Bir solukta Antrenör Bahadır Kaan Utlu ile söyleşi
Niçin Bahadır Kaan Utlu ile söyleşi
derseniz sebebi çok diyebilirim.
Kendisi erken yaşlarda girdiği
camiamızda önceleri yardımcı
olarak her branşta çalışmış, daha
sonraları ise Rusya ve Azerbaycan
ile ABD de bulunmuş, İstanbul
Üniversitesi At Antrenörlüğü
Fakültesi mezunlarından bu
işe gönül vermiş nadir genç
arkadaşlarımızdan biri. Aşağıda
yazılanları okuyunca haksız
olmadığımızı göreceksiniz.
Şirinyer Hipodromuna gelerek Haşim Tınas Ekürisi
ile koşulara iştirak ettim. İlk atım Alaçatı Rüzgarı
olmuştur. Daha sonraları Sertboğaç, Spartalı,
Good Father isimli safkanları koştum. Şu anda 1,5
yıldır İrme Ekürisi ile birlikte çalışmaktayım. İzmir
Kemalpaşa’da güzel bir çiftlikte yetiştirdiğimiz atları
koşmaktayız. At Sahibi İrfan Ilgazlı ile At Sahibi
M.Mehmet İlhan ile güzel ve başarılı bir çalışma
hayatımız var.
Necati Doğan:Bu içten ve samimi anlatımınıza
dayanarak size camiamız hakkında neler düşündüğüNecati Doğan: Bizlere kendinizden ve bugüne kanüzü sormak isterim. Bu konuda bizlere düşünceleridar yaptıklarınızdan bahseder misiniz?
nizi anlatır mısınız?
Bahadır Kaan Utlu: 1977 yılında Ankara’da dünBahadır Kaan Utlu: Yetiştirdiğimiz atların her sene
yaya geldim. Akrabamız At Sahibi Sadettin Atığ
kendilerini geliştirmesi gerektirdiğini düşünüekürisinde çalışmalara katıldım. İstanbul
yorum. Ancak pistlerin bozuk olması ve bizim
Veliefendi Hipodromundaki bu çalışmalar
yaptığımız hatalar sonucu bunu bazen başasonrası at camiasında kalma kararı aldım ve
ramıyoruz. Ancak bu konunun bizden ziyade
bu günlere kadar geldim. Sadettin Bey’in
dış etkenler sebebi ile oluştuğunu düşünüMaşukiye’de bulunan çiftliğine giderek ki 100
yorum. İstatistiklere bakacak olursak sahaya
dönüm civarındaki bu çiftlikte yetiştiricilik kogelen atların ancak %20’si koşulara iştirak
nusunda da bilgi sahibi oldum. Azerbaycan’a
ederek yarış hayatlarını devam ettiriyorlar.
giderek yine aynı eküriye ait atlar ile bu
Bu da dış etkenlerin ne kadar önemli olduğuülkede bulundum. Ayrıca Rusya’da Jokey
nu vurguluyor. Uzun süredir şampiyon atlar
Barış Kurdu ve Azmi (Arap) ağabey ile
yetiştiremiyoruz. Enternasyonal koşularda
birlikte at koştum. İstanbul Üniversitesi At
Necati Doğan
yurt dışından gelen handikap atlarına geçilAntrenörlüğü Fakültesi’ne giderek 2006 yımemiz bunun en güzel örneğidir. Hatta eski
lında mezun oldum. Daha sonra ABD’ye gizamanlarda kırılan birçok rekor hala kırıladerek Coolmore Harasında Antrenör Patrıck
madığını örnek olarak verebilirim. Kısaca ben bu koBianco’nun yanında Asistant Manager (yardımcı
antrenör) olarak çalıştım. Kendisi ülkemizde bulunan
nuda camiamızın çok geride olduğunu düşünüyorum.
Lion Heart isimli aygırın Amerika’daki koşu hayatında antrenörü olarak hizmet vermiştir. Hatta bu ko“Atları ve mesleğinizi severek
nuda bir anekdot anlatmam gerekir ise TJK bu aygırı
yaparsanız bu meslek rüzgar olur
aldığında ve Amerika’ya geldiğinde ben bu harada
sizi her zaman iyi yerlere götürür”
çalışıyordum. Bu ülkede bulunduğum sırada birçok
yarış koştuk. Kazandığımız yarışlardan en önemlisi 1
Necati Doğan: Mesleğiniz olan antrenörlük hakmil olarak koşulan 3 yaşlı safkanlara ait Breeder’s Cup
kında neler düşünüyorsunuz? Bizlerle paylaşır mısıyarışıdır. Bu yarışı Now Now Now isimli safkan ile
nız?
kazanmıştık. O gün bu olay bizim için büyük bir başarı
Bahadır Kaan Utlu:Antrenörlük zor bir meslek
idi. Amerika’da 3,5 yıl kaldıktan sonra ailevi sebeplerdeğil; Şöyle ki atları ve mesleğinizi severek yaparsaden dolayı Türkiye’ye döndüm. Ankara Hipodromunda
nız bu meslek rüzgar olur sizi her zaman iyi yerlere
Faruk Göker Ekürisi ile antrenör-menajer olarak 1
götürür. Bizim mesleğimizde her zaman işinizin başınyıla yakın süre çalıştım. 2012 yılının başlarında İzmir
da olacaksınız. Bunu yaparken zaman çok önemlidir.
Atlarınızın gerçek anlamda yarış atı olması önemli bir
olgu. Ayrıca ekibinizin de işinin ehli, çalışkan ve bilgili
olması şarttır. Gördükleri eksikleri sizinle paylaşarak
her daim işlerini takip etmeleri gerekmektedir. Emin
olun bu çalışma hayatı size başarıyı getiriyor.
Tabi birde en önemli faktör olarak şans faktörünü gösterebiliriz. Bu faktör yarış kazanma anlamında değil, iyi bir yarış atına sahip olma anlamındadır.
Koştuğunuz bir şampiyon sizlere çok büyük başarı
sağladığı gibi moral motivasyonda oluyor. Ama ben
ekibime güveniyorum ve benim en büyük şansımın bu
olduğunu düşünüyorum.
Necati Doğan: Bu meslekteki en büyük idealiniz
nedir?
Bahadır Kaan Utlu: Birlikte çalıştığım İrme
Ekürisi ve ekibi ile çok iyi bir çalışma hayatımız var.
En büyük idealim bu eküri ile bir şampiyon yetiştirerek yarışlara iştirak etmek istiyorum. (Bu arada ekip
arkadaşlarından Menajer Murat Kabak sohbetimize
katılarak bir anda ortama renk katıyor.) Çünkü çok çalışıyoruz ve birbirimize güveniyoruz.
Necati Doğan: Son olarak ilave etmek istediğiniz
bir konu var mı? Ayrıca bizimle paylaşacağınız bir anınız var mı?
Bahadır Kaan Utlu: Necati Bey, yurt dışından her
sene ülkemize at ithalatı yapılmaktadır. Alınan bu safkanların değeri daha ziyade 5000 ile 25000 Euro civarında olmaktadır. Ancak gelen bu safkanlar Türkiye’de
pek başarılı olamamaktadır. Bence bu safkanlar yurt
dışında bulunan yetiştiriciler tarafından elden çıkarılmaktadır. İyi safkanlar bu kadar düşük fiyatlara satılmaz. Birde İrlanda’dan alınan safkanların orijininin
çoğu çim orijini olmasına rağmen Türkiye’de mecburiyetten kum pistlerde koşulara iştirak etmektedir.
Ayrıca Amerika menşeli atlarda bu ülkedeki pistlerin
çoğunun dere kumu olmasına rağmen Türkiye’de
sentetik veya elyaflı pistlerde koşulara iştirak etmektedir. Bu da başarısızlığımızdaki en büyük etkenlerden
biri olarak göze çarpmaktadır. Yaşadığım en büyük
anım ise beni heyecanlandıran ve unutamadığım olay,
Amerika’da bulunduğum sırada yardımcı antrenörlüğünü yaptığım ekürinin Breeder’s Cup kazanmasıdır.
Bunu herhalde ömrümün sonuna kadar unutamam.
Download

Bir solukta Antrenör Bahadır Kaan Utlu ile söyleşi