DUYURU
1- 01.04.2014-25.11.2014 tarihleri arasında (86 YG) Ankara, 01.04.2014-28.10.2014 tarihleri arasında (43 YG) Adana,
02.04.2014-28.11.2014 tarihleri arasında (101 YG) Đstanbul, 02.04.2014-29.10.2014 tarihleri arasında (31 YG) Elazığ,
03.04.2014-30.10.2014 tarihleri arasında (60 YG) Đzmir ve 04.04.2014-31.10.2014 tarihleri arasında (60 YG) Bursa
Hipodromlarında yapılacak yarışlar için ahır tahsis müracaatlarının kabulü 26 Şubat 2014 Çarşamba günü başlayacaktır. Son
müracaat tarihi 7 Mart 2014 Cuma günü saat 17.00’ye kadar olup, bu tarihten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.
2- Başvurular, Türkiye Jokey Kulübü tarafından hazırlanan müracaat formları doldurulmak sureti ile Hipodrom Müdürlüklerine
yapılacaktır.
3- Yanıltıcı, yanlış bilgi içeren formlar değerlendirmeye alınmayacak ve o eküriye ait atların hiçbirine ahır tahsisi yapılmayacaktır.
4- Tahsisler; yarış programı, atın genel performansı ile son yılki performansı, sağlık durumu (At Hastaneleri kayıtları dikkate
alınarak), Genel Hükümlerin ilgili maddeleri, handikap puanı, son koşu tarihi, doping cezası, Arap atlarının eşkal ve ırk vasıfları
yönünden muayeneleri vb. kriterler göz önüne alınarak yapılacaktır. Kulübümüz aşılama programına ve ilgili duyurulara uygun
olarak aşısı tamamlanmamış atlara ahır tahsis edilmeyecektir.
5- 2012 doğumlu Đngiliz ve 2011 doğumlu Arap tayları ile ilgili tahsis kriterleri hipodrom bazında yapılacak müracaat
adedine göre belirlenecek ve ilan edilecek olup, değerlendirmeye esas alınacak tayların aşılarının, Kulübümüz aşılama
programına ve ilgili duyurulara uygun olarak tamamlanmış olması, aşısı eksik olan tayların aşılarının hipodromlara girmeden en az
21 gün önce Kulübümüz Veteriner Hekimlerine yaptırılmış olması şartı aranacaktır.
6- ĐSTANBUL HĐPODROMU AHIRLARI AYLIK (KDV DAHĐL):
Tay için Eküri Boks veya Münferit Boks Başına
: 285.-TL
Eküri Boks Başına
: 285.-TL
Münferit Boks Başına
: 220.-TL
ANKARA HĐPODROMU AHIRLARI AYLIK (KDV DAHĐL) :
Tay için Eküri Boks veya Münferit Boks Başına
: 160.-TL
Eküri Boks Başına
: 160.-TL
Münferit Boks Başına
: 145.-TL
ĐZMĐR HĐPODROMU AHIRLARI AYLIK (KDV DAHĐL)
:
Tay için Eküri Boks veya Münferit Boks Başına
: 95.-TL
Eküri Boks Başına
: 140.-TL
Münferit Boks Başına
: 130.-TL
ADANA HĐPODROMU AHIRLARI AYLIK (KDV DAHĐL) :
Tay için Eküri Boks veya Münferit Boks Başına
: 95.-TL
Eküri Boks Başına
: 140.-TL
Münferit Boks Başına
: 130.-TL
BURSA HĐPODROMU AHIRLARI AYLIK (KDV DAHĐL)
:
Tay için Eküri Boks veya Münferit Boks Başına
: 95.-TL
Eküri Boks Başına
: 140.-TL
Münferit Boks Başına
: 130.-TL
ELAZIĞ HĐPODROMU AHIRLARI AYLIK (KDV DAHĐL) :
Münferit Boks Başına
: 75.-TL
Tay için Münferit Boks Başına
: 45.-TL
Sezon Süresi
8 AY
Sezon Fiyatı
2.250.-TL
2.250.-TL
1.750.-TL
8 AY
1.250.-TL
1.250.-TL
1.150.-TL
7 AY
650.-TL
950.-TL
900.-TL
5 AY
450.-TL
700.-TL
650.-TL
7 AY
650.-TL
950.-TL
900.-TL
7 AY
500.-TL
300.-TL
olarak belirlenmiş olup, müracaat sırasında avans olarak sezonluk münferit boks ahır ücreti alınacaktır. Belirlenen ahır
tipine göre, alınan avanslar eksik olduğu takdirde aradaki fark 10 Nisan 2014 tarihine kadar tahsil edilecektir.
ÖDEME ŞEKĐLLERĐ:
a) Tüm hipodromlardan yapılacak müracaatlarda Đş Bankası, Akbank ve Finansbank kredi kartları ile World özellikli
Vakıfbank, Yapı Kredi, Albaraka ve Anadolubank, Bonus özellikli Garanti Bankası, TEB, Denizbank, Şekerbank, Türkiye
Finans, Burgan Bank, ING Bank, A Bank ve Tekstilbank kredi kartları ile yapılacak ödemelerde müracaat anında peşin fiyatına
vade farksız, BDDK tarafından 01.02.2014 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği ile belirlenen azami taksit süresi
olan 9 taksit uygulanacaktır.
b) Nakit olarak yapılacak ödemeler ise peşin olarak tahsil edilecektir.
7- Tahsis yapılamayan atların sahiplerine tahsil edilen avans, varsa cari hesap borçları mahsup edildikten sonra iade edilecektir.
8- Ahır-seyis odaları yapı ve müştemilatlarına verilen zarar At Sahibinden tahsil edilecektir.
9- Bir atın/tayın ancak bir Hipodrom için müracaatı kabul edilecektir.
10- 2014 Yılı Genel Hükümleri 15/m-B; “Aynı anda farklı hipodromlarda devam eden yarış dönemlerinde, herhangi bir
hipodromda ahır tahsisi olan atlar için, at sahibinin müracaatı ile imkânlar dâhilinde bir veya birden fazla ahır tahsis değişikliği
yapılabilir.” hükmüne istinaden at sahibi tahsis yapılan atının yerine bir diğerini, atın 4, 6/ç ve 15/m-F maddelerine uygunluğu ile
Türkiye Jokey Kulübü Genel Müdürlüğü’nün müsaadesini almak şartı ile getirebilecektir.
11- Türkiye Jokey Kulübüne vadesi geçmiş/muaccel hale gelmiş borcu olan At Sahiplerinin müracaatları kabul edilmeyecektir.
12- Mücbir sebepler dışında, tahsisleri yapılan Hipodromlara 20 Nisan 2014 tarihine kadar getirilmeyen atların, ahır
tahsisleri iptal edilecek olup, yatırılan avans ise Türkiye Jokey Kulübü’ne irad kaydedilecektir.
Đlgililere ilanen duyurulur.
Türkiye Jokey Kulübü
Download

2014_İlkbahar-Yaz Ahır Müracaatları Duyurusu