NON-KONTAKT TONOMETRE CİHAZI
TEKNİK ŞARTNAMESİ
KONU:
Bu teknik şartname Hastanemiz Göz polıkıliniği ihtiyacı için satın alınacak olan Non-Kontakt
Tonometre cihazının teknik özellikleri, Montaj, garanti, servis ve eğitim hususlarını konu alır.
VAZGEÇİLMEZ İSTEK VE ÖZELLİKLER
1. Cihaz göz içi basıncın temassız ölçülmesi amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
2. Cihazın Kullanımı kolaylığı açısından hastanın gözbebeğindeki oynamaları izleyerek
sağ- sol, ön-arka, aşağı- yukarı otomatik hareket ederek takip edebilmeli ve otomatik
netlik yaparak en uygun durumda ölçümü arka arkaya otomatik alabilmelidir.
Cihazın çalışma mesafesi 11mm olmalıdır.
3. Cihaz 1-60mmHg arasında 1-60mmHg adımlar halinde ölçüm yapabilmelidir.
4. Cihazda APC (Automatic Puff Control) özelliği bulunmalıdır. Bu özellik ile hastanın
gözüne ilk hava üflemesi seçilen değer üzerinde 40 veya 60mmHg olarak, daha
sonraki ölçümler için hava üflemesi ölçülen ilk değer üzerinden yapılmalıdır. Böylece
hastanın gözüne daha düşük basınçta hava üflenerek hastanın daha az rahatsız olması
sağlanmalıdır. Aynı zamanda cihaz ilk ölçtüğü değerin doğruluğunu da kontrol
etmelidir.
5. Cihaz uygun merkezleme ve foküs elde edildiğinde otomatik olarak hava üflemelidir.
6. Ölçüm sonuçları ekranda tek tek ve averajlarıyla verilmelidir.
7. Cihaz manüel, otomatik olarak ayarlanabilmelidir. Her iki modda da hava üflemesi
otomatik olarak her hangi bir tuşu basılmadan yapılamalıdır veya cihaz xyz
autotracking özelliğini kullanarak tüm ölçümleri tam otomatik 1 ya da 3 ölçüm
şeklinde yapabilmelidir.
8. Cihaz hasta göz kapağının tamamıyla açık olup olmadığını kontrol edebilmelidir.
9. Cihazda hasta korneasına çok fazla yaklaşmayı önleyen sabitleme düğmesi
bulunmalıdır ya da cihazın otomatik sensörleri sayesinde cihaz ölçüm ucu hasta
korneasına çok fazla yaklaşırsa otomatik olarak ölçümü durdurmalıdır.
10. Cihaz şüpheli bulduğu sonuçları ekranda bir işaretle belirtmelidir.
11. Cihaz 5 dakika kullanılmadığı zaman güç koruma konumuna geçerek kendini
otomatik olarak kapatmalıdır.
12. Cihaz motorize sehpa ile birlikte verilmelidir.
GARANTİ, MONTAJ VE EĞİTİM:
Non-Kontakt Tonometre fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı (24) ay süre ile garantili
olacaktır. Bu garanti, tescilli ve üretici firma tarafından teklifle birlikte ayrı ayrı verilecektir.
Non-Kontakt Tonometre cihazının montajı firma tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.
Non-Kontakt Tonometre cihazının kullanıcı ve teknik eğitimi firma tarafından (2) gün süreyle
ücretsiz olarak verilecektir.
Download

NON-KONTAKT TONOMETRE CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ