FAALİYET RAPORU
MAYIS 2014
EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ
29 Mayıs 2014 tarihinde İSTAÇ A.Ş. ile Benchmarking (Kıyaslama)
uygulamasıyla ilgili ilk çalışma yapıldı. Endüstriyel Atık talep, teklif
ve kabul süreçlerindeki uygulamalar karşılıklı gözden geçirildi.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
Belgelendirme Çalışmaları;
 Enerji ekibi çalışmaları devam ediyor.
 Enerji izleme sistemi için keşif çalışması yapıldı.
 Dokümantasyon çalışmaları devam ediyor.
 İç denetim planlanarak gerçekleştirilecek.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ
Diğer Faaliyetler;
 ISO 17043 belgelendirme denetimine katılım sağlandı.
 Bilgi Teknolojileri Yazılım
raporlanmasına
yönelik
yürütülmektedir.
bölümüyle
program
verilerin
çalışması
 Aksiyon planlaması ve takibi QDMS programı üzerinde
takip edilmektedir.
 Doküman
işlemlerinde
kontrol
ve
gerçekleştirilerek yayınlanması sağlanmaktadır.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
onaylar
EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ
GERİ KAZANIMA GÖNDERİLEN EVSEL AMBALAJ ATIĞI MİKTARI
AY
TOPLAM (KG)
2013 YILI
33.070
OCAK
2.280
ŞUBAT
2.720
MART
1.940
NİSAN
1.360
MAYIS
2.060
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
10.360
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ
Çevresel Kaza Müdahale Tatbikatı
Acil Durum tatbikatı çerçevesinde 12.05.2014 tarihinde haberli olarak
yapılan tatbikatta Laboratuvar binasındaki kazan dairesinde patlama,
patlama sırasında çevreye atıkların dökülmesi ve çıkan yangına ilişkin
senaryo gereği acil durum yönetimi tatbikatı yapılmıştır.
Senaryo gereği patlamanın şiddetiyle idari bina tarafındaki şevli alana
atık şişeleri ve bidonlar fırlayarak devrilir. Beton zemin ve alana atıklar
dökülür. Yangın kontrol altına alındıktan sonra bu alandaki atıkların
yönetimine ilişkin tatbikat gerçekleştirildi.
Tatbikat sonrasında Acil Durum Müdahale Ekipleri toplantı yaparak
değerlendirme ve süreç yönetimine ilişkin görüşler paylaşılmıştır.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
7
EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ
Tehlikeli Madde Çalıştayı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından “Tehlikeli Madde Kirliliğinin
Kontrolüne İlişkin (TMKK) Projesi”, “Ülkemiz Kıyı ve Geçiş Sularında
Tehlikeli Maddelerin Tespiti ve Ekolojik Kıyı Dinamiği (KIYITEMA)
Projesi” ve “ Bitki Koruma Ürünlerinin Kullanımı Neticesinde Meydana
Gelen Su Kirliliğinin Tespiti ve Madde veya Madde Grubu Bazında
Çevresel kalite Standartlarının Belirlenmesi Projesi (BİKOP)
kapsamında; proje çıktılarının uygulanmasında kurumlara düşen
görevlerin belirlenmesi ve bu konuda geleceğe yönelik program
oluşturulması maksadıyla, 21-22 Mayıs 2014 tarihleri arasında
Çorum’da su kalitesinden sorumlu kamu kurum ve kuruluşları ile sektör
temsilcileri ve akademisyenlerin yer aldığı çalıştaya katılım sağlanmıştır.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ
Tehlikeli Madde Çalıştayı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 21-22 Mayıs 2014
tarihinde Çorum ilinde düzenlenen “Tehlikeli Madde
Çalıştayı“.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ
ÇŞB Yetkilileri ile Örnek MoTAT Uygulaması
Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve
Denetim Genel Müdürlüğünce başlatılan
atık taşıma sürecinin çevrimiçi olarak
izlenmesini sağlayacak mobil atık takip
sisteminin (MoTAT) hayata geçirilmesi için
pilot bir uygulama yapılması ve çevre
lisanslı geri kazanım ve bertaraf
tesislerince kullanılmakta olan Kütle Denge
Sisteminin (KDS) uygulama aşamalarını
yerinde gözlemleyebilmek için Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı ÇED, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü ile Çevre Yönetimi Genel
Müdürlüğü yetkilileri tarafından tesisimizde
toplantı yapılmıştır. Toplantı sırasında örnek
bir MoTAT uygulaması gerçekleştirilmiş ve
tesis hakkında yetkililere detaylı bilgi
aktarılmıştır.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ
KOK’lara İlişkin Sektörel Etki Değerlendirmesi Eğitimi
Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK) Tüzüğü’nün
ülkemizde uyumlaştırılması için Avrupa
Birliği tarafından finanse edilecek olan
projenin genel hedefinin 2028 yılı sonuna
kadar AB POPs Tüzüğü’ne uyumlu olarak,
yasaklama, azaltım ve salınım engelleme
yolları ile KOK’lar ve bunların atıklarının
olumsuz etkilerinden insan sağlığı ve çevreyi
korumak olduğu, bu doğrultuda, sosyal ve
ekonomik etkiler dikkate alınarak POPs
Tüzüğü’ nün ulusal düzeyde etkin bir şekilde
uygulanması için kurumsal ve teknik
kapasitenin güçlendirilmesinin amacıyla
“Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Sektörel
Etki Değerlendirmesi” konusunda Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen 7.
Eğitime katılım sağlanmıştır.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
LABORATUVAR ŞEFLİĞİ
YAPILAN ANALİZLER
2013 Yılı
Toplam İş Gücü
(Per. Say * Aylık
Çalışma Saati )
27.832
OCAK
2.464
29
273
238
540
ŞUBAT
2.240
24
178
229
431
MART
2.352
11
178
393
582
NİSAN
2.352
30
172
286
488
MAYIS
2.240
25
267
186
478
11.648
119
1.068
1.332
2.519
Ay
Deklarasyon
Analizleri
Atık Kabul
Analizleri
İşletme
Analizleri
TOPLAM
280
3.047
2.346
5.673
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
LABORATUVAR ŞEFLİĞİ
Diğer Çalışmalar
• ISO 17025 Gözetim Denetimi sonrasında tarafımıza belirtilen
uygunsuzlukların tamamı giderilerek yeni akreditasyon kapsamımız
TURKAK tarafından Kurumsal Hizmet Portalında yayınlanmıştır.
• 15-16 Mayıs 2014 tarihlerinde TS EN ISO/IEC 17043 Standardı
Kapsamında TURKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından
belgelendirme denetimi gerçekleştirilmiştir. Bu belge denetimi,
deney laboratuvarı alanında Türkiye de bir ilk niteliği taşımaktadır.
Denetim sonucunda belirtilen uygunsuzlukların kapatılmasının
ardından akreditasyon sertifikasının alınması durumunda; İZAYDAŞ
Laboratuvarının ulusal ve uluslararası yeterlilik testi organizasyonları
düzenlemesi hedeflenmektedir.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL İSTATİSTİKLERİ
Ocak
Şubat
Mart Nisan Mayıs Haz.
Genel Müdürlük
8
7
7
7
7
Gnl. Müd. Yrd. (İdari)
2
2
2
2
2
Gnl. Müd. Yrd. (Teknik)
18
18
18
18
18
Mali ve İdari İşler Müdürlüğü
30
28
27
28
28
Pazarlama Müdürlüğü
20
20
20
20
20
Satınalma Müdürlüğü
13
13
13
13
13
Yakma Tesisi Müdürlüğü
63
62
62
62
62
Deponi Alanları Müdürlüğü
33
32
33
33
33
Teknik Hizmetler Müdürlüğü
44
44
44
44
44
Danışmanlar
4
4
4
4
4
Dış Görev
13
13
12
12
12
TOPLAM
248
243
242
243
243
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
Tem.
Ağus. Eylül Ekim Kasım Ara.
MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
REVİR FAALİYETLERİ
İşlemler
Periyodik Muayene
Ayaktan Tedavi
İşbaşı Muayenesi
İşe Dönüş Muay.
İstirahat Kişi Sayısı
İstirahat Gün Say.
Sevk Sayısı
Tansiyon Ölçümü
Pansuman
Enjeksiyon
Aşı ( Hepatit+Tetanoz)
İlaç
Grip Aşısı
Göz taraması
İSG Toplantısı
Minör İş Kazası
Ketem Tarama
İşitme Testi
Kan-İdrar
TOPLAM
2013 Ocak
23
274
53
689
1
8
71
122
312
1102
174
171
0
731
32
0
12
62
0
0
333
4.094
4
6
27
66
14
20
90
1
2
306
Şub. Mart Nis. May. Haz. Tem. Ağus.
49
32
35
2
48
48
54
47
5
8
13
71
16
20
1
3
234
1
2
2
19
65
6
2
73
1
4
255
1
2
5
7
24
57
14
4
1
3
207
2
2
19
64
10
3
57
151
1
9
68
176
611
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
Eyl.
Eki.
Kas. Ara. Toplam
141
250
2
2
18
25
102
323
60
49
0
220
0
151
5
21
0
68
176
1.613
MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
İZAYDAŞ / MEZUNİYET DURUMUNA GÖRE DAĞILIM
Y.LĠSANS %6
ĠLKÖĞRETĠM %24
ÜNĠVERSĠTE %24
YÜKSEK LĠSANS
MYO %8
ÜNĠVERSĠTE
MYO
EML
LĠSE % 17
LĠSE
EML %21
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
ĠLKÖĞRETĠM
MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
– İhbarlı atıklara Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’ndan gelen
yazılı bildirim ile ihbarlı atığa ön işlem ve taşımacılığı yapılmaktadır.
– Mayıs ayında iki adet ihbarlı atık (Kocaeli- Darıca ve İstanbul Valiliği
Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü'nden ) alınmıştır .
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE DURUM TABLOSU
İhale
Sözleşme
İhale Tarihi
Yöntemi
Tarihi
İhalenin Adı
ATIK ÖN İŞLEM VE GERİ KAZANIM İŞLERİ
HİZMETİ TEMİNİ İŞİ
Sözleşme
Bedeli
(KDV Hariç)
İhale Aşaması
3(g)
15.04.2014 06.05.2014 329.400,00 Sözleşme Aşamasında
YUVACIK HİDROELEKTRİK SANTRAL
2 TESİSİNİN İŞLETİLMESİ HİZMETİ TEMİNİ
İŞİ
21 (f)
14.05.2014
3 BOMAG CER DİŞLİ GRUBU ALIMI
3 (g)
22.05.2014 28.05.2014 80.000,00
Sözleşme İmzalandı
4 TANA CER DİŞLİ GRUBU ALIMI
3 (g)
22.05.2014 28.05.2014 80.000,00
Sözleşme İmzalandı
1
-
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
-
Karar Aşamasında
PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ
ATIK GÖNDEREN FİRMA SAYILARI
YAKMA
DEPOLAMA
AY
Atık Gönderen
Firma Sayısı
İlk Defa Atık Gönderen
Firma Sayısı
Atık Gönderen
Firma Sayısı
İlk Defa Atık Gönderen
Firma Sayısı
2013 YILI
2.245
110
1.849
28
OCAK
186
17
114
1
ŞUBAT
170
13
110
2
MART
178
8
97
3
NİSAN
217
11
114
1
MAYIS
180
6
106
3
931
55
541
10
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ
NAKLİYE HİZMETLERİ
Hizmeti Verilen Firma Sayısı (Adet)
AY
Gerçekleştirilen Sefer Sayısı (Adet)
İZAYDAŞ
Araçları İle
Hizmet Alımı
İle
Toplam
İZAYDAŞ Araçları
İle
Hizmet Alımı
İle
Toplam
2013 YILI
583
595
1.178
1.344
1.196
2.540
OCAK
40
38
78
103
67
170
ŞUBAT
38
31
69
94
61
155
MART
33
36
69
92
56
148
NİSAN
42
42
84
109
77
186
MAYIS
44
39
83
113
65
178
197
186
383
511
326
837
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ
GELEN GEMİ SAYILARI
Atık Alınan Gemi Sayısı
(Adet)
Ücret Alınan Gemi Sayısı
(Adet)
3.471
5.924
OCAK
281
475
ŞUBAT
217
400
MART
266
470
NİSAN
313
514
MAYIS
297
484
1.374
2.343
Ay
2013 YILI
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
YAKMA TESİSİ MÜDÜRLÜĞÜ
ATIK YAKMA VERİLERİ
Ay
Katı Atık/
Bunker
(kg)
Fıçı
Besleme
(kg)
Klinik
Atık
(kg)
Yanabilir
Sıvı
(kg)
Sulu
Sıvı
(kg)
Özel
Sıvı
(kg)
TOPLAM
(kg)
Fuel- oil
(kg)
GENEL
TOPLAM
(kg)
2013 YILI
22.841.598
1.659.760
22.511
6.466.578
1.541.856
431
32.532.734
184.666
32.717.400
OCAK
2.153.212
146.963
2.210
597.141
114.629
0
3.014.155
2.610
3.016.765
ŞUBAT
1.341.116
99.327
3.466
356.685
123.419
0
1.924.013
7.013
1.931.026
MART
2.307.274
144.144
3.171
478.730
109.280
0
3.042.599
5.362
3.047.961
NİSAN
2.333.895
220.887
2.544
469.721
126.476
0
3.153.523
9.167
3.162.690
MAYIS
1.628.131
140.540
2.114
357.831
143.882
0
2.272.498
16.004
2.288.502
9.763.628
751.861
13.505
2.260.108
617.686
0
13.406.788
40.156
13.446.944
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
YAKMA TESİSİ MÜDÜRLÜĞÜ
ENERJİ ÜRETİM VERİLERİ
AY
Üretilen
(kWh)
Satılan
(kWh)
Alınan
(kWh)
Kullanılan
(kWh)
Rüzgar Enerjisi
(kWh)
2013 YILI
14.988.100
7.020.950
1.052.250
9.020.200
5.579
OCAK
1.090.400
240.810
99.430
949.510
0
ŞUBAT
38.300
12.010
756.590
782.880
0
MART
660.900
232.640
570.660
998.900
1.515
NİSAN
1.467.200
514.610
23.890
976.480
775
MAYIS
945.200
237.900
215.300
922.600
2.094
4.202.000
1.237.970
1.665.870
4.630370
4.384
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
YAKMA TESİSİ MÜDÜRLÜĞÜ
STERİLİZASYON TESİSİ ATIK VERİLERİ
AY
Toplam Gelen Tıbbi
atık Miktarı (kg)
Patolojik atık
(kg)
Sterilizasyona Giden
(kg)
Sterilizasyondan çıkan
atık miktarı (kg)
2013 YILI
1.780.308
25.507
1.754.801
1.727.780
OCAK
167.938
3.063
164.875
162.000
ŞUBAT
148.717
2.218
146.499
144.080
MART
159.098
3.148
155.950
155.640
NİSAN
152.333
2.442
149.891
148.540
MAYIS
155.113
2.681
152.432
153.600
783.199
13.552
769.647
763.860
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
YAKMA TESİSİ MÜDÜRLÜĞÜ
BİYOGAZ TESİSİNE GELEN ATIK MİKTARLARI VE TESİS ÇIKTILARI
AY
ÇİM
BÜYÜKBAŞ
GÜBRE
(kg)
HAL
ATIĞI
(kg)
İŞKEMBE İÇİ
ATIK
(kg)
DİĞER
TOPLAM
(kg)
TAVUK
GÜBRESİ
(kg)
(kg)
GÜBRE
ÇIKIŞI
(kg)
BİYOGAZ
ÜRETİMİ
3
(m )
ENERJİ
(*)
ÜRETİMİ
(kWh)
(kg)
2013 YILI
760.330
162.820
1.783.190
370.390
242.690
62.910
3.382.330
4.565.920
92.292
202.000
OCAK
1.960
6.980
433.010
17.960
5.020
9.600
474.530
0
2.877
6.000
ŞUBAT
3.470
12.740
304.060
12.640
26.560
1.000
360.470
287.240
16.587
34.600
MART
91.320
11.800
315.880
24.980
30.480
2.550
477.010
0
21.237
44.200
NİSAN
152.830
15.300
381.780
30.700
21.940
12.425
614.975
0
20.365
43.300
MAYIS
185.050
9.660
327.840
19.900
27.060
3.000
572.510
30.380
19.679
42.200
434.630
56.480
1.762.570
106.180
111.060
28.575
2.499.495
317.620
80.745
170.300
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
YAKMA TESİSİ MÜDÜRLÜĞÜ
ÇÖP SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİ İŞLETME VERİLERİ
AY
Arıtılan çöp suyu miktarı (m3)
Arıtma çamuru miktarı (kg)
2013 YILI
5.169
48.090
OCAK
2.883
160.350
ŞUBAT
6.150
220.090
MART
7.835
123.130
NİSAN
7.606
165.870
MAYIS
10.739
211.130
35.213
880.570
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
Veri Kaynağı: A.Kabul/Planlama Şefliği ve Arıtma Tesisi kayıtları
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
YAKMA TESİSİ MÜDÜRLÜĞÜ
Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi
Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi
için 27 Mayıs 2019 tarihine
kadar geçerli Deşarj Kalite
Kontrol Ruhsatı alınmıştır.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
DEPOLAMA ALANLARI MÜDÜRLÜĞÜ
DEPOLAMA SAHALARINA ALINAN ATIK MİKTARLARI
Solaklar Depolama Alanları
Ay
Evsel
(kg)
Gebze Akt. İst.
Taşınan (kg)
2013 YILI
367.906.430
OCAK
Dilovası Dep. Alanı
Endüstriyel (kg)
Tehlikeli
(kg)
Evsel
(kg)
Endüstriyel
(kg)
167.333.460
71.178.914
304.875.965
41.152.250
12.416.000
27.069.150
2.847.560
4.137.317
21.505.175
14.304.800
3.077.100
ŞUBAT
23.908.740
3.251.280
3.681.542
16.939.513
11.724.400
2.920.350
MART
27.030.800
3.704.120
6.455.608
9.454.945
13.821.850
3.728.200
NİSAN
26.906.160
101.140
2631241
2.939.401
16.446.700
3.260.450
MAYIS
29.995.470
0
3.301.683
8.047.463
18.161.250
3.052.700
134.910.320
9.904.100
20.207.391
58.886.497
74.459.000
16.038.800
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
DEPOLAMA ALANLARI MÜDÜRLÜĞÜ
DEPOLAMA SAHALARI ÇÖP SUYU MİKTARLARI
Ay
Dilovası Depolama Alanı
Çöp Suyu Miktarı (ton)
Gebze Depolama Alanı
Çöp Suyu Miktarı (ton)
2013 YILI
22.843,850
11.667,420
OCAK
2.483,200
822,160
ŞUBAT
2.597,150
504,640
MART
4.248,200
352,380
NİSAN
2.936,300
1.146,440
MAYIS
3.829,550
941,800
16.094,400
3.767,420
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
DEPOLAMA ALANLARI MÜDÜRLÜĞÜ
LFG (ÇÖP GAZI) ENERJİ ÜRETİM MİKTARLARI
AY
Gerçekleşen Brüt Üretim Miktarı
(kWh/ay)
TEİAŞ’a verilen Aktif Enerji
Miktarı(kWh/ay)
2013 YILI
19.118.281
18.352.270
OCAK
2.387.180
2.314.450
ŞUBAT
2.276.010
2.208.410
MART
2.269.370
2.190.240
NİSAN
2.522.700
2.423.730
MAYIS
2.707.820
2.586.340
12.163.080
11.723.170
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
DEPOLAMA ALANLARI MÜDÜRLÜĞÜ
Gebze Aktarma Tesisi Balya Çalışması
100.035 adet balyanın bulunduğu
alanda 13 Şubat 2014 tarihinde
başlayan kompaktör ile sıkıştırma ve
ekskavatör ile şevlendirme ve saha
düzenlemesi çalışmaları
tamamlanmıştır. Balyaların üzerine
örtü malzemesi alımı 30 Nisan 2014
tarihinde başlamış, 28 Mayıs 2014
tarihinde hafriyat alımı
tamamlanmıştır. Böylece sahadaki
atıkların üzeri tamamen
kapatılmıştır.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
DEPOLAMA ALANLARI MÜDÜRLÜĞÜ
HAFRİYAT SAHALARI VE KABUL EDİLEN ATIK MİKTARLARI – TON
2013 YILI 898.246 1.384.381
TAVŞANLI
(TOP
SAHASI)
23.675
OCAK
17.091
-
-
-
-
-
517.786
20.096
ŞUBAT
-
-
-
-
-
-
444.830
43.994
MART
-
-
-
-
-
1.400
530.766
NİSAN
-
-
-
-
-
-
547.502
MAYIS
-
-
-
-
-
49.878
474.667
-
17.091
-
-
-
-
51.278
2.515.551
64.090
AY
M.KÖY
TAVŞANLI
ÇAYIROVA
PELİTLİ
GEBZE
(AKTARMA)
KIRMATAŞ
AKMEŞE
683.976
1.088.388
68.440
1.965.337
432.980
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
DEPOLAMA ALANLARI MÜDÜRLÜĞÜ
HAFRİYAT SAHALARI VE KABUL EDİLEN ATIK MİKTARLARI – TON
AY
AKMEŞE
(DENİZ DOĞANTEPE
KABUĞU
YENİKÖY
MAŞUKİYE
TUANE
(ERENLER)
SEPETÇİ
DERİNCE
İZAYDAŞ PAŞADAĞ
TOPLAM
2013 YILI
-
171.087
1.141.449
18.648
625.141
27.915
85.836
-
-
7.858.310
OCAK
-
71.036
-
-
-
-
61.384
79.446
832
767.671
ŞUBAT
30.040
3.606
-
-
-
-
-
70.080
55.350
647.900
MART
85.744
-
-
-
-
-
-
32.016
-
649.926
NİSAN
59.612
3.414
-
-
-
-
171.362
-
-
MAYIS
67.462
-
-
-
-
-
58.836
-
-
781.890
650.843
78.056
-
-
-
-
291.582
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM 242.858
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
181.542 56.182 3.498.230
TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
MAYIS 2014 İŞ KAZALARI
Mayıs ayı içerisinde üç adet minör iş kazası meydana gelmiş ve dokuz
çalışanımıza kazalar sonrası müdahale edilmiştir.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Diğer Çalışmalar
 12 Mayıs 2014 tarihinde Acil durum müdahale ekiplerinin
etkinliğinin ve müdahale sürelerinin ölçülmesi amacıyla haberli
tatbikat yapılmıştır. Tatbikatta Laboratuvar arka tarafında
bulunan kazan dairesinde doğalgaz kaçağı nedeniyle patlama
meydana gelmesi, çıkan yangına , çevresel kazaya ve yaralı
personele müdahale konularında ekiplerin etkinliği ölçülmüştür.
Akabinde yapılan tatbikat değerlendirme toplantısında çıkartılan
aksiyonlar değerlendirilmeye alınmıştır.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Diğer Çalışmalar
 13 Mayıs 2014 tarihinde saha denetim ekibi ile birlikte her ay
düzenli olarak İSG Kurul toplantısı öncesinde gerçekleştirilen saha
temizlik, düzen ve güvenlik turu gerçekleştirildi.
 14 Mayıs 2014 tarihinde İSG Kurul toplantısı gerçekleştirildi.
 15 Mayıs 2014 tarihinde Katmerciler firması ile birlikte İtfaiye aracı
eğitimi gerçekleştirildi.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL İŞ VE ARIZİ BAKIM KAPSAMLI İŞLER
Ay
Enstrüman
Araç Genel
Mekanik Genel
Elektrik Genel
Genel
İş İsteği, imalat,
İş İsteği, imalat,
İş İsteği, imalat,
İş İsteği, imalat,
revizyon Arıza
revizyon Arıza Bakım revizyon Arıza Bakım
revizyon Arıza Bakım
Bakım
İşleri
İşleri
İşleri
İşleri
TOPLAM
2013 YILI
835
167
183
813
1.998
OCAK
ŞUBAT
MART
72
56
57
16
10
10
23
9
6
62
33
63
173
108
136
NİSAN
MAYIS
HAZIRAN
60
39
13
19
8
5
25
20
106
83
284
67
51
203
606
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKIM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
PERİYODİK –PLANLI BAKIM YAPILAN EKİPMAN SAYILARI
Ay
Enstrüman
Mekanik Bakım Elektrik Bakım
Bakım
Araç Bakım
Mekanik
Elektrik
Periyodik Bakım Periyodik Bakım Periyodik
Periyodik
Bakım Planlı Bakım Planlı
Sayısı
Sayısı
Bakım Sayısı Bakım Sayısı Bakım Sayısı Bakım Sayısı
Enstrüman
Bakım Planlı
Bakım Sayısı
TOPLAM
2013 YILI
596
2.409
714
658
317
114
217
5.025
OCAK
148
95
0
0
667
91
61
66
60
0
ŞUBAT
358
303
0
0
0
515
MART
18
303
19
42
0
0
0
382
NİSAN
174
78
271
573
96
69
62
72
0
53
0
9
0
20
603
874
609
1.818
340
302
53
9
20
3.041
MAYIS
HAZIRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKIM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
• Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu 2014 Çevre
Ödülleri değerlendirme komisyonunda İZAYDAŞ’ı temsilen
15’i büyük sanayi kuruluşu ve 7’si KOBİ olmak üzere 22
firmanın saha denetimleri yapılmıştır.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
• Bu dönem Çevre Ödülü Büyük İşletme Kategorisinde 4 ayrı sektör
dalında verildi.
– Taş-Toprak Sektöründe Eczacıbaşı Yapı Gereç San. Ve Tic.A.Ş. VitraBozüyük,
– Enerji sektöründe İçdaş Elektrik Enerjisi Ürt.ve Yat. A.Ş. - Çanakkale,
– Otomotiv ve Yan Sanayi Sektöründe Türk Pirelli Lastikleri A.Ş.,
– Karma Sektörde ise Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi San.ve
Tic.A.Ş.
ödül almaya hak kazandı.
• KOBİ dalında Çevre ödülünü
– Çiftel Elektromekanik San. Tic. Ltd. Şti,
• Jüri Özel ödülünü ise
– Nuh Çimento Sanayi A.Ş.
kazandı.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
SİSTEM / YAZILIM TEKNİK HİZMETLERİ
(ARIZA/BAKIM/İSTEK)
AY
SİSTEM
YAZILIM
2013 YILI
750
93
OCAK
47
4
ŞUBAT
36
6
MART
41
4
NİSAN
46
4
MAYIS
48
5
218
23
HAZIRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKIM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
HALKLA İLİŞKİLER
HABER SAYILARI
AY
Haber Sayısı
2013 YILI
1.737
OCAK
124
ŞUBAT
68
MART
56
NİSAN
87
MAYIS
113
HAZIRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKIM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
448
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
HALKLA İLİŞKİLER
AYLIK ZİYARETLER
Ay
2013 YILI
Ziyarete Gelen Kişi
Sayısı
2.495
OCAK
117
ŞUBAT
165
MART
250
NİSAN
377
MAYIS
TOPLAM
Ziyaretçi Kurum / Kuruluş Adı
672
KOÜ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
DOĞA KOLEJİ
KÖRFEZ KARADENİZLİLER DER.
BİLGİN DERELİ ANA OKULU
KARTEPE BAHÇEŞEHİR ANADOLU LİSESİ
KTÜ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ
KOÜ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI BÖLÜMÜ
KOÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
KOÜ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI BÖLÜMÜ
YAHYA KAPTAN 23 NİSAN İLKÖĞRETİM OKULU
ÖZEL ERENLER GÜNEŞ ORTAOKULU
YAHYA KAPTAN İLKOKULU
KOCAELİ CUMHURİYET BAŞSAVCISI
KOÜ ÜNİ.EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ GURUBU
İZAYDAŞ AKADEMİ (İKİ GÜN)
1.581
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
05.05.2014
06.05.2014
06.05.2014
06.05.2014
07.05.2014
09.05.2014
12.05.2014
13.05.2014
14.05.2014
21.05.2014
22.05.2014
23.05.2014
27.05.2014
28.05.2014
29-30.05.2014
19
25
11
50
50
45
100
45
100
40
70
65
6
30
16
HALKLA İLİŞKİLER
KOÜ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İZAYDAŞ’I ZİYARET ETTİ.
05.05.2014
Öğrenciler İZAYDAŞ’ın hizmet verdiği alanları, çalışma sistemi ve diğer teknik detayları öğrenme imkânı buldu.
Ziyaretçi grubuna Aysun Saraç eşlik etti.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
HALKLA İLİŞKİLER
BİLGİN DERELİ ANA OKULU İZAYDAŞ’TA 06.05.2014
İZAYDAŞ’a Anaokulları da dahil olmak üzere öğrenci ziyaretleri hız kesmeden devam ediyor. Bilgin Dereli
Anaokulu’nun neşeli öğrencilerine Hülya Kalaycıoğlu eşlik etti.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
HALKLA İLİŞKİLER
YAHYA KAPTAN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİ İZAYDAŞ’TA 23.05.2014
İlkokul çağındaki öğrencilerimize de kapılarını her zaman açan İZAYDAŞ, Yahya Kaptan İlköğretim Okulu
öğrencilerini ağırladı. Öğle yemeğini de birlikte yediğimiz öğrenciler, atık yönetimi konusunda
İZAYDAŞ’ta tecrübe sahibi oldular.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
HALKLA İLİŞKİLER
ADAPAZARI ÖZEL ERENLER GÜNEŞ ORTAOKULU İZAYDAŞ’TA 22.05.2014
Ortaokul seviyesindeki öğrenciler de, İZAYDAŞ’ta atıkların nasıl bertaraf edildiğini öğrendi, çevre ile ilgili
bilgilerini pekiştirdi. Adapazarı Özel Erenler Güneş Ortaokulu’na Hülya Kalaycıoğlu eşlik etti.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
HALKLA İLİŞKİLER
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK BÖLÜMÜ İZAYDAŞ’I
ZİYARET ETTİ. 09.05.2014
Tecrübe ve birikimlerini üniversitelilerle paylaşmaya önem veren İZAYDAŞ, öğrencilerin sektörü daha
yakından tanımalarına imkân sağlıyor.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
HALKLA İLİŞKİLER
KOCAELİ CUMHURİYET BAŞSAVCISI’NI AĞIRLADIK 27.05.2014
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük ve beraberindeki heyete Genel Müdürümüz Muhammet
Saraç ev sahipliği yaptı. Şirketin faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi verdi.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
HALKLA İLİŞKİLER
İZAYDAŞ AKADEMİ 18. MEZUNLARINI VERDİ. 29-30.05.2014
İZAYDAŞ Akademi ‘nin Mayıs ayında gerçekleşen 18. döneminde,
Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Kulübü üyesi öğrencilerini
ağırladık. İZAYDAŞ’ın uzman kadrosu öğrencilere atık yönetimi ve
çalışma sistemimiz hakkında iki günlük eğitim verdi.
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
HALKLA İLİŞKİLER
WEB SİTESİ ZİYARETÇİ SAYISI
AY
Hit
2013 YILI
41.097
OCAK
3.602
ŞUBAT
3.149
MART
3.583
NİSAN
3.345
MAYIS
3.471
HAZIRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKIM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
17.150
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
www.izaydas.com.tr
ÜLKE/BÖLGE
MAYIS
Turkey
3320
United States
35
Germany
46
Russia
18
United Kingdom
21
Denmark
9
Indonesia
5
Hungary
5
Diğer
12
HALKLA İLİŞKİLER
WEB SİTESİ HABER SAYILARI
AY
HABER SAYISI
2013 YILI
80
OCAK
6
ŞUBAT
10
MART
6
NİSAN
5
MAYIS
6
www.izaydas.com.tr
HAZIRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKIM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
33
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
HALKLA İLİŞKİLER
Bu Ay Basında İZAYDAŞ
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
HALKLA İLİŞKİLER
SOSYAL MEDYA ÇALIŞMALARI
KARE KOD UYGULAMASI
İZAYDAŞ Faaliyet Raporu – Mayıs 2014
Bitmedi…
Çalışmalarımız devam etmektedir…
web: www.izaydas.com.tr
e-mail: [email protected]
Tel: +90 262 316 60 00
Faks: +90 262 316 60 50
Download

FAALİYET RAPORU