At Sahibi ve Yetiştirici Yavuz Mert Ölçer
“Atçılık,
yaşamımın
bir parçası”
At sahibi, yetiştirici, ziraat mühendisi
Yavuz Mert Ölçer ile yatırımlarını,
projelerini ve Türk atçısının
beklentilerini konuştuk. “Atçılığa
ve yetiştiriciliğe son yıllarda ağırlık
vermemde haramın uğurlu olduğuna
inanmam en büyük etken olmuştur”
diyen genç Türk atçısı Ölçer’e “Yolun
açık olsun” diyoruz.
Ahmet Tuğ: Hem kendinizi hem de atlarla olan ilk
tanışmanızı bizlere anlatır mısınız?
Yavuz Mert Ölçer: 1981 yılında Adana merkeze bağlı Seyhan İlçesinde doğdum. Ortaöğretimi
tamamladıktan sonra Adana Çukurova Üniversitesi
Ziraat Fakültesinden mezun oldum. Ziraat Mühendisi
olarak çalışıyorum. Hayvan beslenme uzmanı olarak da çeşitli hipodromlarda Crımson
Firmasının tek yetkilisi olarak atçılığımıza
hizmet veriyorum. Atlarla ilk tanışmam çocukluk yıllarıma dayanır. Babam Hasan Ölçer
ve ağabeyim Müthiş Ölçer yıllardır at sahibi
ve yetiştiricilik yapmaktalar. Çocukluk yıllarım
onların yanlarında, haramızda geçti.
hara hizmeti sunmamızdan dolayı böyle bir hizmet
de veriyoruz. Onlara ait 8 gebe kısrak bulunmaktadır. Çiftliğimizin dört bir tarafı narenciye bahçeleriyle
çevrili. Atçılığa ve yetiştiriciliğe son yıllarda ağırlık vermemde haramın uğurlu olduğuna inanmam en büyük
etken olmuştur. Son 10 yıl içerisinde haramızda yetiştirdiğimiz 4 safkan 4 kez Gazi Koşusu koştu.
YAVUZ STAR, KARA FATİH, YENER KAZIM,
RUDE BOY isimli safkanlar Gazi Koşusu’nda
start almışlardır. YAVUZ STAR, Gazi Koşusu’nu
kazanarak haramızın gururu oldu. Haramızda
yetiştirdiğimiz BİRBEN STAR, YAVUZUN
OĞLU, KÖYLÜM isimli safkanlar da birçok
başarılı yarışların birinciliklerini elde ettiler.
Ahmet Tuğ: Türk atçılığının ve yetiştiriAhmet Tuğ: Yetiştirici olduğunuz kadar
ciliğinin daha da gelişmesi için hangi öneripansiyon haracılığa da girerek Türk atçılığına
Ahmet Tuğ
lerde bulunmak istersiniz?
hizmetler veriyorsunuz. Bu konudaki çalışmaYavuz Mert Ölçer: Planlı bir çalışma ve
larınızdan bahseder misiniz?
işin ehli eğitilmiş elemanlarla çalışırsanız başarı elde
Yavuz Mert Ölçer: Yurt dışındaki atçılığı ve yeedilir. Kendi çiftliğimde dört elemanla başarılı olmatiştiriciliği yakından takip ediyorum. Atçılığımızın ilerya çalışıyorum. Antrenörüm Erhan Dıblen, Veteriner
leyen yıllarda çok daha büyük mesafe alarak Avrupai
Hekim / Antrenör Taner Türkmen ile sık sık bir araya
bir sistem ile dünya standartlarına ulaşacağına inanıgelerek bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Atçılık bilhasyorum. Bende bu güzel hizmet yarışında bulunmak
sa yetiştiricilik oldukça zor bir iştir. En küçük hatayı,
amacıyla bir takım projelerimle haramda çalışmalara
ihmali affetmez. Tüm çabalar bir anda boşa gider.
başladım. Mevcut aygırlarıma damızlık kısraklara bu
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ayrıca TJK’dan
yıl ilave olarak At Sahibi Kazım Namlı’dan THREZIKO,
beklentilerimiz atçılık ile ilgili eğitim amaçlı kurs ve seASIA STAR, SOVIET WEAPON’u aldım. Adana Yeşiloba
minerlerin açılması, özel haralarımıza destek verilmeHipodromu’na 5 km uzaklıkta Yolgeçen Köyü’nde yesi ve eğitici kadrolarla ziyaret edilmesi, haralarımızda
şil ile tabiatın bütünleştiği 70 hektar üzerine kurulu
yetiştirdiğimiz taylarımızı kimlere baktırıyoruz mutlaka
21 boxtan oluşan çiftliğimizde toplam 4 padoğumuz
bakıcı, seyis kardeşlerimize ücretli seminerler düzenmevcut. Haramızda kendime ait 4 tay, 6 adet damızlık
lenmesidir. Atçılıkta ileri giden ülkelerdeki çalışmaları
kısrağım var. Ayrıca haramızda atçılarımıza pansiyon
yerinde görmek amacıyla farklı hipodromlardan antrenörler, at sahipleri eğitim amacıyla yurt dışına gönderilerek atçılığımızın eğitim düzeyi artırılmalıdır. Son
yıllarda başa gelen TJK başkanları ve yönetim kurulu
üyeleri Türk atçılığı adına çok büyük hizmetler sundular. TJK Başkanımız Serdal Adalı, rahmetli At Sahibi
ve Yetiştirici Hasan Adalı’nın oğlu olması biz yetiştiricilerin en büyük moral kaynağıdır. İleride atçılığımızın
özlenen seviyeye geleceğine inanarak atçılığımıza yatırım yapmaya devam edeceğim.
15 NİSAN 2014 SALI GÜNKÜ 1048 SAYILI
YARIŞ DÜNYASI DERGİSİ’NDEN ALINMIŞTIR
Download

At Sahibi ve Yetiştirici Yavuz Mert Ölçer