ČASOPIS CHOVATELŮ POŠTOVNÍCH HOLUBŮ
ČASOPIS CHOVATEĽOV POŠTOVÝCH HOLUBOV
MAGAZYN HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
MICHAL GAJD
ÚŠEK
1. MISTR SLOVE
NSKA 2014
- holoubata 1. MISTR OZ BR
ATISLAVA 2014
LIBOR STRUŽKA
14
1. MISTR OS VALAŠSKO 20a - holoubat
25
let
JOSEF KÖNIGSHOFER
1. MISTR RAKOUSKA 2014
- staří holubi -
XXV. ROČNÍK/ROCZNIK
3. ČÍSLO / NUMER
časopisu Letu Zdar
BŘEZEN/MAREC/MARZEC
2015
Letu Zdar
3/březen 2015
 ÚVODNÍ SLOVO
CO NAJDETE V TOMTO ČÍSLE?
Vážení a milí čtenáři !
Od extrému k extrému přecházeli touto
dobou naši předkové. V polovině února
skončil masopust, kdy si lidé dopřávali
v co nejvyšší míře přesně toho, čeho se
pak museli na dlouhé týdny vzdát.
Zkrátka, lidé se ještě mohli dosyta přejíst (hodilo by se zde jiné slovo), ale
s nástupem Popeleční středy začal půst.
Čtyřicet dní až do Velikonoc (mimo nedělí) bychom se podle křesťanských tradic měli omezovat v jídle a soustředit se
především na duchovní hodnoty.
Takže, žádné potraviny živočišného původu, žádné steaky a uzená kolena, ale
pěkně hrách a čočku, zelňačku, česnečku a ideálně špenát z mladých kopřiv.
Po zimě se tělo potřebuje vyčistit a nabrat novou energii, protože tu budete
na holubníku nyní určitě potřebovat.
Ono sledovat chov, mít v hlavě termíny
líhnutí, podsazování či termíny kroužkování dá zabrat, tak ať jste u těchto
činností čilí. Mrkněte na rubriku pro
ženy a nějaké to zelené „bejlí“ alias
bylinku si vhoďte do polévky.
Časopis, který právě držíte v ruce, vám
přináší nejen zajímavé čtení, ale i přihlášku do soutěže Letu Zdar. Více informací najdete uvnitř časopisu. Doufám,
že skalní fanoušci této soutěže se opět
přihlásí a ti váhající přestanou váhat
a přihlásí se také. Vždyť je to jenom hra
a bavit bychom se měli. Takže žádný
strach!
Bohdana Matušková
 Josef Königshofer – 1. mistr Rakouska 2014
Ing. Stanislav Matuška
str. 1
 Michal Gajdúšek – 1.Majster Slovenska mláďat 2014
Ing. Peter Chytil
str. 6
 Libor Stružka – 1.Mistr holoubat OS Valašsko 2014
Ing. Stanislav Matuška
str. 9
 Ženám
Bohdana Matušková
str. 13
 Propozice soutěží časopisu Letu Zdar 2015
Ing. Stanislav Matuška
str. 15
 Příběhy jednoho holuba
Antonín Smíšek
str. 18
 Suverenita ve vzdušném prostoru
Wolf Leumann
str. 19
 Ropa B s vůní oregána
str. 21
 Chovatelé na startovní čáře
MVDr. René Bergmann
str. 22
 Inzerce
str. 24
Tato pětice holubů získala v sezóně 2014 v seriálu Národního mistrovství 40 cen ze 40-ti možných
a nejlepší koeficient. Svému majiteli získala titul 1. Mistr Rakouska 2014.
Letu zdar č. 3, roč. 25, 2015 • Letu Zdar vychází pod číslem registrace MK ČR E 5234
a mezinárodním Indexem MIČ 46 827 • Podávání obchodních tiskovin povoleno Českou
poštou, s. p., obvod Olomouc pod č. smlouvy 706 68/00 • Podávanie novinových zásielok
povolené SP š. p. ZsRP Bratislava č.j. 291-PO-1993 zo dňa 2. 2. 1993 • Vydává: Bohdana Matušková, Uničovská 16, 785 01 Šternberk, mobil: 775 995 702, SK +420 585 012. e-mail: [email protected], i-net: www.ecoteam.cz • Tisk: EURO-PRINT Přerov spol. s r.o., 9. května 40,
750 02 Přerov • Příspěvky psané strojem budou honorovány 100,-Kč za 1 stranu A4.
Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Slovenské texty neprošly korekturou.
Download

LETU ZDAR 3/2015 - Ecoteam Matuška