KASIM 2014
KURULAN / KAPANAN
ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ
19 Aralık 2014
Kurulan – Kapanan Şirket İstatistikleri Kasım 2014 verileri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından
19 Aralık 2014 tarihinde yayımlandı.
Kurulan şirket sayısı Kasım ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18 artarak yaklaşık 114 bin 656,
kapanan şirket sayısı ise yüzde 1 azalarak 30 bin 679 oldu.
Yılın 11 ayında kurulan 114 bin 656 şirketin yüzde 46’sı şirket, yüzde 54’ü gerçek kişi ticari işletme
olurken yılın 11 ayında kapanan 30 bin 679 şirketin ise yüzde 38’i şirket, yüzde 62’si ise gerçek kişi ticari
işletme’dir.
Şekil 1: 2014 Ocak- Kasım ve 2013 Ocak – Kasım döneminde kurulan ve kapanan şirket sayıları
Onbir aylık veriler iller bazında incelendiğinde, İstanbul’un 45 bin yeni işyeri ile en fazla şirket açan il
olduğu görülmektedir. İstanbul’u Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Kocaeli, Mersin, Gaziantep ve
Kayseri takip etmiştir. Kapatılan şirket verileri incelendiğinde ise yine İstanbul 11 bin iş yerini kapatarak
en fazla iş yeri kapatan il olmuştur. İstanbul’u Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Adana takip etmiştir.
1
Şekil 2: 2014 Ocak – Kasım döneminde en fazla
şirket kuran 10 il
45000
İSTANBUL
9747
ANKARA
6443
İZMİR
5271
ANTALYA
Şekil 3: 2014 Ocak – Kasım döneminde en fazla
şirket kapatan 10 il
İSTANBUL
11513
ANKARA
2967
İZMİR
1552
ANTALYA
1291
BURSA
2927
BURSA
798
KONYA
2538
ADANA
668
KOCAELİ
2335
AYDIN
607
MERSİN
2118
KONYA
559
GAZİANTEP
2089
ESKİŞEHİR
540
KAYSERİ
1926
MUĞLA
512
0
10000 20000 30000 40000 50000
0
5000
10000
15000
Kurulan şirket verileri iller bazında bir önceki yıla göre değişimleri incelendiğinde Kars geçen yıla göre en
fazla şirket sayısını arttıran il olmuştur. Kars’ı Niğde, Karaman, Kırıkkale, Kayseri ve Konya takip
etmektedir. Kapanan şirket verileri iller bazında bir önceki yıla göre incelendiğinde Bitlis geçen yıla göre
en fazla şirket kapatan il olmuştur. Bitlis’i Tunceli, Hakkâri, Bartın, Şırnak ve Gümüşhane takip
etmektedir. Oran olarak en fazla şirket kuran veya kapatan illerin görece küçük iller olması baz etkisinden
kaynaklanmaktadır.
Şekil 4: 2014 -2013 Ocak – Kasım döneminde Şekil 5: 2014 -2013 Ocak – Kasım döneminde
kurulan şirket bakımından en fazla değişim kapanan şirket bakımından en fazla değişim
yaşanan 10 il
yaşanan 10 il
KARS
146%
BİTLİS
180%
173%
NİĞDE
74%
TUNCELİ
KARAMAN
74%
HAKKARİ
KIRIKKALE
KAYSERİ
69%
59%
117%
BARTIN
69%
ŞIRNAK
67%
KONYA
55%
GÜMÜŞHANE
ISPARTA
53%
MUŞ
52%
KIRŞEHİR
52%
KASTAMONU
50%
BİNGÖL
50%
KARS
49%
KARABÜK
50%
IĞDIR
48%
59%
2
Şekil 6: 2014 Ocak- Kasım ve 2013 Ocak – Kasım döneminde
Mersin'de kurulan ve kapanan şirket sayıları
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Kurulan
Kapanan
2013
1.495
481
2014
2.118
471
Mersin’de 2014 yılının Ocak-Kasım (11 aylık) döneminde 2 bin 118 şirket kurulmuştur. Bir önceki yılın
(2013) aynı döneminde bin 495 şirket kurulmuştu. Yüzde olarak gerçekleşen artış 41,7 dolayındadır.
Kapanan şirket sayılarına bakıldığında 2013 Yılının Ocak-Kasım döneminde 471 şirket kapanırken, 2014
Ocak-Kasım döneminde 481 şirket kapanmıştır. Kapanan şirket sayısında yüzde 2,1’lik bir artış
yaşanmıştır. Mersin’de kapanan şirket sayısındaki artış oldukça düşük (%2,1) olmasına rağmen kurulan
şirket sayısındaki artışın yüksek (%41,7) olması kent ekonomisi için olumlu bir gelişmedir.
Çoğu gelişmiş ülkede açılan/kapanan şirket sayıları ekonomik faaliyetlerdeki eğilimlerin çok önemli öncü
bir göstergesi konumundadır. Ancak Türkiye’de vergi yasalarındaki boşluklardan yararlanmak amacıyla
çok sayıda şirketin belli aralıklarla kapanıp farklı bir isimle açılmasının yaygın olması bu göstergeye
ihtiyatla yaklaşmayı gerektirmektedir. Bütün bunları dikkate alarak Türkiye genelinde kapanan şirket
sayısındaki yüzde (% -1) değişimin sınırlı, kurulan şirket sayısındaki yüzde (% 18) değişim görece yüksek
olması yaratılan katma değer ve istihdam açısından olumludur. Benzer biçimde Mersin İl ekonomisi
açısından açılan şirket açısından yüzde artışın (%41,7) Türkiye geneline kıyasla oldukça yüksek olması
işsizliğin önemli bir sorun olduğu bölgemiz için olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmelidir.
3
Download

Kurulan Kapanan Şirket İstatikleri_Kasım 2014-1