Bijlage 22: Ouderverklaring opleiding in Turkije
Ebeveyn (ler) / veli (ler) tarafından doldurulmalıdır: Türkiye'de
eğitim için ebeveyn beyanı: 1997'ye kadar olan eğitim sistemi
Bölüm 1: Öğrenci verileri
Soyadı:
Adı (Adları)
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
Doğum tarihi …………………………………………………………..
O
E
/
OK
Öğrencinin vatandaşlık hizmet numarası (sosyal güvenlik numarası, öğrenci numarası) ……………………………..
O
Tek ebeveyn siz misiniz?
Evet
/
O Hayır
(Evet ise, bu beyanın üçüncü bölümünün doldurulması gerekmemektedir)
Öğrencinin ilkokul gününün tarihi
…………………………………………………………………………………………………………..
Bölüm 2: İlk ebeveyn veya veli verileri
Ebeveynin adı ilk harfi ve soyadı (evli ise, kendi veya doğumdaki soyadı)
……………………………………………………………………..
Ebeveynin/ velinin doğum tarihi
………………………………………………………………………………………..
Almış olduğunuz tüm eğitim (leri), tamamlamamış olduğunuz eğitimler de dahil olmak üzere, işaretleyiniz.
Kategori
O1
-İlkokul
-Ortaokul (Genel ortaöğretim, hazırlık) – 1. sınıf
O 2 –Ortaokul (Genel ortaöğretim, hazırlık) - 2. ve 3. sınıf
O 3 –Lise (Genel ortaöğretim, tamamlama)
–Mesleki eğitim:

Meslek lisesi

Teknik lise

Sağlık meslek lisesi

Anadolu lisesi
-Mesleki eğitim: Çıraklık dönemi
-Yüksek eğitim
Almış olduğunuz eğitimlerden birisi yukarıdaki listede yer almıyorsa veya bir kategori hakkında şüpheniz
bulunuyorsa, okul eğitim bilgi merkezini (lco) arayabilirsiniz. Bilgi merkezine, hafta içi telefon ile saat 8.30'dan
saat 12.00'ye kadar ve saat 13.00'den saat 17.00'ye kadar 079 - 323 23 33 no’lu telefon numarasından
ulaşılabilmektedir.
İmza
Bu form doğru olarak doldurulmuştur. Bu bilgilerin öğrenci kayıtlarına alınmasını ve eğitim verilerinin
doğrulanabileceğini kabul ediyorum.
Ebeveyn/ veli adı
…………………………….
Tarih
……………………………..
İmza
……………………………..
Bölüm 3: İkinci ebeveyn veya veli verileri
Ebeveynin adı ilk harfi ve soyadı (evli ise, kendi veya doğumdaki soyadı)
……………………………………………………………………..
Ebeveynin/ velinin doğum tarihi
………………………………………………………………………………………..
Almış olduğunuz tüm eğitim (leri), tamamlamamış olduğunuz eğitimler de dahil olmak üzere, işaretleyiniz.
Kategori
O1
-İlkokul
-Ortaokul (Genel ortaöğretim, hazırlık) – 1. sınıf
O 2 –Ortaokul (Genel ortaöğretim, hazırlık) - 2. ve 3. sınıf
O 3 –Lise (Genel ortaöğretim, tamamlama)
–Mesleki eğitim:

Meslek lisesi

Teknik lise

Sağlık meslek lisesi

Anadolu lisesi
-Mesleki eğitim: Çıraklık dönemi
-Yüksek eğitim
Almış olduğunuz eğitimlerden birisi yukarıdaki listede yer almıyorsa veya bir kategori hakkında şüpheniz
bulunuyorsa, okul eğitim bilgi merkezini (lco) arayabilirsiniz. Bilgi merkezine, hafta içi telefon ile saat 8.30'dan
saat 12.00'ye kadar ve saat 13.00'den saat 17.00'ye kadar 079 - 323 23 33 no’lu telefon numarasından
ulaşılabilmektedir.
İmza
Bu form doğru olarak doldurulmuştur. Bu bilgilerin öğrenci kayıtlarına alınmasını ve eğitim verilerinin
doğrulanabileceğini kabul ediyorum.
Ebeveyn/ veli adı
…………………………….
Tarih
……………………………..
İmza
……………………………..
Download

Bijlage 22: Ouderverklaring opleiding in Turkije Ebeveyn (ler