüsü’nün yıkılması emrini vermekle de suçlanıyorlardı.
27 YAŞINDA DIŞİŞLERİ BAKANI
• Avusturya-Sebastian Kurz
• Avusturya’da 29 Ekim’deki seçimlerin ardından 27 yaşındaki Sebastian Kurz Dışişleri
Bakanlığı koltuğuna oturdu.
• Kurz, Avrupa’daki en genç bakan unvanına sahip. 17 Aralık 2013 ŞİLİ’DE SEÇİMİNİN GALİBİ MİCHELLE BACHELET
• Şili’deki seçimlerde oyların yüzde 62’sini alan Bachelet ülkenin 80 yıllık demokrasi tarihinde en yüksek oy oranı ile seçilen devlet başkanı oldu. 16 Aralık 2013
• Bachelet, 2006-2010 arasında Şili’nin ilk kadın devlet başkanı olmuştu
76
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
TÜRKMENİSTAN’DA İLK ÇOK PARTİLİ SEÇİME
• 1991 yılında bağımsızlığına kavuşan Türkmenistan’da ilk defa çok partili parlamento
seçimleri yapıldı. Seçmenin yüzde 91,3’ü oyunu kullandı. 16 Aralık 2013.
• Demokrat Parti, 125 koltuklu parlamentoda fazla temsilciye sahip oldu.
ALMANYA BAKANLAR KURULU’NDA İLK DEFA BİR TÜRK,
• Aydan Özoğuz; Göç, Mülteci ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı olarak kabinedeki
yerini aldı. (Aralık 2013)
ALMANYA’DA ANGELA MERKEL 3. KEZ BAŞBAKAN
• Başbakan Angela Merkel, Federal Meclis’te milletvekillerinin 462 oyu ile üçüncü kez
başbakan oldu. 17.12.2013
UKRAYNA’DA DEVLET BAŞKANLIĞI SEÇİMİ
• Petr Poroşenko zaferini ilan etti. 26 Mayıs 2014 AB PARLAMENTOSU SEÇİMLERİ
• 5 yılda bir yapılır.
• Avrupa Parlamentosu’nun 751 yeni üyesini belirlemek üzere seçimler yapılmakta.
25 Mayıs 2014
99En fazla Almanya: 96
99Fransa 74,
99İngiltere ve İtalya 73 üye çıkartacak
99AP’ye en az üye gönderecek AB ülkeleri ise altışar üyeyle Malta, Estonya ve GKRY
olacak.
IRAK’TA GENEL SEÇİM 30 NİSAN 2014
• Irak’ta 30 Nisan’da genel seçim yapıldı
BM, AVRUPA VE BDT BÖLGESEL MERKEZİ İSTANBUL’A TAŞIYOR
• Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesel Merkezi’nin (UNDP-Regional Service Center) İstanbul’a taşınmasına ilişkin anlaşma
New York’ta imzalandı. 27-09-2013
YUNANISTAN’DA YEREL SEÇİMLER
• Yunanistan’da 13 bölge ve 325 belediye başkanıyla il ve kent meclisi üyelerinin belirleneceği yerel seçimler başladı. 18 MAYIS 2014
LÜBNAN CUMHURBAŞKANINI YİNE SEÇEMEDİ
• Lübnan’da cumhurbaşkanlığı seçimi için bugün gerçekleştirilmesi planlanan oylama,
toplantı yeter sayısı sağlanamadığı için bir kez daha ertelendi. 15 Mayıs 2014
77
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
TUNUS’TA YENİ ANAYASA KABUL EDİLDİ27 OCAK 2014
• Tunus’ta Ulusal Kurucu Meclisi, anayasa taslağını görüşerek onayladı. 216 vekilden
200’ü, bir süredir üzerinde çalışılan yeni anayasaya “evet” dedi.
http://www.zaman.com.tr/dunya_tunusta-yeni-anayasa-kabul-edildi_2195929.html
BULGARİSTAN’DA SEÇİM
• Bulgaristan’da Parlamento Seçimi Yapıldı. Merkez Seçim Komisyonu, 12 Mayıs’ta düzenlenen genel seçimlerin nihai sonuçlarını açıkladı. Yurtdışından gelen yüzde 100 sonuçlarla birlikte Boyko Borisov’un partisi GERB yüzde 30,5 oran ile en çok oyu alan
parti oldu. Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) 36 milletvekili
çıkardı 15 Mayıs 2013.
• Bulgaristan’da Türk destekli hükümet kuruldu:Seçimden sonra kilit öneme sahip olan
üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi de Bulgaristan Sosyalist Partisi’nin başbakan adayı Plamen Oreşarski’ye destek verdi 29 Mayıs
2013.
İNGİLTERE , KAÇIRILAN KIZ ÖĞRENCİLER İÇİN NİJERYA’YA CASUS UÇAK
GÖNDERDİ
• İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait casus uçağın, kaçırılan kız öğrencilerin bulunmasına yardımcı olmak üzere Nijerya’ya gönderildiği bildirildi. 18 Mayıs 2014
BM’DE ATATÜRK SEMPOZYUMU
• ilki 2009 yılında düzenlenen “Atatürk Devrimleri sürecinde Ekonomik Kalkınma ve Sanayileşme” konulu sempozyumun 4.sü 11 Aralık 2013’te BM’de yapılacak.
500 YAZARDAN ABD’YE CASUSLUK UYARISI
• Nobel ödüllü Orhan Pamuk’un da aralarında bulunduğu 500’den fazla yazar, ABD Ulusal Güvenlik Kurumu NSA’nın küresel çaptaki dinleme ve izleme programını kınayan bir
deklarasyona imza attı. 10 Aralık. 2013
KIBRIS’A KADIN KOMUTAN 13 MAYIS. 2014
• Kristin Lund
• BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, 56 yaşındaki Tümgeneral Kristin Lund’ı barış gücü komutanı olarak Kıbrıs’a atandı.
KAYIP UÇAK YANLIŞ YERDE ARANDI
• Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken 8 Mart’ta 239 kişiyle kaybolan ve tüm aramalara rağmen izine dahi rastlanamayan Malezya uçağının yanlış yerde arandığı açıklandı.
Açıklamaya göre uçak Hint Okyanusu’nda olamaz. 29.05.2014
http://dunya.milliyet.com.tr/kayip-ucak-yanlis-yerde arandi/dunya/detay/1889552/default.htm
78
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
GÜNEY SUDAN’DA İÇ SAVAŞ
• 10 günde en az 1000 kişinin öldü. 27 Ara 2013
AFGANİSTAN’DA HEYELAN FELAKETİ: 3 MAYIS 2014
• 500 KİŞİ ÖLDÜ, 2 BİN KAYIP
• Afganistan - Badahşan
LİBYA ORDUSU TSK’YA EMANET
• Türk Silahlı Kuvvetleri, yapılan anlaşma kapsamında Libya’nın silahlı kuvvetlerine bir yıl boyunca eğitim verecek. 04 Aralık 2013 ŞEB-İ ARUS TÖRENİ
• Uluslararası Anma Törenleri” olarak isimlendirilmeye başlanılan törenler, halk arasında Şeb-i Arus Şenlikleri olarak da anılmaktadır.
• Konya’da, Mevlana’nın 740. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma etkinlikleri Şeb-i Arus
töreniyle sona erdi. 17 Aralık 2013
FRANSA ORTA AFRİKA’YA MÜDAHALE EDECEK
• Orta Afrika Cumhuriyeti’nde yaşanan iç savaşın son günlerde şiddetini artırması ve
“Müslüman halkın tamamen korunmasız kalması” Birleşmiş Milletler’i harekete geçirdi. Güvenlik Konseyi Avrupa Birliği’nden ülkeye 600 asker daha gönderilmesine yeşil
ışık yaktı.
http://tr.euronews.com/2014/01/28/bm-den-orta-afrika-cumhuriyeti-ne-ek-asker-destegi/
FİLİPİNLER’İ VURAN HAİYAN TAYFUNU
• Filipinler’i vuran Haiyan tayfununda hayatını kaybedenlerin sayısının bin 774’e yükseldiği açıklandı. Kasım 2013
AFRİKA BİRLİĞİ 22.DÖNEM LİDERLER ZİRVESİ
• Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa
• Sloganı “Ben Afrikalıyım” olan zirvede, Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu
temsil etti. 30 Ocak 2014
• Türkiye, Afrika Birliği’nde gözlemci ve stratejik aktör statüsünde temsil ediliyor. http://www.aa.com.tr/tr/rss/280909--quot-ben-afrikaliyim-quot-zirvesi-basladi
BM KIBRIS’A KADIN BARIŞ GÜCÜ KOMUTANI ATADI
• BM Genel Sekreterlik Sözcülüğü’nden yapılan açıklamada, Norveç’li general Kristin
Lund’un BM KıbrısBarış Gücü (UNFICYP) Komutanlığına atandığı bildirildi. 13 Mayıs
2014
79
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
ÇİN - JAPONYA ARASINDA TAKIMADA GERGİNLİĞİ,
• Çin ve Japonya arasındaki ilişkiler Doğu Çin Denizi’nde bulunan takımadaları üzerindeki
egemenlik çatışması yüzünden gerilmiş durumda. 21.04.2014
6’NCI BÜYÜKELÇİLER KONFERANSI
• “Güçlü Demokrasi, Dinamik Ekonomi, Etkin Diplomasi” temasıyla düzenlenen konferans, Dışişleri Bakanı Davutoğlu´nun başkanlığında 13-19 Ocak tarihlerinde ANKARA,
ADANA VE MERSİN´de yapıldı. UKRAYNA
• Ukrayna’nın Rusya’nın tepkisi üzerine Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşması ve serbest
ticaret anlaşması imzalamayı askıya alması nedeniyle ülkede halk protestolara başlamıştı.
• Rus yanlısı Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç Rusya’ya kaçtı
• Eski dünya boks şampiyonu Vitali Kliçko’nun “Udar” partisiyle gösterilerde etkin rol
oynadı.
• Ukrayna’daki iç karışıklığı fırsat bilen Rusya, Kırım’da halkoylaması sonunda kendine
kattığını duyurdu (Mart 2014).
• Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ve Rusya’ya katıldığını ilan eden Kırım Özerk
Cumhuriyeti’ni ilk tanıyan ülke Kazakistan oldu. 19 Mar 2014
• ABD ve AB referandumu tanımadığını duyurdu.
• Rusya’nın G -8 üyeliği askıya alındı.
• Ukrayna Bağımsız devletler topluluğundaki dönem başkanlığını bıraktığını duyurdu ve
üyeliğini askıya aldığını açıkladı (Mart 2014)
• 2014 Nisan ayında Ukrayna ordusunun Rusların yoğun olduğu Donetks Bölgesindeki
Slavyansk ‘a askeri operasyon düzenlemesiyle Ukrayna’da iç savaş baş gösterdi
YEMEN MECLİSİ, AMERİKAN İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ YASAKLADI.
16.12.2013 • Yemen Meclisi, Amerikan insansız hava araçlarının El Kaide’ye karşı yürütülen operasyonlara katılmasının yasaklanmasını öngören yasa tasarısını onayladı.
GÖÇÜN 50’NCİ YILI SEMPOZYUMU
• Belçika -Brüksel
• Başbakan Erdoğan, Brüksel’deki temasları çerçevesinde Belçika’ya İşgücü Göçünün 50.
Yıldönümü Sempozyumu’nun kapanış oturumunda konuştu. 21/01/2014
TÜRKİYE’NİN TANITIM YÜZÜ
• Julianne Moore
80
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
• Turizm ve Kültür Bakanlığının Türkiye’nin tanıtımı için 26 Ocak 2014’te Julianne Mooreile anlaştı.
MEHMET ÖZ, FORBES’İN EN ETKİLİ 100 ÜNLÜ LİSTESİNDE
• Dünyaca ünlü Türk asıllı doktor Mehmet Öz, ekonomi ve haber dergisi Forbes’ın “En
Etkili 100” listesinde 7. sırada yer aldı. 16 Ocak 2014
DÜNYANIN EN GÜÇLÜ KADINI MERKEL
• Saygın iş dünyası dergilerinden Forbes, ‘Dünyanın En Güçlü 100 Kadını’ listesini açıkladı. Listenin başında Almanya Şansölyesi Angela Merkelbulunuyor. ‘En güçlü kadınlar’
listesine girebilen tek Türk ise Güler Sabancı. 29 Mayıs 2014
TİME DERGİSİ YILIN ADAMI
• Papa I. Franciscus’u
• Time Dergisi yılın adamı olarak Papa I. Franciscus’u seçti 11 Aralık 2013
BULGARİSTAN’DA ANADİLDE EĞİTİME İLGİ AZALIYOR
• 1 milyon 400 bin Türk ve Müslümanın yaşadığı Bulgaristan’da anadilde eğitime karşı
ilginin her yıl azaldığı açıklandı. Türkçe okuyan öğrenci sayısı 20 yıl önce 114 binken,
günümüzde 7 binin altına düştüğü belirtildi 5 Ekim 2013
http://www.hurriyet.com.tr/egitim/24857293.asp
İSPANYA’DA TARİHÎ YARGILAMA:
• Kralın kızı yolsuzluktan hâkim karşısında
• İspanya Kralı’nın küçük kızı Prenses Cristina, yolsuzluk soruşturması kapsamında dün
hâkim karşısına çıktı. 9 Şubat 2014
İSPANYA KRAL TAHTI BIRAKTI
• Kızı Ve Damadı Yolsuzluğa Bulaşan İspanya Kral Tahtı Bıraktı
• Kral Juan Carlos, tahtını oğlu Felipe de Borbón’na teslim etti. Karar İspanya Başbakanı
Mariano Rajoy tarafından kamuoyuna duyuruldu. 02 Haziran 2014
ABD’DE KİMYASAL SIZINTI VE OLAĞANÜSTÜ HAL!
• ABD’nin Virginia eyaletinde şebeke suyuna kimyasal madde karıştığı şüphesi üzerine 9
bölgede olağanüstü hal ilan edildi. 11 Ocak 2014
BOSNA’DA SEL FELAKETİ
• Bosna’da sel felaketi. Son 120 yılın en etkili yağışlarının neden olduğu sel felaketinden
etkilenen Bosna Hersek, Sırbistan ile Hırvatistan’da sel 44 kişinin ölümüne sebep oldu.
Binlerce kişi tahliye edildi. 19.05.2014
81
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
EUROPALİA FESTİVALİ TÜRKİYE İLE YAPILACAK
• Türkiye Europalia Festivali’ne konuk ülke
• Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Europalia Uluslararası Sanat Festivali’nin, kuruluşunun 45. yılında, 25. etkinliğini 2015 yılında Türkiye ile gerçekleştirmeye
karar verdiği belirtildi 29 Mayıs 2013.
KIZ KULESI DÜNYADA 5. SIRADA
• İnternete en fazla yüklenen turistik destinasyon ve mekan fotoğrafları üzerine yapılan
bir araştırma, İstanbul’un incisi Kız Kulesi’nin dünyada en fazla fotoğrafı çekilen beşinci
turistik merkez olduğunu ortaya çıkardı
1. New York’taki Guggenheim Müzesi
2. Roma’daki Trinità dei Monti Kilisesi
3. Barcelona’daki Park Güell
4. Paris’in Moulin Rouge
5. İstanbul’un Kız Kulesi
DÜNYA SU ZİRVESİ-8 EKİM 2013
• Macaristan-Budapeşte
REFAH SINIR KAPISI AÇILDI
• Mısır, Gazze’nin dış dünyaya açılan tek kapısı Refah’ı, umre ziyaretçileri için 2 günlüğüne açtı18 Mayıs 2014
TÜRKİYE OTELCİLER FEDERASYONU (TÜROFED) TARAFINDAN HAZIRLANAN 2013 TURİZM RAPORU’NA GÖRE
En çok yabancı Turist çeken ülkeler;
1. LONDRA - ziyaretçi sayısı: 17-18 milyon
2. PARİS - ziyaretçi sayısı: 16-17 milyon
3. ANTALYA - ziyaretçi sayısı: 11-12 milyon
7. İSTANBUL - ziyaretçi sayısı: 10-11 milyon
http://konuttimes.com/turizm/antalya-en-cok-ziyaretci-ceken-3-sehir/34253
DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK ADASI
• Yassıada’nın ismi “Demokrasi ve Özgürlük Adası” olarak değiştirildi. (Kasım 2013)
AKİL İNSANLAR HEYETİ
• Akil İnsanlar Heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Demokratik açılım ve
çözüm süreci kapsamında oluşturulan gruptur.
• 4 Nisan 2013 itibari ile 63 üyesi bulunmaktadır.
82
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
• Akil İnsanlar heyeti 9’ar kişilik 7 bölgesel gruptan oluşmuştur
• Akil İnsanlar Heyeti Türkiye’nin bölgelerinde çeşitli illerde temas ve sempozyumlarda
bulunmuşlardır.
GÜNCEL OLAYLAR KISA KISA
• Arap Birliği Turizm Teşkilatı BURSA’YI 2013 ARAP TURİZM BAŞKENTİ olarak İlan Etti.
• Eskişehir 2013 yılında ‘’UNESCO somut olmayan kültürel miras başkenti’’seçti. 20
Mar 2013
• Kıbrıs’ta Petrol Araması Çalışması Yapan Gemi Piri Reis’tir.
• Avrupa Yeşil Başkent Ödülü; 2013 Fransa’nın NANTES, 2014 Danimarka’nın Kopenhag
kentine aittir. 2015’TE KÜTAHYA Adaydır.
• Beşinci Büyükelçiler Konferansı, “İnsani Diplomasi” temasıyla 2-7 Ocak 2013 tarihlerinde Ankara ve İzmir’de gerçekleştirilmiştir
• AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTERLER MECLİSİ BAŞKANI Mevlüt Çavuşoğlu görevi
Fransız Jean-Claude Mignon’a devretti. 23 Ocak 2012
• DÜNYA BANKASI, YENİ BAŞKANI olarak Kore asıllı Amerikalı Jim Yong Kim’i seçti. Yeni
görevine 1 Temmuz’da başlayacak .16 Nisan 2012
• MERCOSUR:Brezilya, Arjantin, Uruguay ve Paraguay tarafından Güney Amerika’da ortak bir Pazar yaratma amacıyla 1991 yılında kurulan örgüttür.
• 2011 Kış saati uygulamasına geçmeyen tek ülke Rusya.
• Minare yapılmasını referanduma sunarak yasaklayan ülke “İSVİÇRE” dir.
• Türkiye’nin Ege’deki karasularının genişliği 6 deniz milidir.
• Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Başkanı’nın görev süresi 5 yıldır
• Maastricht Kriterlerine göre, bir ülkenin Avrupa Birliği’ne (AB) üye olabilmesi için
kamu toplam borcunun GSYİH’ye oranı en fazla yüzde 60 olması gerekir.
• Hırvatistan 1 Nisan 2013’ten itibaren Türk vatandaşlarına vize uygulama kararı almıştır.
• İngiltere’nin ilk kadın Başbakanı, ‘Demir Leydi’ lakaplı Margaret Thatcher öldü 2013.
• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanlığına Mukim Öztekin geldi 2012.
• ABD’NİN LİBYA BÜYÜKELÇİSİ CHRİSTOPHER STEVENS BİNGAZİ’de düzenlenen saldırıda öldürüldü. Eylül 2012.
• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) YENİ BAŞKANLIĞINA Lüksemburglu yargıç Dean Spielmann seçildi 2012.
• 2013 BM ORMAN FORUMU 10. KONFERANSI: Türkiye /İstanbul’da yapıldı.
• ABD’de başkanlık seçimini, Demokratların adayı BARACK OBAMA kazandı 2012
83
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
• PAKİSTAN’DA SEÇİM: Pakistan’da dün yapılan genel seçimin resmi olmayan sonuçlara göre galibi, PML-N lideri NEVAZ ŞERİF zaferini ilan etti 12 May 2013.
• İTALYA’DA CUMHURBAŞKANI Seçici Meclisi, GİORGİO NAPOLİTANO’yu bir kez daha
Cumhurbaşkanlığı görevine seçti (20.04.2013).
• Merkezi Fransa’da bulunan Interpol’e ilk kadın başkan 58 yaşındaki Mireille Ballestrazzi seçildi 8 Kas 2012.
• Frankfurt Türk Film Festivali’nde Kemal Sunal’a ‘Vefa Ödülü’ verildi 2012.
• Türkiye’nin ilk Kamu Başdenetçiliği (ombudsman) MEHMET NİHAT ÖMEROĞLU TBMM
tarafından 4 yıllığına seçildi (2012)
• Katolik Kilisesinin en büyük ruhani makamı olan papalıktan Şubat 2013’te istifa ederek
ayrılan papa Benedict’dir. Yerine Kardinal Jorge Bergoglio, Papa 1’inci Francis olarak
seçildi.
• Uzun zamandan bu yana kanser tedavisi gören Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez
58 yaşında hayatını kaybetti. Yerine geçmesini vasiyet ettiği Nicolas Maduro, ülkenin
yeni devlet başkanı seçildi 15 Nisan 2013.
• Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı Vahdettin Ertaş oldu. 29 Aralık 2012
• 30 bin kapasiteli AHMET HAMDİ AKSEKİ CAMİSİ Ankara’da ibadete açıldı
• Sınır kapılarında uygulanan “bandrol” vizenin yerini 17 Nisan 2013 tarihinden itibaren
elektronik VİZE (E-VİZE) alıyor.
• Siirt’in Aydınlar ilçesinin adının Tillo olarak değiştirildi.31 Eki 2013
• Bangladeş’in başkenti Dakka yakınlarındaki Savar bölgesinde önceki gün çöken 8 katlı iş merkezinde hayatını kaybedenlerin sayısı 300’e yaklaştı 26.04.2013.
• Türkiye’de ilk kaya gazı kuyusu Diyarbakır’da açılmıştır
• Dünya Botanik Exposu 2016 yılında ANTALYA’da gerçekleştirilecektir
• Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikolic, SREBRENİTSA KATLİAMIYLA İLGİLİ İLK KEZ
ÖZÜR DİLEDİ (Nisan 2013)
• Türkiye tarihinde ilk defa büyükbaş hayvan ihracatı yapıldı. İlk ihracat yapılan ülke ise
Türkmenistan. (Kasım 2013)
• New York Eyalet Meclisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını resmen tanıdığını bildiren bir bildiri yayınladı (23.04.2013).
• Türkiye’nin BM Sağlık Örgütü Sağlıklı Hayat Endeksi’ndeki yerini değiştirdi. Yıllarca sağlık yatırımları yetersiz ülkeler liginde yer alan Türkiye, bu yıldan itibaren “Yaşanılabilir
sağlık standardı yeterli” ülkeler listesinde yer aldı 25.04.2013.
• Hollanda’da yeni kral tahta geçti. Hollanda Kraliçesi Beatrix, 33 yıldır oturduğu tahtı
büyük oğlu veliaht Prens WİLLEM ALEXANDER’a bıraktı 29 Nisan 2013.
• Entegrasyondan Sorumlu Devlet Bakanı yapılan Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı
CECİLE KYENGE, İtalya tarihinin ilk siyahi bakanı oldu 28 Nisan 2013.
• 27 Mayıs darbesi döneminde Demokrat Partililer’in yargılandığı Yassıada’nın adı “De-
84
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
mokrasi ve Özgürlükler Adası” olarak değiştirildi.14 Aralık 2013
• ABD’DE İLK TÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇILIYOR: Bahçeşehir Üniversitesi (02.05.2013).
• ASYA’DA İŞBİRLİĞİ VE GÜVEN ARTTIRICI ÖNLEMLER KONFERANSI (AİGK/CICA) Dönem Başkanlığı 2014 ortasında sona erecektir. Çin Halk Cumhuriyeti, 2014 yılı ortasında ev sahipliği yapacağı CICA Dördüncü Zirvesi’nde, CICA Dönem Başkanlığını ülkemizden devralacaktır.
• Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından organize edilen LETONYA-TÜRKİYE TİCARET HEYETİ PROGRAMI İŞ FORUMU Letonya’nın başkenti Riga’da
gerçekleştirildi.
• Mısır ile İran arasında, 34 yıl aradan sonra ilk uçak seferi yapıldı.
• UNESCO 2011 Kasım Ayı İtibariyle Filistin’i Resmen Tanıyarak Tam Üyeliğini Kabul Etti.
• FİLİSTİN BM’de “gözlemci devlet” statüsü kazandı 30 Kasım 2012. ALONSO kazandı
(19.04.2013).
• Moğolistan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na üye olmuştur.
• Türkiye ile Belarus ve Moldova arasında vizelerin karşılıklı olarak kaldırılmasına ilişkin
imzalanan anlaşma 1 Haziran 2014'te resmen yürürlüğe girdi.
• AB 19 ülkeye vizeyi kaldırdı: AB konseyi, büyük çoğunluğu Karayipler ve Pasifik bölgelerindeki ada ülkelerinden oluşan 19 ülkenin vatandaşlarına Schengen Alanı'na vizesiz
girme hakkı tanıyan kararı onayladı. 06.05.2014
• Beşinci Büyükelçiler Konferansı, “İnsani Diplomasi” temasıyla 2-7 Ocak 2013
• tarihlerinde Ankara ve İzmir’de gerçekleştirilmiştir.
• Uşak Arkeoloji Müzesi’nden 2005 yılında çalınan “Kanatlı Denizatı Broşu”Mart 2013’de
ülkemize iade (Almanya’dan) edildi.
• Türkiye Barış Meclisi’nin Orhan Doğan adına verdiği Barış Ödülü’nü, “Kardeş Türküler”
müzik grubu aldı. (Eylül 2013)
• Mısır ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler maslahatgüzarlık seviyesine indirildi.
(Kasım 2013)
• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin 26-28 Ocak 2013 tarihleri arasında İsviçre-Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’na katılan ve konuşma yapan ilk
Türk kadın bakan ve siyasetçidir
• 44’üncü Dünya Ekonomik Forumu için İsviçre’nin Davos şehrinde yapıldı. 23 Oca 2014
• Hüseyin Avni Botsalı UNESCO Daimi Temsilciliğine atandı (06-01-2014).
• Her türlü füzeyi havada imha edecek sistem için düğmeye basan Türkiye’ye Ruslar’dan
teklif: “S-300’leri birlikte üretelim”. dedi 21 Mayıs 2013 • Yemen Şubat 2014′te 6 eyalete ayrılarak federal devlet olmuştur.
• Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Başkanı: Recai Akyel
• Unesco’nun yaşayan insan hazinesi HAYRİ DEV, Muğla’da 3 telli sazıyla konser verdi
22.05.2013
85
Dokuzeylül Yayınları
2014 KPSS GÜNCEL BİLGİLER
• Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması 26 Mayıs 2013’te yapılacak.
• Barolar Birliği Başkan Metin Feyzioğlu seçildi 26 Mayıs 2013
• Dünya’nın En Hızlı Bisikleti:Fransız bisikletçi François Gissy roket destekli bisikletiyle
yeni bir dünya rekoruna imza attı 27 Mayıs 2013.
• Yunus Emre’nin daha önce hiç bestelenmeyen “Haktan Gelen Şerbeti” isimli şiiri Grammy ödüllü sanatçı Christopher Tin tarafından bestelendi 02 Haziran 2013.
• Dünya Botanik EXPO’su 2016 yılında Antalya’da gerçekleştirilecektir.
• Avrupa Birliği tarafından Türkiye’den coğrafi işaret (mahreç işareti) olarak tescillenen
ilk ürün “Antep Baklavası” oldu. (Aralık 2013)
• Kütahya Avrupa Yeşil Başkent Ödülü 2015 için başvuran sekiz şehir arasında
• Güney Kore’de 475 kişi taşıyan feribot battı 16 Nisan, 2014
• Güney Kore Başbakanı istifa etti (27 Nisan 2014) Güney Kore Başbakanı Chung Hongwon, 300’den fazla kişinin ölümü ve kaybolmasıyla sonuçlanan feribot kazası nedeniyle
istifasını sundu.
• 2014 yılında milletvekili olmamakla birlikte Bakanlar Kurulu’nda görev alan tek kişi İçişleri Bakanı Efkan Ala’dır.
• Nisan 2014′te Hakkari Çukurca’da Komşu Irak’a açılan sınır kapımızın ismi Üzümlü Sınır
Kapısı’dır
• Moğolistan ile karşılıklı olarak vizeler kaldırıldı. 11.04.2014 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.
• Azerbaycan’da ‘Yunus Emre - Aşkın Sesi’ filminin galası yapıldı 13 Şubat 2014
• Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının zorunlu kalmadıkça Libya ve Nijerya’ya seyahat
etmekten kaçınmaları konusunda uyarı yaptı. 26 Mayıs 2014
• ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray Sözcülüğünü 3,5 yıldır yürüten Jay Carney’in
bu görevi bırakma kararı aldığını söyledi. 30 Mayıs 2014
• Litvanya’da toplanan NATO Parlamenterler Meclisi’nin temsilcileri Kosova’nın gözlemci
üye olması onaylandı. 31 Mayıs 2014
86
Download

KPSS 2014 En Son Güncel Bilgiler İçin Tıklayınız... (T