T
U T
A N
Dönem
Toplantı
Birleşim
Oturum
Birleşim Tarihi
Birleşim Saati
A K
: 2014
: Nisan
:2
: 1-2
: 10.04.2014
: 15.00
Gündemin 1. maddesinde yer alan yoklama yapıldı. 34 üyeden müteşekkil İl Genel
Meclisinin bu günkü birleşimine mazeretini bildirerek katılamayan; Hilmi BAYDAR’ın Başkan bu
birleşim için izinli sayılmasını işaretle oylamaya sundu ve oybirliği ile kabul edildi.
Gündemin 2. maddesinde yer alan açılışa geçildi. Başkan; Meclisimizin değerli üyeleri
çoğunluk sağlandığından açılışı yapıyorum diyerek açılışı yaptı.
Gündemin 3. maddesinde yer alan Meclis Üyeleri tarafından gündeme ilave edilmesi
önerilen konuların görüşülmesine geçildi. Gündeme ilave edilmesi için konu önerilmedi.
Gündemin 4. maddesinde yer alan Nisan toplantısının 1. birleşimine ait tutanağın
görüşülmesi ve oylanmasına geçildi. Başkan; Tutanak hakkında söz alan olup olmadığını sordu. Söz
alan olmayınca, Tutanağı işaretle oylamaya sundu ve Tutanak oybirliği ile kabul edildi.
Gündemin 5. maddesinde yer alan Gündem dışı görüşme isteğine ait Meclis Üyelerinin
yazılı müracaatlarının alınmasına geçildi. Gündem dışı görüşmek isteyen olmadı.
Gündemin 6. maddesinde yer alan Çanakkale-Lapseki-Umurbey-Kepez-Çardak-KumkaleErenköy-İl Özel İdare Katı Atık Yönetim Birliğine 4 asil, 2 yedek üyenin seçilmesi konusunun
görüşülmesine geçildi. Başkan; Meclis Başkanlığına sunulan teklifi okuttu.
Başkan; Çanakkale-Lapseki-Umurbey-Kepez-Çardak-Kumkale-İntepe-İl Özel İdare Katı
Atık Yönetim Birliğine 4 asil, 2 yedek üye seçimlerinin işaretle oy’lamı, gizli oy’lamı yapılmasını
oylamaya sundu. Oylamanın işaretle oylama usulüyle yapılması oybirliği ile kabul edildikten sonra
aday olmak isteyen olup olmadığını sordu.
Çanakkale-Lapseki-Umurbey-Kepez-Çardak-Kumkale-İntepe-İl Özel İdare Katı Atık
Yönetim Birliği 4 asil üyeliklerine Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Ali KOLTUK önerildi.
Hicri NALBANT; Burada yöntem olarak 4 kişilik komisyonlarda ki yöntem uygulanır mı?
Başkan; Grupların ortak anlaşmasına bağlı bir konu. Kanunen olması gereken bir husus
değil.
Çanakkale-Lapseki-Umurbey-Kepez-Çardak-Kumkale-İntepe-İl Özel İdare Katı Atık
Yönetim Birliği 4 asil üyeliklerine Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Hasan ENGİN, Tayfun
SEVİM ve Ufuk ÜNVER önerildiler.
Ünsal ÖNTÜRK; Burada Özel İdare adına görev yapacak arkadaşlar. Her partiden olsa
Özel İdaremizi daha güzel temsil etmez mi? 2 tane AKP’den, 1 tane CHP’den, 1 tane MHP’den olsa
daha iyi olmaz mı?
Başkan; Tabiki olur.
1
ÜNSAL ÖNTÜRK; Orada muhalefet partilerinin temsilcilerine de ihtiyaç duyabilirsiniz.
Recep Cahit ÖZER; MHP Grubu olarak burada Cumhuriyet Halk Partisinden bir arkadaşın
olmasını uygun görüyoruz.
Çanakkale-Lapseki-Umurbey-Kepez-Çardak-Kumkale-İntepe-İl Özel İdare Katı Atık
Yönetim Birliği 4 asil üyeliklerine Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Hicri NALBANT önerildi.
Başkan; Toplam beş aday oldu.
Recep Cahit ÖZER; AK Parti adaylarından birisini çekebilir.
Ahmet ÇİÇEK; Grup kararı olarak bu isimlerde ısrarcıyız.
Başkan; Grupla görüşmeniz için ara verebiliriz.
Ahmet ÇİÇEK; Tamam.
Başkan; Birleşime beş dakika ara veriyorum.
********************
BİRLEŞİME BEŞ DAKİKA ARA VERİLDİ
********************
Verilen aranın ardından Başkan 2. oturumu açtı.
Ahmet ÇİÇEK; Grup olarak CHP Grubuna bir jest yapalım diyoruz. Hasan ENGİN’i
adaylıktan çekiyoruz.
Çanakkale-Lapseki-Umurbey-Kepez-Çardak-Kumkale-İntepe-İl Özel İdare Katı Atık
Yönetim Birliği 4 asil üyeliklerine Ali KOLTUK, Tayfun SEVİM, Ufuk ÜNVER ve Hicri
NALBANT önerildi.
Yapılan işaretle oylama neticesinde; Ali KOLTUK, Tayfun SEVİM, Ufuk ÜNVER ve Hicri
NALBANT Çanakkale-Lapseki-Umurbey-Kepez-Çardak-Kumkale-İntepe-İl Özel İdare Katı Atık
Yönetim Birliği asil üyeliklerine oy birliği ile seçildiler.
Çanakkale-Lapseki-Umurbey-Kepez-Çardak-Kumkale-İntepe-İl Özel İdare Katı Atık
Yönetim Birliği 2 yedek üyeliklerine Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Ahmet ÇİÇEK,
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Ferhat ÖZGER önerildiler. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu
aday göstermedi.
Yapılan işaretle oylama neticesinde; Ahmet ÇİÇEK ve Ferhat ÖZGER Çanakkale-LapsekiUmurbey-Kepez-Çardak-Kumkale-İntepe-İl Özel İdare Katı Atık Yönetim Birliği yedek
üyeliklerine oy birliği ile seçildiler.
Gündemin 7. maddesinde yer alan İl İnsan Hakları Kuruluna üye seçimine geçildi. Başkan;
Meclis Başkanlığına sunulan teklifi okuttu.
Başkan; İl İnsan Hakları Kuruluna Üye seçiminin işaretle oy’lamı, gizli oy’lamı yapılmasını
oylamaya sundu. Oylamanın işaretle oylama usulüyle yapılması oybirliği ile kabul edildikten sonra
aday olmak isteyen olup olmadığını sordu.
2
İl İnsan Hakları Kuruluna Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Ufuk ÜNVER önerildi.
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu aday göstermedi. Yapılan
işaretle oylama sonucunda Ufuk ÜNVER’in İl İnsan Hakları Kuruluna seçilmesi oy birliği ile kabul
edildi.
Gündem dışı görüşmelere geçildi; söz almak isteyen olmayınca, Başkan gündemin 8.
maddesinde yer alan kapanışa geçmeden önce gelecek birleşimin tarihini belirleyerek; 11 Nisan
2014 Cuma günü saat 15.00’da İl Genel Meclisi toplantı salonunda toplanılmak üzere oturumu
kapattı.
H. Hüseyin AYTOP
İl Genel Meclis Başkanı
Bülent KORKMAZ
Kâtip Üye
3
Ferhat ÖZGER
Kâtip Üye
Download

indir - Çanakkale İl Özel İdaresi