ÖZGEÇMİŞ
Yrd.Doç.Dr. Muzaffer ÖZBURAN
Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Kütahya
İletişim: 0.274.2652031/4186
Kişisel Bilgiler
Adı Soyadı
Bilim | Sanat Dalı
Ünvan
Fakülte
Bölüm | Birim
Anabilimdalı (ABD)
E-posta
: MUZAFFER ÖZBURAN
: YERBİLİMLERİ
: Yrd.Doç.Dr.
: Mühendislik Fakültesi
: Jeoloji Mühendisliği
: Genel Jeoloji/Yapısal Jeoloji-Tektonik
: [email protected] | [email protected]
Eğitim Durumu Bilgileri
Doktora Bilgileri
Doktora Tezi
: Kütahya ve Çevresinin Neotektonik İncelemesi
Tez Danışmanı
: Prof.Dr. Ö.Feyzi GÜRER
Tezin yapıldığı Alan : Genel Jeoloji, Neotektonik
Üniversite | Tarih
: Kocaeli Üniversitesi | 2009
Yüksek Lisans Bilgileri
Yüksek Lisans Tezi
: Mudanya-Eşkel ( Bursa ) Dolayının Neotektonik İncelemesi
Tez Danışmanı
: Prof. Dr.Ö.Feyzi GÜRER
Tezin yapıldığı Alan : Genel Jeoloji, Neotektonik
Üniversite | Tarih
: Kocaeli Üniversitesi | 1997 - 1999
Lisans Bilgileri
Lisans
: Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Üniversite | Tarih
: Kocaeli Üniversitesi | 1993 - 1997
Araştırma Alanları Bilgileri
Araştırma Alanları A Genel Jeoloji, Yapısal Jeoloji, Tektonik, Morfotektonik, Jeolojik Haritalar
Araştırma Alanları B Neotektonik, Graben, Gerilmeli / Transtensional / Transpresyonel Tektonik
Araştırma Alanları C Kütahya, Ege, Batı Anadolu, Güney Marmara
Akademik Görev Bilgileri
Tarih
1
20122
2009-2012
3
2001-2009
Ünvan
Yrd.Doç.Dr.
Araştırma Görevlisi Dr.
Araştırma Görevlisi
Üniversite
Dumlupınar Üniversitesi
Kocaeli Üniveristesi
Kocaeli Üniversitesi
Anadal
Genel Jeoloji
Genel Jeoloji
Genel Jeoloji
SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri
Progressive development of the Büyük Menderes Graben based on new data, Western
Turkey. Ömer Feyzi GÜRER,"Nuran SARICA-FILOREAU, Muzaffer ÖZBURAN, Ercan SANĞU
and Bülent DOĞAN, Geological Magazine, 146/5, 652-673, (2009)
1
Atıf Sayısı
24
2
22
Neotectonics of the Southwest Marmara Region, NW Anatolia, Turkey. Ömer Feyzi GÜRER,
Ercan SANĞU, Muzaffer ÖZBURAN, Geological Magazine, 143/2, 229-241, (2006)
3
21
Neotectonics of the Southeast Marmara Region, NW Anatolia, Turkey. Ömer Feyzi GÜRER,
Nurettin KAYMAKÇI, Şerafettin ÇAKIR, Muzaffer ÖZBURAN, Journal of Asian Earth Science,
21, 1041-1051, (2003)
2
Late Cenozoic polyphase deformation and basin development, Kütahya region, western
Turkey. Muzaffer ÖZBURAN, Ömer Feyzi GÜRER, International Geology Review, 54/12,
1401-1418, (2012)
0
Complex basin evolution in the Gökova Gulf region: implications on the Late Cenozoic
tectonics of southwest Turkey. Ömer Feyzi GÜRER, Ercan SANĞU, Muzaffer ÖZBURAN,
Alper GÜRBÜZ, Nuran SARICA-FILOREAU, International Journal of Earth Sciences, 102/8,
2199-2221, (2013)
4
5
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri (Bildiriler)
Uluslararası
1
Abstract
SEISMICITY of SETTLEMENT AREA in DENIZLI and its SURROUNDING, Mete HANÇER, Erkan
KARAMAN, Muzaffer ÖZBURAN, Fourth Turkish Geology Symposium, Adana, p167, (2001)
2
Abstract
Earthquake Hazard and Risk Assessment of Kütahya Settlement Area Founded on the
Kütahya Fault Zone (KFZ). Enes ZENGİN, Zeynal Abiddin ERGÜLER, Muzaffer ÖZBURAN,
Hüseyin, KARAKUŞ. 9th Alexander von Humbolt International Conference, p10, (2014)
Ulusal
1
2
3
Abstract
KÜTAHYA ve ÇEVRESİNİN NEOTEKTONİK ÖZELLİKLERİ, Muzaffer ÖZBURAN, Ömer Feyzi
GÜRER, ATAG13 Bildiri Özleri Kitabı, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 13. Çalıştayı (ATAG 13),
40, (2009)
Abstract
BÜYÜK MENDERES GRABENİ ve ÇEVRESİNİN NEOTEKTONİK ÖZELLİKLERİ, Ömer Feyzi Gürer,
Nuran-Sarıca Filoreau, Muzaffer ÖZBURAN, Ercan Sanğu, Bülent Doğan, Bildiri Özleri Kitabı,
Aktif Tektonik Araştırma Grubu 13. Çalıştayı (ATAG 13), 26, (2009)
Tam Metin
KUZEY ANADOLU FAY ZONU'NUN GÜNEY MARMARA BÖLGESİNDEKİ GEOMETRİK ve
YAPISAL ÖZELLİKLERİ, Muzaffer ÖZBURAN, Ercan SANĞU, Ömer Feyzi GÜRER, 1. ULUSAL
DOĞAL AFETLER ve YERBİLİMLERİ SEMPOZYUMU ( DAYK 2008 ),108-113, (2008)
4
Tam Metin
5
Abstract
6
Abstract
GÜNEYBATI MARMARANIN GENÇ TEKTONİZMASI, Muzaffer ÖZBURAN, Ercan SANĞU,
Ömer Feyzi GÜRER, Deprem Sempozyumu Kocaeli 2005 Özler Kitabı ve Tam Metin CD'si,
Deprem Sempozyumu Kocaeli 2005, 31, (2005)
GÜNEYDOĞU MARMARANIN NEOTEKTONİĞİ, Muzaffer ÖZBURAN, Ömer Feyzi GÜRER,
Şerafeddin ÇAKIR, Nurettin KAYMAKÇI , Deprem Sempozyumu 2003 Bildiri Özleri Kitabı,
Deprem Sempozyumu 2003, 28, (2003)
GEMLİK ve BANDIRMA ARASINDAKİ BÖLGENİN NEOTEKTONİK ÖZELLİKLERİ, KB ANADOLU,
TÜRKİYE, Ömer Feyzi GÜRER, Muzaffer ÖZBURAN, Şerafettin ÇAKIR, ATAG Bildiri Özleri
Kitabı, Aktif Tektonik Araştırma Grubu Dördüncü Toplantısı ( ATAG 4 ), (2000)
Proje Bilgileri
1 TÜBİTAK
113Y069
Yard. Araş.
Devam
Kütahya Çevresindeki (Batı Anadolu)
Kuvaterner Volkanitlerinin Petrokimyası, K-Ar
Jeokronolojisi, Sr-Nd-Pb-O İzotop Jeokimyası
Ve Jeodinamik Gelişimi
2 BAP
2014/14
Yürütücü
Devam
Tavşanlı (Kütahya) Havzasının Neotektonik
İncelemesi
3 TÜBİTAK
111Y258
Yard. Araş.
Bitti
Edremit Grabeni'ni Oluşturan Fayların
Kinematiği ve Batı Anadolu Gerilmeli Sistemi
İçindeki Yeri
4 TÜBİTAK
108Y277
Yard. Araş.
Bitti
Muğla-Yatağan Havzası ve Çevresinin
Neotektonik İncelemesi
5 Kocaeli Üniversitesi
2006/21
Yard. Araş.
Bitti
Taşköprü-Durağan Bölgesinin Jeolojik Evrimi
6 TÜBİTAK
105Y059
Yard. Araş.
Bitti
Ortaklar-Germencik Yöresinin Neotektonik
incelemesi
7 Kocaeli Üniversitesi
2005/14
Yard. Araş.
Bitti
Kütahya Dolayının Neotektonik İncelemesi
8 TÜBİTAK
102Y054
Yard. Araş.
Bitti
Batı Toroslarda kabuk-üst manto ve gizli
tektonik zonların magnetotelurik yöntem ile
ters çözümü ve görüntülenmesi
9 Kocaeli Üniversitesi
2001/27
Yard. Araş.
Bitti
Karabiga ve Erdek Körfezi arasındaki alanın
Neotektonik incelemesi
Bitti
Gemlik Körfezi ile Bandırma Körfezi Arasındaki
Alanın Neotektonik İncelemesi ve
Depremselliği
10 Kocaeli Üniversitesi
1999/24
Yard. Araş.
Bilimsel Etkinlik Bilgileri
Etkinlik
Görev
Etkinlik Adı
1 Çalıştay
Katılımcı
ATAG13 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu 13. Çalıştayı),
Çanakkale, 2009
2 Sempozyum
Düzenleme Kur. Üyeliği
Ulusal Teknik Eğitim Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç
Araştırmacılar Sempozyumu, Kocaeli, 2007
3 Proje
Katılımcı
Ulusal Sismolojik Ağın (Deprem Gözlem Ağı) Geliştirilmesi
(USAG)
Kurs - Sertifika ve Eğitim Bilgileri
1 Eğitim Semineri
Teknik
2 Eğitim Semineri
Teknik
3 Eğitim Semineri
Bilgisayar
TMMOB. Jeoloji Müh. Odası, Paleontoloji Çalışma Grubu, III. PaleontolojiStratigrafi Çalıştayı, Akçakoca, 3-7 Ekim 2002
Eskişehir Fay Zonu ve İlişkili Sistemlerin Depremselliği Çalıştayı, Osmangazi
Üniversitesi, Eskişehir, 28-30 Nisan 2005
NetCAD Bilgisayar Yazılımı Temel Eğitim Semineri, Kocaeli, 24-27 Mayıs 2011
Muzaffer ÖZBURAN, Eylül 2014
Download

Yrd.Doç.Dr. Muzaffer ÖZBURAN