JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014–2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ
DERS PROGRAMI
PAZARTESİ
Saat
1
08.30 - 09.20
2
09.25 – 10.15
3
10.20 – 11.10
4
11.15 - 12.05
5
12.10 - 13.00
6
13.05 - 13.55
7
8
14.00 - 14.50
14.55 - 15.45
50
40
9
15. - 16.
10
16.45 - 17.35
Plaser Yataklar
(YL)
Yrd. Doç. Dr.
Rüstem
PEHLİVAN
Granitoid
Petrojenezinde
Özel Konular
(DOKTORA)
Prof. Dr. Sabah Y.
ŞAHİN
ÇARŞAMBA
SALI
Türkiye Neojen
Havzaları
Stratigrafisi
(YL)
Yrd. Doç. Dr.
Tülay KÖKSOY
Sıvı
Kapanımlar
(YL)
Doç. Dr.
Nurullah
HANİLÇİ
Türkiye Kömür
Yatakları (YL)
Yrd. Doç. Dr.
Yakup ÇELİK
Duraylı İzotoplar
ve
Yerbilimlerinde
Uygulamaları
(DOKTORA)
Prof. Dr. Hüseyin
ÖZTÜRK
Yer
Bilimlerinde
CBS ve Veri
Yönetimi
Analizi (YL)
Doç. Dr.
Hakan
HOŞGÖRMEZ
(ZORUNLU)
Havza
Analizi
(YL)
Doç. Dr.
Şamil
ŞEN
Mağmatik ve Metamorfik Proseslerin
Dokusal İnceleme İle Yorumlanması (YL)
Prof. Dr. A. Sinan ÖNGEN
Petrografide Laboratuvar Analiz Teknikleri
(YL)
Prof. Dr. A. Sinan ÖNGEN
(ZORUNLU)
PERŞEMBE
Biyostratigrafide Kavram
ve Yöntemler (YL)
Yrd. Doç. Dr. Tülay
KÖKSOY
Süperjen
Jeolojisi ve
Jeokimyası
(YL)
Prof. Dr.
Hüseyin
ÖZTÜRK
İleri
Petrografi
ve Jeokimya
(YL)
Prof. Dr.
Sabah Y.
ŞAHİN
CUMA
Seminer
(Yüksek
Lisans)
Yrd. Doç.
Dr. Hasan
EMRE
Seminer
(Doktora)
Prof. Dr.
Mehmet
KESKİN
Türkiye’nin
Jeomorfolojik Evrimi
(YL)
Prof. Dr. Mustafa Ali
ELMAS
(ZORUNLU)
Download

Jeoloji Mühendisliği - Fen Bilimleri Enstitüsü