NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTERSİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
YANDAL PROGRAMINA BAŞVURU, KABUL VE KAYIT KOŞULLARI
1- Öğrenci, ilan edilen yandal programına anadal programının en erken 3. ve en geç 6.
döneminin başında başvurabilir.
2- Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için kendi anadal programında
başvurduğu yarıyıla kadar olan tüm dersleri almış ve başarmış olması ve ayrıca
başvuru sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.
3- Bir öğrenci aynı anda farklı programlarda çift anadal ve yandal programına kayıt
yaptırılabilir.
4- Yandal programına öğrenci kabul edecek olan bölüm, 36 krediden az olmamak üzere
yandal programı derslerini tespit ederek ilan eder. Öğrenci, ilan edilen derslerin
içinden en az 18 kredilik ders programını o programın yandal koordinatörü ile birlikte
seçer.
5- Yandal programına kabul edilen normal öğretim öğrencileri normal ve ikinci öğretim
programlarından, ikinci öğretim öğrencileri de normal ve ikinci öğretim
programlarından ders alabilirler.
YANDAL MÜRACAAT TARİHLERİ
Başvuru Tarihi
Başlangıç
Bitiş
25 Ağustos
05 Eylül
2014
2014
Sonuç İlan
Tarihi
12 Eylül
2014
Kesin Kayıt Tarihi
Başlangıç
Bitiş
15 Eylül
19 Eylül
2014
2014
Yedek Kayıt Tarihi
Başlangıç
Bitiş
22 Eylül
24 Eylül
2014
2014
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
YANDAL PROGRAM VE KONTENJANLARI
FAKÜLTE/Y.OKUL
ADI
FEN FAKÜLTESİ
PROGRAM
ADI
KONTENJAN
KOŞULLAR
Biyoteknoloji
6
N.Erbakan Üniv.Lisans Programı Öğrencisi
Olmak
Moleküler
Biyoloji ve
Genetik
6
N.Erbakan Üniv.Lisans Programı Öğrencisi
Olmak
İstatistik
6
N.Erbakan Üniv.Lisans Programı Öğrencisi
Olmak
1
1
Turizm
İşletmeciliği
1
1
1
TURİZM
FAKÜLTESİ
Turizm
Rehberliği
UYGULAMALI
BİLİMLER
YÜKSEKOKULU
Bankacılık
Turizm Rehberliği Bölümü, Gastronomi ve
Mutfak Sanatları Bölümü ve SBBF İşletme
Bölümü Öğrencisi olmak.
Turizm Rehberliği Bölümü, Gastronomi ve
Mutfak Sanatları Bölümü ve SBBF İşletme
Bölümü Öğrencisi olmak.
Turizm Rehberliği Bölümü, Gastronomi ve
Mutfak Sanatları Bölümü ve SBBF İşletme
Bölümü Öğrencisi olmak.
Turizm Rehberliği Bölümü, Gastronomi ve
Mutfak Sanatları Bölümü ve SBBF İşletme
Bölümü Öğrencisi olmak.
Turizm Rehberliği Bölümü, Gastronomi ve
Mutfak Sanatları Bölümü ve SBBF İşletme
Bölümü Öğrencisi olmak.
1
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
Öğrencisi olmak.
1
Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğrencisi
olmak.
1
Tarih Bölümü Öğrencisi olmak.
1
Sanat Tarihi Bölümü Öğrencisi olmak.
1
Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Öğrencisi
olmak.
4
Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi İşletme,
İktisat Bölümü Öğrencisi Olmak
SOSYAL ve
BEŞERİ
BİLİMLER
FAKÜLTESİ
İLAHİYAT
FAKÜLTESİ
Felsefe
2
İktisat
5
İktisat İ.Ö.
5
İşletme
5
İşletme İ.Ö.
5
Siyaset Bilimi
ve Kamu
Yönetimi
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve
Edebiyatı
Uluslararası
İlişkiler
Halkla
İlişkiler ve
Reklamcılık
SBBF- Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Tarih,
İktisat ve Felsefe Bölümü Öğrencisi Olmak
1
2
SBBF Öğrencisi Olmak
SBBF Öğrencisi Olmak
2
SBBF Öğrencisi Olmak
5
N.Erbakan Üniv.Lisans Programı Öğrencisi
Olmak
1
SBBF Öğrencisi Olmak
10
İlköğretim Din
Kül. ve Ahl.
Bil.Öğrt.N.Ö.
10
Bilgisayar
Mühendisliği
2
Çevre
Mühendisliği
2
Metalurji ve
Malzeme
Mühendisliği
N.Erbakan Üniv.Lisans Programı Öğrencisi
Olmak
N.Erbakan Üniv.Lisans Programı Öğrencisi
Olmak
SBBF- İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Halkla
İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğrencisi
Olmak
SBBF- İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Halkla
İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğrencisi
Olmak
2
İlahiyat N.Ö.
ElektrikMÜHENDİSLİK ve Elektronik
MİMARLIK
Mühendisliği
FAKÜLTESİ
Harita
Mühendisliği
SBBF- Sosyoloji Bölümü Öğrencisi Olmak
2
2
2
N. Erbakan Üniv. Öğrencisi Olmak
Not: Uygulama Esasları Aşağıda
Belirtilmiştir.
N. Erbakan Üniv. Öğrencisi Olmak
Not: Uygulama Esasları Aşağıda
Belirtilmiştir.
Üniversitemizin Elektrik-Elektronik
Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği Ve
Mekatronik Mühendisliği Bölümlerinin
Herhangi Birinde Öğrenci Olmalıdır.
Yönetmelik Esaslarına Göre; Üniversitemizin
Tüm Fakültelerinden Öğrenci Kabul
Edilecektir.
Yönetmelik Esaslarına Göre
Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği,
Mimarlık,
Çevre Mühendisliği, Şehir Bölge Planlama
Bölümlerinden Birinde Öğrenci Olmak
Yönetmelik Esaslarına Göre Üniversitemizin Makine, İnşaat, ElektrikElektronik, Çevre, Enerji Sistemleri,
Mekatronik Mühendislikleri Veya Kimya,
Fizik Bölümleri Öğrencisi Olmak.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ VE
İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
YANDAL PROGRAMI ESASLARI
1- N.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Yandal Programına kabul edilen öğrenciler, “N.E.Ü.
İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi”nin
“Zorunlu Hazırlık Sınıfından Muafiyet” başlıklı 9- (1) maddesi/fıkrası kapsamında
bulunmuyorsa, Yandal derslerinden Arapça olarak verilen dersleri alamazlar.
2- İlahiyat Fakültesi Yandal Programı dersleri, programa alınırken İlahiyat
Fakültesinin üç bölümü (Temel İslam Bilimleri (1. Arap Dili ve Belâğatı Anabilim Dalı, 2.
Hadis Anabilim Dalı, 3. Kelâm Anabilim Dalı, 4. İslam Hukuku Anabilim Dalı, 5. İslam
Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı, 6. Kur’ân Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı, 7.
Tasavvuf Anabilim Dalı, 8. Tefsir Anabilim Dalı), İslam Tarihi ve Sanatları (1. İslam Tarihi
Anabilim Dalı, 2. Türk Din Musikisi Anabilim Dalı, 3. Türk-İslam Edebiyatı Anabilim Dalı,
4. Türk-İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı), Felsefe ve Din Bilimleri (1. Din Eğitimi
Anabilim Dalı, 2. Din Felsefesi Anabilim Dalı, 3. Din Psikolojisi Anabilim Dalı, 4. Din
Sosyolojisi Anabilim Dalı, 5. Dinler Tarihi Anabilim Dalı, 6. Felsefe Tarihi Anabilim Dalı, 7.
İslam Felsefesi Anabilim Dalı, 8. Mantık Anabilim Dalı) esas alınarak bu bölümlerde bulunan
Anabilim dallarının zorunlu olan derslerini temsil edecek ve yansıtacak ölçüde zorunlu
dersler arasından 47 (kırkyedi) kredi olarak belirlenmiştir. İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Yandal Programına kabul edilen öğrenciler bölüm
derslerinde 36 (otuzaltı) kredi almak zorundadır.
3- İlahiyat Fakültesi İlahiyat Programı ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği Yandal Programlarına; Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencileri başvurabilir.
4- Burada yer almayan hususlarda N.E.Ü. Yandal Programı Yönergesi esasları
geçerlidir.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMI DERSLERİ
1. Sınıf 1. Yarıyıl
Sıra Dersin Adı
1
İslam Tarihi I
Durumu
Teori
Uygulama
Kredi
Zorunlu
3
0
3
Durumu
Teori
Uygulama
Kredi
1. Sınıf 2. Yarıyıl
Sıra Dersin Adı
1
Hadis Usulü ve Tarihi
Zorunlu
2
0
2
2
İslam Tarihi II
Zorunlu
2
0
2
Durumu
Teori
Uygulama
Kredi
2. Sınıf 1. Yarıyıl
Sıra Dersin Adı
1
İslam Tarihi III
Zorunlu
2
0
2
2
Tesfsir I
Zorunlu
2
0
2
Durumu
Teori
Uygulama
Kredi
2. Sınıf 2. Yarıyıl
Sıra Dersin Adı
1
Hadis II
Zorunlu
2
0
2
2
Tefsir II
Zorunlu
2
0
2
3
Kelam Tarihi
Zorunlu
2
0
2
Durumu
Teori
Uygulama
Kredi
3. Sınıf 1. Yarıyıl
Sıra Dersin Adı
1
Tefsir III
Zorunlu
2
0
2
2
İslam Hukuk Usulü I
Zorunlu
2
0
2
3
Kelam Okulları
Zorunlu
2
0
2
4
Dinler Tarihi
Zorunlu
2
0
2
3. Sınıf 2. Yarıyıl
Sıra Dersin Adı
Durumu
Teori
Uygulama
Kredi
1
İslam Hukuk Usulü II
Zorunlu
2
0
2
2
Sistematik Kelam
Zorunlu
2
0
2
3
İslam Mezhepler Tarihi
Zorunlu
2
0
2
4
Dinler Tarihi
Zorunlu
2
0
2
5
Tasavvuf Tarihi ve Felsefesi
Zorunlu
2
0
2
Durumu
Teori
Uygulama
Kredi
4. Sınıf 1. Yarıyıl
Sıra Dersin Adı
1
İslam Hukuku I
Zorunlu
2
0
2
2
Sistematik Kelam II
Zorunlu
2
0
2
3
İslam Mezhepler Tarihi II
Zorunlu
2
0
2
4
Din Eğitimi
Zorunlu
2
0
2
Durumu
Teori
Uygulama
Kredi
4. Sınıf 2. Yarıyıl
Sıra Dersin Adı
1
İslam Hukuku II
Zorunlu
2
0
2
2
İslam Ahlak Felsefesi
Zorunlu
2
0
2
Alınması gereken Derslerin 4 yıllık toplam kredisi: 47 ders saati/ kredidir.
MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YANDAL PROGRAMI DERSLERİ
Yandal Programını Seçen Öğrenciler Yönetmelikteki Gerekli Krediyi Aşağıdaki
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Derslerinden Seçip Tamamlayarak Başarılı
Olmalıdırlar:
KODU
ADI
T+U+L
KREDİ AKTS
0010010017 Veri Yapıları
3+0+0
3
6
0010010018 Nesne Yönelimli Programlama
3+0+2
4
6
0010010023 Görsel Programlama
3+0+2
4
5
0010010024 Yazılım Mühendisliği
3+0+0
3
4
0010010025 Algoritmalar
3+0+0
3
5
0010010026 Mikro işlemciler
3+0+1
3.5
5
0010010030 Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu
3+0+0
3
5
0010010031 İşletim Sistemleri
3+0+0
3
5
0010010032 Veri Tabanı Sistemleri
3+0+2
4
5
0010010034 Bilgisayar Ağları
3+0+2
4
5
0010010039 Makine Öğrenmesi
3+0+0
3
5
0010010036 Web Programlama
2+0+2
3
4
35+0+11
40,5
60
MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
YANDAL PROGRAMI DERSLERİ
Yandal Programını Seçen Öğrenciler Yönetmelikteki Gerekli Krediyi Aşağıdaki
Çevre Mühendisliği Bölümü Derslerinden Seçip Tamamlayarak Başarılı
Olmalıdırlar:
KODU
ADI
T+U+L
KREDİ
0010020003 Genel Kimya-1
2+0+0
3
0010020004 Çevre Müh. Giriş
2+0+0
2
0010020012 Genel Kimya-2
2+0+2
3
0010020021 Çevre Kimyası-1
3+0+0
3
0010020022 Çevre Kimyası-1 Lab.(u)
0+0+2
1
0010020023 Çevre Mikrobiyolojisi (u)
2+0+2
3
0010020025 Akışkanlar Mekaniği
3+0+0
3
0010020027 Çevre Kimyası-2
3+0+0
3
0010020028 Çevre Kimyası -2 Lab. (u)
0+0+2
1
0010020029 Hidrolik
3+0+0
3
0010020033 Çevre Ekonomisi
2+0+0
2
0010020034 Hidroloji
2+0+0
2
0010020035 Temel İşlemler-1
3+0+0
3
0010020036 Temel İşlemler-1 Lab.(u)
0+0+3
1,5
0010020037 Su Temini
4+0+0
4
0010020038 Su Kalitesi ve Kontrolü
3+0+0
3
0010020039 Toprak Kirliliği ve Kontrolü
2+0+0
2
0010020044 Temel İşlemler-2
3+0+0
3
0010020045 Temel İşlemler-2 Lab. (u)
0+0+3
1,5
0010020046 Atıksuların Uzaklaştırılması
4+0+0
4
0010020047 İçme Suyu Arıtımı
4+0+0
4
0010020048 Su Temini ve Kanalizasyon YİU (u)
1+2+0
2
0010020053 Katı Atıklar ve Kontrolü
4+0+0
4
0010020054 Atıksu Arıtımı
4+0+0
4
0010020055 Gürültü Kirliliği ve Kontrolü
2+0+0
2
0010020056 İçme Suyu Arıtımı YİU (u)
1+2+0
2
0010020057 Çevre Modellemesi
3+0+0
3
0010020058 Çevre Hukuku
3+0+0
3
0010020059 Mühendislikte Disiplinlerarası Çalışmalar
1+2+0
2
0010020061 Hava Kirliliği ve Kontrolü
3+1+0
3,5
0010020062 Endüstriyel Kirlenme Kontrolü
3+0+0
3
0010020063 Atıksu Arıtımı YİU (u)
1+2+0
2
0010020064 Çevresel Etki Değerlendirmesi
1+2+0
2
0010020065 Deniz Kirliliği ve Kontrolü
3+0+0
3
0010020066 Anaerobik Arıtım
3+0+0
3
MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
YANDAL PROGRAMI DERSLERİ
Yandal Programını Seçen Öğrenciler Aşağıdaki Derslerden Başarılı Olmalıdırlar:
KODU
0010030019
0010030020
0010030025
0010030027
0010030029
0010030031
0010030033
0010030036
0010030038
0010030040
0010030050
ADI
Devre Teorisi-1
Katı Hal Elektroniği
Devre Teorisi-2
Elektronik-1
Sinyaller ve Sistemler
Elektrik Makineleri-1
Sayısal Elektronik
Kontrol Teorisi
Elektrik Makineleri-2
Güç Elektroniği
PLC’ler ve Otomasyon Uyg.
T+U+L
3+0+1
3+0+0
3+0+1
3+0+1
2+2+0
3+0+1
3+0+1
4+0+0
3+0+1
3+0+1
3+0+0
KREDİ AKTS
3,5
7
3
5
3,5
7
3,5
5
3
4
3,5
5
3,5
5
4
6
3,5
5
3,5
5
3
5
MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
YANDAL PROGRAMI DERSLERİ
Yandal Programını Seçen Öğrenciler Aşağıdaki Derslerden Başarılı
Olmalıdırlar:
Dersin
Dersin Adı
Dersin Kredisi
Kodu
0010070001 Ölçme Bilgisi 1
3+1
0010070008 Ölçme Bilgisi 2
3+1
0010070017 Bilgisayar Destekli Harita Yapımı
2+2
0010070018 Kartografya’ya Giriş
2+0
0010070021 Hatalar Bilgisi ve İstatistik
3+0
0010070023 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları
2+1
0010070028 GNSS Tekniği ve Uygulamaları
2+1
0010070033 Fotogrametriye Giriş
3+0
0010070034 Kadastro Bilgisi
2+0
0010070046 Yol Bilgisi ve Uygulaması
2+1
0010070048 Fotogrametri
2+1
0010070058 Mühendislik Ölçmeleri
2+1
0010070059 Dijital Görüntü İşleme Teknikleri
2+1
0010070073 Fiziksel Jeodezi
3+0
MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
YANDAL PROGRAMI DERSLERİ
Yandal Programını Seçen Öğrenciler Aşağıdaki Derslerden Başarılı Olmalıdırlar:
KODU
ADI
T+U+L
KREDİ AKTS
0010110005 Malzeme Bilimi
3+0+0
3
5
0010110019 Demir Çelik Malzemeler
3+0+0
3
4
0010110020 Cevher Hazırlama ve Hammadde
3+0+0
3
4
0010110022 Fiziksel Metalürji
3+0+0
3
4
0010110012 Kimyasal Metalürji
3+0+0
3
4
0010110025 Demir Dışı Metaller ve Alaşımları
3+0+0
3
4
0010110026 Metal Üretim ve Şekillendirme
3+0+0
3
4
0010110028 Seramik ve Seramik İmalat Süreçleri
4+0+0
4
5
0010110033 Kristallografi
3+0+0
3
4
001011-6035 Karakterizasyon Yöntemleri
3+0+0
3
3
0010110036 Polimerler
3+0+0
3
4
0010110039 Faz Diyagramları
3+0+0
3
5
0010110040 Isıl ve Yüzey İşlemleri
3+0+0
3
5
0010110042 Malzemelerin Mekanik Davranışı
3+0+0
3
4
0010110052 Döküm ve Kaynak
3+0+0
3
5
0010110066 Malzeme Seçimi ve Tasarımı
2+0+0
2
4
0010110068 Kompozit
3+0+0
3
4
Download

Yandal... - Necmettin Erbakan Üniversitesi