T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BÖLÜM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
TOPLANTI NO
: 2014 / 31
TOPLANTI TARİHİ :12/11/2014
12.11.2014 Çarşamba günü saat 13:30’da JFM Bölüm Kurulu Prof. Dr. Levent GÜLEN’in
başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1. Mühendislik Fakültesi dekanlığı tarafından dijital ders malzemelerinin hazırlanması
amacıyla iki kişinin görevlendirilmesi talep edilmiştir. Bu talep doğrultusunda Yrd. Doç. Dr.
M. Dinçer KÖKSAL ve Arş. Gör. Dr. Eray YILDIRIM’ın görevlendirilmesine karar
verilmiştir.
2. SAÜ rektörlüğü tarafından 5 yıllık personel planlanmasına yönelik komisyon oluşturulması
talep edilmiştir. İlgili komisyonun Prof. Dr. Levent GÜLEN, Prof. Dr. Murat UTKUCU ve Yrd.
Doç. Dr. Şefik RAMAZANOĞLU tarafından oluşmasına karar verilmiştir.
3. 19. ATAG çalıştayının Sakarya Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü tarafından
organize edileceği bildirilmiş ve ilgili hazırlıklarının yapılmaya başlanması kararlaştırılmıştır.
4. 2014 yılı ve önceden yapılmış tüm akademik yayınları (2 ayrı dosya şeklinde) Arş. Gör.
Hasan KARAASLAN tarafından toplanmasına ve dekanlığa bildirilmesine karar verilmiştir.
5. Laboratuvar iş güvenliği ile ilgili bildirilen tedbirlerin uygulanma aşamasına geçirilmesine
karar verilmiştir.
Aslının aynıdır
Prof. Dr. Levent GÜLEN
Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof. Dr. Levent GÜLEN
Prof. Dr. Gündüz HORASAN
Prof. Dr. Murat UTKUCU
Yrd. Doç. Dr. Mahir IŞIK
Yrd. Doç. Dr. Günay BEYHAN
Yrd. Doç. Dr. Ayhan KESKİNSEZER
Yrd. Doç. Dr. M. Dinçer KÖKSAL
Yrd. Doç. Dr. T. Fikret KURNAZ
Arş. Gör. Eray YILDIRIM
Arş. Gör. Hatice DURMUŞ
Arş. Gör. Emrah BUDAKOĞLU
Arş. Gör. Hilal YALÇIN
Arş. Gör. Ali SİLAHTAR
Arş Gör. Hasan KARAASLAN
Arş Gör. Ertuğrul GÜRBÜZ
Download

12.11.2014 Tarihli 31 nolu Bölüm Kurulu Kararları