MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MAD
2014
MTA BİLİMSEL ETKİNLİKLER HAFTASI
PROGRAM
24 Şubat-06 Mart 2014
MTA Genel Müdürlüğü
Sadrettin Alpan Toplantı Salonu
Ankara-TÜRKİYE
İletişim
E-posta: [email protected]
MTA Bilimsel Etkinlikler Haftası-2014
DÜZENLEME KURULU
BAŞKAN
Mehmet ÜZER
MTA Genel Müdürü
2. BAŞKAN
Erol TİMUR
Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanı
DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ
Pınar ŞEN
Fatma YAVAŞ
Ejder YAPICI
Cavit NASIF
Sibel ERGEN
Özden İLERİ
Aydan ÇALIK
Mine ASLAN
Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı
Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı
Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı
Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Deniz ve Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanlığı
Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı
Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 139
Ankara – TÜRKİYE
2014
2
MTA Bilimsel Etkinlikler Haftası-2014
PAZARTESİ, 24 ŞUBAT 2014
9.30-10.00
AÇILIŞ
10.00-10.30
MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DEĞERLENDİRMESİ
10.30-11.00
ARA
11.00-12.30
ÇAĞRILI KONFERANS: TÜRKİYE’NİN NEOTEKTONİĞİ
Prof. Dr. Ali KOÇYİĞİT
12.30– 14.00
ÖĞLE YEMEĞİ
2013
YILI
FAALİYETLERİNİN
GENEL
I. OTURUM
Oturum Başkanları: Ahmet ACAR, Fatma YAVAŞ
14.00-15.00
ÇAĞRILI KONFERANS: DOĞALTAŞ MADENCİLİĞİNDE EKONOMİK ÜRETİM
PARAMETRELERİ VE STANDARDİZASYON
Prof. Dr. Turgay ONARGAN
15.00-15.20
ARA
15.20-15.50
Istranca Masifi’nin Tektonostratigrafik Özellikleri ve Bulgaristan’daki
İstifler ile Korelasyonu
Yavuz BEDİ, Halil YUSUFOĞLU, Ali ERGEN, Adil DOĞAN, Alper BOZKURT,
Ercan TUNCAY, Eşref AYLAN
Istranca Masifi’nin Tersiyer Örtüsü ve Trakya Havzasının Stratigrafisi
Halil YUSUFOĞLU, Yavuz BEDİ, Ali ERGEN, Adil DOĞAN, Alper BOZKURT,
Ercan TUNCAY, Eşref AYLAN
Tekirdağ (Malkara)-Edirne (İpsala) Havzası Kömür Aramaları
Fatih ÖZSARI, Cuma DAĞ, Mustafa TOSUN
15.50-16.20
16.20-16.50
3
MTA Bilimsel Etkinlikler Haftası-2014
SALI, 25 ŞUBAT 2014
I.OTURUM
Oturum Başkanları: Abdurrahman TABLACI, Yılmaz BULUT
9.30-10.00
10.00-10.30
10.30-10.50
10.50-11.20
11.20-11.50
11.50-12.20
12.20-14.00
Kahramanmaraş-Osmaniye Polimetal Maden Aramaları
Özden VERGİLİ, Avni TAPTIK, Cevdet ÇAKIR, Hüseyin ÖCAL, Nihat
YILDIRIM
Maden Karmaşığı Polimetal Maden Aramaları
Nail YILDIRIM, Mahmut EROĞLU, Adile POLAT, Gökhan GÖVERCİN
ARA
Malatya-Elazığ-Sivas Polimetal Maden Aramaları: Sofular (KuluncakHekimhan-Malatya) Demir (Fe2o3-Fe3o4) Yatağının DOBA (Demir
Oksit Bakır Altın Yatakları Açısından) Genel Karakteristikleri
Remzi ERYILMAZ, Fatih PEKDEMİR, M. Fırat ÖNCÜ, Kenan COŞKUN
EÜAŞ Kahramanmaraş, Afşin-Elbistan Kömür Havzası E-Sektörü
Hidrojeoloji Etüdü
Osman GÖKMENOĞLU, Mustafa UYANIK, Hasan YILDIZ
EÜAŞ Kahramanmaraş, Afşin-Elbistan Kömür Havzası E-Sektörü
Jeoteknik Etüt Çalışması
İbrahim AKBULUT, Başar ODACI, Y. Alper COŞAR, İlker ÇAM, Tolga
ÖLMEZ, Tahsin AKSOY, İbrahim ASLAN, Ahmet ONAK, İlke
SAKAOĞLU, N. Pınar YILMAZ, Selma SÜLÜKÇÜ
ÖĞLE YEMEĞİ
II. OTURUM
Oturum Başkanları: Bahadır ŞAHİN, Gökçe GÜRTEKİN
14.00-14.30
14.30-15.00
15.00-15.20
15.20-15.50
15.50-16.20
Sivas-Erzincan-Malatya Demir Aramaları: Sivas-Divriği-Karaağaçlı
Demir Cevherleşmesi
Oktay TÜVAR, M.Akif IŞIK, Okan ZİMİTOĞLU, Kenan COŞKUN, Fırat
BULUT, Atakan ALACA, Uğur AKIN
Sivas-Erzincan-Malatya Demir Aramaları: Kayseri (Yeşilhisar) Demir
Etüdü
Deniz TİRİNGA, Bülent ATEŞÇİ, Aytekin TÜRKEL, Ertuğrul TUFAN,
Uğur AKIN, Gökhan YILDIRIM, Ferhat Emre ÇETİN, Haydar
GÖKDEMİR
ARA
Orta Pontidler Metalik Maden Potansiyelinin ve Metalojenezinin
Belirlenmesi
Ercan KUŞCU, Veysel URKAN, Yılmaz ÇELİK, Onur SEZER, Bülent
POLAT, Kürşad BEKAR, Serdar TOSUNER, Taner BEKAR
Doğu Anadolu Yığışım Karmaşığı Maden Aramaları
Zafer ŞAHİN, Celal ÖZCAN, Öner ÖZMEN, Bülent ATEŞÇİ
4
MTA Bilimsel Etkinlikler Haftası-2014
ÇARŞAMBA, 26 ŞUBAT 2014
I.OTURUM
Oturum Başkanları: Erol TİMUR, Bülent PEKER
9.30-10.30
ÇAĞRILI KONFERANS: TÜRKİYE MAGMATİZMASI VE ÇÖZÜM
BEKLEYEN SORUNLARI
Prof. Dr. Yusuf K. KADIOĞLU
10.30-10.50
10.50-11.20
ARA
Akdağmadeni Masifi’nin Jeolojisi ve Jeodinamik Evrimi
Metin BEYAZPİRİNÇ, Ali Ekber AKÇAY, Levent KARADENİZLİ, Meftun
Kerem SÖNMEZ, Fatih Murat SAĞLAM
Anadolu’nun Kuvaterner Volkanizması ve Potansiyel Volkanik
Faaliyetlerin Araştırılması
Gökhan ATICI, Ahmet TÜRKECAN, Erdal ŞEN, Esra ERBAŞ, Evren
ÇUBUKÇU, İnan ULUSOY, Ayşe DAĞLIYAR, Evren Atakay
GÜNDOĞDU
Aksaray- Kayseri ve Civarı Jeotermal Enerji Aramaları
Serkan KARACA, Emin HÖKELEKLİ, Adnan USLU, Levent İLDEŞ, Erkan
ÖZTAY, Ömer KESGİN, Ragıp YILDIZ, Hamdi GÜLŞEN, A. Rıza KILIÇ
11.20-11.50
11.50-12.20
12.20-14.00
ÖĞLE YEMEĞİ
II. OTURUM
Oturum Başkanları: Mustafa KIRIKOĞLU, Güldane DEMİRTAŞ
14.00-14.30
14.30-15.00
15.00-15.20
15.20-15.50
15.50-16.20
16.20-16.50
Tuz Gölü Havzası Endüstriyel Hammadde Aramaları
Gökhan KADINKIZ, Memet PEKGÖZ, Mehmet Ali YASTI, Murat
KIRTIL, Mustafa KARAKAŞ
Konya ve Civarı Jeotermal Enerji Aramaları
Kaan BEKER, Hayrettin KARZAOĞLU, Göksel AKDOĞAN, Ahmet
ÖZCAN, Hasan UĞURLU, Engin PURTUL, Sedat ÖZTÜRK, Şahin
GERGİN
ARA
Bazı Linyitlerin Tarımsal Amaçlı Humik ve Fulvik Asit
Potansiyellerinin Belirlenmesi
Agâh KÖKER, Mehmet ÇÖTELİ, Atilla GÜNTÜRK, Abdullah ULAŞ,
Akan GÜLMEZ, Polat CANDAN
Trakya Jeotermal Enerji Aramaları
Lütfi TAŞKIRAN, Gürsel ASLAN, Levent BAKAR, Ünsal TURALI, Ömür
ŞAN, Haluk GÜNAL
Kırklareli-Edirne-Tekirdağ Yöreleri Bentonit Aramaları
Necmi KIRAL, Aytaç TULUKÇU, Hülya ATEŞ
5
MTA Bilimsel Etkinlikler Haftası-2014
PERŞEMBE, 27 ŞUBAT 2014
I. OTURUM
Oturum Başkanları: Gonca NALCIOĞLU, Özden İLERİ
9.30-10.00
10.00-10.30
10.30-10.50
10.50-11.20
11.20-11.50
11.50-12.20
12.20-14.00
Karstik Çöküntü Alanlarının Belirlenmesi ve Tehlike Değerlendirmesi: Sivas
Koray TÖRK, Levent YELESER, Sinan KELEŞ, Şefika KÖKLÜ, Raşit KARAGÖZ,
Şengül EMİROĞLU, Fatih SAVAŞ, Korhan ÇAKIR, Mehmet KESKİN, Muzaffer
NAVRUZ, İsmail KAHRAMAN, Kerem AVCI
Beyşehir Gölü’nün Sedimantolojik, Limnolojik ve Paleoiklimsel Özellikleri:
Ön Bulgular
Füsun Yiğit FETHİ, Özden İLERİ, Serkan PALAS, Hakan PEHLİVAN, Emre
ŞİMŞEK, Salim ÖNCEL, Murat EVREN, Mehmet Nur YANMAZ, Nizamettin
KAZANCI, Suzanne LEROY, Ayten CESUR, Zeynep ARI, Evrim ŞÜKÜROĞLU
ARA
Çankırı-Çorum Havzası Tersiyer Yaşlı Evaporitli Çökellerin Palinolojik
İncelemesi
Nurdan YAVUZ, İlhan SÖNMEZ, Ş. Sinan DEMİRER, Bahar BEŞTER BENGÜ,
S. Nihal ÇINAR
Çankırı-Çorum Havzası ve Çevresinde En Büyük Kara Memelisi olan
Baluchıtherıum'un ve Eşlik Eden Diğer Omurgalıların Bulgu Yerlerinin
Araştırılması ve Bölgenin Paleocoğrafyası
Neşe OYAL, Şevket ŞEN, Levent KARADENİZLİ, Pierre-Olivier
ANTOİNE, Gerçek SARAÇ, İbrahim K. ERTEKİN, Cemal TUNOĞLU,
Mine Sezgül KAYSERİ ÖZER, Ebru ALBAYRAK, Gonca NALCIOĞLU,
Sevilay SÜREKÇİ, Dilek SOFRACIOĞLU APA, Tuğba ÇELİK
Ankara Çevresi Omurgasız Fosil Lokalitelerinin İncelenmesi
İbrahim K. ERTEKİN, Sevilay SÜREKÇİ, Dilek SOFRACIOĞLU APA, Tuğba
ÇELİK
ÖĞLE YEMEĞİ
II. OTURUM
Oturum Başkanları: İsmail KARA, Nurcan YILMAZ ÖZKISA
14.00-15.00
ÇAĞRILI KONFERANS: TÜRKİYE’NİN METALOJENEZİ
Prof. Dr. İlkay KUŞÇU
15.00-15.20
15.20-15.50
ARA
Orta Toroslar Kurşun-Çinko Aramaları
Sebahattin AK, Osman YUMUK, Fatih BADEMLER
Nevşehir-Niğde Jeotermal Enerji Aramaları
Mustafa DURDU, Arzu ÇAĞLAYAN, Fatih ÖZİÇLİ, Hüseyin KAR, Serkut
SEVGİ, Mehmet Ali AZITEPE, Sinan SARP, Afşin EKMEKYAPAR, Ömer
DUMAN, Gamze KARZAOĞLU, Akın ADIGÜZEL, A. Rıza KILIÇ
Eskişehir Havzası Kömür Aramaları
İlker ŞENGÜLER, Korhan USTA, Sami POLAT, Erdem KAVAK,
6
Büşra ÇERİKÇİOĞLU, Adem BAYRAM, Kamil UÇAR, Caner ZEYREK
15.50-16.20
16.20-16.50
MTA Bilimsel Etkinlikler Haftası-2014
CUMA, 28 ŞUBAT 2014
I. OTURUM
Oturum Başkanları: Cengiz ERDEM, Ejder YAPICI
9.30-10.00
10.00-10.30
10.30-10.50
10.50-11.20
11.20-11.50
11.50-12.20
12.20-14.00
Kozan (Adana), Göksun (Kahramanmaraş) ve Kadirli (Osmaniye) Arasında
Kalan Alanda Doğu Toroslar’ın Tektonostratigrafik Özellikleri
Doğan USTA, Şerafettin ATEŞ, Muhammed ÇOBAN, Özgür DEVECİ
Adana-Aladağ Kromit Cevherleşmesi
İsmail AKÇA, Serdar KESKİN, Fırat BULUT
ARA
Doğu Akdeniz Jeotermal Enerji Aramaları
Aydın ÇİÇEK, Rıfat Cihan SEVİM, Adnan GÜVEN, Sebahattin ŞAHAN,
Güvenç DEMİRKIRAN, Orhan KILINÇ, Süleyman YILDIZ, Sinan SARP, Ahmet
UTAR, Sultan YAVUZ, Ömer KESGİN M. Fatih BAKIR, Vatan DEMİREL,
Hüseyin KAR
Hatay Alaaddin Jeotermal Kuyusunda Karşılaşılan Sondaj Problemleri ve
Uygulanan Çözüm Yöntemleri
İsmail ÖZTEL, İsmail DEĞER, Mustafa BAŞIKARA
Türkiye Mağaraları Dia Gösterisi
Jeoloji Etütleri Dairesi Karst ve Mağara Araştırmaları Birimi
ÖĞLE YEMEĞİ
II. OTURUM
Oturum Başkanları: Halit ONUR, Mehmet ULUSOY
14.00-14.30
14.30-15.00
15.00-15.20
15.20-15.50
15.50-16.20
16.20-16.50
Güney Afrika ve Türkiye Kromitlerinin İndirgenme Özelliklerinin
Karşılaştırılması
Abdi AYDOĞDU
Yer bilimleri Portalı, Numune Analiz Test Takip, Mermer Bilgi Yönetim
Sistemi, E-Ticaret Yazılımları ve Derleme Raporlarının Sayısallaştırılması
Fatih DUMANLI
ARA
Türkiye Karst ve Mağara Araştırmaları (Burdur)
Fatih SAVAŞ, Cangül ACAR, Mehmet KESKİN, Korhan ÇAKIR, Koray TÖRK,
Levent YELESER, İsmail KAHRAMAN
Ankara ve Civarı Jeotermal Enerji Aramaları
Engin BÜLBÜL, Düzgün ÇAM, Alper KIYAK, Ali Rıza KILIÇ, , Rıfat
Cihan SEVİM, Ergün MANAV, Ömer DUMAN, Levent BAKAR, Orhan
KILINÇ, Engin PURTUL, Fatma SEVİM, Zafer ARIGÜN, Hüseyin KAR,
Meltem UĞURLU, Yasemin GÖKALP, Alper YOLAL, Emel TOY, Ömer
TURGUT, Göksel AKDOĞAN, Arzu AKSOY, Önder AYDOĞDU,
Selahattin KAHRAMAN
Beypazarı – Çayırhan Kömür Havzasında EÜAŞ Adına Yürütülen Etüt
ve Sondaj Çalışmaları
7
Berk BESBELLİ, Yasin MORTAŞ, İbrahim YILMAZ, Tamer TANSAK
MTA Bilimsel Etkinlikler Haftası-2014
PAZARTESİ, 03 MART 2014
I.OTURUM
Oturum Başkanları: Murat OVAYURT, Bülent BAKIRHAN
9.30-10.00
10.00-10.30
10.30-10.50
10.50-11.20
11.20-11.50
11.50-12.20
12.20-14.00
Artvin-Borçka-Yusufeli Arasında Kalan Alanın Jeolojisi
Özgür KANDEMİR, Fatih KANAR, Şükrü PEHLİVAN, Turgut TOK, Mehmet
ÇOBANKAYA, Kenan AKBAYRAM
Çamlıhemşin (Rize)-İspir (Erzurum)-Yusufeli (Artvin) Arasında Kalan Alanın
Jeolojisi
Özmen EVCİMEN, Levent DUYGU, Vahdet TUNÇDEMİR, Yılmaz ERDEM, Cihan
YURTERİ, Bülent BAKIRHAN
ARA
Çayeli (Rize) - İspir (Erzurum) Arasında Kalan Alanın Jeolojisi
İsmet ALAN, Halil KESKİN, İbrahim ALTUN, Nevzat BÖKE, Veli BALCI, Sedat
ARMAN, Hasan ELİBOL, Hünkar DEMİRBAĞ, Mustafa SOYAKİL, Alican KOP
Nurullah HANİLÇİ
Doğu Karadeniz Bölgesi Porfiri Maden Potansiyel Alanlarının Belirlenmesi
(Ordu-Giresun_Gümüşhane-Trabzon)
Deniz GÖÇ, M. Kemal ÖZKAN, Şenol KARSLI, Semi Hamza ÇEBİ, Mustafa
ÖZKAN, Okan DELİBAŞ, Oktay PARLAK
Rize-Trabzon ve Çevresi Polimetal (Cu, Zn, Pb, Fe, Au, Ag) Maden Aramaları
M. Kemal REVAN, Ahmet AĞAN, Ali Faik ALTINBAŞ, Cemil TOSUN, Cevdet İ.
EROĞLU, Ümit AYDIN
ÖĞLE YEMEĞİ
II. OTURUM
Oturum Başkanları: Kerim SARIKAVAK, Alev BÜLBÜL
14.00-14.30
14.30-15.00
15.00-15.20
15.20-15.50
15.50-16.20
16.20-16.50
Orta Karadeniz-Orta Anadolu Ofiyolitleri Krom-Nikel-Platin Grubu Elementleri
(PGE) Ön Aramaları: Bir Metalojenik Provens Alanı, Çangaldağ Kompleksi, Orta
Pontidler (Türkiye)
Kurtuluş GÜNAY, Hayrullah YILDIZ, Şenol ŞAHİN, Onur TİRYAKİ, Serdar KESKİN,
M. Kemal MENGELOĞLU, Levent AKDUMAN
TTK Armutçuk Taşkömürü İşletmesinde Sondajlı Jeoteknik Etüt
İlker ÇAM, İbrahim AKBULUT, Başar ODACI, Serdar YÜCEEL, Nuray
YURTSEVEN, Emel KOÇ, İsmail ERTÜRK, Sabahattin TOPRAK, Uğur
ZAMAN
ARA
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinatörlüğü 2013 Yılı Faaliyetleri
Alev BÜLBÜL
Anadolu Madencilik Tarihi Birimi 2013 Yılı Çalışmaları
Selma KAYA, Nurcan BAŞARAN, Devrim ERŞEN, Hazal BÜYÜKGÜL, Tuğba
UĞUR, İbrahim KAYAKIRAN, Ali Murat AY, Ramazan SARI, M. Sabri DİRİM,
Yasemin POLAT, Reyhan KÖRPE, Fulya DEDEOĞLU KONAKÇI
Müzede Eğitim
Rukiye DİLLİ, Kudret KIRGIZ, Şule ÇELİK, Fatma USLU
8
MTA Bilimsel Etkinlikler Haftası-2014
SALI, 04 MART 2014
I. OTURUM
Oturum Başkanları: Veli ALTUNDAĞ, Akın GEVEN
9.30-10.00
10.00-10.30
10.30-10.50
10.50-11.20
11.20-11.50
11.50-12.20
12.20-14.00
Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Laboratuvarlarının Akreditasyonu
Serpil YAVUZ, M. Işık YILDIRIM, Ecmel YENER, H. Levent UÇAN
Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Ar-Ge Çalışmaları “Analiz
Laboratuvarlarında Yeni Analiz Metotlarının Geliştirilmesi”
Güldane DEMİRTAŞ, Berna YÜKSEL, Arzu BABUÇCUOĞLU, Duygu DAŞTAN,
Abdullah ULAŞ, Gülendem GÜNENDİ, Ahmet KÖSE
ARA
Türkiye Radyoaktif Hammadde Aramaları
Mustafa AKSOY, Oğuz İsmail ABİZ, Ebru SEZEN, Caner ZEYREK, Oğuz
ZOROĞLU, Ömer Nedim ALÇİÇEK, İbrahim Hakan ÜNAL, Mustafa KÜÇÜK,
Necati KURTULUŞ
Lityum Aramaları
Bahadır GÜLEZ, Erdoğan YİĞİT, Serpil TAN, Seyfi BAKIR, Hasan TOPSAKAL
Kırka Bor Tesisi Kil Atıklarından Lityum Bileşiklerinin Kazanma Olanaklarının
Araştırılması
Mehmet ULUSOY, Akan GÜLMEZ, Çağatay KESTİR, A. Aybüke TURAN, Mustafa
ERTEM
ÖĞLE YEMEĞİ
II. OTURUM
Oturum Başkanları: Tamer Y. DUMAN, Nuray KARAPINAR
14.00-14.30
14.30-15.00
15.00-15.20
15.20-15.50
15.50-16.20
16.20-16.50
Türkiye Paleosismoloji Araştırmaları: Güney Marmara ve İskenderun Körfezi
Kuzeyi
Tamer Y. DUMAN, Hasan ELMACI, Şeyda OLGUN, Selim ÖZALP, Akın KÜRÇER,
Tolga ÇAN, Alican KOP, Volkan ÖZAKSOY, Meryem KARA, Ersin ÖZDEMİR,
Özgül UYANIK, Çağıl UYGUN, Ayhan YAVUZOĞLU, Eylem YURTSEVEN
Türkiye Bölgesel Ölçekli Sıvılaşma Yatkınlık Haritaları
Ayla BULUT ÜSTÜN, Refahat OSMANÇELEBİOĞLU, Orhan Cem ÖZERK, Adem
ÖZATA, Tolga ESİRTGEN, Nizamettin KAZANCI, Alper GÜRBÜZ, Hilal ENGİN
ARA
Datça Yarımadası Güneyi Deniz Alanının Jeolojik ve Jeofiziksel Özelliklerinin
Araştırılması
Barbaros ŞİMŞEK, Özgür TÜRKMEN, Füsun ÖCAL, Bahri Serkan AYDEMİR,
Murat EVREN, Murat CENK, Eyyüp ÖZBEK, Serkan PALAS, Hakan PEHLİVAN,
Özkan ÖKSÜZ, Fatih SERTÇETİN, Erdem Onur BAŞER, Ayşe ÖZKARA, Banu
KARABACAK, Dilek BABACAN, Ebru BEYRİBEY, Fatoş KURTULUŞ, Muhsine
KOCAKURT, T.Şükrü YURTSEVER, Kerim T. SARIKAVAK
Türkiye'deki Süstaşları Potansiyelinin Araştırılması
Ali Murat AY, Murat HATİPOĞLU, Handan GÜNEL, Serkan KILINÇARSLAN,
Tuğba VELİOĞLU, Mehmet ALAN
Güney Marmara Bölgesinde Yüzeyleyen Çökellerin İz Fosillere Dayalı Ortamsal
Yorumu ve Paleoekolojik Değerlendirilmesi
9
Huriye DEMIRCAN
MTA Bilimsel Etkinlikler Haftası-2014
ÇARŞAMBA, 05 MART 2014
I.OTURUM
Oturum Başkanları: Hayrettin OKAY, T. Şükrü YURTSEVER
9.30-10.00
10.00-10.30
10.30-10.50
10.50-11.20
11.20-11.50
11.50-12.20
12.20-14.00
Çanakkale-Balıkesir-Manisa Polimetal Maden Aramaları: Biga Yarımadası
ve Güneyinin Polimetal Maden Arama Çalışmaları
Ramazan SARI, Özgür ÖZERKAN, Şahset KÜÇÜKEFE, Mehmet AVŞAR,
Cüneyt BARAN
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bor Ruhsat Sahaları Etüdü
Hakan ÜSTÜN, Metin USTA, Ekrem COŞAR, Turgut ÇOLAK, Murat AKGÖZ,
Ali KOCAHARZEN, Ahmet AKINCI, Haşim AĞRILI, Hakan AYGÜN, Pakay
PARKIN
ARA
Batı Anadolu Bölgesi Kömür Aramaları
Metin ÖZDEMİR, Mahir SEZGİN, Çisem Neval KARATAŞ, Eyyüp KORKMAZ,
Süleyman IRKLI
Aydın-Denizli-Manisa ve Civarı Jeotermal Enerji Aramaları
Musa BURÇAK, Sultan BOSTAN, Mustafa DESTUR, Fatih ÖZİÇLİ, Erdinç BAL,
Ömer HACISALIHOĞLU, Esra Burcu YILMAZ, Serkan KÖKSAL, Ercan PEKER
Konya (Ilgın)- Isparta (Şarkikaraağaç) Neojen Havzası Kömür Aramaları
Mehmet TAKA, Levent SAÇLI, Alper Tunga ÖRTLEK, Mert SALMAN
ÖĞLE YEMEĞİ
II. OTURUM
Oturum Başkanları: Engin Ö. SÜMER, Serpil YAVUZ
14.00-14.30
14.30-15.00
15.00-15.20
15.20-15.50
15.50-16.20
Türkiye Geneli Mermer ve Doğal Taş Potansiyel Alanlarının Belirlenmesi
Demir ERKANOL, Abdülkerim AYDINDAĞ
Uzaktan Algılama Teknikleri Kullanılarak Jeotermal Kaynak Aramaları
Burcu KOCADERE, Murat KORUYUCU, Kerem M. AVCI, Ayşe DAĞLIYAR,
Yeliz BAYRAKTAROĞLU, Sinan SARP, Düzgün ÇAM
ARA
Uzaktan Algılama Yöntemleri İle Jeolojik Özelliklerin Tespiti
Murat KORUYUCU, Engin Ö. SÜMER, Burcu KOCADERE, Yeliz
BAYRAKTAROĞLU, Beliz AKSOY, K. Canan ÖZGÜNER
Yüksek Alan Şiddetli yaş Manyetik Ayırıcıların Fe 2O3 Ayırım Etkinliklerinin
Araştırılması
Saruhan SAKLAR, Nihal GÖRMÜŞ, Bülent BAŞARA, Erol ERTAŞ
10
MTA Bilimsel Etkinlikler Haftası-2014
PERŞEMBE, 06 MART 2014
I.OTURUM
Oturum Başkanları: İlker ÇAM, Erdoğan KAHVECİ
9.30-10.00
10.00-10.30
10.30-10.50
10.50-11.20
Jeotermal Rezervuar Araştırmaları ve Koruma Alanları Birimi 2013 Yılı
Faaliyetleri
Oktay ÇELMEN, Nilgün DOĞDU, Artun ORAKÇI, Berrin AKAN, Murat
ŞAHAN, Fatih İNCEGİL, Pınar YILDIZ, Hande Özsoy YOLAL, Murat AKAR,
Yunus DURAN
TKİ Eli Eynez Sektörü Güneyinde Planlanan Ana Galeri Güzergahlarına ait
Jeoteknik Etüt
İbrahim AKBULUT, İlker ÇAM, İbrahim ASLAN, Tahsin AKSOY, Ahmet
ONAK, N. Pınar YILMAZ, Selma SÜLÜKÇÜ
ARA
Sondaj Akışkan Sistemlerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar
Bülent TOKA, Nuray TOKA, İ Serhat TAN, Oğuzhan ÇALIŞKAN, Yusuf
GÜNGÖR
11
MTA Bilimsel Etkinlikler Haftası-2014
MTA YERLEŞİM PLANI
Adres:
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 139
Ankara
12
Download

mta bilimsel etkinlikler haftası