BİYOMİKROSKOP CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ












Biyomikroskop stereoskopik ve binoküler tipte olmalıdır.
Biyomikroskobun slit genişliği 0-8 mm arasında sürekli değişebilmelidir.
Biyomikroskobun slit uzunluğu 1 mm ile 8 mm arasında olmalıdır.
Biyomikroskobun slit açısı 0 – 180° arasında salınımlı olmalıdır.
Aydınlatma sisteminde red-free veya yeşil, kobalt mavi, nötral yoğunluk veya grey
veya uw ve ısı absorbe filtreleri bulunmalıdır.
Biyomikroskobun 9 – 18 mm veya kademeli olarak 6 mm veya 6.1 mm ile 35mm veya
40mm arasında görüş alanı olmalıdır.
Slit açısı 5°, 10°, 15° ve 20° derecelerde tilt yapabilmelidir.
Biyomikroskop asgari 5(beş) kademeli büyütme sistemine sahip olmalıdır.
Aydınlatma 12 v / 30 W lık halojen lamba vasıtası ile yapılmalı veya 600.000 Lüxe
kadar ayarlanabilen tungsten aydınlatma ile yapılmalıdır.ışık şiddeti en az 3(üç)
kademede veya sınırsız değiştirilebilmelidir.Biyomikroskop büyütmesi 6.0 veya
6.3x,10x,16x,25x ve 40x olmalıdır.
Biyomikroskobun hareketi üç doğrultuda (xyz) hareket edebilen bir joystick ile kontrol
edilmelidir.
İstenildiği takdirde biyomikroskoba aynı marka dijital fotoğraf makinesi ve ccd
kamera gibi ataçmanlar takılabilmelidir.
Cihazla beraber aşağıdaki malzemeler verilmelidir.








Nefes kalkanı
Ampul
Sigorta
Çenelik kâğıdı
Toz Örtüsü
Oftalmoskop
Retinoskop
Applanasyon tonometre
1 adet
10 adet
5 adet
10 kutu
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
Download

BİYOMİKROSKOP CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ • Biyomikroskop