30TI DENNÍ VÝZVA
KRUHÁČEK 1
DÁMY
1 KOLO = 7 MINUT
1. - 10. DEN = 1 KOLO (2 LIBOVOLNÉ DNY VOLNO)
11. - 20. DEN = 2 KOLA (2 LIBOVOLNÉ DNY VOLNO)
21. - 30. DEN = 3 KOLA (2 LIBOVOLNÉ DNY VOLNO)
DOTÝKÁNÍ PAT
UNOŽOVÁNÍ NA ČTYŘECH
40x
15x
SKLAPOVAČKY
OBRÁCENÉ PŘINOŽOVÁNÍ
15x
30x
VÝPONY
PODSAZOVÁNÍ PÁNVE
30x
30x
www.30tidennivyzva.cz
START
FINISH
www.30tidennivyzva.cz
Download

30x 30x 15x 40x 15x 30x