8
KASIM 2014
ÜNİVERSİTEMİZ MUHTEŞEM KONSERE EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Dünyaca ünlü piyanist İdil Biret, Üniversitemiz Atatürk Kültür Merkezinde 26 Ekim Pazar günü
muhteşem bir konser verdi .
Üniversitemiz, Muğla Mimarlar Odası ve
Akyaka Kültür Merkezi'nin katkılarıyla Nail
Çakırhan ve Halet Çambel Anma
Etkinlikleri kapsamında, Türkiye'yi
olimpiyatlarda temsil eden ilk kadın
YIL : 2 SAYI : 14
KASIM 2014
MEDENİYET VE KADIN
BAĞIMSIZ
DENETİMDE
GELİŞMELER VE
BEKLENTİLER
sporcu ve arkeoloji çalışmalarıyla dünya
kültürüne yaptığı büyük katkılarla tanınan
Halet Çambel'in anısına ünlü piyanist İdil
GÜMRÜK ve
TİCARET BAKANI
NURETTİN
CANİKLİ
ÜNİVERSİTEMİZİ
ZİYARET ETTİ
Biret tarafından verilen konser büyük
beğeni topladı.
Salonu dolduran izleyicilerin uzun süre
ayakta alkışladığı Biret, Beethoven ve
Chopin gibi ünlü müzisyenlerin eserlerini
yorumladı.
Konserin ardından Biret'e, Üniversitemiz
Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar
tarafından plaket ve çiçek takdim edildi.
KAMPUSTE ÖZÇEKİM
Üniversitemiz İktisadi
ve İdari Bilimler
Fakültesi, Muğla
Ticaret ve Sanayi Odası
ve Muğla Bağımsız
Bir dizi temas ve
Denetçiler Derneği'nin
ziyaretlerde
tatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ,
birlikte düzenlediği
bulunmak
üzere
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Unesco
“Bağımsız Denetimde
Muğla'ya gelen
Türkiye Milli Komitesi , Muğla Sıtkı Koçman
Gelişmeler ve
Gümrük
ve Ticaret
Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Karşılaştırmalı
Beklentiler” başlıklı
Bakanı
Nurettin
Medeniyet ve Barış Çalışmaları Araştırma ve
konferans 21 Ekim Salı
Canikli
günü Muğla Ticaret ve Uygulama Merkezi İşbirliğiyle Halide Edip Adıvar'ın
Üniversitemizi
ölümünün 50. yıl dönümü anısına düzenlenen
Sanayi Odası Konferans
ziyaret etti.
Uluslararası Medeniyet ve Kadın Kongresi 20-22
salonunda yapıldı.
A
8.
ULUSLARARASI
DOĞU AKDENİZ
JEOLOJİ
SEMPOZYUMU
Ekim tarihleri arasında Üniversitemiz Atatürk
Kültür Merkezinde gerçekleştirilen bir dizi
oturumla yapıldı.
V. TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLAR
TOPLANTISI VE ÇALIŞTAYI
ÜNİVERSİTEMİZ
MUHTEŞEM
KONSERE EV
SAHİPLİĞİ YAPTI
1992 yılından beri
Dünyaca ünlü
yapılan ve bu sene
piyanist İdil Biret
8.si düzenlenen
Doğu Akdeniz
Üniversitemiz
Jeoloji
Atatürk Kültür
Sempozyumu 13-17
Merkezinde 26
Ekim 2014 tarihleri
Ekim Pazar günü
Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Dekanlığı
arasında
muhteşem bir
Üniversitemiz ev tarafından organize edilen “V. Teknoloji Fakültesi
konser verdi.
Dekanlar Toplantısı ve Çalıştayı” 31 Ekim 2014
sahipliğinde
tarihinde gerçekleştirildi.
gerçekleştirildi.
2
KASIM 2014
“V. TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLAR TOPLANTISI VE
ÇALIŞTAYI”
Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Dekanlığı tarafından organize edilen “V. Teknoloji
Fakültesi Dekanlar Toplantısı ve Çalıştayı” 31 Ekim 2014 tarihinde YÖK Yürütme Kurulu
Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.
7
KASIM 2014
Halide Edip Adıvar'ın Ölümünün 50.Yıl Dönümü Anısına
Uluslararası Medeniyet ve Kadın Kongresi
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu , Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, UNESCO
Türkiye Milli Komitesi , Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi
Karşılaştırmalı Medeniyet ve Barış Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi İşbirliğiyle
Halide Edip Adıvar'ın ölümünün 50.yıl dönümü anısına düzenlenen “Uluslararası Medeniyet
ve Kadın Kongresi” 20-22 Ekim 2014 tarihleri arasında Üniversitemiz Atatürk Kültür
Merkezinde yapıldı.
Sempozyumun açılış konuşmaları Ankara
Üniversitesi Karşılaştırmalı Medeniyet ve
Barış Çalışmaları Araştırma ve Uygulama
Merkezi Müdürü Prof. Dr Neşe Özini,
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof.
Konuşmasına medeniyetimizin inşasında
ve bilimsel birikimimizin oluşumunda
katkısı bulunan ülkemizin esenliği , güven
ve huzuru için gayret göstermiş olan bütün
hanım kahramanlarımızı rahmetle anarak
Dr. Mehmet Ali Beyhan, Üniversitemiz
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Yusuf Ziya Erdil
ve Muğla Vali Yardımcısı Fethi Özdemir
tarafından yapıldı.
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof.Dr.
Açılış konuşmalarını yapan
Yusuf Ziya Erdil ise böyle anlamlı bir
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı
kongrede Medeniyet ve Kadın
Prof. Dr. Yusuf Ziya Erdil, Teknoloji
Fakültelerinin kurulma gerekçeleri
hakkında bilgi verdiği konuşmasında
Avrupa'da yükseköğrenim
reformunun başladığını, endüstri
toplumları yerini artık bilgi
toplumlarının aldığını söyledi.
Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi
Konuşmasında Türk ve yabancı
Dekanı Prof. Dr. Osman Göktaş ise
düşünürlerin medeniyet hakkındaki fikir
Teknoloji Fakültelerinin görevlerinin
ve görüşlerinden örnekler veren Prof. Dr
sahada görev alan uygulamaya
Neşe Özini, “Atatürk'ün de medeniyet
yönelik fakülteler olduğunu
algısında İstiklal ve itibarı tanıtmak çok
belirterek geçtiğimiz iki yılda 15 AB
önemli bir yer tutuyor. Atatürk söz
Proje önerisi verdik” dedi. Muğla
konusu istiklal ve itibarı tanıtmanın
Ticaret Odası Başkanı Bülent
koşulu olarak mutlaka vasıf, liyakat ve
Karakuş ise Üniversite–Sanayi
kudret sahibi bir milletin olması
işbirliğinin önem kazandığını
vurgularken, Üniversitelerin sektöre
kendilerini iyi tanıtamaması ve
sanayinin dışarıdan teknoloji alarak
üretim yapmasının üniversite –sanayi
işbirliğinin oluşmasını engellediğini
kaydetti.
“Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji
Fakültesi MÜDEK Akreditasyon
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay
“Teknoloji Fakültelerinin Kuruluşu ve
Gelişimi” başlıklı sunumu yaptı.
Programın öğleden sonraki kısmında ise
Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık
“Sanayi Uygulaması Tecrübeleri”, Gazi
Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Yusuf Özçatalbaş “İlk
Mezunların Ardından Teknoloji
Fakülteleri ve Geleceği”, Süleyman
Demirel Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Tuncay
Aydoğan
Atatürk'ün insani ve medeni ilişkilerde
Faaliyetleri”, Pamukkale Üniversitesi
mütekabiliyet(karşılıklılık) ilkesine çok
Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd.
önem verdiğini belirten Prof.Dr. Özini,
Doç. Dr. Arzum Uluköy “Pamukkale
Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Tanıtımı”,
Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Osman Göktaş “Teknoloji
Konuşmaların ardından YÖK Yürütme
gerektiğine vurgu yapıyor” dedi.
Fakültelerinde Kalitenin Yükseltilmesi”
başlıklı sunumlarını yaptı. Prof. Dr. Göktaş
sunumunda, eğitimde ve sanayi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Adına Sahibi
Prof. Dr. Mansur HARMANDAR
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Yusuf Ziya ERDİL
Prof. Dr.Nevres Hürriyet AYDOĞAN
Prof. Dr. Ali AKAR
Genel Sekreter Nagehan ŞAHİN
uygulamalarında kalitenin arttırılması ile
Özgür USLU
Akreditasyonuna önem verilmesi
konularında görüş birliğine varıldı.
medeniyete ilişkin seviyesini göstermede
önemli bir yer tutar” sözünü hatırlattı.
Avrupalı düşünürlerin de medeniyet
eğildiğini kaydederek Duhamell'in
yapılarak sonuçlandırılan “V. Teknoloji
eğitiminin kalitesinin artırılması ile MÜDEK
adaleti hakim kılma o toplumun
olan Duhamell’in de medeniyet konusuna
Sonuç ve Değerlendirme Toplantısı
dil eğitimi, işyeri eğitimi ve uygulama
ülkede medeniyete ilişkin kanunu ve
belirten Prof. Dr. Özini bunlardan biri
aldı. Üniversitemiz Senato Salonu'nda
Çalıştayı'nın sonuç bildirgesinde, yabancı
yaptığı bir diğer konuşmasında ise “Bir
hakkında bir çok fikir öne sürdüğünü
Üniversite-Sanayi işbirliği fırsatlarını ele
Fakültesi Dekanlar Toplantısı ve
Atatürk'ün 1923'te medeniyet üzerine
“Öldürücü bir makine medeniyetinden
İletişim :
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü
Grafik-Tasarım
Basın Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü
48120 Kötekli / MUĞLA
Tel : 0252 211 10 41
E-posta : [email protected]
Özgür USLU
Baskı:
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Basım Evi
mutlaka kaçınmalıyız. İnsanca ve manevi
bir medeniyet zaruridir. Medeniyet ya
insanın kalbindedir ya hiçbir yerde
değildir” sözlerinin medeniyet
tartışmalarında önemli bir yerde
durduğunu söyledi.
başlayan Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan
kavramlarının yan yana geldiği bir
ise, tarihin bir bilgi alanı olarak zayıf
kongrede ve bundan da önemlisi
yönlerinden birinin tarihi şahsiyetlerin
Kurutuluş Mücadelemizde çok önemli bir
birçoğunun görmezden gelinmesi olduğunu
yeri olan yazar , düşünür Halide Edip
belirterek, “Bu tarih için bir zafiyet
Adıvar adına düzenlenen bu kongrede
yönüdür. Tarihi olayların tek bir kahramanı
bir arada olmanın kendilerini
yoktur. Tarihi olaylar iyi de kötü de
ziyadesiyle memnun ettiğini belirterek
sonuçlansa ortak bir eylem ile meydana
“İnsanlık kavramında kadının
gelirler. Pek çok kişinin emeği, gayreti,
öncelenmediği durumların insanlık
alın teri, kanı ve canı söz konusudur”
olarak kabul edilmemesi gerektiğini
dedi. Milli mücadele sürecinde erkekler
düşünüyorum. Aynı zamanda
kadar kadın kahramanların da emeği, teri
medeniyette de kadının olmadığı
ve gayretinin söz konusu olduğunu
adalet ve barış kavramlarının
vurgulayan Prof. Dr. Beyhan, “Savaşa
öncelenmediği yapıların da medeniyet
katılmıştır, teşvik etmiştir, cephane
olarak kabul edilmemesi gerektiğini
taşımıştır, zahire yetiştirmiştir. Belki
düşünüyorum. Tarihte birçok medeniyet
nicesinin adı sanı da belli değildir. Fakat
mevcut ama bunların çoğunda
kayda geçenlerin de birçoğunun ismi
medeniyeti yaşamıyoruz, bir medeniyet
unutulmuştur. Tarihin bu zayıf yönünü
simülasyonunu yaşıyoruz. Önümüze
güçlendirmek, tarihe mal olmuş bu
güzel bir resim koyuluyor. Ancak arka
kişilerin haklarını teslim etmek,
plana baktığımızda kadının ve adaletin
emeklerinin, gayretlerinin sonuçlarını
ve barışın öncelenmediğini
geleceğe aktarmak tarihin, tarihçilerin
görüyoruz”dedi. Kadim kültürümüzden,
görevidir. Aslında bir vefa borcudur” dedi.
kadim tarihimizden aldığımız güçle ve
Kadına şiddet ve kadın hakları konusunda
Türkiye Cumhuriyeti kurulurken
eğitim alanında ihtiyaç duyulan
hakikaten başka ülkelerde henüz
reformların bir an önce yapılması ve
olmayan kadın haklarına dair girişimleri
hukuku düzenlemelerin bir an önce yerine
teoride de olsa ortaya koyduğumuzun
getirilmesi gerektiğinin altını çizen Prof.
altını çizen Prof. Dr. Erdil, sözlerini
Dr. Beyhan, “Kadın hakları konusunda
Atatürk'ün “İnsan topluluğu kadın ve
zengin bir birikimimiz vardır. Kaynak
erkek denilen iki cins insandan oluşur.
metinlerimiz vardır. Dolayısıyla tarihçilerin
Kabil midir? Bu kütlenin bir parçasını
kaynaklarımıza, birikimimize dönmesinde
ilerletelim, ötekini ihmal edelim de
fayda vardır. Yeni araştırmalar ışığında bu
kütlenin bütünü ilerleyebilsin ,mümkün
toplumsal problemin çözümüne bir nebze
müdür ki bir cismin yarısı
yarayacak yeni araştırmalar ortaya
bağlı kaldıkça öteki yarısı göklere
çıkacaktır” dedi.
yükselebilsin” veciz sözüyle
bitirdi.
toprağa
Muğla Vali Yardımcısı Fethi Özdemir
ise Medeniyet olgusunda medeni bir
toplum olmada kadının çok büyük bir
yeri olduğunu belirtirken Halide Edip
Adıvar'ın Türk tarihine ve yazarlık
dünyasına çok büyük katkıları
olduğunun altını çizdi. Medeni toplum
olmada daha doğrusu çağdaş uygarlık
seviyesine ve ötesine geçebilmede
akademisyenlere, bilim dünyasına
önemli görevler düştüğünü söyleyen
Özdemir “Kültür varlıklarımıza,
tarihimize, geçmişimize sahip çıkmalı
mevcut potansiyelimizi çok iyi
değerlendirmeliyiz, gelecek kuşaklara
aktarmalıyız, Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin de geçmişte köklü
varlıklarıyla birlikte çok uzun yıllar bir
medeniyet olarak yaşaması için Türk
toplumuna hepimize öncü görevler
düşmektedir. Bu kongreden çıkacak
sonuçların bizim medeni bir toplum
olmamızda umuyorum katkı
sağlayacaktır” dedi.
77 bilim insanının 3 salonda 69 bildiriyle
katıldığı kongrede bildiri konularını
Atatürk ve medeniyet, medeniyet
kavramının tarihi gelişimi ve kapsamı,
medeniyetlerin oluşumunda tarihi, beşeri,
coğrafi, kültürel ve sosyo-ekonomik
şartlar, eski çağlardan günümüze dünyada
medeniyet havzaları, medeniyetlerin
varoluşları ve kayboluşlarına ilişkin
düşünceler, geçmişten günümüze
medeniyet eserleri ve kurumları, barışta
ve savaşta medeniyet algıları ve
tartışmaları, medeniyet ve kadın
oluşturdu.
6
KASIM 2014
ÜNİVERSİTE –SANAYİ İŞBİRLİĞİ MÜSİAD YEMEĞİ
Üniversitemiz ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesi 30 Ekim'de yapılan bir
değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Üniversitemizde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin de
yeraldığı yemeğe üniversitemizde görevli bazı akademisyenler, MÜSİAD yöneticileri , bazı kamu kurum
müdürleri ve işadamları katıldı.
Toplantıda açılış konuşmasını yapan
3
KASIM 2014
BAĞIMSIZ DENETİMDE GELİŞMELER VE BEKLENTİLER
Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ve Muğla
Bağımsız Denetçiler Derneği'nin birlikte düzenlediği “Bağımsız Denetimde Gelişmeler ve
Beklentiler” başlıklı konferans, 21 Ekim 2014 tarihinde Muğla Ticaret ve Sanayi Odası
Konferans salonunda yapıldı.
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr Mansur
“Bütün işletmeler belli
Harmandar “4 yıldır uluslararası öğrenci
standartlarda mali raporlamayı
alıyoruz. Amacımız, Muğlamızı daha iyi
sunarsa o zaman işletmelerin
Üniversitemizi daha iyi ülkemizi daha iyi
birbiriyle karşılaştırılması imkanı
tanıtmak. Öğrencilerimizin büyük bir
çoğunluğu soydaşlarımızdan oluşuyor .
ortaya çıkar. Doğru bilgiyi bu
Bizimle aynı soydan olan diğer ülkelerde
şekilde standartlara uygun bir
yaşayan soydaşlarımızın çocukları
şekilde hazırlayabiliriz. Ancak bu
oluşturuyor. Diğer önemli bir kısmı ise
bilginin standartlara uygunluğunu
50'ye yakın ülkeden 500' ü aşkın
denetleyecek 3. bir göze ihtiyaç
öğrenciden oluşuyor” dedi. Uluslararası
Açılış konuşmalarının ilkini yapan Muğla
var. Bu gözü de bağımsız
Bağımsız Denetçiler Başkanı Ali Dural,
denetçiler oluşturuyor” dedi.
bağımsız denetim konusunda son
İşletmenin sunmuş olduğu
yıllarda dünyada önemli gelişmeler
finansal raporları denetim
yaşandığını belirterek, “Ülkemizin
standartları çerçevesinde
gelmiş olduğu ekonomik gelişmişlik
denetleyecek ve görüş ortaya
düzeyinin gerektirdiği sağlıklı bir
koyacak bir yapının Avrupa Birliği
öğrenci sayısının 1000' i geçmesini
umuyoruz. Bu öğrenciler misafir öğrenci
finansal raporlama ve denetim
değil, bizzat üniversitemizin kayıtlı
düzeyinin kurulması yolunda önemli
öğrencileri, mezun olduklarında
adımlar atılmaktadır” dedi. Ardından
bir eğitim kurumu olmak için uluslararası
öğrenci almak ve uluslararası öğretim
üyelerine Üniversitemizde yer vermek
gerekir diyen Prof. Dr. Harmandar, ”Bu iki
konuya YÖK çok önem veriyor. Biz de
önem veriyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu
Üniversitemizin diplomasını taşıyacaklar
ülkemizi tanıyacaklar ve gittikleri
yerlerde Üniversitemizi tanıtacaklar”
dedi.
Bu toplantıda MÜSİAD tarafından burs
verilen 25 öğrenciyi ağırladıklarını
belirten Prof. Dr. Harmandar, amaçlarının
yabancı öğrencileri
Türkiye'ye daha iyi
entegre etmek, tanıştırmak, Türkiye'nin
bir ferdi gibi olmalarını sağlamak ve
ihtiyaçları olsun olmasın onlarla
dostluk kurmak olduğunu dile getirdi.
MÜSİAD'ın faaliyetleri ve işleyişi hakkında Konuşmaların ardından söz alan
bilgiler veren Başkan Akdeniz, bu
akademisyenler, işadamları, kurum
konuşan Muğla Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ardından söz alan MÜSİAD Muğla Şube toplantıda MÜSİAD, Sanayi ve Üniversite müdürleri ve öğrenciler MÜSİAD ve
işbirliğini değerlendireceklerini diğer bir
Başkanı Sayim Akdeniz ise “İki yıl
Üniversitemizden beklentilerini, ileriye
değerlendirme konusunun da yabancı
önce bu aylarda yine böyle bir
dönük projeleri, bu projelerde hangi
toplantıda açılışımızı yapmıştık. Bu
öğrencilere burs verilmesi, geleceğe
şekilde yer alacaklarını ve Üniversitenin
iki yılda yaptığımız projelerde en
yönelik çalışmalar ve üniversitenin
bu projelere katkılarının neler olacağı
fazla göze batan kurum Üniversitedir” bilgisinden ne şekilde yararlanabiliriz
konularından oluşacağını söyledi.
dedi.
katma değeri sağlayacak olanlar
Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle
meslek mensupları bu
sermaye şirketleri için finansal
sistematiğin içerisinde yer
raporlama, standartlama
almakla Avrupa Birliği açısından
otomatikman akredite olacak.
bu bilgilerin bağımsız denetçilerden
geçmesi
İkinci katma değer ise
zorunluluğunun ortaya
işletmelerin finansal raporlarının
çıktığını belirten Dişçigil, bağımsız
uluslararası standartlar
denetimden geçmiş finansal tablolar
çerçevesinde hazırlanmasıdır.
şirketlerimiz açısından önemli
bulundular.
Halet Çambel ve Nail Çakırhan, 25-26 Ekim tarihlerinde Akyaka'da gerçekleştirilen bir dizi etkinlikle anıldı.
dikkat çeken Baş, “Burada esas
uygulamadır” dedi. Yeni Türk Ticaret
çerçevesinde finansal bilgi sunumu ve
konusunda karşılıklı fikir alışverişinde
GELENEKTEN ÇAĞDAŞA AKYAKA- GÖKOVA MİMARİSİ
HALET ÇAMBEL – NAİL ÇAKIRHAN ANMA GÜNLERİ 25-26 EKİM TARİHLERİNDE
AKYAKA'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
müktesebatının gereği olduğuna
uzun yıllardır yerleşmiş bir
Denetçinin tek görevi sadece
yanlışların finansal tablolarına
finansal raporların doğruluğu
yansımasının önlenmesi, işletmedeki
değil işletmede iç kontrol
iç kontrol zayıflıkları, muhasebe
mekanizmalarını kurarak
sistemi ,vergilendirme, üretim,
işletmenin kurumsallaşması ve
Mehmet Dişçigil ise günümüz
pazarlama ve bunun gibi sorunlara
ekonomilerinde işletmelerin
yönelik denetçinin mesleki uzmanlığıyla
Üniversite olarak kendilerine düşen
kurumsallaşma yönünde gayret
sunacağı çözüm önerilerinden
görevin kamunun istediği insan kaynağını
gösterdiği, ekonomide gerçekleşen
yararlanılması, daha kolay kredi bulmak,
temin etmek olduğunu söyleyen Prof. Dr.
doğru kararlar almasını
Anma Günleri etkinlikleri, Halet
Konuşmacılar, Nail Çakırhan'ın kent
Çambel ve Nail Çakırhan'ın
kimliğinin korunması, kültürel değerlere
kabirlerini ziyaret ve ardından
sahip çıkılması konusunda büyük
işlemlerin sayıca arttığı ve
çalışanların olası yolsuzluk ve hile
Harmandar, “Üniversitemiz İktisadi ve
çalışmalar yaptığı, doğaya, toprağa
karmaşıklaştığı, işletmelerin durumuyla
yapma eğilimlerini caydırmak, sunulan
İdari Bilimler Fakültesi olarak bağımsız
duyarlı yerel yapı malzemesini, yerel
ilgilenen çıkar gruplarının sayıca
finansal tablolardaki denetlenmiş
denetim sertifika eğitim programı
yapı zanaatını ve yerel yaşam biçiminin
arttığına dikkat çekerek “Ülkemizde de
bilgilerle ilgili tarafların güven duyması
düzenledik, beklediğimizin de ötesinde
gereksinim duyduğu mekan kurgusunu
firmaların çoğu bugün artık bölgesel ve
gibi yararlar sağlayacaktır” dedi.
katılımlar oldu” dedi. Açılış
bir yapıda bir araya getirmeyi
küresel ölçekte rekabet ettikleri
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mansur
konuşmalarının ardından konferans
başardığından hareketle günümüz
bilinciyle hareket etmektedirler.
Harmandar ise Dünyada her şeyin süratle
sunumuna geçildi. Kamu Gözetimi
mimarisi ve kent yaşamı değerlendirildi.
Bilindiği gibi işletmeler finansal
değiştiğine dikkat çektiği konuşmasında
Muhasebe ve Denetim Standartları
Panelden sonra gerçekleştirilen “Halet
durumlarını ve faaliyet sonuçlarını
“Denetim de değişmekte, kanun da
Kurumu Başkanı Seyid Ahmed Baş ve
Çambel ve Nail Çakırhan Anıları” isimli
yayınladıkları finansal tablolarla ilgili
değişmekte, yönetmelik de
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim
olarak taraflara bilgi sunmaktadırlar.
değişmektedir. Bu değişime ülke olarak
Standartları Kurumu Daire Başkanı Ömer
Burada sunulan bilgilerin güvenilirliği,
ayak uydurmak zorundayız.Dünyada
Sayılganoğlu'nun verdiği konferansta ilk
gelişmiş ekonomilerde sunulan finansal
neler oluyor, neler değişiyor, denetimde
olarak konuşan Kamu Gözetimi Muhasebe
bilgilerin konuyla ilgili uzman ve
neler ön plana çıkıyor. Sektörlerin
ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı
bağımsız kişiler tarafından
istedikleri nedir, problemleri tespit
Seyid Ahmed Baş işletmelerin sunduğu
denetlenmesi, diğer bir ifadeyle
etmek ve ona göre uygulanabilir
mali raporlamaların standartlanmasındaki
bağımsız denetimden geçmesi
kanunlar çıkarmak gerekir” dedi.
öneme dikkat çekerek,
Nail Çakırhan büstüne çiçek
konulmasıyla başladı. Aynı gün
öğleden sonra “Mimarlık ve Kent
Kimliği” konulu panel
gerçekleştirildi. Açılış
konuşmalarını Akyaka Kültür ve Sanat
Derneği Başkanı Aydın Turunç ve Muğla
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman
Gürün'ün yaptığı panelde, Osman
Köseoğlu (Panel Yöneticisi), Yüksek
Mimar-Ozan-Yazar Cengiz Bektaş,
söyleşi, “Halet Çambel ile Akşamüstleri”
film gösterimi ve ardından verilen
kokteylle etkinliğin ilk günü tamamlandı.
Üniversitemiz Öğretim Üyeleri Doç.Dr.
“Halet Çambel-Nail Çakırhan Anma
Semra Purkis ve Yrd.Doç.Dr Zühre
Günleri” etkinliğin ikinci gününde dünyaca
Sözeri, TMMOB İzmir Şubesi Başkanı
ünlü piyanist İdil Biret'in, Halet Çambel
Mimar Hasan Topal konuşmacı olarak
ve Nail Çakırhan anısına verdiği
katıldı.
unutulmaz konserle sona erdi.
sağlamaktır” dedi. Kamu Gözetimi
Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu Daire Başkanı Ömer Sayılganoğlu
ise, Ticaret kanunu ve gelişen sistematik
anlamında bağımsız denetimin sağlayacağı
faydalar hakkında bilgiler verdi. Bağımsız
denetimin işletmenin finansal tablolarının
gerçeği yansıtıp yansıtmadığını tespit
etmesi, işletme profesyonellerinin meşru
olmayan davranışlarıyla ilgili negatif bir
motivasyon etkisi yapması, vergi
denetiminin riskini azaltması gibi faydaları
olduğunu belirten Sayılganoğlu bunlara ek
olarak, bağımsız denetimin işletmenin
mevcut durumunu tam ve doğru bir şekilde
ilgili mercilere aktararak, işletmenin
kredibilitesinin artması ve çalışanların
verimliliğinin sağlanması konularında
faydalarının olduğunu belirtti. Konferans
plaket takdiminin ardından son buldu.
4
KASIM 2014
8. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ JEOLOJİ
SEMPOZYUMU (8TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM
ON EASTERN MEDITERRANEAN GEOLOGY)
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü tarafından “8. Doğu
Akdeniz Jeoloji Sempozyumu düzenlendi. Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr. Iain
Stewart'ın açılış bildirilerini sunduğu sempozyuma bir çok ülkeden 200 bilim insanı katıldı.
5
KASIM 2014
GÜMRÜK ve TİCARET BAKANI NURETTİN CANİKLİ ÜNİVERSİTEMİZİ
ZİYARET ETTİ
Bir dizi temas ve ziyaretlerde
bulunmak üzere Muğla'ya gelen
Gümrük ve Ticaret Bakanı
Nurettin Canikli Üniversitemizi
ziyaret etti.
Rektör Harmandar'dan Üniversitemiz hakkında bilgi
alan Bakan Canikli “Öğrenci sayısının bu seviyelere
1992 yılından beri yapılan
Sempozyuma Doğu Akdeniz'in
ve bu yıl sekizincisi
jeolojik evrimi nedeniyle
düzenlenen Doğu Akdeniz
birbiriyle ilişkili Yunanistan,
Jeoloji Sempozyumu 13-17
Bulgaristan, Romanya,
Ekim 2014 tarihleri
Azerbaycan, İran ve İsrail'in
arasında Üniversitemiz ev
yanı sıra, bu bölgede
sahipliğinde Atatürk Kültür
çalışmaları olan Amerika
Merkezinde
Birleşik Devletleri, İngiltere,
milletvekili arkadaşlarımızla birlikte gereken her türlü
gerçekleştirildi. Doğu
Almanya, İsviçre, Fransa,
desteği sağlıyor ve sağlamaya devam edeceğiz diyen
Rusya ve İtalya gibi
Bakan Canikli “Kalitenizi arttırabildiğiniz ölçüde yabancı
ülkelerden ve Türkiye'den
öğrenciyi çekebilirsiniz, öğrenciyi çektiğiniz ölçüde de
200 bilim adamı katıldı.
öne çıkabilirsiniz. Bu nedenle önümüzdeki dönemde bu
Akdeniz jeolojisiyle ilgili
bilgi ve deneyim
paylaşımını amaçlayan
sempozyumun açılış konuşmaları,
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Yusuf Ziya Erdil, Jeoloji Mühendisliği
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fikret
Kaçaroğlu ve sempozyum ana sponsoru
Muğla Mermerciler Derneği Başkanı
gelmesi büyük başarı özellikle yeni kurulan
Üniversitelerin öğrenci sayılarını takip ediyorum.
36.000 öğrenci sayısı gerçekten inanılmaz bir sayı. Bu
sizi Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden biri
haline getiriyor, bu açıdan tebrik ediyorum” dedi. Bu
noktada Üniversitemizin ihtiyacı olan ne varsa
Sempozyum süresince 101 poster ve 138
noktada yoğunlaşılması son derece önemlidir. Eğer bu
sözlü bildiri sunumu gerçekleştirildi.
başarılabilirse ve daha çok üniversite öğrencisi
Sempozyum süresince Doğu Akdeniz'de
üniversitemize getirilebilirse bu başarısını, tanınırlığını
bulunan çeşitli bölgeler ve içerdikleri
uluslararası alanda da artıracak ve kalitesini her geçen
jeolojik birimlerin jeolojisi,
gün daha ileriye götürmesine vesile olacaktır. Ben tekrar tebrik ediyor ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum”
paleontolojisi, sedimantolojisi,
dedi. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr Mansur Harmandar ise Bakan Canikli'ye Üniversitemize verdiği
paleoiklimsel özellikleri, volkanolojisi,
desteklerden dolayı teşekkür ederek plaket takdiminde bulundu.
Abdullah Koçar tarafından yapıldı.
yapısal özellikleri, mühendislik jeolojisi
Açılış konuşmalarının ardından jeoloji
özellikleri, maden yatakları,
çalışmaları ile dünya çapında üne sahip
hidrojeolojisi gibi çok çeşitli özellikleri
Prof. Dr. A. M. Celal Şengör (İstanbul
tartışmaya açıldı. Jeolojinin çok çeşitli
Teknik Üniversitesi) ve ülkemizi de
konularıyla ilgili bilgi birikimi ve
kapsayan BBC belgeselleri ile ismini
deneyimlerin yerel ve bölgesel ölçekte
duyuran Prof. Dr. Iain Stewart
karşılaştırıldığı Sempozyum başarılı bir
(Plymouth Üniversitesi-İngiltere)
şekilde tamamlandı. Yerli ve yabancı
“Osmanlı'dan Cumhuriyete Tarihi
tarafından yapılan bilimsel açılış
katılımcılara hem Muğla ili hem de
Devamlılık” konulu konferansta konuşan
gerçekleştiren Prof. Dr. Engin,
konuşmaları ile sempozyum başladı.
üniversitemiz tanıtıldı.
Prof. Dr. Engin, Selçuklu Devleti,
günümüzde bayrağa yapılan saygısızlıkları
Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti
kınadığını ve milletçe bayrağımıza
Devleti’nin esasen farklı devletler değil,
ecdadımızın yaptığı gibi sıkı sıkıya sahip
rejim değişikliklerinin yaşandığı tek ve
çıkmamız gerektiğini vurguladı. Prof. Dr.
aynı devlet olduğunu vurguladı. 12.
Engin ayrıca Osmanlı ve Cumhuriyetin
yüzyıldan itibaren bu devletin yabancılar
birbirlerine karşıtmış gibi gösterilmesinin
tarafından Türkiye adıyla adlandırıldığını
son derece yanlış olduğunu, sebepsiz ve
belirten Engin, “Selçuklu hanedanının
yararsız bir kutuplaşma üretmekten başka
zayıflamasıyla devlet, içinden yeni bir
bir işe yaramadığını, yapılması gerekenin
hanedan, Osmanlı Hanedanını çıkarmıştır.
tarihsel gerçekliği olduğu gibi
meslek yüksekokulu mezunu olduğunu
Ancak 20. yüzyıl başlarında mevcut
kabullenmek, yani Osmanlı ve
Bölümü Öğretim Görevlisi
daha sonra lisans eğitimini
yapının devam ettirilmesinin zorlaşması
Cumhuriyeti aynı devletin farklı safhaları
ve aynı zamanda Bölüm
tamamladığını anlatan Gümüş, yerel
sebebiyle monarşiden cumhuriyete
olarak yorumlamak olduğunu belirtti.
yönetim bölümü öğrencilerine
geçmek suretiyle bir rejim değişikliği ile
Konferansın ardından Eğitim Fakültesi
Kurt, açılış
seslenerek “İçinizden birileri de ileride
yoluna devam etmiştir” nitelemesinde
Dekanı Prof. Dr. Mustafa Volkan Coşkun
konuşmasında
belediye başkanı, milletvekili olabilir”
bulundu. Çeşitli arşiv belgeleri ve tarihsel
Pof. Dr. Vahdettin Engin’e çiçek ve plaket
dedi.
kaynaklarla konuşmasını destekleyen
takdim etti. Konferansı düzenleyen Sosyal
Engin, Türkiye Cumhuriyeti ile Osmanlı
Bilgiler Topluluğu üyelerine de teşekkür
belgesi veren Prof. Dr. Coşkun tamamı
YEREL YÖNETİMLER VE DEMOKRASİ
Üniversitemiz Muğla Meslek Yüksekokulu tarafından “Yerel Yönetimler ve Demokrasi” başlıklı
konferans düzenlendi. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş tarafından verilen Konferans, 1 Ekim
2014 tarihinde Yüksekokulun Şahidi Salonunda gerçekleşti.
Ayrıca kendisinin de 2 yıllık
Muğla Meslek Yüksek
Okulu Yerel Yönetim
Başkanı Öğr.Gör. Hüseyin
demokrasinin
gelişmesinde en önemli
Yerel yönetim bölümü
OSMANLI'DAN CUMHURİYETE TARİHİ DEVAMLILIK
Üniversitemiz Atatürk Kültür Merkezi A Salonunda Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle 27 Ekim tarihinde
Sosyal Bilgiler Topluluğu tarafından Eğitim Fakültesi'nin de katkılarıyla Marmara Üniversitesi Öğretim
Üyelerinden Prof. Dr. Vahdettin Engin'in konuşmacı olduğu bir konferans gerçekleştirildi.
resimlerden oluşan bir slayt gösterisi de
katkıyı yerel yönetimlerin
öğrencilerinin yoğunlukta olduğu
Devleti arasındaki devamlılığın en önemli
verdiğini ifade etti. Menteşe Belediye
konferansta, öğrencilerin sorularını
kanıtı olarak ise her iki dönemde de aynı
Eğitim Fakültesi öğrencilerden oluşan
Başkanı Gümüş, konferansında, yerel
cevaplayan Başkan Gümüş'e konferansın
bayrağın kullanılmış olmasını gösterdi.
topluluğun çalışmalarından son derece
demokrasinin önemine, üniversite
ardından Muğla Meslek Yüksekokulu
Konuşması sırasında Türk Bayrağının
memnun olduğunu belirterek ilerdeki
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Marangoz
Osmanlı döneminde de aynı şekliyle
çalışmalarında da her türlü desteği
tarafından bir plaket takdim edildi.
kullanıldığını belgeleyen
sağlayacağı sözünü verdi.
gençliği ve yerel yönetimlere değinerek,
projelerini anlattı.
Download

Kasım 2014 - Muğla Üniversitesi