NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTERSİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ÇİFT ANADAL PROGRAMINA BAŞVURU, KABUL VE KAYIT KOŞULLARI
1- Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar
anadal lisans programında yer alan tüm dersleri almış ve başarmış olması, başvurusu
sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması ve anadal programının
ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst % 20' de bulunması gerekir.
2- Öğrenci, duyurulmuş olan çift anadal programına, anadal lisans programının en erken 3.
ve en geç 5. döneminin başında başvurabilir.
3- Bir öğrenci aynı anda birden fazla çift anadal programına ya da hem bir çift anadal hem de
aynı programda yandal programına kayıt yaptıramaz. Ancak aynı anda farklı programlarda
çift anadal ve yandal programına kayıt yaptırılabilir.
4- Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal programlarına öğrenci kabulünde yetenek
sınavında da başarılı olma şartı aranır.
5- Çift anadal programına kabul edilen normal öğretim öğrencileri normal ve ikinci öğretim
programlarından, ikinci öğretim öğrencileri de normal ve ikinci öğretim programlarından ders
alabilirler.
ÇİFT ANADAL MÜRACAAT TARİHLERİ
Başvuru Tarihi
Başlangıç
Bitiş
25 Ağustos
05 Eylül
2014
2014
Sonuç İlan
Tarihi
12 Eylül
2014
Kesin Kayıt Tarihi
Başlangıç
Bitiş
15 Eylül
19 Eylül
2014
2014
Yedek Kayıt Tarihi
Başlangıç
Bitiş
22 Eylül
24 Eylül
2014
2014
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
ÇİFT ANADAL PROGRAM VE KONTENJANLARI
FAKÜLTE/YÜKS
EKOKUL ADI
FEN FAKÜLTESİ
PROGRAM ADI
KONTENJA
N
Biyoteknoloji
6
Moleküler Biyoloji
ve Genetik
6
İstatistik
6
1
Sanat Tarihi Bölümü Öğrencisi olmak.
1
1
1
1
1
Turizm Rehberliği
UYGULAMALI
BİLİMLER
YÜKSEKOKULU
SOSYAL ve
BEŞERİ
BİLİMLER
FAKÜLTESİ
N.ErbakanÜniv.Lisans Programı Öğrencisi
Olmak
1
1
TURİZM
FAKÜLTESİ
N.ErbakanÜniv.Lisans Programı Öğrencisi
Olmak
N.ErbakanÜniv.Lisans Programı Öğrencisi
Olmak
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
ve SBBF İşletme Bölümü Öğrencisi
olmak.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
ve SBBF İşletme Bölümü Öğrencisi
olmak.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
ve SBBF İşletme Bölümü Öğrencisi
olmak.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
ve SBBF İşletme Bölümü Öğrencisi
olmak.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
ve SBBF İşletme Bölümü Öğrencisi
olmak.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
Öğrencisi olmak.
Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğrencisi
olmak.
Tarih Bölümü Öğrencisi olmak.
1
Turizm
İşletmeciliği
KOŞULLAR
1
Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Öğrencisi
olmak.
Bankacılık
4
Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi İşletme,
İktisat Bölümü Öğrencisi Olmak
Felsefe
2
SBBF- Sosyoloji Bölümü Öğrencisi
Olmak
İktisat
2
N.ErbakanÜniv.Lisans Programı Öğrencsi
Olmak
İktisat İ.Ö.
2
N.ErbakanÜniv.Lisans Programı Öğrencsi
Olmak
2
İşletme İ.Ö.
2
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
2
Sosyoloji
1
SBBF Öğrencisi Olmak
Tarih
2
SBBF Öğrencisi Olmak
2
SBBF Öğrencisi Olmak
5
N.ErbakanÜniv.Lisans Programı Öğrencsi
Olmak
1
SBBF Öğrencisi Olmak
Türk Dili ve
Edebiyatı
Uluslararası
İlişkiler
Halkla İlişkiler ve
Reklamcılık
İLAHİYAT
FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK
ve MİMARLIK
FAKÜLTESİ
SBBF- İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi Bölümü Öğrencisi Olmak
İşletme
SBBF- İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi Bölümü Öğrencisi Olmak
SBBF- Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji,
Tarih, İktisat ve Felsefe Bölümü Öğrencisi
Olmak
İlahiyat Fakültesi Çift Anadal Programı
Uygulama Esaslarında belirtilen Bölüm
Öğrencisi Olmak
Not: Uygulama Esasları aşağıda
belirtilmiştir.
İlahiyat Fakültesi Çift Anadal Programı
Uygulama Esaslarında belirtilen Bölüm
Öğrencisi Olmak
Not: Uygulama Esasları aşağıda
belirtilmiştir.
İlahiyat Fakültesi Çift Anadal Programı
Uygulama Esaslarında belirtilen Bölüm
Öğrencisi Olmak
Not: Uygulama Esasları aşağıda
belirtilmiştir.
İlahiyat Fakültesi Çift Anadal Programı
Uygulama Esaslarında belirtilen Bölüm
Öğrencisi Olmak
Not: Uygulama Esasları aşağıda
belirtilmiştir.
Öğrenci, bölümün intibak komisyonu
tarafından hazırlanan çift anadal intibak
çizelgesinde yer alan dersleri almak
zorundadır.
Yönetmelik esaslarına göre; Mühendislik
Mimarlık Fakültesi bölümlerinden öğrenci
kabul edilecektir.
İlahiyat N.Ö.
10
İlahiyat İ.Ö.
10
İlköğretim Din
Kül. ve Ahl.
Bil.Öğrt.N.Ö.
10
İlköğretim Din
Kül.veAhl.Bil.İ.Ö.
10
Bilgisayar
Mühendisliği
1
Çevre
Mühendisliği
1
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
1
Yönetmelik esaslarına göre
Harita
Mühendisliği
2
Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat
Mühendisliği, Mimarlık,
Çevre Mühendisliği, Şehir Bölge Planlama
bölümlerinden birinde öğrenci olmak.
Metalurji ve
Malzeme
Mühendisliği
2
Yönetmelik esaslarına göre
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
ÇİFT ANADAL PROGRAMI ESASLARI
1- N.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Çift Anadal Programına kabul edilen öğrenci, “N.E.Ü.
İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi”nin
“Zorunlu Hazırlık Sınıfından Muafiyet” başlıklı 9- (1) maddesi/fıkrası kapsamında
bulunuyorsa doğrudan çift anadal derslerini alabilir. Bu kapsam dışında bulunan öğrenci,
İlahiyat Fakültesi çift anadal derslerini almaya başlamadan önce, kabul edildiği dönemin
başında uygun görülen bir gün ve saatte, Hazırlık sınıfında okutulan Arapça dersleri
müfredatını içeren Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavına alınarak bu sınavdan % 60 başarılı
olmalıdır.
2- İlahiyat Fakültesi Çift Anadal Programı dersleri, programa alınırken İlahiyat
Fakültesinin Üç Bölümü (Temel İslam Bilimleri (1. Arap Dili ve Belâğatı Anabilim Dalı, 2.
Hadis Anabilim Dalı, 3. Kelâm Anabilim Dalı, 4. İslam Hukuku Anabilim Dalı, 5. İslam
Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı, 6. Kur’ân Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı, 7.
Tasavvuf Anabilim Dalı, 8. Tefsir Anabilim Dalı), İslam Tarihi ve Sanatları (1. İslam Tarihi
Anabilim Dalı, 2. Türk Din Musikisi Anabilim Dalı, 3. Türk-İslam Edebiyatı Anabilim Dalı,
4. Türk-İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı), Felsefe ve Din Bilimleri (1. Din Eğitimi
Anabilim Dalı, 2. Din Felsefesi Anabilim Dalı, 3. Din Psikolojisi Anabilim Dalı, 4. Din
Sosyolojisi Anabilim Dalı, 5. Dinler Tarihi Anabilim Dalı, 6. Felsefe Tarihi Anabilim Dalı, 7.
İslam Felsefesi Anabilim Dalı, 8. Mantık Anabilim Dalı) esas alınarak bu bölümlerde bulunan
Anabilim dallarının zorunlu olan derslerini temsil edecek ve yansıtacak ölçüde zorunlu
dersler arasından 74 (yetmişdört) kredi olarak belirlenmiştir. İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği programına başvuruda da aynı şekilde en az 74 (yetmişdört)
kredi alırlar.
3- Bitirme tezi teknikleri dersi, tek dönemlik olarak son döneme (8. dönem) alınmıştır.
Öğrenci, isterse tez danışmanını ve tez konusunu daha önceki yıl ve dönemlerde belirleyebilir.
4- İlahiyat Fakültesi İlahiyat ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
programı Çift Ana Dal programlarına;
a) Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Programı.
b) İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi programı
c) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (Coğrafya Öğretmenliği, Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Eğitimi, Eğitim Programları ve Öğretimi, Eğitim Yönetimi Teftişi Plan. Ve
Ekon. Okul Öncesi Öğretmenliği, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sınıf
Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Tarih Öğretmenliği, Türk Dili ve
Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği Bölümleri),
d) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (Dil Bilim, Felsefe, Halkla İlişkiler ve
Reklamcılık, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Psikoloji, Sanat
Tarihi, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Uluslararası İlişkiler bölümleri ),
fakültesi öğrencileri başvurabilir.
5- İlahiyat Fakültesi Çift Anadal programına alınan öğrenciler, eğer kendi
anadallarında okumak zorunda olduğu ders/dersler, çift anadal olarak aldığı İlahiyat Fakültesi
çift anadal dersleri arasında aynen yer alıyorsa, onun yerine kredisi aynı veya daha fazla olan
İlahiyat Fakültesi çift anadal ders program tablosu/listesinde bulunan “Seçmeli dersler”
arasındaki dersleri seçmek ve almak zorundadırlar.
6- Burada yer almayan hususlarda N.E.Ü. Çift Anadal Programı Yönergesi esasları
geçerlidir.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROĞRAMI DERSLERİ
1. Sınıf – 1. Yarıyıl
Sıra
Dersin Adı
Durumu
Teo. Uyg.
Kre.
1
İslam İnanç Esasları
Zorunlu
2
0
2
2
Tefsir Tarihi ve Usulü
Zorunlu
2
0
2
3
Hadis Tarihi ve Usulü
Zorunlu
2
0
2
4
Siyer
Zorunlu
3
0
3
5
Türk Din Musikisi (Nazariyatı)
Zorunlu
2
0
2
Toplam Kredi
11
1. Sınıf – 2. Yarıyıl
Sıra
Dersin Adı
Durumu
Teo. Uyg.
Kre.
1
Mantık
Zorunlu
2
0
2
2
Türk İslam Sanatları Tarihi
Zorunlu
2
0
2
3
İslam İbadet Esasları
Zorunlu
2
0
2
4
Türk İslam Edebiyatı
Zorunlu
2
0
2
5
İslam Tarihi I
Zorunlu
3
0
3
Toplam Kredi
11
2. Sınıf – 3. Yarıyıl
Sıra
Dersin Adı
Durumu
Teo. Uyg.
Kre.
1
Arap Dili ve Edebiyatı I
Zorunlu
2
0
2
2
Din Eğitimi
Zorunlu
2
0
2
3
İslam Ahlak Esasl. Ve Fels. II
Zorunlu
2
0
2
4
Din Psikolojisi
Zorunlu
3
0
3
Toplam Kredi
9
2.Sınıf – 4. Yarıyıl
Sıra
Dersin Adı
Durumu
Teo. Uyg.
Kre.
1
İslam Hukuk Usulü
Zorunlu
3
0
3
2
Tefsir II
Zorunlu
4
0
4
3
Hadis II
Zorunlu
4
0
4
4
Din Sosyolojisi
Zorunlu
3
0
3
Toplam Kredi
14
3. Sınıf – 5. Yarıyıl
Sıra
Dersin Adı
Durumu
Teo. Uyg.
Kre.
1
Tasavvuf I
Zorunlu
2
0
2
2
Sistematik Kelam I
Zorunlu
3
0
3
3
İslam Hukuku I
Zorunlu
4
0
4
Toplam Kredi
9
3.Sınıf – 6. Yarıyıl
Sıra
Dersin Adı
Durumu
Teo. Uyg.
Kre.
1
Kur’an Okuma ve Tecvid VI
Zorunlu
2
0
2
2
Felsefe Tarihi II
Zorunlu
2
0
2
Toplam Kredi
4
4. Sınıf – 7. Yarıyıl
Sıra
Dersin Adı
Durumu
Teo.
Uyg. Kre.
1
İslam Mezhepleri Tarihi
Zorunlu
3
0
3
2
İslam Felsefe Tarihi I
Zorunlu
2
0
2
3
Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim Zorunlu
2
0
2
4
Dinler Tarihi I
2
0
2
Toplam Kredi
Zorunlu
9
4.Sınıf – 8. Yarıyıl
Sıra
Dersin Adı
Durumu
Teo. Uyg.
Kre.
1
Din Felsefesi
Zorunlu
3
0
3
2
Hitabet ve Mesleki Uygulama
Zorunlu
2
0
2
3
Bitirme Tezi Teknikleri
Zorunlu
2
0
2
Toplam Kredi
7
Alınması gereken derslerin 4 yıllık toplam kredisi :
74 ders saati/ kredidir.
SEÇMELİ DERSLER
Sıra
Dersin Adı
Durumu
Teo. Uyg.
Kre.
1
Kur’an Okuma ve Tecvid VIII
Seçmeli
2
0
2
2
Hadis I
Seçmeli
4
0
4
3
Tefsir I
Seçmeli
4
0
4
4
İslam Hukuku II
Seçmeli
4
0
4
5
Tasavvuf
II
Seçmeli
2
0
2
6
Kelam Tarihi
Seçmeli
3
0
3
7
İslam Medeniyeti Tarihi
Seçmeli
2
0
2
8
Arap Dili ve Edebiyatı II
Seçmeli
2
0
2
9
Osmanlı Türkçesi
Seçmeli
2
0
2
10
Dinler Tarihi II
Seçmeli
2
0
2
Toplam Kredi
27
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
ÇİFT ANADAL PROGRAMI DERSLERİ
1.SINIF
1.YARIYIL
KODU
1.SINIF
2.YARIYIL
DERSİN ADI
T U K
KODU
DERSİN ADI
T U K
1
70160001
Temel Dini Bilgiler I
2
0
2
0070160040 Temel Dini Bilgiler II
2
2
3
2
0070160003 Eğitim Bilimine Giriş
3
0
3
0070160042 Eğitim Psikolojisi
3
0
3
3
0070160004 Arapça I
2
2
3
0070160043 Arapça II
2
2
3
4
0070160005
Hz. Muhammed'in
Hayatı I
2
2
3
0070160044 İslam Tarihi
2
1
2
5
0070160006
Kuran Okuma Bilgi ve
Becerisi I
2
0
2
0070160045
Kuran Okuma Bilgi ve
Becerisi II
2
0
2
TOPLAM KREDİ
11 4
TOPLAM KREDİ
11 5
13
2.SINIF
3.YARIYIL
KODU
13
2.SINIF
4.YARIYIL
DERSİN ADI
T U K
KODU
DERSİN ADI
1
0070160014
Öğretim İlke ve
Yöntemleri
3
0
3
0070160053
Öğretim Teknolojileri ve
Mat. Tas.
2
0070160015
Hz.Muhammed’in Hadis
2
ve Öğretileri
2
3
0070160054 Tefsir I
3
0070160016 Arapça III
2
1
2
0070160055
4
0070160050
Kuran Okuma Bilgi ve
Becerisi III
2
2
3
0070160056 Arapça IV
5
A.Seç.I:
2
0
2
6
GK.Seç.I:
2
0
TOPLAM KREDİ
13 5
T U K
2
2
3
2
2
3
2
0
2
2
1
2
A.Seç.II
2
0
2
2
GK.Seçmeli II
2
0
2
15
TOPLAM KREDİ
12 5
Kuran Okuma Bilgi ve
Becerisi IV
14
3.SINIF
5.YARIYIL
3.SINIF
6.YARIYIL
DERSİN ADI
KODU
T U K
KODU
DERSİN ADI
T U K
1
0070160036 Ölçme ve Değerlendirme 3
0
3
0070160061
Topluma Hizmet
Uygulamaları
1
2
2
2
0070160037 Sınıf Yönetimi
2
0
2
0070160062
Özel Öğretim Yöntemleri
2
I
2
3
3
0070160078
2
2
3
0070160063 Yaşayan Dünya Dinleri
2
2
3
4
0070160039 Kelam
2
2
3
0070160065 İslam Medeniyet Tarihi
2
0
2
5
0070160059 Mezhepler Tarihi
2
0
2
0070160066 Ahlak ve Değerler Eğitimi 2
0
2
Kuran Okuma Bilgi ve
Becerisi V
6
A.Seç III
2
0
2
A.Seç.IV
2
0
2
7
GK.Seçmeli III:
2
0
2
MB Seç I
2
0
2
TOPLAM KREDİ
15 4
17
TOPLAM KREDİ
13 6
4.SINIF
7.YARIYIL
16
4.SINIF
8.YARIYIL
DERSİN ADI
KODU
T U K
Özel Öğretim Yöntemleri
2
II
1
0070160067
2
0070160068 Din Eğitimi
3
KODU
DERSİN ADI
1
2
0070160073 Kur'an'da Ana Temalar
2
0
2
0070160074
0070160070 Okul Deneyimi
1
4
3
4
0070160071 Rehberlik
3
0
5
0070160072 Özel Eğitim
2
2
0
2
2
0
2
0070160075 Tasavvuf
2
0
2
3
0070160077 Öğretmenlik Uygulaması
2
6
5
0
2
A.Seç.VII:
2
0
2
GK.Seçmeli IV:
2
0
2
TOPLAM KREDİ
10 6
6
A.Seç.V:
2
0
2
7
A.Seç VI
2
0
2
TOPLAM KREDİ
14 5
TOPLAM KREDİ
119
T U K
16
Kült. Arası Din ve Ahlak
Öğret.
15
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ÇİFT ANADAL PROĞRAMI DERSLERİ
Çift Anadal Programını Seçen Öğrenciler Aşağıdaki Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Derslerini Tamamlayarak Başarılı Olmalıdırlar:
KODU
ADI
T+U+L KREDİ AKTS
0010010006 Bilgisayar Mühendisliğine Giriş
2+0+0
2
3
0010010017 Veri Yapıları
3+0+0
3
6
0010010018 Nesne Yönelimli Programlama
3+0+2
4
6
0010010023 Görsel Programlama
3+0+2
4
5
0010010024 Yazılım Mühendisliği
3+0+0
3
4
0010010025 Algoritmalar
3+0+0
3
5
0010010026 Mikro işlemciler
3+0+1
3.5
5
0010010030 Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu
3+0+0
3
5
0010010031 İşletim Sistemleri
3+0+0
3
5
0010010032 Veri Tabanı Sistemleri
3+0+2
4
5
0010010034 Bilgisayar Ağları
3+0+2
4
5
0010010039 Makine Öğrenmesi
3+0+0
3
5
0010010036 Web Programlama
2+0+2
3
4
0010010041 Bitirme Projesi-1
2+1+0
2.5
8
0010010044 Bitirme Projesi-2
1+2+0
2
8
0010010037 Bilgisayar Mühendisliği Uygulama Projesi
1+2+0
2
3
0010010042 Biçimsel Diller ve Otomata
3+0+0
3
6
0010010019 Lojik Devreler ve Tasarımı
4+0+1
4.5
6
0010010007 Algoritma ve Programlama-1
3+0+2
4
6
0010010014 Algoritma ve Programlama-2
3+0+2
4
8
54+5+16
64,5
108
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL PROĞRAMI DERSLERİ
Çift Anadal Programını Seçen Öğrenciler Aşağıdaki Çevre Mühendisliği Bölümü
Derslerini Tamamlayarak Başarılı Olmalıdırlar:
KODU
ADI
T+U+L KREDİ AKTS
0010020003 Genel Kimya-1
2+0+0
3
3
0010020004 Çevre Müh. Giriş
2+0+0
2
2
0010020012 Genel Kimya-2
2+0+2
3
3
0010020013 Mekanik
3+0+0
3
3
0010020021 Çevre Kimyası-1
3+0+0
3
3
0010020022 Çevre Kimyası-1 Lab.(u)
0+0+2
1
1
0010020023 Çevre Mikrobiyolojisi (u)
2+0+2
3
3
0010020024 İstatistik
2+0+0
2
2
0010020025 Akışkanlar Mekaniği
3+0+0
3
3
0010020027 Çevre Kimyası-2
3+0+0
3
3
0010020028 Çevre Kimyası -2 Lab. (u)
0+0+2
1
1
0010020029 Hidrolik
3+0+0
3
3
0010020030 Ekoloji
2+0+0
2
2
0010020031 Mukavemet
2+0+0
2
2
0010020032 Malzeme Bilimi
2+0+0
2
2
0010020033 Çevre Ekonomisi
2+0+0
2
2
0010020034 Hidroloji
2+0+0
2
2
0010020035 Temel İşlemler-1
3+0+0
3
3
0010020036 Temel İşlemler-1 Lab.(u)
0+0+3
1,5
1,5
0010020037 Su Temini
4+0+0
4
4
0010020038 Su Kalitesi ve Kontrolü
3+0+0
3
3
0010020039 Toprak Kirliliği ve Kontrolü
2+0+0
2
2
0010020040 Yapı Teknolojisi
2+0+0
2
2
0010020044 Temel İşlemler-2
3+0+0
3
3
0010020045 Temel İşlemler-2 Lab. (u)
0+0+3
1,5
1,5
0010020046 Atık suların Uzaklaştırılması
4+0+0
4
4
0010020047 İçme Suyu Arıtımı
4+0+0
4
4
0010020048 Su Temini ve Kanalizasyon YİU (u)
1+2+0
2
2
0010020049 Zemin Mekaniği
2+0+0
2
2
0010020050 Ölçme Bilgisi
1+2+0
2
2
0010020053 Katı Atıklar ve Kontrolü
4+0+0
4
4
0010020054 Atık su Arıtımı
4+0+0
4
4
0010020055 Gürültü Kirliliği ve Kontrolü
2+0+0
2
2
0010020056 İçme Suyu Arıtımı YİU (u)
1+2+0
2
2
0010020057 Çevre Modellemesi
3+0+0
3
3
0010020058 Çevre Hukuku
3+0+0
3
3
0010020059 Mühendislikte Disiplinler arası Çalışmalar (u)
1+2+0
2
2
0010020061 Hava Kirliliği ve Kontrolü
3+1+0
3,5
3,5
0010020062 Endüstriyel Kirlenme Kontrolü
3+0+0
3
3
0010020063 Atık su Arıtımı YİU (u)
1+2+0
2
2
0010020064 Çevresel Etki Değerlendirmesi
1+2+0
2
2
0010020065 Deniz Kirliliği ve Kontrolü
3+0+0
3
3
0010020066 Anaerobik Arıtım
3+0+0
3
3
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ÇİFT ANADAL PROĞRAMI DERSLERİ
Çift Anadal Programını Seçen Öğrenciler Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bölümündeki Aşağıdaki Zorunlu Derslerden Başarılı Olmalıdırlar:
KODU
10030016
10030019
10030020
10030025
10030026
10030027
10030029
10030030
10030031
10030032
10030033
10030036
10030037
10030038
10030040
10030039
10030043
10030044
ADI
Elektrik Elektronik Ölçmeleri
Devre Teorisi-1
Katı Hal Elektroniği
Devre Teorisi-2
Elektromanyetik Alan Teorisi
Elektronik-1
Sinyaller ve Sistemler
Elektromanyetik Dalga Teorisi
Elektrik Makineleri-1
Elektronik-2
Sayısal Elektronik
Kontrol Teorisi
Sayısal Devre Tasarımı
Elektrik Makineleri-2
Güç Elektroniği
Elk.-Elt. Müh. Tasarım Projesi
Yaz Stajı-2 (20 iş günü)
Teknik Seçmeli Ders-3
Teknik Seçmeli Ders-4
Teknik Seçmeli Ders-5
Teknik Seçmeli Ders-6
Teknik Seçmeli Ders-7
Teknik Seçmeli Ders-8
Teknik Seçmeli Ders-9
Bitirme Projesi-1
Bitirme Projesi-2
T+U+L
2+0+2
3+0+1
3+0+0
3+0+1
3+0+0
3+0+1
2+2+0
2+0+0
3+0+1
3+0+0
3+0+1
4+0+0
3+0+0
3+0+1
3+0+1
3+0+1
0+0+0
3+0+0
3+0+0
3+0+0
3+0+0
3+0+0
3+0+0
3+0+0
2+0+1
1+0+2
KREDİ AKTS
3
6
3,5
7
3
5
3,5
7
3
4
3,5
5
3
4
2
3
3,5
5
3
3
3,5
5
4
6
3
5
3,5
5
3,5
5
3,5
6
0
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
2,5
5
2
12
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ÇİFT ANADAL PROĞRAMI DERSLERİ
Çift Anadal Programını Seçen Öğrenciler Aşağıdaki Harita Mühendisliği
Bölümü Derslerini Tamamlayarak Başarılı Olmalıdırlar:
Dersin Kodu Dersin Adı
Dersin Kredisi
0010070001
0010070002
0010070008
0010070015
Ölçme Bilgisi-1
Harita Mühendisliğine Giriş
Ölçme Bilgisi-2
Harita Mühendisliğinde Bilgi Teknolojisi
Kullanımı
3+1
2+0
3+1
2+2
0010070016
0010070017
0010070018
0010070019
0010070020
0010070021
0010070023
0010070024
0010070025
0010070026
0010070027
0010070028
0010070029
0010070030
0010070031
0010070032
0010070033
0010070034
0010070035
0010070044
0010070045
0010070046
0010070047
0010070048
0010070058
0010070059
0010070060
0010070061
0010070071
0010070073
0010070074
Konum Ölçmeleri
Bilgisayar Destekli Harita Yapımı
Kartografya’ya Giriş
Bilgisayar Programlama
Taşınmaz Mal Hukuku
Hatalar Bilgisi ve İstatistik
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları
Sayısal Çözümleme
Yükseklik Ölçmeleri
Harita Projeksiyonları
Diferansiyel Denklemler
GNNS Tekniği ve Uygulamaları
Jeodezide Koordinat Sistemleri
Topoğrafik Harita Yapımı
Dengeleme Hesabı-1
Jeodezi-1
Fotogrametriye Giriş
Kadastro Bilgisi
Uzaktan Algılama ve Uygulamaları
Dengeleme Hesabı-2
Jeodezi-2
Yol Bilgisi ve Uygulaması
Kentsel ve Kırsal Alan Düzenlemesi
Fotogrametri
Mühendislik Ölçmeleri
Dijital Görüntü İşleme Teknikleri
Tasarım Projesi
Uydu Jeodezisi
Fotogrametrik Değerlendirme ve Üretim
Fiziksel Jeodezi
Harita Mühendisliği Uygulaması
3+1
2+2
2+0
2+2
2+0
3+0
2+1
3+0
3+1
2+0
4+0
2+1
2+0
120 saat
3+0
3+0
3+0
2+0
2+1
3+0
3+0
2+1
3+1
2+1
2+1
2+1
2+1
2+0
2+1
3+0
3+3
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ÇİFT ANADAL PROĞRAMI DERSLERİ
Çift Anadal Programını Seçen Öğrenciler Metalürji Ve Malzeme Mühendisliği
Bölümündeki Aşağıdaki Zorunlu Derslerden Başarılı Olmalıdırlar:
KODU
0010110005
0010110013
0010110018
0010110019
0010110020
0010110021
0010110022
0010110012
0010110024
0010110025
0010110026
0010110028
0010110032
0010110033
0010110034
0010110035
0010110036
0010110037
0010110038
0010110039
0010110040
0010110041
0010110042
0010110052
0010110053
0010110066
0010110067
0010110068
ADI
Malzeme Bilimi
Mühendislikte Çizim ve Tasarım - 1
Termodinamik - 1
Demir Çelik Malzemeler
Cevher Hazırlama ve Hammadde
Mühendislikte Çizim ve Tasarım - 2
Fiziksel Metalürji
Kimyasal Metalürji
Termodinamik - 2
Demir Dışı Metaller ve Alaşımları
Metal Üretim ve Şekillendirme
Seramik ve Seramik İmalat Süreçleri
Isı ve Enerji Transferleri
Kristallografı
Statik ve Mukavemet
Karakterizasyon Yöntemleri
Polimerler
Elektrokimya
Refrakterler
Faz Diyagramları
Isıl ve Yüzey İşlemleri
Sır ve Cam
Malzemelerin Mekanik Davranışı
Döküm ve Kaynak
Toz Metalürjisi
Malzeme Seçimi ve Tasarımı
Nanoteknolojiler
Kompozit
T+U+L KREDİ AKTS
3+0+0
3
5
2x(2+2+0)
3
5
2+2+0
3
5
3+0+0
3
4
3+0+0
3
4
2x(2+2+0)
3
5
3+0+0
3
4
3+0+0
3
4
2+2+0
3
5
3+0+0
3
4
3+0+0
3
4
4+0+0
4
5
3+0+0
3
4
3+0+0
3
4
2+2+0
3
4
3+0+0
3
3
3+0+0
3
4
2+2+0
3
4
2+0+0
2
3
3+0+0
3
5
3+0+0
3
5
3+0+0
3
4
3+0+0
3
4
3+0+0
3
5
3+0+0
3
5
2+0+0
2
4
2+0+0
2
4
3+0+0
3
4
Download

Çift Anadal... - Necmettin Erbakan Üniversitesi