SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2014 - 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI I.ÖĞRETİM DERS PROGRAMI
G
Ü
N
P
A
Z
A
R
T
E
S
İ
S
A
L
I
Ç
A
R
Ş
A
M
B
A
P
E
R
Ş
E
M
B
E
C
U
M
A
MD :
D
E
RS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SAAT
08:05-08:50
09:00-09:45
09:55-10:40
10:50-11:35
11:45-12:30
12:30-13:15
13:25-14:10
14:20-15:05
15:15-16:00
16.10-16.55
08:05-08:50
09:00-09:45
09:55-10:40
10:50-11:35
11:45-12:30
JEOLOJİ I
YER
Genel Kimya
Genel Kimya
Genel Kimya
Genel Kimya
E7-206
E7-206
E7-206
E7-206
Jeo.Müh.Bilg.Uyg.
Jeo.Müh.Bilg.Uyg.
Jeo.Müh.Bilg.Uyg.
E9-205
E9-205
E9-205
Fizik I
Fizik I
Fizik I
13:25-14:10
14:20-15:05
15:15-16:00
16.10-16.55
08:05-08:50
09:00-09:45
09:55-10:40
10:50-11:35
11:45-12:30
JEOLOJİ II
YER
JEOLOJİ III
Mukavemet
Mukavemet
Mukavemet
E8-102
E8-102
E8-102
Metamorfik Kay. Pet.
Metamorfik Kay. Pet.
Metamorfik Kay. Pet.
S-I (Genel Jeofizik)
S-I (G.Jeof.)/(Je.Gör.An.)
S-I (Jeol. Görüntü. An.)
E8-102
E8-102
E8-102
Anfi-II
Anfi-II
Anfi-II
Optik Mineraloji
Optik Mineraloji
Optik Mineraloji
E7-102
E7-102
E7-102
Matematik-I
Matematik-I
E8-103
E8-103
Jeokimya
Jeokimya
Jeokimya
İngilizce I
İngilizce I
E7-206
E7-206
Stratigrafi İlkeleri
Stratigrafi İlkeleri
Stratigrafi İlkeleri
E8-102
E8-102
E8-102
13:25-14:10
14:20-15:05
15:15-16:00
16.10-16.55
08:05-08:50
09:00-09:45
09:55-10:40
10:50-11:35
11:45-12:30
Türk Dili I
Türk Dili I
AİİT I
AİİT I
MD Amfi II
MD Amfi II
MD A-105
MD A-105
Jeoistatistik
Jeoistatistik
S-II (İş Sağlığı ve Güv.)
S-II (İş Sağlığı ve Güv.)
E8-102
E8-102
E8-102
E8-102
S-I (Bilg. Des. Tas. Mod)
S-I (Bilg. Des. Tas. Mod)
S-I (Mühendislik Etiği)
S-I (Mühendislik Etiği)
Genel Mineraloji
Genel Mineraloji
Genel Mineraloji
E8-102
E8-102
E8-102
Yapısal Jeoloji
Yapısal Jeoloji
Yapısal Jeoloji
Yapısal Jeoloji
E8-101
E8-101
E8-101
E8-101
Kaya Mekaniği
Kaya Mekaniği
Kaya Mekaniği
13:25-14:10
14:20-15:05
15:15-16:00
16.10-16.55
08:05-08:50
09:00-09:45
09:55-10:40
10:50-11:35
11:45-12:30
Matematik-I
Matematik-I
E8-103
E8-103
S-II (Kay. Jeokim. Değ.)
S-II (Kay. Jeokim. Değ.)
E8-102
E8-102
Jeol.Müh.Giriş
Jeol.Müh.Giriş
Jeol.Müh.Giriş
E7-102
E7-102
E7-102
13:25-14:10
14:20-15:05
15:15-16:00
16.10-16.55
Jeo.Müh.Tek. Res.
Jeo.Müh.Tek. Res.
Jeo.Müh.Tek. Res.
E10-101
E10-101
E10-101
YER
E7-102
E7-102
E7-102
JEOLOJİ IV
YER
Maden Arama
Maden Arama
Maden Arama
E8-101
E8-101
E8-101
Yemek Arası
Jeolojik Harita Bilgisi
Jeolojik Harita Bilgisi
Jeolojik Harita Bilgisi
E7-102
E7-102
E7-102
Meslek Hukuku
Meslek Hukuku
MS-4 (Uyg. Jeol. Bil. U.)
MS-4 (Uyg. Jeol. Bil. U.)
E8-101
E8-101
E8-101
E8-101
Foto Jeol. Uz. Algılama
Foto Jeol. Uz. Algılama
Foto Jeol. Uz. Algılama
E8-102
E8-102
E8-102
Hidrojeoloji
Hidrojeoloji
Yeraltı Jeolojisi
Yeraltı Jeolojisi
E8-101
E8-101
E8-101
E8-101
Zemin Mekaniği
Zemin Mekaniği
Zemin Mekaniği
E8-102
E8-102
E8-102
Hidrojeoloji
Hidrojeoloji
MS-4 (Karst. Jeol. Hid.)
MS-4 (Karst. Jeol. Hid.)
E8-101
E8-101
E8-101
E8-101
Maden Yatakları
Maden Yatakları
Maden Yatakları
E8-101
E8-101
E8-101
Yol ve Tünel Jeolojisi
Yol ve Tünel Jeolojisi
Yol ve Tünel Jeolojisi
E7-102
E7-102
E7-102
E8-101
E8-101
E8-101
E8-101
MS-4 (Kıyı Jeotekniği)
MS-4 (Kıyı Jeotekniği)
MS-4 (Yit. Z.Mağ. Met. P)
MS-4 (Yit. Z.Mağ. Met. P)
E7-102
E7-102
E7-102
E7-102
E7-102
E7-102
E7-102
Jeo.Müh.Proje.
Jeo.Müh.Proje.
Jeo.Müh.Proje.
E8-103
E8-103
E8-103
E7-102
E7-102
E7-102
E7-102
E8-101
E8-101
E8-101
E8-101
MS-4 (Mağ. Tekttonizma)
MS-4 (Mağ. Tektonizma)
MS-4 (Müh.J eol. Har.)
MS-4 (Müh. Jeol. Har.)
E8-101
E8-101
E8-101
E8-101
Yemek Arası
E7-102
E7-102
E7-102
Yemek Arası
Yemek Arası
S- II (Yapı Malzemesi
S-II (Yapı Malzemesi)
S-II Kay.Min.Analiz Yön)
S-II(Kay.Min.Analiz Yön)
S-II (Mağ. ve Tektonizma)
S-II (Mağ. ve Tektonizma)
S-II (Tarihsel Jeoloji)
S-II (Tarihsel Jeoloji)
Yemek Arası
Ortak Seçimlik
Ortak Seçimlik
Merkezi Derslikler (Ertokuş Bey Derslikleri Amfileri) - Doğu Kampüsü
E7-102
E7-102
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2014 - 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI II. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI
G
Ü
N
P
A
Z
A
R
T
E
S
İ
S
A
L
I
Ç
A
R
Ş
A
M
B
A
P
E
R
Ş
E
M
B
E
C
U
M
A
D
E
R
S
SAAT
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
17:00-17:45
17:50-18:35
18:45-19:30
19:35-20:20
20:30-21:15
21:20-22:05
22:15-23:00
23:05-23:50
17:00-17:45
17:50-18:35
18:45-19:30
19:35-20:20
20:30-21:15
21:20-22:05
22:15-23:00
23:05-23:50
17:00-17:45
17:50-18:35
18:45-19:30
19:35-20:20
20:30-21:15
21:20-22:05
22:15-23:00
23:05-23:50
17:00-17:45
17:50-18:35
18:45-19:30
19:35-20:20
20:30-21:15
21:20-22:05
22:15-23:00
23:05-23:50
17:00-17:45
17:50-18:35
18:45-19:30
19:35-20:20
20:30-21:15
21:20-22:05
22:15-23:00
23:05-23:50
JEOLOJİ I
YER
JEOLOJİ II
MD : Merkezi Derslikler (Ertokuş Bey Derslikleri Amfileri) - Doğu Kampüsü
YER
JEOLOJİ III
YER
JEOLOJİ IV
YER
Metamorfik.Kay.Pet.
Metamorfik.Kay.Pet.
Metamorfik.Kay.Pet.
Jeolojik Harita Bilgisi
Jeolojik Harita Bilgisi
Jeolojik Harita Bilgisi
E7-102
E7-102
E7-102
E7-102
E7-102
E7-102
Maden Arama
Maden Arama
Maden Arama
Meslek Hukuku
Meslek Hukuku
MS-4 (Yit.Z.Mağ.Met.P.)
MS-4(Yit.Z.Mağ.Met.P.)
E8-101
E8-101
E8-101
E8-101
E8-101
E8-101
E8-101
Foto Jeol. ve Uz. Algılama
Foto Jeol. ve Uz. Algılama
Foto Jeol. ve Uz. Algılama
Zemin Mekaniği
Zemin Mekaniği
Zemin Mekaniği
E8-102
E8-102
E8-102
E8-102
E8-102
E8-102
Hidrojeoloji
Hidrojeoloji
Yeraltı Jeolojisi
Yeraltı Jeolojisi
MS-4 (Seramik Ham.)
MS-4 (Seramik Ham.)
E8-101
E8-101
E8-101
E8-101
E8-101
E8-101
Maden Yatakları
Maden Yatakları
Maden Yatakları
S-I (Bilg.Des.Tas.ve Mod.)
S-I (Bilg.Des.Tas.ve Mod)
S-I (Mühendislik Etiği)
S-I (Mühendislik Etiği)
E8-101
E8-101
E8-101
E7-102
E7-102
E7-102
E7-102
Yol ve Tünel Jeo
Yol ve Tünel Jeo
Yol ve Tünel Jeo
MS-4 (Kıyı Jeotekniği)
MS-4 (Kıyı Jeotekniği)
MS-4 (Uyg.Jeol.Bilg.Y.)
MS-4 (Uyg.Jeol.Bilg.Y.)
E7-102
E7-102
E7-102
E8-102
E8-102
E8-102
E8-102
Kaya Mekaniği
Kaya Mekaniği
Kaya Mekaniği
S-II (Kay.ve Min.Analiz.Yön)
S-II (Kay.ve Min.Analiz Yön)
S-II (Tarihsel Jeoloji)
S-II (Tarihsel Jeoloji)
E7-102
E7-102
E7-102
E7-102
E7-102
E7-102
E7-102
Hidrojeoloji
Hidrojeoloji
Jeo.Müh.Proje.
Jeo.Müh.Proje.
Jeo.Müh.Proje.
E8-101
E8-101
E8-102
E8-102
E8-102
Download

2014-2015 Güz Yarıyılı Ders Programı