HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
GÜZ YARIYILI DERS EKLE –SİL İŞLEMLERİ
DİLEKÇE
NO
SIRA
NO
ÖĞRENCİ
NUMARASI
780
1
12046049
774
2
12047107
Alperen
Altıparmak
Mehmet Şeker
448
3
12046081
Elif Aydar
801
4
12047055
Vedat Ekinci
ADI SOYADI
572
5
12047093
İ.Yiğit
Sarnılıoğlu
486
6
12047022
Berivan Batğı
630
7
1147092
Mücahit
Doğan Kaya
EKLENECEK DERSİN
KODU ADI VE GRUP
NUMARSI
SİLİNECEK
DERSİN KODU
ADI VE GRUP
NUMARSI
HRT2411 Kartografya
GN:12
HRT3211
Fotogrametrinin
Temelleri GN:23
HRT3421 CBS 1
GN:13
HRT3331 Mühendislik
Ölçmeleri GN:12
HRT2421 Kartografya
GN:11
HRT3181 Fiziksel
Jeodezi GN:21
HRT2121 Hata
Kur.Par.Kes. GN:13
HRT2331 Ölçme
Bilgisi 2 GN:11
HRT2411 Kartografya
1 GN:11
MAT1071 Matematik 1
GN:19
FIZ1001 Fizik 1 GN:23
HRT3251 Mekansal
Veri Mad.Gir. GN:21
HRT2531Ölçme Bilgisi
2 GN:11
HRT2341 Ölçme
Uygulaması GN:14
HRT3211
Fotogrametrinin
Temelleri GN:23
HRT3421 CBS 1
GN:21
HRT3541 Taşınmaz
Hukuku ve Kadastro
GN:12
HRT3331 Mühendislik
Ölçmeleri GN:23
HRT3512Kırsal Toprak
Düzenlemesi GN:11
HRT3512
Kırsal
Toprak
Düzenlemesi
GN:23
8
12047065
Leyla Dik
HRT2121 Hata Kuramı
ve Par.Kes. GN:13
INS1911 Teknik Resim
ve Tas.Geometri GN:21
HRT3181 Fiziksel
Jeodezi GN:11
608
9
12047057
Bilal Öziş
532
10
12046100
Cengiz Demir
531
11
12047079
Eyüp Öztürk
695
12
12047072
Burhanettin
Kurnaz
480
13
12047028
Selda Saç
588
14
12047701
Hasan Kaval
445
15
12047703
Ömer Kırkıl
MAT1071 Matematik 1
GN:22
MAT2411 Diferansiyel
Denklemler GN:10
HRT2331 Ölçme
Bilgisi 2 GN:22
HRT3331 Mühendislik
Ölçmeleri GN:11
HRT2111 Geometrik
Jeodezi GN:11
HRT2121 Hata Kuramı
ve Par. Kestirimi
GN:11
MAT1071 Matematik 1
GN:22
HRT3211
Fotogrametrinin
Temelleri GN:13
HRT3261 Ölçme
Sistemleri GN:11
MAT2411 Diferansiyel
Denklemeler GN:19
HRT2121 Hata Kuramı
ve Par. Kestirimi
GN:11
HRT2331 Ölçme
Bilgisi 2 GN:11
HRT2112 Uydu
Jeodezisi GN:11
HRT4451 CBS ve
Coğrafi Hesaplama
GN:11
HRT2212 Sayısal
Görüntü İşleme GN:21
HRT4451 CBS ve
Coğrafi
Hesaplama GN:21
MTM3501
Lineer Prog.
Teorisi GN:1
745
16
12046034
641
17
12046706
373
18
12047076
472
19
12047027
636
20
12046009
643
21
12046001
744
22
12046072
404
23
12046027
413
24
12046087
369
25
12046002
370
26
12046017
367
27
12047007
682
28
12046802
520
29
12046104
519
30
12046096
517
31
12047070
515
32
12047056
484
33
12046704
474
34
12046015
467
35
12047069
587
589
36
37
12047099
12047704
Vahide Erünali
HRT3331 Mühendislik
Ölçmeleri GN:11
Muratcan
HRT3421 CBS1 GN:21
Büyükkıdık
HRT 2121 Hata Kur.
Par. Kes. GN:21
Hüseyin
HRT2331 Ölçme
Akman
Bilgisi 2
Ümran Şahin
HRT 2121 Hata Kur.
Par. Kes. GN:12
Elif Arslan
MTM3501 Lineer Prog
Teorisi GN:2
Semanur
HRT 2121 Hata Kur.
Çamcı
Par. Kes. GN:23
Fatma Ceyda
MAT1320 Lineer Cebir
Tanyol
GN:18
Barış Bingöl
HRT3211 Fotogrametri
Temelleri GN:13
Süleyman
HRT 2121 Hata Kur.
Taylan
Par. Kes. GN:23
Fırat Ebinç
HRT3331 Mühendislik
Ölçmeleri GN:13
Veysel Demir
HRT2921 Mes.
Terminoloji 1 GN:11
Onur Bora Tipi MAT1071 Matematik
GN:22
HRT2411 Kartografya1
GN:13
M.Doğuş
HRT3331 Mühendislik
Akgül
Ölçmeleri GN:23
Kübra Bağlan
HRT 2121 Hata Kur.
Par. Kes. GN:23
Elanur
HRT 2121 Hata Kur.
Büyükelçi
Par. Kes. GN:23
Hüseyin
HRT 2121 Hata Kur.
Güvenç
Par. Kes. GN:12
Buse Dereli
HRT 2121 Hata Kur.
Par. Kes. GN:12
Şeyhdavut
MAT1320 Lineer Cebir
Özgün
GN:7
Özge Özbilgi
HRT 2121 Hata Kur.
Par. Kes. GN:23
Özgür Elmas
MAT2411 Diferansiyel
Denklemler GN:20
Efe Kurçan
FIZ1001 Fizik 1GN:6
Zarife Çelik
HRT3541 Taşınmaz
Hukuku ve Kadastro
GN:12
595
38
12047036
N. Kutay Onur
769
39
12046092
Ahmet Berk
Alsan
771
40
12046902
364
41
12046020
Beyazıt
AKBARSOY
Zehra Nur
Akpınar
591
42
12047021
Mehmet Akif
Özcan
604
43
12047051
Çisem Yüceliş
611
44
12047078
Emre Gökalp
670
45
12047053
Yunus Yılmaz
820
688
46
47
12047041
12046088
752
48
12046702
Uğurcan Çolak
Ümit Okan
Karataş
Bekir Durmaz
757
49
12046710
Ali Gök
698
50
12047063
Mevlüthan
Karakoçan
706
51
12047023
Ali Safa
Soysal
729
52
12046070
Semih Koçar
HRT4521 Kentsel
Toprak Düzenlemesi
GN:12
HRT2411 Kartografya
1 GN:14
MAT2411 Diferansiyel
Denklemeler GN:47
HRT3331 Mühendislik
Ölçmeleri GN:13
HRT9261 Ölçme Sis.
GN:11
HRT2112 Uydu
Jeodezisi GN:21
HRT1112 Mühendislik
Hesap. GN:21
Mat1071 Matematik
GN:14
MAT2411 Diferansiyel
Denklemler GN:10
KİM1170 Gen. Kimya
GN:5
Mat1071 Matematik
GN:18
MAT2411 Diferansiyel
Denklemler GN:10
MAT1320 Lineer Cebir
GN:2
HRT 2121 Hata Kur.
Par. Kes. GN:13
FIZ1001 Fizik 1GN:55
HRT1011 Har. Müh.
Giriş GN:21
Mat1071 Matematik
GN:38
Mat1071 Matematik
GN:38
Mat1071 Matematik
GN:3
MAT2411 Diferansiyel
Denklemler GN:19
HRT 2121 Hata Kur.
Par. Kes. GN:12
MAT2411 Diferansiyel
Denklemler GN:13
MAT1320 Lineer Cebir
GN:7
MAT2411 Diferansiyel
Denklemler GN:44
727
53
12047058
Ayşe
Manavgat
352
54
12047042
İrem Erten
409
55
12046902
449
56
12046008
450
57
12046063
492
58
12047087
Beyazıt
Akbarsoy
Mazlum
Akkurt
Ramazan
Topel
Elif Aksoy
510
59
12047011
513
60
12047103
525
61
12046040
Muhammet
Bahadır
Yaman
Merve
Somoğlu
Kübra Aygün
518
62
12047047
Serhat Kaya
473
63
12046007
Şebnem Çırak
538
64
12047010
Emel Yılkan
553
65
13047005
696
66
12047030
Burak Erdem
Akyar
Yunus Emre
Gökbudak
797
67
12046603
İzzet Akpulat
HRT2111 Geo. Jeodezi
GN:11
HRT3211 Fot. Tem.
GN:23
MAT2411 Diferansiyel
Denklemler GN:19
HRT 2121 Hata Kur.
Par. Kes. GN:13
HRT3182 Fiziksel
Jeodezi GN:12
Mat1071 Matematik
GN:38
HRT 2121 Hata Kur.
Par. Kes. GN:23
HRT 2121 Hata Kur.
Par. Kes. GN:23
HRT2411 Kartografya
1 GN:11
INS1911 Teknik Resim
ve Tas.Geometri GN:12
HRT 2121 Hata Kur.
Par. Kes. GN:12
HRT 2121 Hata Kur.
Par. Kes. GN:13
HRT 2121 Hata Kur.
Par. Kes. GN:23
HRT3331 Mühendislik
Ölçmeleri GN:23
HRT 2121 Hata Kur.
Par. Kes. GN:12
HRT 2121 Hata Kur.
Par. Kes. GN:23
Mat1071 Matematik
GN:18
HRT3211 Fot. Tem.
GN:11
HRT3541 Taş. Huk. ve
Kad. GN:11
HRT3331
Müh.Ölçmeleri GN:23
FIZ1001 Fizik 1GN:23
MAT1320 Lineer Cebir
GN:7
Mat1071 Matematik 1
GN:22
HRT4252 Gör. Analizi
HRT2212
582
68
12047031
Kübra Alkan
626
69
12047091
Ecenur Tomar
634
70
12047044
Gökhan Acar
638
71
12046701
479
72
12047025
Mehmet Burak
Çalışkan
Önder
Güldoğan
764
73
12047702
537
74
12047014
Coşkun
Dehmen
Özge Dürü
514
75
12047068
Betül Yalman
664
76
12047094
666
77
12047005
Alper Tağmaç
Kaya
Tuğba
Çalışkan
754
78
12047108
379
79
12047088
Müge Yelda
Vural
378
80
12047052
Agit Özdemir
377
81
12047032
Merve
Çakıroğlu
371
82
12047102
Büşra Yıldırım
Hatice Coşkun
GN:21
HRT2212 Say. Gör. İşl.
GN:21
HRT2111 Geo. Jeodezi
GN:13
HRT2111 Geo. Jeodezi
GN:13
HRT4371 Hidro.Ölçm.
GN:11
HRT 2121 Hata Kur.
Par. Kes. GN:12
Mat1071 Matematik 1
GN:34
MAT2411 Diferansiyel
Denklemler GN:19
HRT2121 Hata Kuramı
ve Par. Kes. GN:11
MAT1320 Lineer Cebir
GN:9
HRT2411Kartografya
1GN:14
HRT2121 Hata Kuramı
ve Par. Kes. GN:13
MAT1320 Lineer Cebir
GN:19
HRT3241 Web Tabanlı
GPS Veri Analizi
GN:11
HRT3241 Web Tabanlı
GPS Veri Analizi
GN:11
HRT2411Kartografya
1GN:14
HRT2121 Hata Kuramı
ve Par. Kes. GN:13
HRT3181 Fiziksel
Jeodezi GN:12
HRT2121 Hata Kuramı
ve Par. Kes. GN:12
HRT2411Kartografya
1GN:12
HRT3313 Mühendislik
Ölçmeleri GN:23
HRT2121 Hata Kuramı
ve Par. Kes. GN:11
HRT2331 Ölçme
Bilgisi 2 GN:11
HRT2121 Hata Kuramı
Say. Gör. İşl.
GN:11
ve Par. Kes. GN:11
HRT2411Kartografya
1GN:14
HRT3261 Ölçme
Sistemleri GN:11
12047003
Tarık Ocak
366
83
387
84
12047090
385
85
12047006
Selin Kabak
384
86
12047094
Ceren Ünal
778
87
12047030
Umut Üçok
799
88
12047016
Mustafa Kaya
İsa Cangir
HRT3541 Taşınmaz
Hukuku ve Kadastro
GN:12
HRT2121 Hata Kuramı
ve Par. Kes. GN:12
MAT1071 Matematik
1GN:18
MAT1320 Lineer Cebir
GN:9
HRT2331 Ölçme
Bilgisi 2 GN:12
HRT2111 Geometrik
Jeodezi GN:11
HRT3261 Ölçme
Sistemleri GN:11
HRT2121 Hata Kuramı
ve Par. Kes. GN:12
HRT3181 Fiziksel
Jeodezi GN:12
HRT3331 Mühendislik
Ölçmeleri GN:11
MAT1320 Lineer Cebir
GN:9
FİZ1001Fizik 1GN:23
HRT2121 Hata Kuramı
ve Par. Kes. GN:13
815
89
12046057
Sehernur Çelik
816
90
12047081
Ömer Ağca
397
91
12047024
Abdülkadir
İnce
INS1911 Teknik Resim
ve Tasarı Geometri
GN:21
HRT2121 Hata Kuramı
ve Par. Kes. GN:21
HRT3331 Mühendislik
Ölçmeleri GN:12
MAT1071 Matematik 1
GN:14
KIM1170 Genel Kimya
GN:5
MAT2411 Diferansiyel
Denklemler GN:10
HRT2121 Hata Kuramı
ve Par. Kes. GN:12
409
92
12046044
Cahit Kılıç
444
93
12046103
Ali Enes Bulut
622
94
10046033
388
95
12047061
Kemal Erçağ
Kaynak
Halit Enes
Demir
653
96
12047077
Merve Bayhan
818
97
12047109
Mehmet Oğuz
Çimen
325
98
12047039
Ümmü Gizem
Akbaş
697
99
12047059
Volkan Toprak
374
100
12047084
Enda Vural
HRT2121 Hata Kuramı
ve Par. Kes. GN:21
MAT2411 Diferansiyel
Denklemeler GN:44
HRT3251 Mekansal
Veri Madenciliğine
Giriş GN:21
HRT3331 Mühendislik
Ölçmeleri GN:12
HRT2322 Ölçme
Bilgisi 3 GN:21
HRT2112 Uydu
Jeodezisi GN:11
MAT1320 Lineer Cebir
GN:9
KİM1170 Genel Kimya
GN:22
ISL3621
Üretim
Yönetimi
GN:1
HRT3251
Mekansal
Veri Mad.
GN:21
INS 4751 Su
Mühendisliği
GN:21
ISL4140
Hizmet
Pazarlama
GN:1
HRT4531 Arazi
Yönetimi GN:21
HRT4281 Karar Destek
Sistemleri GN:11
HRT2112 Uydu
Jeodezisi GN:11
HRT2121 Hata Kuramı
ve Par. Kes. GN:12
MAT2411 Diferansiyel
Denklemler GN:13
FİZ1001 Fizik 1 GN:24
MAT2411Diferansiyel
Denklemler GN:13
HRT2322 Ölçme
Bilgisi 3 GN:21
HRT4321 Hidrografik
654
101
12046006
781
102
10012701
Mahmut
Değirmen
Mustafa
Akkaya
Ölçmeler GN:11
MAT2411 Diferansiyel
Denklemeler GN:50
HRT4371 Hidrografik
Ölçmeler GN:21
HRT3331 Mühendislik
Ölçmeleri GN:21
827
103
12047019
Neslin Genç
770
104
12047043
Burak Can
Uluer
380
105
12047073
521
106
12046108
Neslihan
Görgülü
Selin Keçeci
481
107
13047004
Melike Göker
725
108
12047098
Serdar Alaş
HRT3181 Fiziksel
Jeodezi GN:21
HRT3241 Web Tabanlı
GPS Veri Analizi
GN:21
HRT2331 Ölçme
Bilgisi GN:12
MAT2411 Diferansiyel
Denklemler GN:19
MAT2411 Diferansiyel
Denklemler GN:20
KIM1170 Genel Kimya
GN:20
MAT1071 Matematik
1GN:37
MAT2411 Diferansiyel
Denklemler GN:19
ATA1031 A.İ.İ.T 1
GN.26
HRT3181 Fiziksel
Jeodezi GN:21
HRT3211
Fotogrametrinin
Temelleri GN:11
HRT4371
Hidrografik
Ölçmeler
GN:11
HRT3331
Mühendislik
Ölçmeleri
GN:12
ISL3621
Üretim
Yönetimi
GN:1
ISL4140
Hizmet
Pazarlaması
GN:1
HRT2411 Kartografya
1 GN:14
402
109
13046094
Selim Şahin
721
110
13046009
Burak Eren
ISL4140
Hizmet
Pazarlaması
GN:1
HRT2911
Mesleki
İngilizce 1
GN:11
742
111
08045102
Ahmet Mithat
Erkoç
HRT2331 Ölçme
Bilgisi 2 GN:12
HRT3541 Taşınmaz
Hukuku ve Kadastro
GN:12
738
112
13047020
Ahmet Erkan
358
113
08044901
Ezatullah
Qasemi
HRT4521Kentsel
Toprak Düzenlemesi
GN:11
KIM1170 Genel Kimya
GN: ?
TDB1031 Türkçe
1GN:82
HRT3251 Mekansal
Veri Madenciliğine
Giriş
MAT2411 Diferansiyel
Denklemler GN.54
843
114
11047091
Selin
Çakaloğlu
842
115
10046079
Ali Aykut
Tekalp
HRT3311 Mühendislik
Ölçmeleri GN:13
HRT4341 Tasarım
Projesi GN:22
839
116
12047095
Büşra Özateş
848
117
12047041
Furkan Can
Öztürk
833
118
09047034
840
119
11046058
Sefa Özdemir
Tokgöz
Samet ER
HRT2121 Hata Kuramı
ve Parametre Kestirimi
GN:13
HRT2121 Hata Kuramı
ve Par. Kestirimi
GN:13
HRT2212 Sayısal
Görüntü İşleme GN:11
MTM3501 Lineer
Programlama Teorisi
GN:2
HRT2112
Uydu
Jeodezisi
GN:21
HRT4341
Tasarım
Projesi
GN:12
INS4751 Su
Mühendisliği
Yapı
Sistemleri
GN:11
HRT3251
Mekansal
Veri
Mad.Giriş
GN:11
HRT4252
Görüntü
Analizi
GN:11
HRT3331
Mühendislik
Ölçmeleri
GN:21
HRT4311
Tasarım
Projesi
GN:11
FIZ1001
Fizik 1 GN:4
HRT2411
Kartografya
1 GN:14
MTM3501
Lineer
Programlam
844
120
11046002
Cüneyt Örek
MTM3501 Lineer
Programlama Teorisi
GN:2
845
121
10047035
Oğuz Ateş
HRT3512 Kırsal
Toprak Düzenlemesi
GN:11
851
122
12047706
Şeref Ecer
HRT3512 Kırsal
Toprak Düzenlemesi
GN:11
854
123
11046043
Nurşah
KORKUT
509
124
10046073
433
125
10046106
Hüseyin
ÇAPAN
Abdulhekim
LAÇİN
459
126
10046019
Süleyman
Onur AVCI
703
127
10047088
Melis Dilan
HÜRMÜZ
INS4751 Su
Mühendisliği Yapı
Sistemleri GN:21
HRT4441 Web CBS ve
Kartografya GN:21
HRT1112
Mühendislik
Hesaplamaları GN:21
HRT3331 Mühendislik
Ölçmeleri GN:21
HRT4252 Görüntü
Analizi GN:11
HRT4262 Uzaktan
Algılama Sistemleri
GN:21
HRT4000 Bitirme
Çalışması GN:2
HRT3181 Fiziksel
Jeodezi GN:21
HRT3331 Mühendislik
Ölçmeleri GN:23
HRT3512 Kırsal
Toprak Düzenleme
GN:11
613
128
10047056
731
129
10046044
750
130
10046016
Bahadır
ŞAHİN
Tolga
ÖZCAMGÖZ
Osman Gürkan
HRT3421 Coğrafi Bilgi
Sistemleri-1 GN:21
HRT3331 Mühendislik
Ölçmeleri GN:11
HRT3512 Kırsal
a Teorisi
GN:1
MTM3501
Lineer
Programlam
a Teorisi
GN:1
HRT3512
Kırsal
Toprak
Düzenlemesi
GN:21
HRT3512
Kırsal
Toprak
Düzenlemesi
GN:23
HRT3512
Kırsal
Toprak
Düzenlemesi
GN:23
HRT3512
UYANIK
Toprak Düzenlemesi
GN:22
751
131
10047098
Mehmet
CANTÜRK
HRT3512 Kırsal
Toprak Düzenlemesi
GN:11
765
132
10046057
776
133
10046711
Gökhan
BAYHAN
Işık
CANPOLAT
HRT3331 Mühendislik
Ölçmeleri GN:11
HRT4291 Web Tabanlı
CBS GN:11
HRT4341 Tasarım
Projesi GN:11
HRT3331 Mühendislik
Ölçmeleri GN:11
782
134
10046037
Osman TUNÇ
783
135
10046034
Melih
YEŞİLGÜL
785
136
10046023
680
137
10047046
Gürkan
YILMAZ
Mustafa
TOPRAK
777
138
10046032
Halil İbrahim
KAYDAL
812
139
10046083
Onur ARDALI
716
140
10047008
524
141
10046085
Hakan
KARTAL
Kenan
HRT4521 Kentsel
Toprak Düzenleme
GN:11
HRT4521 Kentsel
Toprak Düzenleme
GN:11
HRT3331 Mühendislik
Ölçmeleri GN:23
HRT2121 Hata Kuramı
GN:13
MTM3501 GN:2
HRT4371 Hidrografik
Ölçmeler GN:11
HRT4221 Uzaktan
Algılama GN:22
HRT4521 Kentsel
Toprak Düzenlemesi
GN:21
HRT4521 Kentsel
Toprak Düzenlemesi
GN:11
HRT4281 Karar Destek
Sistemleri GN:11
INS4751 Su
Kırsal
Toprak
Düzenlemesi
GN:21
HRT3512
Kırsal
Toprak
Düzenlemesi
GN:21
HRT2112
Uydu
Jeodezisi
GN:11
HRT3512
Kırsal
Toprak
Düzenlemesi
GN:11
HRT2322
Ölçme
Bilgisi 3
GN:11
HRT4371
Hidrografik
Ölçmeler
GN:21
GÜNEN
383
142
10046095
Recep Jiyan
KAYA
798
143
10046048
427
144
10047033
Mehmet
NAZLI
Su TURAN
522
145
10047102
Neslihan
ÇEVİK
685
146
10047003
Hidayet Alper
KAYA
495
147
10047086
Kadir AKBOZ
805
148
10047074
Ezgi UÇAR
828
149
11047060
Yusuf CİHAN
804
150
10047023
Furkan
ÖZGÜL
Mühendisliği Yapı
Sistemleri GN:21
INS4751 Su
Mühendisliği Yapı
Sistemleri GN:21
HRT4252 Görüntü
Analizi GN:21
HRT2212 Sayısal
Görüntü İşleme GN:11
HRT4521 Kentsel
Toprak Düzenlemesi
GN:12
HRT4281 Karar Destek
Sistemleri GN:11
HRT3331 Mühendislik
Ölçmeleri GN:23
HRT3421 CBS-1
GN:11
HRT3211
Fotogrametrinin
Temelleri GN:11
HRT2212 Sayısal
Görüntü İşleme GN:11
HRT4441 Web CBS ve
Kartoğrafya GN:11
HRT4341 Tasarım
Projesi GN:13
HRT4221 Uzaktan
Algılama GN:12
HRT4521 Kentsel
Toprak Düzenlemesi
GN:12
FİZ1001 Fizik 1 GN:55
HRT1011
Harita Mühendisliğine
Giriş GN:21
INS1011
Teknik Resim ve
Tasarım Geo. GN:21
KIM1170 Genel Kimya
GN:22
MAT1071 Matematik 1
GN:38
MAT1320 Lineer Cebir
GN:18
MDB1051 İngilizce 1
GN:25
692
151
11047055
Ezgi
GÖKMEN
Necati Yiğit
ÖZÜMUTLU
681
152
10047032
701
153
10047061
Mesut
TUĞRUL
679
154
10047030
Uğur
KAVAKKOR
ULU
420
155
10047088
421
156
10047042
Melis Dilan
HÜRMÜZ
Elif TAŞ
511
157
10047020
Egemen
AVCU
573
158
10047015
Özgün VARLI
704
159
10046039
Mustafa Deniz
AYAR
596
160
10046066
Hazal
CİĞERCİ
667
161
10047051
Nurullah CAN
548
162
10047021
Abdulkadir
MERMERTA
Ş
HRT2111 Geometrik
Jeodezi GN:11
INS4751 Su
Mühendisliği Yapı
Sistemleri GN:11
HRT3211
Fotogrametrinin
Temelleri GN:13
HRT4341 Tasarım
Projesi GN:21
HRT3331 Mühendislik
Ölçmeleri GN:12
MAT1071 Matematik 1
GN:20
MAT2411 Diferansiyel
Denklemler GN:20
HRT3261 Ölçme
Sistemleri GN:11
HRT2112 Uydu
Jeodezisi GN: 11
HRT2411 Kartografya
1 GN:11
HRT3541 Taşınmaz
Hukuku ve Kadastro
GN:11
HRT2111 Geometrik
Jeodezi GN:13
HRT4441 Web CBS ve
Kartografya GN:11
INS4751 Su
Mühendisliği Yapı
Sistemleri GN:21
HRT2121 Hata Kuramı
ve Parametre Kestirimi
GN:21
HRT3211
Fotogrametrinin
Temelleri GN:23
HRT3541 Taşınmaz
Hukuku ve Kadastro
GN:21
MDB1051 İngilizce 1
GN:31
HRT4271 Yersel
Fotogrametrinin GN:11
HRT3331Mühendislik
Ölçmeleri GN:22
549
163
10046009
Yasin SEVİM
527
164
10046100
Özlem
AYKUT
503
165
10046105
Yılmaz
GEÇİNİR
493
166
10046069
356
167
10047028
Uğurcan
SEZER
Emre
YILMAZ
577
168
10047070
690
169
10046015
659
170
10047057
Yunus Emre
BAŞTÜRK
625
171
10046080
Halil İbrahim
İMREN
597
172
09046047
Erkin
KAYABEK
HRT4521 Kentsel
Toprak Düzenlemesi
GN:12
737
173
09047058
Furkan
MATKAYA
HRT4281 Karar Destek
Sis. GN:21
HRT4271 Yersel
Fotogrametrinin GN:21
HRT4361 Madencilik
Ölçümleri GN:11
780
174
09047035
Bekir
KAPUKAYA
Ali Ebrar
ESEOĞLU
Engin Sarı
HRT3331Mühendislik
Ölçmeleri GN:23
INS4751 Su Müh. Yapı
Sistemleri
MTM3501 Lineer
Programlama GN:2
HRT4371 Hidrografik
Ölçmeler GN:21
HRT4521 Kentsel
Toprak Düzenleme
GN:12
HRT3331 Mühendislik
Ölçmeleri GN:23
HRT2331 Ölçme
Bilgisi 2 GN:11
HRT3331 Mühendislik
Ölçmeleri GN:12
HRT2411 Kartografya
1 GN:12
HRT3512 Kırsal
Toprak Düzenlemesi
GN:22
INS4751 Su Müh.Yapı
Sistemleri GN:11
HRT4521 Kentsel
Toprak Düzenlemesi
GN:12
MTM3501 Lineer
Programlama Teorisi
GN:21
HRT4161 Koordinat
Sistemleri GN:11
HRT2331 Ölçme
Bilgisi 2 GN:12
MTM3501
Lineer
Programlam
a GN:1
HRT3512
Kırsal
Toprak
Düzenlemesi
GN:21
MTM3501
Lineer
Programlam
a Teorisi
GN:1
HRT2112
Uydu
Jeodezisi
GN:21
806
175
09047097
612
176
08044066
644
177
08044069
563
178
08045707
452
179
08045045
758
180
08045083
HRT4521 Kentsel
Toprak Düzenleme
GN:12
HRT3331 Mühendislik
Ölçmeleri GN:23
HRT4341 Tasarım
Projesi GN:21
HRT4381 Özel
Ölçmeler GN:21
HRT4541 Arazi
Bil.Yön.Sis. GN:11
HRT1011 Harita
Müh.Giriş
GN:11
Utku
HRT4221 Uzaktan
KAMBER
Algılama GN:22
HRT4341 Tasarım
Projesi GN:22
HRT2212 Sayısal
Görüntü İşleme GN:21
HRT3331 Mühendislik
Ölç. GN:23
HRT3241 Web Tabanlı
GPS GN:11
HRT3181 Fiziksel
Jeodezi GN:12
Fuat KAYA
HRT3331 Mühendislik
Ölçmeleri GN:13
Demirhan
HRT2921 Mesleki
ÖZALP
Terminoloji GN:21
HRT3421 Coğrafi Bilgi
Sis. GN:23
HRT2111 Geometrik
Jeodezi GN:21
HRT2121 Hata Kuramı
GN:22
Selim
MAT1071 Matematik 1
KARAKAYA GN:18
FIZ1011 Fizik 1 GN:23
MAT2411 Diferansiyel
Denklemler GN:19
Mehmet Tahir INS1911 Teknik Resim
CENGİZ
ve Tasarım Geometrisi
GN:11
HRT4000 Bitirme Tezi
GN:38
Muhammet Ali HRT3331 Mühendislik
ZIVALI
Ölçmeleri GN:23
782
181
08045023
Merve
ERDEMLİ
571
182
08044046
Ersin
ULUSOY
767
183
08045051
Cansu
NACAR
768
184
08045008
735
185
07045029
Bora
BODUROĞL
U
Necmettin
Berk
ULUPINAR
736
186
07044091
732
187
07044047
Fatih SAZAN
443
188
07045018
539
189
07045025
Halim Mert
İNAN
Ali Osman
ÇINAR
747
190
06044039
551
191
06045015
Şevki BIÇAK
Ahmet
KIRTEKE
HRT4521
Kentsel
Toprak
Düzenlemesi
GN:11
HRT4522 Taşınmaz
Değerlemesi GN:11
HRT3541 Taşınmaz
Hukuku ve Kadastro
GN:21
HRT4451 CBS ve
Coğrafi Hesaplama
GN:11
HRT4152 Jeodezide
Özel Konular GN:21
KIM1120 Genel Kimya
GN:8
HRT2411 Kartografya
GN:11
HRT3331 Mühendislik
Ölçmeleri GN:11
HRT4521 Kentsel
Toprak Düzenlemesi
GN:12
HRT3181 Fiziksel
Jeodezi GN:12
INS4751 Su Müh.Yapı
Sis.GN:21
HRT3331 Mühendislik
Ölçmeleri GN:23
HRT2322 Ölçme
Bilgisi 3 GN:21
HRT3331 Mühendislik
Ölçmeleri GN:22
HRT4221 Uzaktan
Algılama GN:21
HRT4341 Tasarım
Projesi GN:22
HRT4151 Jeodezik
Astronomi GN:21
HRT3251 Mekansal
Veri Mad.Giriş GN:21
HRT 4161 Koordinat
Sistemleri GN:21
HRT2122 Dengeleme
Hesabı GN:21
HRT4541 Arazi Bil.ve
Yön.Sis.GN:21
MAT1071 Matematik 1
GN:14
MAT2411 Diferansiyel
Denklemler GN:10
Cihan AKER
HRT3512 Kırsal
Toprak Düzenlemesi
GN:11
Mustafa
KIM170 Genel Kimya
Erman
GN:29
GEDİKOĞLU HRT2331 Ölçme
Bilgisi 2 GN:11
Ceren
HRT2212 Sayısal
GELERLİ
Görüntü İşleme GN:21
HRT4161 Koordinat
Sistemleri GN:11
Mahir
MAT2411 Diferansiyel
YILMAZ
Denklemler GN:22
HRT3512 Kırsal
Toprak Düzenlemesi
GN:44
Tekoşer
HRT2112 Dengeleme
ÖZMEN
Hesabı GN:21
Yasin Berkay
HRT4341 Tasarım
KARAKAYA Projesi GN:11
HRT3331 Mühendislik
Ölçmeleri GN:11
HRT2331 Ölçme
Bilgisi 2 GN:11
KIM1170 Genel Kimya
GN:28
Merve ÖZALP HRT3331 Mühendislik
Ölçmeleri GN:12
Doğukan
HRT3512 Kırsal
YİĞİTER
Toprak Düzenlemesi
GN:11
647
192
06045043
547
193
06044075
743
194
06045019
699
195
06045071
808
196
06045052
414
197
05045047
809
198
05045072
728
199
09047009
348
200
05044036
Mehmet
AYAYDIN
790
201
05045061
Yiğit
BAYDAR
HRT4521 Kentsel
Toprak Düzenlemesi
GN:11
HRT2411 Kartografya
GN:24
HRT2331 Ölçme
Bilgisi GN:21
HRT2341 Ölçme
Uygulama GN:21
MAT2411 Diferansiyel
Denklemler GN:44
MAT1071 Matematik 1
GN:19
HRT3512
Kırsal
Toprak
Düzenlemesi
GN:21
FIZ1001 Fizik 1 GN:24
795
201
04045095
Emrah
KOÇOĞLU
Maksut Baran
DEMİRCAN
787
202
04044089
800
203
04045032
Salih
ERDOĞAN
789
204
03045116
Eyyüp YASİN
823
205
04045019
Salih Nur
ADIYAMAN
714
206
09046042
Serhat PEKEL
783
207
08044501
Fatma SOYLU
672
208
08045012
702
209
08045011
Samet
ERGUN
Faruk
OKUDUCİ
KIM1170 Genel Kimya
GN:22
MAT2411 Diferansiyel
Denklemler GN:48
MAT2411 Diferansiyel
Denklemler GN:19
KIM1170 Genel Kimya
GN:25
HRT2212 Sayısal
Görüntü İzleme GN:11
HRT4252 Görüntü
Analizi GN:21
HRT4221 Uzaktan
Algılama GN:13
HRT2111 Geometrik
Jeodezi GN:22
MAT2411 Diferansiyel
Denklemler GN:44
HRT2122 Dengeleme
Hesabı GN:21
HRT3211 Fotogrametri
Temelleri GN:12
HRT3541 Taşınmaz
Hukuku ve Kadastro
GN:11
HRT4221 Uzaktan
Algılama GN:11
HRT4441 Web CBS
Kartografya GN:21
HRT4271 Yersel
Fotogrametri GN:11
MAT1071 Matematik
GN:26
HRT3512 Kırsal
Toprak Düzenlemesi
GN:22
HRT4521 Kentsel
Toprak Düzenlemesi
GN:21
HRT3331 Mühendislik
Ölçmeleri GN:21
HRT2331 Ölçme
Bilgisi 2 GN:11
HRT3541 Taşınmaz
Hukuku ve Kadastro
GN:11
412
210
09047089
Ümit Nafiz
ETLİK
629
211
09046056
Cihan DARA
648
212
09047060
Meki ŞİMŞEK
836
213
09047091
834
214
07044079
Rıdvan
AĞBAL
Serkan FIRAT
835
215
06045013
Çağrı AVŞAR
665
216
09047026
Fuat Buğra
İDRİSOĞLU
488
217
09047007
446
218
09047094
Orhan
GÜNDÜZ
Süleyman
Kadir
KÜRHAN
349
219
09047053
Uğur BİÇER
335
220
09046055
Hüseyin Evren
YÜCEL
683
221
09047075
Mehmet
Gökalp
GAZALİ
689
222
HRT4521 Kentsel
Toprak Düzenleme
GN:11
HRT4252 Görüntü
Analizi GN:11
INS4751 Su
Mühendisliği Yapı
Sistemleri GN:11
HRT3231 Mühendislik
Ölçmeleri GN:22
HRT3181 Fiziksel
Jeodezi GN:12
MAT2411
Dif.Denklemler GN:19
KIM1170 Genel Kimya
GN:31
HRT4521 Kentsel
Toprak Düzenlemesi
GN:11
HRT3231 Mühendislik
Ölçmeleri GN:22
HRT2331 Ölçme
Bilgisi 2 GN:12
HRT4161 Koordinat
Sistemleri GN:2
HRT2212 Sayısal
Görüntü İşleme GN:11
HRT4371 Hidrografik
İşlemler GN:11
HRT3331 Mühendislik
Ölçmeleri GN:23
HRT2322 Ölçme
Bilgisi 3 GN:21
HRT3331 Mühendislik
Ölçmeleri GN:21
HRT4521 Kentsel
Toprak Düzenlemesi
GN:11
HRT3512 Kırsal
Toprak Düzenlemesi
GN:12
HRT3512 Kırsal
Toprak Düzenlemesi
GN:11
HRT3331 Mühendislik
Ölçmeleri GN:12
HRT3512
Kırsal
Toprak
Düzenlemesi
GN:12
523
223
09047011
Canberk
TURHAN
762
224
09046071
Samet KOÇ
788
225
09046016
Erkut ER
796
226
09046038
Lütfiye
TURGUT
811
227
09046054
Yavuz
GÜLTEKİN
817
228
09047017
Oğuz ÇAV
03044171
Necla
GÜRCAN
Halil İbrahim
ARSAL
763
458
229
03044082
673
230
03045154
Yıldırım
BECER
824
231
11047005
Bengü
BİRCAN
466
232
11046098
Tuba FİLİZ
HRT4521 Kentsel
Toprak Düzenlemesi
GN:11
HRT4361 Madencilik
Ölçmeleri GN:11
HRT3512 Kırsal
Toprak Düzenlemesi
GN:22
HRT2212 Sayısal
Görüntü İşleme GN:11
HRT2121 Hata Kuramı
Parametre Kestirimi
GN:23
HRT2322 Ölçme
Bilgisi 3 GN:21
HRT3331 Mühendislik
Ölçmeleri GN:22
HRT4451 CBS ve
Coğ.Hesap GN:11
HRT4341 Tasarım
Projesi GN:21
HRT3421 Coğrafi Bilgi
Sistemi 1 GN:11
MAT2411
Dif.Denklemler GN:42
KIM1170 Genel Kimya
GN:31
HRT4381 Özel
Ölçmeler GN:21
HRT4521 Kentsel
Toprak Düzenlemesi
GN:21
HRT4221 Uzaktan
Algılama GN:22
MBD2051 İng.Okuma
Konuşma GN:44
HRT4000 Bitirme
Çalışması GN:28
HRT4151 Jeodezik
Astronomi GN:11
HRT4521 Kentsel
Toprak Düzenlemesi
GN:11
INS4751 Su Müh.Yapı
Sis.GN:11
INS4751 Su Müh.Yapı
HRT3512
Kırsal
Toprak
Düzenlemesi
GN:21
748
233
11046105
709
234
11047041
768
235
11046034
710
236
11047008
720
237
11047709
345
238
11047070
347
239
11047098
389
240
11047027
362
241
11046096
391
242
11046086
395
243
11047049
396
244
11047103
408
245
11047022
407
246
11047016
416
247
11047064
418
248
11047099
Sis.GN:21
Osman
HRT2212 Sayısal
ÖZMEN
Görüntü İşleme GN:21
Emre
HRT3512 Kırsal
AYDOĞAN
Toprak Düzenlemesi
GN:11
Büşra AY
INS4751 Su Müh.Yapı
Sis.GN:11
Merve ÖZER
INS4751 Su Müh.Yapı
Sis.GN:11
HRT4161 Koordinat
Sistemleri GN:11
HRT3541 Taşınmaz
Hukuku ve Kadastro
GN:11
İsmail Hakkı
INS1911 Teknik Resim
AYKUL
ve Tasarı
Geometrisi GN:11
Mert Kubilay
MAT2411
ULUDAĞ
Dif.Denklemler GN:19
HRT2111 Geometrik
Jeodezi GN:11
Abdulkerim
HRT2121 Hata Kuramı
DURMAZ
ve Parametre Kestirimi
GN:13
HRT2331 Ölçme
Bilgisi 2 GN:11
Sercan ÇAKIR Mekansal Veri
Madenciliğine Giriş
GN: 11
Binnur
INS4751 Su Müh.Yapı
YILMAZ
Sis.GN:21
Hilal
INS4751 Su Müh.Yapı
YUMRUTEPE Sis.GN:21
Aslı ÖZALP
INS4751 Su Müh. Yapı
Sis.GN:11
Deniz
INS4751 Su Müh. Yapı
ALPASLAN
Sis.GN:11
Tuğrul
INS4751 Su Müh. Yapı
URFALI
Sis.GN:11
Barış ALGIN
INS4751 Su Müh. Yapı
Sis.GN:11
Caner
MAT1071 Matematik 1
AKGÜN
GN:19
HRT3421 CBS 1
GN:11
Kazım Mert
MAT2411 Dif.
ŞAHİN
Denklemler GN:19
419
249
11047808
Farah Kudret
YILTAŞ
363
250
11047065
Zeynep Hazal
KİNGİR
610
251
11047061
Ezgi
ERDOĞAN
609
252
11046010
Tansu ÜNLÜ
624
253
11046099
584
254
11047035
536
255
11047052
Erge
ÖZTÜRK
Büşra
ÖZTÜRK
Şuayb IŞIK
651
256
11047047
658
257
11047042
668
258
11047033
Serkan
AYDİN
Şeyhmus
EKİNCİ
Aycan
AYRAN
HRT2111 Geometrik
Jeodezi GN:11
HRT3331 Müh.
Ölçmeleri GN:13
HRT4281 Karar Destek
Sis.GN:21
HRT4161 Koordinat
Sis.GN:21
HRT2121 Hata
Kuramı ve Parametre
Kestirimi GN:12
HRT2411 Kartografya
GN:11
HRT4221 Uzaktan
Algılama GN:21
HRT4341 Tasarım
Projesi GN:12
HRT2111 Geometrik
Jeodezi GN:22
INS4751 Su Müh. Yapı
Sis.GN:21
MAT2411
Dif.Denklemler GN:10
HRT3541 Taşınmaz
Hukuku ve Kadastro
GN:12
HRT2111 Geometrik
Jeodezi GN:13
HRT2112 Uydu
Jeodezisi GN:11
HRT2341 Ölçme
Uygulaması GN:24
INS4751 Su Müh. Yapı
Sis.GN:21
INS4751 Su Müh. Yapı
Sis.GN:11
INS4751 Su Müh. Yapı
Sis.GN:11
MAT2411 Dif.
Denklemler GN:19
HRT4371 Hidrografik
Ölçmeler GN:11
INS4751 Su Müh. Yapı
Sis.GN:11
HRT4000 Bitirme
Çalışması GN:29
HRT4291 Web Tabanlı
CBS GN:11
671
259
11047037
674
260
11046040
419
261
11047075
425
262
11047077
437
263
11047101
438
264
11047039
439
265
11047058
440
266
11047053
441
267
11047045
478
268
11047051
477
269
11046039
508
270
11046093
504
271
11047021
454
272
11047093
Alper SEÇKİN HRT2121 Hata Kuramı
ve Parametre
Kestirimi GN:12
HRT2411 Kartografya
GN:12
HRT3181 Fiziksel
Jeodezi GN:12
Sevde
INS4751 Su Müh.Yapı
HAVAN
Sis.GN:21
Mert
MAT2411 Dif.
ÖZTÜRK
Denklemler GN:19
Anıl
HRT4371 Hidrografik
KARAOĞLU Ölçmeler GN:11
HRT4252 Görüntü
Analizi GN:11
HRT2322 Ölçme
Bilgisi 3 GN:11
HRT2111 Geometrik
Jeodezi GN:13
Umut Deniz
HRT4521 Kentsel
DOĞAN
Toprak Düzenlemesi
GN:12
Övgün
HRT4521 Kentsel
ŞUMNULU
Toprak Düzenlemesi
GN:11
HRT4221 Uzaktan
Algılama GN:12
Burcu
MAT2411 Dif.
KARAHAN
Denklemler GN:19
INS1911 Teknik Resim
ve Tasarı Geometri
GN:12
Yunus Emre
HRT4521 Kentsel
ÖZDEMİR
Toprak Düzenlemesi
GN:11
Aybüke
INS4751 Su Müh. Yapı
SERBEST
Sis.GN:11
HRT2112 Uydu
Jeodezisi GN:11
Behiye
INS4751 Su Müh.Yapı
BALPINAR
Sis.GN:11
Davut AĞAR
HRT4000 Bitirme
Çalışması GN:2
Yusuf
MAT2411 Dif.
GÜNGÖR
Denklemler GN:46
Enes
HRT2111 Geometrik
DEMİREL
Jeodezi GN:13
Adem
HRT2111 Geometrik
İSTEKLİ
461
273
11046047
Mustafa
ÜNLÜ
772
274
11046066
769
275
11047001
M.Serhat
YELTEKİN
Merve
ONBAY
784
276
11046051
778
277
11047054
807
278
11046706
Sinan
ERYİĞİT
619
279
11046041
618
280
11046102
755
281
11046014
Büşra
YILMAZ
Nurcan
EMANET
İrfan ATAY
761
282
11046057
Alperen
YILMAZ
76
283
14047603
ŞÜKRAN
AYKUT
Muhammed
Yunus
AKGÜL
Taner OKTA
Jeodezi GN:13
HRT4521 Kentsel
Toprak Düzenlemesi
GN:11
HRT2411 Kartografya
GN:13
HRT4291 Web Tabanlı
CBS GN:21
HRT4371 Hidrografik
Ölçmeler GN:21
HRT4281 Karar Destek
Sis.GN:21
HRT2111 Geometrik
Jeodezi GN:11
INS4751 Su Müh.Yapı
Sis.GN:11
INS4751 Su Müh.Yapı
Sis.GN:21
HRT3211
Fotogrametrinin
Temelleri GN:11
MAT2411
Dif.Denklemler GN:19
MAT1320 Lineer Cebir
GN:18
HRT4371 Hidrografik
Ölçmeler GN:21
INS4751 Su Müh.Yapı
Sis.GN:21
INS4751 Su Müh.Yapı
Sis.GN:21
INS4751 Su Müh.Yapı
Sis.GN:21
HRT2121 Hata Kuramı
ve Parametre Kestirimi
GN:23
HRT4221 Uzaktan
Algılama GN:22
HRT4451 CBS ve
Coğrafi Hesaplama
GN:21
HRT4161 Koordinat
Sistemleri GN:11
HRT1011 Harita
Mühendisliğine Giriş
GN:11
ATA1911
A.İ.İ.T
GN:84
463
284
14046038
YAPRAK
ÇINAR
545
285
14046603
ŞEFİKA
ÇAKAR
717
286
14714601
662
287
14046604
660
288
14046602
354
289
14046055
MAT1320 Lineer Cebir
GN:9
İNS1911 Teknik Resim
ve Tas.Geo.
GN:4
İNS1911
Teknik Resim ve
Tas.Geo
GN:21
MDB1051
İng.1 GN:24
HRT1011 Harita Müh.
Giriş GN:21
MDB1051 İng. 1
GN:12
MAT2411 Dif.Denk.
GN:34
BORA
HRT2121
TUTUMLUER Hata Kuramı ve
Par.Kes.GN:21
MAT2411 Dif.Denk.
GN:44
İNS1911
Teknik Resim ve
Tas.Geo. GN:11
MAT1320 Lineer Cebir
GN:1
MUSTAFA
MDB1051 İng. 1
KENAN
GN:31
ALKAN
HRT2341 Ölçme
Uyg.GN:11
MUHAMMET HRT2341 Ölçme
FATİH
Uyg.GN:11
GÖKDAĞ
MEHMET
MAT1071 Mat.1
DAĞASAN
GN:18
MDB1051 İng. 1 GN:3
KİM1170 Gen.Kimya
GN:23
ENF1170 Tem.Bil.Bil.
GN:5
512
290
14046013
ABDULLAH
PİŞKİN
MAT1071 Mat.1
GN:18
HRT2121
Hata Kuramı
ve Par.Kes.
GN:22
HRT3421
Coğ. Bilgi
Sis. GN:13
HRT2121
Hata Kur.
Ve Par. Kes.
GN:12
HRT2411
Kartografya
1 GN:11
HRT2111
Geo.
Jeo.GN:11
460
291
14046003
776
292
14046069
746
293
14046091
628
294
14046010
471
295
14046033
372
296
14046062
KİM1170 Gen.Kimya
GN:24
MDB1051 İng. 1 GN:3
HRT1011 Harita Müh.
Giriş GN:11
İNS1911 Teknik Resim
ve Tas.Geo.
GN:11
MAT1320 Lineer Cebir
GN:9
FIZ1001 Fizik 1 GN:23
TDB1031 Türkçe 1
GN:35
İLHAN
İNS1911 Teknik Resim
ÇELİK
ve Tas.Geo.
GN:12
FATİH
HRT2921 Mes.
MUHAMMED Terminoloji GN:21
ÇETİNKAYA
VURAL
HRT1011 Harita Müh.
KÖKÇE
Giriş GN:11
MAT1071 Matematik 1
GN:18
MAT1320 Lineer Cebir
GN:9
İNS1911 Teknik Resim
ve Tas. Geo.GN:12
MDB1051 İng. 1 GN:1
FIZ1001 Fizik 1 GN:23
KİM1170 Genel Kimya
GN:22
MELİKE
TDB1031 Türkçe 1
ÇAYCI
GN:35
ALAZ
KİM1170 Gen.Kimya
ANDAÇ
GN:29
ORTAKÖY
UĞUR ÇETİN MAT1071 Mat.1
KASAP
GN:18
FIZ1001 Fizik 1 GN:23
KİM1170 Gen.Kimya
GN:24
MAT1320 Lineer Cebir
GN:9
MDB1051 İng. 1 GN:3
TDB1031 Türkçe 1
GN:35
HRT1011 Harita Müh.
Giriş GN:11
İNS1911 Teknik Resim
KİM1170
Gen.Kimya
GN:11
361
297
14046097
MUSTAFA
EVCİ
346
298
14046061
OZAN
ERDEN
760
299
14046027
SÜHEYLA
PİLTAN
607
300
13047003
EMRE YİĞİT
606
301
13047095
605
302
13047089
ŞENNUR
ÖZTÜRK
BUĞRA
CANDAN
633
303
13047701
SERDAR
ARSLAN
642
304
13047031
428
305
13047032
561
306
13047057
558
652
307
308
13047068
13046013
MUSTAFA
KILINÇ
EZGİ
AYDOĞMUŞ
MESUT
USTA
FERHAT ÇAP
GİZEM
DEMETGÜL
ve Tas.Geo.
GN:11
MAT1071 Mat.1
GN:18
FIZ1001 Fizik 1 GN:23
KİM1170 Gen.Kimya
GN:24
MAT1320 Lineer Cebir
GN:9
MDB1051 İng. 1 GN:3
TDB1031 Türkçe 1
GN:35
İNS1911 Teknik Resim
ve Tas.Geo.
GN:11
MAT1071 Mat.1
GN:18
FIZ1001 Fizik 1 GN:23
KİM1170 Genel Kimya
GN:24
MAT1320 Lineer Cebir
GN:9
TDB1031 Türkçe 1
GN:35
MDB1051 İng. 1 GN:3
ENF1170
Tem. Bil.
Bil. GN:29
FIZ1001 Fizik 1 GN:23
MAT1320 Lineer Cebir
GN:9
MAT1071 Mat.1
GN:19
FIZ1001 Fizik 1 GN:23
MAT1320 Lineer Cebir
GN:9
MAT2411 Dif.Denk.
GN:19
FIZ1001 Fizik 1 GN:5
FIZ1001 Fizik 1 GN:23
FIZ1001 Fizik 1 GN:23
FIZ1001 Fizik 1 GN:23
MAT1071 Mat.1
GN:38
HRT3512
Kırsal Top.
Düz. GN:23
661
309
13047025
676
310
13047060
GÜLAY
ÇELİK
MUHAMMET
AYTEKİN
GÖKSOY
705
311
13047103
ÖZGE ÜNAL
708
312
13047708
712
313
13047055
MEHMET
NECİP ACAN
YASEMİN
ÇOMAK
713
314
13047062
717
315
13047033
715
316
13047605
719
714
317
318
13046038
13047064
741
319
13046076
359
320
13046043
406
321
13046701
393
322
13046068
DİDEM
ÇALİŞCİ
405
323
13046704
DENİZ UZUN
432
324
13047096
485
325
13046609
483
326
13047028
MELİKE
SUBAŞI
UMUT
ALTAY
FATMA
DOĞAN
FIRAT
ÇAKIR
HÜSEYİN
ATEŞ
NEZİR
GÜLÇEK
HACI KUZU
KEMEL
BUĞRA
AŞKIN
ENES DURU
SELİNDANU
R
KARADENİZ
YENER CEBİ
TDB1031 Türkçe 1
GN:36
FIZ1001 Fizik 1 GN:33
MAT1071 Mat.1
GN:11
MAT1320 Lineer Cebir
GN:2
MAT1320 Lineer Cebir
GN:9
MAT1071 Mat.1 GN:1
MAT1320 Lineer Cebir
GN:22
FIZ1001 Fizik 1 GN:32
FIZ1001 Fizik 1 GN:23
FIZ1001 Fizik 1 GN:56
KİM1170 Gen.Kimya
GN:22
FIZ1001 Fizik 1 GN:23
FIZ1001 Fizik 1 GN:32
MAT1320 Lineer Cebir
GN:2
MAT1071 Mat.1
GN:37
MAT1320 Lineer Cebir
GN:25
HRT3512 Kırsal Top.
Düz GN:11
HRT3331 Müh. Ölç.
GN:22
HRT3512 Kırsal Top.
Düz GN:11
HRT3331 Müh. Ölç.
GN:22
FIZ1001 Fizik 1 GN:23
FIZ1001 Fizik 1 GN:55
MAT1320 Lineer Cebir
GN:5
MAT2411 Dif.Denk.
GN:19
HRT3512
Kırsal Top.
Düz GN:12
MDB2051
İng. Oku.
Kon. GN:50
HRT3512
Kırsal Top.
Düz GN:12
794
327
13047048
793
328
13047076
740
329
13047023
774
330
13047008
779
331
13047095
791
332
13047705
792
333
13047040
677
334
13047107
555
335
13047075
554
336
13047105
623
337
13046056
529
338
13047024
646
339
13046706
590
340
13047065
594
341
13047093
599
342
13047011
600
343
13047025
822
344
13047044
EMİN CAN
KIRMIZI
ENES
KORKMAZ
METİN
ÇELİK
ONUR TAHİR
AYDIN
ŞENNUR
ÖZTÜRK
MUSTAFA
AKAN
BURAK
SEVİNÇ
ÜZEYİR
KAAN
ATMACA
KAĞAN
ERYİĞİT
R.LOKMAN
YÜKSEK
ŞENOL
DİNLEMEZ
MUSTAFA
SELİM
ÇAKAR
VEYSEL
SAKALLI
M.ENES
PINAR
EDA ÖZNUR
TEMİZDEMİ
R
HAFİZE
SEDA
SAATÇİ
GÜLAY
ÇELİK
İSMAİL
HASDEMİR
HRT2121 Hata Kur. Ve
Par. Kes. GN:23
FIZ1001 Fizik 1 GN:24
MAT1320 Lineer Cebir
GN:9
FIZ1001 Fizik 1 GN:37
ATA1031 A.İ.İ.T
GN:26
MAT1071 Mat.1
GN:20
KİM1170 Gen.Kimya
GN:23
FIZ1001 Fizik 1 GN:26
MAT1071 Mat.1 GN:7
MAT1320 Lineer Cebir
GN:2
FIZ1001 Fizik 1 GN:23
FIZ1001 Fizik 1 GN:37
MAT1320 Lineer Cebir
GN:7
HRT2121 Hata Kur. Ve
Par. Kes. GN:23
FIZ1001 Fizik 1 GN:9
HRT3512 Kırsal Top.
Düz GN:22
HRT2111 Geo. Jeodezi
GN:23
FIZ1001 Fizik 1 GN:33
ATA1031 A.İ.İ.T.
GN:25
HRT2121 Hata Kur. Ve
Par. Kes. GN:12
MDB1051 İng. 1 GN:3
MDB1051 İng. 1 GN:3
MAT1320 Lineer Cebir
GN:10
ATA1031 A.İ.İ.T.
GN:26
HRT2111 Geo. Jeodezi
GN:21
HRT3512
Kırsal Top.
Düz GN:12
HRT2121 Hata Kur. Ve
Par. Kes. GN:23
HRT2331 Ölçme Bil. 2
GN.21
HRT2341 Ölçme Uyg.
Gn:27
MAT2411 Dif.Denk.
GN:45
HRT2411 Kartografya
1 GN:24
724
345
13046608
ASİYE
YEDİBELA
353
346
13047021
AYŞE KARA
357
347
13047090
813
348
13046048
482
349
13047050
498
350
13047013
499
351
13047072
462
352
13047056
533
353
13047029
SERHAT
ARAT
542
354
13047022
BAYRAM
HRT2921 Mes.
Terminoloji 1 GN:21
HRT3512 Kırsal Top.
Düz GN:11
MAT2411 Dif.Denk.
GN:19
HRT2411 Kartografya
1 GN:24
MUHAMMED HRT2411 Kartografya
YILDIZ
1 GN:21
HRT2121 Hata Kur. Ve
Par. Kes. GN:23
HRT2341 Ölçme Uyg.
Gn:15
FIZ1001 Fizik 1 GN:23
MAT1071 Mat.1
GN:18
ŞÜKRÜ SARI
SİNEM
MANSUROĞ
LU
BAHRİ
UMMAN
YÜREK
CÜNEYT
YAVUZ
ERDEM
ARARAT
MAT2411 Dif.Denk.
GN:19
MAT1071 Mat.1 GN:4
HRT2121 Hata Kur. Ve
Par. Kes. GN:13
FIZ1001 Fizik 1 GN:24
MAT1071 Mat.1
GN:18
MAT1320 Lineer Cebir
GN:9
İNS1911 Teknik Resim
ve Tas.Geo.
GN:13
FIZ1001 Fizik 1 GN:37
HRT3512
Kırsal Top.
Düz GN:12
HRT2911
Mesl. İng.
GN:11
TIRAŞ
MAT1071 Mat.1
GN:20
MUHAMMED FIZ1001 Fizik 1 GN:33
KANBAY
SULTAN
HRT1011 Harita
ÖZEN
Mühendisliğine Giriş
GN:12
MAT2411 Dif.Denk.
GN:46
RIFAT ERBİL FIZ1001 Fizik 1 GN:23
ATA1031 A.İ.İ.T.
GN:26
DİLEK
MDB1051 İng. 1 GN:3
TUĞRUL
BARIŞ PALA HRT3512 Kırsal Top.
Düz GN:11
586
355
13047012
593
356
13047079
552
357
13047108
601
358
13047045
665
359
13046707
716
360
13046703
ŞEBNEM
KALMUK
557
361
13047073
SEFA
TUTAŞER
497
362
13047010
475
363
13046081
426
364
13047036
429
365
13047083
663
366
13046020
640
367
13047070
639
368
13047047
332
369
13046086
831
370
14046082
HRT3512 Kırsal Top.
Düz GN:11
İNS1911 Teknik Resim
ve Tas.Geo.
GN:4
MAT1320 Lineer Cebir
GN:2
ALİ ÇELİK
HRT2121 Hata Kur. Ve
Par. Kes. GN:13
SEDA ŞAHİN MAT1320 Lineer Cebir
GN:18
BERAT
ATA1031 A.İ.İ.T.
ŞİMŞEK
GN:25
MEHMET
MAT1071 Mat.1
EMİN ASLAN GN:18
SİNEM
MAT1320 Lineer Cebir
GÜVEN
GN:18
HRT2911 Mesleki İng.
1 GN:21
BARIŞ ÇETİN ATA1031 A.İ.İ.T.
GN:26
ALİ DURSUN MAT1320 Lineer Cebir
GN:26
KİM1170 Gen.Kimya
GN:29
MAT1071 Mat.1
GN:18
FADIL AŞAN HRT2341 Ölçme Uyg.
Gn:25
SÜMEYYE
İNS1911 Teknik Resim
MDB2051
İng. Oku.
Kon.
GN:113
HRT3512
Kırsal Top.
Düz GN:12
HRT3512
Kırsal Top.
Düz GN:12
ATEŞ
GÖKER
TANRISEVE
R
HÜSEYİN
YİĞİTCAN
DENİZ
338
371
11046044
337
372
11046046
334
373
11047038
SİNAN SİVRİ
830
374
11046076
621
375
11047822
CANSU
ALTIN
CANER
ORUÇ
771
376
11046064
772
377
11046049
766
378
11046106
684
379
11047079
AHMET
GELİR
687
380
11047031
694
381
11046060
360
382
12047085
ORHAN
KADIOĞLU
ZÜLKÜF
BURAK
AKTÜRK
BERKAY
KAÇAR
BAHARGÜL
TIN
NEJLA
CİHANGİR
EYYÜP
TEKER
ve Tas.Geo.
GN:12
HRT4521 Kentsel Top.
Düz.GN:11
HRT4521 Kentsel Top.
Düz.GN:11
HRT3331 Müh. Ölç.
GN:12
HRT3331 Müh. Ölç.
GN:22
INS4751 Su Müh. Yapı
Sis. GN:11
HRT3331 Müh. Ölç.
GN:11
MAT2411 Dif.Denk.
GN:18
HRT3211 Fot. Tem.
GN:11
INS4751 Su Müh. Yapı
Sis. GN:21
INS4751 Su Müh. Yapı
Sis. GN:21
HRT4451 CBS ve Coğ.
Hesap. GN:21
HRT4162 Koordi. Sis.
GN:21
HRT2951 Harita. Bil.
Tar. GN:21
MAT1320 Lineer Cebir
GN:19
HRT2121 Hata Kur. Ve
Par. Kes. GN:11
HRT4291 Web Tab.
CBS GN:11
HRT4371
Hidro.Ölçmeler GN:11
HRT2111 Geo.
Jeo.GN:11
INS4751 Su Müh. Yapı
Sis. GN:21
HRT2411 Kartografya
1 GN:13
HRT3541 Taş.Huk. ve
Kad.GN:12
HRT3181 Fiz.
Jeo.GN:21
İSMAİL
EMRE
ÖZBAŞ
ÇAĞRI
ERBAY
569
383
11047097
645
384
11046021
516
385
11046033
507
386
11047012
501
387
11047030
MEHMET
EROL
456
388
11046100
451
389
11046073
BURAK
KORKUT
YEKTA
KIVANÇ
ALKAN
436
390
11047050
BURAK
KAĞAN
ATALAY
435
391
11047068
ANIL EFE
401
392
11046063
AKIN ÇİMEN
576
393
11047006
686
394
11046087
EMRE
TAMGÖZ
HÜSEYİN
AYHAN
713
395
11047015
715
396
11046036
İSHAK
SARITAŞ
MERT İNCE
ERTUĞRUL
ALTUNBAŞ
E.PINAR
HODA
HRT3331 Müh. Ölç.
GN:21
HRT3331 Müh. Ölç.
GN:13
HRT4371 Hidrografik
Ölçmeler GN:21
HRT4521 Kentsel Top.
Düz.GN:12
HRT4291 Web Tabanlı
CBS GN:21
HRT4521 Kentsel Top.
Düz.GN:11
MAT2411 Dif.Denk.
GN:20
HRT2322 Ölçme Bil. 3
GN:11
HRT3331 Müh. Ölç.
GN:21
HRT4161 Koord. Sis.
GN:11
HRT3331 Müh. Ölç.
GN:23
HRT4521 Kentsel Top.
Düz.GN:11
HRT3181 Fiz.
Jeo.GN:21
HRT3331 Müh. Ölç.
GN:23
MAT2411 Dif.Denk.
GN:19
MAT2411 Dif.Denk.
GN:19
HRT3331 Müh. Ölç.
GN:23
HRT3331 Müh. Ölç.
GN:13
HRT4521 Kentsel Top.
Düz.GN:12
HRT3512 Kırsal Top.
Düz GN:22
HRT4521 Kentsel Top.
Düz.GN:11
INS4751 Su Müh. Yapı
Sis. GN:21
MTM3501 Lineer Prog.
Teo. GN:2
İNS1911
Teknik
Resim ve
Tas.Geo.
GN:13
HRT3512
Kırsal Top.
Düz GN:13
MTM3501
Lineer Prog.
Teo. GN:1
541
397
11047084
476
398
11047003
MUHAMMET HRT2121 Hata Kur. Ve
BERK TEKER Par. Kes. GN:12
HRT4521 Kentsel Top.
Düz.GN:11
HRT4162 Koordi. Sis.
GN:11
ŞAHİN
HRT3241 Web
BENLİ
Tab.GPS GN:11
464
399
11047010
453
400
11047074
580
401
11046085
617
402
11047029
603
403
11047062
649
404
11047102
ALİ
ÖZDEMİR
ABDULHADİ
BİLDİK
SERKAN
DEMİRCAN
MERVE
ŞİMŞEK
BARAN
BEDRAN
BURAK
GÖKÇE GÖK
631
405
11046088
PELİN KILIÇ
575
406
11047032
AHMET
EROĞLU
718
407
11046006
TUĞÇE
ERGÜR
HRT2112 Uydu Jeo.
GN:11
HRT2212 Say.Gör.İşl.
GN:11
HRT4371
Hidro.Ölçmeler GN:11
HRT3211 Fot. Tem.
GN:22
INS4751 Su Müh. Yapı
Sis. GN:11
MAT1071 Mat.1
GN:18
HRT4521 Kentsel Top.
Düz.GN:11
HRT3331 Müh. Ölç.
GN:12
HRT2411 Kartografya
1 GN:11
HRT3181 Fiz.
Jeo.GN:11
HRT4521 Kentsel Top.
Düz.GN:12
MTM3501 Lineer Prog.
Teo. GN:2
HRT4521 Kentsel Top.
Düz.GN:12
HRT3512 Kırsal Top.
Düz GN:11
HRT4341 Tas. Projesi
GN:11
HRT4451 CBS ve
Coğ.Hes. GN:21
HRT4271 Yersel Foto.
GN:11
HRT4441 Web CBS ve
Karto.GN:11
HRT4371
Hidro.Ölçmeler GN:21
MTM3501
Lineer Prog.
Teo. GN:1
HRT3512
Kırsal Top.
Düz GN:23
HRT3512
Kırsal Top.
Düz GN:13
733
408
11047081
TUĞRUL
ERDOĞAN
726
409
11046019
KAAN
BÜYÜKKÖP
RÜ
HRT3331 Müh. Ölç.
GN:11
MAT1320 Lineer Cebir
GN:9
HRT4221 Uzaktan Alg.
GN:22
ISL4140 Hizmet Paz.
GN:5
739
410
11047044
KAĞAN
HAZAL
KOÇDEMİR
779
411
11047034
ELİF
KAÇMAZOĞ
LU
802
412
11047071
ADEM
BARAN ATLI
HRT3181 Fiz.
Jeo.GN:12
HRT3211 Fot. Tem.
GN:13
HRT3331 Müh. Ölç.
GN:11
HRT4441 Web CBS ve
Karto.GN:11
INS4751 Su Müh. Yapı
Sis. GN:11
HRT4162 Koordi. Sis.
GN:11
FIZ1001 Fizik 1 GN:23
HRT3541 Taş. Huk.
GN:11
MTM3501 Lineer Prog.
Teo. GN:2
803
413
11046071
HÜMEYRA
KARACA
650
414
11047090
HAMDULLA
H KAYA
11046818
SALİH BAŞ
732
HRT3331 Müh. Ölç.
GN:21
HRT4252 Gör. Analizi
GN:11
MAT1320 Lineer Cebir
GN:7
HRT2121 Hata Kur. Ve
Par. Kes. GN:13
HRT2331 Ölçme Bil. 2
GN:11
MAT2411 Dif.Denk.
GN:19
KİM1170 Gen.Kimya
GN:25
HRT2411 Kartografya
1 GN:11
HRT2341 Ölçme Uyg.
GN:14
HRT3541 Taş. Huk. Ve
HRT4271
Yersel Foto.
GN:21
HRT4151
Jeodezik
Ast. GN:21
MTM3501
Lineer Prog.
Teo. GN:1
570
415
11047018
468
416
11048004
465
417
11047082
526
418
11046901
528
419
11046101
544
420
11046081
574
421
11047020
585
422
11047004
598
423
11046020
602
424
11047007
620
425
11046038
Kad. GN:12
HRT3251 Mek. Veri
Mad. Gir. GN:11
M.FARUK
HRT3512 Kırsal Top.
TEKATLI
Düz GN:22
INS4751 Su Müh. Yapı
Sis. GN:11
HRT4341 Tas. Projesi
GN:21
HRT4541 Arazi Bil.
Yön. Sis. GN:21
FATİH
INS4751 Su Müh. Yapı
MAVİBABA Sis. GN:21
YEKBUN
HRT2121 Hata Kur. Ve
ASLAN
Par. Kes. GN:12
HRT2411 Kartografya
1 GN:11
MAT1320 Lineer Cebir
GN:10
FIZ1001 Fizik 1 GN:24
BURAK
HRT4361 Mad. Ölç.
AKILLIOĞLU GN:11
HRT3421 CBS GN:11
HRT4381 Özel Ölç.
GN:11
BÜŞRA
HRT4252 Gör. Analizi
AYDIN
GN:21
SÜLEYMAN
HRT3331 Müh. Ölç.
ERYİĞİT
GN:22
PAŞA
HRT4341 Tas. Projesi
KORUN
GN:13
HRT4521 Kentsel Top.
Düz.GN:12
HRT4371 Hid.Ölç.
GN:11
M.AŞIK
HRT3512 Kırsal Top.
TOPRAK
Düz GN:11
HRT3211 Fot. Tem.
GN:11
HRT3421 CBS GN:11
İMRAN
HRT4441 Web CBS ve
YAZICI
Karto.GN:21
MAT1071 Mat.1
GN:38
SALİH
MAT2411 Dif.Denk.
KIVANÇ
GN:19
YENER
BİLAL KAYA HRT4521 Kentsel Top.
HRT3331
Düz.GN:12
HRT2121 Hata Kur. Ve
Par. Kes. GN:21
HRT3421 CBS GN:21
MAT1071 Mat.1
GN:39
HRT4162 Koordi. Sis.
GN:21
INS4751 Su Müh. Yapı
Sis. GN:21
HRT3261 Ölçme Sis.
GN:21
HRT4521 Kentsel Top.
Düz.GN:11
HRT2121 Hata Kur. Ve
Par. Kes. GN:12
HRT4361 Mad. Ölç.
GN:11
HRT4162 Koordi. Sis.
GN:21
INS4751 Su Müh. Yapı
Sis. GN:11
HRT3512 Kırsal
Toprak Düzenlemesi
GN:12
693
426
11046018
AYSEMİN
ERİŞİR
546
427
11046056
457
428
11047046
BİLAL
KARATAŞ
HASAN
CİHAN
860
429
11047014
Ahmet Anıl
Toprak
858
430
11046053
Yasin Demir
HRT3512 Kırsal
Toprak Düzenlemesi
GN:22
857
431
10047001
İ.Taha Göl
819
432
12047082
Aykut Ceyhan
HRT4521 Kentsel
Toprak Düzenlemesi
GN:11
INS4751 Su
Mühendisliği Yapı
Sistemi GN:11
863
433
12047708
Gökhan Yıldız
HRT4521 Kentsel
Toprak Düzenlemesi
GN:21
Müh. Ölç.
GN:12
HRT4291
Web Tab.
CBS GN:21
HRT3512
Kırsal
Toprak
Düzenlemesi
GN:21
HRT3512
Kırsal
Toprak
Düzenlemesi
GN:13
ISL4140
Hizmet
Pazarlaması
GN:1
ISL3621
Üretim
Yönetimi
GN:1
HRT2112
Uydu
Jeodezisi
GN:21
HRT3512 Kırsal
Toprak Düzenlemesi
GN:22
864
434
11047019
Cemre Burkut
862
435
13046071
Sevgi Kaya
861
436
11047017
Mustafa
Hasdemir
866
437
13047080
Murat Özyiğit
MAT1071 Matematik 1
GN:21
FIZ1001 Fizik 1 GN:20
865
438
10047090
Umutcan
Akduman
HRT3512 Kırsal
Toprak Düzenlemesi
GN:11
HRT3512
Kırsal
Toprak
Düzenlemesi
GN:23
ISL4140
Hizmet
Pazarlaması
GN:1
HRT2121
Hata Kuramı
ve Par. Kes.
GN:21
HRT2212
Sayısal
Görüntü
İşleme
GN:21
HRT2322
Ölçme
Bilgisi 3
GN:21
HRT3421
CBS 1
GN:21
HRT3541
Taşınmaz
Hukuku ve
Kadastro
GN:21
HRT4221
Uzaktan
Algılama
GN:23
HRT4341
Tasarım
Projesi
GN:21
HRT4522
Taşınmaz
Değerlemesi
GN:11
HRT3512
Kırsal
Toprak
HRT3512 Kırsal
Toprak Düzenlemesi
GN:22
867
439
852
440
12047012
Gizem Aksu
856
441
09047088
Sercan Kaplan
868
442
13047051
Kübra Yavuz
386
443
11046012
ERAY
BİRGÜN
ERDAĞI
874
444
13047706
YÜCEL
YAYLA
873
445
14046048
EMİRHAN
YILDIZ
HRT3211
Fotogrametrinin
Temelleri GN:23
HRT2212 Sayısal
Görüntü İşleme GN:21
HRT3181 Fiziksel
Jeodezi GN:12
HRT4281 Karar Destek
Sistemleri GN:11
HRT4361 Madencilik
Ölçmeleri GN:11
MAT1320 Lineer Cebir
GN:9
HRT2121 Hata Kuramı
ve Par. Kes. GN:11
HRT3421 CBS 1
GN:12
HRT3211 Foto.Tem.
GN:13
HRT4221 Uzaktan
Algılama GN:12
HRT3261 Ölçme Sis.
GN:11
HRT3331 Müh. Ölç.
GN:11
Ht3181 Fiz. Jeo. GN:11
HRT3541 Taş. Huk.
GN:12
HRT2322 Ölçme Bil. 3
GN:11
HRT2111 Geo.
Jeo.GN:12
HRTR3512 Kırsal Top.
Düz. GN:11
MAT1071 Mat.1
GN:18
MAT1320 Lineer Cebir
GN:9
HRT1011 Har. Müh.
Giriş GN:12
KİM1170 Genel Kimya
Düzenlemesi
GN:21
HRT3512
Kırsal
Toprak
Düzenlemesi
GN:13
HRTR3512
Kırsal Top.
Düz. GN:23
837
446
10047706
870
447
13047058
841
448
12047035
832
449
11047023
869
450
09046082
847
451
12047017
632
452
12047075
500
453
12047026
530
454
13047707
İBRAHİM
EMRE
YILDIZ
AYÇİN
KALKULOĞL
U
M.EMİN
DOLAŞ
GN:22
MDB1051 İng. 1 GN:1
INS1911 Tek.Res. ve
Tas. Geo. GN:11
TDB1031 Türkçe 1
GN:32
FİZ1001 Fizik 1 GN:23
HRT2122 Dengeleme
Hesabı GN:21
HRT2111 Geo.
Jeo.GN:11
HRT2121 Hata Kuramı
ve Par. Kes. GN:12
HRT2411 Kartografya
1 GN:11
KÜBRA
HRT2112 Uydu Jeo.
YAŞAR
GN:11
HRT4262 Uzak.Alg.
Sis. GN:11
HRT4252 Gör. Analizi
GN:11
MEHMET
HRT3512 Kırsal Top.
GÜRMEZ
Düz. GN:22
HRT4521 Kentsel Top.
Düz. GN:21
HRT2212 Say. Gör. İşl.
GN:21
ŞAFAK
HRT2121 Hata Kuramı
ÖZKARAHA ve Par. Kes. GN:12
N
HRT3118 Fiz. Jeo.
GN:12
HRT3421 CBS1 GN:12
ÇAĞRI BEŞLİ MAT2411 Dif. Denk.
GN:13
HRT3421 CBS 1
GN:13
FETHİCAN
HRT3421 CBS 1
GAZEL
GN:21
MAT2411 Dif. Denk.
GN:19
HRT2121 Hata Kuramı
ve Par. Kes. GN:21
TUNAHAN
HRT3421 CBS 1
YILDIZ
GN:14
HRT2111 Geo.
Jeo.GN:12
MAT1071 Mat.1
775
455
13047702
707
456
12047105
592
457
12047064
490
458
12047089
810
459
12046033
494
460
12047020
540
461
12046046
756
462
12047008
566
463
12046086
723
464
12047097
875
465
12046025
487
466
12047096
489
467
12047054
GN:13
OSMAN
HRT3421 CBS 1
GÜNGÖR
GN:11
HRT3211 Fot.
Tem.GN:13
CESUR
MAT1071 Mat.1
ŞAHİN
GN:19
HRT3421 CBS 1
GN:12
MERTCAN
MAT1071 Mat.1 GN:8
ŞAHİN
HRT2411 Kartografya
1 GN:14
MURAT
HRT2411 Kartografya
ERİM
1 GN:11
KAPTANOĞL HRT3421 CBS 1
U
GN:21
INS1911 Tek.Res. ve
Tas. Geo. GN:11
ARİF
HRT3421 CBS 1
YALÇINKAY GN:11
A
MERVE
HRT2411 Kartografya
KAYA
1 GN:11
HRT3421 CBS 1
GN:21
HRT3211 Fot. Tem.
GN:23
MURAT
HRT3421 CBS 1
NOYAN
GN:11
HRT3331 Müh. Ölç.
GN:12
HÜSEYİN
HRT3421 CBS 1
GÜLEÇ
GN:21
HRT3211 Fot. Tem.
GN:23
TUĞÇE
HRT3421 CBS 1
KÜBRA
GN:11
KAMIŞ
ABDURRAHİ HRT3421 CBS 1
M BOYLU
GN:21
ÖZGE
HRT3421 CBS 1
GÜNEŞ
GN:11
İREM APA
HRT3421 CBS 1
GN:21
ONUR
HRT3421 CBS 1
AYDIN
GN:21
HRT3211 Fot. Tem.
GN:23
765
468
12047037
UĞUR
PORSUK
410
469
12047045
GİZEM
ŞEHOĞLU
543
470
12047004
365
471
12046102
581
472
12046058
615
473
08045005
ISL3621 Üretim Yön.
GN:1
HRT3421 CBS 1
GN:12
HRT2411 Kartografya
1 GN:11
HRT3421 CBS 1
GN:21
HRT2411 Kartografya
1 GN:11
HRT3181 Fiz.
Jeo.GN:12
ONUR
HRT3421 CBS 1
TÜYSÜZ
GN:21
HRT2411 Kartografya
1 GN:13
HRT3541 Taş. Huk.
GN:12
MAT1320 Lineer Cebir
GN:7
ERTUĞRUL
HRT3421 CBS 1
ENSAR
GN:11
AKÇETİN
HRT3211 Fot. Tem.
GN:13
BURÇİN
HRT3421 CBS 1
ATASEVER
GN:13
HRT3541 Taş. Huk.
GN:21
HRT3331 Müh. Ölç.
GN:11
HRT4281 Karar Des.
Sis. GN:11
HRT4371 Hidrografik
GN:11
HRT4221
Uzak.Alg.GN:13
HRT2911 Mes. İng.
GN:11
HRT3261 Ölçme Sis.
GN:11
HRT4151
Jeo.Ast.GN:21
HRT4341 Tas.
Proj.GN:22
HRT4381 Özel
Ölç.GN:11
DİLAN OĞUZ HRT3512 Kırsal Top.
Düz. GN:21
491
474
12047048
Yeliz Bozdağ
775
475
12047050
773
476
12047106
Muhamed
Karataş
Dilan Karakuş
759
477
12046109
Necip Oran
583
564
657
770
478
479
480
481
12046048
12046053
12046019
08042503
Ömer Yalçın
Cansu Pektaş
Havva Azman
Anıl Çelik
876
482
06045050
Selahattin
Eyüp İlhan
877
483
11046708
Mustafa Ansar
HRT3421 CBS1
GN: 21
MAT2411 Difaransiyel
Denk. GN: 19
HRT3421 CBS1
GN: 21
HRT3331 Müh. Ölç.
GN:23
HRT3421 CBS1 GN:12
FIZ1001 Fizik 1 GN:23
HRT3421 CBS1 GN:11
HRT3241 Web Tabanlı
GPS Veri Analizi
GN:11
HRT3421 CBS1 GN:12
HRT3421 CBS1 GN:11
HRT3421 CBS1 GN:11
HRT3421 CBS1 GN:11
HRT2121 Hata
Kur.Par.Kes. GN:13
HRT2112 Uydu
Jeodezisi GN:21
HRT3211
Fotogrametrinin
Temelleri GN:11
HRT2411
Kartografya 1GN:12
HRT4521 Kentsel
Toprak Düz.GN:11
HRT2212 Sayısal
Görüntü İşleme GN:21
HRT3331 Müh.Ölç.
GN:11
HRT2921 Mesleki
Terminoloji GN:21
HRT4341 Tasarım
Projesi GN:21
HRT3421 CBS1 GN:11
MAT2411 Difaransiyel
Denk. GN: 19
HRT3211
Fotogrametrinin
Temelleri GN:11
FIZ1001 Fizik 1 GN:55
KIM1170 Genel Kimya
GN:25
392
484
12042065
Ahmet Cihan
Şekerci
Dekanlıktan
485
9046063
Leyla Turhallı
726
486
11046019
Kaan
Büyükköprü
846
487
10047065
884
488
08044081
Mustafa Eren
Polater
Gözde Solpan
882
489
11046048
880
490
883
491
HRT3181 Fiziksel
Jeodezi GN:12
HRT2111 Geometrik
Jeodezi GN:13
HRT3211
Fotogrametrinin
Temelleri GN:11
INS1911 Teknik Resim
ve Tas.Geometri GN:21
HRT1112 Mühendislik
Hesap. GN:21
ISL3621 Üretim
Yönetimi GN:1
HRT4221 Uzaktan
Algılama GN:22
HRT3331 Mühendislik
Ölçmeleri GN:22
Kırsal Toprak
Düzenlemesi GN:22
11047073
Şeyhmus
Yakıştıran
Cihan Ceylan
HRT3331 Mühendislik
Ölçmeleri GN:13
MAT1071 Matematik 1
GN:19
MAT2411 Difaransiyel
Denk. GN: 10
KIM1170 Genel Kimya
GN:22
14046801
Ayhan Akyol
ISL4140 Hizmet
Pazarlama GN:1
HRT4281 Karar Destek
Sistemleri GN:11
KIM1170 Genel Kimya
GN:22
HRT3421 CBS1 GN:13
HRT3541 Taşınmaz
Hukuku ve Kadastro
GN:13
HRT4341 Tasarım
Projesi GN:13
HRT4521Kentsel
Toprak Düzenlemesi
GN:11
MDB2051 İngilizce
HRT1112
Mühendislik
Hesap.
GN:11
Kırsal
Toprak
Düzenlemesi
GN:23
726
492
11046019
Kaan
Büyükköprü
Okuma Kon. GN:19
HRT 3912 Mesleki İng.
GN: 11
MDB1051 İngilizce1
GN:11
HRT1112 Mühendislik
Hesap. GN:21
ISL3621 Üretim
Yönetimi GN:1
12047081
Hikmet Arslan
886
493
878
494
9046080
Gürkut Gürel
478
495
11047051
Behiye
Balpınar
HRT4221 Uzaktan Alg.
GN:22
HRT3181 Fiziksel
Jeodezi GN:12
HRT3211
Fotogrametrinin
Temelleri GN:13
MAT2411 Diferansiyel
Denk. GN: 19
MAT1071 Matematik 1
GN:20
MAT1320 Lineer Cebir
GN:9
KIM1170 Genel Kimya
GN:22
HRT3331 Mühendislik
Ölçmeleri GN:23
FIZ1001 Fizik 1 GN:23
HRT3541 Taşınmaz
Hukuku ve Kadastro
GN:11
HRT2111 Geometrik
Jeodezi GN:11
HRT2212 Sayısal
Görüntü İşleme GN:21
HRT3181 Fiziksel
Jeodezi GN:21
HRT2322 Ölçme
Bilgisi 3 GN:21
HRT2112 Uydu
Jeodezisi GN:11
INS4751 Su
Mühendisliği Yapı
Sistemleri GN:11
HRT1112
Mühendislik
Hesap.
GN:11
HRT3421
CBS 1
GN:24
HRT3331 Mühendislik
Ölçmeleri GN:21
885
496
11047078
Caner Akın
INS4751 Su
Mühendisliği Yapı
Sistemleri GN:11
HRT3241
Web Tabanlı
GPS Veri
HRT4371 Hidrografik
Ölçmeler GN:21
HRT2112 Dengeleme
Hesabı GN:21
HRT3241 Web Tabanlı
GPS Veri Analizi
GN:11
INS1911 Teknik Resim
ve Tasarı Geometri
GN:12
ITC1020 Toplumsal
Yapılar ve Tarihsel
Dönüşümler GN:19
MTM3501 Lineer
Programlama Teorisi
GN:2
887
497
12047018
Berat
Demiralay
889
498
10046074
Güray Göklü
879
499
12047709
Murat Güler
HRT3512 Kırsal
Toprak Düzenlemesi
GN:11
888
500
10046038
Selin Ekici
550
501
13046602
Ahmet
Erkenez
HRT2122 Dengeleme
Hesabı GN:21
HRT2212 Sayısal
Görüntü İşleme GN:11
HRT2212 Sayısal
Görüntü İşleme GN:21
722
502
12046901
881
503
10047022
Tamer
Alharayri
Uğur Ayaz
908
504
04045042
Cihan
Kabacaoğlu
447
505
12046082
Vahit Çakırtaş
FIZ1001 Fizik 1 GN:55
HRT3331 Mühendislik
Ölçmeleri GN:22
INS4751 Su Müh.Yapı
Sistemleri
HRT2121 Hata Kuramı
ve Par.Kes. GN:23
HRT2112 Uydu
Jeodezisi GN:11
HRT4521Kentsel
Toprak Düzenlemesi
GN:11
HRT3331 Mühendislik
Ölçmeleri GN:13
MAT2411 Diferansiyel
Denklemler GN:45
MAT1071 Matematik 1
GN:28
HRT4281 Karar Destek
Analizi
GN:21
MTM3501
Lineer
Prog.Teorisi
GN:1
HRT3512
Kırsal
Toprak
Düzenlemesi
GN:23
901
506
11047002
Seyithan Ayav
895
507
05045087
Hüseyin Sarıcı
904
508
12046707
Selman Özcan
912
509
02044081
Ozan Şireli
Sistemleri GN:11
HRT3222 Ölçme
Bilgisi 3 GN:21
HRT4371 Hidrografik
Ölçmeler GN:21
HRT4361 Madencilik
Ölçmeleri GN:21
HRT4146 Koordinat
Sistemleri GN:21
HRT4221 Uzaktan
Algılama GN:21
HRT4252 Görüntü
Analizi GN:21
HRT2121 Hata Kuramı
ve Par.Kes.GN:12
HRT2121 Hata Kuramı
ve Par.Kes.GN:23
HRT2111 Geometrik
Jeodezi GN:22
HRT3181 Fiziksel
Jeodezi GN:21
HRT4531 Arazi
Yönetimi GN:21
MAT2411 Diferansiyel
Denklemler GN:45
HRT3512 Kırsal
Toprak Düzenlemesi
GN:12
HRT4252 Görüntü
Analizi GN:21
HRT3331 Mühendislik
Ölçmeleri GN:22
HRT4281 Karar Destek
Sistemleri GN:21
HRT4161 Koordinat
Sistemleri GN:21
HRT4371 Hidrografik
Ölçmeler GN:21
HRT2341 Ölçme
Uygulaması GN:25
HRT3541 Taşınmaz
Hukuku ve Kadastro
GN:11
HRT4251 Kentsel
Toprak Düzenlemesi
GN:11
INS1911 Teknik Resim
ve Tasarı Geometri
GN:21
Download

sil işlemleri 801 4 12047