Teslimat
S•n•f•
MARDAV ÖNER LEN F YAT L STES
D ZAYN & DEKORASYON
ASMA TAVAN GRUBU ÜRÜNLER 2013/2
Mart 2013
MALZEME
KODU
MALZEME DETAYI
MALZEME ADI
L STE
F YATI
AMBALAJ B LG LER
EKONOM SER S
Kenar
Detay•
Kullan•lacak
Ta •y•c• Sistem
Nem Dayan•m•
Kal•nl•k
mm
Ambalaj Miktar•
Ebat mm
Ana
Birim
Adet
Miktar•
Euro/m2
24
A
D02.01.0090
ALERIA L-BP 3881 M3B
90%
10
Kutu =
8,64
m
2
A
D02.01.0080
BAJKAL- NEW BP 9842 M3 C
90%
12
Kutu =
7,20
m
2
20
A
D02.01.0031
OASIS- NEW BP 9918 M3A
90%
12
Kutu =
7,20
m
2
20
A
D02.01.0040
FERIA-BP 2105 M4
90%
14
Kutu =
5,76
m
2
16
4,50
4,70
5,50
8,10
Nem Dayan•m•
Kal•nl•k
mm
Amb.
Birimi
Ambalaj Miktar•
Ana
Birim
Board
T 24
600x600
BASIC SER S
Kenar
Detay•
A
D02.01.0130
CORTEGA-BP 9102 M3B
B
A
D02.01.0140
D02.01.0150
CORTEGA-BP 9101 M3B
CORTEGA-TEG BP 9101 M3C
Kullan•lacak
Ta •y•c• Sistem
Board
Board
Tegular
T 24
70%
Ebat mm
15
600x600 Kutu =
15
15
600x1200 Kutu =
600x600 Kutu =
5,76
7,20
5,76
m
Adet
Miktar•
Euro/m2
2
16
2
10
16
5,45
5,65
8,50
m
2
m
Fiyatlar•m•za % 18 KDV dahil de ildir.
Mardav bu listede bulunan fiyatlar• her an de i tirme hakk•na sahiptir.
TESL MAT SINIFI
A : STOKLU ÜRÜNLER. TAHM N TESL M SÜRES 0 - 15 GÜN Ç NDE
B : S PAR
ÜZER NE THALAT YAPILAN ÜRÜNLER. TAHM N TESL M SÜRES 2 - 4 HAFTA Ç NDE
C : S PAR
ÜZER NE ÜRET LEN ÜRÜNLER. TAHM N TESL M SÜRES 4 - 8 HAFTA Ç NDE
TESL M SÜRES F K R VERMEK Ç N BEL RT LM T R. LÜTFEN KES N TESL M SÜRES Ç N BÖLGE MÜDÜRLÜKLER N ARAYIN.
32
Teslimat
S•n•f•
MARDAV ÖNER LEN F YAT L STES
D ZAYN & DEKORASYON
ASMA TAVAN GRUBU ÜRÜNLER 2013/2
Mart 2013
MALZEME
KODU
MALZEME DETAYI
MALZEME ADI
AMBALAJ B LG LER
L STE
F YATI
CORE LINE SER S
FINE FISSURED
Kenar Detay•
Kullan•lacak
Ta •y•c• Sistem
A
D02.01.0200
FINEFIS-Board-BP 9121 M3B
Board
B
D02.01.0201
FINEFIS-Board-BP 9120 M3B
Board
A
D02.01.0202
FINEFIS-TEG BP 9122 M3E
Tegular
B
D02.01.0203
FINEFIS-ML-BP 9202 M3E
Microlook
T-15
Kenar Detay•
Kullan•lacak
Ta •y•c• Sistem
DUNE SUPREME
A
B
A
B
D02.01.0260
D02.01.0261
D02.01.0262
D02.01.0263
T-24
Board
Board
Tegular
Microlook
DUNE SUPREME BP 2271 M4A
DUNE SUPREME BP 2272 M4A
DUNE SUPREME BP 2273 M4A
DUNE SUPREME BP 2274 M4A
CIRRUS
Kenar Detay•
T-24
Kullan•lacak
Ta •y•c• Sistem
D02.01.0230
CIRRUS-BP 9619 M4B
Board
A
D02.01.0231
CIRRUS-TEG P4-BP 9620 M4D
Tegular
B
D02.01.0233
CIRRUS-ML BE-BP 9622 M4D
Microlook BE
T-15
Kenar Detay•
Kullan•lacak
Ta •y•c• Sistem
A
D02.01.0250
PLAIN-Board-BP 9587 M4B
Board
B
D02.01.0251
PLAIN-Board-BP 9588 M4B
Board
A
D02.01.0252
PLAIN-TEG P4-BP 9589 M4D
C
D02.01.0253
PLAIN-ML-BP 9590 M4D
95%
T-24
T-24
Tegular
Microlook
T-15
Ebat mm
Amb.
Birimi
Ambalaj
Miktar•
Ana
Birim
Adet
Miktar•
15
600x600
Kutu =
5,76
m2
16
15
600x1200 Kutu =
7,20
m2
10
15
600x600
Kutu =
5,76
m2
16
15
600x600
Kutu =
5,76
m2
16
6,80
6,80
9,00
10,10
Ebat mm
Amb.
Birimi
Ambalaj
Miktar•
Ana
Birim
Adet
Miktar•
Euro/m
600x600
Kutu =
m
2
m
2
m
2
m
16
16
10,00
10,00
11,20
13,30
Adet
Miktar•
Euro/m2
2
16
2
14
Kal•nl•k
mm
Nem
Dayan•m•
Kal•nl•k
mm
99%
15
15
15
15
2
Euro/m
Kutu =
Kal•nl•k
mm
Ebat mm
Amb.
Birimi
Ambalaj
Miktar•
Ana
Birim
15
600x600
Kutu =
5,76
m
95%
15
600x600
Kutu =
5,04
m
15
600x600
Kutu =
5,04
m
14
18,00
20,75
20,90
Nem
Dayan•m•
Kal•nl•k
mm
Ebat mm
Amb.
Birimi
Ambalaj
Miktar•
Ana
Birim
Adet
Miktar•
Euro/m2
15
600x600
Kutu =
5,76
m2
16
15
600x1200 Kutu =
7,20
m
2
10
15
600x600
Kutu =
5,04
m
2
14
15
600x600
Kutu =
5,04
m
2
14
14,00
14,00
18,50
21,00
Nem
Dayan•m•
95%
2
10
16
Mardav bu listede bulunan fiyatlar• her an de i tirme hakk•na sahiptir.
TESL MAT SINIFI
A : STOKLU ÜRÜNLER. TAHM N TESL M SÜRES 0 - 15 GÜN Ç NDE
B : S PAR
ÜZER NE THALAT YAPILAN ÜRÜNLER. TAHM N TESL M SÜRES 2 - 4 HAFTA Ç NDE
ÜZER NE ÜRET LEN ÜRÜNLER. TAHM N TESL M SÜRES 4 - 8 HAFTA Ç NDE
2
600x600
600x1200 Kutu =
600x600 Kutu =
Fiyatlar•m•za % 18 KDV dahil de ildir.
C : S PAR
2
5,76
7,20
5,76
5,76
T-15
A
PLAIN
Nem
Dayan•m•
TESL M SÜRES F K R VERMEK Ç N BEL RT LM T R. LÜTFEN KES N TESL M SÜRES Ç N BÖLGE MÜDÜRLÜKLER N ARAYIN.
33
Teslimat
S•n•f•
MARDAV ÖNER LEN F YAT L STES
D ZAYN & DEKORASYON
ASMA TAVAN GRUBU ÜRÜNLER 2013/2
Mart 2013
MALZEME
KODU
MALZEME DETAYI
MALZEME ADI
L STE F YATI
AMBALAJ B LG LER
PERFORMANCE SER S
ULTIMA CANOPY-Performans
B
B
D02.01.0310 ULTIMA-Canopy Concave-BP 62592G
D02.01.0311 ULTIMA-Canopy Convex-BP 62582G
OPTIMA CANOPY-Performans
B
B
B
D02.01.0601 Optima Concave-BPCS 5442 WHG1
D02.01.0602 Optima Circle-BPCS 5443 WHG1
D02.01.0603 OptimaSquare-BPCS5440WHG1
ULTIMA-Performans
B
B
B
B
D02.01.0320
D02.01.0321
D02.01.0322
D02.01.0323
ULTIMA-Board-BP 9536 M4D
ULTIMA-Board-BP 9537 M4D
ULTIMA-TEG-BP 9538 M4D
ULTIMA-MLB-BP 9843 M4D
ULTIMA dB-Akustik
Kenar Detay•
CANOPY Montaj sistemi paket
içeri inde sunulmaktad•r
Kenar Detay•
Kenar Detay•
Kenar Detay•
Board
C
D02.01.0331 ULTIMA dB-Board-BP 2039 M4A
Board
D02.01.0332 ULTIMA dB-TEG-BP 2040 M4
D02.01.0333 ULTIMA dB-MLB-BP 2041 M4 MBE
CLEANROOM FL - Hijyenik
C
C
D02.01.0360
D02.01.0361 CLEANROOM FL-BP 9529 M7G
CLEANROOM FL-BP 9527 M7G
CERAMAGUARD FINE FISSURED
Nem Dayan!m!
C
D02.01.0370 CRM.FINEFIS-Board-BP 607 M6G
C
D02.01.0371 CRM.FINEFIS-Board-BP 608 M6G
Kullan•lacak
Ta •y•c• Sistem
Board
Board
Tegular
Microlook BE
D02.01.0330 ULTIMA dB-Board-BP 2038 M4A
C
Kullan•lacak
Ta •y•c• Sistem
CANOPY Montaj sistemi paket
içeri inde sunulmaktad•r
C
C
Kullan•lacak
Ta •y•c• Sistem
T-24
Nem
Dayan•m•
Kal•nl•k
mm
95%
32
32
Nem
Dayan•m•
Kal•nl•k
mm
95%
22
22
22
Nem
Dayan•m•
Kal•nl•k
mm
T-24
Tegular
Microlook BE
T-15
Kenar Detay•
Kullan•lacak
Ta •y•c• Sistem
1905x1180 Kutu =
Ana
Birim
m2
Miktar•
2
2
Ad
Ad
5,04
5,04
2
Euro/Ad
2.200
2.200
Ebat mm
Amb.
Birimi
Ambalaj
Miktar•
Ana
Birim
m
Miktar•
Euro/Ad
R:1170
Kutu =
1
1
1
Ad
Ad
Ad
1,37
1,37
700
700
600
Ambalaj
Miktar•
Ana
Birim
Adet
Miktar•
Euro/m2
1170x1040 Kutu =
1170x1170 Kutu =
Ebat mm
Amb.
Birimi
1,37
m
m2
m2
m2
12
12
28,00
28,00
34,00
36,15
Ana
Birim
Adet
Miktar•
Euro/m2
2
Kutu =
600x600
Kutu =
Kal•nl•k
mm
Ebat mm
Amb.
Birimi
Ambalaj
Miktar•
19
600x600
Kutu =
2,88
2
m
8
19
600x1200 Kutu =
4,32
m2
6
19
600x600
Kutu =
2,88
m2
8
19
600x600
Kutu =
2,88
m2
8
31,50
31,50
36,75
39,00
Nem
Dayan•m•
Kal•nl•k
mm
Ebat mm
Amb.
Birimi
Ambalaj
Miktar•
Ana
Birim
Adet
Miktar•
Euro/m2
600x600
Kutu =
5,76
5,76
m
m2
16
8
35,50
35,50
Ambalaj
Miktar•
Ana
Birim
Adet
Miktar•
Euro/m2
12
42,00
42,00
Nem
Dayan•m•
95%
T-24
95%
15
15
Kenar Detay•
Kullan•lacak
Ta •y•c• Sistem
Nem
Dayan•m•
Kal•nl•k
mm
T-24
1905x1180 Kutu =
Ambalaj
Miktar•
600x600
19
19
19
19
Boarder Unit
Boarder Unit
Board
Board
Amb.
Birimi
4,32
4,32
4,32
4,32
95%
T-15
Kullan•lacak
Ta •y•c• Sistem
Ebat mm
100%
15
15
600x600
Kutu =
600x1200 Kutu =
600x1200 Kutu =
Ebat mm
600x600
Amb.
Birimi
Kutu =
600x1200 Kutu =
4,32
4,32
2
2
m
m2
6
6
6
Fiyatlar•m•za % 18 KDV dahil de ildir.
Mardav bu listede bulunan fiyatlar• her an de i tirme hakk•na sahiptir.
TESL MAT SINIFI
A : STOKLU ÜRÜNLER. TAHM N TESL M SÜRES 0 - 15 GÜN Ç NDE
B : S PAR
ÜZER NE THALAT YAPILAN ÜRÜNLER. TAHM N TESL M SÜRES 2 - 4 HAFTA Ç NDE
C : S PAR
ÜZER NE ÜRET LEN ÜRÜNLER. TAHM N TESL M SÜRES 4 - 8 HAFTA Ç NDE
TESL M SÜRES F K R VERMEK Ç N BEL RT LM T R. LÜTFEN KES N TESL M SÜRES Ç N BÖLGE MÜDÜRLÜKLER N ARAYIN.
34
Teslimat
S•n•f•
MARDAV ÖNER LEN F YAT L STES
D ZAYN & DEKORASYON
ASMA TAVAN GRUBU ÜRÜNLER 2013/2
Mart 2013
MALZEME
KODU
MALZEME DETAYI
MALZEME ADI
L STE
F YATI
AMBALAJ B LG LER
PERFORMANCE SER S
OPTIMA-Akustik
Kenar Detay•
Kullan•lacak
Ta •y•c• Sistem
Nem Dayan•m•
Kal•nl•k
mm
Ebat mm
Amb.
Birimi
Ambalaj
Miktar•
15
600x600
Kutu =
14,4
15
600x1200 Kutu =
14,4
20
600x600
Kutu =
1200x1200 Kutu =
Ana
Birim
Adet
Miktar•
Euro/m2
m
2
40
m
2
20
10,08
m2
28
11,52
m
15
600x600
Kutu =
7,2
m2
20
OPTIMA-TEG-BP 2330 M4
15
600x1200 Kutu =
14,4
m
2
20
D02.01.0410
OPTIMA-ML-BP 2331 M4
15
600x600
Kutu =
7,2
m2
20
C
D02.01.0411
OPTIMA-ML-BP 2332 M4
15
600x1200 Kutu =
14,4
m2
20
C
D02.01.0412
OPTIMA-ML-BP 2363 M4
20
600x600
Kutu =
5,04
m2
14
30,00
30,00
39,75
48,00
39,15
39,15
41,75
41,75
47,30
Ebat mm
Amb.
Birimi
Ambalaj
Miktar•
Ana
Birim
Adet
Miktar•
Euro/m2
15
600x600
Kutu =
5,76
m2
16
15
600x1200 Kutu =
7,2
m
2
10
14
C
D02.01.0390
OPTIMA-Board-BP 2327 M4
C
D02.01.0391
OPTIMA-Board-BP 2328 M4
C
D02.01.0392
OPTIMA-Board-BP 2335 M4
C
D02.01.0394
OPTIMA-Board-BP 2338 M4
C
D02.01.0400
OPTIMA-TEG-BP 2329 M4
C
D02.01.0401
C
BIOGUARD - Hijyenik
Board
T-24
20
Tegular
Microlook
T-24
95%
T-15
Kenar Detay•
Kullan•lacak
Ta •y•c• Sistem
Board
T-24
Kal•nl•k
Nem Dayan•m•
mm
2
8
B
D02.01.0430
BIOGUARD-P92221 M4
B
D02.01.0431
BIOGUARD-P92222 M4
B
D02.01.0434
BIOGUARD-P92223 M4
Tegular
T-24
15
600x600
Kutu =
5,04
m2
B
D02.01.0436
BIOGUARD-P92224 M4
Microlook
T 15
15
600x600
Kutu =
5,04
m2
14
13,00
13,00
22,75
25,75
Kenar Detay•
Kullan•lacak
Ta •y•c• Sistem
Ebat mm
Amb.
Birimi
Ambalaj
Miktar•
Ana
Birim
Adet
Miktar•
Euro/m2
T-24
18
600x600
Kutu =
11,52
m
2
Board
32
18
600x1200 Kutu =
11,52
m
2
16
18
600x600
Kutu =
3,60
m
2
10
NEVADA
95%
Kal•nl•k
Nem Dayan•m•
mm
8
28,75
28,75
44,50
44,50
44,75
45,25
Adet
Miktar•
Euro/m2
2
32
2
16
46,50
46,50
B
D02.01.0440
NEEVA PF-Board-BP 2404 M4
B
D02.01.0441
NEEVA PF-Board-BP 2405 M4
B
D02.01.0450
NEEVA PF-Board-BP 2414 M4
C
D02.01.0451
NEEVA PF-Board-BP 2415 M4
18
600x1200 Kutu =
5,76
m2
8
B
D02.01.0460
NEEVA PF-Board-BP 2423 M4
18
600x600
Kutu =
3,60
m2
10
C
D02.01.0461
NEEVA PF-Board-BP 2424 M4
18
600x1200 Kutu =
5,76
m
Ebat mm
Amb.
Birimi
Ambalaj
Miktar•
Ana
Birim
18
600x600
Kutu =
11,52
m
18
600x1200 Kutu =
11,52
m
PARAFON HYGIEN - Hijyenik
B
D02.01.0470
Parafon Hygien-Board-BP 9702 M4
B
D02.01.0471
Parafon Hygien-Board-BP 9703 M4
Tegular
Microlook
T-24
95%
T-15
Kenar Detay•
Kullan•lacak
Ta •y•c• Sistem
Board
T-24
Kal•nl•k
Nem Dayan•m•
mm
95%
2
Fiyatlar•m•za % 18 KDV dahil de ildir.
Mardav bu listede bulunan fiyatlar• her an de i tirme hakk•na sahiptir.
TESL MAT SINIFI
A : STOKLU ÜRÜNLER. TAHM N TESL M SÜRES 0 - 15 GÜN Ç NDE
B : S PAR
ÜZER NE THALAT YAPILAN ÜRÜNLER. TAHM N TESL M SÜRES 2 - 4 HAFTA Ç NDE
C : S PAR
ÜZER NE ÜRET LEN ÜRÜNLER. TAHM N TESL M SÜRES 4 - 8 HAFTA Ç NDE
TESL M SÜRES F K R VERMEK Ç N BEL RT LM T R. LÜTFEN KES N TESL M SÜRES Ç N BÖLGE MÜDÜRLÜKLER N ARAYIN.
35
Teslimat
S•n•f•
MARDAV ÖNER LEN F YAT L STES
D ZAYN & DEKORASYON
ASMA TAVAN GRUBU ÜRÜNLER 2013/2
Mart 2013
MALZEME
KODU
MALZEME DETAYI
MALZEME ADI
L STE
F YATI
AMBALAJ B LG LER
DESIGN SER S
VISUAL
Yüzey Dizayn•
C
D02.01.0490 VISSUAL-BP 8580 M4B
Visual V49
C
D02.01.0491 VISSUAL-BP 8581 M4B
Visual V64
GRAPHIS
Yüzey Dizayn•
Kullan•lacak
Ta •y•c• Sistem
Nem
Dayan•m•
T-15
70%
Kullan•lacak
Ta •y•c• Sistem
Nem
Dayan•m•
Ambalaj
Miktar•
Ana
Birim
Kutu =
4,32
m
600x600
Kutu =
4,32
m
Kal•nl•k
mm
Ebat mm
Amb.
Birimi
Ambalaj
Miktar•
Kal•nl•k
mm
Ebat mm
Amb.
Birimi
19
600x600
19
Adet
Miktar•
Euro/m2
2
12
2
12
57,50
57,50
Ana
Birim
Adet
Miktar•
Euro/m2
C
D02.01.0500 GRAPHIS-BP 9220 M4 B
Linear/ Microlook
17
600x600
Kutu =
2,88
m2
8
C
D02.01.0501 GRAPHIS-BP 9221 M4 B
NeoCubic/ Microlook
17
600x600
Kutu =
2,88
m2
8
C
D02.01.0502 GRAPHIS-BP 9222 M4 B
Dioganal/ Microlook
17
600x600
Kutu =
2,88
m
2
8
C
D02.01.0503 GRAPHIS-BP 9223 M4 B
Mix A/ Microlook
17
600x600
Kutu =
2,88
m
2
8
C
D02.01.0504 GRAPHIS-BP 9224 M4 B
Mix B/ Microlook
17
600x600
Kutu =
2,88
m
2
8
C
D02.01.0505 GRAPHIS-BP 9900 M4
Puntos/ Microlook
17
600x600
Kutu =
2,88
m
2
8
C
D02.01.0506 GRAPHIS-BP 9901 M4
Cuadros/ Microlook
17
600x600
Kutu =
2,88
m
2
8
49,50
49,50
49,50
49,50
49,50
49,50
49,50
Kal•nl•k
mm
Ebat mm
Amb.
Birimi
Ambalaj
Miktar•
Ana
Birim
Adet
Miktar•
Euro/m2
15
600x600
Kutu =
3,6
m2
10
15
600x600
Kutu =
2,16
m
2
6
15
600x600
Kutu =
3,6
m
2
10
49,15
49,15
49,15
Kal•nl•k
mm
Ebat mm
Amb.
Birimi
Ambalaj
Miktar•
Ana
Birim
Adet
Miktar•
Euro/m2
2
14
SYNONYMES
Yüzey Dizayn•
C
D02.01.0510 SYNONYMES-BP 2021 M5
Synonymes Melody
C
D02.01.0511 SYNONYMES-BP 2022 M5
Synonymes Ribbon A
C
D02.01.0515 SYNONYMES-BP 2034 M5
Synonymes Plain
CIRRUS GEOMETRIC
Yüzey Dizayn•
T-15
70%
Kullan•lacak
Ta •y•c• Sistem
Nem
Dayan•m•
T-15
70%
Kullan•lacak
Ta •y•c• Sistem
Nem
Dayan•m•
C
D02.01.0520 CIR.GEO-BP 9293 M5B
Microlook Step
15
600x600
Kutu =
5,04
m
C
D02.01.0521 CIR.GEO-BP 8406 M5B
Microlook Image
15
600x600
Kutu =
5,04
m2
14
C
D02.01.0522 CIR.GEO-BP 8830 M5B
Microlook Decade
15
600x600
Kutu =
5,04
m2
14
C
D02.01.0523 CIR.GEO-BP 8850 M5B
Microlook Doric
15
600x600
Kutu =
5,04
m2
14
38,15
38,15
38,15
38,15
Kal•nl•k
mm
Ebat mm
Amb.
Birimi
Ambalaj
Miktar•
Ana
Birim
Adet
Miktar•
Euro/m2
15
600x600
Kutu =
5,04
m
2
14
15
600x600
Kutu =
5,04
m
2
14
15
600x600
Kutu =
5,04
m
2
Ambalaj
Miktar•
Ana
Birim
CONTRAST
Yüzey Dizayn•
C
D02.01.0530 CONTRAST-BP 9902 M4
Contrast Circles
C
D02.01.0531 CONTRAST-BP 9903 M4
Contrast Squares
C
D02.01.0532 CONTRAST-BP 9904 M4
Contrast Linear
FINE FISSURED SEKTOR
C
D02.01.0540 FIN.FIS.SEK-BP 9700 M4B
COLORTONE *
T-15
Kullan•lacak
Ta •y•c• Sistem
T-15
70%
Nem
Dayan•m•
95%
14
44,15
44,15
44,15
Adet
Miktar•
Euro/m2
m2
14
35,00
Ambalaj
Miktar•
Ana
Birim
Adet
Miktar•
Euro/m2
5,76
12,75
12,75
12,75
15,50
15,50
Yüzey Dizayn•
Kullan•lacak
Ta •y•c• Sistem
Nem
Dayan•m•
Kal•nl•k
mm
Ebat mm
Amb.
Birimi
Microlook Sector
T-15
70%
15
600x600
Kutu =
5,04
Kenar Detay•
Kullan•lacak
Ta •y•c• Sistem
Nem
Dayan•m•
Kal•nl•k
mm
Ebat mm
Amb.
Birimi
Kutu =
C
D02.01.0550 DUNE-BP 9095 M4B
Board
15
600x600
m
2
16
C
D02.01.0551 DUNE-BP 9090 M4B
Board
15
600x1200 Kutu =
7,2
m
2
10
C
D02.01.0552 FINEFISSURED-BP 9121 M3B
Board
15
600x600
Kutu =
5,74
m
2
16
C
D02.01.0553 DUNE-BP 9163 M4B
Tegular
15
600x600
Kutu =
5,04
m
2
14
C
D02.01.0554 DUNE-BP 9113 M4B
Microlook
15
600x600
Kutu =
5,04
m
2
14
T-24
95%
T-15
* Alternatif renk seçenekleri
(1) Black (BK), Navy (NY), Cement (CG), Perl (PF), Carrara (CA), Amber (AB), Jade (JA)
(2) Metal (MT)
Fiyatlar•m•za % 18 KDV dahil de ildir.
Mardav bu listede bulunan fiyatlar• her an de i tirme hakk•na sahiptir.
TESL MAT SINIFI
A : STOKLU ÜRÜNLER. TAHM N TESL M SÜRES 0 - 15 GÜN Ç NDE
B : S PAR
ÜZER NE THALAT YAPILAN ÜRÜNLER. TAHM N TESL M SÜRES 2 - 4 HAFTA Ç NDE
C : S PAR
ÜZER NE ÜRET LEN ÜRÜNLER. TAHM N TESL M SÜRES 4 - 8 HAFTA Ç NDE
TESL M SÜRES F K R VERMEK Ç N BEL RT LM T R. LÜTFEN KES N TESL M SÜRES Ç N BÖLGE MÜDÜRLÜKLER N ARAYIN.
36
Teslimat
S•n•f•
MARDAV ÖNER LEN F YAT L STES
D ZAYN & DEKORASYON
ASMA TAVAN GRUBU ÜRÜNLER 2013/2
Mart 2013
MALZEME
KODU
MALZEME DETAYI
MALZEME ADI
AMBALAJ B LG LER
L STE
F YATI
LAY-ON / BOARD GÖRÜNÜR TA IYICILI S STEM PANELLER
ALÜM NYUM PANELLER
Perforasyon
Bordür
Akustik
ilte
Ebat mm
Renk
Amb.
Birimi
Amb.
Miktar•
Ana
Adet
Birim Miktar•
m
2
34
B
D02.01.1001 BSM.1A.11.1
Non Perf.
-
-
Kutu = 12,24
B
D02.01.1003 BSM.1A.22.1
2.5 mm
1 cm
-
Kutu = 12,24
m2
34
B
D02.01.1004 BSM.1A.22.2
2.5 mm
1 cm
+
Kutu = 12,24
m2
34
0,49 D02.01.1005 BSM.1A.32.1
2.5 mm
10 cm
-
Kutu = 12,24
m2
34
Kutu = 12,24
m2
34
Kutu = 12,24
m2
136
m2
136
B
D02.01.1009 BSM.1A.32.2
2.5 mm
10 cm
+
B
D02.01.1006 BSM.1A.42.1
Non Perf.
-
-
B
D02.01.1008 BSM.1A.52.2
2.5 mm
1 cm
-
GALVAN ZE ÇEL K PANELLER
Perforasyon
Bordür
Akustik
ilte
600x600
Ral
9010
300x300
Ebat mm
Kutu = 12,24
Renk
Amb.
Birimi
Amb.
Miktar•
Ana
Adet
Birim Miktar•
B
D02.01.1060 BSM.1G.11.1
Non Perf.
-
-
Kutu =
5,76
m2
16
B
D02.01.1062 BSM.1G.22.1
2.5 mm
1 cm
-
Kutu =
5,76
m2
16
B
D02.01.1063 BSM.1G.22.2
2.5 mm
1 cm
+
Kutu =
5,76
m2
16
B
D02.01.1064 BSM.1G.32.1
2.5 mm
10 cm
-
Kutu =
5,76
m2
16
B
D02.01.1065 BSM.1G.32.2
2.5 mm
10 cm
+
Kutu =
5,76
m2
16
B
D02.01.1066 BSM.1G.42.1
Non Perf.
-
-
Kutu =
5,76
m2
64
B
D02.01.1068 BSM.1G.52.2
2.5 mm
1 cm
-
Kutu =
5,76
m2
64
600x600
Ral
9010
300x300
Euro/m2
18,25
19,00
19,75
18,75
20,00
19,50
20,50
Euro/m2
15,50
16,25
18,25
16,25
17,50
18,50
19,50
LAY-IN / TEGULAR GÖRÜNÜR TA IYICILI S STEM PANELLER
Perforasyon
Bordür
Akustik
ilte
Amb.
Birimi
Amb.
Miktar•
B
D02.01.1040 BSM.3A.11.1
Non Perf.
-
-
Kutu =
7,20
m2
20
B
D02.01.1043 BSM.3A.22.1
2.5 mm
1 cm
-
Kutu =
7,20
m2
20
B
D02.01.1044 BSM.3A.22.2
2.5 mm
1 cm
+
Kutu =
7,20
m2
20
B
D02.01.1045 BSM.3A.32.1
2.5 mm
10 cm
-
Kutu =
7,20
m2
20
B
D02.01.1046 BSM.3A.32.2
2.5 mm
10 cm
+
Kutu =
7,20
m2
20
B
D02.01.1047 BSM.3A.42.1
Non Perf.
-
-
Kutu =
7,20
m2
80
B
D02.01.1049 BSM.3A.52.2
2.5 mm
1 cm
-
Kutu =
7,20
m2
80
GALVAN ZE ÇEL K PANELLER
Perforasyon
Bordür
Akustik
ilte
Amb.
Birimi
Amb.
Miktar•
m
2
20
ALÜM NYUM PANELLER
Ebat mm
Renk
600x600
Ral
9010
300x300
Ebat mm
Renk
Ana
Adet
Birim Miktar•
Ana
Adet
Birim Miktar•
B
D02.01.1110 BSM.3G.11.1
Non Perf.
-
-
Kutu =
7,20
B
D02.01.1112 BSM.3G.22.1
2.5 mm
1 cm
-
Kutu =
7,20
m2
20
B
D02.01.1113 BSM.3G.22.2
2.5 mm
1 cm
+
Kutu =
7,20
m2
20
B
D02.01.1114 BSM.3G.32.1
2.5 mm
10 cm
-
Kutu =
7,20
m2
20
B
D02.01.1115 BSM.3G.32.2
2.5 mm
10 cm
+
Kutu =
7,20
m2
20
B
D02.01.1116 BSM.3G.42.1
Non Perf.
-
-
Kutu =
7,20
m2
80
B
D02.01.1118 BSM.3G.52.2
2.5 mm
1 cm
-
Kutu =
7,20
m2
80
Amb.
Birimi
Amb.
Miktar•
600x600
Ral
9010
300x300
Euro/m2
18,25
19,00
21,00
19,00
20,25
19,75
20,75
2
Euro/m
15,25
16,25
18,25
16,25
17,50
17,50
18,75
CLIP-IN / G ZL TA IYICILI S STEM PANELLER
ALÜM NYUM PANELLER
Perforasyon
Bordür
Akustik
ilte
Ebat mm
Renk
Ana
Adet
Birim Miktar•
2
20
B
D02.01.1020 BSM.2A.11.1
Non Perf.
-
-
Kutu =
7,20
m
B
D02.01.1022 BSM.2A.22.1
2.5 mm
1 cm
-
Kutu =
7,20
m2
20
B
D02.01.1023 BSM.2A.22.2
2.5 mm
1 cm
+
Kutu =
7,20
m2
20
B
D02.01.1024 BSM.2A.32.1
2.5 mm
10 cm
-
Kutu =
7,20
m2
20
B
D02.01.1025 BSM.2A.32.2
2.5 mm
10 cm
+
Kutu =
7,20
m2
20
B
D02.01.1026 BSM.2A.42.1
Non Perf.
-
-
Kutu =
7,20
m2
80
B
D02.01.1028 BSM.2A.52.2
2.5 mm
1 cm
-
Kutu =
7,20
m2
80
GALVAN ZE ÇEL K PANELLER
Perforasyon
Bordür
Akustik
ilte
Amb.
Birimi
Amb.
Miktar•
600x600
Ral
9010
300x300
Ebat mm
Renk
Ana
Adet
Birim Miktar•
2
Euro/m
19,75
20,25
21,50
20,25
21,50
20,60
22,00
Euro/m2
16,25
17,25
19,00
17,25
18,35
18,50
19,75
B
D02.01.1080 BSM.2G.11.1
Non Perf.
-
-
Kutu =
7,20
m2
20
B
D02.01.1082 BSM.2G.22.1
2.5 mm
1 cm
-
Kutu =
7,20
m2
20
B
D02.01.1083 BSM.2G.22.2
2.5 mm
1 cm
+
Kutu =
7,20
m2
20
B
D02.01.1084 BSM.2G.32.1
2.5 mm
10 cm
-
Kutu =
7,20
m2
20
B
D02.01.1085 BSM.2G.32.2
2.5 mm
10 cm
+
Kutu =
7,20
m2
20
B
D02.01.1086 BSM.2G.42.1
Non Perf.
-
-
Kutu =
7,20
m2
80
B
D02.01.1089 BSM.2G.52.2
2.5 mm
1 cm
-
Kutu =
7,20
m2
80
Amb.
Birimi
Amb.
Miktar•
Kutu =
3,60
m2
10
65,00
Kutu =
3,60
m2
10
37,50
Kutu =
3,60
m2
10
33,00
600x600
Ral
9010
300x300
T-15 PETEK PANELLER
PETEK PANELLER
Petek Ebad•
Akustik
ilte
B
D02.01.2005 BSM.4A.05.1
5x5 Kare Hücreli
-
B
D02.01.2010 BSM.4A.10.1
10x10 Kare
Hücreli
-
B
D02.01.2020 BSM.4A.20.1
15x15 Kare
Hücreli
-
Ebat mm
600x600
Renk
Ral
9010
Ana
Adet
Birim Miktar•
2
Euro/m
* ALTERNAT F EBAT. RENK VE SEPES F KASYON DETAYLARI Ç N BÖLGE MÜDÜRLÜKLER M ZLE RT BATA GEÇ N Z
Fiyatlar•m•za % 18 KDV dahil de ildir.
Mardav bu listede bulunan fiyatlar• her an de i tirme hakk•na sahiptir.
TESL MAT SINIFI
A : STOKLU ÜRÜNLER. TAHM N TESL M SÜRES 0 - 7 GÜN Ç NDE
B : S PAR
ÜZER NE ÜRET LEN ÜRÜNLER. TAHM N TESL M SÜRES 0 - 15 GÜN Ç NDE
C : S PAR
ÜZER NE THALAT YAPILAN ÜRÜNLER. TAHM N TESL M SÜRES 1 - 3 HAFTA Ç NDE
TESL M SÜRES F K R VERMEK Ç N BEL RT LM T R. LÜTFEN KES N TESL M SÜRES Ç N BÖLGE MÜDÜRLÜKLER N ARAYIN.
37
Teslimat S•n•f•
MARDAV ÖNER LEN F YAT L STES
D ZAYN & DEKORASYON
ASMA TAVAN GRUBU ÜRÜNLER 2013/2
Mart 2013
MALZEME
KODU
MALZEME DETAYI
MALZEME ADI
m2
*SARF YATI
L STE
F YATI
AMBALAJ B LG LER
TRULOK PROF L VE AKSESUARLARI
JAVELIN PLUS T-24
Yükseklik mm
Boy
mm
A
D02.02.0351 BP 32 40 52 Javelin Plus Ana ta •y•c•
35
3600
A
D02.02.0352 BP 32 30 52-Javelin Plus Tali Ta •y•c•
35
1200
A
D02.02.0103 BP 32 20 21-Javelin Tali Ta •y•c•
30
600
A
D02.02.0001 BP T1919HC-Trulok Kenar L Profili
19x19
3050
Yükseklik mm
Boy
mm
PEAKFORM XL32 T-24
A
D02.02.0161 BP 73 40 52P XL32 Ana Ta •y•c•
35
3600
A
D02.02.0152 BP 31 30 61- XL32 Tali Ta •y•c•
27
1200
A
D02.02.0173 BP 31 20 11- XL32 Tali Ta •y•c•
27
600
A
D02.02.0006 BP 1935H-XL32 L Profili
19x19
3000
Yükseklik mm
Boy
mm
PEAKFORM T-15 XL
B
D02.02.0250 BP 30 40 33 A-Peakform Ana Ta •y•c•
43
3600
B
D02.02.0251 BP 30 30 33 B- Peakform Tali Ta •y•c•
38
1200
B
D02.02.0252 BP 30 20 33 B- Peakform Tali Ta •y•c•
38
600
A
D02.02.0001 BP T1919HC-Trulok Kenar L Profili
19x19
3050
Yükseklik mm
Boy
mm
SILHOUETTE T-15
C
D02.02.0300 BP 80 40 4 2-Silhouette Ana Ta •y•c•
44
3600
C
D02.02.0301 BP 80 30 4 2-Silhouette Tali Ta •y•c•
44
1200
C
D02.02.0302 BP 80 20 4 2-Silhouette Tali Ta •y•c•
A
D02.02.0001 BP T1919HC-Trulok Kenar L Profili
KENAR PROF LLER
44
600
19x19
3050
ÖLÇÜ mm
Boy
mm
A
D02.02.0001 BP T1919 HC-Trulok Kenar L Profili
19x19
3050
A
D02.02.0003 BP 1935H-XL32 L Profili
19x19
3000
A
D02.02.0002 BP T1508 HB-Trulok Basamakl• Z Profil
25+15x8+15
3050
Yükseklik mm
Boy
mm
Renk
Armstrong
Global White
Renk
Armstrong
Global White
Renk
Armstrong
Global White
Renk
Amb.
Birimi
Ambalaj
Miktar•
Ana
Birim
Adet
Miktar•
0,83
Kutu =
72,
mt
20
1,67
Kutu =
72,
mt
60
Miktar
Mt
Euro/m 2
3,56
0,83
Kutu =
36,
mt
60
0,70
Kutu =
108,
mt
36
Amb.
Birimi
Ambalaj
Miktar•
Ana
Birim
Adet
Miktar•
0,83
Kutu =
72,
mt
20
1,67
Kutu =
72,
mt
60
0,83
Kutu =
36,
mt
60
0,70
Kutu =
90,
mt
30
Amb.
Birimi
Ambalaj
Miktar•
Ana
Birim
Adet
Miktar•
0,83
Kutu =
72,
mt
20
1,67
Kutu =
72,
mt
60
Miktar
Mt
Miktar
Mt
Euro/m
2
3,06
Euro/m 2
6,06
0,83
Kutu =
36,
mt
60
0,70
Kutu =
108,
mt
36
Amb.
Birimi
Ambalaj
Miktar•
Ana
Birim
Adet
Miktar•
Kutu =
72,
mt
20
Kutu =
72,
mt
60
Miktar
Mt
Euro/m
2
0,83
Armstrong
Global White /
Black
Renk
Armstrong
Global White
1,67
18,84
0,83
Kutu =
36,
mt
60
0,70
Kutu =
108,
mt
36
Amb.
Birimi
Ambalaj
Miktar•
Ana
Birim
Adet
Miktar•
Miktar
Mt
Euro/m
0,70
0,53
Kutu =
108,
mt
36
0,70
0,46
Kutu =
90,
mt
30
0,70
1,58
Kutu =
109,8
mt
36
Miktar
Mt
Euro/m 2
Amb.
Birimi
Ambalaj
Miktar•
Ana
Birim
Adet
Miktar•
2
Euro/Mt
0,95
0,90
0,90
0,75
Euro/Mt
0,85
0,76
0,76
0,65
Euro/Mt
1,70
1,65
1,65
0,75
Euro/Mt
5,50
5,50
5,50
0,75
Euro/Mt
0,75
0,65
2,25
BLUE SAFE PROF L VE AKSESUARLARI
BLUE SAFE T-15
A
D02.02.0600 BLUE'S Ana Ta •y•c•
38
3600
A
D02.02.0601 BLUE'S Tali Ta •y•c•
38
1200
A
D02.02.0602 BLUE'S Tali Ta •y•c•
A
D02.02.0501 BLUE'S Kenar L Profili
KENAR PROF LLER
A
D02.02.0501 BLUE'S Kenar L Profili
A
D02.02.0502 BLUE'S Basamakl• Z Profili
BLUE SAFE CLIP-IN
A
D02.02.0700 BLUE'S OMEGA Profil
A
D02.03.0801 BLUE'S OMEGA Ekleme Parças•
38
600
19x19
3000
ÖLÇÜ mm
Boy
mm
19x19
3000
24+9x15+15
3000
Boy mm
4000
Renk
0,83
Ral 9010
1,67
0,83
3,45
0,70
Renk
Ral 9010
Kutu =
90,
mt
25
Kutu =
60,
mt
50
75
Kutu =
45,
mt
Kutu =
120,
mt
40
Amb.
Birimi
Ambalaj
Miktar•
Ana
Birim
Adet
Miktar•
Miktar
Mt
Euro/m
0,70
0,49
Kutu =
120,
mt
40
0,70
0,77
Kutu =
90,
mt
30
Euro/m 2
600*600
Amb.
Birimi
Ambalaj
Miktar•
Ana
Birim
Adet
Miktar•
Miktar
Miktar
Euro/m 2 300*300
Mt
Mt
2
4,56
2,54
Kutu =
60,
mt
15
1,03
1,03
Kutu =
100,
Ad
100
Kutu =
100,
Ad
100
Kutu =
100,
Ad
100
A
D02.03.0802 BLUE'S OMEGA Yayl• Klips
2,76
A
D02.03.0803 BLUE'S OMEGA Ask• Ma as•
1,00
A
D02.02.0750 BLUE'S Kenar U Profili - Ral 9010
A
D02.03.0804 BLUE'S Kenar Bask• Yay•
9,50
1,00
1,00
5,92
0,60
0,60
Kutu =
72,
mt
24
2,00
2,00
Kutu =
150,
Ad
150
Bu ürünler "Montaj Elemanlar• Paketi"
içerisinde
Miktar
Adet
Euro/m 2
Amb.
Birimi
Ambalaj
Miktar•
Ana
Birim
Adet
Miktar•
Kutu =
50,
Ad
50
0,49
Kutu =
100,
Ad
100
Kutu =
50,
Ad
50
3000
Euro/Mt
1,00
0,85
0,85
0,70
Euro/Mt
0,70
1,10
Euro/Birim
1,60
0,20
0,20
0,15
1,50
0,20
BLUE SAFE MONTAJ ELEMANLAR
BLUE SAFE MONTAJ ELEMANLAR
A
D02.03.0901 BLUE'S ASKI YAYI
Ask• Yay• 50 Ad.
A
D02.03.1000 BLUE'S ASKI TEL -600 mm
Ask• Teli 100 Ad
D02.03.0950 BLUE'S ÇEL K DÜBEL (6x45)mm
Çelik Dübel 50 Ad.
A
olmak üzere
birarada servis
edilir.
0,70
1,40
0,70
Euro/Ad
0,15
0,20
0,15
2
*m SARF YATLARI, 600x600 GR D S STEM Ç N ORTALAMA DE ERLER OLARAK HESAPLANMI TIR. PROJEYE GÖRE FARKLILIK GÖSTEREB L R.
Fiyatlar•m•za % 18 KDV dahil de ildir.
Mardav bu listede bulunan fiyatlar• her an de i tirme hakk•na sahiptir.
TESL MAT SINIFI
A : STOKLU ÜRÜNLER. TAHM N TESL M SÜRES 0 - 15 GÜN Ç NDE
B : S PAR
ÜZER NE THALAT YAPILAN ÜRÜNLER. TAHM N TESL M SÜRES 4 - 8 HAFTA Ç NDE
C : S PAR
ÜZER NE ÜRET LEN ÜRÜNLER. TAHM N TESL M SÜRES 2 - 4 HAFTA Ç NDE
TESL M SÜRES F K R VERMEK Ç N BEL RT LM T R. LÜTFEN KES N TESL M SÜRES Ç N BÖLGE MÜDÜRLÜKLER N ARAYIN.
38
Teslimat
S•n•f•
MARDAV ÖNER LEN F YAT L STES
BLUE'SAFE PROSONIC
AKUST K VE SES YALITIM S STEMLER 2013/1
Ocak 2013
MALZEME
KODU
MALZEME DETAYI
MALZEME ADI
AMBALAJ B LG LER
L STE F YATI
PROSONIC EB
Kal•nl•k
Boy
En cm
mm
cm
LEVHA
Renk
Amb.
Birimi
Amb.
Miktar•
Ana Birim
2
Euro/m
2
A
D03.01.0007 PROSONIC EB7
7
Pk
=
8,1
m
A
D03.01.0010 PROSONIC EB10
10
Pk
=
8,1
m
A
D03.01.0020 PROSONIC EB20
20
Pk
=
8,1
m
A
D03.01.0030 PROSONIC EB30
30
Pk
=
8,1
m
3,70
5,20
10,40
15,60
Amb.
Miktar•
Ana Birim
Euro/m2
100 135
Karma
2
2
2
PROSONIC FX
Kal•nl•k
Boy
En cm
mm
cm
LEVHA
A
D03.01.0120 PROSONIC FX20
20
A
D03.01.0130 PROSONIC FX30
30
100 135
Renk
Siyah
Amb.
Birimi
2
Pk
=
8,1
m
Pk
=
8,1
m
8,80
13,20
Amb.
Miktar•
Ana Birim
Euro/m2
2
PROSONIC TX
Kal•nl•k
Boy
En cm
mm
cm
LEVHA
Renk
Amb.
Birimi
2
A
D03.01.0210 PROSONIC TX10 - NOIR
10
Siyah
Pk
=
8,1
m
A
D03.01.0211 PROSONIC TX10 - BEIGE
10
Bej
Pk
=
8,1
m2
K•rm•z•
Pk
=
8,1
m2
Lacivert
Pk
=
8,1
m2
13,00
13,00
13,00
13,00
Amb.
Miktar•
Ana Birim
Euro/m
8,1
m2
32,00
Amb.
Miktar•
Ana Birim
Euro/m
8,1
m2
43,50
Amb.
Miktar•
Ana Birim
Euro/m
8,1
m2
16,75
Amb.
Miktar•
Ana Birim
Euro/mt
0,75
1,12
1,50
A
PROSONIC TX10 - RED
10
A
PROSONIC TX10 - NAVY
10
100 270
PROSONIC PFX
LEVHA
A
D03.01.0301 PROSONIC PFX
Kal•nl•k
Boy
En cm
mm
cm
32,5
100 135
Renk
Siyah
Amb.
Birimi
Pk
=
2
PROSONIC SFX
LEVHA
A
D03.01.0401 PROSONIC SFX
Kal•nl•k
Boy
En cm
mm
cm
52,5
100 135
Renk
Siyah
Amb.
Birimi
Pk
=
2
PROSONIC VL50/10
LEVHA
A
D03.01.0501 PROSONIC VL50/10
Kal•nl•k
Boy
En cm
mm
cm
50
100 270
Renk
Siyah
Amb.
Birimi
Pk
=
2
PROSONIC RIBBON
LEVHA
Kal•nl•k
Boy
En cm
mm
cm
A
D03.02.0050 PROSONIC Ribbon 50
7
5
200
A
D03.02.0075 PROSONIC Ribbon 75
7
7,5
200
A
D03.02.0100 PROSONIC Ribbon 100
7
10
200
Renk
Karma
Amb.
Birimi
Pk
=
12,
mt
Pk
=
8,
mt
Pk
=
6,
mt
PROSONIC BOND
LEVHA
Kal•nl•k
Boy
En cm
mm
cm
A
D03.02.1035 PROSONIC Bond 35
-
-
-
A
D03.02.1150 PROSONIC Bond 150
-
-
-
Renk
effaf
Amb.
Birimi
Dolum
Miktar•
Birimi
Ana
Birim
Euro/Ad
Tnk =
3,5
Kg
Ad
Tnk =
15,
Kg
Ad
34,25
122,00
Amb.
Birimi
Amb.
Miktar•
Ana Birim
1,
m
PROSONIC KEND NDEN YAPI KAN*
* Prosonic ürünleri'nin kendinden yap• kanl• olarak talep
edilmesi halinde birim fiyata eklenecektir.
A
D03.02.1200 PROSONIC Kendinden Yap• kan
Kal•nl•k
Boy
En cm
mm
cm
-
-
-
Renk
effaf
Ad
=
2
Euro/m
5,25
Fiyatlar•m•za % 18 KDV dahil de ildir.
Mardav bu listede bulunan fiyatlar• her an de i tirme hakk•na sahiptir.
TESL MAT SINIFI
A : STOKLU ÜRÜNLER. TAHM N TESL M SÜRES 0 - 7 GÜN Ç NDE
B : S PAR ÜZER NE ÜRET LEN ÜRÜNLER. TAHM N TESL M SÜRES 0 - 15 GÜN Ç NDE
C : S PAR ÜZER NE THALAT YAPILAN ÜRÜNLER. TAHM N TESL M SÜRES 1 - 3 HAFTA Ç NDE
TESL M SÜRES F K R VERMEK Ç N BEL RT LM T R. LÜTFEN KES N TESL M SÜRES Ç N BÖLGE MÜDÜRLÜKLER N ARAYIN.
39
2
Teslimat
S•n•f•
MARDAV ÖNER LEN F YAT L STES
EPOXY-POL URETAN YÜZEY KAPLAMALARI
HUNTSMAN 2013/1
Eylül 2013
MALZEME KODU
MALZEME ADI
AMBALAJ B LG LER
ASTARLAR
1. BÖLGE 2. BÖLGE 3. BÖLGE 4. BÖLGE 5. BÖLGE 6. BÖLGE 7. BÖLGE 8. BÖLGE 9. BÖLGE 10. BÖLGE
Amb.
Birimi
Ambalaj
Miktar•
Ana
Birim
A
M01.01.01.0001
EPOXY PRIMER TU 20KG T0
Kap
=
20,00
kg
A
M01.01.01.0010
MULTILAYER PRIMER TU-1 30KG T0
Kap
=
30,00
kg
A
M01.01.01.0020
HEAVY DUTY PRIMER 1.5KG T1
Kap
=
1,50
kg
A
M01.01.01.0030
EPOXY PRIMER NB 20 KG T0
Kap
=
20,00
kg
A
M01.01.01.0040
RESIPRIMER NO 2 1L T0
Kap
=
4,00
kg
A
M01.01.01.0050
ISOTHANE PU PRIMER 25L T1
Kap
=
25,00
kg
A
M01.01.01.0060
PRIMER 011 AP TU 5.7KG T0
Kap
=
5,70
kg
A
M01.01.01.0070
STEEL PRIMER 012 5KG T0
Kap
=
5,00
kg
A
M01.01.01.0080
EPOXY PRIMER 1000 20KG T0
Kap
=
20,00
kg
A
M01.01.01.0090
EPOXY PRIMER 20KG T0
Kap
=
20,00
kg
A
M01.01.01.0100
EPOXY PPRIMER FL 15KG T0
Kap
=
15,00
kg
Ambalaj
Miktar•
Ana
Birim
30,00
kg
KAPLAMALAR
A
M01.01.02.01.0000
SELF LEVEL.FLOOR SCREED 30KG T0
Kap
A
M01.01.02.02.0000
SELF LEVEL.FLOOR SCREED-TU 30KG T1
Kap
=
30,00
kg
A
M01.01.02.03.0000
EPOXYCOAT SELF 2K 25KG T0
Kap
=
25,00
kg
A
M01.01.02.04.0000
MULTILAYER SCREED TOP 12.5KG T0
Kap
12,50
kg
A
M01.01.02.05.0000
MULTILAYER SCREED TOP TU 12.5KG T0
Kap
=
12,50
kg
A
M01.01.02.06.0000
EPOXYCOAT HD 25G T0
Kap
=
25,00
kg
A
M01.01.02.07.0000
ARATHANE PU COAT HD 12.5KG T1
Kap
=
12,50
kg
A
M01.01.02.08.0000
EPOXYCOAT OP FLAT 25KG T1
Kap
=
25,00
kg
A
M01.01.02.09.0000
EPOXYCOAT OP 25KG T1
Kap
=
25,00
kg
A
M01.01.02.10.0000
EPOXYCOAT TERROZO
Kap
=
7,00
kg
A
M01.01.02.11.0000
FLOORSEAL CLEAR 4.5KG T0
Kap
=
4,50
kg
A
M01.01.02.12.0000
ARATHANE PU CEMENT HC FILLER C27.4 KGT1
Kap
=
27,40
kg
A
M01.01.02.13.0000
ARATHANE PU CEMENT TC FILLER C12.6KGT1
Kap
=
12,60
kg
A
M01.01.02.14.0000
ARATHANE PU CEMENT MC FILLER C 22.1KG T1
Kap
=
22,10
A
M01.01.02.15.0000
ARATHANE PU CEMENT BASE A 2.4KG T1
Kap
=
2,40
kg
A
M01.01.02.16.0000
ARATHANE PU CEMENT HARDENER 2.5KG T1
Kap
=
2,50
kg
A
M01.01.02.17.0000
EPOXYCOAT STANDARD WHITE 4.7KG T0
Kap
=
4,70
kg
A
M01.01.02.18.0000
EPOXYCOAT WB HARDENER 20KG T0
Kap
=
20,00
kg
A
M01.01.02.19.0000
EPOXYCOAT WB RESIN BEIGE 20KG T0
Kap
=
20,00
kg
A
M01.01.02.20.0000
EPOXYCOAT WB RESIN GREEN 20KG T0
Kap
=
20,00
kg
A
M01.01.02.21.0000
EPOXYCOAT WB RESIN WHITE 20KG T0
Kap
20,00
kg
A
M01.01.02.22.0000
EPOXYCOAT WB RESIN GREY 20KG T0
Kap
=
20,00
kg
A
M01.01.02.23.0000
EPOXYCOAT CLEAR 10KG T0
Kap
=
10,00
kg
A
M01.01.02.24.0000
EPOXYCOAT WB 5KG T0
Kap
=
5,00
kg
A
M01.01.02.25.0000
TOPCOAT HB-1 5.4KG T1
Kap
=
5,40
kg
A
M01.01.02.26.0000
TOPCOAT 020 TU 10KG T1
Kap
=
10,00
kg
A
M01.01.02.27.0000
TOPCOAT PU 26.6 7.5KG T0
Kap
=
7,50
kg
A
M01.01.02.28.0000
Arathane PU Coat 201 7,5 KG
Kap
=
7,50
kg
A
M01.01.02.29.0000
Arathane PU Coat WB (Water based) 7,5 KG
Kap
=
7,50
kg
=
A
M01.01.02.30.0000
EPOXYCOAT TL 10KG T1
Kap
=
10,00
kg
Ambalaj
Miktar•
Ana
Birim
=
=
Euro/kg
9,75
4,24
14,62
12,21
15,27
11,05
11,97
12,21
10,26
10,26
8,10
Euro/kg
Euro/kg
9,76
4,25
14,63
12,21
15,28
11,06
11,98
12,21
10,27
10,27
8,11
9,77
4,27
14,65
12,23
15,29
11,08
11,99
12,23
10,28
10,28
8,12
Euro/kg
9,78
4,28
14,66
12,24
15,31
11,09
12,01
12,24
10,30
10,30
8,13
Euro/kg
9,80
4,30
14,68
12,26
15,33
11,11
12,03
12,26
10,32
10,32
8,15
Euro/kg
9,84
4,33
14,71
12,29
15,36
11,14
12,06
12,29
10,35
10,35
8,19
Euro/kg
9,86
4,36
14,74
12,32
15,39
11,17
12,09
12,32
10,38
10,38
8,21
Euro/kg
Euro/kg
9,88
4,38
14,76
12,34
15,41
11,19
12,11
12,34
10,40
10,40
8,23
9,93
4,43
14,81
12,39
15,45
11,24
12,15
12,39
10,44
10,44
8,28
Euro/kg
5,12
4,24
8,09
9,66
8,41
10,55
7,54
6,91
6,91
11,73
8,66
2,73
2,73
2,73
10,25
12,04
15,27
7,36
8,92
8,92
8,92
8,92
14,87
8,52
18,16
14,99
9,03
17,53
26,86
14,62
Euro/kg
5,13
4,24
8,10
9,67
8,41
10,55
7,55
6,92
6,92
11,73
8,67
2,73
2,73
2,73
10,26
12,05
15,27
7,37
8,92
8,92
8,92
8,92
14,88
8,53
18,16
15,00
9,04
17,53
26,87
14,62
Euro/kg
Euro/kg
5,14
4,25
8,11
9,68
8,42
10,56
7,56
6,93
6,93
11,74
8,68
2,74
2,74
2,74
10,27
12,06
15,28
7,38
8,93
8,93
8,93
8,93
14,89
8,54
18,17
15,01
9,05
17,54
26,88
14,63
5,15
4,27
8,12
9,69
8,43
10,58
7,57
6,94
6,94
11,76
8,69
2,75
2,75
2,75
10,28
12,07
15,29
7,39
8,95
8,95
8,95
8,95
14,90
8,55
18,18
15,02
9,06
17,55
26,89
14,65
Euro/kg
5,16
4,28
8,13
9,71
8,45
10,59
7,58
6,95
6,95
11,77
8,70
2,77
2,77
2,77
10,30
12,08
15,31
7,41
8,96
8,96
8,96
8,96
14,91
8,57
18,20
15,03
9,08
17,57
26,91
14,66
Euro/kg
5,18
4,30
8,15
9,73
8,47
10,61
7,60
6,97
6,97
11,79
8,72
2,79
2,79
2,79
10,32
12,10
15,33
7,43
8,98
8,98
8,98
8,98
14,93
8,59
18,22
15,05
9,10
17,59
26,93
14,68
Euro/kg
5,22
4,33
8,19
9,76
8,50
10,64
7,64
7,01
7,01
11,82
8,76
2,82
2,82
2,82
10,35
12,14
15,36
7,46
9,01
9,01
9,01
9,01
14,97
8,62
18,25
15,09
9,13
17,62
26,96
14,71
Euro/kg
5,24
4,36
8,21
9,79
8,53
10,67
7,66
7,03
7,03
11,85
8,78
2,85
2,85
2,85
10,38
12,16
15,39
7,49
9,04
9,04
9,04
9,04
14,99
8,65
18,28
15,11
9,16
17,65
26,99
14,74
Euro/kg
Euro/kg
5,26
4,38
8,23
9,81
8,55
10,69
7,68
7,05
7,05
11,87
8,80
2,87
2,87
2,87
10,40
12,18
15,41
7,51
9,06
9,06
9,06
9,06
15,01
8,67
18,30
15,13
9,18
17,67
27,01
14,76
5,31
4,43
8,28
9,85
8,59
10,74
7,73
7,10
7,10
11,92
8,85
2,91
2,91
2,91
10,44
12,23
15,45
7,55
9,11
9,11
9,11
9,11
15,06
8,71
18,34
15,18
9,22
17,72
27,05
14,81
1. BÖLGE 2. BÖLGE 3. BÖLGE 4. BÖLGE 5. BÖLGE 6. BÖLGE 7. BÖLGE 8. BÖLGE 9. BÖLGE 10. BÖLGE
Amb.
Birimi
A
M01.01.03.0001
EPOXYBOND-1 4.6KG T1
Kap
=
4,60
kg
A
M01.01.03.0010
SCREEDBOND-1 10KG T1
Kap
=
10,00
kg
A
M01.01.03.0020
TILE GROUT GREY 5KG T0
Kap
=
5,00
kg
A
M01.01.03.0030
BONDING PASTE BEIGE 4X1KG T1
Kap
=
1,00
kg
Ambalaj
Miktar•
Ana
Birim
HARÇLAR
Euro/kg
14,62
12,97
6,11
11,35
Euro/kg
14,62
12,97
6,11
11,36
Euro/kg
Euro/kg
14,63
12,98
6,12
11,37
14,65
12,99
6,13
11,38
Euro/kg
14,66
13,01
6,15
11,40
Euro/kg
14,68
13,03
6,17
11,42
Euro/kg
14,71
13,06
6,20
11,45
Euro/kg
14,74
13,09
6,23
11,48
Euro/kg
Euro/kg
14,76
13,11
6,25
11,50
14,81
13,15
6,29
11,54
1. BÖLGE 2. BÖLGE 3. BÖLGE 4. BÖLGE 5. BÖLGE 6. BÖLGE 7. BÖLGE 8. BÖLGE 9. BÖLGE 10. BÖLGE
Amb.
Birimi
A
M01.01.04.0001
REPAIR MORTAR 14KG T0
Kap
=
14,00
kg
A
M01.01.04.0010
REPAIR MORTAR 21KG T0
Kap
=
21,00
kg
A
M01.01.04.0020
EPOXYGROUT L 15KG T0
Kap
=
15,00
kg
A
M01.01.04.0030
EPOXYGROUT L TU-1 30KG T0
Kap
=
30,00
A
M01.01.04.0040
EPOXYGROUT S 1.26KG T1
Kap
=
1,26
kg
A
M01.01.04.0050
HOLE FILLER-1 6KG T1
Kap
=
6,00
kg
A
M01.01.04.0060
FLOWCEM GROUT HES 25KG T0
Kap
=
25,00
kg
A
M01.01.04.0070
ANCHORBOND P 3KG T0
Kap
=
3,00
kg
A
M01.01.04.0080
ANCHORBOND T 3KG T0
Kap
=
3,00
kg
Ambalaj
Miktar•
Ana
Birim
10,00
kg
3,04
2,19
4,10
3,24
21,71
6,24
0,86
6,60
6,91
Euro/kg
3,04
2,20
4,11
3,24
21,72
6,25
0,86
6,60
6,92
Euro/kg
Euro/kg
3,05
2,21
4,12
3,25
21,73
6,26
0,87
6,61
6,93
3,07
2,22
4,13
3,26
21,74
6,27
0,89
6,63
6,94
Euro/kg
3,08
2,24
4,14
3,28
21,76
6,29
0,90
6,64
6,95
Euro/kg
3,10
2,26
4,16
3,30
21,78
6,31
0,92
6,66
6,97
Euro/kg
3,13
2,29
4,20
3,33
21,81
6,34
0,95
6,69
7,01
Euro/kg
3,16
2,32
4,22
3,36
21,84
6,37
0,98
6,72
7,03
Euro/kg
Euro/kg
3,18
2,34
4,24
3,38
21,86
6,39
1,00
6,74
7,05
Kap
=
SU ZOLASYON MALZEMELER
Euro/kg
8,94
Euro/kg
8,94
Euro/kg
Euro/kg
8,95
8,96
Euro/kg
8,98
Euro/kg
9,00
Euro/kg
9,03
Euro/kg
9,06
Euro/kg
Euro/kg
9,08
9,13
1. BÖLGE 2. BÖLGE 3. BÖLGE 4. BÖLGE 5. BÖLGE 6. BÖLGE 7. BÖLGE 8. BÖLGE 9. BÖLGE 10. BÖLGE
Amb.
Birimi
Ambalaj
Miktar•
Ana
Birim
A
M01.01.06.0001
ISOTHANE EMA 23.6KG T0
Kap
=
23,60
kg
A
M01.01.06.0010
ISOTHANE EMB 24KG T0
Kap
=
24,00
kg
Ambalaj
Miktar•
Ana
Birim
YARDIMCI MALZEMELER
Euro/kg
14,73
6,31
Euro/kg
14,73
6,31
Euro/kg
Euro/kg
14,74
6,32
14,76
6,33
Euro/kg
14,77
6,35
Euro/kg
14,79
6,37
Euro/kg
14,82
6,40
Euro/kg
14,85
6,43
Euro/kg
Euro/kg
14,87
6,45
14,92
6,50
1. BÖLGE 2. BÖLGE 3. BÖLGE 4. BÖLGE 5. BÖLGE 6. BÖLGE 7. BÖLGE 8. BÖLGE 9. BÖLGE 10. BÖLGE
Amb.
Birimi
A
M01.01.99.0001
FILLET GREY 10KG T0
Kap
=
10,00
kg
A
M01.01.99.0010
QUARTZ POWDER 50KG T1
Kap
=
50,00
kg
A
M01.01.99.0020
SOLVENT 18 4.5KG T0
Kap
=
4,50
kg
M01.01.99.0030
SOLVENT 18-234 4.5KG T0
Kap
=
4,50
kg
Euro/kg
6,62
0,37
5,75
5,46
Euro/kg
6,62
0,37
5,76
5,46
Euro/kg
Euro/kg
6,63
0,38
5,77
5,47
6,65
0,39
5,78
5,49
Euro/kg
6,66
0,41
5,79
5,50
Euro/kg
6,68
0,43
5,81
5,52
Euro/kg
6,71
0,46
5,85
5,55
Euro/kg
6,74
0,49
5,87
5,58
Euro/kg
Euro/kg
6,76
0,51
5,89
5,60
Fiyatlar•m•za % 18 KDV dahil de ildir.
Mardav bu listede bulunan fiyatlar• her an de i tirme hakk•na sahiptir.
TESL MAT SINIFI
A : TAHM N TESL M SÜRES 0 - 2 HAFTA Ç NDE
TESL M SÜRES F K R VERMEK Ç N BEL RT LM T R. LÜTFEN KES N TESL M SÜRES Ç N BÖLGE MÜDÜRLÜKLER N ARAYIN.
1.BÖLGE : STANBUL, KOCAEL , SAKARYA
2.BÖLGE : B LEC K, BOLU, BURSA, DÜZCE, ESK EH R, YALOVA
3.BÖLGE : AFYONKARAH SAR, ANKARA, BALIKES R, BARTIN, ED RNE, KARABÜK, KIRKLAREL , KÜTAHYA, TEK RDA , ZONGULDAK
4.BÖLGE : AKSARAY, BURDUR, ÇANAKKALE, ÇANKIRI, ÇORUM, DEN ZL , ISPARTA, ZM R, KASTAMONU, KIRIKKALE, KIR EH R, MAN SA, S NOP, U AK
5.BÖLGE : AMASYA, ANTALYA, AYDIN, KARAMAN, KAYSER , KONYA, NEV EH R, N DE, SAMSUN, TOKAT, YOZGAT
6.BÖLGE : ADANA, ADIYAMAN, GAZ ANTEP, G RESUN, HATAY, K.MARA , K L S, MERS N, MU LA, ORDU, OSMAN YE, S VAS
7.BÖLGE : ELAZI , ERZ NCAN, GÜMÜ HANE, MALATYA, R ZE, .URFA, TRABZON
8.BÖLGE : ARTV N, BAYBURT, B NGÖL, B TL S, D YARBAKIR, ERZURUM, MARD N, MU , S RT, TUNCEL
9.BÖLGE : A RI, ARDAHAN, BATMAN, HAKKAR , I DIR, KARS, IRNAK
10.BÖLGE : VAN
KDV hariç 2.000 Euro toplam fatura de erinin alt•nda ki sipari lerde 150 Euro hizmet bedeli al•nacakt•r.
Özel renk fiyat fark• uygulanacak renkler a a •dad•r.
% 8 fiyat fark• uygulanacak renkler:
Ral 1016, 1017, 1018, 1021,1023, 1028, 1032, 1033, 1034, 1037
Ral 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011,2012
Ral 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3007, 3011, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3020,
%20 fiyat fark• uygulanacak renkler:
Ral 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010
3,23
2,38
4,29
3,42
21,90
6,43
1,05
6,79
7,10
1. BÖLGE 2. BÖLGE 3. BÖLGE 4. BÖLGE 5. BÖLGE 6. BÖLGE 7. BÖLGE 8. BÖLGE 9. BÖLGE 10. BÖLGE
Amb.
Birimi
RESIFLEX 200E 7.5L T0
Euro/kg
kg
DERZ DOLGU MALZEMELER
A
9,74
4,24
14,62
12,20
15,27
11,05
11,96
12,20
10,25
10,25
8,09
kg
YAPI TIRICILAR
M01.01.05.0001
Euro/kg
1. BÖLGE 2. BÖLGE 3. BÖLGE 4. BÖLGE 5. BÖLGE 6. BÖLGE 7. BÖLGE 8. BÖLGE 9. BÖLGE 10. BÖLGE
Amb.
Birimi
A
L STE F YATI
40
6,81
0,55
5,94
5,65
MARDAV ÖNER LEN F YAT L STES
RAVBOARD YAPI ELEMANLARI 2014/1
Ocak 2014
1,680672269
Teslimat
Sınıfı
S PAR
KOD
ÜRÜN S M
PALET DETAY
(ADET/PALET)
ÖLÇÜLER
DÜZ LEVHALAR-UZUN
F YAT
€/M2
C
E16.01.0001
DÜZ LEVHA-UZUN
2650x600x10
100
18,7
C
E16.01.0002
DÜZ LEVHA-UZUN
2650x600x20
60
21,2
C
E16.01.0005
DÜZ LEVHA-UZUN
2650x600x50
24
27,8
C
E16.01.0010
DÜZ LEVHA-UZUN
2650x600x100
12
39,9
C
E16.01.1001
DÜZ LEVHA-KISA
1325X600X10
100
18,7
C
E16.01.1002
DÜZ LEVHA-KISA
1325X600X20
60
21,2
C
E16.01.1003
DÜZ LEVHA-KISA
1325X600X50
24
27,8
C
E16.01.1004
DÜZ LEVHA-KISA
1325X600X100
12
39,9
DÜZ LEVHALAR-KISA
€/M2
€/M2
FONKS YONEL LEVHALAR-BOYUNA-UZUN
2650x600x20
E16.01.2001
C
35,4
60
FONKSİYONEL LEVHA-UZUN
2650x600x50
E16.01.2002
C
43,5
24
FONKSİYONEL LEVHA-UZUN
€/M2
FONKS YONEL LEVHALAR-BOYUNA-KISA
1325x600x20
E16.01.2101
C
35,4
60
FONKSİYONEL LEVHA-KISA
1325x600x50
E16.01.2102
C
43,5
24
FONKSİYONEL LEVHA-KISA
€/MT
TES SAT G ZLEME ELEMANI-L
C
C
C
E16.02.0001
E16.02.0002
E16.02.0003
TESİSAT GİZLEME ELEMANI-L
20x150x150x2650
128
TESİSAT GİZLEME ELEMANI-L
20x200x200x2650
60
TESİSAT GİZLEME ELEMANI-L
20x300x300x2650
60
C
C
C
E16.02.1002
E16.02.1003
TESİSAT GİZLEME ELEMANI-U
20x150x150x150X2650
60
TESİSAT GİZLEME ELEMANI-U
20x200x200x200x2650
60
TESİSAT GİZLEME ELEMANI-U
20x300x300x300x2650
60
C
C
E16.03.0001
E16.03.0002
E16.03.0003
850X590X2000
1
LERADO
1080X770X2000
1
VARENO
830X1030X2000
1
STAZI
C
C
C
E16.04.0002
E16.04.0003
STARO
920X700X1830
1
KISAZA
600X700X1840
1
ELİPSO
900X700X1860
1
E16.05.0001
YUVARLAK DUŞ KABİNİ
50X1020X2000
1
E16.05.1001
SPİRAL DUŞ KABİNİ
18,6
517,3
602,9
568,8
747
705
1293
924
€/ADET
SP RAL DU KAB N
C
13,6
€/ADET
YUVARLAK DU KAB N
C
10,9
€/ADET
YATAKLAR
E16.04.0001
15,3
€/ADET
KOLTUKLAR
C
11,7
€/MT
TES SAT G ZLEME ELEMANI-U
E16.02.1001
9,1
50X1575X1950x2000
1
1642
Fiyatlarımıza % 18 KDV dahil değildir.
Mardav bu listede bulunan fiyatları her an değiştirme hakkına sahiptir.
TESL MAT SINIFI
A : TAHMİNİ TESLİM SÜRESİ 0-2 HAFTA İÇİNDE
B : TAHMİNİ TESLİM SÜRESİ 2 - 4 HAFTA İÇİNDE
C : TAHMİNİ TESLİM SÜRESİ 2 - 8 HAFTA İÇİNDE
TESLİM SÜRESİ FİKİR VERMEK İÇİN BELİRTİLMİŞTİR. LÜTFEN KESİN TESLİM SÜRESİ İÇİN BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNİ ARAYIN.
41
Download

ASMA TAVAN GRUBU ÜRÜNLER 2013/2 Mart 2013 MARDAV