BELEDİYE MECLİS KARARLARI ZİMMET DEFTERİ
BELEDİYENİN ADI:ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
S.NO
1
KARAR
TARİHİ
05.11.2014
KARA
R NO
167
KARARIN KONUSU
14.10.2014 gün ve 166 sayılı meclis kararı ile belirlenen ATM’ lerin kurulmasının uygun
olan alanların aynen kalarak; diğer şartların ise “Dağınık bir şekilde çevre kirliliği yaratan
ATM’ lerin kent estetiği ve güvenlik açısından derli toplu bir şekilde konum itibari ile tek
çatı altında birleştirilerek belirlenen ATM alanlarında kurulmasına ve söz konusu alanların
10 (on) yıl kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre kiraya verilmek üzere
Belediyemiz Encümenine yetki verilmesine” şeklinde değiştirilmesine karar verildi.
NE
ŞEKİLDE
KESİNLEŞ
TİĞİ
(Doğrudan/
Yeniden
Görüşülerek)
TESLİ
M
ALAN
TESL
İM
İMZA
TARİ
Hİ
Doğrudan
Rasim YÜKSEL
Ergene Belediye Başkanı
Download

kasım 2014