SDÜ MÜH. FAK. JEOLOJİ MÜH. BÖL. 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI I.ÖĞRETİM DERS PROGRAMI
G
Ü
N
P
A
Z
A
R
T
E
S
İ
S
A
L
I
Ç
A
R
Ş
A
M
B
A
P
E
R
Ş
E
M
B
E
D
E
R
S
SAAT
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
08:05-08:55
09:00-09:45
09:55-10:40
10:50-11:35
11:45-12:30
12:35-13:20
13:30-14:15
14:25-15:10
15:20-16:05
08:05-08:55
09:00-09:45
09:55-10:40
10:50-11:35
11:45-12:30
12:40-13:25
13:30-14:15
14:25-15:10
15:20-16:05
08:05-08:55
09:00-09:45
09:55-10:40
10:50-11:35
11:45-12:30
12:40-13:25
13:30-14:15
7
JEOLOJİ I
YER
JEOLOJİ II
YER
JEOLOJİ III
YER
Statik
Statik
Statik
E8-103
E8-103
E8-103
Mağ. Kayaç Pet.
Mağ. Kayaç Pet.
Mağ Kayaç Pet.
E8-102
E8-102
E8-102
Zemin Mek. II
Zemin Mek. II
Zemin Mek. II
E7-102
E7-102
E7-102
Matematik II
Matematik II
E8-103
E8-103
Paleontoloji
Paleontoloji
Paleontoloji
E8-102
E8-102
E8-102
Sed. Kayaç Pet.
Sed. Kayaç Pet.
Sed. Kayaç Pet.
Topografya
Topografya
Topografya
E8-103
E8-103
E8-103
Sedimantoloji
Sedimantoloji
Sedimantoloji
E8-102
E8-102
E8-102
Fizik II
Fizik II
Fizik II
E8-103
E8-103
E8-103
Petroloji
Petroloji
Petroloji
E8-102
E8-102
E8-102
İngilizce 102
İngilizce 102
E7-206
E7-206
Müh. Jeo. Giriş
Müh. Jeo. Giriş
Müh. Jeo. Giriş
E8-102
E8-102
E8-102
Türk Dili II
EBD Amfi II
Jeo. Müh. Bil Uy
E9-205
14:25-15:05
Türk Dili II
EBD Amfi II
Jeo. Müh. Bil Uy
E9-205
8
15:10-16:05
A.İ.İ.T. II
EBD Amfi IV
Jeo. Müh. Bil Uy
E9-205
9
16:05-16:50
A.İ.İ.T. II
EBD Amfi IV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
08:05-08:55
09:00-09:45
09:55-10:40
10:50-11:35
11:45-12:30
12:40-13:25
13:30-14:15
14:25-15:10
15:20-16:05
16:15-17:00
Genel Jeoloji
Genel Jeoloji
Genel Jeoloji
Genel Jeoloji
Sistematik Min.
Sistematik Min.
Sistematik Min.
Matematik II
Matematik II
E8-102
E8-102
E8-102
E8-102
E8-103
E8-103
E8-103
E8-103
E8-103
S1 (Mühendislik Etiği)
S1 (Mühendislik Etiği)
S1 (Sedim.Kay.Petr)
S1 (Sedim.Kay.Petr)
E8-103
E8-103
E8-103
E8-103
S2(Yb.Dil.Kon.Yaz.Tk)
S2(Yb.Dil.Kon.Yaz.Tk)
S2(Süs Taşları)
S2(Süs Taşları)
E8-102
E8-102
E8-102
E8-102
JEOLOJİ IV
YER
Sondaj Tekniği
Sondaj Tekniği
Sondaj Tekniği
E8-101
E8-101
E8-101
E7-102
E7-102
E7-102
Fosil Yakıtlar
Fosil Yakıtlar
Fosil Yakıtlar
E8-101
E8-101
E8-101
MS-3(Hidrojeokimya)
MS-3(Hidrojeokimya)
E7-102
E7-102
MS-5(Granitoid Jeol.)
MS-5(Granitoid Jeol.)
MS-5(Bazalt.Kay.Pet)
MS-5(Bazalt.Kay.Pet)
E8-101
E8-101
E8-101
E8-101
Saha Jeolojisi
Saha Jeolojisi
Saha Jeolojisi
E7-102
E7-102
E7-102
MS-5 (Mer.Yat Değ )
MS-5 (Mer.Yat Değ )
E8-101
E8-101
Endüstr. Hammad.
Endüstr. Hammad.
Endüstr. Hammad.
E8-101
E8-101
E8-101
Baraj Jeolojisi
Baraj Jeolojisi
Baraj Jeolojisi
E7-102
E7-102
E7-102
MS-3(Kristallografi)
MS-3(Yerl.Yeri Jeotek)
MS-3(Kristallografi)
MS-3(Yerl.Yeri Jeotek)
E7-102
E8-102
E7-102
E8-102
MS-5(Jeotermal Sist)
E8-101
MS-5(Jeotermal Sist)
E8-101
MS-5(Jeotekn.Müh)
MS-5(Jeo.Rap.Hz.Tk)
MS-5(Jeotekn.Müh)
MS-5(Jeo.Rap.Hz.Tk)
E8-101
E7-102
E8-101
E7-102
Çevre Jeolojisi
Çevre Jeolojisi
MS-5(YAS Ara.Yön)
MS-5(YAS Ara.Yön)
Müh. Ekonomisi
Müh. Ekonomisi
MS-5(Mü.JeoAr.Uyg)
MS-5(Mü.JeoAr.Uyg)
E8-101
E8-101
E8-101
E8-101
E8-101
E8-101
E8-101
E8-101
Kaya Mek. II
Kaya Mek. II
Kaya Mek. II
E7-102
E7-102
E7-102
Foto Jeo Uz. Alg
Foto Jeo Uz. Alg
Foto Jeo Uz. Alg
E7-102
E7-102
E7-102
1
2
3
C
U
M
A
4
5
6
7
8
Bitirme Ödevi
Bitirme Ödevi
09:00-09:45
09:55-10:40
10:50-11:35
S1(Mesleki İngilizce II)
S1(Mühendislik Ekon)
S2(Proje Yönetimi)
S2(Jeo.Coğr.Bilg.Sist)
S1(Mesleki İngilizce II)
S1(Mühendislik Ekon)
S2(Proje Yönetimi)
S2(Jeo.Coğr.Bilg.Sist)
11:45-12:30
12:40-13:25
13:30-14:15
14:25-15:10
15:20-16:05
16:15-17:00
Ortak Seçimlik
Ortak Seçimlik
Ortak Seçimlik
Ortak Seçimlik
E9-205 : E9 Bilgisayar Salonu
E8-103
E8-102
E8-101
E7-102
E8-103
E8-102
E8-101
E7-102
MS-3(Mesleki İngil II)
E8-103
MS-3(Proje Yönetimi)
E8-101
MS-3(Mesleki İngil II)
E8-103
MS-3(Proje Yönetimi)
E8-101
E8-101
E8-101
E8-103
E8-103
E8-103
E8-103
EBD : Ertokuş Bey Derslikleri
Ortak Seçimlik : ENERJİ KAYNAKLARI
S1: Seçimlik 1
MS-3: Mesleki Seçimlik
S2: Seçimlik 2
MS-5: Mesleki Seçimlik
SDÜ MÜH. FAK. JEOLOJİ MÜH. BÖL. 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI II.ÖĞRETİM DERS PROGRAMI
G
Ü
N
D
E
R
S
1
2
3
4
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Mağ. Kayaç Pet.
Mağ. Kayaç Pet.
Mağ. Kayaç Pet.
Sedimantoloji
E8-102
E8-102
E8-102
E8-102
Zemin Mek. II
Zemin Mek. II
Zemin Mek. II
Sed. Kayaç Pet.
E7-102
E7-102
E7-102
E8-101
5
20:30-21:15
Sedimantoloji
E8-102
Sed. Kayaç Pet.
E8-101
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
21:20-22:05
22:10-22:55
23.00-23.45
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
20:30-21:15
21:20-22:05
22:10-22:55
23.00-23.45
17:00-17:45
Sedimantoloji
E8-102
Sed. Kayaç Pet.
E8-101
Petroloji
Petroloji
Petroloji
Jeo. Müh. Bil. Uyg.
Jeo. Müh. Bil. Uyg.
Jeo. Müh. Bil. Uyg.
E8-102
E8-102
E8-102
E9-205
E9-205
E9-205
Saha Jeolojisi
Saha Jeolojisi
Saha Jeolojisi
End. Hammadeler
End. Hammadeler
End. Hammadeler
Müh. Jeo. Giriş
E8-102
2
17:50-18:35
Müh. Jeo. Giriş
E8-102
Ç 3
A 4
R
Ş
A
M 5
B
A
6
7
8
1
P 2
E 3
R
Ş
4
E
M
B 5
E 6
7
18:40-19:25
19:30-20:15
Müh. Jeo. Giriş
S2 (Proje Yönetimi)
S1 (Mühendislik Etiği)
S2(Yb.Dil.Kon.Yaz.Tk)
S2 (Proje Yönetimi)
S1 (Mühendislik Etiği)
S2 (Yb.Dil.Kon.Yaz.Tk)
E8-102
E8-102
E8-103
E7-102
E8-102
E8-103
E7-102
Paleontoloji
Paleontoloji
Paleontoloji
E8-102
E8-102
E8-102
P
A
Z
A
R
T
E
S
İ
S
A
L
I
SAAT
JEOLOJİ IV
YER
Sondaj Tekniği
Sondaj Tekniği
Sondaj Tekniği
MS-5 (Jeotermal Sist)
MS-5 (Jeotekn.Müh)
MS-5(Petrol Jeolojisi)
MS-5 (Jeotermal Sist)
MS-5 (Jeotekn.Müh)
MS-5(Petrol Jeolojisi)
E8-101
E8-101
E8-101
E8-103
E7-102
YL derslik
E8-103
E7-102
YL derslik
E7-102
E7-102
E7-102
E7-102
E7-102
E7-102
Fosil Yakıtlar
Fosil Yakıtlar
Fosil Yakıtlar
Müh. Ekonomisi
Müh. Ekonomisi
E8-101
E8-101
E8-101
E8-101
E8-101
MS-3 (Hidrojeokimya)
MS-3 (Kristallografi)
MS-3 (Hidrojeokimya)
MS-3 (Kristallografi)
E8-101
E8-103
E8-101
E8-103
Baraj Jeolojisi
E7-102
Baraj Jeolojisi
E7-102
MS-3 (Proje Yönetimi)
E8-102
Baraj Jeolojisi
MS-5 (Mü.JeoAr.Uyg)
E7-102
E8-101
MS-3 (Mesleki İngil II)
MS-3 (Proje Yönetimi)
E7-102
E8-102
MS-5 (Mü.JeoAr.Uyg)
E8-101
MS-3(Mesleki İngil II)
E7-102
Kaya Mekaniği II
Kaya Mekaniği II
Kaya Mekaniği II
E7-102
E7-102
E7-102
19:30-20:15
Foto Jeo Uz. Alg.
E7-102
Çevre Jeolojisi
Çevre Jeolojisi
MS-5 (YAS Ara.Yönt)
MS-5 (Granitoid Jeol.)
MS-5 (YAS Ara.Yönt)
MS-5 (Granitoid Jeol.)
E8-101
E8-101
E8-101
E8-103
E8-101
E8-103
20:30-21:15
21:20-22:05
22:10-22:55
Foto Jeo Uz. Alg.
Foto Jeo Uz. Alg.
E7-102
E7-102
20:30-21:15
21:20-22:05
22:10-22:55
23.00-23.45
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
JEOLOJİ I
YER
JEOLOJİ II
YER
JEOLOJİ III
YER
C
U
M
A
1
17:00-17:45
Ortak Seçimlik
E8-103
2
17:50-18:35
Ortak Seçimlik
E8-103
3
4
5
6
7
8
18:40-19:25
19:30-20:15
20:30-21:15
21:20-22:05
22:10-22:55
23.00-23.45
Ortak Seçimlik
Ortak Seçimlik
E8-103
E8-103
E9-205 : E9 Bilgisayar Salonu
EBD : Ertokuş Bey Derslikleri
MS-3(Jeo.Coğr.Bil.Sis)
MS-3(Yerl.Yeri Jeotek)
MS-3(Jeo.Coğr.Bil.Sis)
MS-3(Yerl.Yeri Jeotek)
E8-101
E8-102
E8-101
E8-102
MS-5(Bazalt.Kay.Pet)
E7-102
MS-5(Bazalt.Kay.Pet)
E7-102
Bitirme Ödevi
Bitirme Ödevi
E8-101
E8-101
Ortak Seçimlik : ENERJİ KAYNAKLARI
S1: Seçimlik 1
MS-3: Mesleki Seçimlik
YL derslik : Yüksek Lisans Derslik
S2: Seçimlik 2
MS-5: Mesleki Seçimlik
Download

2013-2014 Bahar Yarı Yılı Ders Programı Güncel(21.02.14)