MADEN JEOLOGLARI DERNEĞİ
MJD AKADEMİ
Profesyonel Eğitim Serisi – 1
24-26 Ekim 2014
UYGULAMALI YAPISAL JEOLOJİ ÇALIŞMASI
TEKNİK ARAZİ PROGRAMI, ANKARA/TÜRKİYE
Eğitmenler: Prof.Dr.Erdin Bozkurt & Prof. Dr. Bora Rojay
1.GÜN: CUMA / BEYPAZARI
Ayaş-Ankara yolu üzerinde yeralan bir fay düzlemi boyunca gelişen küçük ölçekli yapıların
tanımlanması, bu yapıların kinematik yapı analizlerinde nasıl kullanıabileceği ve fay boyunca
gelişebilecek kayaç tipleri gösterilecektir.
Program uygun
planlanmaktadır.
olursa
Park
Holding
Beypazarı
trona
işletmesi
ziyaret
edilmesi
Oymaağaç granitoidi boyunca sokulum mekanizması –kristal yönelimleri,”xenolith” dağılımı
ve aplit damarları- ve aplit damarlarının (düzlemsel yapıların) tektonik anlamları tartışılacak,
kuvars madeni boyunca gelişen yapılar tartışılacaktır.
Beypazarı monklinal yapısının gelişim mekanizması anlatılacaktır.
Sekli bindirmesi boyunca gelişen olası terselmeler-bindirmeli ilişkiler ve sıvı akışkanlarının bu
zonları kullanılımı tartışılacaktır.
Öğlen yemek ve akşam konaklama Beypazarı’nda olacaktır.
Arazi Programı
Saat
Açıklama
09:00 ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü 127 Nolu Sınıfta Buluşma
Yapılacak Çalışmalar ile ilgili Giriş; Kıvrım-fay kinematik analizi nedir, nasıl kullanılmalı,
Makaslama, vb....
11:00 Arazi için Hareket saati
11:30 Ayaş yolu üzeri Eosen sonrası gelişmiş ve Miyosen-Pliyosen zamanında çalışmış bir fayın
kinematiği
13:00 YEMEK: Beypazarı
14:00 Beypazarı graniti ve aplit sokulumları kinematik analizleri
15:00 Miyosen sonrası gelişmiş Beypazarı monoklinali
16:00 Paleojen sonrası Sekli Bindirmesi Kinematiği
17:00 Beypazarı TRONA-KÖMÜR Madeni Teknik Gezisi (Uygun olması durumunda)
19:00 KONAKLAMA: Beypazarı
2. GÜN: CUMARTESİ / KIRIKKALE
Ankara bölgesi Geç Kretase ve sonrası tektonik verimi anlatılacak ve bu mekanizmaya bağlı
gözlenen yapılar, özellikle tektonik evrimde makaslama düzlemelerinin önemi tartışılacak ve
mafik dayk kesme ilişkileri gösterilecektir.
Tabaka düzlemlerinin yapı analizlerindeki önemi, ilksel tortul tabaka yapılarının kullanımı ve
tabaka düzlemleri üzerinde gelişen kırıkların analizleri ve tabaka ilişkileri anlatılacaktır.
Öğlen yemek arazide yenilecektir. Akşam konaklama Kırıkkale’de olacaktır.
Arazi Programı
Saat
Açıklama
08:30 Bepazarı’ndanAyrılış, Hareket
10.00 Baykuş Boğaz’a hareket (Kalecik). Ankara Bölgesi tektoniği üzerine bilgi aktarılması
11:00 Kalecik: Radyolarit-yastık yapılı bazalt lavları istifini kesen bazalt daykları
13:00 YEMEK: Kırıkkale yolu üzerinde yemek
14:00 Üst Kretase-Paleojen istifinde ilksel yapıların kullanımı ve eklem analizleri
Joint Survey: spatial-time relationship
17:00 KONAKLAMA: Kırıkkale
3.GÜN: PAZAR / PAŞADAĞ
Kaman-Kırşehir yolu boyunca Kırşehir granitik sokulumlarının yerleşimi sonrası gelişen
kırıklanmalar ve sıvıların hareketleri tartışılacaktır.
Savcılı bindirmesi üzerinde gelişen minerallşeme ve bölgesel tektonikteki yeri tartışılacaktır.
Paşadağ bölgesinde yeralan bir fayın üzerinde gelişen fay çizikleri gibi küçük ölçekli yapılar
ve silikaca zenginleşmesi ve sıvı akışkanlarının hareketindeki olası gözenekllik-geçirgenlik
ilişkiler-kontrolleri tartışılacaktır.
Öğlen yemek Kulu/Baran tesislerinde, Akşam Ankara’ya dönüş yapılacaktır.
Arazi Programı
Saat
Açıklama
08:30
Hareket
09:30
Kesikköprü yolu üzeri graniti kesen joint ve fluid activity
11:00
Sıyrılma fayları üzerine bilgi; Keskin-Kaman Sıyrılma Fayı
13:00
YEMEK:
14:00
Paşadağ bölgesi Üst Kretase-Paleojen sonrası gelişmiş bir fay üzerinde kinematik
çalışmalar ve sıvı akışkanları üzerine çalışma
15:00
Ankara’ya dönüş
17:00-19:00
ODTÜ JeolojiMühendisliği 127 Nolu salonda Teknik Gezi Değerlendirmesi
Dr. Erdin Bozkurt
He is a structural geologist working on exhumation of metamorphic terranes, corecomplex formation and basin evolution, spatial and temporal relationships among
migmatisation, magmatism and extensional tectonics, growth and evolution of the
large-scale normal faults, structural controls on magmatism and associated
mineralization, particularly in extensional terranes and along shear zones, structural
controls on jeotermal resources, PrecambrianCambrian and TriassicJurassic
palaeogeography of Tethyan realm. He has been actively involved in several
national and international scientific and exploration projects as project manager
and/or researcher or consultant.
To date, he has 58 scientific papers published in SCI journals that received more
than 2800 citations. He acted as a guest editor for 16 Special Publications in wellrecognized earth science journals. He is now acting Editor-in-Chief of Geodinamica
Acta published by Taylor and Francis, Associate Editor of Geological Journal
published by John Wiley and Subject Editor of the Journal of the Geological Society,
London. He is also listed in the editorial board of several earth science journals.
Dr. Bozkurt has received TÜBİTAK Young Scientists Encouragement Award in 2001
and Turkish Academy of Sciences (TÜBA) Outstanding Young Scientist Award
(GEBİP) in 2002. He is a member of Science Academy in Turkey.
Contact Address:
METU Department of Geological Engineering
Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No: 1
06800 Ankara Turkey
Phone: +90 312 210 2682
Fax: +90 312 210 5750
E-mail: [email protected]
Dr. Bora Rojay
He is field oriented structural geologist and working on tectonics. He carried out various
industrial engineering and exploration projects with consultancy works (34 projects),
University-ARGE (33 projects) and, ESF and NSF projects (3 projects). He had published
34 papers, 89 abstracts and supervised ten theses with five continuing.
Contact Address:
M.E.T.U. Department of Geological Engineering
06800 Ankara Turkey
Phone: +90 312 210 5746
Fax: +90 312 210 5750
E-mail: [email protected]
Web: www.metu.edu.tr\~brojay
Download

MJD Akademi - Maden Jeologları Derneği