2014 YILI EKİM AYI II. BİRLEŞİMİNE AİT
MECLİS KARAR ÖZETLERİ
T.C.
ALTINORDU BELEDİYESİ
27- Ekim 2014
2014 EKİM AYI TOPLANTISININ 2. BİRLEŞİMİNDE KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR
NUMARALARI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE
GÖRE İLAN OLUNUR.
KARAR
NO
2014/104
2014/105
2014/106
KARAR ÖZETİ
Belediye Meclisinin 01/10/2014 tarih ve 2014/99 sayılı kararı ile 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısı
incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Numarataj Tarife ve Mali Komisyonuna havale
edilen; Plan ve Bütçe Komisyonunun 14-15-16-17/10/2014 tarihlerinde ve Numarataj Tarife ve
Mali Komisyonunun 10/10/2014 tarihinde yaptığı çalışmalar sonucu oluşturulan komisyon
raporlarıyla 2015 Mali Yılı Bütçesinin görüşülmesinde;
Altınordu Belediyesinin 01.01.2015-31.12.2015 tarihine kadar yürüteceği iş ve işlemlerinin
devamını sağlayacak şekilde, hazırlanan Altınordu Belediyesinin 83.000.000.00 TL. ye havi
2015 Mali Yılı (01.01.2015-31.12.2015 tarihlerini kapsayan) bütçe taslağının, Altınordu
Belediyesince hazırlandığı şekliyle uygun olduğuna, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.
maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden Plan ve
Bütçe Komisyonunda ve Numarataj Mali ve Tarife Komisyonlarında incelendikten sonra,
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 34/a maddesi gereği gündeme alınarak oylanmasına
geçildi. 2015 Mali Yılı Bütçesi oy birliği ile kabul edildi.
Muhsin Emre DEMİRÖZ’ e ait olan ALBEL İNŞAAT HAFRİYAT TAAHHÜT NAKLİYE
TURİZM MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ nin hisselerinin tamamını,
hiçbir maddi ve ayni talebi olmaksızın Onbin(10.000)TL ödenmiş sermayesi ve Sıfır (0) TL
borç ile yani tüm aktif ve pasifi ile Altınordu Belediyesi’ ne hibe etmek isteği ile ilgili Meclis
Üyeleri Sebayittin GÜRBÜZ, Engin HEKİM, Mustafa ATEŞ, Mustafa ŞENOCAK, İshak
AZAKLI, Avni BAYTAR, Şenol ERDOĞDU, Rabia GÖZPINAR, Ertan BAKIR, Selim
ODABAŞ, Hayati ÖZTÜRK ve Celal TEZCAN tarafından verilen önergenin görüşülmesinde;
Muhsin Emre DEMİRÖZ’ e ait olan ALBEL İNŞAAT HAFRİYAT TAAHHÜT NAKLİYE
TURİZM MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ nin Belediyemize hibe
edilmesi talebi; 2 Red, 9 Çekimser oya karşılık oy çokluğu ile Kabul edildi.
Belediyemize hibe edilen ALBEL İNŞAAT HAFRİYAT TAAHHÜT NAKLİYE TURİZM
MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile hibe işleminin kabul ve devri ile
ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Altınordu Belediye Başkanımız Engin
TEKİNTAŞ’A yetki verilmesi ile ilgili; Meclis Üyeleri Sebayittin GÜRBÜZ, Engin HEKİM,
Mustafa ATEŞ, Mustafa ŞENOCAK, İshak AZAKLI, Avni BAYTAR, Şenol ERDOĞDU, Rabia
GÖZPINAR, Ertan BAKIR, Selim ODABAŞ, Hayati ÖZTÜRK ve Celal TEZCAN’ ın vermiş
olduğu önergenin görüşülmesinde;
Belediyemize hibe edilen ALBEL İNŞAAT HAFRİYAT TAAHHÜT NAKLİYE TURİZM
MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile hibe işleminin kabul ve devri
ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Altınordu Belediye Başkanımız Engin
TEKİNTAŞ’A yetki verilmesi; 2 Red, 9 Çekimser oya karşılık oy çokluğu ile Kabul edildi.
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince ilan olunur.
Haki PALA
Kararlar Memuru
Dursun BİLGİLİ
Yazı İşleri Müdür V.
Download

2014 yılı 27 ekim ayı meclis karar özetleri