OTOREFKERATOMETRE CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Cihaz refraktometre ve keratometre ölçümlerini yapabilecek şekilde dizayn edilmiş
olmalıdır.
 Cihaz gözler arası mesafeyi otomatik olarak ölçebilmeli ve verteks mesafesi
ayarlanabilmelidir.










Cihazda göz takibi veya oto start ve oto-shoot özellikleri bulunmalıdır.
Cihaz hem otomatik hem de manuel modda çalışabilmelidir.
Cihaz 5 inç CRT ekranlı veya 5.7 inç renkli tilt yapabilen LCD ekranlı olmalıdır.
Hastanın her iki gözünün ölçüm işlemi tamamlandıktan sonra, cihaz üzerinde bulunan
printerdan otomatik olarak çıktı alınabilmelidir.
Cihazda, IOL takılı hastalarda da ölçüm yapacak sisteme sahip olmalıdır.
Cihaz, kornea veya pupil çapı ölçümlerini yapabilmelidir.
Hasta gözünün uyum yapmasını engellemek için hasta hedefinin netliği cihaz
tarafından bozulmalıdır.
Cihaz pupil çapı 2 mm ile 2.5 mm arasında olan hastalarda da ölçüm yapabilmelidir.
Cihazın çenelik hareketi motorize veya manuel olmalıdır.
Cihazın ölçüm sınırları aşağıdaki gibi olmalıdır.
Refraktometre:

Sferik
:en az -25.00 D ile +22.00 D
Silindirik
: en az 0 ile ± 10 D
Aks
: 0 veya 1 ile 180 º arasında ve 1D basamaklarla ölçmelidir.
Cihaz ile birlikte motorize sehpa ve bir adet skiaskopi cetveli verilmelidir
Download

OTOREFKERATOMETRE CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ • Cihaz