HKUK 364 Avukatlık Hukuku dersini seçen
öğrencilerimizin en azından üçüncü sınıfın
birinci dönemini tamamlamamış olmaları
gerekmektedir. Bu nedenle bilhassa bu dersi
alan ikinci sınıf öğrencilerinin bu dersi bırakmak
durumundadır.
Download

avukatlık hukuku dersi alan öğrencilerin dikkatine